Bytrommen Januar Medlemsblad for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bytrommen Januar Medlemsblad for"

Transkript

1 Navn og adresse. Bytrommen Januar Medlemsblad for 2 11

2 Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf , Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge, tlf , Kasserer: Kell Andersen, Grummeløkkegade 2, 3770 Allinge, tlf , Sekretær: Thomas Hjorth Lodahl, Havnegade 5, 3770 Allinge, tlf , Menigt medlem: Jørgen Hornskov Eriksen, Pilebroen 21, 3770 Allinge, tlf , Suppleant: Jørn Sloth, Havnegade 27, 3770 Allinge, tlf , ingen mail. Bevaringsfonden: Se næstformanden. Kontingentet på 150 kr. kan indbetales hos bestyrelsesmedlemmerne eller bankkonto registrerings nr kontonummer (Nordea). Husk at opgive dit medlemsnummer, som står ved dit navn på bagsiden af dette eksemplar af Bytrommen. Kontingentet kan også betales ved vores møder eller på kontoret. Tegningen på bagsiden er udført af Willy Frederiksen. Byforeningens hjemmeside: Kontortider for Allinge Sandvig Byforening på Kærnehuset, 1. sal, Kirkepladsen 2, Allinge I perioden 1. januar 1. maj: 1. onsdag i måneden kl og 4. tirsdag i måneden kl Der er dog lukket på evt. helligdage. Næste nummer af Bytrommen udkommer til september! Turistbureauet efterlyser! Turistbureauet sætter fokus på kaperne her i Det gør vi med en række udgivelser og med en række aktiviteter. Vi udgiver en folder om det maritime Allinge. Folderen indeholder en rute forbi en række af de mest kendte kapere i Allinge, men vi kommer også omkring skibsroerne, Næsdjævlen, stormfloden i 1872 og meget andet. Skattejagten i Allinge. Hvis historien om kapertiden lyder spændende, så kan jeg kun appellere Jer til at deltage i Skattejagten rundt om i Allinges gader. I de deltagende butikker, vil der være en række korte historier om, hvordan butikken eller deres produkter har relateret sig til kapertiden. Her kan man læse om, hvordan brændet blev importeret fra Sverige, husene blev lavet af skibsvrag og meget andet. Kaperne opererede blandt andet fra Christiansø. For 200 år siden bombarderede Englænderne Ertholmene for at standse kapervirksomheden. Vi har lavet en ny folder, hvor historien om bombardementet, såvel som om kapernes liv bliver beskrevet, og hvor en lang række aktiviteter tydeliggør kaperlivet. Materialet om kaperne kan købes på Turistbureauet fra påsken. I skolernes sommerferie afholdes en række Kaperdage nede på havnen. I løbet af dagene vil alle have mulighed for at prøve forskellige kaperaktiviteter: Skyde til måls med kanonkugler, grave efter skatte og meget andet. Hvis du har en god ide til, hvordan du eller din forening kunne sætte mere fokus på kaperne, hører Charlotte Bjørnager fra Turistbureauet meget gerne om det. Vi på Turistbureauet er meget interesserede i flere oplysninger om de andre kapere fra Allinge, såvel som genstande og billeder som har en relation til kapertiden. Især historier om hvordan kaperne har været med til at udvikle byen, er vi interesseret i. Snak med Bureauleder Charlotte Bjørnager, hvis du har noget fra kapertiden, som Nordbornholms Turistbureau kan låne i Thorbjørn Stenholm, Bornholms Booking Center Kirkegade 4, 3770 Allinge, Tlf : Tlf

3 at der endnu ikke var en egentlig ansøgning, men at vi nok skulle blive underrettet, når dette var tilfældet. Nu bygger de om, men vi har naturligvis intet hørt. En ansøgning om byggeri på Bazils grund, fik vi kun at vide, efter henvendelse fra de berørte naboer. Hvordan vi skal få en god dialog med kommunen ved vi ikke, men måske skal vi have én person, vi altid kan kontakte, og som kan og vil orientere os om, hvad ideer kommunen har med byerne. TAK! Jeg vil til slut gerne takke alle de personer, der har været villige til at stille op som foredragsholdere. Også en tak for arbejdet til alle medlemmerne i arbejdsgrupperne samt naturligvis også til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Også tak til alle de andre, som vi har arbejdet sammen med i På bestyrelsens vegne Anders Koefoed Larsen Program for perioden jan aug Onsdag den 30. januar kl : Finn Ole Nielsen (fra museet) fortæller om Nordbornholm Lørdag den 23. februar kl : Jens Riis, arkitekt. Foredrag om gader i Allinge-Sandvig. Tirsdag den 4. marts kl : Stenbrud. Samtaleaften om stenbrydning, hvor bl.a. Verner Olsen og Kurt Komstedt m.fl. vil deltage. Tirsdag den 15. april kl : Fiskeri. Samtaleaften om fiskeri. Vi forventer endvidere at have åbent på lokalarkivet: Tirsdag den 24. juni, 8. juli, 22. juli og 5. august alle dage kl Forhåbentlig til glæde for tidligere beboere i Allinge-Sandvig, turister og for Jer! Kærnehuset på Kirkepladsen, Allinge, er helt uundværlig for Byforeningen, og de mange andre foreninger, der har deres daglige gang i denne flotte gamle skole. Kommunens store besparelsesplaner kan ødelægge de mange foreningers aktiviteter. Nye medlemmer. Det er glædeligt at kunne byde følgende nye medlemmer velkommen! John Lefland, Arne Kofoed, Kirsten Rue, Karen og Jørgen Kvist, Jette Kjøller, John Elø, Tommy Kofoed, Johann Aakjær Karlsen, John Mester, Flemming Nielsen, Rino Rasmussen, Niels Jørgen Nyboe, Stine Hammer, Rosemarie Marker Hammer, Elisabeth Maegaard, Bjørn Andersen, Bernt Karlsen, Uffe Houmann, Verner Steinlein, Inger Birthe Kofoed, Grethe Antonsen, Ole Vang, Jette Abraham, Knud Aage Månsson, Bent Hansen og Allan Kofoed Stender. Vi takker for interessen, og håber på at vi alle kan arbejde for at øge medlemstallet for derigennem at holde gang i bl.a. Det voksende lokalhistoriske arkiv! 10 3

4 200 år siden. Kaperbyen Allinge. Allinge har en spændende historie, som fortjener at komme mere frem i lyset. Kaperne er en alt for overset vinkel på Danmarks historie, og samtidigt har kaperkrigen været med til at skabe det Allinge, som vi kender i dag. Vi starter med at skrue tiden 200 år tilbage. Tiden er Englænderne har uden foregående krigserklæring overfaldet København og bemægtiget sig den danske flåde. Raseriet er overvældende, men samtidigt ligger Danmark helt åbent overfor angreb fra søsiden. Kongens modtræk var at tillade kaperiet (dvs. at erobre skibe og tage deres last). 600 kapertilladelser blev givet, hvoraf 80 tilfaldt Bornholmske kapere. Heraf kom flere fra Allinge. Johan N Holm - En af de første kapere i Allinge Han boede i Østergade nr. 9. Han blev født omkring Hans far døde, hvorefter hans mor med 4 børn giftede sig samme år. Johan Nielsen Holms nye far hed Christian Pihl, og de var blandt de første kapere i Allinge. Allerede inden kongens tilladelse til kaperi var nået over til Bornholm, havde den Bornholmske Amtmand givet en række tilladelser til kaperi. Johan Nielsen Holm og hans far Christian Pihl fik således allerede deres kaperbrev den 3/ , og de var dermed blandt de første Bornholmske kapere. En beretning om den første bornholmske kapring fra Allinge findes i Rigsarkivet. Det er en rapport, som er skrevet af kaperformændene og afsendt til Bornholms amtmand, Frederik Thaarup. Den lyder således: Hermed må vi til behagelig efterretning melde, at i dag eftermiddag kl. omtrent 5 a 6 gik vi undertegnede med flere ombord, først til en engelsk koffardibrig, som var armeret med tre?? kanoner, og lå til ankers for Allinge.. Ligeledes har vi erobret et brigskib Eward armeret med tre kanoner, ført af kaptajn Johan Fel, hjemmehørende og distineret til Hull England, ladet med planker og fyrrebjælker, fører 10 mand stærk og har to mand som passagerer fra et andet engelsk skib Allinge den 6. november 1807 Hans Jørgen Allinge - Christensen Pihl - Mogens Allinge Hans Jørgen Christensen - Johan N. Holm har også en anseelig alder, så måske kan der opnås betydelige besparelse ved at renovere fyret, og evt. i stedet for anbringe det inde i bygningen. Vi vil naturligvis gerne være behjælpelige med vedligeholdelse og rengøring, men der vil hurtigt opstå mange praktiske problemer. Hvis det vil betyde, at vi evt. skal betale kr. årligt, så må vi nøgternt konstatere, at det kan vi IKKE magte. Vores lokalarkivs eksistens er derfor i fare. ABM udvalget. Siden sidste år er der blevet oprettet et udvalg, der hedder ABM udvalget. Det er de Bornholmske arkiver, Biblioteket, Museet samt BRK, der er gået sammen for se på muligheden for at få en fælles registrering af al materialet i arkiverne. Der er allerede ( november) afholdt et kursus, hvor systematikken og arkiveringen blev gennemgået. Kurset blev fulgt af KA og mig selv, og det var særdeles lærerigt. Udvalget (hvor jeg selv er medlem) arbejder nu med et nyt kursus, hvor emnet vil være Arkibas, - et database program. Det har hidtil været helt økonomisk umuligt for os, at være med i en sådan database. Nu er reglerne blevet lavet helt om, så det nu ser ud til, at vi fra 2008 kan blive medlem og bruger af Arkibas for knap 1000 kr. om året. Det ser derfor ud til, at alle vores oplysninger kan blive lagt ind i denne database, således at alle kan se det hjemme via nettet. Kontakten med kommunen. Vi må desværre konstatere, at kontakten med kommunen KUN sker, når de har brug for os. Vi har skrevet adskillelige breve til dem uden at få svar. Adskillelige gang har vi også snakket med personer f.eks. i vejvæsenet for at påpege et eller andet. De har så lovet at tage det med næste gang men næste gang, er det glemt igen! Vi ønskede i 2007 at afholde et møde med kommunen for at høre om udvalgenes tanker om Allinge-Sandvig. Selv efter flere opfølgende kontakter og møder, så blev det ikke til noget, før kommunen selv havde planlagt et offentligt møde om Kjærnæsgrunden. Det var endda lidt af et tilfælde, at vi fik det at vide inden annoncen kom i avisen. Ombygningen af Toldkammeret var omtalt i avisen. Efter henvendelse til kommunen fik vi at vide, 4 9

5 En udstilling er et stort arbejde. Det drejer sig ikke kun om selve udstillingsperioden, men kræver megen forberedelse og mange praktiske ting. Det er dog sjovt at arrangere, idet der kommer gæster med mange kommentarer og på længere sigt, kommer der mange nye materialer fra disse gæster. Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle personer, som tænker på Byforeningen, og villigt komme med en mængde billeder og andet og på den måde gøre det muligt at vise vores byer og personer på en mere udførlig måde. Problemet er dog, at vi ikke kan følge med, og derfor halter vores endelige registrering langt efter, men det er dog vigtigt at fortsætte indsamlingen, så vi ikke mister viden! Medlemstallet. Takket være vores kampagne er medlemstallet i god stigning selv om der er lidt frafald ved flytninger og dødsfald. Vi er nu oppe på 149 medlemmer - en fin fremgang på 17 medlemmer (i alt 25 nye), men vi kan selvfølgelig godt ønske os flere. Derfor håber jeg på, at I alle fortsat vil være ambassadører for foreningen, og skaffe flere medlemmer og støttemedlemmer på den anden side af vandet, er MEGET velkomne! Foreningens Hjemmeside. Foreningen har nu fået sin egen hjemmeside med adressen Det er vi naturligvis meget glade for, og vi håber på, at I også vil udnytte denne side. Vi håber på denne måde, at komme i kontakt med mange flere rundt i landet. På denne måde kan vi også gøre vores eget arkiv bedre, og evt. få hjælp fra vores læsere. Tak til Jørgen Eriksen for det arbejde, der har været grundlaget for dette nye aktiv i foreningen. Kærnehusets fremtid. Fra 2009 har kommunen tænkt på at ændre tilskuddene til de forskellige medborgerhuse. Det drejer sig naturligvis om besparelser, og man har tænkt sig, at brugerne selv skal betale husets indvendige vedligeholdelse samt rengøring, i alt ca kr. Jeg synes, at det er helt forkert, at man forlanger, at vi skal påtage os ansvaret for noget, der ikke er i orden. F.eks. er el-installationerne på 1. sal i hvert tilfælde meget gamle, og trænger til renovering. Kedel og fyr At Allingeboerne var hurtige i vendingen kan ses af, at Amtmand Thaarup gav tilladelse til at kapre Engelske og svenske skibe den 3. november 1807, hvor han frigav et kaperreglement. Allerede den 8. november var den første priseret sat, over de erobrede skibe fra Allinge! De kaprede skibe blev kaldt priser. (Priseret er en slags domstol, der bl.a. fordeler udbyttet). Om erobringen af de to brigger meddeler en anden samtidig beretning, at nogle få ubevæbnede Allinge boer tog ud til tre engelske skibe med fisk og fjerkræ, som de gerne ville sælge. Englænderne indlod sig i handlen og sendte en båd i land, hvor besætningen dog blev anholdt. Efter besøget ombord kendte Allingeboerne besætningens størrelse og gik om aftenen til angreb bistået af nogle søfolk fra Rønne. Nogle dage senere erobrede man endnu tre engelske skibe. Disse blev erobret ved list. Allingeboerne prajede skibene, mens de gik under sejl, og under påskud at de ville sælge proviant. Men under presenninger havde de fredeligt udseende handelsfolk skjult en trop bevæbnede mænd, der sprang ombord, og satte kaptajnen pistolen for brystet og bemægtede sig skibet. Allingeboerne overrasker således de engelske skibe ved Allinge, og de to engelske skibe sejles til Christiansø, hvor skibene og deres landinger skulle godkendes af prisedomstolen. Prisedomstolen skulle sikre, at kaperne kun kaprede de fjendtlige skibe, og at kaperne i øvrigt overholdte kaper reglementet, samt at de behandlede fangerne godt. Prisedomstolens opgave var dog også at sælge priserne (skibene) og deres ladninger til de højst bydende. Disse priser blev de første priser, der er registreret på Christiansø i forbindelse med Englænderkrigene. Den 27. november 1807 kunne amtmanden meddele regeringen at Allinge boerne havde kapret 5 skibe som priser til en samlet værdi af Rigsdalere på kun en måned. Efter amtmandens beretning til regeringen, skriver kronpris Frederik tilbage til Amtmanden den 15. december 1807, at amtmanden må på den kraftigste måde søge for at understøtte de brave Bornholmeres mod og ånd, som jeg da er vis på brande af attrå efter at hævne konges og fædrelandets fornærmelser og derved vise sig deres forfædre værdige. Kaperlauget fik de 2/3, mens resten tilfaldt staten. Det blev til cirka rigsdalere pr. mand. I nutidspenge svarer en ridsdaler til mindst kr., så det var et stort beløb. 8 5

6 Udover kaperkaptajnerne var en stor del af Allinges befolkning beskæftiget i kaperiet. Alene til kaperiet af de fem første priser fra Allinge, har mindst 20 mand været involveret og sandsynligvis langt flere. Derudover har mange andre af byens borgere nydt godt af kaperiet. De flere penge har givet mere omsætning hos købmændene, større byggevirksomhed og mange andre steder. De tjente kaperpenge kom således til at betyde, at Johan Nielsen Holm fik råd til at gifte sig. Han bosatte sig fast i Allinge i 1808, og drev med stort held kaperiet herfra. Efter englandskrigene mistede Danmark Norge, og den danske stat gik bankerot. Der ventede strenge tider for den danske befolkning, og fattigdommen prægede også Allinge. Mange af kaperne havde levet godt under englandskrigen, men pengene var også hurtigt blevet brugt for manges vedkommende. Flere havde dog gemt pengene af vejen og investeret klogt, og de brugte sidenhen pengene til at starte nye virksomheder op. Thorbjørn Stenholm Til sidst gik det dog galt. Slægtstraditionen har videreleveret de følgende enkeltheder: Med sin lille jagt (en skibstype) førte Johan Holm sommeren 1811 en ladning heste fra Bornholm i den hensigt at afsætte dem i den nærmeste danske havn. Det var en farlig sejlads, for heste var en krigskontraband. Jagten blev da også opbragt af en engelsk orlogsmand og ført til Ystad, hvor Johan Holm blev arresteret. Hans hustru og venner i Allinge skaffede dog en større sum til hans løskøbelse, men for hustruen betød det salg af de fleste ejendele - selv de kostbare familiesmykker gik med. Johan Holm kom hjem til Allinge nytårsaften i en åben robåd, hvor han havde krydset Hammervandet. Han var overiset og forkommen, men var atter en fri mand. Johan Holm sad fanget i 16 måneder og i løbet af sit fangenskab fik han en masse suppe. Af suppebenene lavede han dominobrikker samt et skrin til dominobrikkerne. I dag findes dominosættet på Bornholms Museum. Den gang var der sejlskibe! Her i Allinge Havn. Her i Sandvig Havn. Uddrag af Årsberetning for 2007 Foreningens arbejde. Vi har atter i år haft et aktivt år. Foruden generalforsamlingen har vi haft 2 samlinger her i Kærnehuset, 2 udstillinger (årets arbejdsgrupper og ASG), 3 arrangementer udenfor huset (Besøg i Hasle og Rønne, samt turen om helleristninger) samt to aktiviteter (skovrydningen på Hammeren og Strandrensningen). Derudover har vi haft 4 månedlige kontortider i vinterperioden, 3 åbninger i juli og august, og en mængde arbejdssamlinger både om aftenen og formiddage. Det bedst besøgte arrangement vi havde, var uden tvivl Udstillingen om vores arbejde med knap 100 gæster. Udstillingen i ASG s lokaler blev besøgt af 75 personer. 6 7

Bytrommen Januar Medlemsblad for

Bytrommen Januar Medlemsblad for Bytrommen Januar 2008. Medlemsblad for 11 Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand:

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,

Læs mere

BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening.

BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening. 8 BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening. Februar 2005 august 2005. Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk

Læs mere

Navn og adresse. Januar Medlemsblad for

Navn og adresse. Januar Medlemsblad for Navn og adresse. Januar 2007. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand:

Læs mere

Kirkebøger. Der er nu mulighed for at studere kirkebøger fra Bornholm i Byforeningen.

Kirkebøger. Der er nu mulighed for at studere kirkebøger fra Bornholm i Byforeningen. Program for perioden jan. 2007 aug. 2007. Tirsdag den 6. februar. Besøg på det lokalhistoriske arkiv i Hasle. Kørsel fra Kærnehuset kl. 19.00 Tirsdag den 6. marts kl. 19.00. Foredrag om Blanchs Hotel.

Læs mere

BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening.

BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening. BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening. Januar 2004 august 2004. Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Michael Aakjær, Hammershusvej 20, 3770 Allinge, tlf. 56 48 08 52, e-mail: lenest@tdcadsl.dk

Læs mere

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

BYTROMMEN. September Medlemsblad for. Labels

BYTROMMEN. September Medlemsblad for. Labels Labels BYTROMMEN God dag Karl, hvor skal du hen med det skilt? Det skal jeg sige dig Ludvig, jeg skal ud på Sandvig plejehjem! Jamen det er da nedlagt for længe siden! Nej Ludvig! Der står da stadig et

Læs mere

BYTROMMEN. September Medlemsblad for

BYTROMMEN. September Medlemsblad for BYTROMMEN September 2014. Medlemsblad for Generalforsamling. Der indkaldes hermed til generalforsamling på Kærnehuset, Kirkepladsen 2, Allinge den 20. januar 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Sandvig Batteri ca. 1810 Bornholms Museum FRA TINGHUS TIL MEDBORGERHUS Den gamle rådstue i Sandvig Tæt op af en af de mange bornholmske skanser, helt

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening.

BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening. 8 BYTROMMEN Allinge-Sandvig Byforening. September 2004 januar 2005. Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Michael Aakjær, Hammershusvej 20, 3770 Allinge, tlf. 56 48 08 52, e-mail: lenest@tdcadsl.dk

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

OKTOBER 2015. JUL og NYTÅR i Sandvig. Vinteraktiviteter i Rådstuen. Nyt fra Foreningen Sandvig. Badebroen. Kulturstien

OKTOBER 2015. JUL og NYTÅR i Sandvig. Vinteraktiviteter i Rådstuen. Nyt fra Foreningen Sandvig. Badebroen. Kulturstien FORENINGEN SANDVIG PÅ KRYDS OG TVÆRS OKTOBER 2015 Nyt fra Foreningen Sandvig X JUL og NYTÅR i Sandvig Vinteraktiviteter i Rådstuen o Badebroen Kulturstien NYT OM KULTURSTIEN FRA SANDVIG TIL HAMMERHAVN

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen.

Der var mødt 49 medlemmer op til generalforsamlingen inklusive bestyrelsen. Bramsnæs Lokalhistoriske Forening Co/Biblioteket i Kirke Hyllinge Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge E-mail: blf.bramsnaes@live.dk Webadresse: www.bramsnaeslokalhistorie.dk Referat Ordinær generalforsamling

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 2. September 2016 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. Dato Sted Turleder Telefon 03.07 Kanondalen, Skansevej Mogens Holm

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Marts 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Marts 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Februar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Generalforsamling d

Generalforsamling d Generalforsamling d. 13. 2. 2016 Søren Solgård byder velkommen. 1 minuts stilhed for de afgående. Ad 1. Valg af dirigent. Peter Lund valgt som dirigent. Peter Lund konstaterer, at generalforsamlingen er

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes.

Klubberne Samuelsgården Stedet hvor venner mødes. Brugerråd: Formand: Ib Jensen Bo Marcher Jonna Kobbelgaard SFO leder: Conny Andersen Samuelsgårdens venner: Formand: Leif Erichsen Næstforman: Jesper Nielsen Asta Nørregaard Kasser: Jette S. Lauridsen

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere