Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for. Carlog moduler"

Transkript

1 Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og dermed dit forbrug af brændstof. Vi kører bare den vej vi plejer. Gør du og dine ansatte også det? Dagens kilometer-forbrug kan reduceres med adskillige kilometer. I Carlog System kan du se alle dagens ruter på et og samme kort. Du får det totale overblik på få minutter. Carlog System Kærvej Aabybro 1

2 Indhold 1. Modulspecifikationer Administratorer (kun for superadministratorer) Brugere Adressekartotek Eksport Afregning Se biler Lås Se ruter Biler Indstillinger (kun for superadministratorer) Generelt for alle moduler Modulopsætning Superadministratorer Opret ny administrator Ændring af sprogopsætning Opret ny bruger Sekretærfunktion Adressekartotek Eksport Afregning Se biler Lås Se ruter Biler Indstillinger (kun for superadministratorer) FAQ Kan en administrator se andre administratorers brugere? Kan en administrator se og kontrollere alle brugere? Kan en administrator lave afregninger for en anden administrator? Kan der ændres password for en administrator? Kan en administrator slettes?

3 4.6 Hvornår slettes data? Slet en bruger Import af kunder til adressekartoteket Kan en administrator se en brugers password? Hjemadresse for 60dages reglen Support Kontakt support Online support

4 1. Modulspecifikationer 1.1 Administratorer (kun for superadministratorer) Her kan firmaets Superadministratorer oprette administratorer/afdelingsledere. Disse kan efterfølgende oprette brugere i Carlog systemet. Superadministratorer bliver oprettet af Carlog. 1.2 Brugere Dette modul bruges til at oprette nye firmabrugere, administrere og supportere eksisterende Carlog brugere. Her kan også oprettes sekretærer som kan få adgang til en anden administrator konto/profil. 1.3 Adressekartotek Dette modul bruges som fælles adressekartotek for alle firmaets Carlog brugere. 1.4 Eksport Dette modul bruges til at eksportere Carlog brugernes kørselsdata i et bestemt filformat og til en bestemt adresse. 1.5 Afregning Dette modul bruges til at kontrollere, afvise, godkende og afregne kørselsgodtgørelse for alle firmaets Carlog brugere. 1.6 Se biler Med dette modul kan man se hvor alle firmaets biler/brugere befinder sig. 4

5 1.7 Lås I dette modul kan man vælge hvilke kørselsoplysninger Carlog brugeren selv må redigere. 1.8 Se ruter I dette modul kan man som administrator se ruter for hvilken som helst bruger i hele firmaet. 1.9 Biler I dette modul kan man oprette sine biler der er monteret med en Trackbox fra Carlog System Indstillinger (kun for superadministratorer) I dette modul findes der fælles indstillinger som er gældende for ALLE brugere. 5

6 2. Generelt for alle moduler Der kræves specielt login for alle moduler, der gives kun adgang for firmaets administratorer. Der kan ikke gives adgang for alle firmaets Carlog brugere. Der kræves minimum 10 stk. Carlog brugere for at få adgang til modulerne, nogle af modulerne skal der afregnes for. Kontakt Carlog Support på Nogle moduler kræver tilpasning til firmaets eget it-system. Arbejdet med denne tilpasning bliver afregnet pr. time. Kontakt Carlog Support på Der er direkte adgang fra dette link: https://fleet.carlog.dk/auth 6

7 3. Modulopsætning Det er meget vigtigt, at du læser denne vejledning, inden du begynder at bruge modulerne. Det er firmaets, administratorernes og brugernes ansvar at systemet bliver brugt efter denne vejledning. At alle oplysningerne bliver indtastet korrekt og kontrolleret inden idriftsættelse. Herover ses alle de modultyper der kan benyttes. 7

8 3.1 Superadministratorer Det er kun Carlog der kan oprette superadministratorer. Disse superadministratorer kan efterfølgende oprette administratorer. Disse administratorer kan så efterfølgende oprette brugere i Carlog systemet. 3.2 Opret ny administrator Når du skal oprette en ny administrator vælg: Hvis du ønsker at gensende password vælg: Hvis du ønsker at redigere navn vælg: Hvis du ønsker at ændre administrator vælg: Når du har valgt: 8

9 Indtast den nye administrators navn, efternavn og adresse. Afslut med Opret Administratoren er nu oprettet og modtager login oplysninger på mail. 3.3 Ændring af sprogopsætning Ønsker du at ændre sprog på administratorsiden kan det gøres her: Vælg den administrator der skal skiftes sprog for: Vælg sprog Afslut med Gem 9

10 3.4 Opret ny bruger Fra dette modul kan du oprette nye firmabrugere i Carlog systemet. Her ses en oversigt over dine firmabrugere. Der kan være flere administratorer i samme firma med forskellige brugere. Du kan også vælge at se en anden administrators brugere: Én bruger kan kun have én administrator. 10

11 Når du skal oprette en ny firmabruger vælg: Indtast ALLE brugeroplysninger For at opfylde SKATs krav til en kørebog skal du indtaste det fulde navn og privatadresse, samt cpr. nummer. I ovenstående indtastningsboks kan der forkomme flere end de viste indtastningsfelter alt efter hvilke moduler der er tilkøbt. Hvis der er flere administratorer i firmaet kan disse vælges her: Husk at afslutte med Opret 11

12 Feltet: anvendes kun hvis firmaet benytter befordringsmodregning. Befordringsmodregning kan aktiveres/deaktiveres i afregningsmodulet under indstillinger. (se side 35) Feltet: anvendes når man starter med at bruge Carlog systemet midt i et kalenderår. Indtast det antal kilometer du allerede har modtaget kørselsgodtgørelse for, herefter beregnes kørslen korrekt efter de gældende satser. Feltet: anvendes kun hvis man modtager data fra en fastmonteret GPS-enhed. (dette nummer indtastes af Carlog) 12

13 Her ses oversigten igen. Den nye firmabruger modtager nu login oplysninger på mail. Ønsker du at gensende login oplysningerne kan det gøres her: OBS! Hver gang man opretter en ny bruger og kommer tilbage til denne oversigt er det meget vigtigt at dette lille kort-ikon er vist ud for den nye bruger. Vises kort-ikonet ikke er det pga. fejl i brugerens hjemmeadresse. Kontrollér hjemmeadressen og evt. stavemåde, hus nr. post nr. osv. Ønsker du at redigere i en brugers oplysninger, kan det gøres her: 13

14 Lav de ønskede ændringer. Husk at afslutte med Gem Ønsker du at slette en bruger helt fra Carlog systemet, kan det gøres her: 14

15 Obs! Det er ikke muligt at genskabe en slettet bruger. Slet kun en bruger hvis der ikke er tilføjet kørselsdata. Ønsker du ikke en bruger med i oversigten kan brugeren deaktiveres: Vælg: ved den bruger du ønsker at deaktivere Fjern flueben i feltet: Brugeren er herefter ikke med på oversigten over aktive brugere og tælles ikke med som benyttet licens 15

16 3.5 Sekretærfunktion Med denne funktion er det muligt at give en anden administrator adgang til din administratorkonto. Formålet med denne sekretærfunktion er at en afdelingsleder med ansvaret for afdelingens ansatte kan give sin sekretær adgang til at kontrollere deres kørselsdata inden afdelingslederen godkender kørslen til udbetaling. Ønsker du at oprette en sekretær til din konto gøres det sådan: Vælg brugermodulet: 16

17 Nederst ses overskriften: Når du skal oprette en sekretær, vælg: Her kan du vælge hvilken administrator/sekretær som skal have adgang til din konto Når du har valgt person og giv tilladelse får du denne bekræftelse. Nederst kan du nu se hvem der har adgang til din konto, du kan også se hvem der har givet dig adgang til deres konto. 17

18 Når du ønsker at logge ind som sekretær på en andens konto gøres det sådan: Vælg brugermodulet: Nederst kan du se hvilke profiler/konti du har adgang til Vælg den profil/konto du ønsker at logge ind på: I øverste højre hjørne kan du nu se hvilken profil/konto du er logget ind på: Når du er logget ind på vegne af har du ikke rettigheder til følgende: Slutgodkendelse af kørselsafregninger (skal gøres af brugeradministrator) Modulet Administratorer Modulet Indstillinger Indstillinger og KMD i Afregningsmodulet 18

19 3.6 Adressekartotek Ønsker du at alle firmaets Carlog brugere skal benytte det samme adressekartotek kan det gøres fra dette modul. Her ses oversigten over firmaets fælles adresser. Det er kun firmaets administratorer der kan tilføje eller redigere i dette kartotek. 19

20 Her ses en Carlog brugers adressekartotek Alle de Grå adresser er fælles adresser og kan kun redigeres af administratoren. Alle de Grønne adresser er brugerens hjemmeadresser og kan kun redigeres af en firmaadministrator. Alle de Blå adresser er brugerens egne adresser, som kan redigeres og slettes af den enkelte bruger. De Blå adresser er også kun synlige på brugerens egen profil. 20

21 Ønsker du at tilføje kunder/adresser til firmakartoteket. Når du skal oprette en ny kunde/adresse vælg: eller Indtast alle kontaktoplysninger. Husk at afslutte med Opret kontakt 21

22 Her ses oversigten igen med den nye kontakt tilføjet. For at adressekartoteket fungerer korrekt skal dette ikon vises ud for hver adresse. Vises ikonet ikke ud for adressen, kontroller da: Adressen, husnummer, postnummer eller by og evt. stavemåde. Ønsker du at redigere i en kontakts oplysninger, kan det gøres her: Ønsker du at slette en kontakt, kan det gøres her: Hvis du vælger at importere kunde/adresse via: skal du være opmærksom på at efter importen kan der gå flere minutter inden dine kontakter bliver vist i adressekartoteket. Det er også muligt at se dine kunder/kontakter på ét samlet kort. 22

23 Vælg de kontakter du ønsker at se på kortet Klik herefter på 23

24 3.7 Eksport Ønsker du brugerens kørselsrapport eksporteret og sendt til en bestemt mailadresse, kan du her vælge hvilke data der skal sendes og til hvilken mailadresse. Vælg ved de data du vil have sendt Indtast mailadresse Husk at afslutte med Gem 24

25 3.8 Afregning Her fra afregningsmodulet kan du kontrollere alle firmaets Carlog brugere, hvilke ruter der er kørt og hvilke der er lavet manuelt. Hvilke ruter der er udbetalt kørselsgodtgørelse for, og hvilke ruter der er blevet afvist af administratoren. Du kan oprette nye afregningsperioder og tilføje rettelser til allerede afregnede perioder. Du kan KUN lave afregninger for de brugere som du er administrator for. Det er IKKE muligt for brugere at tilføje manuelle ruter i en afregnet periode. Obs! Det er IKKE muligt for brugere at rette eller tilføje ruter når en administrator har hentet data til kontrol selvom ruterne ikke er afregnet endnu. Herover ses 2 afregningsperioder, nyeste afregning øverst. Frem til (første afregning i systemet kan ikke have nogen startdato da der altid afregnes fremad) Frem til

26 For at starte en ny afregningsperiode for alle dine Carlog brugere vælg: Du starter nu en ny afregningsperiode for alle de brugere som du er administrator for. Der kan godt være flere administratorer og brugere i samme firma. Der kan IKKE være flere administratorer for de samme brugere. Vælg den dato du vil afregne FREM til. Klik herefter på: 26

27 Nu startes beregningen af kørselsgodtgørelse for alle dine Carlog brugere Herunder ses beregningen Ønsker du evt. at ændre dato for perioden vælg: Start forfra og vælg en ny dato. 27

28 Ønsker du at se nogle af dine brugeres ruter inden godkendelse og udbetaling Klik på: Her ses den valgte brugers ruter for perioden. Er der ruter som ikke kan godkendes af administratoren kan de tilbageholdes ved at markere med: I kolonnen Begrundelse kan administratoren skrive en begrundelse til brugeren, brugeren modtager samtidig en mail som fortæller at der er afviste ruter i den seneste kørselsafregning. Afslut med 28

29 Når der er lavet ændringer for én af brugerne skal perioden genberegnes. For at genberegne perioden vælg: Perioden er nu klar til at blive færdigberegnet og sendt til bogholderiet. Vælg: 29

30 Obs! Det er ikke muligt at fortryde eller ændre en godkendt afregning. Vælg: Afregningen er godkendt og sendt til firmaets bogholderi Ønsker du at se en oversigt for de afregnede brugere, kan du vælge en af følgende muligheder: 30

31 Herunder ses en firmaafregning i PDF. for én administrator Tom Hansen Denne afregning kan også sendes pr. mail til en bestemt mailadresse. Se side 39 indstillinger i afregningsmodulet 31

32 Ønsker du at se en liste over brugere som har afviste ruter. Vælg: Der kan godt være afviste ruter for flere perioder, hvis disse ikke er blevet afklaret mellem brugeren og administratoren. 32

33 Der er en bruger med 4 afviste ruter Vælg: for at se brugerens afviste ruter. Her ses den valgte brugers tilbageholdte ruter. I kolonnen Rettet af bruger kan administratoren se hvilke ruter brugeren har rettet. 33

34 Tilbageholdte/afviste ruter findes i tre kategorier: Ruten forbliver på listen, indtil administratoren og brugeren har afklaret ruten. Når en brugers rute er tilbageholdt vises ruten i brugerens profil på en GUL linje Brugeren skal vælge rediger og rette ruten efter administratorens/lederens bemærkning og afslutte med Gem. Ruten forsvinder fra listen, men kan dog stadig ses på brugerens profil, som en afvist rute. Ruten forsvinder fra listen og bliver afregnet i næste afregningsperiode. Ruten kan stadig ses på brugerens profil som afregnet. 34

35 Vælg én af de to kategorier for hver rute. Vælg: De 4 valgte ruter bliver afregnet i næste afregningsperiode. Den 1 godkendte rute kommer til udbetaling i næste afregningsperiode. De 3 afviste ruter forbliver afviste i brugerens profil. OBS! Hvis en rute er afvist her fra modulet afviste ruter kan brugeren ikke efterfølgende redigere ruten. Ruten er afvist permanent. 35

36 Ønsker en administrator at tilføje en rettelse i en allerede afregnet periode, kan det gøres fra tilføj rettelser: 36

37 Vælg: Vælg den bruger du ønsker at lave en rettelse for Her kan du indskrive de data, som du ønsker der skal stå på afregningsrapporten. Der kan frit indskrives i alle felter, dog kan der ikke indskrives i datofeltet. Datoen skal vælges fra kalendere. 37

38 Vigtigt! Afregningen sker efter det der indskrives i feltet: Indsættes tallet 25 km bliver der tilføjet 25 x 3,80 = 95 kr. i næste afregningsperiode for den valgte bruger. Indsættes der f.eks. et negativt tal (-20 km) fratrækkes der 20 x 3,80 = 76 kr. i næste afregningsperiode. Afslut med: Rettelsen er nu tilføjet den valgte bruger og bliver afregnet i næste afregningsperiode. 38

39 Indstillinger i afregningsmodulet: (kun for superadministratorer) Her kan du indtaste den mailadresse som skal modtage kørselsafregninger fra alle administratorer. Filen kommer som en PDF-fil. Ønsker du at benytte funktionen befordrings modregning kan den aktiveres her: Befordrings modregning betyder at de kilometer du opgiver som befordringsfradrag mellem hjem og arbejde på din selvangivelse fratrækkes inden udbetaling. 39

40 3.9 Se biler Her fra dette modul kan man se hvor alle firmaets biler/brugere befinder sig. Herover ses en brugerliste med id, navn og hvornår der sidst er kommet positioner fra brugeren/bilen. Ønsker du data fra dine brugere som benytter en smartphone skal dette aktiveres i smartphonen: På en iphone skal send data stå på l På en telefon med android skal der være markering i realtids opdatering 40

41 Når du åbner modulet Se biler åbnes der også et kort som viser dig hvor alle firmaets biler/brugere befinder sig. Dette kort opdateres automatisk én gang i minuttet. Klik på den røde markering på kortet og tekstboksen fortæller hvem der er på de forskellige positioner. 41

42 3.10 Lås I dette modul kan man se hvilke Carlog brugere der ikke selv må redigere i sit kørselsregnskab. Herover ses en brugerliste med id og navn på de brugere som ikke kan tilføje og redigere i sit kørselsregnskab. 42

43 3.11 Se ruter I dette modul kan man som administrator se ruter for hvilken som helst bruger i hele firmaet. Vælg den administrator brugeren tilhører Vælg herefter brugeren Vælg til sidst den periode du ønsker at se Klik på for at se brugerens ruter 43

44 Her ses brugerens ruter for den valgte periode Ønsker du at se brugerens rute på et kort klik på Ønsker du at se flere ruter på samme kort markeres de ønskede ruter Klik herefter på 44

45 Her ses flere ruter på et kort, ruterne er opdelt i forskellige farver. Rød rute 03/ start kl. 16:43 Grøn rute 04/ start kl. 08:11 Klik på den røde eller grønne markering på kortet og tekstboksen oplyser adressen på positionen. 45

46 3.12 Biler I dette modul kan man oprette sine firma-biler der er monteret med en Trackbox fra Carlog System. Du kan læse mere om Trackboxen på Alle firmaets administratorer har med få klik et overblik over alle kørte kilometer i firmaets biler. Det er muligt at se de enkelte bilers ruter på et kort eller printe en rapport for en given periode. Ønsker du at tilføje en ny bil, vælg: Indtast alle oplysningerne, vælg: 46

47 Bilen er nu tilføjet. Når der begynder at komme data fra bilens Trackbox kan dens placering ses i modulet Se biler. Ønsker du at se en af bilernes tidligere ruter gøres det sådan: Vælg: ud for den bil hvor du ønsker at se de tidligere kørte ruter Vælg den ønskede periode: Og vælg: 47

48 Her vises de kørte ruter for den valgte periode: Ønsker du at se ruten på et kort, vælg ud for den rute du ønsker at se. Ønsker du at se flere ruter på samme tid gøres det sådan: Markér de ruter du ønsker at se: Vælg herefter: Her ses de valgte ruter på et kort og hver rute har sin farve. 48

49 Ønsker du at udskrive en rapport for den valgte periode Vælg: Kontrollér perioden: Vælg: 49

50 Her ses den valgte periode i et PDF-dokument. 50

51 3.13 Indstillinger (kun for superadministratorer) I dette modul findes der fælles indstillinger som er gældende for ALLE brugere. Det er kun superadministratorer der har adgang til disse indstillinger. OBS! Ændringer der foretages her i indstillinger kan ikke fortrydes. API indstillinger: Bruges til kommunikation med andre systemer. Kørselstyper: Bruges til oprettelse at nye kørselstyper som er synlige for alle brugere. Bemærkninger: Hvis nye brugere ikke skal bruge standard bemærkninger ved oprettelsen kan denne funktion anvendes. 51

52 4. FAQ. 4.1 Kan en administrator se andre administratorers brugere? Ja det kan de godt. 4.2 Kan en administrator se og kontrollere alle brugere? Ja det kan de godt, dog kun som sekretær i afregningsmodulet. 4.3 Kan en administrator lave afregninger for en anden administrator? Nej det er ikke muligt. Administratoren kan oprette en sekretær, sekretæren kan således kontrollere kørselsdata for administratoren/lederens bruger/ansatte. 4.4 Kan der ændres password for en administrator? Nej det er ikke muligt. 4.5 Kan en administrator slettes? Nej det er ikke muligt. Man kan ændre til en ny eller anden administrator som så overtager tidligere administrators brugere. 4.6 Hvornår slettes data? Carlog System gemmer dine kørselsdata i 5 år i abonnementsperioden. Opsiger du abonnementet slettes data efter 3 mdr. 4.7 Slet en bruger. Slet kun en bruger hvis den er fejloprettet og der ikke er kørselsdata på profilen, brugeren kan deaktiveres og tæller herefter ikke med i brugte licenser, men data er stadig til rådighed. 4.8 Import af kunder til adressekartoteket. Ønsker du at importere mange kunder ind i adressekartoteket kan du downloade en importskabelon herfra: carlog.dk i menuen download. Obs! Hvis du importerer mange kontakter ind i adressekartoteket kan der gå op til flere minutter inden de kan ses i adressekartoteket. 4.9 Kan en administrator se en brugers password? Nej det er ikke muligt. Administratoren kan gensende brugernavn og password på mail. 52

53 4.10 Hjemadresse for 60dages reglen Det er meget vigtigt at denne adresse er korrekt ellers fungerer systemet ikke korrekt. 53

54 5. Support For kunder med et Carlog ID kan der ydes support til carlog s software. 5.1 Kontakt support Support kan kontaktes på eller Der kan på ingen måde ydes support hvis ovenstående ID og produktnøgle mangler. Ved kontakt til supporten hav venligst disse to oplysninger klar. 5.2 Online support Ønsker du hjælp til opsætning af din profil eller et firmamodul kan vi hjælpe via: 54

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Automatisk kørebog på Trackstick

Automatisk kørebog på Trackstick Automatisk kørebog på Trackstick Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og dermed

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

EazyProject. Brugermanual. Version 2.4

EazyProject. Brugermanual. Version 2.4 EazyProject Brugermanual Version 2.4 Side 1 af 66 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1 Om EazyProject... 7 1.2 Support... 7 1.3 Generel sikkerhed (ved en leje-løsning)... 7 1.4 Opret genvej til

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere