Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for. Carlog moduler"

Transkript

1 Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og dermed dit forbrug af brændstof. Vi kører bare den vej vi plejer. Gør du og dine ansatte også det? Dagens kilometer-forbrug kan reduceres med adskillige kilometer. I Carlog System kan du se alle dagens ruter på et og samme kort. Du får det totale overblik på få minutter. Carlog System Kærvej Aabybro support@carlog.dk 1

2 Indhold 1. Modulspecifikationer Administratorer (kun for superadministratorer) Brugere Adressekartotek Eksport Afregning Se biler Lås Se ruter Biler Indstillinger (kun for superadministratorer) Generelt for alle moduler Modulopsætning Superadministratorer Opret ny administrator Ændring af sprogopsætning Opret ny bruger Sekretærfunktion Adressekartotek Eksport Afregning Se biler Lås Se ruter Biler Indstillinger (kun for superadministratorer) FAQ Kan en administrator se andre administratorers brugere? Kan en administrator se og kontrollere alle brugere? Kan en administrator lave afregninger for en anden administrator? Kan der ændres password for en administrator? Kan en administrator slettes?

3 4.6 Hvornår slettes data? Slet en bruger Import af kunder til adressekartoteket Kan en administrator se en brugers password? Hjemadresse for 60dages reglen Support Kontakt support Online support

4 1. Modulspecifikationer 1.1 Administratorer (kun for superadministratorer) Her kan firmaets Superadministratorer oprette administratorer/afdelingsledere. Disse kan efterfølgende oprette brugere i Carlog systemet. Superadministratorer bliver oprettet af Carlog. 1.2 Brugere Dette modul bruges til at oprette nye firmabrugere, administrere og supportere eksisterende Carlog brugere. Her kan også oprettes sekretærer som kan få adgang til en anden administrator konto/profil. 1.3 Adressekartotek Dette modul bruges som fælles adressekartotek for alle firmaets Carlog brugere. 1.4 Eksport Dette modul bruges til at eksportere Carlog brugernes kørselsdata i et bestemt filformat og til en bestemt adresse. 1.5 Afregning Dette modul bruges til at kontrollere, afvise, godkende og afregne kørselsgodtgørelse for alle firmaets Carlog brugere. 1.6 Se biler Med dette modul kan man se hvor alle firmaets biler/brugere befinder sig. 4

5 1.7 Lås I dette modul kan man vælge hvilke kørselsoplysninger Carlog brugeren selv må redigere. 1.8 Se ruter I dette modul kan man som administrator se ruter for hvilken som helst bruger i hele firmaet. 1.9 Biler I dette modul kan man oprette sine biler der er monteret med en Trackbox fra Carlog System Indstillinger (kun for superadministratorer) I dette modul findes der fælles indstillinger som er gældende for ALLE brugere. 5

6 2. Generelt for alle moduler Der kræves specielt login for alle moduler, der gives kun adgang for firmaets administratorer. Der kan ikke gives adgang for alle firmaets Carlog brugere. Der kræves minimum 10 stk. Carlog brugere for at få adgang til modulerne, nogle af modulerne skal der afregnes for. Kontakt Carlog Support på Nogle moduler kræver tilpasning til firmaets eget it-system. Arbejdet med denne tilpasning bliver afregnet pr. time. Kontakt Carlog Support på Der er direkte adgang fra dette link: 6

7 3. Modulopsætning Det er meget vigtigt, at du læser denne vejledning, inden du begynder at bruge modulerne. Det er firmaets, administratorernes og brugernes ansvar at systemet bliver brugt efter denne vejledning. At alle oplysningerne bliver indtastet korrekt og kontrolleret inden idriftsættelse. Herover ses alle de modultyper der kan benyttes. 7

8 3.1 Superadministratorer Det er kun Carlog der kan oprette superadministratorer. Disse superadministratorer kan efterfølgende oprette administratorer. Disse administratorer kan så efterfølgende oprette brugere i Carlog systemet. 3.2 Opret ny administrator Når du skal oprette en ny administrator vælg: Hvis du ønsker at gensende password vælg: Hvis du ønsker at redigere navn vælg: Hvis du ønsker at ændre administrator vælg: Når du har valgt: 8

9 Indtast den nye administrators navn, efternavn og adresse. Afslut med Opret Administratoren er nu oprettet og modtager login oplysninger på mail. 3.3 Ændring af sprogopsætning Ønsker du at ændre sprog på administratorsiden kan det gøres her: Vælg den administrator der skal skiftes sprog for: Vælg sprog Afslut med Gem 9

10 3.4 Opret ny bruger Fra dette modul kan du oprette nye firmabrugere i Carlog systemet. Her ses en oversigt over dine firmabrugere. Der kan være flere administratorer i samme firma med forskellige brugere. Du kan også vælge at se en anden administrators brugere: Én bruger kan kun have én administrator. 10

11 Når du skal oprette en ny firmabruger vælg: Indtast ALLE brugeroplysninger For at opfylde SKATs krav til en kørebog skal du indtaste det fulde navn og privatadresse, samt cpr. nummer. I ovenstående indtastningsboks kan der forkomme flere end de viste indtastningsfelter alt efter hvilke moduler der er tilkøbt. Hvis der er flere administratorer i firmaet kan disse vælges her: Husk at afslutte med Opret 11

12 Feltet: anvendes kun hvis firmaet benytter befordringsmodregning. Befordringsmodregning kan aktiveres/deaktiveres i afregningsmodulet under indstillinger. (se side 35) Feltet: anvendes når man starter med at bruge Carlog systemet midt i et kalenderår. Indtast det antal kilometer du allerede har modtaget kørselsgodtgørelse for, herefter beregnes kørslen korrekt efter de gældende satser. Feltet: anvendes kun hvis man modtager data fra en fastmonteret GPS-enhed. (dette nummer indtastes af Carlog) 12

13 Her ses oversigten igen. Den nye firmabruger modtager nu login oplysninger på mail. Ønsker du at gensende login oplysningerne kan det gøres her: OBS! Hver gang man opretter en ny bruger og kommer tilbage til denne oversigt er det meget vigtigt at dette lille kort-ikon er vist ud for den nye bruger. Vises kort-ikonet ikke er det pga. fejl i brugerens hjemmeadresse. Kontrollér hjemmeadressen og evt. stavemåde, hus nr. post nr. osv. Ønsker du at redigere i en brugers oplysninger, kan det gøres her: 13

14 Lav de ønskede ændringer. Husk at afslutte med Gem Ønsker du at slette en bruger helt fra Carlog systemet, kan det gøres her: 14

15 Obs! Det er ikke muligt at genskabe en slettet bruger. Slet kun en bruger hvis der ikke er tilføjet kørselsdata. Ønsker du ikke en bruger med i oversigten kan brugeren deaktiveres: Vælg: ved den bruger du ønsker at deaktivere Fjern flueben i feltet: Brugeren er herefter ikke med på oversigten over aktive brugere og tælles ikke med som benyttet licens 15

16 3.5 Sekretærfunktion Med denne funktion er det muligt at give en anden administrator adgang til din administratorkonto. Formålet med denne sekretærfunktion er at en afdelingsleder med ansvaret for afdelingens ansatte kan give sin sekretær adgang til at kontrollere deres kørselsdata inden afdelingslederen godkender kørslen til udbetaling. Ønsker du at oprette en sekretær til din konto gøres det sådan: Vælg brugermodulet: 16

17 Nederst ses overskriften: Når du skal oprette en sekretær, vælg: Her kan du vælge hvilken administrator/sekretær som skal have adgang til din konto Når du har valgt person og giv tilladelse får du denne bekræftelse. Nederst kan du nu se hvem der har adgang til din konto, du kan også se hvem der har givet dig adgang til deres konto. 17

18 Når du ønsker at logge ind som sekretær på en andens konto gøres det sådan: Vælg brugermodulet: Nederst kan du se hvilke profiler/konti du har adgang til Vælg den profil/konto du ønsker at logge ind på: I øverste højre hjørne kan du nu se hvilken profil/konto du er logget ind på: Når du er logget ind på vegne af har du ikke rettigheder til følgende: Slutgodkendelse af kørselsafregninger (skal gøres af brugeradministrator) Modulet Administratorer Modulet Indstillinger Indstillinger og KMD i Afregningsmodulet 18

19 3.6 Adressekartotek Ønsker du at alle firmaets Carlog brugere skal benytte det samme adressekartotek kan det gøres fra dette modul. Her ses oversigten over firmaets fælles adresser. Det er kun firmaets administratorer der kan tilføje eller redigere i dette kartotek. 19

20 Her ses en Carlog brugers adressekartotek Alle de Grå adresser er fælles adresser og kan kun redigeres af administratoren. Alle de Grønne adresser er brugerens hjemmeadresser og kan kun redigeres af en firmaadministrator. Alle de Blå adresser er brugerens egne adresser, som kan redigeres og slettes af den enkelte bruger. De Blå adresser er også kun synlige på brugerens egen profil. 20

21 Ønsker du at tilføje kunder/adresser til firmakartoteket. Når du skal oprette en ny kunde/adresse vælg: eller Indtast alle kontaktoplysninger. Husk at afslutte med Opret kontakt 21

22 Her ses oversigten igen med den nye kontakt tilføjet. For at adressekartoteket fungerer korrekt skal dette ikon vises ud for hver adresse. Vises ikonet ikke ud for adressen, kontroller da: Adressen, husnummer, postnummer eller by og evt. stavemåde. Ønsker du at redigere i en kontakts oplysninger, kan det gøres her: Ønsker du at slette en kontakt, kan det gøres her: Hvis du vælger at importere kunde/adresse via: skal du være opmærksom på at efter importen kan der gå flere minutter inden dine kontakter bliver vist i adressekartoteket. Det er også muligt at se dine kunder/kontakter på ét samlet kort. 22

23 Vælg de kontakter du ønsker at se på kortet Klik herefter på 23

24 3.7 Eksport Ønsker du brugerens kørselsrapport eksporteret og sendt til en bestemt mailadresse, kan du her vælge hvilke data der skal sendes og til hvilken mailadresse. Vælg ved de data du vil have sendt Indtast mailadresse Husk at afslutte med Gem 24

25 3.8 Afregning Her fra afregningsmodulet kan du kontrollere alle firmaets Carlog brugere, hvilke ruter der er kørt og hvilke der er lavet manuelt. Hvilke ruter der er udbetalt kørselsgodtgørelse for, og hvilke ruter der er blevet afvist af administratoren. Du kan oprette nye afregningsperioder og tilføje rettelser til allerede afregnede perioder. Du kan KUN lave afregninger for de brugere som du er administrator for. Det er IKKE muligt for brugere at tilføje manuelle ruter i en afregnet periode. Obs! Det er IKKE muligt for brugere at rette eller tilføje ruter når en administrator har hentet data til kontrol selvom ruterne ikke er afregnet endnu. Herover ses 2 afregningsperioder, nyeste afregning øverst. Frem til (første afregning i systemet kan ikke have nogen startdato da der altid afregnes fremad) Frem til

26 For at starte en ny afregningsperiode for alle dine Carlog brugere vælg: Du starter nu en ny afregningsperiode for alle de brugere som du er administrator for. Der kan godt være flere administratorer og brugere i samme firma. Der kan IKKE være flere administratorer for de samme brugere. Vælg den dato du vil afregne FREM til. Klik herefter på: 26

27 Nu startes beregningen af kørselsgodtgørelse for alle dine Carlog brugere Herunder ses beregningen Ønsker du evt. at ændre dato for perioden vælg: Start forfra og vælg en ny dato. 27

28 Ønsker du at se nogle af dine brugeres ruter inden godkendelse og udbetaling Klik på: Her ses den valgte brugers ruter for perioden. Er der ruter som ikke kan godkendes af administratoren kan de tilbageholdes ved at markere med: I kolonnen Begrundelse kan administratoren skrive en begrundelse til brugeren, brugeren modtager samtidig en mail som fortæller at der er afviste ruter i den seneste kørselsafregning. Afslut med 28

29 Når der er lavet ændringer for én af brugerne skal perioden genberegnes. For at genberegne perioden vælg: Perioden er nu klar til at blive færdigberegnet og sendt til bogholderiet. Vælg: 29

30 Obs! Det er ikke muligt at fortryde eller ændre en godkendt afregning. Vælg: Afregningen er godkendt og sendt til firmaets bogholderi Ønsker du at se en oversigt for de afregnede brugere, kan du vælge en af følgende muligheder: 30

31 Herunder ses en firmaafregning i PDF. for én administrator Tom Hansen Denne afregning kan også sendes pr. mail til en bestemt mailadresse. Se side 39 indstillinger i afregningsmodulet 31

32 Ønsker du at se en liste over brugere som har afviste ruter. Vælg: Der kan godt være afviste ruter for flere perioder, hvis disse ikke er blevet afklaret mellem brugeren og administratoren. 32

33 Der er en bruger med 4 afviste ruter Vælg: for at se brugerens afviste ruter. Her ses den valgte brugers tilbageholdte ruter. I kolonnen Rettet af bruger kan administratoren se hvilke ruter brugeren har rettet. 33

34 Tilbageholdte/afviste ruter findes i tre kategorier: Ruten forbliver på listen, indtil administratoren og brugeren har afklaret ruten. Når en brugers rute er tilbageholdt vises ruten i brugerens profil på en GUL linje Brugeren skal vælge rediger og rette ruten efter administratorens/lederens bemærkning og afslutte med Gem. Ruten forsvinder fra listen, men kan dog stadig ses på brugerens profil, som en afvist rute. Ruten forsvinder fra listen og bliver afregnet i næste afregningsperiode. Ruten kan stadig ses på brugerens profil som afregnet. 34

35 Vælg én af de to kategorier for hver rute. Vælg: De 4 valgte ruter bliver afregnet i næste afregningsperiode. Den 1 godkendte rute kommer til udbetaling i næste afregningsperiode. De 3 afviste ruter forbliver afviste i brugerens profil. OBS! Hvis en rute er afvist her fra modulet afviste ruter kan brugeren ikke efterfølgende redigere ruten. Ruten er afvist permanent. 35

36 Ønsker en administrator at tilføje en rettelse i en allerede afregnet periode, kan det gøres fra tilføj rettelser: 36

37 Vælg: Vælg den bruger du ønsker at lave en rettelse for Her kan du indskrive de data, som du ønsker der skal stå på afregningsrapporten. Der kan frit indskrives i alle felter, dog kan der ikke indskrives i datofeltet. Datoen skal vælges fra kalendere. 37

38 Vigtigt! Afregningen sker efter det der indskrives i feltet: Indsættes tallet 25 km bliver der tilføjet 25 x 3,80 = 95 kr. i næste afregningsperiode for den valgte bruger. Indsættes der f.eks. et negativt tal (-20 km) fratrækkes der 20 x 3,80 = 76 kr. i næste afregningsperiode. Afslut med: Rettelsen er nu tilføjet den valgte bruger og bliver afregnet i næste afregningsperiode. 38

39 Indstillinger i afregningsmodulet: (kun for superadministratorer) Her kan du indtaste den mailadresse som skal modtage kørselsafregninger fra alle administratorer. Filen kommer som en PDF-fil. Ønsker du at benytte funktionen befordrings modregning kan den aktiveres her: Befordrings modregning betyder at de kilometer du opgiver som befordringsfradrag mellem hjem og arbejde på din selvangivelse fratrækkes inden udbetaling. 39

40 3.9 Se biler Her fra dette modul kan man se hvor alle firmaets biler/brugere befinder sig. Herover ses en brugerliste med id, navn og hvornår der sidst er kommet positioner fra brugeren/bilen. Ønsker du data fra dine brugere som benytter en smartphone skal dette aktiveres i smartphonen: På en iphone skal send data stå på l På en telefon med android skal der være markering i realtids opdatering 40

41 Når du åbner modulet Se biler åbnes der også et kort som viser dig hvor alle firmaets biler/brugere befinder sig. Dette kort opdateres automatisk én gang i minuttet. Klik på den røde markering på kortet og tekstboksen fortæller hvem der er på de forskellige positioner. 41

42 3.10 Lås I dette modul kan man se hvilke Carlog brugere der ikke selv må redigere i sit kørselsregnskab. Herover ses en brugerliste med id og navn på de brugere som ikke kan tilføje og redigere i sit kørselsregnskab. 42

43 3.11 Se ruter I dette modul kan man som administrator se ruter for hvilken som helst bruger i hele firmaet. Vælg den administrator brugeren tilhører Vælg herefter brugeren Vælg til sidst den periode du ønsker at se Klik på for at se brugerens ruter 43

44 Her ses brugerens ruter for den valgte periode Ønsker du at se brugerens rute på et kort klik på Ønsker du at se flere ruter på samme kort markeres de ønskede ruter Klik herefter på 44

45 Her ses flere ruter på et kort, ruterne er opdelt i forskellige farver. Rød rute 03/ start kl. 16:43 Grøn rute 04/ start kl. 08:11 Klik på den røde eller grønne markering på kortet og tekstboksen oplyser adressen på positionen. 45

46 3.12 Biler I dette modul kan man oprette sine firma-biler der er monteret med en Trackbox fra Carlog System. Du kan læse mere om Trackboxen på Alle firmaets administratorer har med få klik et overblik over alle kørte kilometer i firmaets biler. Det er muligt at se de enkelte bilers ruter på et kort eller printe en rapport for en given periode. Ønsker du at tilføje en ny bil, vælg: Indtast alle oplysningerne, vælg: 46

47 Bilen er nu tilføjet. Når der begynder at komme data fra bilens Trackbox kan dens placering ses i modulet Se biler. Ønsker du at se en af bilernes tidligere ruter gøres det sådan: Vælg: ud for den bil hvor du ønsker at se de tidligere kørte ruter Vælg den ønskede periode: Og vælg: 47

48 Her vises de kørte ruter for den valgte periode: Ønsker du at se ruten på et kort, vælg ud for den rute du ønsker at se. Ønsker du at se flere ruter på samme tid gøres det sådan: Markér de ruter du ønsker at se: Vælg herefter: Her ses de valgte ruter på et kort og hver rute har sin farve. 48

49 Ønsker du at udskrive en rapport for den valgte periode Vælg: Kontrollér perioden: Vælg: 49

50 Her ses den valgte periode i et PDF-dokument. 50

51 3.13 Indstillinger (kun for superadministratorer) I dette modul findes der fælles indstillinger som er gældende for ALLE brugere. Det er kun superadministratorer der har adgang til disse indstillinger. OBS! Ændringer der foretages her i indstillinger kan ikke fortrydes. API indstillinger: Bruges til kommunikation med andre systemer. Kørselstyper: Bruges til oprettelse at nye kørselstyper som er synlige for alle brugere. Bemærkninger: Hvis nye brugere ikke skal bruge standard bemærkninger ved oprettelsen kan denne funktion anvendes. 51

52 4. FAQ. 4.1 Kan en administrator se andre administratorers brugere? Ja det kan de godt. 4.2 Kan en administrator se og kontrollere alle brugere? Ja det kan de godt, dog kun som sekretær i afregningsmodulet. 4.3 Kan en administrator lave afregninger for en anden administrator? Nej det er ikke muligt. Administratoren kan oprette en sekretær, sekretæren kan således kontrollere kørselsdata for administratoren/lederens bruger/ansatte. 4.4 Kan der ændres password for en administrator? Nej det er ikke muligt. 4.5 Kan en administrator slettes? Nej det er ikke muligt. Man kan ændre til en ny eller anden administrator som så overtager tidligere administrators brugere. 4.6 Hvornår slettes data? Carlog System gemmer dine kørselsdata i 5 år i abonnementsperioden. Opsiger du abonnementet slettes data efter 3 mdr. 4.7 Slet en bruger. Slet kun en bruger hvis den er fejloprettet og der ikke er kørselsdata på profilen, brugeren kan deaktiveres og tæller herefter ikke med i brugte licenser, men data er stadig til rådighed. 4.8 Import af kunder til adressekartoteket. Ønsker du at importere mange kunder ind i adressekartoteket kan du downloade en importskabelon herfra: carlog.dk i menuen download. Obs! Hvis du importerer mange kontakter ind i adressekartoteket kan der gå op til flere minutter inden de kan ses i adressekartoteket. 4.9 Kan en administrator se en brugers password? Nej det er ikke muligt. Administratoren kan gensende brugernavn og password på mail. 52

53 4.10 Hjemadresse for 60dages reglen Det er meget vigtigt at denne adresse er korrekt ellers fungerer systemet ikke korrekt. 53

54 5. Support For kunder med et Carlog ID kan der ydes support til carlog s software. 5.1 Kontakt support Support kan kontaktes på support@carlog.dk eller Der kan på ingen måde ydes support hvis ovenstående ID og produktnøgle mangler. Ved kontakt til supporten hav venligst disse to oplysninger klar. 5.2 Online support Ønsker du hjælp til opsætning af din profil eller et firmamodul kan vi hjælpe via: 54

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Betjeningsvejledning for Carlog moduler.

Betjeningsvejledning for Carlog moduler. Betjeningsvejledning for Carlog moduler. Tak fordi du har valgt Carlog System kørebog. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tage din nye kørebog i brug. Vi er ikke ansvarlige for forkert data

Læs mere

Betjeningsvejledning for Carlog moduler.

Betjeningsvejledning for Carlog moduler. Betjeningsvejledning for Carlog moduler. Tak fordi du har valgt Carlog System kørebog. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tage din nye kørebog i brug. Vi er ikke ansvarlige for forkert data

Læs mere

Automatisk kørebog på Trackstick

Automatisk kørebog på Trackstick Automatisk kørebog på Trackstick Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og dermed

Læs mere

Administratorvejledning. Carlog. Kørselsadministration 1

Administratorvejledning. Carlog. Kørselsadministration 1 Administratorvejledning til Carlog Kørselsadministration 1 Nu er det blevet nemmere for medarbejderne at registrere kørsel i egen bil, at godkende kørsel og at få overblik over afdelingens kørselsomfang

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Betjeningsvejledning for Carlog app til iphone. Tak fordi du har valgt Carlog System kørebog. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tage din nye kørebog i brug.

Læs mere

Automatisk kørebog til din Android

Automatisk kørebog til din Android Automatisk kørebog til din Android Betjeningsvejledning for Carlog app til Android. Tak fordi du har valgt Carlog System kørebog. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tage din nye kørebog i

Læs mere

100% automatisk kørebog

100% automatisk kørebog 100% automatisk kørebog Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og dermed dit

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

KOM GODT I GANG. Indhold

KOM GODT I GANG. Indhold KOM GODT I GANG Indhold Sådan installerer du din GPS... 1 Kørebogen... 2 Indstillinger... 3 Rutelisterne... 4 Fremgangsmåde... 4 Klassificér ture... 5 Tilføj formål... 5 Markér som udført... 6 Redigering

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført. Vejledning til rejseafregning via Mit DSR Når du har været til et møde, et kursus eller andet DSR arrangement, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til DSR s rejseregler,

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Afregning af rejser på Mit HK

Afregning af rejser på Mit HK Afregning af rejser på Mit HK HK 28-06-2018 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. INDLEDNING 3 2.1 Find afregning på Mit HK 3 3. UDFYLDNING AF AFREGNING 4 3.1 Kørsel i egen bil 5 3.2 Udgiftsposter 8 3.3 Intet

Læs mere

KMD vejledning til Min Kørsel (Web APP)

KMD vejledning til Min Kørsel (Web APP) Web appen Min Kørsel bruges til indberetning af medarbejderens egen kørsel. Kørselsregistrering indtastes manuelt af brugeren med registrering af start og stop-adresse. Hertil er der mulighed for automatisk

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side Indhold 1 Log ind 1 Sådan kommer du i gang med afregningen 1 Kørsel 2 Udgiftsposter 5 Print af afregning og hvor langt er afregningen i processen? 6 Udbetaling og ændring af bankkontonummer 7 Teknisk hjælp

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

Quick Guide deltagelse i Censorkurser Quick Guide deltagelse i Censorkurser RejsUd Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord. Du har

Læs mere

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) 2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...

Læs mere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere

Indhold 1. Introduktion Hovedmenu Brugere Oprettelse af brugere enkeltvis Oprettelse af flere brugere Superbrugerguide Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Hovedmenu... 2 2. Brugere... 3 2.1 Oprettelse af brugere enkeltvis... 3 2.2 Oprettelse af flere brugere... 3 2.3 Sletning og suspendering af brugere...

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2017 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.2 (NOV 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 Køretøjer...5 SKAT kørselssatser...5

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Samaritan ruteplanlægning

Samaritan ruteplanlægning Samaritan ruteplanlægning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Samaritan 3 Sådan logger du på Samaritan 3 Hjælp 5 Planlægning af ruter 5 Ret tekster 6 Import af ruter

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide - deltagelse i Censorkurser Rejsud Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord Du har fået sendt

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

Denne vejledning indeholder skærmbilleder og beskrivelse af de felter der anvendes i brugeradministrationen.

Denne vejledning indeholder skærmbilleder og beskrivelse af de felter der anvendes i brugeradministrationen. Selvbetjent Brugeradministration er for kunder der selv vil varetage oprettelse, ændring og sletning af brugere og brugerrettigheder i Netbank Erhverv. Forudsætningen herfor er, at der foreligger en Aftale

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Introduktion Min Kørsel gør det muligt for dig at registrere arbejdsrelateret kørsel på stedet. Der indberettes via smartphone eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Vejledning omkring administrator. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk

Vejledning omkring administrator. SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Vejledning omkring administrator SMS-service.dk og Beredskabsalarm.dk Indhold Administrator 1 Administrator Sociale medier opsætning 2 Administrator Sms/Email søgning 3 Administrator Adresse søgning 4

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på

1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på 1 Quick Guide: GynZone Licens Administrator på www.gynzone.dk VELKOMMEN SOM ADMINISTATOR AF LICENSER PÅ JERES INSTITUTION J 1: Du modtager en aktiveringsmail fra GynZone med et link til at logge ind. Når

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Rejseafregning med zexpense: Opret kørsel og rejseafregning i app en

Rejseafregning med zexpense: Opret kørsel og rejseafregning i app en Rejseafregning med zexpense: Opret kørsel og rejseafregning i app en maj 2018 Opret kørsel i app en 1 Vælg Kørsel 2 Vælg startadressen Indtast adressen i feltet foroven, eller Tryk på den grønne knap for

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Mileage Book. Quick guide. Care Controller Vers. 1.0

Mileage Book. Quick guide. Care Controller Vers. 1.0 Mileage Book Quick guide Care Controller Vers. 1.0 Sådan kommer du igang Mileage Book appen er tilgængelig til både ios Iphone/iPad, Windows Phone og Android. For at komme i gang skal du downloade Mileage

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

MASCOT SmartStore Quick guide Administrator / customer ver3,0

MASCOT SmartStore Quick guide Administrator / customer ver3,0 ver3,0 Indhold Opret en samleordre... 2 Returner markeret ordre til medarbejder... 7 Vedligehold medarbejderdata... 9 Pointoversigt / tilskrivning... 10 Opret en ny medarbejder... 11 Lås en medarbejder...

Læs mere

CANVAS - VEJLEDNING TIL ANSATTE

CANVAS - VEJLEDNING TIL ANSATTE CANVAS - VEJLEDNING TIL ANSATTE Canvas er Filmskolens nye læringsplatform og stedet, hvor alle informationer og undervisningsforløb findes. Det er her, ændringer i planerne annonceres, og alle elever skal

Læs mere

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r zexpense Danske Ølentusiasters rejse og udlægs afregningssystem Version 0.6 2016.02.08 Forfatter: William S. Jacobsen Danske Ølentusiaster har implementeret et rejse og omkostnings afregningssystem, der

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Vejledning til digital kørselsgodtgørelse

Vejledning til digital kørselsgodtgørelse 2017 Vejledning til digital kørselsgodtgørelse Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Mobil Appen... 2 Log-in... 3 Oversigt... 4 Ny registrering... 5 BrowserLink... 7 Kort beskrivelse... 7 BrowserLink -PC...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til registrering af fravær Uddannelseslæger i praksis

Vejledning til registrering af fravær Uddannelseslæger i praksis Vejledning til registrering af fravær Uddannelseslæger i praksis Som uddannelseslæge i praksis, skal du selv foretage indberetning af fravær, f.eks. sygdom, ferie, barsel, omsorgsdage, kursus osv. Det

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål og svar...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

MBridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

MBridge tilmeldingssystem Version Vejledning. MBridge tilmeldingssystem Version 01-11-2018. Vejledning. Indledning... 2 Tilmelding til turnering (spillere)... 2 Slet tilmelding... 5 Opsætning af turneringer (turneringsleder)... 6 Oprettelse af turnering/liste....

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-03-2018. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Keepit Classic. Keepit Classic Relaterede Problemer

Keepit Classic. Keepit Classic Relaterede Problemer Keepit Classic Relaterede Problemer Ændre email-adresse til login Er du Keepit erhverv kunde (PRO / Server konto) kan du selv ændre din e-mail adresse i kontrolpanelet Gå i kontrolpanel på cp.keepit.com/login

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Indhold. Wiegaarden Go2net Manual Side 1

Indhold. Wiegaarden Go2net Manual Side 1 Indhold Manual til Wiegaardens Go2net CMS-løsning... 3 Login... 4 Administrationen... 4 Den øverste menu... 5 Styring af din menu på hjemmesiden... 5 Menustrukturen... 5 De grå ikoner... 6 De blå ikoner...

Læs mere

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument.

OBS! Hvis du skal oprette en bruger på din kundes aftale, skal du bruge den vejledning, som du finder længere nede i dette dokument. Når du skal oprette en ny bruger på din lønpartneraftale, starter du på forsiden af DataLøn, hvor du i topmenuen vælger Opsætning og klikker på Brugeradministration. Herefter skal du vælge Mine brugere

Læs mere

BRUGER GUIDE: SHOP INDEHAVER.

BRUGER GUIDE: SHOP INDEHAVER. BRUGER GUIDE: SHOP INDEHAVER. 1. Login & Log out. a. Login Åben web browser på adresse http://tattocolorbase.com/login Efter log in kommer du til et kontrolpanel, som ser sådan ud. b. Logout Log out, click

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR

Manual version 7. TimePlan A/S Vandmanden 10C, DK-9200 Aalborg SV CVR Manual version 7 Side 2 af 46 TimePlan A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 TimePlan App... 5 Log ind... 5 Log ind-oplysning... 6 Menuen... 8 Søg... 9 Dashboard... 10 Vagtplan... 11 Mine tider...

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere