DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 4. marts 2015 blev der i sag AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler Marie Louise Pedersen for Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 a, stk. 3. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med lov om omsætning af fast ejendom, 13, stk. 1, 1. pkt., og 14, Bekendtgørelse om formidling, udbud, rådgivning ved omsætning af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen), 13, stk. 1, nr. 5, nr. 7 og nr. 15, 16, og god ejendomsmæglerskik ved ikke at oplyse, at registreringen af en del af ejendommen som erhverv ikke kunne nedlægges, ved ikke at vedhæfte den nyeste tilstandsrapport til købsaftale samt oplyse i salgsopstilling, at der kunne opnås 80 % realkreditbelåning. Sagens omstændigheder: Klager tog kontakt til indklagede i september 2013, da han var interesseret i at erhverve ejendommen [adresse], [by], der var beliggende i et industrikvarter. 217 m 2 af ejendommen var værksted og 158 m 2 var godkendt til bolig. Klager havde tiltænkt værkstedet til hobbybrug, men ikke til erhvervsbrug. Den 13. august 2014 sendte indklagede den seneste tilstandsrapport for ejendommen. Den 16. oktober 2013 underskrev klager købsaftalen og tog et forbehold for klagers rådgivers accept. Klagers rådgiver sendte sine betingelser/indsigelser for købsaftalens godkendelse henholdsvis den 25. oktober og den 28. oktober

2 Den 29. oktober, den 1. november og den 4. november 2013 rykkede rådgiveren sælgers advokat for svar. Indklagede var sat på disse mails cc/i kopi. Indklagede svarede den 30. oktober og den 4. november 2013, at hun arbejdede på sagen og ville koordinere med sælger og advokaten. Klager har fået dækket sine omkostninger via Ejendomsmæglernes Landsorganisation til advokat samt beløb til indgivelse af klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling, mod at klager trak klagen ved Klagenævnet tilbage. Klager har dog bibeholdt sin klage ved Disciplinærnævnet. Parternes bemærkninger: Klager: Klager har bl.a. anført, at indklagede havde givet indtryk af, at ejendommens erhvervsdel kunne nedlægges. Indklagede havde oplyst i salgsopstillingen, at 80 % af ejendommen kunne finansieres ved realkreditlån. Denne belåning var en forudsætning for klagers køb af ejendommen. Erhvervsdelen, der var et værksted, egnede sig ikke til beboelse. Det viste sig senere, at det ikke kunne lade sig gøre at nedlægge erhvervsdelen. Dette medførte, at klager ikke kunne opnå realkreditbelåning til hele ejendommen. Prisen for ejendommen var dermed for høj, og klager måtte opgive købet. Indklagede oplyste flere gange, at hun havde talt med kommunen, og at der var muligheder. Klager har dertil anført, at indklagede har forsøgt at sælge en erhvervsejendom til privat brug i et industrikvarter. Der var tillige fejl i ejerskifteforsikringstilbuddet, idet der stod angivet, at tilbuddet gjaldt en privat ejendom med 86 m 2 tilbygning, og ikke en privat/erhvervsejendom med 276 m 2 tilbygning. Klagers rådgiver forsøgte adskillige gange gennem 3 uger at få kontakt til sælgers advokat, men denne ignorerede rådgiveren. For så vidt angik klagers besøg på ejendommen, havde klager indgået en aftale med indklagede om, at alt i værkstedet skulle indgå i handlen. Da han så, at nogen var i færd med at fjerne ting fra værkstedet, forsøgte han først at kontakte indklagede, og da det ikke lykkedes, henvendte han sig til vedkommende. Det viste sig, at vedkommende var sælgeren, og da købsaftalen var underskrevet første gang, var sælger bekendt med aftalen, om at alt inventar i værkstedet var en del af handlen. 2

3 Klager var på ejendommen ca. en time, og han og sælger havde en konstruktiv snak. Sælger slog kr. af prisen som kompensation for det fjernede inventar. Det var klager selv, der efterfølgende tog billeder af inventaret i værkstedet, og det var ikke på indklagedes initiativ. Indklagede: Indklagede har bl.a. anført, at hun vedkender, at der ved en fejl blev vedhæftet en forældet tilstandsrapport og elrapport til købsaftalen i forbindelse med handlen. Indklagede afviser dog, at dette var et problem, da både klager og dennes advokat allerede forinden havde fået udleveret de gældende rapporter. Indklagede medgiver tillige, at hun ikke har opdaget fejl i angivelsen af udhusets størrelse i ejerskifteforsikringstilbuddet. Klager havde dog selv kontaktet forsikringsselskabet og fået løst problemet. Indklagede har dertil anført, at det var forsikringsselskabet, der havde angivet størrelsen forkert. Indklagede havde sendt de korrekte BBR-oplysninger. Indklagede har kompenseret klageren på grund af de nævnte fejl for hans udgift til en rådgiver. Indklagede havde kontakt til kommunen, som havde givet udtryk for, at der var mulighed for at nedlægge erhvervsdelen, men denne mulighed blev ikke aktuel, da sælger ikke ønskede at sælge til klager. For så vidt angik afslaget i pris for inventar har indklagede oplyst, at det var hende, der mæglede mellem parterne, således at sælger gav et afslag i pris, selvom sælger var imod det. Indklagede fik efterfølgende iværksat, at der blev taget fotos af inventaret, så der ikke skulle være yderligere problemer herom. Det var sælger selv, der valgte ikke at ville sælge til klageren. Dette skyldtes dels, at klager var mødt op på ejendommen uanmeldt og dels, at klager havde stillet ekstra krav i forbindelse med handlen. Derefter frafaldt klager sine krav, men sælger ønskede ikke at handle med klageren. Indklagede havde forklaret klager, at det var sælgers ret at bestemme, hvem hun ville sælge til. Det var ikke indklagedes fejl, der medførte, at handlen ikke blev gennemført. 3

4 Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: Disciplinærnævnet bemærker indledningsvist, at foranstående sagsfremstilling er et resumé af parternes oplysninger til nævnet. Ved nævnets vurdering af sagen, har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Ifølge lov om omsætning af fast ejendom, 13, stk. 1, 1. pkt., skal en formidler bl.a. give begge parter de oplysninger, som er af betydning for handlen og dennes gennemførelse. Ifølge lovens 14 skal en formidler foretage fornødne undersøgelser og kontrollere oplysninger i fornødent omfang. Ifølge formidlingsbekendtgørelsen, 13, skal formidleren udarbejde en specificeret salgsopstilling. Nævnet bemærker, at salgsopstillingens oplysninger skal være præcise og korrekte. En stor del af den pågældende ejendom var kategoriseret som erhverv. Nævnet lægger til grund, at kommunen ikke ville acceptere, at erhvervsdelen blev nedlagt. Indklagede burde have undersøgt disse forhold, før udarbejdelsen af salgsopstillingen, således at oplysningerne heri var korrekte. Da indklagede i det opregnede finansieringsforslag har antydet, at en køber ville kunne opnå 80 % realkreditbelåning, har indklagede givet et fejlagtigt indtryk af de økonomiske forudsætninger for købet af den pågældende ejendom. Da indklagede således ikke har sørget for præcise og korrekte oplysninger, hverken i salgsopstilling eller senere, har indklagede overtrådt nævnte bestemmelser. Som følge af dette tildeles indklagede ejendomsmægler, Marie Louise Pedersen, en advarsel. 4

5 Thi bestemmes Indklagede ejendomsmægler, Marie Louise Pedersen, tildeles en advarsel, jf. lov om omsætning af fast ejendom, 29 b. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, 13, stk. 3. Med henvisning til lov om omsætning af fast ejendom 29 c gøres opmærksom på, at afgørelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, men nævnets afgørelse kan indbringes for domstolene efter de almindelige regler herfor. Mikael Sjöberg 5

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere