Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat"

Transkript

1 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Telefon man-torsdag Fax Eksp.tid: mandag og torsdag , tirs., ons., fredag Mail: september 2015/ FG J.nr / Referat fra møde i kontaktudvalget den 17. september 2015 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard Formand for Taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Bo Weye Hansen Chaufførernes Fagforening Jesper Bernth Chaufførernes Fagforening Uffe Christensen formand for BTI Lars Christiansen Taxi Nord 4*48 Claus Rubæk Jørgensen 4*27 Amager-Øbro Taxi Palle Christensen Taxa 4*35 John Lindbom Dantaxi Afbud: Morten Rix-Møller Dansk Limousine Service Dagsorden 1. Takster 2. Antallet af tilladelser 3. Rapport om en ny førerkortprøve (vedlægges) 4. Gensidig orientering om Uber 5. Lufthavnen 6. Blinde og svagsynede personer. 7. Vognmandens tilsyn med at chaufføren har gyldig arbejdstilladelse. 8. Ventetidsskema Ad 1) Takster Jens Jørgen Nygaard bemærkede, at taxiindekset for 2. kvartal 2015 viste, at indekset var faldet i forhold til sidste år, og anmodede om branchens holdning hertil. 1

2 Palle Christensen svarede på vegne af branchen, at ophævelsen af frikørselsordningen medfører ekstra udgifter til vognmændene. Det er vanskeligt at opgøre de præcises tal, fordi det afhænger af, hvad bilerne bliver solgt til. Men det er ikke under kr. i afskrivninger om året. Ib Terp medgav, at ophævelsen af frikørselsordningen utvivlsomt vil give ekstra udgifter til vognmændene. Ophævelsen af frikørselsordningen har dog ikke en straks virkning, idet der blev købt rigtig mange nye biler ultimo En takststigning på 3 pct. som kompensation for frikørselsordningen er derfor ikke aktuel. I stedet kan man overveje en takststigning på 1 pct. om året over 3 år, mens frikørselsordningen udfases. Branchen fremhævede netop selv under høringsfasen omkring ophævelsen af frikørselsordningen, at en af konsekvenserne ved at ophæve frikørselsordningen ville være, at taxierne kom til at køre i længere tid, inden de blev udskiftet. Branchen var ikke enig i, at ophævelsen af frikørselsordningen ikke allerede havde fået konsekvenser for nogle vognmænd. Frida Gisladóttir oplyste, at sekretariatet er i dialog med Danmarks Statistik om, hvorledes ophævelsen af frikørselsordningen kan indgå i taxiindekset. Palle Christensen foreslog, at nævnet ser på leasingkontrakter fra fx Mercedes fra før og efter ophævelsen af frikørselsordningen, så nævnet kan se, hvor meget dyrere det er blevet for vognmændene. Uffe Christensen spurgte, hvad status var på analysen omkring paralleltakster. Frida Gisladóttir forklarede, at nævnet efter samråd med branchen, havde besluttet at sætte dette projekt på standby indtil videre. Bo Weye Hansen fandt, at taxiindekset ikke kom forbrugerne til gode. Fx kører en bil langt længere på literen end den gjorde, da taxiindekset blev udformet. Desuden påvirker lønudviklingen for resten af transportsektoren indekset i forkert retning. Hovedparten af taxichaufførerne som er ansat inden for nævnets område er som regel rent provisionslønnede, men den øvrige transportsektor er omfattet af overenskomster med løn under sygdom, barsel og pension. Derfor får branchen for Ad 2) Antal tilladelser Jens Jørgens Nygaard oplyste, at bestillingskontorerne har anmodet nævnet om at få antallet af taxitilladelse fastsat til 1975, hvilket var en lille stigning i forhold til det som nævnet allerede havde besluttet. Bestillingskontorerne ønsker, dels at nævnet opslår flere tilladelser end de 60, og dels at der indføres et fast antal taxitilladelser. Palle Christensen bemærkede, at der tidligere havde været flydende udstedelse af tilladelser. Ved ansøgning en gang om året og efterhånden som de blev indleveret. Ib Terp syntes, at forslaget lød rimeligt, men påpegede, at det skulle tjekkes, om der er noget juridisk/forvaltningsmæssigt til hinder for, at antallet af tilladelser, der opslås i oktober 2015 forhøjes med eksempelvis 10 eller 20 tilladelser, således at der fra foråret 2016 er 1975 biler i Region Hovedstaden. Han var dog ikke sikker på, hvorvidt løbende uddelinger vil være praktisk muligt. Thomas Bak mente godt, at et fast tal kunne rammes. Han undrede sig dog over, hvorfor antallet af tilladelser skal være 1975 lige nu. John Lindbom forklarede, at der er tale om rettidig omhu, og at 1975 ikke skal ses som et statisk tal. Antallet af tilladelser skal fortsat vurderes en gang om året. 2

3 Uffe Christiansen bemærkede, at han syntes, timingen er dårlig, og at han vil henstille til nævnet at afvente til den nye ordning i lufthavnen var trådt i kraft. Ordningen forventes at frigive kapacitet. Jens Jørgens Nygaard sagde, at nævnet ikke kommer til at uddele tilladelser løbende. Det har sekretariatet ikke ressourcer til og det vil være dyrt for ansøgerne. Nævnet er desuden nødt til at tage hensyn til antallet af indleverede bevillinger og det aktuelle behov. Thomas Bak mente, at der måtte kunne findes en administrativ løsning, således, at der kunne uddeles fx 5 tilladelser ad gangen. Bo Weye Hansen fandt det glædeligt, at der er opsving i taxibranchen. Imidlertid ligger en gennemsnitlig timeløn for en chauffør i København på 117 kr., hvilket er under overenskomsten. Chaufførernes fagforening kan derfor ikke anbefale flere tilladelser. Herudover bar forslaget mere præg af, at sikre bestillingskontorernes økonomi, frem for den aktuelle efterspørgsel. Ad 3) Rapport om en ny førerkortprøve Frida Gisladóttir oplyste, at rapporten om en ny førerprøve skulle fremlægges for nævnet på deres møde den 30. september 2015, og spurgte om branchens bemærkninger til rapporten. Lars Christiansen fandt, at førerkortprøverne skal ligge hos bestillingskontorerne, fordi bestillingskontorerne kan stille krav, som Taxinævnet som en offentlig myndighed ikke kan. Det ville endvidere skabe konkurrence mellem bestillingskontorerne. Det vil i sidste ende være kundens valg, om de vil køre med en taxi fra et bestillingskontor, der stiller høje eller lave krav. Bo Weye Hansen fandt forslaget om at lægge førerkortprøverne over til bestillingskontorerne kontroversielt. I forhold til rapporten var han betænkelig over for, at 3. del af førerkortprøven (seværdigheder) skal udgå. Han fandt, at det også var en del af servicen som taxichauffør. Thomas Bak bemærkede, at udstedelse af førerkort er en myndighedsopgave, og at den aldrig kan ligge hos bestillingskontorerne. Hvis bestillingskontorerne ønsker det, kan de indføre yderligere prøver. Uffe Christensen mente, at der var lavet et flot stykke arbejde omkring rapporten, og at det lyder som om førerkortprøven bliver klart forbedret. Der er brug for en sproglig opstramning. Han var ikke enig i med Lars Christiansen om, hvor opgaven skulle ligge, men enig i at bestillingskontorerne også har en opgave. Bo Weye Hansen bemærkede, at det vil være uheldigt, hvis en chauffør med et førerkort ikke kan arbejde, fordi bestillingskontorerne sætter barren al for højt. Ad 4) Gensidig orientering om Uber Jens Jørgen Nygaard bemærkede, at der var stor mediedækning på demonstrationen imod Uber. Taxinævnet kan kun agere inden for taxilovgivningen. Frida Gisladóttir oplyste, at Taxinævnet reagerer på anmeldelser om vognmænd og chauffører, der kører for Uber. Nævnet kan dels indskærpe over for chauffører/vognmænd, at de skal overholde gældende lovgivning, og nævnet kan også 3

4 tilbagekalde hhv. taxitilladelser og førerkort, da kørsel for Uber er i strid med taxilovgivningen. Det er dog vigtigt, for at nævnet kan behandle sagerne, at anmeldelserne er dokumenterede. Uffe Christensen henledte opmærksomheden på, at det er vigtigt at notere Uber-bilens registreringsnummer allerede i forbindelse med bestillingen. Registreringsnummeret oplyses sammen med førerens navn og pris i forbindelse med bestillingen, men forsvinder, så snart betalingen af turen har fundet sted. Uffe Christensen forklarede, at BTI er i dialog med både Politiet og Transport- og Byggeministeriet omkring Uber. Der er en spansk domstol, som har forelagt spørgsmålet om Ubers lovlighed for EUdomstolen. BTI har anbefalet, at Danmark intervenerer i den sag. Claus Rubæk Jørgensen oplyste, at han har været til møde med Transportministeren omkring Uber. Transportministeriet har anmeldt Uber til politiet. Det er nu op til Justitsministeren at få sat skub i politi og anklagemyndighed. Bo Weye Hansen fandt det uforståeligt, at bestillingskontorerne var alt for tavse ift. Uber. Det er medlemmernes forretningsgrundlag, der bliver ødelagt. Der var bred enighed om, at branchen kan lære fra Uber om service, markedsføring mv. Ad 5) Lufthavnen Jens Jørgen Nygaard spurgte, hvad status er i Lufthavnen, og hvornår det nye system forventes at gå i gang. John Lindbom forklarede, at det nye system forventes at træde i kraft mandag den 5. oktober 2015, kl. 06. Der vil komme informationsmateriale til chauffører og vognmænd i løbet af den kommende uge. Claus Rubæk Jørgensen spurgte, hvordan nævnet ville kontrollere, om en tur fra lufthavnen pålægges starttakst som en bestilt tur (37 kr.) i stedet for den aftalte starttakst på 24 kr., svarende til en gadetur. Rent juridisk var der ikke tale om en radiotur (bestilt tur). Lars Christiansen oplyste, at efter hans vurdering var der tale om en bestilt tur, både juridisk og teknisk set. Jens Jørgen Nygaard fremhævede, at en tur fra lufthaven betragtes som en gadetur (dvs. en starttakst på 24 kr.), uanset at bestillingskontorerne har indgået en aftale med Lufthavnen om betaling, og i denne forbindelse blevet enige om en teknisk løsning som medfører en intern bestilling for at kunne imødekomme Lufthavnens behov. Der er fortsat tale om en kaperrække (privat holdeplads), og kunderne har ikke foretaget en bestilling. Herudover er det frivilligt, om vognmanden ønsker en andel i lufthavnsturene. Kørepligten indtræder først, når man har accepteret vilkårene, og kørt ind igennem bom-systemet. Ad 6) Blinde og svagsynede personer 4

5 Jens Jørgen Nygaard oplyste, at sekretariatet har modtaget en henvendelse fra Dansk Blindesamfund, der oplever, at det er vanskeligt at få vogne, der vil medtage deres førerhunde, og at der generelt er lange ventetider. Det er en overtrædelse af taxibekendtgørelsens 35, stk. 2, hvis en chauffør ikke vil tage en førerhund. Hvis en chauffør er allergisk og derfor ikke kan køre med en hund, har chaufføren pligt til at fremskaffe en anden taxi til kunden. Branchen var forstående over for problemet. Der var enighed om, at en chaufførs religiøse tilknytning ikke kan bruges som undskyldning for ikke at køre med hund. Taxinævnet ser alvorligt på den slags sager og vil opfordre Dansk Blindesamfunds medlemmer til at klage til bestillingskontorerne og/eller nævnet hver eneste gang, de oplever problemet, således at der kan laves indberetninger over de chauffører, som ikke vil medtage hunde. Af 7) Vognmandens tilsyn med at chaufføren har gyldig arbejdstilladelse Frida Gisladóttir mindede om, at det er den enkelte vognmand, der har pligt til at undersøge, hvorvidt en af ham eller hende ansatte chauffør, har gyldig arbejdstilladelse. Taxinævnet har ikke hjemmel hertil og undersøger det ikke, når der udstedes førerkort. Information om emnet kan læses i folderen: Information til arbejdsgivere som beskæftiger udenlands arbejdskraft udgivet af Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering se link: https://www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/c44e50c0-b f-965b 3B4838AA0323/0/Folderopholdskort.pdf Palle Christensen oplyste, at han har sendt en forespørgsel til Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering om, hvordan man som arbejdsgiver kan identificere en dansk statsborger. Hvorvidt chaufføren er dansk statsborger, er det første skridt til at vurdere, om det er nødvendigt at se en arbejdstilladelse. Han afventede fortsat svar. Bo Weye Hansen havde den opfattelse, at når en person søger om taxiførerkort, må det formodes at vedkommende agter at arbejde som taxichauffør. Derfor burde baggrundstjekket vedr. arbejdstilladelsen automatisk ligge i nævnets regi. Det virker ikke rimeligt, at arbejdsgivere der ansætter chauffører med gyldige taxiførerkort, efterfølgende kan risikere bøder i størrelsesorden kr. Ad 8) Ventetidsskemaer Anne Sofie A-Lauritzen bemærkede, at sekretariatet ikke har modtaget nogle bemærkninger fra branchen vedrørende udformningen af skemaerne. Sekretariatet ønsker derfor at sætte ventetidsundersøgelsen i gang fra uge 42. Det forhold at uge 42 er en stille uge pga. efterårsferie og derfor ikke er repræsentativ, har ikke betydning, idet det er de samme uger, sekretariatet vil måle på fremover. Ud over de uger der er oplyst, vil der med virkning fra 2016 blive tilføjet endnu en uge mere til 2. halvår, således at ventetidsundersøgelsen fremadrettet består af 5 uger i 1. halvår og 5 uger i 2. halvår. Bestillingskontorerne tilkendegav, at de ville medvirke til frembringelsen af de nødvendige data, og at der ikke var nogen problemer i de uger eller tidspunkter, som nævnet havde foreslået. 5

6 Bo Weye Hansen spurgte, om ventetidsundersøgelsen skulle supplere nævnets vurderinger omkring behovsvurderingen. Hertil svarede Frida Gisladóttir bekræftende. Intet yderligere AGA 6

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden:

Offentligt referat. 03. maj 2013/ HO J.nr. 1.10 / 20-486. Referat fra nævnsmøde den 23. april 2013. Dagsorden: Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

App-bagmænd vil tage magten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 09 - September 2014-11. årgang App-bagmænd vil tage magten i taxibranchen side 6 Opgør med den ulige konkurrence Transportministeren afviser at ville liberalisere

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale?

TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Juni 2009. 28. Årg. Nr. 6. TÆNK uden tanker! KAT-Bladet ønsker alle en rigtig god og afslappende sommerferie! Og hvem skal nu betale? Ny næstformand i Taxinævnet Valgt af Konkurrencestyrelsen? Læs også:

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Læs også: www.katbladet.dk Side 1

Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Danmarks mest læste taxiblad. 29. Årg. 2010. Nr. 6. Lidt statistik til ferien. Jørgen Kjær går på pension. Chip og Chap? Køb aktier hos Edderkoppen! Læs også: www.katbladet.dk Side 1 Side 2 Lidt statistik

Læs mere

Flextur udsulter taxierne side 12. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Flextur udsulter taxierne side 12. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2014-11. årgang Flextur udsulter taxierne side 12 Prøveklude i panik En brat ændring af frikørselsreglerne uden en overgangsordning gør det umuligt

Læs mere

DanTaxi taglygte har været ulovlig i mere end 10 år

DanTaxi taglygte har været ulovlig i mere end 10 år AXIOktober 2011 16. årgang TRAFIK registrerede 97 motorskader på 2 timer Vi må ikke lade os overraske af skybrud Det går strygende i Jylland Begge Koldingselskaber med i Taxa 4x35 Taxiloven bør revideres

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Tillykke til 4x48 TaxiNord og DanTaxi

Tillykke til 4x48 TaxiNord og DanTaxi HOLDE PLADSEN Juni 2015 Lufthavnen tager røven på os Tillykke til 4x48 TaxiNord og DanTaxi Frederikshavn Skagen Leder Lufthavnen tager røven på os TAXA 4x35 er stadig i tvivl om de vil betale for lufthavnsturene

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 2. 2014. Løn til chauffører annulleret. Taxi en forbryderbranche i udvikling. Paralleltakster. Røgfri miljøer og e- cigaretter. Side 1 Skal vi ikke have løn?

Læs mere

Donner i nyt domicil

Donner i nyt domicil August 2012 17. årgang Donner i nyt domicil Chauffører blev instrueret i at svindle med offentlige kørselsopgaver i TaxiNord Opel-taxier stoppet af Trafikstyrelsen Kontakten Advokater Henrik Karl Nielsen,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk

131106.indd 1 09-11-2013 13:54:04. Vognmandskurser til TAXI BUS GODS. Tlf: 2234 0500 Find vores kursusprogram på www.vognms.dk Januar 2014 19. årgang nr. 1 Bestillingskontorerne går i panik hvis de mister deres Cash flow Dansk Erhverv: Bestillingskontorer skal ikke være obligatoriske Endetalsundersøgelsen kan ikke bruges til noget

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere