Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk"

Transkript

1 Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk

2 Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber et stærkt lokalsamfund. Det betyder, at vi vil arbejde for bedre daginstitutioner, skoler, fritidshjem og specialeområdet og for bedre forhold på ældre- og sundhedsområdet. vil arbejde for at få flere i beskæftigelse. Det vil forbedre de enkelte velfærdsområder og give borgere meningsfuldt arbejde. vil arbejde for, at kommunen sætter anlægs- og vedligeholdelsesopgaver i gang. går ind for kommunalt selvstyre, og at vi er imod skattestop og centralisering af kommunens økonomi. Fællesskaberne skal styrkes på kommunens arbejdspladser, i boligområderne, i det kommunale demokrati med en højere grad af inddragelse af kommunens borgere og medarbejdere. vil prioritere arbejdet for bedre klima og miljø, arbejde for en endnu grønnere kommune. Kommunen skal gå forrest i den grønne omstilling til bæredygtighed.

3 »Mogens Leo Hansen, Cand. mag. i filosofi og økonomi. Lige gået på efterløn efter fem år i Hvidovre Jobcenter. Medlem af bestyrelsen for offentligt ansatte i Dansk Magisterforening. hvidovre.enhedslisten.dk/ Beskæftigelse og velfærd Øget beskæftigelse er den bedste måde at fastholde og udvikle velfærden på. Flere arbejdspladser skabes ikke ved at skære i de offentlige udgifter. Hvidovre kommune skal gå forrest og ansætte flere pædagoger, lærere og hjemmehjælpere, hvilket også vil være med til at sætte gang i de private virksomheder. Der er brug for en hjælpende hånd til de mange unge, der mangler praktikplads. Dels skal der oprettes flere elevpladser på de kommunale arbejdspladser, dels skal Hvidovre Kommune med sociale klausuler sikre, at kommunale anlægsarbejder går til firmaer med lærlinge. Klausulerne skal også gælde for underentreprenører og sikres via kædeansvar og effektiv kontrol fra kommunens side samt via et samarbejde med fagforeningerne. Enhedslisten opfordrer de almene boligselskaber til at følge samme procedure. Kommunal produktion på udvalgte områder vil også øge beskæftigelsen og sikre ordentlige produkter. Hvidovre skal gøres grønt - også rent fysisk - ved at der plantes træer bl.a. langs vejene. F.eks. ville Køgevej ændre fremtoning og status fra gennemkørselvej til byvej, hvis der bliver plantet træer langs vejen. Vi vil arbejde for at sætte den nødvendige renovering af kommunens bygninger i gang kommunen stiller krav om praktikpladser sociale klausuler også gælder underentreprenører, så der kommer praktik- og lærlingepladser

4 Skolepolitik Enhedslisten kæmpede for at bevare alle skoler i Hvidovre. Det lykkedes at redde Engstrandskolen. Men desværre blev Enghøj og Sønderkær ofret i en alt for snæversynet skolepolitik. Lukningen af de to skoler har bl.a. betydet, at Hvidovres nyeste skole er nedlagt. De gode faciliteter kunne have været bevaret til undervisning af børnene, hvis man i stedet havde besluttet en administrativ sammenlægning af skoledistrikter. Samtidig har Folketinget vedtaget en folkeskolereform. Enhedslisten vil arbejde for, at den gennemføres i et tæt samarbejde med lærere og pædagoger, så de værste af reformens ulykker undgås. Vi vil arbejde for at der maksimalt er 22 elever i en klasse. et fagligt og socialt godt klima - en forudsætning for god læring. ekstra ressourcer til klasser og skoler med mange børn med sociale og faglige vanskeligheder. modersmålsundervisning og to-lærerordning efter behov. et gratis økologisk måltid til alle børn f.eks. tilbud om morgenmad på skolen.

5 » Gert Wahl, 56 år. Seniormedarbejder i Hvidovre Kommune. Formand for Bedre Psykiatri, afd. Hvidovre/Brøndby. Kontaktperson for psykiatripolitisk udvalg i Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk/ Et værdigt liv til alle Enhedslisten brænder for at gøre Hvidovre til en by for alle - med alle de forskelligheder, vi som mennesker indeholder. Det betyder ikke, at vi hele tiden skal holde hånden under eller over hinanden, men vi vil give plads og accept til hinanden. Social-, ældre- og handicappolitik er de vigtige områder, der skal sikre gode rammer for de borgere i kommunen, der har det svært. Borgere, der vanskeligt selv kan klare hverdagen i kortere eller længere perioder, skal ydes den nødvendige kommunale støtte. I januar 2007 blev amterne nedlagt og mange opgaver inden for sundhedsområdet overgik til kommunerne - bl.a. forebyggelse, socialpsykiatri og genoptræning. Om det er en fornuftig løsning diskuteres i fagkredse, men så længe kommunen har ansvaret, skal opgaven tages alvorligt. Vi vil arbejde for en helhedsorienteret og omsorgsfuld behandling af de mest udsatte unge. at der oprettes bofællesskaber for psykisk syge, der ikke er udviklingshæmmede. at borgene på bosteder, plejehjem og inden for socialpsykiatrien tilbydes træning og andre fysiske aktiviteter. at der oprettes et døgn-genoptræningscenter. at der etableres tosprogede medarbejderteams til opsøgende hjemmebesøg hos ældre af anden etnisk herkomst. borgerinddragelse på beslutninger, der tages inden for social-, ældre- og handicapområdet.

6 Nedsæt resurseforbruget Enhedslisten vil arbejde for at mindske forbruget af fossile brændstoffer bl.a. ved at: inspirere boligejere og boligselskaber. Nye forskningsresultater inden for energirenovering skal formidles til borgerne. styrke den kollektive trafik, hvor ansvaret for planlægningen igen bliver en regional opgave, for at sikre større sammenhæng mellem regionens kommuner, så den kollektive trafik bliver et attraktivt alternativ til bilen. forbedre forholdene for cykeltrafikken, så flere vil bruge cyklen som daglig transportform. På det regionale plan ønsker vi at deltage i udvikling af den vedvarende energi, herunder at deltage i beslutningerne om, hvor større anlæg placeres. Vi vil arbejde for at udarbejde vejledningstiltag om energi- og vandforbrug til den enkelte husstand. en effektiv affaldshåndtering med sortering ved kilden. at vi kommunalt sikrer genbrug af værdifulde delkomponenter.»karin Kofod, 56 år Social konsulent, 3F, Chaufførernes Fagforening. Fra 1997 til 2005 har jeg arbejdet i Dansborgskolens skolebestyrelse. hvidovre.enhedslisten.dk/

7 » Søren Hvas Socionom fra RUC. Koordinator og miljømedarbejder ved kvarterløftet i Stationsbyen. Håndbold i IHF og Avedøre. Aktiv i Hips og senere i»slip musikken løs«. hvidovre.enhedslisten.dk/ Fritid og fællesskab Hvidovre er en kommune med mange voksne og ældre. Det er vigtigt, at disse generationer husker, hvad kommunen betød for deres opvækst - og at sikre de samme muligheder for de kommende generationer af unge. De nye generationer skal have plads til at sætte deres præg på Hvidovres kulturliv i de kommende år. Her er vores biblioteker centrale for at skabe forbindelse mellem græsrødderne og det mere organiserede kulturliv. Rammerne for unges arbejdsmuligheder, uddannelse og fritidsliv skal være i orden. De unge skal høres og aktivt inddrages i de kommunalpolitiske processer. De unge er vores fremtid, vores medspillere. Vi vil arbejde for at unge vises respekt og inddrages aktivt i kommunens udvikling. en modernisering af rammerne for de unges fritidsliv. konkret og opsøgende dialog mellem kommunen og de unge. Idrætten er vigtig for Hvidovres sammenhængskraft. Her mødes børn, unge og voksne på tværs af sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige skel. De nye aktiviteter i folkeskolen med udvidet skoletid skal koordineres med de frivillige idrætsforeninger i et tæt samarbejde. Vi vil arbejde for at fastholde og udvikle vores gode idrætsfaciliteter. nye generationer introduceres til idrætslivet og foreningerne. ældre tilbydes at benytte faciliteterne i dagtimerne. de frivillige trænere og ledere har gode vilkår.

8 » Husk, at du også kan stemme på Enhedslisten til regionsrådet. Vi har stærke kandidater og et ægte rødt og grønt program. Susanne Langer, spidskandidat og medlem af Hovedstadens Regionsråd hovedstaden.enhedslisten.dk/ En rødere og grønnere region Enhedslisten vil gøre Region Hovedstaden rødere og grønnere. Vi stiller forslag, der fremmer lighed i sundhed, miljø, klima og demokrati. Vi stiller kritiske spørgsmål til politikerne og spørger embedsværket, når vi mangler oplysninger. Blandt vores mål er: Stop for hospitalslukninger! Sundhedshuse med akutberedskab hele døgnet. Køkken på det nye superhospital i Hillerød. Busser, der kører, når og hvor folk har brug for dem. Flere praktikpladser til erhvervsuddannelserne. Læs vores politiske program og se alle kandidater på: hovedstad.enhedslisten.dk Bliv medlem: enhedslisten.dk Bliv aktiv i valgkampen:

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

H husk på Kryds ved H

H husk på Kryds ved H Hvid vrelisten Vi er klar igen! Nu er valget dit - og vi har for længst bevist, at vi er langtidsholdbare. H husk på Kryds ved H www.hvidovrelisten.dk Styrk Hvidovrelisten! Kære læser Som spidskandidat

Læs mere

Respekt. frem for regneark. Stem på Enhedslisten. faxe.enhedslisten.dk

Respekt. frem for regneark. Stem på Enhedslisten. faxe.enhedslisten.dk Respekt frem for regneark Stem på Enhedslisten faxe.enhedslisten.dk Enhedslistens borgmesterkandidat Mit navn er Kurt Munck, jeg er 66 år og pensioneret. Jeg var i mange år forstander for Faxehus Efterskole.

Læs mere

Enhedslisten i Køge Kommunal Program

Enhedslisten i Køge Kommunal Program 2013 Enhedslisten i Køge Kommunal Program Kommunalt valgprogram KV2013 - Enhedslisten De Rød-Grønne i Køge Enhedslisten stemmer for den mindste forbedring men også imod den mindste forringelse!! Siger

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Der er brug for Enhedslisten i byrådet. Mennesket før markedet Arbejdsløshed er ikke en naturlov En bedre offentlig sektor

Der er brug for Enhedslisten i byrådet. Mennesket før markedet Arbejdsløshed er ikke en naturlov En bedre offentlig sektor Der er brug for Enhedslisten i byrådet. Enhedslisten vil bekæmpe enhver forringelse i velfærden Vi vil være din vagthund i byrådet! Men vi har også visioner for udviklingen i vores kommune. Mennesker og

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik...

Læs mere

Fællesskab og rummelighed. Stem Enhedslisten ind i Thisted Kommune. thy-mors.enhedslisten.dk

Fællesskab og rummelighed. Stem Enhedslisten ind i Thisted Kommune. thy-mors.enhedslisten.dk Fællesskab og rummelighed Stem Enhedslisten ind i Thisted Kommune thy-mors.enhedslisten.dk Hvorfor stemme på Enhedslisten Liste Ø? Fordi Enhedslisten vil gøre Thy og Thisted Kommune til et mere solidarisk,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kommunalpolitisk program 2014-2018

Kommunalpolitisk program 2014-2018 1 Kommunalpolitisk program 2014-2018 Det kommunalpolitiske program for 2014-2018 er det overordnede og forpligtende arbejdsgrundlag for SF s arbejde i Aalborg kommunes byråd. Det kommunale selvstyre skal

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN STEM PÅ LISTE K KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN KØBENHAVNERNE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN BY Hverken Christiansborg eller Bryssel skal bestemme Køben havns politik. Det skal københavnerne. Kommunisterne går

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013

SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013 SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013 1 Indholdsfortegnelse Velfærd og skat... 3 Åbenhed og inddragelse i prioriteringen... 4 Vejle kommune som attraktiv arbejdsplads... 5 Demokrati og borgerinddragelse...

Læs mere

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil:

Faaborg- Midtfyn. Valgprogram: Liberal Alliance vil: Liberal Alliance er Danmarks eneste liberale parti vi vil sænke skatten for både borgere og virksomheder. Vi vil have færre forbud og regler og vi vil reformere arbejdsmarkedet, så Danmark bliver ved med

Læs mere

Regionalpolitisk program

Regionalpolitisk program Regionalpolitisk program Tag ansvar Regionalpolitisk program Vedtaget af Radikale Venstres Hovedbestyrelse 2012. 1. Regionerne et vigtigt demokratisk organ Demokratiet hviler på den enkle regel, at alle

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 5.0, af september 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere