Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 41.forretningsudvalgsmøde i DUI-LEG og VIRKE"

Transkript

1 Referat af det 41. forretningsudvalgsmøde DATO: Torsdag den 13. august 2015 TID: Kl STED: Forbundshuset, DUI-LEG og VIRKE Mågevej Hvidovre Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller, forbundsformand (Referent) Laila Nielsen, næstformand Lone Søndergaard Nielsen, næstformand Ivan Bøgh, FU-medlem Dorte Rasmussen, FU-medlem NN, forbundssekretær 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra møde den 25. juni Den udsendte dagsorden til dagens møde og referat fra mødet den 25. juni 2015 Forretningsudvalget skal godkende forslaget til dagsorden for dagens møde og det udsendte referat fra sidste møde. Dagsorden til dagens møde og det udsendte referat Dagsorden og referat fra sidste forretningsudvalgsmøde er godkendt. Forbundsformanden har aftalt med Rhea Rheinhardt, at hun i fremtiden deltager i forretningsudvalgets møder for at skrive referat og svare på spørgsmål om de udsendte budgetbalancer. 2. Siden sidst Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde Der gives en kort redegørelse om aktuelle emner siden sidst. Samarbejdet med Morten Thorup Formandskabet har tidligere i dag holdt møde med Morten Thorup om det eksisterende samarbejde, hvor der blev indgået en frivillig aftale om Mortens fratræden. Forretningsudvalget godkendte rammerne for aftalen. Det indebærer, at Morten nu er stoppet i stillingen med øjeblikkelig virkning. Det er meddelt Hovedbestyrelsen og vores frivillige medarbejdere. I henhold til gældende regler fratræder han jobbet den 30. november og vil ikke længere være på vores lønningsliste. Side 1

2 Hovedbestyrelsen orienteres på vores møde den 29. august under punktet personaleforhold, der som sædvanlig behandles for lukkede døre. Stillingen som forbundssekretær opslås ledig i næste uge. Ansættelse vil ske så hurtigt som muligt efter, at Hovedbestyrelsen har godkendt den pågældende, som ansættelsesudvalget indstiller til ansættelse. Ansættelsesudvalget vil være: 1 lokal frivillig repræsentant, Stig Møller, Lone Søndergaard og Rhea Rheinhardt (Personalerepræsentant). Ny kommunikationskonsulent Der er modtaget 5 ansøgninger til den ledige stilling som kommunikationskonsulent. Der gennemføres ansættelsesamtaler med 2-3 kvalificerede ansøgere i uge 35. Ansættelsesudvalget består af Stig Møller, Lone Søndergård og Rhea Rheinhardt (Personalerepræsentant). Kongresstand om DUI-LEG og VIRKE Lone Søndergaard er tovholder på udvikling af vores stand m.v.ved deltagelse i: Socialdemokraternes kongres den september i Aalborg LO s kongres den oktober i Aalborg Udviklingen sker over temaet DUI-LEG og VIRKE Fredens børn hjælper krigens børn nej til børnesoldater og i samarbejde med frivillige og vores ansatte grafiker. Ingen bilag til hele punktet Godkendt / Taget til efterretning 3. Afdelinger/regioner/landsforbund og aktiviteter i den forbindelse Her redegøres der for større tiltag siden sidst Forretningsudvalgsmedlemmerne spiller ind med ting fra egne regioner. Dorthe Rasmussen fortalte, at der var god gang i aktiviteterne på Fyn. Højstrup afdeling deltager i Bolbro-dagen den 5. september, hvor områdets mange foreninger er med. Lørdag den 15. august holder landbørneudvalget møde i Skovlunde afdeling samt et besøg på Christiansborg, hvor Simon Kollerup (S) vil modtage udvalget. Laila Nielsen oplyste, at vi holder årsmøde i International Afdeling den 8. september (Før FU møde), hvor alle medlemmer skal indkaldes.. Demokratiskolen i ABN forventes gennemført i 2016 på vores efterskole Bisnap i Hals. ABN holder Arbejdsudvalgsmøde i Stockholm den 7. september, hvor Laila og Lone vil deltage. Laila er også praktisk ansvarlig for vores nationale planlægning. Der gennemføres Ungdomsfest den 7. maj 2016 i LO Huset, hvor der lige nu er tilmeldt 2 UF-ere med familie og andre pårørende. Foreløbig evaluering af JUBI lejr 2015 Flot indsats og godt gået af alle næsten 400 deltagere. Trods alvorlige spændinger mellem forbundssekretæren og personalet fik lejren et overordentlig vellykket forløb, hvilket de foreløbige modtagne evalueringer vidner om. Det glæder Forretningsudvalget sig meget over. Der er god grund til at takke udvalget med de 2 Dorther og forbundssekretæren i spidsen samt de mange frivillige og ansatte Side 2

3 medarbejdere for en meget flot indsats. Vi afventer den samlede evaluering og evalueringsmødet med alle aktivister den 26. september 2015 på vores nye forbundskontor, hvortil forretningsudvalget også er inviteret og meget gerne må deltage. Mødet skal blandt andet munde ud i en brugbar elektronisk drejebog, der kan anvendes i planlægningen af jubilejren i 2020 Omkring medieindsatsen kan det konstateres, at På Facebook har vi centralt lavet 31 indlæg om lejren kiggede med på Facebook på en god dag har været inde på vores Facebook side 13 lokalafdelinger er hjulpet med artikler om lejren 11 afdelinger har fået positive omtaler i de lokale medier TV2 Nord lavede reportage fra lejren Der skal gives stor ros og megen anerkendelse for den vellykkede medieindsats omkring sommerlejren. Modellen skal overføres til vores forestående Aktivitetsfestival i Vejen. Ingen bilag Taget til efterretning. Den endelige lejrevaluering afventes. 4. Forbundshuset i Hvidovre / Nyt forbundskontor hos Chaufførernes Fagforening på Svanevej 22 i København Salget af Mågevej 22 er nu afsluttet. Der er indgået lejeaftale med Chufførerne i København, hvor der holdes møde om modernisering af vores nye lokaler den 17. august. Freddy Christiansen, Vanløse afdeling er knyttet an som praktisk ansvarlig for vores flytning, koordinering af loppemarkedet den 30. august for interesserede afdelinger samt klargøring til udflytning i samarbejde med personalet. Steen Mikkelsen fra Stauninggården deltager som byggesagkyndig i forbindelse med ombygningen på Svanevej. Vi forventer at flytte primo september, fordi vi skal være ude af huset på Mågevej inden den 15. september. Hovedbestyrelsen beser vores nye lokaler den 29. august. Vi holder åbent hus i løbet af efteråret. Forbundsformanden er overordnet ansvarlig for vores flytning, fordi vi lige nu ikke har nogen forbundssekretær. Den underskrevne lejekontrakt med Chaufførernes Fagforening Godkendt 5. Stauninggården Der foreligger nu en større rapport, som syns- og skønsmanden har udarbejdet efter sit besøg på Stauninggården. Han konstaterer at svampeskaden på bygningerne er opstået ved opstigende fugt i fundamentet. Det er uheldigt, fordi det så efter det oplyste vil være vores ansvar at udbedre skaden. Vi forsøger at få kommunen til at dække noget af udgiften, fordi skaden også delvis er opstået ved gennemboring af fugtspærre i enkelte vægge. Side 3

4 Den anslåede udgift til udbedring af svampeskaden er 1 million kroner excl. moms. Vi ansøger det Kooperativ Fællesforbund i Helsingør om et tilskud eller lån på fordelagtige vilkår, fordi vi blandt andet er med til at bevare arbejdspladser i kommunen. Forskellige alternative muligheder i forhold til ejendommens fremtid undersøges fortssat. Syns- og skønsmandens rapport efter besøg på Stauninggården. Forbundsformandens mailnotat fra møde med Advokat Birgit Lemvigh Mailansøgning til Det Kooperative Fællesforbund i Helsingør. Skønsmandens rapport taget til efterretning. Ansøgning til Kooperationen godkendt. Orienteringen i øvrigt er taget til efterretning. 6. Økonomi Forretningsudvalget drøftede kort den udsendte budgetrapport for perioden 1. januar 22. juni 2015.Intet alarmerende. Vi følger fortsat budgettet. Specifikke spørgsmål til rapporten afventer administrationskonsulentens deltagelse i næste FU-møde. Desuden var der forskellige ønsker til layoutet af budgetrapporten. Budgetrapport for perioden 1. januar 22. juni 2015 med specifikation og debitoroversigt. Tager til efterretning 7. Aktivitetsfestival 2015 den oktober i Vejen Lone Søndergård redegjorde for planlægningen af festivalen. Førstkommende mandag og tirsdag udsendes indbydelse, aktivitetsprogrammer og tilmeldingsmateriale til afdelinger og de frivillige medarbejdere samt hovedbestyrelsens medlemmer og DUI s venner, der også er velkomne på festivalen. Budgettet for festivalen blev endnu en gang drøftet. Ved 260 betalende deltagere vil der være et lille overskud på kr ,- Lone Søndergård er den overordnede ansvarlige for festivalen planlægning, gennemførelse og evaluering i samarbejde med de mange frivillige afdelingsansvarlige og aktivister samt vores ansatte personale efter nærmere aftale. Budget for festivalen Godkendt Side 4

5 8. Et godt fællesskab i bevægelse Forretningsudvalget er styregruppe for initiativet. Det betyder, at punktet vil være til behandling på alle fremtidige møder i forretningsudvalget. Der gives en status på fremdriften i initiativet. Projektet udvikler sig støt og roligt om end etablering af ny afdelinger lader vente på sig. Forretningsudvalget mangler brugbare og kontinuerlige afrapporteringer. Det vil blive drøftet med de ansvarlige konsulenter snarest. Statusrapport vil blive eftersendt Der vil blive afholdt en midtvejsevaluering af projektet snarest muligt, hvor de implicerede konsulenter skal deltage. 9. Landsmøde den maj 2016 i Vejen Landsmødeudvalget er kommet godt i gang. Forretningsudvalget deltager aktivt i møderne. Der gives en fyldig orientering på næste Hovedbestyrelsesmøde. Lige nu arbejder udvalget med et udkast til nye forbundsvedtægter samt vejledende vedtægter for vores lokalafdelinger. Hvis vi skal lykkes med vores strategi i forhold til vedtægtsbehandlingen på landsmødet, er det vigtigt, at landmødet beslutter, at vedtægtsbehandlingen sker med udgangspunkt i de forslag, som skal fremlægges for de delegerede. Ingen bilag Til efterretning 10. Næste FU møde Næste møde er tirsdag den 25. august kl i Forbundshuset i Hvidovre, hvor følgende punkter vil være i fokus: DUF medlemstal 2015 Ansvarlig: Rhea Aktivitetsplan 2016 Ansvarlig: Dorte Uddannelsesplan 2016 Ansvarlig: Lone Aktuel budgetrapport Ansvarlig: Rhea Aktivitetsfestivalen i Vejen den oktober 2015 Ansvarlig: Lone HB dagsorden Ansvarlig: Stig Flytning af kontor / Stauninggården Ansvarlig: Stig Mødeplan 2015 opdateret den 30. juli 2015 eftersendes Godkendt Mødet afsluttet kl Side 5

Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde

Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde Referat 4. HB-møde den 26. januar 2013 Side 1 Referat fra 4. hovedbestyrelsesmøde DATO: Lørdag den 26. januar 2013 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: LO Odense Fagforeningshuset/Odin Havnepark lokale Havfruen

Læs mere

LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR. 2-2013. Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges

LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE NR. 2-2013. Det hjælper at hjælpe Side 4-5. Aarhus Midtby afdeling. Mobbebekæmpere søges Det hjælper at hjælpe Side 4-5 Mobbebekæmpere søges side 12 Uddannelsesudvalget side 7 Aarhus Midtby afdeling side 8-9 NR. 2-2013 LEG og VIRKE Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE Støt den internationale indsats

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR HOVEDBESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 14.09.2013 KL. 11.00 16.00 STED: SEVERIN KURSUSCENTER SKOVSVINGET 25, 5500 MIDDELFART TLF. 6341 9100 1251 GODKENDELSE

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE... 3 Forretningsudvalgets årsberetning...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje.

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje. 13. September 2011 Fremmødt: Kåre, Majken, SK, Yvonne, Thorup, Parbæk Bo på kontoret Afbud: Charlotte, Jacob Ikke fremmødt: Uffe Formalia Valg af ordstyrer: Yvonne Valg af referent: Parbæk Opfølgning Hjerteblod

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen. Jens Thestrup, næstformand (afbud) Uffe Frejdal Nielsen (afbud) Boligselskabet Domea København Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 kl. 17.00 på Gadekærvej nr. 16, 2500 Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO

4. 6. 18.00 14.00 STED: LO 1 Referat af Landsmødet 2012 DATO: Fredag den 4. maj søndag den 6. maj TID: Fredag kl. 18.00 til søndag kl. 14.00 STED: LO skolen Konventum GL. Hellebækvej 70 3000 Helsingør Åbningen af Landsmødet 2012

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-05/08 Dato 27. november 2007 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Dagsorden nr.13/2012 Udarb. 19.12.2012/kes Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg 1.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere