Metal & fakta. Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metal & fakta. Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal"

Transkript

1 Metal & fakta Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal Virksomheder, der satser, vinder flere industriansatte i Ledighedstal: 4,0 pct. ledighed Jobformidling: flere job...12 NR

2 Virksomheder, der satser, vinder Virksomheder, der satser på nye markeder, klarer sig bedre end andre. Det lønner sig at satse på eksport. Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det lønner sig at satse på eksport, men risikoen er relativ stor for mindre virksomheder. For at udbrede successen skal mindre virksomheder have en hjælpende hånd, mener Dansk Metal. 2

3 Hvis en virksomhed har succes med at udvide sit marked, tyder det selvfølgelig på, at den gør det godt. Men forskellen til andre virksomheder er slående i en rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien. 68 pct. af tillidsrepræsentanterne fra virksomheder, der har udvidet sit marked eller opdyrket et nyt i løbet af det seneste år, angiver, at virksomheden har modtaget flere ordrer i det forgangne år, jf. tabel 1. Tilsvarende har blot 27,7 pct. af de andre virksomheder oplevet ordrefremgang. Virksomheder, der har udvidet markedet, har også hævet produktiviteten markant mere og haft behov for at ansætte flere nye medarbejdere. De succesfulde virksomheder er spredt ud over hele landet, og der er tale om såvel små som store virksomheder. Fællestrækket er, at de i højere grad eksporterer deres produkter, jf. tabel 2. Det indikerer, at det er virksomheder, som allerede er på eksportmarkedet, der satser på nye markeder. Tillidsrepræsentanter fra virksomheder, der har udvidet markedet, oplever da også i højere grad, at virksomheden er udfordret af international konkurrence. Stærkere konkurrence giver øget incitament til at forbedre produktiviteten, foretage investeringer og prioritere at udvikle produkter og processer for at få flere kunder. AKEA satsede på Kina og Mexico Metalvirksomheden Akea Automation er et eksempel på, at der er fordele ved at have stor geografisk spredning i salget, så fald i efterspørgslen på et marked kan opvejes af stigende omsætning på et andet. Akea oplevede faldende efterspørgsel fra tysk bilindustri under krisen, og derfor valgte virksomheden at sprede salget til nye markeder som Kina og Mexico. I dag oplever Akea stigende ordreindgang, og har derfor øget antallet af ansatte. Virksomhederne i undersøgelsen har udvidet i Danmark og i udlandet. 52 pct. har udvidet i Danmark, jf. tabel 3. Det er især virksomheder med under 50 ansatte, der har udvidet herhjemme. Hver femte af de små virksomheder har (også) udvidet markedet i Sydtyskland og USA, hvilket dog er en mindre andel i forhold til virksomhederne generelt. Samtidig prøver relativt færre små virksomheder kræfter med de nye vækstmarkeder. SMV ernes eksportandel er faldet Kulturforskelle gør eksport besværligt og tidskrævende. Større virksomheder har derfor mere overskud til at forsøge sig på fjernmarkeder, mens små virksomheder finder det mere overskueligt at eksportere til traditionelle nærmarkeder eller at blive inden for landets grænser. At små virksomheders markeder er mindre geografisk spredt betyder, at de er mere sårbare over for fald i efterspørgslen og de risikerer at gå glip af store eksportmuligheder på vækstmarkederne. Tal fra Eksportrådet vækker grund til bekymring. SMV ernes andel af den samlede eksportværdi er således faldet fra at udgøre 25 pct. i 2000 til 18,3 pct. i Særligt de små virksomheder har behov for kvalificeret vejledning, støtte og sparring, før de tør løbe de risici, som er forbundet med at opstarte og udvikle eksportaktiviteter. Derfor er det positivt, at regeringen i sin strategi fra maj 2014 for eksportfremme og økonomisk diplomati har iværksat konkrete initiativer rettet mod SMV erne, der bl.a. indebærer tilbud om internationaliseringsprogram, længerevarende eksport- og 3

4 innovationsrådgivningsforløb og mulighed for at søge støtte til internationale innovationssamarbejde. Behov for hjælp til SMV er Der er stort potentiale for forbedring i forhold til at opstarte samarbejde om eksportfremme med virksomhederne. Blot 1 ud af 10 virksomheder, der har udvidet markedet, har også opstartet samarbejde med offentlige institutioner. Tilsvarende har kun 1 ud af 20 af de øvrige virksomheder opstartet samarbejde med det offentlige, jf. tabel 1. De seneste tal viser, at der er stort behov for at hjælpe SMV er, der har lysten til at erobre udenlandske markeder, såsom Asien og Sydamerika. SMV ernes eksport til BRIK er således faldet fra at udgøre 18,9 pct. af værdien i 2000 til blot 8,7 pct. i De store virksomheder klarer sig markant bedre og har næsten femdoblet eksporten til BRIK-landene i samme periode. Det kan hurtigt virke uoverskueligt og for risikofyldt at forsøge sig på fjernmarkederne, hvis man blot er en snes ansatte. Derfor er der behov for et styrket fokus på SMV erne i Eksportrådets arbejde, og der er brug for assistance fra erhvervslivets organisationer. Netværk hjælper SMV er med eksport Undersøgelser har tidligere dokumenteret netværks effektivitet som værktøj til eksportfremme: Danske eksportvirksomheder, der er medlem af et branchenetværk, har mere end 80 pct. højere eksportsalg end virksomheder, der ikke er i netværk. Derfor bør samarbejdet blandt danske eksportvirksomheder øges. Det kan både være i form af branchenetværk, fælles markedsføringsture til eksportmarkeder og klyngesamarbejder, hvor små og store virksomheder går sammen om at byde på ordrer i udlandet. For SMV er kan tæt samarbejde med andre virksomheder være adgangsbilletten til lukrative vækstmarkeder. Ofte er mangel på kompetencer en barriere for, at SMV erne tør tage skridtet ud på det globale marked. Det gælder ikke mindst uden for storbyerne. Det er en udfordring, som går igen i andre lande. Omtalt i Berlingske, 11/ Læs artiklen her 4

5 Tabel 1 Flere ordrer efter udvidelse af markedet I løbet af de seneste 12 måneder har din virksomhed så samlet set? Pct. Virksomheder med nyt/ udvidet marked Andre virksomheder Alle Fået flere ordrer 68,0 27,7 45,5 Forbedret produktivitet 63,5 29,0 45,7 Foretaget investeringer 71,3 39,7 58,7 Prioriteret forskning, udvikling, innovation 59,0 22,7 38,4 Ansat flere medarbejdere 43,8 22,4 33,8 Opstartet samarbejde med off. institutioner 11,2 5,4 8,4 Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, juni

6 Tabeller Eksport fører til nye markeder Tabel 2. Eksporttunge virksomheder finder nye markeder. Pct Virksomheder med nyt/udvidet marked Andre virksomheder Alle Over halvdelen af produktionen eksporteres 65,2 40,5 46,9 Antal svar Kilde: Tabel 3. Hvor har virksomheden udvidet markedet? Pct. Antal ansatte Over 250 Ved ikke I alt Danmark 63,1 50,0 39,5 46, ,0 Sydtyskland 20,0 32,4 15,8 25,6 0,0 22,3 Brasilien 1,5 8,8 18,4 33,3 0,0 13,6 Rusland 16,9 32,4 23,7 30,8 0,0 24,3 Indien 6,2 2,9 7,9 28,2 0,0 10,7 Kina 18,5 32,4 23,7 51,3 0,0 29,4 USA 20,0 26,5 23,7 53,8 0,0 29,4 Andre 24,6 35,3 26,3 30,8 0,0 28,2 Ved ikke 6,2 2,9 5,3 10,3 0,0 6,2 Antal svar Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, juni

7 flere industri-ansatte i 2020 I en ny prognose for industriens beskæftigelse, forudser Dansk Metal, at industribeskæftigelsen vil stige med i Industrien har oplevet et støt fald i beskæftigelsen i stort set alle vestlige lande - også Danmark. Mange ser derfor et fortsat fald som en naturlov, men det kan ikke tages for givet ifølge flere analyser. Dansk Metal forudser flere industrijob i

8 Industriens beskæftigelse er steget under højkonjunktur, mens det er gået hårdt ud over industrijobbene under lavkonjunktur. Industriens beskæftigelse har derfor vist en faldende tendens i Danmark. Fra 1966 til 2013 er antallet af job halveret fra til , jf. figur 1. Det er derfor nærliggende at forvente fortsat fald i industriens beskæftigelse. Dansk Metal vurderer dog, at der vil være flere industrijob i Det kan tilskrives tre forhold. For det første ligger industrijobbene under sit strukturelle niveau, og der må derfor forventes en genopretning, når lavkonjunkturen løsner sit greb om dansk økonomi. For det andet betyder de globale trends, at industrien i højere grad skal levere små serier, stor fleksibilitet, høj kvalitet og tæt samspil mellem produktion og viden. For det tredje lægger Vækstplan DK, reformen af erhvervsuddannelserne, Vækstpakke 2014 og senest nedsættelsen af et Produktionspanel et stærkt fundament for fremtidens industri. Simple fremskrivninger kan vildlede En lineær fremskrivning af industribeskæftigelsen baseret på perioden viser en stigning på ca personer fra 2013 til 2020 svarende til en fremgang på ca. 700 årligt. Det understreger, at dansk økonomi er langt fra at udnytte sit fulde produktionspotentiale. Industriens beskæftigelse ligger derfor under sit strukturelle niveau, og må alt andet lige forventes at opleve en vis genopretning i de kommende år. Det viser sig allerede ved, at industriens beskæftigelse er steget personer fra 1. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 Der er dog nogle helt åbenlyse problemstillinger ved simple fremskrivninger. Alene det, at industrien består af meget forskellige underbrancher, komplicerer sagen. Tekstil- og læderindustrien har fx oplevet det største relative fald i beskæftigelsen siden 1990 kun omkring 20 pct. af beskæftigelsen var i behold i Tekstil- og læderindustrien vil derfor bidrage med et markant fald frem mod 2020 i en simpel fremskrivning. Beskæftigelsen i tekstil- og læderindustrien er dog så lav, at den ville være væk i dag ifølge en lineær fremskrivning. Nu er der dog stadig designere, udviklere og skræddere ansat i Danmark. Internationale tendenser giver gode forudsætninger for flere job i industrien En række af tidens tendenser peger også i retning af, at det ikke kan tages for givet, at industribeskæftigelsen vil følge samme udvikling som tidligere. Den vurdering deler REG LAB, der laver undersøgelser om regional erhvervsudvikling. I rapporten Fremtidens industri i Danmark fra september 2012 konkluderer REG LAB, at den historiske udvikling i industribeskæftigelsen ikke kan bruges til fremskrivning. Der er flere årsager til, at der er en stærkere fremtid for industrien i de vestlige lande: For det første er den tilbageværende produktion en anden end den nedlagte eller udflyttede. Den tilbageværende produktion er derfor langt sværere at flytte til lavomkostningslande. Dansk produktion er typisk kendetegnet ved små serier og store krav til fleksibilitet i produktionen, stor kompleksitet, højt videnindhold og tæt 8

9 samspil mellem produktion og udvikling. REG LAB forventer øget efterspørgsel efter netop den type produktion på globalt plan. Virksomhederne peger i REG LAB s analyse selv på, at de økonomiske fordele ved outsourcing falder. De forventer en fortsat forbedring i konkurrencesituationen over for lavomkostningslande, bl.a. fordi den voksende asiatiske middelklasse vil presse lønningerne og dermed produktionsomkostningerne i vejret. For det andet har mange industrivirksomheder gennem årene outsourcet de aktiviteter, der falder uden for kerneproduktionen. Når en virksomhed fx outsourcer rengøring, kantineordning eller bogholderi, falder industribeskæftigelsen med en forøgelse i andre brancher, selvom de ansatte blot har skiftet arbejdsgiver og ikke funktion. Statistikken kan således give indtryk af, at færre er beskæftiget i industrien. Denne form for outsourcing har været en medvirkende årsag til faldet i industriens beskæftigelse. Denne indirekte industribeskæftigelse er næsten fordoblet siden 1960 erne. Det betyder, at industrien i dag ofte vil være fokuserede på kerneaktiviteterne. For det tredje har mængden af outsourcede job til udlandet været faldende i løbet af de seneste ti år. Hvor der i perioden blev outsourcet job årligt var tallet nede på årligt i perioden Da der i meget høj grad har været tale om industrijob, vil den mindskede outsourcing påvirke industribeskæftigelsen positivt. Dertil kommer, at mange virksomheder fx Danfoss vælger at trække produktion tilbage til Danmark efter et mislykket udlandseventyr. Blandt de hjemvendte industrivirksomheder i perioden var der i 86 pct. af tilfældene tale om tilbageflytning af kerneaktiviteter. Endelig konkluderer World Economic Forum, at industriens forsyningskæde i fremtiden bliver mere lokal. Langt mere af produktionen vil foregå tæt på kunderne, da de faktorer, der skabte de opdelte, globale forsyningskæder, vi ser i dag, ikke vil være de samme i fremtiden. Digital teknologi og udbredelse af frihandel vil fortsat være til stede. Men mange udviklingslande, hvor multinationale virksomheder har placeret produktionen pga. adgang til billig arbejdskraft, har nu udviklet produktions- og innovationsevner i en grad, der gør dem i stand til at producere mere avancerede produkter. Samtidig oplever de stigende lønninger og omkostninger, ligesom de udviklede lande gjorde. Større velstand betyder, at den voksende middelklasse bliver i stand til at forbruge mere. Derfor bliver de i højere grad et interessant marked af nye forbrugere og i mindre grad en kilde til billig arbejdskraft. Det vil forandre fremstillingsindustriens forsyningskæde over de næste årtier. Dansk industri står stærkt De internationale tendenser gavner hele den vestlige verdens industriproduktion. Danmark skal derfor ikke blot konkurrere med de østlige fjernmarkeder, men også vores europæiske naboer. I den konkurrence står dansk industri med gode forudsætninger. Produktivitetskommissionen og de økonomiske vismænd konkluderer, at industrien ikke har et produktivitetsproblem i forhold til vores europæiske naboer. Siden 2008 er dansk industris konkurrencekraft oven i købet forbedret mærkbart over for udlandet. 9

10 Figur 1 Udviklingen i industriens beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 10

11 Sagt med andre ord: Det er muligt at producere i Dannmark og tilmed at konkurrere på globale markeder med succes. Det er også dokumenteret i rapporten De skjulte helte - Produktivitetssucceser i dansk industri, hvor der er foretaget en sammenligning mellem danske og tyske virksomheder i industrien med ansatte, og den viser, at de danske virksomheder i gennemsnit har en højere omsætning og en højere produktivitet. Andelen af denne type virksomheder er dog væsentligt lavere i Danmark end i Tyskland. Regeringen har i Vækstplan DK som målsætning at skabe private job frem mod Hvis industrien får sin relative andel af denne fremgang, svarer det til nye job i industrien. McKinsey forventer en årlig stigning i tysk industribeskæftigelse på 1 pct. frem mod I Danmark vil en lignende fremgang svare til ca. flere industrijob. På baggrund heraf skønner Dansk Metal, at industribeskæftigelsen vil stige frem mod 2020, hvilket er på linje med McKinseys fremskrivninger og regeringens ambitioner. En del af stigningen vil ske som led i den økonomiske genopretning, når lavkonjunkturen løsner sit greb om dansk økonomi. Dertil kommer, at de ovenfor angivne internationale tendenser forventes at styrke dansk industri i så høj grad, at vi kan skabe flere job.... men vi må ikke hvile på laurbærerne Selvom dansk industri har gode forudsætninger for at drage fordel af de gunstige internationale vinde, kan vi blive hægtet af i konkurrencen, hvis vi læner os tilbage i sædet. Industrien er stærkt afhængig af, at andre brancher i økonomien også klarer sig godt. Produktivitetskommissionen finder, at servicesektoren kan gøre det væsentligt bedre, da servicesektoren har et produktivitetsproblem. Det betyder, at danske industrivirksomheder risikerer at betale mere for den samme ydelse end deres udenlandske konkurrenter. Vækstplan DK lægger et stærkt fundament for fremtidens industri. Det samme gør EUD-reformen og Vækstpakke Men vi skal så flere frø for at skabe fremtidens nye industrijob. Det kræver konkrete handlinger fra politikernes side, hvis vi skal tage det fulde skridt fra serieproduktion til produktion af komplekse produkter i den høje ende af værdikæden. Det er derfor glædeligt, at regeringen har nedsat et Produktionspanel. Hvis dansk industri formår at koble sig på kravene til fremtidens industri, samtidig med at servicesektoren får løftet sin produktivitet, er det realistisk, at der i 2020 vil være flere industriansatte i Danmark. Udgangspunktet er stærkt. Danske virksomheder formår allerede i dag at levere kundetilpassede produkter og stor fleksibilitet i produktionen, høj kvalitet, højt videnindhold og tæt samspil mellem produktion og udvikling. Læs analysen her: Dansk industri knækker negativ jobkurve, Børsen, 28/11-14 Læs artiklen her 11

12 Ledighedstal I Dansk Metal Dansk Metal opgør hver måned ledigheden blandt a-kassens medlemmer. Tallene er sæsonkorrigeret. 12

13 Figur 1 Ledigheden i Dansk Metal 4,0% ledige Grafen viser udviklingen i ledigheden i Dansk Metal siden Ledigheden i november 2014 var 4,0 pct. (sæsonkorrigeret: 4,0 pct.) medlemmer af Dansk Metal var ledige i november. Se yderligere info på danskmetal.dk Kilde: Dansk Metals a-kasse 13

14 Jobformidling I Dansk Metal Dansk Metal formidler hver eneste dag medlemmer job hos danske virksomheder. I 2013 formidlede Dansk Metal flere end medlemmer i nyt job - hovedparten fra ledighed. 14

15 Figur Jobformidling i Dansk Metal 2014 nye i job i Januar Februar Marts April Maj Juni Juli 1396 August Dansk Metal har i 2014 formidlet job til medlemmerne. September Oktober November December Se yderligere info på danskmetal.dk Antal jobformidlinger År jan feb mar apr maj jun Akumuleret jul aug sep Kontakt: okt nov dec I alt Jens Frank Arb.markedschef Tlf Kilde: Dansk Metal / Arbejdsmarkedsafdelingen 15

16 Debat Aktuelle kronikker, indlæg og kommentarer fra Dansk Metal. Dansk Metal blander sig jævnligt i den offentlige debat, bl.a. med debatindlæg, kronikker og analyser. Her kan du læse et par af de seneste bidrag. Find flere på 16

17 Dårlig idé med SU til lærlinge Dansk Metals uddannelseschef, Per Påskesen, kommenterer Tænketanken DEAs forslag om at give lærlinge lavere løn eller SU. Tænketanken DEA foreslår, at lærlinge ikke længere skal have løn, men i stedet SU - eller i hvert fald lavere løn. Forslaget er ugennemtænkt og vidner om meget lille forståelse af, hvordan erhvervsuddannelserne fungerer, og hvilke problemer vi slås med på området. (...) Vi har altså brug for idéer og forslag, der gør det mere attraktivt for unge at vælge en erhvervsuddannelse - ikke det modsatte. Men hvis man pludselig fjerner lønnen og erstatter den med SU, vil mange - især dygtige - unge fravælge erhvervsuddannelserne. Læs indlægget på Dagens gode nyhed Forbundsformand Claus Jensen: Når industrivirksomheder har brug for en ny smed, industritekniker eller en anden faglært, så ringer de ofte til os i Metal. Uden bøvl og bureaukrati kan vi nemlig hurtigt hjælpe dem med at finde nye medarbejdere. Vi kalder det Metal JobService. I år har vi indtil videre hjulpet medlemmer med at finde et nyt job gennem Metal Jobservice. En ny undersøgelse, som konsulentfirmaet Mploy har lavet for os, viser, at både arbejdsgiverne og medlemmerne er glade med vores jobformidling: 92% af virksomhederne er overordnet set tilfredse med Metal JobService, 96% mener, at det var nemt at få kontakt til os og 92 pct. siger, at vi forstod deres arbejdskraftbehov. I mine øjne er netop jobformidling en kerneopgave for en fagforening som vores. Vi kender medlemmernes kompetencer og vi kender og forstår virksomhedernes hverdag og behov". facebook.com/metal.clausjensen Fremgang i en sektor spreder sig til andre Cheføkonomerne i Dansk Byggeri, Landbrug & Fødevarer og Dansk Metal skriver sammen i Jyllands-Posten: Når en dansk industrivirksomhed vinder en ordre og øger produktionen, skal der ansættes flere smede og industriteknikere, indkøbes råmaterialer, registreres ordrer, og de færdige produkter skal transporteres til køberne. Derfor bliver der også mere arbejde til chauffører, it-specialister, sælgere og rådgivere. Det skaber med andre ord afledte effekter i andre sektorer. En rapport fra konsulenthuset Damvad viser, at 100 nye arbejdspladser i dansk industri skaber 95 ekstra arbejdspladser i andre dele af økonomien. Rapporten viser også, at det er landbruget og byggeriet, der skaber flest job og mest vækst i industrien. Læs indlægget på Se mere på danskmetal.dk/ metalmener 17

18 Kontakt Vil du vide mere om Dansk Metals analyser eller andet, kan du kontakte nedenstående: Cheføkonom Allan Lyngsø Madsen Tlf.: Pressechef Kasper Hyllested Tlf.: Dansk Metal er fagforening og a-kasse for smede, automekanikere, industriteknikere, it-medarbejdere og andre faglærte med en teknisk, mekanisk eller it-mæssig uddannelse. Se mere på danskmetal.dk 18

19 Kontakt Vil du vide mere om Dansk Metals analyser eller andet, kan du kontakte nedenstående: Cheføkonom Allan Lyngsø Madsen Tlf.: Pressechef Kasper Hyllested Tlf.: Dansk Metal er fagforening og a-kasse for smede, automekanikere, industriteknikere, it-medarbejdere og andre faglærte med en teknisk, mekanisk eller it-mæssig uddannelse. Se mere på danskmetal.dk 18

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

25.000 flere industri-ansatte i 2020

25.000 flere industri-ansatte i 2020 Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 25.000 flere industri-ansatte i 2020 Industrien har oplevet et støt fald i beskæftigelsen i stort set alle vestlige lande - også

Læs mere

Metal & fakta INDHOLD

Metal & fakta INDHOLD Metal & fakta INDHOLD Bedre udstyr giver bedre uddannelser Ledelsen ofte skyld i rekrutteringsproblemer Ledighedstal: 3,5 pct. ledighed Jobformidling: 1.534 flere job Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER ØKONOMISK ANALYSE Positive forventninger i de danske industrivirksomheder Jobfremgangen i 16 var den kraftigste som dansk økonomi har oplevet siden

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

Metal & fakta. Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal

Metal & fakta. Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal Metal & fakta Analysenyhedsbrev fra Dansk Metal 12.000 flere industriansatte i 2016...2 Maskiner overtager eksport-fronten...8 Ledighedstal: 4,2 pct. ledighed... 13 Jobformidling: 397 flere job i år...15

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER

INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER INDUSTRI 4.0 KRÆVER NYE KOMPETENCER ØKONOMISK ANALYSE Industri 4.0 kræver nye kompetencer Virksomheder, der målrettet anvender ny teknologi i produktionen, klarer sig generelt bedre end virksomheder, som

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger,

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger, LØNFORHANDLINGER MIDT I EN FREMGANG De danske industrivirksomheder har haft en markant fremgang i produktivitet og eksport i de seneste år samtidig med, at omkostningerne er bremset op. Og de seneste tal

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

MANGEL PÅ INDUSTRI TEKNIKERE KAN SÆTTE EN STOPPER FOR OPSVINGET

MANGEL PÅ INDUSTRI TEKNIKERE KAN SÆTTE EN STOPPER FOR OPSVINGET MANGEL PÅ INDUSTRI TEKNIKERE KAN SÆTTE EN STOPPER FOR OPSVINGET ØKONOMISK ANALYSE 31. marts 017 Mangel på industriteknikere kan sætte en stopper for opsvinget Dansk økonomi har rejst sig oven på krisen.

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE

DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER TAGER FOR FÅ LÆRLINGE ØKONOMISK ANALYSE 19. juni 2017 Danske industrivirksomheder tager for få lærlinge Mere end hver femte af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU ØKONOMISK ANALYSE Produktionen i Danmark er på før-krise-niveau Dansk industrivirksomheder nyder godt af en stærk konkurrenceevne. Både kapacitetsudnyttelsen

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN

INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN INDUSTRIEN ARBEJDER FEM UGER MERE END SERVICE SEKTOREN ØKONOMISK ANALYSE 17. maj 2017 Industrien arbejder fem uger mere end servicesektoren For 50 år siden arbejdede medarbejderne i industrien 100 timer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER

FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER FORTSAT LANGT MELLEM ARBEJDSLØSE METALMEDLEMMER Fortsat langt mellem arbejdsløse Metalmedlemmer ØKONOMISK ANALYSE 10. maj 017 Efter at have ligget konstant omkring 3,0 pct. fra maj til september 016 er

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Denmark s politically independent think tank

Denmark s politically independent think tank Industrien til debat Peter Mogensen, direktør Denmark s politically independent think tank Danmarks uafhængige tænketank 1 2 Krakas konferenceoplæg Kraka er blevet bedt om at udarbejde et konferenceoplæg

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd

Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Maskineksporten til Tyskland går frem i nord, men stagnerer i syd Det har længe været kendt, at der er et stort uudnyttet eksportpotentiale i Sydtyskland set med danske briller. Dansk Metal satte fokus

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere