Corporate Card Programmet, (ii) at kommunikere med os vedrørende 1. Acceptance/Subject matter of the Agreement. Statement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Card Programmet, (ii) at kommunikere med os vedrørende 1. Acceptance/Subject matter of the Agreement. Statement."

Transkript

1 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår 1. Accept/ns These memb gst Tms & are effectve fr 28 January Ths s Prramadmstrar a transled vs Dansh Tms & refce ly. ps, udpeg Thte govng dokumt vs fremsætt s Dansh lkåre vs. In bgelsne evt cflct bwe brug Englsh Dansh vs, vegne Danshvs shall preval.amcan All tms shall hle ds ( admstre tpred Amcan accdance Kt. V Dansh legal m tmoly. læse d hyggelgt gnem Cpe Prramm, ( kmunke gemme d refce. Ved dsde ansøgngsblankt (, kt, klusve K egve sse 1. Acceptance/Subject mt s stemts st ( us respect ; tdlge, ved unskrve bruge accept lkåre m, fremsætt bdelse Kt K Ths documt ss out Tms Kt) use We, us Amcan. ændr n blv keep ans t klar nmark, Amcan. Please read t vy carefully Amcan accept ændrgne hhold sntt. Srheds brug-dk.regsted adgangskode refce. By submttgan Applc Fm Ændrg (, f earl,sgng usg (Engl), 22, CVR nne utdsgrænsng, g varghed l bruge ves Onle Sce, (Engl) ), agree tms. If wefast make changes numb: Amcan tsætte, brg ophør. V, ves FCA Amcan dee accepted m subject s aued ( Fancal Cduct Authty) un hv dnu kop u gng nmark, flal Amcan Changes td de. Paymt 2009, refce numb , løb nssløbd, gørt d, gøre kop gængelge a (Engl), 22, K. Regstr CVR Ths op ded, has no fxed dur ctue pros sces, cludes successs assgnees; Prramadmstrar. numm: 07 memb 04 Amcan name un we d t. 33 ps whe appears n al kmunk nmark, flal Amcan (Engl) can request a furr copymellem free cge skal være tme ; dansk suppl, hmod aurs FCA durg ( tm gelske f do,ovsættels we can makefra copes avalable ( Fancal cp, Cduct busess Authty) frm th hhold we an ktakte Admstrar. gelsk ale, rækk dte). Paymt 2009, refcumm , aued a Prramme Regul pros wh are balgstjest, klu selskabs 2. ft Ths all Cmuncs bwe us ccng cur busess expdture. eftfølge rkhe, sk ovdragelse I : Dansh ( supplemted Englsh transls Addtal defts. can found. Ylge deft fde n. m, Amcan Enhed fr us, wheas tale ctact us solely Englsh, f pref). 3. Use /Code(s) ves Kcnselskab re gans, udste 3. Anvdelse Kt/Kode(r) 2. fts agree th debted wh prest a Amcan Kt, Amcan Enhe Mchant accept, K debt, når gv Kt In : th accepts l as : fle Amcan Enhe, Hlde, accept Kt balg, :Mchant; Cpe account we mata t PIN sgn a pap slp ssued Ansøgngsblank dtast PIN-kode papr, rel ; Kansøgngsblankt, udfyl, prode numb unskrv reled stykke dals Ktlemm ps, navn ekm udstedt Hlde, Affle tty th ctrols, s ctrolled, s un followg Mchant s structs processg Kt, ctrol relevant, cludg ts subsdares; oplys hørde Kt-Cges cm case -le,ktnumm telephe, mal purchases, Recurrg rkhed, rng d frma, K ved dece følgesuch as Hldes ; through telephe strukt boxes parkg tale Entty delg Kt, aurs m hle balg bdelse køb le, telefsk, a Amcan each Affles pmt dspss; holde godkdte Kt, Gtagne btg gnem andng ganss th rngsudgft ssue Amcan s Amcan prdre, cclude an a Mchant cst btg balg, ages Kt, så telefbokse parkgsbllaum, Enttes e me Amcan Entty; Mchant cgg an th s specfed transakt, s opkræves K, d ft slutt tale Hlde, samtykk, Applc Fm applc m cpled ; such ; Ktanthævng (hv taltcpe d ), køb, ger, Hldea ctactless opkræv Cge løb ov specfc Amcan aue passgk, a ctactless pros, rt, skt re løb, / sådan tale, access dece we ssue purpe accessg purchase card rea; (hænggt, sces hlk hæftelsesstruktur busess valgt purpes; K, se sntt aurs ktaktløs btg ved væge Kt ov goods / s vbally cst, cfrm, all part ah Cge Balgsansvar ) talt bale ansvarlge ktaktløs ktlæs, Annvsary De day each year annvsary t Cge has submtte un samtykk accept m, hele del membshp; mundtlgt can cancel Cges cekræft aued except Erstngskt nyelses stngskt, udstedt btg, eft btg ag. Cash Advance drawal cash currcy through a Recurrg Cges can cancelled future. Please see m, Cges annulle btg, når først aurs dem, range mhods cludg Cash as agreed separely us; Recurrg. Gtagne btg fælde, la transacts Hlde undtagelse Gtagne annulles fremov. Se Cges all s hv usga We mpe vary btg, lmts restrcts use fakture K specfc uspecfc løb sntt Gtagne btg. wse cged cludes Cash (whe we ctactless Cges such as a maxmum each Cge, day, regelmæssge uregelmæssge mellemrum cmsss, var tjesteydels, stemt V dføre vare grænsarestrkt Kta agreed ), purchases, fees, test, taxes pod wse requremt tbrug PIN t Hlde rkhed, frma gans, ktaktløse btg maksmumsløb hv btg, dag, cta numb value så ctactless Cges. all s / (dept lablty accept Amcan please Ktsee balg var / opgørelsespode krav, dtast PIN-kode structure s ch, Cges agree th we, cs struct payg a Mchant tjesteydels, eft stemt stemt ktaktløse btg. ) agreed pay us are lable un ; antal de wh must værd make us rel Kode(r) Itfc pslge tfksnumre (PIN-kode), acge accept, bragt strukt bale Hlde Code(s) Psal Numb(s) (PIN), telephe code(s), appearg. telefkode(r), le adgangsko re oprt prevt værde ag da, hv sure balg : To msuse skal,age must th -le passwds codes establshed ko, use ; brug K, bdelse as btg, ekm Kudt. sgn so as t s receved; Cmuncs s, ces (cludg changes Kmunk Kudt, delels (hun ændrg F keep hdre msbrug K Kt skal sørge, : ), scg messages, dsclures, addtal copes secure all tmes; ), scedelels, ftlggørels, ylge kop regularly unskrv Kt, lge sl så snart d, psess; check th modtag f requested cmuncs; dt d, kmunk, altd opvar Kt srt, do l e else use ; Mchant(s) a cp, frm gans acceptg Kcnselskab hed, styr, styres/ sces; un rreve regelmæssgt ktroll, a stadg Kt sddelse, t makg Cge; Amcan s ashv a goods fælles styrg relevante part, klusve ds dtselskab, nev la re Kt,except wh usg accdance v gve out bruge dals, Onle Sce Onle Sce allowg Ktanthævng hævng ktant hv valuta ved hjælp får Kt g, når ag btg, access s a webste; ; skellge me, klusve Cash talt særsklt, v wh aldrg transfrg egv Kplysngne undtagelse, når brug v numb a Cge Prramme Admstrar ps desgned K Cpe k hv k, Kt ovsstemmelse (le mal purchases), cply structs act ts half ( admstr Amcan vedlgehol bdelse v hvrecmds gang ovfør Ktnumm btg Cpe Prramme; (Kt, cmuncg us about Cpe ssued us anbalg Amcan Entty(køb Kudt kudt, sdt bdelse leoccas. a prdre), ovhol de gælde strukt each s cludg ; ( passg cta K, anfalg udstedt Amcan m we prode rel as explaed e. To protect Codes (cludg PIN), must Enhe each case sure Kt Amcan Cpe hv e. th F skytte Ko (klusve PIN-kode) skal hvt ; : Kadgangsandng, whe udste a hblk bll gve m adgang fælde sørge, : Recurrg Cges allow Mchant memse Code; K kø var / tjesteydels s destroy lær Ko uad, a specfed unspecfed, regular rregular tvals cmunc mg Code (f ); rngsmål, do destru al ves kmunk goods sces; wrte Code ; Ko ( relevant), Kts årsdag dag hvt år, årsdag ssued Ktlemskab, do skrv Kt, Replacemt a rewal replacemt us; keep ako recd Code near dals; Onle Sce vesidonle do gemm nærhe Securty Inm us passwd Sce, use tell Ko Code samm e wse allow accessktt (except Kne, gv m adgang Kudt a ves webste, Onle Sce; telephe code establshed use proded us wh ctact us telephe); Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 1

2 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår v do tæll choe Ko a Code (fn select a Code) th måde can easly gv adgang assoced h (, undtagelse such as telefko, name, de brth oprt telephe brug numb; v K, take care prevt oplyses e else,seeg når ktakt Code wh a tg telef), t v vælg Kode(cludg ( vælg Kode), nemt kædes an electrc dece an ATM). samm m, så navn, fødselsda telefnumm, Pmtted Uses v are hyggelg hdre re se Ko, når dtastes ly ps who use. The s ssued solely purchase elektrsk andng (klusve hæveaum). goods sces s busess purpes. Tlladt lse use, subject restrcts s out, pay este ps, fr må Kt. Kt ale goods sces Mchants, except whe udstedt brugrestrcted use køb var tjesteydels has a Mchant. s hvvsmål. Med restrkt, bruge Kt If wede agree, alsremgår use obta Cash bale var Cash tjesteydels Hlde, undtag fælde hv accdance fra. Uses græns brug Kt h Hlde. Prohbted must accept d, så K hæve ktant : ved hv hæveaum ovsstemmelse sntt m hævng gve numb ps allow use ktanthævng. Cges, tfc purpe, Fbudt lse than gve cst a transact accdance må : Use /Code(s) ; allow gve Kt Knumm re lade an ps use Codes dem reas; Kt btg, tfk rurn goods K sces obtaed usg n a mål d Ifgve samtykke transakt ovsstemmelse cash refun pmtted Mchant, goods sces cged sntt Kt/Kode(r) a Brug rurned Mchant a credt th ; use lade n ps bruge Ke uansrecded årsag, as obta cash frkt a Mchant a Cge arurne var tjesteydels, anskf ved hjælp purchase; K Kt, få udbalt rurløb ktant. Såfremt obta a credt except way a refund goodsd ladtpreously Hlde, rurne var tjesteydels sces purchased ; balt Kt få kredtg dfgælde Kt, v use f mod are bankrupt solvt do hestly expect ktant Hlde able Kt payus fåsums owefra us un ; btg, f regstres køb, reasably expected know v use know could th opnå kredtg Kwound undtag rurng var s solvt, up,ved f an admstrar tjesteydels, has tdlge købt K, admstrve recev appoted t s subject v m Kt,procedure; gå kkurs solvt, solvcy vt være st bale d we fulde løb rtdgt use obta cash unless agreed hhold separely pmt Cash ; v Kt, ved kunne x) use a th has repted us as ltrmelghed sl un suchvtes tme as we de, solvt, un( lkd, admstrar ssue anew new dals case must use new mdltdg bostyr udpeg, /; gst dals) we wse cfrmth resume use d m kkursprocedure, x) n use a t t has suspded cancelled, t Kt K få ktant, mdre expres t vald thru deshown frt ; m lade Ktanthævng, x usesærsklt tale purpe than gue purchase goods x) Kt,( Cash rappt mst stjål, d / sces, f ); udste nyt nyek x d use tdspunkt hv purchase thg Kt purpe re-sale unless we ( d fælde skal bruge de nye ), måde preously agreed ; purchase goptage brug K/Kt, x kræft, use thg fr amchant th x) K, Kt spærr bagag thrd reled has ownshp test eft da ownshp Kts gyldghed angv Kts sde,, whe such test does clude ses quoted a x Kt n mål d ægte køb var / recnsed sck exchange. tjesteydels ( Ktanthævng, Executed d relevant), Subject Lt/Sl s, Increctly Transacts Msuse n, respsble x Kt kø d mål esælge d, mdre prohbteduse tdlge dgå ev talef wedte dd prevt, sp x prohbted use, unlesskt wse kø proded nfra law. Hlde, h tredjepart bdelse Cash sådan Cash ejel ft akt, If we ejel, pmt hv obta, n: ankdt must rol børs. Cash Sce ( Cash Advance I hhold sntt Btkne/stjålne transakt faclty), obta a Code access Kt, ATMsfejlhæftede th accept ; mpe K l al budt msbrug we lmts restrcts være Cashansvarlg such as lse K, selv apply hdrede sppede mmum maxmum lmtsth Cash each budte lse, ved lov. transact, day,mdre pod frems wse; partcpg fancal sttuts ATM opars also mpe Ktanthævng r la own m lmts hæve restrcts ktantskud Cash Kt: such as lmts numb Cash, Sce each Cash skal unrte Cash (Advance access avalable sces Ktanthævngsfaclt) fåatms; Kode hæveaum, accept Kt, we resve lægge rght, grænsng out cause restrkt outprodg Ktanthævng, ce, tme gæl access mdste ATMs, ev højeste f hæveløb s p default; dag, Kudtspode, transakt, fees deltagde apply as sfanselle out sttut Fees opør hæveaum ATMlægge så pro es egne alsogrænsng cge a fee; restrkt ktantløb, v must cplygrænsng addtal antall Tms Ktanthævng, th we prode. løbsstørrelse, adgang udbudte tjest ved hæveaum, hol rt, u årsag u varsle m, s Ques spærre adgang Full hæveaum, så as K Unless s subject Cpe Lablty descrd mslgholdt, Cges s gæl ger m.v. stlg anført sntt Ger respsble ctrally us, we hæveaum s så ger, makeud avalable, mann outkræve Cmuncg Wth v følge, ylge lkår bgels, opsl. skal s podcally least ce Kudt a mth f re spørgsmål has actty. Unless we agree Medmdre wse, Kt f ft rol hæftelse Onle Sce, skrev sntt Balgsansvar s avalable le. We also make ansvarlg ctralt avalablea sørge Prramme balg Admstrar. K h Tms, gør måde, apply skrev use sntt Onle Kmunk Sce m are s out podske Onle Kudt Sce gængelge Tms m mdst én gang måne,. vær Kaktt. show mptant m melabout m ves, Onlesuch as Sce, outstg balance Kudt last gængelgt day le, mdre pod, tal due,. due de, V currcy så gørecvs Kudt re gængelgt fees a Prramadmstrar. clude Cges r lkår. bgels gælde brug Always ves checkonle each Sce, accuracy dsse ctact skrev us asso sntt as psble Vlkår f bgels need me Onle m aboutsce a Cge.. Kudt If s a quest gtgeabout a ccn regardg K, så udeståde Cge saldo t, m sdste us dagmely. Kudtspo, We nmally faldne expect balg, faldsda e (1) mth balg, recept valutakurs. gælde ger ft btg, If holdt. does quy a Cge th leve s Ktrollér unaued altdhvt crectly kudt executed nøjagtgt ktakt pod, så hurtgt emulgt, cases up brug thrte ylge (13) mths, / btg dept Kudt. labltysåfremt structure s ch spørgsmål (please kymrg see Cges Kudt btg, )skal gåde lable me unaued h. V crectly l nmalt executed vte, Cge. dte If wesk request t, agree (1)måned, prptly eft prode us modtag wrtt cfrm Kudt. quest ccn m we reasably requre th reles spørg quest btg, ccn., m, uaurs agree th we fejlhæft sd ces, cludg ces pode, vars nle fælde, op trt (13) (wh måne, le pap / copy)., hænggt Sce hæftelsesstruktur, valgt K (se sntt Onle Tms Balgsansvar hæfte uaursede If are rolled ) Onleskulle Sce access fejlhæftede btg. d,inm. dllg gåde sce a webste, usg Securty gve skrftlg kræftelse kymrg samt receve pap s unlesswe spørgsmål reas sd e, such as, rmelghed måtte høve bdelse Sce f sovdue. must access Onle spørgsmål check kymrg. regularly t new s. accept, sde m delels, delels If do receve are unable access a hun, regardles gels frawhe Kudt (tsee le reas, are samm lable make us (please paprm). Cges ), shall fect oblgs un. Vlkår bgels Onle SceIt s respsblty 8. ctact suchves crcumstances obta relevant us meldt Onle Sce, m adgang fulfl webste ved oblgs. sc a ves hjælp Srheds. modtage Kudt paprm, grund l Each le s kept avalable lemdre sx (6) mths. can sde f.eks. K fal. skal sørge prt outm, stemt da / download t future refce. regelmæssgt tjekke Sce nye own Kudt. are respsble Onle obtag matag cpble cput system, modtag stware, cmuncs få adgang les requred Kudt, proply uans årsag, hv ansvarlg age dbalg access Onle Sce. We no respsblty lablty (se sntt Balgsansvar ), skal dte rke respect stware equpmt. balgsplgtelsne. t ansvar ktakte e. are respsble alltelecmuncs smlar cges curred un sådanne stændghe få de relevante accessg usg Onle Sce. opfylde balgsplgtels. f. Wekunne alt facltes avalable un Onle Sce hsng tme. We se changes crespdg Med m sntt Brug Pslge Oplysng changes hvt Onle Sce Tms le accdance blv le Kudt gængelgt seks(6) måne. udskrve Changes. kudtsda / downloade dem refce se h. Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 2

3 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår Securty ansvarlg Inm anskfe s cftal vedlgeholde musteg elge sed g. cputsystem, ps stware recded kmunkslj, an secure loc nødvdgt, accessble e else. få krekt We areadgang respsble Onle msuse Sce. V Onle t ansvar Sce stware udstyr. e else n dsclure cftal m us whe faled take reasable e. ansvarlg udgft telekmunk lgnde, precauts protect Securty Inm. føres mved opnåels adgang Onle Sce. h. We tme suspd use an Onle Sce f. tme. V måwe hv td ændre de faclt, gængelge Onle gve pr ce drawal susps Sce.Sce V l me m dsse ændrg hv Onle accdance Changes svarde except ændrg crcumstances lkåre bgelsne Onle ( yd ctrol; ( evt Sce ovsstemmelse sntt. suspc unaued use breach Ændrg tms use an Onle g. Srheds Sce ( securty trolge, reass. må deles re usrt sted, gængelgt V. We regstr respsble f m avalable are. Onle ansvarlge s n msbrug Onle Sce avalable ss accurely dsplayed due systems Sce,trupts h ves ftlggørelse trolg m, falure, cmuncs systems reass outsde ctrol. agttag rmelge srhedsanstaltng j. Srheds. Wh s avalable through Onle Sce, td sd a fc emal address h. V må we hv opsge spærre ls Onle prodedvl usgve adse th delelse s ready ew le. Sce. m udgåde opsgels Onle Sce ovsstemmelse sntt k. spærrg If we dect th emal address proded s vald, emals Ændrg ( un stændghe, th are st address are undtagelse rurned are receved, we ves ktrol, (s fælde mstanke pt uaurs lgg revtu sdg prted through brug krænkelse brugslkåre Onle Sce does tempt ctact. Our act act ( srhedsmæssge årsag. oblgs un. lmt s l. V. We ansvarlge, respsble nwhe, emal gøres st gængelge un a Onle Sce, s receved due emal address havg gængelge tremses upræcst grund changed styrrels g vald due systems falure, trupts systemfejl, kmunkssystemne re årsagu cmuncs ves ktrol. systems reass outsde ctrol. m. Når j. If do Kudt receve gøres fc gængelge emal,gnem are requred Onle obta Sce, s balance m er delelse lgg e-maladresse, Onle oplyst Sce, a me web m ste, callg nu Cusm se Kudt Sce telephe le. numb prted e-maladresse, revse. k. Opdag, oplyst, ugyldg, de e-mals, adresse, blv rurn modtag m, n. Thesdes fact th receved emal fc vde sde m udskrevne pt ablebage access lekudt does csttute an søge ktakte m. balance Ves hlg except oblg pay tme. græns s plgtels hhold o. passt cancel partcp Onle Sce tme., case, pap s proded avalable mal ansvarlge, an agreede-mal. l. V n sdt m hhold blv modtag m følge, e-maladresse 9. Fees ændr th ugyldg are følge systemfejl, The fees cmsss apply s out low. styrrels kmunkssystemne re stændghe The annual fee agreed s payable annually [gng u ves ktrol.t s ssued n] gng frst m. membshp modtag lægges wse. få f each year unlesse-maldelelse, we agree Saldo t lge ves Onle Sce a ves A membshp yearved starts annvsary membshp ds webste e ved rge annvsary Kundesce dmembshp. telefnumm, trykt day next bag Kt. We cge a le fee DKK 100 p collect, n. t faktum, modtag ves e-maldelelse, all debt collect expses accdance currt reguls. kunn adgang udgør undtagelse These cts få added Kudt outstgle, sum clude ct fra Saldo t. usg thrdplgtelse partes, such as bale a frm solcrs, cts y mselves o. cur hv td opsge deltagelse Onle Sce, d tryg recov a debt half. fælde blv Kudt udlev a If s pad paprm a cheque drect debt gjt gængelge bank does pt måde, debt, talt cge m. er h cheque drect we 9. Ger drectly full cts curred us respect cheque, drect Ger pros gæl fremgår debt mhod payg us k un ne. n årsgft, talt, bales årlgt d s hed ts full, f skal, cts(fra første Kudt Kt udstedt eft) ved gyndels thrd collecreft accdance currt reguls (cludg hvt lemskabsår, mdre gaged tal. Et out lmt a frm solcrs) us obta lemskabsår start Ktlemskab due us frved årsdag un. slutt dag førcurrcy næste årsdag Ktlemskab. e. A Cvs Cmss 1.5 % transacts an currces V l debte rykkger DKK 100 p rykk ssamtlge 2.0 %K transacts n-an currces payable ktng kasso eft agælde regl. Dsse ktng (nævnt wh Cge cludg cash advance a s processed lagtkr. udeståde sum Cges klue ainkassoktng) currcy than l Dansh Please see Made ktng ved tredjem, advokfrma, Fegn Currces. f. We hv ktng cge tredjem a Cashhol søg Wthdrawal Fee få dækk 4 % gældcash ves advance, vegne. cvted Dansh Kr, but no less than DKK 25. g. Transacts Bal check usg an ATM a drekte abroaddebtg, cged bank a sgle cvs dfr check fee 1.5 %.udfør trækk a drekte debtg, t h. We a cge Ktees drekte opkræve sces th ktng we prode bdelse are coved bdelse, but balgsm a separe. balg. The løb test th før apples shv cged løb ly s modtages ovdue fuldt ud samt,. eftthe gælde re s regl, hghest evtuelle pmtted ktng test tredjem, bass currt rules advokfrma, Dansh antag Act Intest få dækk t udeståde prestløb adjusted un a sx-mthly fra. bass fxed fcal loan res s nmark s e. Nalbank, Et regngsger as 11,5 January % ved transakt 1 July, respectvely, europæske valuta a supplemt 2,0 % ved 7 %.transakt -europæske valuta opkræves ved btg, klusve ktanthævng balg, valuta d danske kr. Se 10. Rght Change Fees Cmsss vlgst sntt btg Ulsk. We change crcumstances Valuta fees are f. cged, V l debte K Ktanthævngsger hv the fees troduce addtal fees4%accdance ktanthævng, kvt danske kr, m mdre d DKK 25. Changes. g. Transakt, ag ved hæveaum udl, 11. Cges Made Fegn Currces l debt kelt vekselger 1,5 %. Kr, th Cge If carry out a Cge a currcy than Dansh h. V opkræve ger K lægsydels, Exchange yde, cvted Dansh Kr usg Amcan ft m separ tale. Re (as descrd low). The cvs take place de. Cge Rt, s processed gæl k, blv kun opkræv de skyldge løb, us, same bales rtdgt. højest marte eftsubmtted de hv aue CgeSs as depds ladte wh Cge was td gælde regl Rtelov, l cvs t regul halvårlgt us. If Cge s U.S. dollars, through baggrund cvtg Nalbank fastste fcelle udlånsrte 1. U.S. dollars, Cge U.S. dollars pr.n januar 1. julu.s. læg 7 %. Dansh Kr. If Cge s U.S. cvtg dollar 10. R tændre pros dollars, ger cvted drectly Dansh Kr. Unless V aændre e hold, hvun gerne K opkræves, specfc s requred law, unst agree løbsstørrels gerne dføre ylge ovsstemmelse th Amcan treasury system useger cvs res based sntt cusmary. dustry sces busess tbank res Ændrg th t selects fr 11. btg day pr ulsk processg de valuta (cd Refce Exchange Re), creased 1.5%ag transacts an currces danske 2.0 % kr, transacts btg valuta d l currces as wse dscled Amcan us. If Cges are Valutakurs cvted btg regn danske kr ud fra thrd partesne). pr g submttedf us, the ( skrev Omregng sted cvss da, hv hl thrd partes res fra a cmss selected m. btg, ge clude da, hv aurs btg, da If Cges d hæng are cvted, hvnår btg thrd partes blev pr fremsdt g submtted. btg us, cvss amske dollars, the thrd l regng partes skeares amske dollars cludeved a fee selected m. In such cases, we cs as a Dansh regne btgsløb amske dollars såtransact ved regne løb Kr amske transact dollars accept danske kr. cvs btg p amske thrd outblv cgg cvs fee. howev dollars, aregn drekte danske kr. lable a cvs Medmdre fee cged elgg thrd, lovkrav please ask lse m dals særlg regngskurs, fees y apply. står The Amcan acceptexchange, Amcan Re s s daly. agree fanssystem th changes brug regngskurs bas Exchange tbankkurs, fra sædvanlge kl Amcan Re udvalgt appled mely out ce. arjdsdag førthe ekspedtsdag re cged s (nævnt necessarly Refcekurs), re avalable øg 1,5 transakt europæsk valuta 2,0 % transakt de% transact as re s dmed de valuta Mchant øvrgt oplyst ATM opar,. Omregnes btg case s tredjepart th can used, ud ATMs, modtag submts a dem, Cge l sådanne regng være de sk kurs aue valgt de gælde transact. tredjepart Fluctus can deholde sgnfcant. pros. ctact us btg telephe regnes emal obta tredjepart, Amcan de fremsdes Exchange,Re. l regng ag dsse tredjepart nytte kurs, fte 12. Lablty F Cges de valgt. I sådanne bragt transakt ger, / shall fælde lable us allcges accdance transakt danske accept regng, th ag lablty typekr, th s tfed Applc Fm tredjepart, u opkræve vekselger. d skulle bale has wse agreed us wrtg. Subject tms vekselger opkræv tredjepart, så dess, spørgeincrectly dem s Ques Lt/Sl Executed ger. s : Transactses Msuse Amcan Valutakurs fastsættes daglgt. accept, Full Cpe Lablty th shall fullylable ændrg Amcan Valutakurs l gælde d samme u us all Cges; varsel. n opkrævede kurs nødvdgs kurs, gængelg Cd Lablty th shall da transakt, da gældecurred kurs fastsættes fra jotly sevally lable all Cges ;ud proded, da, howev, hv Hlde opør lable hæveaum, fælde th shall Cges (a) curred Kt, th are bruges hæveaum, frems btg, hlk psal nure dd accrue a neft ge fra da, hv aurs være (b) transakt. has rembursedr. [; ] sre kursvægels. Amcan Valutakurs expressly få oplyst ved Inddual Lablty th, except as wse proded ktakte a telef, aree-mal. lable us all Cges. Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 3

4 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår 13. Paymt 12. Balgsansvar All Cges / skal hæfte ovsstemmelse are due payable us full btg Dansh Kr de s hæftelsestype, tfc Ansøgngsblankt, out mthly. s skrftlgt. I hhold lkåre sntte Any talt currcy than DanshKr, f accepted Kudt spørgsmål Btkne/stjålne Kt, fejlhæftede us, s cvted Dansh Kr. Ths delay credt transakt msbrug K cvs : volve cgg currcy fees. hæftelse, hæfte wh fuldt ud btg, Paymts credted skal receved, cleared Kb us skal hæfte soldarsk processed us. Thehæftelse, tme s reach clearg processg btg, system holdt. D uds, depds mhod, pro used make btg holdt m, clear us.skal hæfte must allow suffct(a) tme us receve, pslg process art, gv s due de. n del, (b) dscr, kps mle. [, partal ] We, accept full stlemt Pslg mdre udtrykkelgt ahæftelse, dspute., In so dog we do le cst fremsl vary btg. rghts un hæft un law. e. We nmally apply s frstly s th 13. Balg appeared fal secdly s th y Alle btg skal bales danske kr da, appeared. FKudt. scg, admstrve, systems anført månedlge reass,ag we apply s e busess Alle balg, valutad danske kr, såfremt mann th we dme dscr. kredtg agree th we accept dem, regnes danske kr. tte l ske so a way s favable cvt us. dok th volve opkrævng vekselger. f. do pay test ptve balancesnår de We Balg l kredt K,. modtag, clear hl. n td, d tag balg nå clearg 14. s Our Propty ud, Thehlg, s lyhæng vald balgsme, tme pod stedsystem. Although age balg. remas skal sætte strækkelg td use bruges, propty all tmes. modtage, cleare hle balg balgs faldsd asked destroy cuttg t up rurng us V, ud frake egt skøn, skede delse balg e we ask accepte half, cludg Mchants. We also m balg regng lg ughe Mchants th s no val Ved gøre dte mst samtykk h ændre n ves rtghe følge 15. Replacemt s følge lov. A Replacemt st f s lt, sl, damaged, e. cancelled, Nmalt lrewed først bruge balg K dethe løb, fremgår swtched a dfft card type. also Kudt, næst pmtted løb, out dnu fremgår cancelled no furr Cges a Replacemt Kudt. g ssue Af scemæssge, admstrve, systemmæssge re rngsmæssge areplacemt bruge balg K aue us årsag sd e currt rækkefølge sluttem ud fra skøn. expres. mustdestroy måde, expred s cuttg upeg rurng accept, gøre dteasamded måde, replaced gunstg lejlg. m us.ths ctues apply f. V udbal s rt we ssue. ptve saldo K. Replacemt 14. Kt Ves Please e th Ejd we do prode Replacemt m (such as Ktnumbs kun gyldgt tdspode, står Kt. Selv brug expry des) Mchants. KtCges K, blv Kt hv td ves ej 16. Recurrg dt pottal destrue Kt ved klppe d stykk rurne In avod dsrupt Recurrg Cges pros Kt sces måtte udpege dcancelled, ves goods Mchant evta ovtage g vegne, hun V så me, wsh Hlde. ctact Mchant prode Hlde Replacemt Kt længe gyldgt. m make altnve arrangemts. 15. Erstngskt Recurrg Cges aumcally cged a Replacemt out l få sdt Kt mstes, (dept blv stjål, ce Erstngskt, case / skadg, annull, Kt lablty structury s ch ændr, pleasekttype. see så annull g ylge btg ladt, Cges ) are respsble suchu Recurrg udstedesbut Erstngskt. Cges please e th we are oblged prode Replacemt m aurs as sumbs m Erstngskt, aktuelle Kt (such expry des)d Mchants. udløb. skal destrue udløbne ved, klppe dem stykk To sp Recurrg Cges g blledkt wsh rurne.nne ændrway sttvs, gæl adse dem Mchant wrtg an pmtted Mchant. ts Erstngskt, udste. If we pmt, allow us agt rol a Mchant Recurrg V m mærke, rema udlev Erstngskt Cges. respsble makg ( Ktnumm Recurrg Kts udløbsda) Hlde. arrangemts un Cges g appled. 16. Gtagne btg 17. Acceptance Cges Us F undgå pottel brydelse Gtagne btg vejebrgels We requre Cges approved us e yare accepted a var tjesteydels fra Hldes sde, Kt blv Mchant. annull, ktakte Hlde Each Cge s approved based expse level credplysng hsry all Erstngskt arrange altnv balg. / s accounts establshed us, as well as credt Gtagne btg aumsk opkræv psal Erstngskt hsry fancal sttuts resces uce varsel m, us. d fælde / (hænggt known hæftelsesstruktur, valgt K - se sntt Balgsansvar ) ansvarlg sådanne Gtagne btg, m Ev though m mærke, plgt default, we udleve refuse request approval Erstngskt a Cge ( Ktnumm reasable grounds Kts udløbsda) example whe Hlde. we suspect unaued, F sppe Gtagne mprop / btg fraudult use, due faktur techncal dffcultes, K unrte Hlde skrftlgt ha, rsk Hldes securty ccns, unusual spdg creased th ladte må. / able pay full tme (cludg la d, lmt, lade exceedg veslmts repræstant melde out th we mpe m Gtagne btg h Hlde. l ansvarlg s outstg oblgs us such as global credt lmts th apply arrange balgsme, de Gtagne btg gyn e re all s), le, problems repted credt refce opkræv K. agcy f use s prohbted pursuant Prohbted Uses. Whe psble, we prode, 17. Godkdelse request, reass refusal approval. us V kræve, btg skal godkdes, de ctact acceptes telephe a emal Hlde. Hvbtg godkdes ud fra udgftsnveau kredr 18. Use Psal Inm (Amcan / s kt, oprt h Da, samt ud fra We ) are Ctroll kredre h re fanselle sttut samt pslge (as defed Dansh Da Protect Act ( DPA ). acknowledge ressc dtægt, kdskab. agree th: We Selv K mslgholdt, m se anmodng, subject law, exchange about, godkdelse btg rmelge grundelse, hv Cges (cludg dals goods mstanke uaurs, urmæssg sgagtg brug, grund sces purchased) extt th / s Psal Da ( Da ) teknske vanskelghe, srhedshsyn, brugsadfærd, Amcan Enttes, cludg rusædvanlg agts, sub-processs øg rsko / l kunne bale d fulde suppls; (cludg Prramme Admstrar) ts løb rtdgt (klusve, u grænsng, ovskrdelse græns, Affles, cludg r agts, sub-processs suppls; lægg udeståde plgtels globale aued ; s cpanes who dstrbute ov ;, kredtgræns, gæl nle own Kt), sk balg, whe name lo appears ; agts, sub-processs problem rappt kredplysngsbureau, Kt suppls; Mchants used (e.g. wh brug make purchases budt følge sntt Fbudt Anvdelse. Hv d usg ) we do all admst sce mulgt,, eft fra m, oplyse m Prramme, ves grundels anmodng Amcan Cpe process hv t godkdelse. ktakte telef 44 collect sng Cges manage nefts, surance, travel cpe prrammes are rolle Whe 18. Brug pslge purchase goods / sces half a thrd, V (Amcan ) Daansvarlge are requred m thrd ( obta th thrd s ( def Daskyttelseslov 1998 ( DPA )). ank cst f necessary accdance law requests fr accept, : tme tme) processg hs h m us fr us V, un hsyn gælde lov, udveksle m, se purpes. K btg K (hun Subject law, Amcan Enttes, cpanes købte varbut udstrækng, tale (cludg tjesteydels) lmted Mchants) sub-processs specfcally Pslge Da ( Da ) Amcan Enhe, selected us / Amcan Enttes access klusve Da es repræstant, develop lsts makeundahle relevant fs (levør; mal, emal, telephe a (klusve Prramadmstrar) ds Kcnselskab, klusve tn). Ths s case proded th er opted drect es repræstant, undahle levør; part markg whe requred as wse pmtted accdance godkdt m; rkhe, we dstrbu Kt; Da re law. Subject law, csolde fr part, navn lo ses Kt; ves mata egne repræstant, varous Amcan Enttes manage, develop undahle levør; brug ( ovall relshp. The samt Da wehlde, hold about, cludg but køb Kt), gøre alt dte lmtednår ag Da used develop se lsts, obtaed fr d mål Fm admstre bje K Amcan Applc process, fr Cges, fr surveys Cpe Prramm, hle opkræve h research ( volve ctactg btg mal, emal, telephe admstre dele, rejse frmaprramm, a tn prodedskrg, th opted re t whe requred as wse meldt. Hv brug Kt kø var pmtted accdance law) subject / tjesteydels vegne tredjepart, lægges me law sces such as Mchants markg ganss. tredjepart ( opnå samtykke, nødvdgt Subject lawtredjeparts recnsg th dte s ly used hhold purpes, gælde lovgvng eft anmodng fra m td busess we use m about, fra Cges )usg udlevg vedkmdes dsse mål., prepare repts ststcs able I ovsstemmelse gælde lovgvng l Amcan Enhe, uphold an effectve admstr procuremt polcy, as well as re rkhe (klusve, mwards græns Hlde) fulfl ctractual oblgs, also undahle, særlgt udvalgt / Amcan clude m outstg debt. Such repts ststcs Enhe adgang Dae udklg lst sde avalable (cludg Prramme Admstrar m relevante bud (a e-mal,cludg telef tnt). tte desgned employees) tspt, Affles, r a agts processs fæld, uds accept være modtag drekte purpes admstr Amcan Cpe markedsførg, d daled kræves,m d være Prramme hv cludes p s transact, such ladt as hhold gælde lovgvng. I ovsstemmelse des, gælde name, card numb, transact descrpts (cludg, example values lovgvng sammlægge fra skellge Amcan dustry. currces), m aboutdae Mchant Mchant s Enhe admstre, vedlgeholde udkle ves ovdnede knytngshold m. Da, m, klusve, Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 4

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Særlige funktioner. på 2 C-bussen: speed er på 100 Kbps. I den udgave, som kaldes fast speed, er missionshastigheden på op til 400 Kbps.

Særlige funktioner. på 2 C-bussen: speed er på 100 Kbps. I den udgave, som kaldes fast speed, er missionshastigheden på op til 400 Kbps. Særlige funktion De RC-konvting viste prramstykk. skal kun illustre, hvordan funktion (Int I 2 C-bus gred Inte- Fle ligt mikroprocessor kommunike I 2 C-buss. forsynet Dne facilitet, bus udviklet gør det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Statements. You. for the provision of the Card and by whom you are authorised 2. Definitions

Statements. You. for the provision of the Card and by whom you are authorised 2. Definitions SAS American Corporate Membership Medlemsbetingelser Terms Cditis These 1. Accept/Aftalens member genst Terms & Cditis are effective from 28 January 2013. This is Online a translated Statement versi Service

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet udløbet og glemt FlexCard.

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet udløbet og glemt FlexCard. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0045 Klageren: XX Slovenien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Kære beboer i Drejøgården København den 6. december 2013

Kære beboer i Drejøgården København den 6. december 2013 DK version 28 Dages varsling Kære beboer i Drejøgården København den 6. december 2013 VIGTIGT! I forbindelse med installation af adgangskontrol- og dørtelefonisystem i ejendommen, skal vi have adgang til

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Forretningens navn Purchase

Læs mere