Corporate Card Programmet, (ii) at kommunikere med os vedrørende 1. Acceptance/Subject matter of the Agreement. Statement.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Card Programmet, (ii) at kommunikere med os vedrørende 1. Acceptance/Subject matter of the Agreement. Statement."

Transkript

1 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår 1. Accept/ns These memb gst Tms & are effectve fr 28 January Ths s Prramadmstrar a transled vs Dansh Tms & refce ly. ps, udpeg Thte govng dokumt vs fremsætt s Dansh lkåre vs. In bgelsne evt cflct bwe brug Englsh Dansh vs, vegne Danshvs shall preval.amcan All tms shall hle ds ( admstre tpred Amcan accdance Kt. V Dansh legal m tmoly. læse d hyggelgt gnem Cpe Prramm, ( kmunke gemme d refce. Ved dsde ansøgngsblankt (, kt, klusve K egve sse 1. Acceptance/Subject mt s stemts st ( us respect ; tdlge, ved unskrve bruge accept lkåre m, fremsætt bdelse Kt K Ths documt ss out Tms Kt) use We, us Amcan. ændr n blv keep ans t klar nmark, Amcan. Please read t vy carefully Amcan accept ændrgne hhold sntt. Srheds brug-dk.regsted adgangskode refce. By submttgan Applc Fm Ændrg (, f earl,sgng usg (Engl), 22, CVR nne utdsgrænsng, g varghed l bruge ves Onle Sce, (Engl) ), agree tms. If wefast make changes numb: Amcan tsætte, brg ophør. V, ves FCA Amcan dee accepted m subject s aued ( Fancal Cduct Authty) un hv dnu kop u gng nmark, flal Amcan Changes td de. Paymt 2009, refce numb , løb nssløbd, gørt d, gøre kop gængelge a (Engl), 22, K. Regstr CVR Ths op ded, has no fxed dur ctue pros sces, cludes successs assgnees; Prramadmstrar. numm: 07 memb 04 Amcan name un we d t. 33 ps whe appears n al kmunk nmark, flal Amcan (Engl) can request a furr copymellem free cge skal være tme ; dansk suppl, hmod aurs FCA durg ( tm gelske f do,ovsættels we can makefra copes avalable ( Fancal cp, Cduct busess Authty) frm th hhold we an ktakte Admstrar. gelsk ale, rækk dte). Paymt 2009, refcumm , aued a Prramme Regul pros wh are balgstjest, klu selskabs 2. ft Ths all Cmuncs bwe us ccng cur busess expdture. eftfølge rkhe, sk ovdragelse I : Dansh ( supplemted Englsh transls Addtal defts. can found. Ylge deft fde n. m, Amcan Enhed fr us, wheas tale ctact us solely Englsh, f pref). 3. Use /Code(s) ves Kcnselskab re gans, udste 3. Anvdelse Kt/Kode(r) 2. fts agree th debted wh prest a Amcan Kt, Amcan Enhe Mchant accept, K debt, når gv Kt In : th accepts l as : fle Amcan Enhe, Hlde, accept Kt balg, :Mchant; Cpe account we mata t PIN sgn a pap slp ssued Ansøgngsblank dtast PIN-kode papr, rel ; Kansøgngsblankt, udfyl, prode numb unskrv reled stykke dals Ktlemm ps, navn ekm udstedt Hlde, Affle tty th ctrols, s ctrolled, s un followg Mchant s structs processg Kt, ctrol relevant, cludg ts subsdares; oplys hørde Kt-Cges cm case -le,ktnumm telephe, mal purchases, Recurrg rkhed, rng d frma, K ved dece følgesuch as Hldes ; through telephe strukt boxes parkg tale Entty delg Kt, aurs m hle balg bdelse køb le, telefsk, a Amcan each Affles pmt dspss; holde godkdte Kt, Gtagne btg gnem andng ganss th rngsudgft ssue Amcan s Amcan prdre, cclude an a Mchant cst btg balg, ages Kt, så telefbokse parkgsbllaum, Enttes e me Amcan Entty; Mchant cgg an th s specfed transakt, s opkræves K, d ft slutt tale Hlde, samtykk, Applc Fm applc m cpled ; such ; Ktanthævng (hv taltcpe d ), køb, ger, Hldea ctactless opkræv Cge løb ov specfc Amcan aue passgk, a ctactless pros, rt, skt re løb, / sådan tale, access dece we ssue purpe accessg purchase card rea; (hænggt, sces hlk hæftelsesstruktur busess valgt purpes; K, se sntt aurs ktaktløs btg ved væge Kt ov goods / s vbally cst, cfrm, all part ah Cge Balgsansvar ) talt bale ansvarlge ktaktløs ktlæs, Annvsary De day each year annvsary t Cge has submtte un samtykk accept m, hele del membshp; mundtlgt can cancel Cges cekræft aued except Erstngskt nyelses stngskt, udstedt btg, eft btg ag. Cash Advance drawal cash currcy through a Recurrg Cges can cancelled future. Please see m, Cges annulle btg, når først aurs dem, range mhods cludg Cash as agreed separely us; Recurrg. Gtagne btg fælde, la transacts Hlde undtagelse Gtagne annulles fremov. Se Cges all s hv usga We mpe vary btg, lmts restrcts use fakture K specfc uspecfc løb sntt Gtagne btg. wse cged cludes Cash (whe we ctactless Cges such as a maxmum each Cge, day, regelmæssge uregelmæssge mellemrum cmsss, var tjesteydels, stemt V dføre vare grænsarestrkt Kta agreed ), purchases, fees, test, taxes pod wse requremt tbrug PIN t Hlde rkhed, frma gans, ktaktløse btg maksmumsløb hv btg, dag, cta numb value så ctactless Cges. all s / (dept lablty accept Amcan please Ktsee balg var / opgørelsespode krav, dtast PIN-kode structure s ch, Cges agree th we, cs struct payg a Mchant tjesteydels, eft stemt stemt ktaktløse btg. ) agreed pay us are lable un ; antal de wh must værd make us rel Kode(r) Itfc pslge tfksnumre (PIN-kode), acge accept, bragt strukt bale Hlde Code(s) Psal Numb(s) (PIN), telephe code(s), appearg. telefkode(r), le adgangsko re oprt prevt værde ag da, hv sure balg : To msuse skal,age must th -le passwds codes establshed ko, use ; brug K, bdelse as btg, ekm Kudt. sgn so as t s receved; Cmuncs s, ces (cludg changes Kmunk Kudt, delels (hun ændrg F keep hdre msbrug K Kt skal sørge, : ), scg messages, dsclures, addtal copes secure all tmes; ), scedelels, ftlggørels, ylge kop regularly unskrv Kt, lge sl så snart d, psess; check th modtag f requested cmuncs; dt d, kmunk, altd opvar Kt srt, do l e else use ; Mchant(s) a cp, frm gans acceptg Kcnselskab hed, styr, styres/ sces; un rreve regelmæssgt ktroll, a stadg Kt sddelse, t makg Cge; Amcan s ashv a goods fælles styrg relevante part, klusve ds dtselskab, nev la re Kt,except wh usg accdance v gve out bruge dals, Onle Sce Onle Sce allowg Ktanthævng hævng ktant hv valuta ved hjælp får Kt g, når ag btg, access s a webste; ; skellge me, klusve Cash talt særsklt, v wh aldrg transfrg egv Kplysngne undtagelse, når brug v numb a Cge Prramme Admstrar ps desgned K Cpe k hv k, Kt ovsstemmelse (le mal purchases), cply structs act ts half ( admstr Amcan vedlgehol bdelse v hvrecmds gang ovfør Ktnumm btg Cpe Prramme; (Kt, cmuncg us about Cpe ssued us anbalg Amcan Entty(køb Kudt kudt, sdt bdelse leoccas. a prdre), ovhol de gælde strukt each s cludg ; ( passg cta K, anfalg udstedt Amcan m we prode rel as explaed e. To protect Codes (cludg PIN), must Enhe each case sure Kt Amcan Cpe hv e. th F skytte Ko (klusve PIN-kode) skal hvt ; : Kadgangsandng, whe udste a hblk bll gve m adgang fælde sørge, : Recurrg Cges allow Mchant memse Code; K kø var / tjesteydels s destroy lær Ko uad, a specfed unspecfed, regular rregular tvals cmunc mg Code (f ); rngsmål, do destru al ves kmunk goods sces; wrte Code ; Ko ( relevant), Kts årsdag dag hvt år, årsdag ssued Ktlemskab, do skrv Kt, Replacemt a rewal replacemt us; keep ako recd Code near dals; Onle Sce vesidonle do gemm nærhe Securty Inm us passwd Sce, use tell Ko Code samm e wse allow accessktt (except Kne, gv m adgang Kudt a ves webste, Onle Sce; telephe code establshed use proded us wh ctact us telephe); Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 1

2 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår v do tæll choe Ko a Code (fn select a Code) th måde can easly gv adgang assoced h (, undtagelse such as telefko, name, de brth oprt telephe brug numb; v K, take care prevt oplyses e else,seeg når ktakt Code wh a tg telef), t v vælg Kode(cludg ( vælg Kode), nemt kædes an electrc dece an ATM). samm m, så navn, fødselsda telefnumm, Pmtted Uses v are hyggelg hdre re se Ko, når dtastes ly ps who use. The s ssued solely purchase elektrsk andng (klusve hæveaum). goods sces s busess purpes. Tlladt lse use, subject restrcts s out, pay este ps, fr må Kt. Kt ale goods sces Mchants, except whe udstedt brugrestrcted use køb var tjesteydels has a Mchant. s hvvsmål. Med restrkt, bruge Kt If wede agree, alsremgår use obta Cash bale var Cash tjesteydels Hlde, undtag fælde hv accdance fra. Uses græns brug Kt h Hlde. Prohbted must accept d, så K hæve ktant : ved hv hæveaum ovsstemmelse sntt m hævng gve numb ps allow use ktanthævng. Cges, tfc purpe, Fbudt lse than gve cst a transact accdance må : Use /Code(s) ; allow gve Kt Knumm re lade an ps use Codes dem reas; Kt btg, tfk rurn goods K sces obtaed usg n a mål d Ifgve samtykke transakt ovsstemmelse cash refun pmtted Mchant, goods sces cged sntt Kt/Kode(r) a Brug rurned Mchant a credt th ; use lade n ps bruge Ke uansrecded årsag, as obta cash frkt a Mchant a Cge arurne var tjesteydels, anskf ved hjælp purchase; K Kt, få udbalt rurløb ktant. Såfremt obta a credt except way a refund goodsd ladtpreously Hlde, rurne var tjesteydels sces purchased ; balt Kt få kredtg dfgælde Kt, v use f mod are bankrupt solvt do hestly expect ktant Hlde able Kt payus fåsums owefra us un ; btg, f regstres køb, reasably expected know v use know could th opnå kredtg Kwound undtag rurng var s solvt, up,ved f an admstrar tjesteydels, has tdlge købt K, admstrve recev appoted t s subject v m Kt,procedure; gå kkurs solvt, solvcy vt være st bale d we fulde løb rtdgt use obta cash unless agreed hhold separely pmt Cash ; v Kt, ved kunne x) use a th has repted us as ltrmelghed sl un suchvtes tme as we de, solvt, un( lkd, admstrar ssue anew new dals case must use new mdltdg bostyr udpeg, /; gst dals) we wse cfrmth resume use d m kkursprocedure, x) n use a t t has suspded cancelled, t Kt K få ktant, mdre expres t vald thru deshown frt ; m lade Ktanthævng, x usesærsklt tale purpe than gue purchase goods x) Kt,( Cash rappt mst stjål, d / sces, f ); udste nyt nyek x d use tdspunkt hv purchase thg Kt purpe re-sale unless we ( d fælde skal bruge de nye ), måde preously agreed ; purchase goptage brug K/Kt, x kræft, use thg fr amchant th x) K, Kt spærr bagag thrd reled has ownshp test eft da ownshp Kts gyldghed angv Kts sde,, whe such test does clude ses quoted a x Kt n mål d ægte køb var / recnsed sck exchange. tjesteydels ( Ktanthævng, Executed d relevant), Subject Lt/Sl s, Increctly Transacts Msuse n, respsble x Kt kø d mål esælge d, mdre prohbteduse tdlge dgå ev talef wedte dd prevt, sp x prohbted use, unlesskt wse kø proded nfra law. Hlde, h tredjepart bdelse Cash sådan Cash ejel ft akt, If we ejel, pmt hv obta, n: ankdt must rol børs. Cash Sce ( Cash Advance I hhold sntt Btkne/stjålne transakt faclty), obta a Code access Kt, ATMsfejlhæftede th accept ; mpe K l al budt msbrug we lmts restrcts være Cashansvarlg such as lse K, selv apply hdrede sppede mmum maxmum lmtsth Cash each budte lse, ved lov. transact, day,mdre pod frems wse; partcpg fancal sttuts ATM opars also mpe Ktanthævng r la own m lmts hæve restrcts ktantskud Cash Kt: such as lmts numb Cash, Sce each Cash skal unrte Cash (Advance access avalable sces Ktanthævngsfaclt) fåatms; Kode hæveaum, accept Kt, we resve lægge rght, grænsng out cause restrkt outprodg Ktanthævng, ce, tme gæl access mdste ATMs, ev højeste f hæveløb s p default; dag, Kudtspode, transakt, fees deltagde apply as sfanselle out sttut Fees opør hæveaum ATMlægge så pro es egne alsogrænsng cge a fee; restrkt ktantløb, v must cplygrænsng addtal antall Tms Ktanthævng, th we prode. løbsstørrelse, adgang udbudte tjest ved hæveaum, hol rt, u årsag u varsle m, s Ques spærre adgang Full hæveaum, så as K Unless s subject Cpe Lablty descrd mslgholdt, Cges s gæl ger m.v. stlg anført sntt Ger respsble ctrally us, we hæveaum s så ger, makeud avalable, mann outkræve Cmuncg Wth v følge, ylge lkår bgels, opsl. skal s podcally least ce Kudt a mth f re spørgsmål has actty. Unless we agree Medmdre wse, Kt f ft rol hæftelse Onle Sce, skrev sntt Balgsansvar s avalable le. We also make ansvarlg ctralt avalablea sørge Prramme balg Admstrar. K h Tms, gør måde, apply skrev use sntt Onle Kmunk Sce m are s out podske Onle Kudt Sce gængelge Tms m mdst én gang måne,. vær Kaktt. show mptant m melabout m ves, Onlesuch as Sce, outstg balance Kudt last gængelgt day le, mdre pod, tal due,. due de, V currcy så gørecvs Kudt re gængelgt fees a Prramadmstrar. clude Cges r lkår. bgels gælde brug Always ves checkonle each Sce, accuracy dsse ctact skrev us asso sntt as psble Vlkår f bgels need me Onle m aboutsce a Cge.. Kudt If s a quest gtgeabout a ccn regardg K, så udeståde Cge saldo t, m sdste us dagmely. Kudtspo, We nmally faldne expect balg, faldsda e (1) mth balg, recept valutakurs. gælde ger ft btg, If holdt. does quy a Cge th leve s Ktrollér unaued altdhvt crectly kudt executed nøjagtgt ktakt pod, så hurtgt emulgt, cases up brug thrte ylge (13) mths, / btg dept Kudt. labltysåfremt structure s ch spørgsmål (please kymrg see Cges Kudt btg, )skal gåde lable me unaued h. V crectly l nmalt executed vte, Cge. dte If wesk request t, agree (1)måned, prptly eft prode us modtag wrtt cfrm Kudt. quest ccn m we reasably requre th reles spørg quest btg, ccn., m, uaurs agree th we fejlhæft sd ces, cludg ces pode, vars nle fælde, op trt (13) (wh måne, le pap / copy)., hænggt Sce hæftelsesstruktur, valgt K (se sntt Onle Tms Balgsansvar hæfte uaursede If are rolled ) Onleskulle Sce access fejlhæftede btg. d,inm. dllg gåde sce a webste, usg Securty gve skrftlg kræftelse kymrg samt receve pap s unlesswe spørgsmål reas sd e, such as, rmelghed måtte høve bdelse Sce f sovdue. must access Onle spørgsmål check kymrg. regularly t new s. accept, sde m delels, delels If do receve are unable access a hun, regardles gels frawhe Kudt (tsee le reas, are samm lable make us (please paprm). Cges ), shall fect oblgs un. Vlkår bgels Onle SceIt s respsblty 8. ctact suchves crcumstances obta relevant us meldt Onle Sce, m adgang fulfl webste ved oblgs. sc a ves hjælp Srheds. modtage Kudt paprm, grund l Each le s kept avalable lemdre sx (6) mths. can sde f.eks. K fal. skal sørge prt outm, stemt da / download t future refce. regelmæssgt tjekke Sce nye own Kudt. are respsble Onle obtag matag cpble cput system, modtag stware, cmuncs få adgang les requred Kudt, proply uans årsag, hv ansvarlg age dbalg access Onle Sce. We no respsblty lablty (se sntt Balgsansvar ), skal dte rke respect stware equpmt. balgsplgtelsne. t ansvar ktakte e. are respsble alltelecmuncs smlar cges curred un sådanne stændghe få de relevante accessg usg Onle Sce. opfylde balgsplgtels. f. Wekunne alt facltes avalable un Onle Sce hsng tme. We se changes crespdg Med m sntt Brug Pslge Oplysng changes hvt Onle Sce Tms le accdance blv le Kudt gængelgt seks(6) måne. udskrve Changes. kudtsda / downloade dem refce se h. Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 2

3 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår Securty ansvarlg Inm anskfe s cftal vedlgeholde musteg elge sed g. cputsystem, ps stware recded kmunkslj, an secure loc nødvdgt, accessble e else. få krekt We areadgang respsble Onle msuse Sce. V Onle t ansvar Sce stware udstyr. e else n dsclure cftal m us whe faled take reasable e. ansvarlg udgft telekmunk lgnde, precauts protect Securty Inm. føres mved opnåels adgang Onle Sce. h. We tme suspd use an Onle Sce f. tme. V måwe hv td ændre de faclt, gængelge Onle gve pr ce drawal susps Sce.Sce V l me m dsse ændrg hv Onle accdance Changes svarde except ændrg crcumstances lkåre bgelsne Onle ( yd ctrol; ( evt Sce ovsstemmelse sntt. suspc unaued use breach Ændrg tms use an Onle g. Srheds Sce ( securty trolge, reass. må deles re usrt sted, gængelgt V. We regstr respsble f m avalable are. Onle ansvarlge s n msbrug Onle Sce avalable ss accurely dsplayed due systems Sce,trupts h ves ftlggørelse trolg m, falure, cmuncs systems reass outsde ctrol. agttag rmelge srhedsanstaltng j. Srheds. Wh s avalable through Onle Sce, td sd a fc emal address h. V må we hv opsge spærre ls Onle prodedvl usgve adse th delelse s ready ew le. Sce. m udgåde opsgels Onle Sce ovsstemmelse sntt k. spærrg If we dect th emal address proded s vald, emals Ændrg ( un stændghe, th are st address are undtagelse rurned are receved, we ves ktrol, (s fælde mstanke pt uaurs lgg revtu sdg prted through brug krænkelse brugslkåre Onle Sce does tempt ctact. Our act act ( srhedsmæssge årsag. oblgs un. lmt s l. V. We ansvarlge, respsble nwhe, emal gøres st gængelge un a Onle Sce, s receved due emal address havg gængelge tremses upræcst grund changed styrrels g vald due systems falure, trupts systemfejl, kmunkssystemne re årsagu cmuncs ves ktrol. systems reass outsde ctrol. m. Når j. If do Kudt receve gøres fc gængelge emal,gnem are requred Onle obta Sce, s balance m er delelse lgg e-maladresse, Onle oplyst Sce, a me web m ste, callg nu Cusm se Kudt Sce telephe le. numb prted e-maladresse, revse. k. Opdag, oplyst, ugyldg, de e-mals, adresse, blv rurn modtag m, n. Thesdes fact th receved emal fc vde sde m udskrevne pt ablebage access lekudt does csttute an søge ktakte m. balance Ves hlg except oblg pay tme. græns s plgtels hhold o. passt cancel partcp Onle Sce tme., case, pap s proded avalable mal ansvarlge, an agreede-mal. l. V n sdt m hhold blv modtag m følge, e-maladresse 9. Fees ændr th ugyldg are følge systemfejl, The fees cmsss apply s out low. styrrels kmunkssystemne re stændghe The annual fee agreed s payable annually [gng u ves ktrol.t s ssued n] gng frst m. membshp modtag lægges wse. få f each year unlesse-maldelelse, we agree Saldo t lge ves Onle Sce a ves A membshp yearved starts annvsary membshp ds webste e ved rge annvsary Kundesce dmembshp. telefnumm, trykt day next bag Kt. We cge a le fee DKK 100 p collect, n. t faktum, modtag ves e-maldelelse, all debt collect expses accdance currt reguls. kunn adgang udgør undtagelse These cts få added Kudt outstgle, sum clude ct fra Saldo t. usg thrdplgtelse partes, such as bale a frm solcrs, cts y mselves o. cur hv td opsge deltagelse Onle Sce, d tryg recov a debt half. fælde blv Kudt udlev a If s pad paprm a cheque drect debt gjt gængelge bank does pt måde, debt, talt cge m. er h cheque drect we 9. Ger drectly full cts curred us respect cheque, drect Ger pros gæl fremgår debt mhod payg us k un ne. n årsgft, talt, bales årlgt d s hed ts full, f skal, cts(fra første Kudt Kt udstedt eft) ved gyndels thrd collecreft accdance currt reguls (cludg hvt lemskabsår, mdre gaged tal. Et out lmt a frm solcrs) us obta lemskabsår start Ktlemskab due us frved årsdag un. slutt dag førcurrcy næste årsdag Ktlemskab. e. A Cvs Cmss 1.5 % transacts an currces V l debte rykkger DKK 100 p rykk ssamtlge 2.0 %K transacts n-an currces payable ktng kasso eft agælde regl. Dsse ktng (nævnt wh Cge cludg cash advance a s processed lagtkr. udeståde sum Cges klue ainkassoktng) currcy than l Dansh Please see Made ktng ved tredjem, advokfrma, Fegn Currces. f. We hv ktng cge tredjem a Cashhol søg Wthdrawal Fee få dækk 4 % gældcash ves advance, vegne. cvted Dansh Kr, but no less than DKK 25. g. Transacts Bal check usg an ATM a drekte abroaddebtg, cged bank a sgle cvs dfr check fee 1.5 %.udfør trækk a drekte debtg, t h. We a cge Ktees drekte opkræve sces th ktng we prode bdelse are coved bdelse, but balgsm a separe. balg. The løb test th før apples shv cged løb ly s modtages ovdue fuldt ud samt,. eftthe gælde re s regl, hghest evtuelle pmtted ktng test tredjem, bass currt rules advokfrma, Dansh antag Act Intest få dækk t udeståde prestløb adjusted un a sx-mthly fra. bass fxed fcal loan res s nmark s e. Nalbank, Et regngsger as 11,5 January % ved transakt 1 July, respectvely, europæske valuta a supplemt 2,0 % ved 7 %.transakt -europæske valuta opkræves ved btg, klusve ktanthævng balg, valuta d danske kr. Se 10. Rght Change Fees Cmsss vlgst sntt btg Ulsk. We change crcumstances Valuta fees are f. cged, V l debte K Ktanthævngsger hv the fees troduce addtal fees4%accdance ktanthævng, kvt danske kr, m mdre d DKK 25. Changes. g. Transakt, ag ved hæveaum udl, 11. Cges Made Fegn Currces l debt kelt vekselger 1,5 %. Kr, th Cge If carry out a Cge a currcy than Dansh h. V opkræve ger K lægsydels, Exchange yde, cvted Dansh Kr usg Amcan ft m separ tale. Re (as descrd low). The cvs take place de. Cge Rt, s processed gæl k, blv kun opkræv de skyldge løb, us, same bales rtdgt. højest marte eftsubmtted de hv aue CgeSs as depds ladte wh Cge was td gælde regl Rtelov, l cvs t regul halvårlgt us. If Cge s U.S. dollars, through baggrund cvtg Nalbank fastste fcelle udlånsrte 1. U.S. dollars, Cge U.S. dollars pr.n januar 1. julu.s. læg 7 %. Dansh Kr. If Cge s U.S. cvtg dollar 10. R tændre pros dollars, ger cvted drectly Dansh Kr. Unless V aændre e hold, hvun gerne K opkræves, specfc s requred law, unst agree løbsstørrels gerne dføre ylge ovsstemmelse th Amcan treasury system useger cvs res based sntt cusmary. dustry sces busess tbank res Ændrg th t selects fr 11. btg day pr ulsk processg de valuta (cd Refce Exchange Re), creased 1.5%ag transacts an currces danske 2.0 % kr, transacts btg valuta d l currces as wse dscled Amcan us. If Cges are Valutakurs cvted btg regn danske kr ud fra thrd partesne). pr g submttedf us, the ( skrev Omregng sted cvss da, hv hl thrd partes res fra a cmss selected m. btg, ge clude da, hv aurs btg, da If Cges d hæng are cvted, hvnår btg thrd partes blev pr fremsdt g submtted. btg us, cvss amske dollars, the thrd l regng partes skeares amske dollars cludeved a fee selected m. In such cases, we cs as a Dansh regne btgsløb amske dollars såtransact ved regne løb Kr amske transact dollars accept danske kr. cvs btg p amske thrd outblv cgg cvs fee. howev dollars, aregn drekte danske kr. lable a cvs Medmdre fee cged elgg thrd, lovkrav please ask lse m dals særlg regngskurs, fees y apply. står The Amcan acceptexchange, Amcan Re s s daly. agree fanssystem th changes brug regngskurs bas Exchange tbankkurs, fra sædvanlge kl Amcan Re udvalgt appled mely out ce. arjdsdag førthe ekspedtsdag re cged s (nævnt necessarly Refcekurs), re avalable øg 1,5 transakt europæsk valuta 2,0 % transakt de% transact as re s dmed de valuta Mchant øvrgt oplyst ATM opar,. Omregnes btg case s tredjepart th can used, ud ATMs, modtag submts a dem, Cge l sådanne regng være de sk kurs aue valgt de gælde transact. tredjepart Fluctus can deholde sgnfcant. pros. ctact us btg telephe regnes emal obta tredjepart, Amcan de fremsdes Exchange,Re. l regng ag dsse tredjepart nytte kurs, fte 12. Lablty F Cges de valgt. I sådanne bragt transakt ger, / shall fælde lable us allcges accdance transakt danske accept regng, th ag lablty typekr, th s tfed Applc Fm tredjepart, u opkræve vekselger. d skulle bale has wse agreed us wrtg. Subject tms vekselger opkræv tredjepart, så dess, spørgeincrectly dem s Ques Lt/Sl Executed ger. s : Transactses Msuse Amcan Valutakurs fastsættes daglgt. accept, Full Cpe Lablty th shall fullylable ændrg Amcan Valutakurs l gælde d samme u us all Cges; varsel. n opkrævede kurs nødvdgs kurs, gængelg Cd Lablty th shall da transakt, da gældecurred kurs fastsættes fra jotly sevally lable all Cges ;ud proded, da, howev, hv Hlde opør lable hæveaum, fælde th shall Cges (a) curred Kt, th are bruges hæveaum, frems btg, hlk psal nure dd accrue a neft ge fra da, hv aurs være (b) transakt. has rembursedr. [; ] sre kursvægels. Amcan Valutakurs expressly få oplyst ved Inddual Lablty th, except as wse proded ktakte a telef, aree-mal. lable us all Cges. Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 3

4 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår 13. Paymt 12. Balgsansvar All Cges / skal hæfte ovsstemmelse are due payable us full btg Dansh Kr de s hæftelsestype, tfc Ansøgngsblankt, out mthly. s skrftlgt. I hhold lkåre sntte Any talt currcy than DanshKr, f accepted Kudt spørgsmål Btkne/stjålne Kt, fejlhæftede us, s cvted Dansh Kr. Ths delay credt transakt msbrug K cvs : volve cgg currcy fees. hæftelse, hæfte wh fuldt ud btg, Paymts credted skal receved, cleared Kb us skal hæfte soldarsk processed us. Thehæftelse, tme s reach clearg processg btg, system holdt. D uds, depds mhod, pro used make btg holdt m, clear us.skal hæfte must allow suffct(a) tme us receve, pslg process art, gv s due de. n del, (b) dscr, kps mle. [, partal ] We, accept full stlemt Pslg mdre udtrykkelgt ahæftelse, dspute., In so dog we do le cst fremsl vary btg. rghts un hæft un law. e. We nmally apply s frstly s th 13. Balg appeared fal secdly s th y Alle btg skal bales danske kr da, appeared. FKudt. scg, admstrve, systems anført månedlge reass,ag we apply s e busess Alle balg, valutad danske kr, såfremt mann th we dme dscr. kredtg agree th we accept dem, regnes danske kr. tte l ske so a way s favable cvt us. dok th volve opkrævng vekselger. f. do pay test ptve balancesnår de We Balg l kredt K,. modtag, clear hl. n td, d tag balg nå clearg 14. s Our Propty ud, Thehlg, s lyhæng vald balgsme, tme pod stedsystem. Although age balg. remas skal sætte strækkelg td use bruges, propty all tmes. modtage, cleare hle balg balgs faldsd asked destroy cuttg t up rurng us V, ud frake egt skøn, skede delse balg e we ask accepte half, cludg Mchants. We also m balg regng lg ughe Mchants th s no val Ved gøre dte mst samtykk h ændre n ves rtghe følge 15. Replacemt s følge lov. A Replacemt st f s lt, sl, damaged, e. cancelled, Nmalt lrewed først bruge balg K dethe løb, fremgår swtched a dfft card type. also Kudt, næst pmtted løb, out dnu fremgår cancelled no furr Cges a Replacemt Kudt. g ssue Af scemæssge, admstrve, systemmæssge re rngsmæssge areplacemt bruge balg K aue us årsag sd e currt rækkefølge sluttem ud fra skøn. expres. mustdestroy måde, expred s cuttg upeg rurng accept, gøre dteasamded måde, replaced gunstg lejlg. m us.ths ctues apply f. V udbal s rt we ssue. ptve saldo K. Replacemt 14. Kt Ves Please e th Ejd we do prode Replacemt m (such as Ktnumbs kun gyldgt tdspode, står Kt. Selv brug expry des) Mchants. KtCges K, blv Kt hv td ves ej 16. Recurrg dt pottal destrue Kt ved klppe d stykk rurne In avod dsrupt Recurrg Cges pros Kt sces måtte udpege dcancelled, ves goods Mchant evta ovtage g vegne, hun V så me, wsh Hlde. ctact Mchant prode Hlde Replacemt Kt længe gyldgt. m make altnve arrangemts. 15. Erstngskt Recurrg Cges aumcally cged a Replacemt out l få sdt Kt mstes, (dept blv stjål, ce Erstngskt, case / skadg, annull, Kt lablty structury s ch ændr, pleasekttype. see så annull g ylge btg ladt, Cges ) are respsble suchu Recurrg udstedesbut Erstngskt. Cges please e th we are oblged prode Replacemt m aurs as sumbs m Erstngskt, aktuelle Kt (such expry des)d Mchants. udløb. skal destrue udløbne ved, klppe dem stykk To sp Recurrg Cges g blledkt wsh rurne.nne ændrway sttvs, gæl adse dem Mchant wrtg an pmtted Mchant. ts Erstngskt, udste. If we pmt, allow us agt rol a Mchant Recurrg V m mærke, rema udlev Erstngskt Cges. respsble makg ( Ktnumm Recurrg Kts udløbsda) Hlde. arrangemts un Cges g appled. 16. Gtagne btg 17. Acceptance Cges Us F undgå pottel brydelse Gtagne btg vejebrgels We requre Cges approved us e yare accepted a var tjesteydels fra Hldes sde, Kt blv Mchant. annull, ktakte Hlde Each Cge s approved based expse level credplysng hsry all Erstngskt arrange altnv balg. / s accounts establshed us, as well as credt Gtagne btg aumsk opkræv psal Erstngskt hsry fancal sttuts resces uce varsel m, us. d fælde / (hænggt known hæftelsesstruktur, valgt K - se sntt Balgsansvar ) ansvarlg sådanne Gtagne btg, m Ev though m mærke, plgt default, we udleve refuse request approval Erstngskt a Cge ( Ktnumm reasable grounds Kts udløbsda) example whe Hlde. we suspect unaued, F sppe Gtagne mprop / btg fraudult use, due faktur techncal dffcultes, K unrte Hlde skrftlgt ha, rsk Hldes securty ccns, unusual spdg creased th ladte må. / able pay full tme (cludg la d, lmt, lade exceedg veslmts repræstant melde out th we mpe m Gtagne btg h Hlde. l ansvarlg s outstg oblgs us such as global credt lmts th apply arrange balgsme, de Gtagne btg gyn e re all s), le, problems repted credt refce opkræv K. agcy f use s prohbted pursuant Prohbted Uses. Whe psble, we prode, 17. Godkdelse request, reass refusal approval. us V kræve, btg skal godkdes, de ctact acceptes telephe a emal Hlde. Hvbtg godkdes ud fra udgftsnveau kredr 18. Use Psal Inm (Amcan / s kt, oprt h Da, samt ud fra We ) are Ctroll kredre h re fanselle sttut samt pslge (as defed Dansh Da Protect Act ( DPA ). acknowledge ressc dtægt, kdskab. agree th: We Selv K mslgholdt, m se anmodng, subject law, exchange about, godkdelse btg rmelge grundelse, hv Cges (cludg dals goods mstanke uaurs, urmæssg sgagtg brug, grund sces purchased) extt th / s Psal Da ( Da ) teknske vanskelghe, srhedshsyn, brugsadfærd, Amcan Enttes, cludg rusædvanlg agts, sub-processs øg rsko / l kunne bale d fulde suppls; (cludg Prramme Admstrar) ts løb rtdgt (klusve, u grænsng, ovskrdelse græns, Affles, cludg r agts, sub-processs suppls; lægg udeståde plgtels globale aued ; s cpanes who dstrbute ov ;, kredtgræns, gæl nle own Kt), sk balg, whe name lo appears ; agts, sub-processs problem rappt kredplysngsbureau, Kt suppls; Mchants used (e.g. wh brug make purchases budt følge sntt Fbudt Anvdelse. Hv d usg ) we do all admst sce mulgt,, eft fra m, oplyse m Prramme, ves grundels anmodng Amcan Cpe process hv t godkdelse. ktakte telef 44 collect sng Cges manage nefts, surance, travel cpe prrammes are rolle Whe 18. Brug pslge purchase goods / sces half a thrd, V (Amcan ) Daansvarlge are requred m thrd ( obta th thrd s ( def Daskyttelseslov 1998 ( DPA )). ank cst f necessary accdance law requests fr accept, : tme tme) processg hs h m us fr us V, un hsyn gælde lov, udveksle m, se purpes. K btg K (hun Subject law, Amcan Enttes, cpanes købte varbut udstrækng, tale (cludg tjesteydels) lmted Mchants) sub-processs specfcally Pslge Da ( Da ) Amcan Enhe, selected us / Amcan Enttes access klusve Da es repræstant, develop lsts makeundahle relevant fs (levør; mal, emal, telephe a (klusve Prramadmstrar) ds Kcnselskab, klusve tn). Ths s case proded th er opted drect es repræstant, undahle levør; part markg whe requred as wse pmtted accdance godkdt m; rkhe, we dstrbu Kt; Da re law. Subject law, csolde fr part, navn lo ses Kt; ves mata egne repræstant, varous Amcan Enttes manage, develop undahle levør; brug ( ovall relshp. The samt Da wehlde, hold about, cludg but køb Kt), gøre alt dte lmtednår ag Da used develop se lsts, obtaed fr d mål Fm admstre bje K Amcan Applc process, fr Cges, fr surveys Cpe Prramm, hle opkræve h research ( volve ctactg btg mal, emal, telephe admstre dele, rejse frmaprramm, a tn prodedskrg, th opted re t whe requred as wse meldt. Hv brug Kt kø var pmtted accdance law) subject / tjesteydels vegne tredjepart, lægges me law sces such as Mchants markg ganss. tredjepart ( opnå samtykke, nødvdgt Subject lawtredjeparts recnsg th dte s ly used hhold purpes, gælde lovgvng eft anmodng fra m td busess we use m about, fra Cges )usg udlevg vedkmdes dsse mål., prepare repts ststcs able I ovsstemmelse gælde lovgvng l Amcan Enhe, uphold an effectve admstr procuremt polcy, as well as re rkhe (klusve, mwards græns Hlde) fulfl ctractual oblgs, also undahle, særlgt udvalgt / Amcan clude m outstg debt. Such repts ststcs Enhe adgang Dae udklg lst sde avalable (cludg Prramme Admstrar m relevante bud (a e-mal,cludg telef tnt). tte desgned employees) tspt, Affles, r a agts processs fæld, uds accept være modtag drekte purpes admstr Amcan Cpe markedsførg, d daled kræves,m d være Prramme hv cludes p s transact, such ladt as hhold gælde lovgvng. I ovsstemmelse des, gælde name, card numb, transact descrpts (cludg, example values lovgvng sammlægge fra skellge Amcan dustry. currces), m aboutdae Mchant Mchant s Enhe admstre, vedlgeholde udkle ves ovdnede knytngshold m. Da, m, klusve, Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 4

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Statements. You. for the provision of the Card and by whom you are authorised 2. Definitions

Statements. You. for the provision of the Card and by whom you are authorised 2. Definitions SAS American Corporate Membership Medlemsbetingelser Terms Cditis These 1. Accept/Aftalens member genst Terms & Cditis are effective from 28 January 2013. This is Online a translated Statement versi Service

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt Opret konto For adgang til mytnt start her Log på mytnt 1. Gå ind på TNTs hjemmeside www.tnt.dk. 2. Skriv bruger ID og password Bruger

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Tandlægebladet Medieinfo 2015 NR. 2 // FEBRUAR 2015 ÅRGANG 119 NR. 2 TANDLÆGEBLADET FEBRUAR 2015. 119. 73-160 DIAGNOSTIK OG BEHANDLINGSPLANLÆGNING NORDISK TEMA 1. DEL Diagnostik og behandlingsplanlægning

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Gui J 204 - Se fle guid bt.dk/plus b.dk/plus 0 sid SLÅ L NU! Og få rejs und Se bud Få rejs und INDHOLD: Få rejs und...4 Go bud... 6-7 Fik drømmefi spot... 8-0 PLUS udgives Blingske Media,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

VIRVE Day, 2 nd March 2011. The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark. Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet.

VIRVE Day, 2 nd March 2011. The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark. Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet. VIRVE Day, 2 nd March 2011 The Operations Model: Authority Radio Network in Denmark Line Laudrup +45 4131 6734 lil@sikkerhedsnet.dk 3. marts 2011 What does mean: In Danish: SIkkerhedsNEttet In English:

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere