Corporate Card Programmet, (ii) at kommunikere med os vedrørende 1. Acceptance/Subject matter of the Agreement. Statement.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Card Programmet, (ii) at kommunikere med os vedrørende 1. Acceptance/Subject matter of the Agreement. Statement."

Transkript

1 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår 1. Accept/ns These memb gst Tms & are effectve fr 28 January Ths s Prramadmstrar a transled vs Dansh Tms & refce ly. ps, udpeg Thte govng dokumt vs fremsætt s Dansh lkåre vs. In bgelsne evt cflct bwe brug Englsh Dansh vs, vegne Danshvs shall preval.amcan All tms shall hle ds ( admstre tpred Amcan accdance Kt. V Dansh legal m tmoly. læse d hyggelgt gnem Cpe Prramm, ( kmunke gemme d refce. Ved dsde ansøgngsblankt (, kt, klusve K egve sse 1. Acceptance/Subject mt s stemts st ( us respect ; tdlge, ved unskrve bruge accept lkåre m, fremsætt bdelse Kt K Ths documt ss out Tms Kt) use We, us Amcan. ændr n blv keep ans t klar nmark, Amcan. Please read t vy carefully Amcan accept ændrgne hhold sntt. Srheds brug-dk.regsted adgangskode refce. By submttgan Applc Fm Ændrg (, f earl,sgng usg (Engl), 22, CVR nne utdsgrænsng, g varghed l bruge ves Onle Sce, (Engl) ), agree tms. If wefast make changes numb: Amcan tsætte, brg ophør. V, ves FCA Amcan dee accepted m subject s aued ( Fancal Cduct Authty) un hv dnu kop u gng nmark, flal Amcan Changes td de. Paymt 2009, refce numb , løb nssløbd, gørt d, gøre kop gængelge a (Engl), 22, K. Regstr CVR Ths op ded, has no fxed dur ctue pros sces, cludes successs assgnees; Prramadmstrar. numm: 07 memb 04 Amcan name un we d t. 33 ps whe appears n al kmunk nmark, flal Amcan (Engl) can request a furr copymellem free cge skal være tme ; dansk suppl, hmod aurs FCA durg ( tm gelske f do,ovsættels we can makefra copes avalable ( Fancal cp, Cduct busess Authty) frm th hhold we an ktakte Admstrar. gelsk ale, rækk dte). Paymt 2009, refcumm , aued a Prramme Regul pros wh are balgstjest, klu selskabs 2. ft Ths all Cmuncs bwe us ccng cur busess expdture. eftfølge rkhe, sk ovdragelse I : Dansh ( supplemted Englsh transls Addtal defts. can found. Ylge deft fde n. m, Amcan Enhed fr us, wheas tale ctact us solely Englsh, f pref). 3. Use /Code(s) ves Kcnselskab re gans, udste 3. Anvdelse Kt/Kode(r) 2. fts agree th debted wh prest a Amcan Kt, Amcan Enhe Mchant accept, K debt, når gv Kt In : th accepts l as : fle Amcan Enhe, Hlde, accept Kt balg, :Mchant; Cpe account we mata t PIN sgn a pap slp ssued Ansøgngsblank dtast PIN-kode papr, rel ; Kansøgngsblankt, udfyl, prode numb unskrv reled stykke dals Ktlemm ps, navn ekm udstedt Hlde, Affle tty th ctrols, s ctrolled, s un followg Mchant s structs processg Kt, ctrol relevant, cludg ts subsdares; oplys hørde Kt-Cges cm case -le,ktnumm telephe, mal purchases, Recurrg rkhed, rng d frma, K ved dece følgesuch as Hldes ; through telephe strukt boxes parkg tale Entty delg Kt, aurs m hle balg bdelse køb le, telefsk, a Amcan each Affles pmt dspss; holde godkdte Kt, Gtagne btg gnem andng ganss th rngsudgft ssue Amcan s Amcan prdre, cclude an a Mchant cst btg balg, ages Kt, så telefbokse parkgsbllaum, Enttes e me Amcan Entty; Mchant cgg an th s specfed transakt, s opkræves K, d ft slutt tale Hlde, samtykk, Applc Fm applc m cpled ; such ; Ktanthævng (hv taltcpe d ), køb, ger, Hldea ctactless opkræv Cge løb ov specfc Amcan aue passgk, a ctactless pros, rt, skt re løb, / sådan tale, access dece we ssue purpe accessg purchase card rea; (hænggt, sces hlk hæftelsesstruktur busess valgt purpes; K, se sntt aurs ktaktløs btg ved væge Kt ov goods / s vbally cst, cfrm, all part ah Cge Balgsansvar ) talt bale ansvarlge ktaktløs ktlæs, Annvsary De day each year annvsary t Cge has submtte un samtykk accept m, hele del membshp; mundtlgt can cancel Cges cekræft aued except Erstngskt nyelses stngskt, udstedt btg, eft btg ag. Cash Advance drawal cash currcy through a Recurrg Cges can cancelled future. Please see m, Cges annulle btg, når først aurs dem, range mhods cludg Cash as agreed separely us; Recurrg. Gtagne btg fælde, la transacts Hlde undtagelse Gtagne annulles fremov. Se Cges all s hv usga We mpe vary btg, lmts restrcts use fakture K specfc uspecfc løb sntt Gtagne btg. wse cged cludes Cash (whe we ctactless Cges such as a maxmum each Cge, day, regelmæssge uregelmæssge mellemrum cmsss, var tjesteydels, stemt V dføre vare grænsarestrkt Kta agreed ), purchases, fees, test, taxes pod wse requremt tbrug PIN t Hlde rkhed, frma gans, ktaktløse btg maksmumsløb hv btg, dag, cta numb value så ctactless Cges. all s / (dept lablty accept Amcan please Ktsee balg var / opgørelsespode krav, dtast PIN-kode structure s ch, Cges agree th we, cs struct payg a Mchant tjesteydels, eft stemt stemt ktaktløse btg. ) agreed pay us are lable un ; antal de wh must værd make us rel Kode(r) Itfc pslge tfksnumre (PIN-kode), acge accept, bragt strukt bale Hlde Code(s) Psal Numb(s) (PIN), telephe code(s), appearg. telefkode(r), le adgangsko re oprt prevt værde ag da, hv sure balg : To msuse skal,age must th -le passwds codes establshed ko, use ; brug K, bdelse as btg, ekm Kudt. sgn so as t s receved; Cmuncs s, ces (cludg changes Kmunk Kudt, delels (hun ændrg F keep hdre msbrug K Kt skal sørge, : ), scg messages, dsclures, addtal copes secure all tmes; ), scedelels, ftlggørels, ylge kop regularly unskrv Kt, lge sl så snart d, psess; check th modtag f requested cmuncs; dt d, kmunk, altd opvar Kt srt, do l e else use ; Mchant(s) a cp, frm gans acceptg Kcnselskab hed, styr, styres/ sces; un rreve regelmæssgt ktroll, a stadg Kt sddelse, t makg Cge; Amcan s ashv a goods fælles styrg relevante part, klusve ds dtselskab, nev la re Kt,except wh usg accdance v gve out bruge dals, Onle Sce Onle Sce allowg Ktanthævng hævng ktant hv valuta ved hjælp får Kt g, når ag btg, access s a webste; ; skellge me, klusve Cash talt særsklt, v wh aldrg transfrg egv Kplysngne undtagelse, når brug v numb a Cge Prramme Admstrar ps desgned K Cpe k hv k, Kt ovsstemmelse (le mal purchases), cply structs act ts half ( admstr Amcan vedlgehol bdelse v hvrecmds gang ovfør Ktnumm btg Cpe Prramme; (Kt, cmuncg us about Cpe ssued us anbalg Amcan Entty(køb Kudt kudt, sdt bdelse leoccas. a prdre), ovhol de gælde strukt each s cludg ; ( passg cta K, anfalg udstedt Amcan m we prode rel as explaed e. To protect Codes (cludg PIN), must Enhe each case sure Kt Amcan Cpe hv e. th F skytte Ko (klusve PIN-kode) skal hvt ; : Kadgangsandng, whe udste a hblk bll gve m adgang fælde sørge, : Recurrg Cges allow Mchant memse Code; K kø var / tjesteydels s destroy lær Ko uad, a specfed unspecfed, regular rregular tvals cmunc mg Code (f ); rngsmål, do destru al ves kmunk goods sces; wrte Code ; Ko ( relevant), Kts årsdag dag hvt år, årsdag ssued Ktlemskab, do skrv Kt, Replacemt a rewal replacemt us; keep ako recd Code near dals; Onle Sce vesidonle do gemm nærhe Securty Inm us passwd Sce, use tell Ko Code samm e wse allow accessktt (except Kne, gv m adgang Kudt a ves webste, Onle Sce; telephe code establshed use proded us wh ctact us telephe); Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 1

2 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår v do tæll choe Ko a Code (fn select a Code) th måde can easly gv adgang assoced h (, undtagelse such as telefko, name, de brth oprt telephe brug numb; v K, take care prevt oplyses e else,seeg når ktakt Code wh a tg telef), t v vælg Kode(cludg ( vælg Kode), nemt kædes an electrc dece an ATM). samm m, så navn, fødselsda telefnumm, Pmtted Uses v are hyggelg hdre re se Ko, når dtastes ly ps who use. The s ssued solely purchase elektrsk andng (klusve hæveaum). goods sces s busess purpes. Tlladt lse use, subject restrcts s out, pay este ps, fr må Kt. Kt ale goods sces Mchants, except whe udstedt brugrestrcted use køb var tjesteydels has a Mchant. s hvvsmål. Med restrkt, bruge Kt If wede agree, alsremgår use obta Cash bale var Cash tjesteydels Hlde, undtag fælde hv accdance fra. Uses græns brug Kt h Hlde. Prohbted must accept d, så K hæve ktant : ved hv hæveaum ovsstemmelse sntt m hævng gve numb ps allow use ktanthævng. Cges, tfc purpe, Fbudt lse than gve cst a transact accdance må : Use /Code(s) ; allow gve Kt Knumm re lade an ps use Codes dem reas; Kt btg, tfk rurn goods K sces obtaed usg n a mål d Ifgve samtykke transakt ovsstemmelse cash refun pmtted Mchant, goods sces cged sntt Kt/Kode(r) a Brug rurned Mchant a credt th ; use lade n ps bruge Ke uansrecded årsag, as obta cash frkt a Mchant a Cge arurne var tjesteydels, anskf ved hjælp purchase; K Kt, få udbalt rurløb ktant. Såfremt obta a credt except way a refund goodsd ladtpreously Hlde, rurne var tjesteydels sces purchased ; balt Kt få kredtg dfgælde Kt, v use f mod are bankrupt solvt do hestly expect ktant Hlde able Kt payus fåsums owefra us un ; btg, f regstres køb, reasably expected know v use know could th opnå kredtg Kwound undtag rurng var s solvt, up,ved f an admstrar tjesteydels, has tdlge købt K, admstrve recev appoted t s subject v m Kt,procedure; gå kkurs solvt, solvcy vt være st bale d we fulde løb rtdgt use obta cash unless agreed hhold separely pmt Cash ; v Kt, ved kunne x) use a th has repted us as ltrmelghed sl un suchvtes tme as we de, solvt, un( lkd, admstrar ssue anew new dals case must use new mdltdg bostyr udpeg, /; gst dals) we wse cfrmth resume use d m kkursprocedure, x) n use a t t has suspded cancelled, t Kt K få ktant, mdre expres t vald thru deshown frt ; m lade Ktanthævng, x usesærsklt tale purpe than gue purchase goods x) Kt,( Cash rappt mst stjål, d / sces, f ); udste nyt nyek x d use tdspunkt hv purchase thg Kt purpe re-sale unless we ( d fælde skal bruge de nye ), måde preously agreed ; purchase goptage brug K/Kt, x kræft, use thg fr amchant th x) K, Kt spærr bagag thrd reled has ownshp test eft da ownshp Kts gyldghed angv Kts sde,, whe such test does clude ses quoted a x Kt n mål d ægte køb var / recnsed sck exchange. tjesteydels ( Ktanthævng, Executed d relevant), Subject Lt/Sl s, Increctly Transacts Msuse n, respsble x Kt kø d mål esælge d, mdre prohbteduse tdlge dgå ev talef wedte dd prevt, sp x prohbted use, unlesskt wse kø proded nfra law. Hlde, h tredjepart bdelse Cash sådan Cash ejel ft akt, If we ejel, pmt hv obta, n: ankdt must rol børs. Cash Sce ( Cash Advance I hhold sntt Btkne/stjålne transakt faclty), obta a Code access Kt, ATMsfejlhæftede th accept ; mpe K l al budt msbrug we lmts restrcts være Cashansvarlg such as lse K, selv apply hdrede sppede mmum maxmum lmtsth Cash each budte lse, ved lov. transact, day,mdre pod frems wse; partcpg fancal sttuts ATM opars also mpe Ktanthævng r la own m lmts hæve restrcts ktantskud Cash Kt: such as lmts numb Cash, Sce each Cash skal unrte Cash (Advance access avalable sces Ktanthævngsfaclt) fåatms; Kode hæveaum, accept Kt, we resve lægge rght, grænsng out cause restrkt outprodg Ktanthævng, ce, tme gæl access mdste ATMs, ev højeste f hæveløb s p default; dag, Kudtspode, transakt, fees deltagde apply as sfanselle out sttut Fees opør hæveaum ATMlægge så pro es egne alsogrænsng cge a fee; restrkt ktantløb, v must cplygrænsng addtal antall Tms Ktanthævng, th we prode. løbsstørrelse, adgang udbudte tjest ved hæveaum, hol rt, u årsag u varsle m, s Ques spærre adgang Full hæveaum, så as K Unless s subject Cpe Lablty descrd mslgholdt, Cges s gæl ger m.v. stlg anført sntt Ger respsble ctrally us, we hæveaum s så ger, makeud avalable, mann outkræve Cmuncg Wth v følge, ylge lkår bgels, opsl. skal s podcally least ce Kudt a mth f re spørgsmål has actty. Unless we agree Medmdre wse, Kt f ft rol hæftelse Onle Sce, skrev sntt Balgsansvar s avalable le. We also make ansvarlg ctralt avalablea sørge Prramme balg Admstrar. K h Tms, gør måde, apply skrev use sntt Onle Kmunk Sce m are s out podske Onle Kudt Sce gængelge Tms m mdst én gang måne,. vær Kaktt. show mptant m melabout m ves, Onlesuch as Sce, outstg balance Kudt last gængelgt day le, mdre pod, tal due,. due de, V currcy så gørecvs Kudt re gængelgt fees a Prramadmstrar. clude Cges r lkår. bgels gælde brug Always ves checkonle each Sce, accuracy dsse ctact skrev us asso sntt as psble Vlkår f bgels need me Onle m aboutsce a Cge.. Kudt If s a quest gtgeabout a ccn regardg K, så udeståde Cge saldo t, m sdste us dagmely. Kudtspo, We nmally faldne expect balg, faldsda e (1) mth balg, recept valutakurs. gælde ger ft btg, If holdt. does quy a Cge th leve s Ktrollér unaued altdhvt crectly kudt executed nøjagtgt ktakt pod, så hurtgt emulgt, cases up brug thrte ylge (13) mths, / btg dept Kudt. labltysåfremt structure s ch spørgsmål (please kymrg see Cges Kudt btg, )skal gåde lable me unaued h. V crectly l nmalt executed vte, Cge. dte If wesk request t, agree (1)måned, prptly eft prode us modtag wrtt cfrm Kudt. quest ccn m we reasably requre th reles spørg quest btg, ccn., m, uaurs agree th we fejlhæft sd ces, cludg ces pode, vars nle fælde, op trt (13) (wh måne, le pap / copy)., hænggt Sce hæftelsesstruktur, valgt K (se sntt Onle Tms Balgsansvar hæfte uaursede If are rolled ) Onleskulle Sce access fejlhæftede btg. d,inm. dllg gåde sce a webste, usg Securty gve skrftlg kræftelse kymrg samt receve pap s unlesswe spørgsmål reas sd e, such as, rmelghed måtte høve bdelse Sce f sovdue. must access Onle spørgsmål check kymrg. regularly t new s. accept, sde m delels, delels If do receve are unable access a hun, regardles gels frawhe Kudt (tsee le reas, are samm lable make us (please paprm). Cges ), shall fect oblgs un. Vlkår bgels Onle SceIt s respsblty 8. ctact suchves crcumstances obta relevant us meldt Onle Sce, m adgang fulfl webste ved oblgs. sc a ves hjælp Srheds. modtage Kudt paprm, grund l Each le s kept avalable lemdre sx (6) mths. can sde f.eks. K fal. skal sørge prt outm, stemt da / download t future refce. regelmæssgt tjekke Sce nye own Kudt. are respsble Onle obtag matag cpble cput system, modtag stware, cmuncs få adgang les requred Kudt, proply uans årsag, hv ansvarlg age dbalg access Onle Sce. We no respsblty lablty (se sntt Balgsansvar ), skal dte rke respect stware equpmt. balgsplgtelsne. t ansvar ktakte e. are respsble alltelecmuncs smlar cges curred un sådanne stændghe få de relevante accessg usg Onle Sce. opfylde balgsplgtels. f. Wekunne alt facltes avalable un Onle Sce hsng tme. We se changes crespdg Med m sntt Brug Pslge Oplysng changes hvt Onle Sce Tms le accdance blv le Kudt gængelgt seks(6) måne. udskrve Changes. kudtsda / downloade dem refce se h. Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 2

3 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår Securty ansvarlg Inm anskfe s cftal vedlgeholde musteg elge sed g. cputsystem, ps stware recded kmunkslj, an secure loc nødvdgt, accessble e else. få krekt We areadgang respsble Onle msuse Sce. V Onle t ansvar Sce stware udstyr. e else n dsclure cftal m us whe faled take reasable e. ansvarlg udgft telekmunk lgnde, precauts protect Securty Inm. føres mved opnåels adgang Onle Sce. h. We tme suspd use an Onle Sce f. tme. V måwe hv td ændre de faclt, gængelge Onle gve pr ce drawal susps Sce.Sce V l me m dsse ændrg hv Onle accdance Changes svarde except ændrg crcumstances lkåre bgelsne Onle ( yd ctrol; ( evt Sce ovsstemmelse sntt. suspc unaued use breach Ændrg tms use an Onle g. Srheds Sce ( securty trolge, reass. må deles re usrt sted, gængelgt V. We regstr respsble f m avalable are. Onle ansvarlge s n msbrug Onle Sce avalable ss accurely dsplayed due systems Sce,trupts h ves ftlggørelse trolg m, falure, cmuncs systems reass outsde ctrol. agttag rmelge srhedsanstaltng j. Srheds. Wh s avalable through Onle Sce, td sd a fc emal address h. V må we hv opsge spærre ls Onle prodedvl usgve adse th delelse s ready ew le. Sce. m udgåde opsgels Onle Sce ovsstemmelse sntt k. spærrg If we dect th emal address proded s vald, emals Ændrg ( un stændghe, th are st address are undtagelse rurned are receved, we ves ktrol, (s fælde mstanke pt uaurs lgg revtu sdg prted through brug krænkelse brugslkåre Onle Sce does tempt ctact. Our act act ( srhedsmæssge årsag. oblgs un. lmt s l. V. We ansvarlge, respsble nwhe, emal gøres st gængelge un a Onle Sce, s receved due emal address havg gængelge tremses upræcst grund changed styrrels g vald due systems falure, trupts systemfejl, kmunkssystemne re årsagu cmuncs ves ktrol. systems reass outsde ctrol. m. Når j. If do Kudt receve gøres fc gængelge emal,gnem are requred Onle obta Sce, s balance m er delelse lgg e-maladresse, Onle oplyst Sce, a me web m ste, callg nu Cusm se Kudt Sce telephe le. numb prted e-maladresse, revse. k. Opdag, oplyst, ugyldg, de e-mals, adresse, blv rurn modtag m, n. Thesdes fact th receved emal fc vde sde m udskrevne pt ablebage access lekudt does csttute an søge ktakte m. balance Ves hlg except oblg pay tme. græns s plgtels hhold o. passt cancel partcp Onle Sce tme., case, pap s proded avalable mal ansvarlge, an agreede-mal. l. V n sdt m hhold blv modtag m følge, e-maladresse 9. Fees ændr th ugyldg are følge systemfejl, The fees cmsss apply s out low. styrrels kmunkssystemne re stændghe The annual fee agreed s payable annually [gng u ves ktrol.t s ssued n] gng frst m. membshp modtag lægges wse. få f each year unlesse-maldelelse, we agree Saldo t lge ves Onle Sce a ves A membshp yearved starts annvsary membshp ds webste e ved rge annvsary Kundesce dmembshp. telefnumm, trykt day next bag Kt. We cge a le fee DKK 100 p collect, n. t faktum, modtag ves e-maldelelse, all debt collect expses accdance currt reguls. kunn adgang udgør undtagelse These cts få added Kudt outstgle, sum clude ct fra Saldo t. usg thrdplgtelse partes, such as bale a frm solcrs, cts y mselves o. cur hv td opsge deltagelse Onle Sce, d tryg recov a debt half. fælde blv Kudt udlev a If s pad paprm a cheque drect debt gjt gængelge bank does pt måde, debt, talt cge m. er h cheque drect we 9. Ger drectly full cts curred us respect cheque, drect Ger pros gæl fremgår debt mhod payg us k un ne. n årsgft, talt, bales årlgt d s hed ts full, f skal, cts(fra første Kudt Kt udstedt eft) ved gyndels thrd collecreft accdance currt reguls (cludg hvt lemskabsår, mdre gaged tal. Et out lmt a frm solcrs) us obta lemskabsår start Ktlemskab due us frved årsdag un. slutt dag førcurrcy næste årsdag Ktlemskab. e. A Cvs Cmss 1.5 % transacts an currces V l debte rykkger DKK 100 p rykk ssamtlge 2.0 %K transacts n-an currces payable ktng kasso eft agælde regl. Dsse ktng (nævnt wh Cge cludg cash advance a s processed lagtkr. udeståde sum Cges klue ainkassoktng) currcy than l Dansh Please see Made ktng ved tredjem, advokfrma, Fegn Currces. f. We hv ktng cge tredjem a Cashhol søg Wthdrawal Fee få dækk 4 % gældcash ves advance, vegne. cvted Dansh Kr, but no less than DKK 25. g. Transacts Bal check usg an ATM a drekte abroaddebtg, cged bank a sgle cvs dfr check fee 1.5 %.udfør trækk a drekte debtg, t h. We a cge Ktees drekte opkræve sces th ktng we prode bdelse are coved bdelse, but balgsm a separe. balg. The løb test th før apples shv cged løb ly s modtages ovdue fuldt ud samt,. eftthe gælde re s regl, hghest evtuelle pmtted ktng test tredjem, bass currt rules advokfrma, Dansh antag Act Intest få dækk t udeståde prestløb adjusted un a sx-mthly fra. bass fxed fcal loan res s nmark s e. Nalbank, Et regngsger as 11,5 January % ved transakt 1 July, respectvely, europæske valuta a supplemt 2,0 % ved 7 %.transakt -europæske valuta opkræves ved btg, klusve ktanthævng balg, valuta d danske kr. Se 10. Rght Change Fees Cmsss vlgst sntt btg Ulsk. We change crcumstances Valuta fees are f. cged, V l debte K Ktanthævngsger hv the fees troduce addtal fees4%accdance ktanthævng, kvt danske kr, m mdre d DKK 25. Changes. g. Transakt, ag ved hæveaum udl, 11. Cges Made Fegn Currces l debt kelt vekselger 1,5 %. Kr, th Cge If carry out a Cge a currcy than Dansh h. V opkræve ger K lægsydels, Exchange yde, cvted Dansh Kr usg Amcan ft m separ tale. Re (as descrd low). The cvs take place de. Cge Rt, s processed gæl k, blv kun opkræv de skyldge løb, us, same bales rtdgt. højest marte eftsubmtted de hv aue CgeSs as depds ladte wh Cge was td gælde regl Rtelov, l cvs t regul halvårlgt us. If Cge s U.S. dollars, through baggrund cvtg Nalbank fastste fcelle udlånsrte 1. U.S. dollars, Cge U.S. dollars pr.n januar 1. julu.s. læg 7 %. Dansh Kr. If Cge s U.S. cvtg dollar 10. R tændre pros dollars, ger cvted drectly Dansh Kr. Unless V aændre e hold, hvun gerne K opkræves, specfc s requred law, unst agree løbsstørrels gerne dføre ylge ovsstemmelse th Amcan treasury system useger cvs res based sntt cusmary. dustry sces busess tbank res Ændrg th t selects fr 11. btg day pr ulsk processg de valuta (cd Refce Exchange Re), creased 1.5%ag transacts an currces danske 2.0 % kr, transacts btg valuta d l currces as wse dscled Amcan us. If Cges are Valutakurs cvted btg regn danske kr ud fra thrd partesne). pr g submttedf us, the ( skrev Omregng sted cvss da, hv hl thrd partes res fra a cmss selected m. btg, ge clude da, hv aurs btg, da If Cges d hæng are cvted, hvnår btg thrd partes blev pr fremsdt g submtted. btg us, cvss amske dollars, the thrd l regng partes skeares amske dollars cludeved a fee selected m. In such cases, we cs as a Dansh regne btgsløb amske dollars såtransact ved regne løb Kr amske transact dollars accept danske kr. cvs btg p amske thrd outblv cgg cvs fee. howev dollars, aregn drekte danske kr. lable a cvs Medmdre fee cged elgg thrd, lovkrav please ask lse m dals særlg regngskurs, fees y apply. står The Amcan acceptexchange, Amcan Re s s daly. agree fanssystem th changes brug regngskurs bas Exchange tbankkurs, fra sædvanlge kl Amcan Re udvalgt appled mely out ce. arjdsdag førthe ekspedtsdag re cged s (nævnt necessarly Refcekurs), re avalable øg 1,5 transakt europæsk valuta 2,0 % transakt de% transact as re s dmed de valuta Mchant øvrgt oplyst ATM opar,. Omregnes btg case s tredjepart th can used, ud ATMs, modtag submts a dem, Cge l sådanne regng være de sk kurs aue valgt de gælde transact. tredjepart Fluctus can deholde sgnfcant. pros. ctact us btg telephe regnes emal obta tredjepart, Amcan de fremsdes Exchange,Re. l regng ag dsse tredjepart nytte kurs, fte 12. Lablty F Cges de valgt. I sådanne bragt transakt ger, / shall fælde lable us allcges accdance transakt danske accept regng, th ag lablty typekr, th s tfed Applc Fm tredjepart, u opkræve vekselger. d skulle bale has wse agreed us wrtg. Subject tms vekselger opkræv tredjepart, så dess, spørgeincrectly dem s Ques Lt/Sl Executed ger. s : Transactses Msuse Amcan Valutakurs fastsættes daglgt. accept, Full Cpe Lablty th shall fullylable ændrg Amcan Valutakurs l gælde d samme u us all Cges; varsel. n opkrævede kurs nødvdgs kurs, gængelg Cd Lablty th shall da transakt, da gældecurred kurs fastsættes fra jotly sevally lable all Cges ;ud proded, da, howev, hv Hlde opør lable hæveaum, fælde th shall Cges (a) curred Kt, th are bruges hæveaum, frems btg, hlk psal nure dd accrue a neft ge fra da, hv aurs være (b) transakt. has rembursedr. [; ] sre kursvægels. Amcan Valutakurs expressly få oplyst ved Inddual Lablty th, except as wse proded ktakte a telef, aree-mal. lable us all Cges. Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 3

4 Amcan Cpe Membshp Tms Medlemsbgels -lkår 13. Paymt 12. Balgsansvar All Cges / skal hæfte ovsstemmelse are due payable us full btg Dansh Kr de s hæftelsestype, tfc Ansøgngsblankt, out mthly. s skrftlgt. I hhold lkåre sntte Any talt currcy than DanshKr, f accepted Kudt spørgsmål Btkne/stjålne Kt, fejlhæftede us, s cvted Dansh Kr. Ths delay credt transakt msbrug K cvs : volve cgg currcy fees. hæftelse, hæfte wh fuldt ud btg, Paymts credted skal receved, cleared Kb us skal hæfte soldarsk processed us. Thehæftelse, tme s reach clearg processg btg, system holdt. D uds, depds mhod, pro used make btg holdt m, clear us.skal hæfte must allow suffct(a) tme us receve, pslg process art, gv s due de. n del, (b) dscr, kps mle. [, partal ] We, accept full stlemt Pslg mdre udtrykkelgt ahæftelse, dspute., In so dog we do le cst fremsl vary btg. rghts un hæft un law. e. We nmally apply s frstly s th 13. Balg appeared fal secdly s th y Alle btg skal bales danske kr da, appeared. FKudt. scg, admstrve, systems anført månedlge reass,ag we apply s e busess Alle balg, valutad danske kr, såfremt mann th we dme dscr. kredtg agree th we accept dem, regnes danske kr. tte l ske so a way s favable cvt us. dok th volve opkrævng vekselger. f. do pay test ptve balancesnår de We Balg l kredt K,. modtag, clear hl. n td, d tag balg nå clearg 14. s Our Propty ud, Thehlg, s lyhæng vald balgsme, tme pod stedsystem. Although age balg. remas skal sætte strækkelg td use bruges, propty all tmes. modtage, cleare hle balg balgs faldsd asked destroy cuttg t up rurng us V, ud frake egt skøn, skede delse balg e we ask accepte half, cludg Mchants. We also m balg regng lg ughe Mchants th s no val Ved gøre dte mst samtykk h ændre n ves rtghe følge 15. Replacemt s følge lov. A Replacemt st f s lt, sl, damaged, e. cancelled, Nmalt lrewed først bruge balg K dethe løb, fremgår swtched a dfft card type. also Kudt, næst pmtted løb, out dnu fremgår cancelled no furr Cges a Replacemt Kudt. g ssue Af scemæssge, admstrve, systemmæssge re rngsmæssge areplacemt bruge balg K aue us årsag sd e currt rækkefølge sluttem ud fra skøn. expres. mustdestroy måde, expred s cuttg upeg rurng accept, gøre dteasamded måde, replaced gunstg lejlg. m us.ths ctues apply f. V udbal s rt we ssue. ptve saldo K. Replacemt 14. Kt Ves Please e th Ejd we do prode Replacemt m (such as Ktnumbs kun gyldgt tdspode, står Kt. Selv brug expry des) Mchants. KtCges K, blv Kt hv td ves ej 16. Recurrg dt pottal destrue Kt ved klppe d stykk rurne In avod dsrupt Recurrg Cges pros Kt sces måtte udpege dcancelled, ves goods Mchant evta ovtage g vegne, hun V så me, wsh Hlde. ctact Mchant prode Hlde Replacemt Kt længe gyldgt. m make altnve arrangemts. 15. Erstngskt Recurrg Cges aumcally cged a Replacemt out l få sdt Kt mstes, (dept blv stjål, ce Erstngskt, case / skadg, annull, Kt lablty structury s ch ændr, pleasekttype. see så annull g ylge btg ladt, Cges ) are respsble suchu Recurrg udstedesbut Erstngskt. Cges please e th we are oblged prode Replacemt m aurs as sumbs m Erstngskt, aktuelle Kt (such expry des)d Mchants. udløb. skal destrue udløbne ved, klppe dem stykk To sp Recurrg Cges g blledkt wsh rurne.nne ændrway sttvs, gæl adse dem Mchant wrtg an pmtted Mchant. ts Erstngskt, udste. If we pmt, allow us agt rol a Mchant Recurrg V m mærke, rema udlev Erstngskt Cges. respsble makg ( Ktnumm Recurrg Kts udløbsda) Hlde. arrangemts un Cges g appled. 16. Gtagne btg 17. Acceptance Cges Us F undgå pottel brydelse Gtagne btg vejebrgels We requre Cges approved us e yare accepted a var tjesteydels fra Hldes sde, Kt blv Mchant. annull, ktakte Hlde Each Cge s approved based expse level credplysng hsry all Erstngskt arrange altnv balg. / s accounts establshed us, as well as credt Gtagne btg aumsk opkræv psal Erstngskt hsry fancal sttuts resces uce varsel m, us. d fælde / (hænggt known hæftelsesstruktur, valgt K - se sntt Balgsansvar ) ansvarlg sådanne Gtagne btg, m Ev though m mærke, plgt default, we udleve refuse request approval Erstngskt a Cge ( Ktnumm reasable grounds Kts udløbsda) example whe Hlde. we suspect unaued, F sppe Gtagne mprop / btg fraudult use, due faktur techncal dffcultes, K unrte Hlde skrftlgt ha, rsk Hldes securty ccns, unusual spdg creased th ladte må. / able pay full tme (cludg la d, lmt, lade exceedg veslmts repræstant melde out th we mpe m Gtagne btg h Hlde. l ansvarlg s outstg oblgs us such as global credt lmts th apply arrange balgsme, de Gtagne btg gyn e re all s), le, problems repted credt refce opkræv K. agcy f use s prohbted pursuant Prohbted Uses. Whe psble, we prode, 17. Godkdelse request, reass refusal approval. us V kræve, btg skal godkdes, de ctact acceptes telephe a emal Hlde. Hvbtg godkdes ud fra udgftsnveau kredr 18. Use Psal Inm (Amcan / s kt, oprt h Da, samt ud fra We ) are Ctroll kredre h re fanselle sttut samt pslge (as defed Dansh Da Protect Act ( DPA ). acknowledge ressc dtægt, kdskab. agree th: We Selv K mslgholdt, m se anmodng, subject law, exchange about, godkdelse btg rmelge grundelse, hv Cges (cludg dals goods mstanke uaurs, urmæssg sgagtg brug, grund sces purchased) extt th / s Psal Da ( Da ) teknske vanskelghe, srhedshsyn, brugsadfærd, Amcan Enttes, cludg rusædvanlg agts, sub-processs øg rsko / l kunne bale d fulde suppls; (cludg Prramme Admstrar) ts løb rtdgt (klusve, u grænsng, ovskrdelse græns, Affles, cludg r agts, sub-processs suppls; lægg udeståde plgtels globale aued ; s cpanes who dstrbute ov ;, kredtgræns, gæl nle own Kt), sk balg, whe name lo appears ; agts, sub-processs problem rappt kredplysngsbureau, Kt suppls; Mchants used (e.g. wh brug make purchases budt følge sntt Fbudt Anvdelse. Hv d usg ) we do all admst sce mulgt,, eft fra m, oplyse m Prramme, ves grundels anmodng Amcan Cpe process hv t godkdelse. ktakte telef 44 collect sng Cges manage nefts, surance, travel cpe prrammes are rolle Whe 18. Brug pslge purchase goods / sces half a thrd, V (Amcan ) Daansvarlge are requred m thrd ( obta th thrd s ( def Daskyttelseslov 1998 ( DPA )). ank cst f necessary accdance law requests fr accept, : tme tme) processg hs h m us fr us V, un hsyn gælde lov, udveksle m, se purpes. K btg K (hun Subject law, Amcan Enttes, cpanes købte varbut udstrækng, tale (cludg tjesteydels) lmted Mchants) sub-processs specfcally Pslge Da ( Da ) Amcan Enhe, selected us / Amcan Enttes access klusve Da es repræstant, develop lsts makeundahle relevant fs (levør; mal, emal, telephe a (klusve Prramadmstrar) ds Kcnselskab, klusve tn). Ths s case proded th er opted drect es repræstant, undahle levør; part markg whe requred as wse pmtted accdance godkdt m; rkhe, we dstrbu Kt; Da re law. Subject law, csolde fr part, navn lo ses Kt; ves mata egne repræstant, varous Amcan Enttes manage, develop undahle levør; brug ( ovall relshp. The samt Da wehlde, hold about, cludg but køb Kt), gøre alt dte lmtednår ag Da used develop se lsts, obtaed fr d mål Fm admstre bje K Amcan Applc process, fr Cges, fr surveys Cpe Prramm, hle opkræve h research ( volve ctactg btg mal, emal, telephe admstre dele, rejse frmaprramm, a tn prodedskrg, th opted re t whe requred as wse meldt. Hv brug Kt kø var pmtted accdance law) subject / tjesteydels vegne tredjepart, lægges me law sces such as Mchants markg ganss. tredjepart ( opnå samtykke, nødvdgt Subject lawtredjeparts recnsg th dte s ly used hhold purpes, gælde lovgvng eft anmodng fra m td busess we use m about, fra Cges )usg udlevg vedkmdes dsse mål., prepare repts ststcs able I ovsstemmelse gælde lovgvng l Amcan Enhe, uphold an effectve admstr procuremt polcy, as well as re rkhe (klusve, mwards græns Hlde) fulfl ctractual oblgs, also undahle, særlgt udvalgt / Amcan clude m outstg debt. Such repts ststcs Enhe adgang Dae udklg lst sde avalable (cludg Prramme Admstrar m relevante bud (a e-mal,cludg telef tnt). tte desgned employees) tspt, Affles, r a agts processs fæld, uds accept være modtag drekte purpes admstr Amcan Cpe markedsførg, d daled kræves,m d være Prramme hv cludes p s transact, such ladt as hhold gælde lovgvng. I ovsstemmelse des, gælde name, card numb, transact descrpts (cludg, example values lovgvng sammlægge fra skellge Amcan dustry. currces), m aboutdae Mchant Mchant s Enhe admstre, vedlgeholde udkle ves ovdnede knytngshold m. Da, m, klusve, Cp_DK_memb_T&C s_jan2014 Amcan nmark, flal Amcan Amcan (Engl), (Engl), nmarkcvr 04 Amcan saued aurs Srbrtann Fancal Cduct Cduct AuthtyAuthty hholdun Paymt Unted Kgd Fancal Paymt (refcumm ) balgstjest. (refce numb ) pros sces. 4

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Indhold Informal Letters

Indhold Informal Letters Indhold Fælles Mål... 2 DIDAKTIK... 4 WRITING STRATEGIES IN ENGLISH... 5 WRITING PROCES... 6 GENRE... 7 How to continue a story... 7 Make a review... 8 Interviewing... 9 Summarising... 9 Write a back cover

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Første verdenskrigs sange

Første verdenskrigs sange Første verdenskrigs sange Samlet og dokumenteret af Holger Terp, Det danske Fredsakademi 2 3 Fredssange Saks eller skriv den sangtitel du er interesseret i, ind i din favorit søgemaskine eller i You Tube,

Læs mere

We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice

We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice We are not a gang in the usual sense of the term; we are a gang for justice Skrevet af: Christina Steffensen & Rebekka Drud Henningsen Vejleder: Johnnie Pederen 1 Abstract Denne opgave er et casestudie

Læs mere