CS&Co dit alternative investeringsvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CS&Co dit alternative investeringsvalg"

Transkript

1 A LT ERNAT I V E D I R EKT E I N V EST ER I N G E R I E N I N V EST E R I N G S P O R T E F Ø L J E H VO R F O R O G H VO R DA N?!

2 AG ENDA : KO RT O M C S &CO P O RTEFØL J E T EOR I D E N E F F I C I E N T E R A N D A LT ERNAT I V E D I R EK T E I N V EST ER I N G E R I EN P O RTEFØL J E C S & CO S A LT ERNAT I V E I N V EST E R I N G S FO N D S U N I V ERS

3 KO RT O M C S &CO: Vision at blive Danmarks førende rådgiver om, manager og leverandør af alternative investerings fonde Stiftet 2004 af Christian Stig Møller og Søren Truelsen og med en ledelse bestående af CSM, tidl. bl.a. Adm. bankdirektør i Finansbanken, børsmægler i New York, London, København etc. ST, tidl. skibsfinansieringsadvokat hos Kromann Reumert og partner i Osborne Clark samt formand for Dansk Aktionærforening Bestyrelsesformand, Hugo Andersen, tidl. bl.a. Koncernchef for Tryg Vesta m.fl.

4 KO RT O M C S &CO: CS&Co Holding A/S 100% ejet datterselskaber CS&Co Management A/S CS&Co A/S *) *) Autoriserede investeringsrådgivere underlagt det danske finanstilsyn

5 KO RT O M C S &CO - T R AC K R ECO R D : CS&Co trackrecord Segment Projektsum EK under management p.t. Skibe $ $ - Fly(*) $ $ Sol $ $ Total $ $ IRR fordeling AuM IRR (% p.a.) 61% af AuM $ >12% 24% af AuM $ N/A - er ikke solgt 15% af AuM $ Negativ IRR Projekt overblik 26 projekter struktureret siden projekter er solgt - 10 projekter er fortsat i drift *)Specifik fond performance Aldus Aviation Fund (2008) gns. IRR 11% p.a. med samlede AuM of $471m (IRR målt før evt. uplift i pris ved industrielt porteføljesalg)

6 MIO USD År CS&Co dit alternative KO RT O M C S &CO: Team Erfaring Projektvolumen ($) Fund mgmt erfaring (år) Finansierings erfaring (år) 0

7 P O RTEFØL J E T EOR I - D E N E F F I C I E N T E R A N D : D E K O M B I N AT I O N E R A F A K T I V E R, D E R H A R D E B E D S T E A F K A S T / R I S I K O F O R H O L D D A N N E R T I L S A M M E N D E N S Å K A L D T E E F F I C I E N T E R A N D, D E R E R M A R K E R E T M E D F E D E B U E D E L I N J E. M E N H V O R S K A L M A N S O M I N V E S T O R P L A C E R E S I N E I N V E S T E R I N G E R PÅ D E N E F F I C I E N T E R A N D? P O R

8 D EN E F F I C I E N T E R A N D : S V A R E T F I N D E S V E D AT I N D F Ø R E E T R I S I K O F R I T A K T I V, S O M F. E K S. E T B A N K I N D S K U D, H V O R R I S I C I M Å LT V E D S TA N D A R D A F V I G E L S E N E R L I G N U L. F O R B I N D E R M A N D E N R I S I K O F R I R E N T E M E D D E N E F F I C I E N T E R A N D, S Å L E D E S AT L I N J E N TA N G E R E R D E N E F F I C I E N T E R A N D, F R E M K O M M E R D E N O P T I M A L E P O R T E F Ø L J E. D E N O P T I M A L E P O R T E F Ø L J E F O R S TÅ E T PÅ D E N M Å D E, AT A F K A S T E T H E R E R S T Ø R S T I F O R H O L D T I L R I S I K O E N, O G AT D E T D E R M E D E R D E N P O R T E F Ø L J E, M A N S O M I N V E S T O R B Ø R T I L S T R Æ B E AT E J E.

9 D EN E F F I C I E N T E R A N D : E R Ø N S K E R N E T I L D E T F R E M T I D I G E A F K A S T H Ø J E R E E N D, H V A D D E N O P T I M A L E P O R T E F Ø L J E T I L B Y D E R, E K S I S T E R E R D E R F L E R E M U L I G H E D E R F O R AT F O R H Ø J E A F K A S T E T. M A N K A N B L. A. B E VÆ G E S I G L A N G S D E N E F F I C I E N T E R A N D V E D AT Ø G E A N D E L E N A F A K T I E R I P O R T E F Ø L J E N. R E S U LTAT E T E R E T H Ø J E R E A F K A S T, M E N O G S Å E N VÆ S E N T L I G H Ø J E R E R I S I K O.

10 A LT E R N AT I V E D I R EKT E I N V EST E R I N G E R I E N P O RTEFØL J E : H V O R F O R? F O R AT O P N Å E T B E D R E R I S I KO J U S T E R E T A F K A S T! E K S E M P E L : En investering med et afkast på 7 % opnået ved en risiko på 5 har et bedre risiko/afkast forhold end en investering med et afkast på 8% opnået ved en risiko på 10! Risiko defineret som en kombination af volatilitet og korrelation!

11 A LT E R N AT I V E D I R EKT E I N V EST E R I N G E R I E N P O RTEFØL J E : Ved sammensætning af en portefølje af alternative investeringer med en gennemsnitlig lavere volatilitet end benchmark aktieindeks (C20, S&P500 etc.) Ved sammensætning af en portefølje af alternative investeringer som samtidigt med ovennævnte lavere volatilitet tillige har en korrelation til samme indeks < 0,5 Ovennævnte kan alene opnås gennem spredning af investeringer indenfor såvel segmenter (sol, vind, ejendomme etc.) som spredning på flere aktiver i hvert segment

12 A LT E R N AT I V E D I R EKT E I N V EST E R I N G E R I E N P O RTEFØL J E : INDEKS AKTIV 2 AKTIV 3 AKTIV ,

13 A LT E R N AT I V E D I R EKT E I N V EST E R I N G E R I E N P O RTEFØL J E :

14 C S & CO S A LT ERNAT I V E FO N D S U N I V E RS: FÆ L L E S F O R D E A F C S & C O A D M I N I S T R E R E D E FO N D E E R - STRUKTUR A/S Stykstørrelse pr. aktie er i den valuta den enkelte fonds underliggende aktiv anskaffet i (typisk; Euro, USD eller DKK) Vedtægtsbestemt ophørs dato Closed ended fond - alternativt børsnotering Vedtægtsbestemt formål om, at når fond V i en kategori er fuldtegnet sammenlægges fond I-V og børsnoteres som ny Fond I-V STØRRELSE Egenkapital/indskudt kapital på 10 mio. kr. AFKAST Budgetteret IRR > 7-10 %

15 C S & CO S A LT ERNAT I V E FO N D S U N I V E RS: FÆ L L E S F O R D E A F C S & C O A D M I N I S T R E R E D E FO N D E E R - FEES Udbudskurs 103 Årligt løbende fond management fee på 1,5% (ved sammenlægning og børsnotering nedsættes til 0,75%) af indskud og ikke AuM Performance fee til fond manager på 10% > IRR 7% - opgjort og afregnet årligt med watermark ØVRIGE Aktierne er registreret i VP, hvorfra udlodninger foretages automatisk ligesom aktierne og deres værdi vil fremgå af depotoversigten i eget pengeinstitut Prospekter godkendt af Finanstilsynet iht. EUs prospektbekendtgørelse Prospekter udarbejdet iht. etisk regelsæt udarbejdet af Horten, Deloitte og CS&C0

16 C S & CO S A LT ERNAT I V E FO N D S U N I V E RS: EJENDOMME FLY SKIBE SOL VIND ØVRIGE CS RETAIL DK I CS AVIATION I TBD CS SOLAR I CS WIND I CS VENTURE US I CS BOLIG DK I

17 E T I S K R EG ELSÆT: CS&Co har taget initiativ til at udarbejde etisk regelsæt for udbud af investeringer i vedvarende energi Regelsættet er udarbejdet i samarbejde med Horten og Deloitte Regelsættet skal sikre fuld gennemsigtighed og ensartethed ved udarbejdelsen af prospekter vedrørende direkte investeringer i vedvarende energi, herunder ikke mindst opgørelsen af nøgletal samt oplysninger om mellem handler avancer m.m.

18 C S & CO S A LT ERNAT I V E FO N D S U N I V E RS: - E J E N D O M M E CS RETAIL I DK - Fonden køber ejendomme beliggende i Danmark og udelukkende med følgende karakteristika Forrentning > 6,5% netto Lejekontrakter v/køb på min. 10 år Lejere enten Aldi, Fakta, Lidl, Netto eller Rema 1000 el. lignende Minimum 2, maksimalt 5 ejendomme Beliggende i by områder > indbyggere Gearing op til 80% uden resthæftelse

19 CS&COS ALTERNATIVE FONDS UNIVERS: - E J E N D O M M E CS BOLIG I DK - Fonden køber ejendomme/ejerlejligheder beliggende i Danmark og udelukkende med følgende karakteristika Forrentning > 4% netto Beliggende i Storkøbenhavn, Odense, Aalborg eller Århus Minimum 10, maksimalt 50 boliger Gearing op til 80% uden resthæftelse

20 C S &CO S A LT ERNAT I V E FO N D S U N I V E RS: - F LY CS AVIATION I - Fonden ejer aktier i CS&P Aviation Fund A og/eller B som ejer aktier i Aldus Aviation Ltd., som er en af verdens førende leasingselskaber indenfor segmentet regional jets med fokus udelukkende på fly af typen Embraer og har følgende karakteristika Årlig dividende fra Aldus siden 2008 > 11 % Stor spredning i debitor sammensætningen Ingen defaults til dato Stor US-institutionel investor er aktionær i Aldus Aviation Ltd. Forventet exit i (udløb marts 2015) Med nuværende equity og lånefaciliteter forventes fonden at komme op på 23 fly inden udgangen af 2012

21 C S &CO S A LT ERNAT I V E FO N D S U N I V E RS: - S K I B E P.t. ingen fonde med ejerskab i skibe Siden 2004 har CS&Co struktureret investeringer i skibe for ca. 2,5 mia. kroner CS&Co overvåger løbende markedet for interessante muligheder, herunder særligt indenfor tankskibssegmenterne MR og VLCC samt det såkaldte Multipurpose marked

22 C S &CO S A LT ERNAT I V E FO N D S U N I V E RS: - S O L CS SOLAR I - Fonden ejer andele i allerede eksisterende og ibrugtagne solcelleparker, primært i Spanien og Italien med følgende karakteristika IRR > 9% Gennemsnitlig årligt udbytte > 13 % Developer og sælger fortsat største aktionær og teknisk manager

23 C S &CO S A LT ERNAT I V E FO N D S U N I V E RS: - V I N D CS WIND I - Fonden ejer andele i allerede eksisterende og ibrugtagne vindmølleparker, primært i Tyskland og Danmark med følgende karakteristika IRR > 6% Gennemsnitlig årligt udbytte > 9 % Developer og sælger fortsat største aktionær og teknisk manager

24 C S &CO S A LT ERNAT I V E FO N D S U N I V E RS: - V E N T U R E CS VENTURE US I - Fonden ejer andele i et udvalg af USA s førende fund of fund manager indenfor Venture Knightsbridge Advisers eksisterende fonde og har følgende karakteristika Gennemsnitlig performance siden 1983 = IRR 37% p.a. Seneste KVC VII har pr. 31/ givet IRR på 11,3% p.a. Giver adgang til top-10 venture fondmanagers i USA (invitation only) Knightsbridge har deltaget i 37% af alle venture kapital baserede IPOs (USA) siden 2007! Knightsbridges fonde har indirekte deltaget i venture investeringer i selskaber som Facebook Microsoft Skype Linkedin Groupon LifeCell etc.

Prospekt dateret 20. august 2008

Prospekt dateret 20. august 2008 BØRSPROSPEKT 2008 1 Prospekt dateret 20. august 2008 Green Wind Energy A/S (CVR-nr 43059211) ( Selskabet eller Green Wind Energy ) har den 9. juni 2008 indgået betinget overdragelsesaftale ( Overdragelsesaftale

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015 Access Private Equity A/S Investorinformation 24. juni 2015 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Resumé... 4 2.1 Selskabet... 4 2.2 Handel med Selskabets Kapitalandele... 4 2.3 Tilbagekøb af Selskabets

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer AKL AKL Korte Obligationer (SEB WM) AKL Korte Obligationer (SEB WMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Obligationer AKL AKL Obligationer (SEB WM) AKL Obligationer (SEBWMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2014 1 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008.

CAPEE. Prospekt. 11. juli 2008. CAPEE Prospekt 11. juli 2008. Indholdsfortegnelse resumé 1 Resumé... 1 2 Baggrund for udstedelse af Foreningsbeviser... 1 3 Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme FMBA... 2 4 Risikofaktorer... 3 5

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje LimiTTellus A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab:

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest Afdeling Globus 02 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus Sammenhæng mellem pris og afkast Forestil Dem en hel enkel investering, hvor Deres

Læs mere

Din partner på alle områder. Difko 1

Din partner på alle områder. Difko 1 Din partner på alle områder Difko 1 Indholdsfortegnelse Velkommen hos Difko... 3 Tværfaglighed... 5 Investering... 6 Administration... 8 Anpartshandel... 11 Kontaktoplysninger... 13 Difko 2 Stig Holst

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Finansmarkederne 12 Afkast- og risikoprofiler 14 Beretning og halvårsrapport for afdelingerne

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Optimum A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår

Årsrapport 2011//2012. Formuepleje Optimum A/S. 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Årsrapport 2011//2012 Formuepleje Optimum A/S 1. juli 2011-30. juni 2012 // 7. regnskabsår Formuepleje Optimum A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15%

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Optimum A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 8. regnskabsår

Årsrapport 2012//2013. Formuepleje Optimum A/S. 1. juli 2012-30. juni 2013 // 8. regnskabsår Årsrapport 2012//2013 Formuepleje Optimum A/S 1. juli 2012-30. juni 2013 // 8. regnskabsår Formuepleje Optimum A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15%

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi

Læs mere