Adaptiv Phonak Digital (APD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adaptiv Phonak Digital (APD)"

Transkript

1 Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens hus er et koncept, som beskriver de forskellige trin og elementer i forbindelse med tilpasning af et høreapparat. Der er tre etager: kælderen, stueetagen og overetagen. Etagerne svarer til de forskellige trin i processen til tilpasning af høreapparatet (figur 1). De er baseret på hinanden og er meget vigtige for at opnå en stabil bygning. Fundamentet, dvs. kælderen, er kalibreringen. Høreapparatet skal fungere præcis som angivet. De akustiske parametre for et høreapparat verificeres med et kunstigt øre. Det andet aspekt ved kælderen er, at høreapparatet skal give akustisk transparens ved øret. Hvis brugeren anvender høreapparatet med denne indstilling og tænder for det, ville vedkommende høre i henhold til sin egen hørenedsættelse. Derfor skal følgende parametre tages i betragtning: Det individuelle gain i øregangen (REUG eller OEG) Forskellen mellem det akustiske niveau ved trommehinden og det akustiske niveau ved 2 cc-kobleren (RECD) Effekten af mikrofonens placering (Microphone Location Effect MLE) Der er to muligheder for at fastlægge de ønskede transformationer: 1. Individuel måling 2. Estimering Det skal tages med i betragtning, at målingerne og estimeringerne af feedbackmålingerne kun er tilnærmelser, eftersom ovennævnte transformationer kun tager højde for niveauerne og negligerer faserne. Når kælderen er færdig, kan kompensationen for hørenedsættelsen påbegyndes. Ud fra audiogrammet og andre parametre skal det afgøres, hvilken tilpasningsregel der er mest egnet til at kompensere for hørenedsættelsen. Høreapparatets gain og kompression justeres baseret på den valgte tilpasningsregel og de indtastede audiologiske data i tilpasningssoftwaren. For at opnå en optimal tilpasning af høreapparater har Phonak opfundet sin egen tilpasningsregel kaldet Adaptiv Phonak Digital, som beskrives mere detaljeret i det følgende: Med Adaptiv Phonak Digital kan det antages, at der opnås en tilstrækkelig lydstyrketrans formation af indgangssignalerne i slutbrugerens brug bare Workflow Finjustering Kompensation for hørenedsættelse (tilpasningsregel) Kalibrering på det rigtige øre 2 cc-kalibrering Akustisk transparens Figur 1 ( db insertion gain) «Akustikkens hus»: Skematisk fremstilling af de forskellige trin i forbindelse med en standardtilpasning af et høreapparat område. Adaptiv Phonak Digital omfatter forhåndsberegninger, som kan bruges til forskellige slags hørenedsættelse. Der er integrerede beregninger af målniveauet for gain, som kan bruges i forbindelse med let, moderat, svær til meget svær hørenedsættelse, ski-slope-hørenedsættelse og omvendt hørenedsættelse. Forhåndsberegningerne er baseret på lydstyrkevurderinger af lyttere med hørenedsættelse og normal hørelse som funktion af præsentations niveauerne ( lydstyrkevurderinger hos 29 forsøgspersoner). Med den anvendte forsknings metode har det været muligt at fastsætte lydstyrkefunktionerne for de hørehæmmede og for de normalthørende forsøgspersoner ved hjælp af lineære funktioner. I princippet er Adaptiv Phonak Digital en tilpasningsregel, som kortlægger lydstyrkefunktionen for den hørehæmmede i forhold til lydstyrkefunktionen for en normalthørende. Gainet bruges til at kompensere for

2 Baggrundsviden fra det audiologiske område lydstyrkefunktionens forskydning mod et bedre præsentationsniveau jo sværere hørenedsættelsen er. Kompressionen beregnes i henhold til den stigende stejlhed af lydstyrkefunktionen for hørenedsættelse (recruitment). I forbindelse med ovennævnte typer af hørenedsættelse har det vist sig, at forskellige korrektioner af den rene lydstyrkekompensation for smalbåndssignaler er gavnlig. Der blev udledt fem forskellige grundlæggende tilpasningsregler ud fra disse korrektioner. Under beregningen af målgainet med Adaptiv Phonak Digital beregnes en vægtning for hver af de fem typer af hørenedsættelse baseret på audiogrammet. De fem beregninger kombineres proportionalt i henhold til vægtningernes forhold. I figur 2 vises målniveauer for gain i henhold til tilpasningsreglerne DSL v5 Adult, Adaptiv Phonak Digital og NAL-NL2 ved et talesignal på 5 db, 65 db og 8 db for de forskellige typer af hørenedsættelse. Hearing loss & target amplification [db] DSL v5 Adult Adaptiv Phonak Digital NAL-NL N1 N3 Figur 2 Sammenligning af målniveauer for gain ved svag, moderat og kraftig tale i henhold til tilpasningsreglerne DSL v5 Adult, Adaptiv Phonak Digital og NAL-NL2 og for standardaudiogrammerne N1 (let), N3 (moderat), N6 (svær) og S2 (ski-slope-hørenedsættelse) i henhold til IEC [1] samt omvendt hørenedsættelse (TT). Hørenedsættelsen vises med cirkler N S TT HL 5 db 65 db 8 db Tale Frekvens [Hz]

3 Baggrundsviden fra det audiologiske område Det kan generelt fastslås, at sammenlignet med DSL v5 Adult fokuserer Adaptiv Phonak Digital gainet på de områder, hvor der kan opnås en fordel, mens gainet reduceres i de områder, hvor der sandsynligvis ikke kan opnås en fordel. Sammenlignet med NAL-NL2 giver Adaptiv Phonak Digital mere lydforstærkning ved lave frekvenser og mindre kompression ved talefrekvenser. I forbindelse med let hørenedsættelse anvendes smalbåndslydstyrkekompensationen næsten i forhol-det én til én. Der er typisk et lidt højere gain ved svage og moderate højfrekvente signaler sammenlignet med DSL v5 Adult. Målniveauet for gain ligner det, der er for NAL-NL2, med noget mindre kompression, hvilket giver mindre lydforstærkning ved lave indgangslydniveauer (øverste række i figur 2). Ved en moderat hørenedsættelse er taleområdet en smule øget, mens de højeste frekvenser er en smule reduceret. Typisk vil der være et lidt højere gain for svage og moderate signaler i det midterste frekvensområde og et tydeligt reduceret gain ved 8 khz sammenlignet med DSL v5 Adult. For denne type hørenedsættelse er Adaptiv Phonak Digital og NAL-NL2 ret ens, og der lægges vægt på talefrekvenserne ved begge fremgangsmåder. Den tilpassede kompression med Adaptiv Phonak Digital i dette frekvensområde er dog noget lavere (anden række i figur 2). Ved svær til fremskreden hørenedsættelse er taleområdet en smule fremhævet. Ved frekvenser på over 2,5 khz reduceres gainet kontinuerligt, fordi det kan antages, at dette område næsten ikke er auditorisk anvendeligt. Derfor er høreapparatets udgangseffekt koncentreret om de områder, som med rimelighed kan anvendes af folk med svær hørenedsættelse. Typisk vil der være et lidt højere gain for svage og moderate signaler i det lave og midterste frekvensområde og en tydelig reduktion af gainet ved området over 3 khz sammenlignet med DSL v5 Adult. Sammenlignet med NAL-NL2 er lydforstærkningen ved en lav frekvens væsentligt højere for Adaptiv Phonak Digital i det frekvensområde, hvor NAL-NL2 normalt kun anvendte en mindre lydforstærkning på grund af disse frekvensers stærke bidrag til den overordnede lydstyrkeperception. Ved høje frekvenser reduceres lydforstærkningen væsentligt med Adaptiv Phonak Digital i modsætning til, hvad NAL-NL2 foreslår (tredje række i figur 2). Ved ski-slope-hørenedsættelse er hældningsområdet en smule højere, typisk ved en hørenedsættelse i området fra 4-6 db HL. Over dette område reduceres kompensationen for hørenedsættelsen kontinuerligt. Et typisk resultat er et lidt højere gain i hældningsområdet og en reduktion af gainet over hældningen i forhold til DSL v5 Adult. For denne type hørenedsættelse reduceres lydforstærkningen ved lave frekvenser væsentligt ved brug af NAL-NL1, hvorimod Adaptiv Phonak Digital og NAL-NL2 er ret ens ved højere frekvenser (fjerde række i figur 2). Ved omvendt hørenedsættelse er hældningsområdet øget, typisk ved en hørenedsættelse i området fra 3-5 db HL. Under dette område og under 5 Hz reduceres kompensationen for hørenedsættelsen kontinuerligt. Typisk er der et lidt højere gain i hældningsområdet og en reduktion af gainet under hældningen i forhold til DSL v5 Adult. Ved denne type hørenedsættelse er NAL-NL2 s tilpassede gain ved lave frekvenser meget mere konservativt i forhold til Adaptiv Phonak Digital, hvilket også er tilfældet for de høje frekvenser (nederste række i figur 2). Efter forudindstillingen er stueetagen færdig. Overetagen skal bygges oven på stueetagen. Ifølge Akustikkens hus justeres høreapparatet derfor (interaktivt) i henhold til den enkelte hørehæmmedes krav/forventninger/fornemmelser. Derfor foregår den individuelle finjustering af gainet på denne etage, f.eks. for at opnå en behagelig perception af sin egen stemme, men også for at aktivere eller deaktivere særlige funktioner på høreapparatet (støjkontrol, retningsbestemt mikrofon, kontrol af vindstøj osv.). Individuelle lytte programmer og finjustering af gainet samt ekstra funktioner til bestemte, primært problematiske lytte situationer er det primære fokusområde for denne høreapparattilpasning ifølge Akustikkens hus. Når gainet og alle de ekstra funktioner på høreapparatet er blevet individuelt justeret, er Akustikkens hus færdigt.

4 Klinisk evidens Naturligvis er det i de fleste tilfælde nødvendigt at foretage en finjustering (overetage) af de forhåndsberegnede tilpasningsmål for at gøre hørehæmmede tilfredse med deres høreapparater. I et omfattende studie blev det undersøgt, i hvor høj grad forudindstillingerne i tilpasningsreglen Adaptiv Phonak Digital er i overensstemmelse med høreapparatbrugernes forventninger [1]. Der blev analyseret 3 høreapparattilpasninger i seks forskellige lande. I studiet blev forudind stillingerne, resultaterne af den første tilpas-ningssession og en eller to efterkontroller samt de efterfølgende spørgeskemaer taget i betragtning. Den primære evalueringsparameter var afvigelsen fra det foreslåede gain. Resultatet af de undersøgte høreapparattilpasninger var, at den gennemsnitlige finjustering af gainet var mellem og 2 db i taleområdet (figur 3). Hermed har Adaptiv Phonak Digital været god til at matche den ønskede lydstyrke og klangfarve hos hørehæmmede. Standardafvigelsen (3-7 db) viser, at finjusteringerne var brugerspecifikke i begge retninger. Små afvigelser fra forhåndsberegningerne viser også finjusteringen af det maksimale lydtryksniveau (MPO) og knæpunktskontrollen (figur 4). Finjusteringen af knæpunktskontrollen var 1-2 db. Standardafvigelsen er 2-5 db lavere sammenligne med finjusteringen af gainet. Afvigelse (db) Afvigelse (db) Frekvens (Hz) Figur 3 Gennemsnitlig forskel i gain mellem APD-forudindstillingen og finjusteringen. Frekvens (Hz) Figur 4 Gennemsnitlig forskel i knæpunkt mellem APD-forudindstillingen og finjusteringen. Hvad med brugernes bedømmelser? Resultaterne fra de subjektive spørgeskemaer viser, at der er en rigtig god overensstemmelse. Størstedelen af brugerne (ca. 66 %) godkendte den foreslåede gainindstilling (figur 5). Til vurdering af den klangfarve, der genereres med Adaptiv Phonak Digital, blev aspektet for skingert, dvs. for stærke lydkomponenter undersøgt. Grunden til dette er, at det især for brugere med presbyacusis er svært at tåle gain i det højfrekvente område. Samtidig har de brug for tilstrækkeligt gain af lydkomponenter med høje frekvenser for at opnå en god Fordeling (%) Alt for lav Lidt for lav OK Lidt for høj Alt for høj Figur 5 Brugernes bedømmelse af gain-indstillingen med Adaptiv Phonak Digital.

5 Klinisk evidens taleforståelighed. Resultaterne viser, at 87 % af respondenterne accepterede lydkvaliteten fuldt ud. Samme undersøgelse blev foretaget med hensyn til lydkvaliteten i det lavfrekvente område ( for dæmpet ). I alt 95 % af brugerne godkendte lydkvaliteten i det lavfrekvente område. En samlet be-dømmelse af lydkvaliteten viser, at 98 % af respondenterne vurderede den som værende positiv (figur 6). Der blev også opnået en god taleforståelighed hos størstedelen af brugerne (figur 7). Kort sagt stemmer forhåndsberegningen med Adaptiv Phonak Digital gennemsnitligt rigtig godt overens med brugerens forventninger. De nødvendige korrektioner af gain, MPO eller knæpunktskontrollen overstiger ikke 2 db. Standardafvigelserne i finjusteringerne ved disse kontroller (op til 7 db) viser brugerspecifikke finjusteringer. Ifølge brugernes subjektive udtalelser er Adaptiv Phonak Digitals tilpasningsevne hovedsageligt god. Fordeling (%) Meget dårlig Dårlig OK Figur 6 Overordnet bedømmelse af lydkvaliteten. Fordeling (%) God Glimrende Meget dårlig Dårlig OK God Glimrende Figur 7 Brugernes bedømmelse af taleforståeligheden.

6 Tips til brug af softwaren Forberedelserne til en succesfuld anvendelse af Adaptiv Phonak Digital starter allerede med brugerens data. Her kan man tilpasse brugererfaringen og den ønskede signalbehandlingsstrategi til brugeren. De understøttede erfaringsniveauer er førstegangsbruger, korttidsbruger, erfaren bruger og langtidsbruger. Målet for langtidsbrugere er at opnå en god taleforståelighed også ved svag tale, mens der i forbindelse med førstegangsbrugere snarere er fokus på en god spontan accept og på at undgå for meget gain i det højfrekvente område. Hermed påvirkes den ønskede akklimatiserings korrektion. Med dette forudkonfigurerede akklimatiseringsniveau påvirkes primært gainparametrene og om nødvendigt indstillingen af feedbackdæmpningen. Den automatiske tilpasning af akklimatiseringsniveauet foretages kun, hvis Adaptiv Phonak Digital anvendes. I forbindelse med alle andre tilpasningsregler er indstillingen på % altid forvalgt. Til den foretrukne signalbehandlingsstrategi kan der vælges lineær og ikke-lineær. Derved er det muligt at påvirke kompressionen uden at påvirke gainet for moderat tale væsentligt. Hvis Phonak Target-softwaren anvendes med NOAH, importeres audiologiske data fra NOAH automatisk i Phonak Target og tages med i forhåndsberegningen. Hvis der ikke er nogen audiologiske data, eller hvis der ønskes et nyt input, har Phonak Target to muligheder: et manuelt audiograminput og en måling med AudiogramDirect. Til målingen med AudiogramDirect anbefales det at foretage feedback-testen og real eartesten, inden AudiogramDirect-målingen udføres. Feedbacktesten og real ear-testen kan foretages via fanen [Bruger] og skærmen [RECD] (figur 8) eller via fanen [Tilpasning] og skærmen [Feedback og real ear test]. Figur 8 Start på feedbacktest og real ear test.

7 Tips til brug af softwaren Efter valg af høreapparat anbefales det at angive de nøjagtige akustiske parametre (fanen [Apparater], skærmen [Akustiske parametre]). Som nævnt ovenfor har dette en direkte indvirkning på forudindstillingens nøjagtighed. De akustiske parametre kan vurderes eller ændres hver gang, hvorimod Phonak Target automatisk foreslår en genberegning af forudindstillingen. Den resulterende forudindstilling kan ses under fanen [Tilpasning] på skærmen [Basis justering] (figur 9). Ud over de inputafhængige gainniveauer er det også muligt at påvirke målniveauet for gain i procent. Specifikationen i brugerens data har en direkte indvirkning på dette. Dette gælder også for kompressionsindstillingerne. Om ønsket kan brugererfaringen også modificeres for at opnå en endnu mere individuel indstilling. Der kan vælges 7-11 % af forudindstillingen, hvilket svarer til forskellen i indstillingen for en førstegangsbruger og en langtidsbruger. Kontrollér også, om den ønskede beregning af forudindstillingen er foretaget med Adaptiv Phonak Digital. Det er i øvrigt også altid muligt at konfigurere Adaptiv Phonak Digital som standardtilpasningsreglen under [Tilpasning]. Figur 9 Skærmbilledet til forudindstilling i Phonak Target /V1./13-5/FO Printed in Denmark Phonak AG All rights reserved Hvis tilpasningsreglen NAL-NL2 anvendes, bruges den tilsvarende modifikation af NAL-NL2- tilpasningsreglen og tilbydes som % målniveau for gain udelukkende i forbindelse med erfaringsniveauet førstegangsbruger. Alle andre brugererfaringsniveauer (korttidsbruger, erfaren bruger og langtidsbruger) benytter sig af NAL-NL2- indstillingen for erfaren bruger. Referencer [1] Methoden zur Charakterisierung der Hörgeräte-Signalverarbeitung. DIN EN , 9. [2] Lützen M.: Analyse von Strategie und Verlauf von Hörgeräteanpassungen in der Praxis. Diploma thesis, Institut für Hörtechnik und Audiologie, 5.

Phonak Target. Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target.

Phonak Target. Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. Phonak Target 3.0 Programmerings og tilpasningsvejledning introduktion Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. Læs desuden [Nyheder] på Phonak

Læs mere

2.0. Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion

2.0. Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target 2.0. Læs desuden [Nyheder] på Phonak Targets startskærm.

Læs mere

3.1. Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion

3.1. Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion Phonak TargetTM 3.1 Programmerings- og tilpasningsvejledning introduktion Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. Indhold 1 Opbygning/navigation

Læs mere

Phonak Target 5.0. Programmerings- og tilpasningsvejledning. Indhold. August 2016

Phonak Target 5.0. Programmerings- og tilpasningsvejledning. Indhold. August 2016 Phonak Target 5.0 August 2016 Programmerings- og tilpasningsvejledning Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. www.phonakpro.com/target_guide

Læs mere

Phonak Target 4.3. Programmerings- og tilpasningsvejledning. Indhold. Marts 2016

Phonak Target 4.3. Programmerings- og tilpasningsvejledning. Indhold. Marts 2016 Phonak Target 4.3 Marts 2016 Programmerings- og tilpasningsvejledning Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. www.phonakpro.com/target_guide

Læs mere

Phonak Audéo Q. Produktinformation

Phonak Audéo Q. Produktinformation Phonak Audéo Q Produktinformation Phonak Audéo Q er det omfattende BTE (bag-øret) RIC program for mild til kraftig hørenedsættelse. Phonak Audéo Q omfatter tre modeller, tre eksterne receivere og fire

Læs mere

Produktinformation. Flere oplysninger fås på

Produktinformation. Flere oplysninger fås på Produktinformation Virto Q er det omfattende i-øret-høreapparatprogram for let til svær hørenedsættelse. Virto Q omfatter fire modeller i tre funktionsniveauer. Virto Q høreapparater er med sin basis i

Læs mere

Max er et nyt Super Powerhøreapparat

Max er et nyt Super Powerhøreapparat Max Drevet af Era Mød Max Max er et nyt Super Powerhøreapparat fra Unitron. Max går ind for, at bekæmpe overforstærkning og beskytte hørelsen på lang sigt. Max går ind for, at hver funktion bør arbejde

Læs mere

Tilpasning, der passer til dig

Tilpasning, der passer til dig Tilpasning, der passer til dig 2 3 Fordelen ved den nye tilpasningssoftware, Phonak Target TM, er, at du selv bestemmer processen og ikke er tvunget til at følge stive procedurer. Høreapparatspecialister

Læs mere

3.3. Programmerings- og tilpasningsvejledning. Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target.

3.3. Programmerings- og tilpasningsvejledning. Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. Marts 2014 3.3 Programmerings- og tilpasningsvejledning Denne guide giver dig en detaljeret introduktion til tilpasning af høreapparater med Phonak Target. Læs desuden [Nyheder] på Phonak Targets startskærm.

Læs mere

Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde. Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice.

Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde. Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice. Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice. 3 Der har aldrig været en fuldt tilfredsstillende CROS-løsning til mennesker med en hørenedsættelse,

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA PRODUKTINFORMATION PRO Oticon Nera er bygget på den nye Inium-platform og er den bedst ydende inden for vores mest avancerede høreløsninger. Audiologien i Nera giver brugerne den bedst mulige lytteevne

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

Hvad kan du forvente af Tego Pro?

Hvad kan du forvente af Tego Pro? Hvad kan du forvente af Tego Pro? Tilpasning til dine personlige hørebehov Nu, hvor du har taget det første skridt til at forbedre din hørestatus med Tego Pro høre apparater, spekulerer du formodentlig

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

DREAM I SLANKT DESIGN

DREAM I SLANKT DESIGN DREAM I SLANKT DESIGN WIDEX DREAM familien er lige blevet endnu bedre. Med den nye DREAM FASHION model har du mulighed for at tilbyde høreapparatbrugere det absolut nyeste inden for teknologi og design

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Lyd og rum DELTA SDU DAG 7/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Fire overordnede hypoteser:. Kan man rent intuitivt udnævne et rum til at have

Læs mere

Usynlighed der giver dig selvsikkerhed, af tilværelsens rige lydscenarier. Life is on

Usynlighed der giver dig selvsikkerhed, af tilværelsens rige lydscenarier. Life is on Life is on Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der hjælper hørehæmmede til at høre, forstå

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing Udforsk din hørelse Discover At forstå hørenedsættelse your hearing At forstå En stemme kan være dybt rørende, kan formidle tanker, følelser og stemninger. Ethvert talt ord består af lyde og toner, der

Læs mere

Phonak CROS. Produktinformation

Phonak CROS. Produktinformation Produktinformation er en CROS/BiCROS løsning til folk med ensidig hørenedsættelse. Det består af to dele -sender og et trådløst Phonak Quest eller Spice+ høreapparat. Phonak CROS-senderen inkluderer to

Læs mere

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste nye generation af høreapparater er baseret på disse erfaringer. Denne forståelse

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OTICON GET

PRODUKTINFORMATION OTICON GET PRODUKTINFORMATION Oticon Get er en høreapparatfamilie velegnet til høretab fra milde til meget kraftige. Oticon Get er en høreapparatløsning for den økonomisk bevidste bruger. Get er et basisapparat,

Læs mere

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Roger TM Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Forskellen med Soundfield Det er vigtigt, at eleverne hører godt i klasseværelset, for at de virkelig kan yde deres bedste og få mest

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets - Er der sammenfald? Specialeafhandling i Audiologi Abitajiny Balakrishnan September 2013 Specialevejleder Carsten Daugaard Formalia Specialeafhandling

Læs mere

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Hvilken betydning har nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og for arbejdsliv hvad ved vi og hvad har vi mulighed for at undersøge?

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Hvad er. Cochlear Implant?

Hvad er. Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Hvad er Cochlear Implant? Et Cochlear Implant er et et avanceret høreapparat, der er beregnet til give øget lydopfattelse og mulighed for større taleforståelse hos børn og voksne

Læs mere

Vejledning om høreapparatbehandling

Vejledning om høreapparatbehandling 1 af 7 2009-07-29 14:52 Den fulde tekst Vejledning om høreapparatbehandling 1. Formål med vejledningen Retningslinjer for god høreapparatbehandling Sundhedsstyrelsens formål med denne vejledning er at

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010 Rapport Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri Udført for AMGROS Sagsnr.: A900292 Side 1 af 21 5. marts 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag.

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. ATV-møde 22.05.13 Widex Ture Andersen Overlæge. Audiologisk afd. OUH Lektor. Klinisk Institut. Syddansk Universitet 1 Oversigt:

Læs mere

et fornuftigt valg nyd det væsentlige

et fornuftigt valg nyd det væsentlige et fornuftigt valg Oticon Ino nyd det væsentlige Oticon Ino bringer den enkle høreløsning op på et højere plan. Med Ino kan brugerne opleve fordelene ved nogle af de allernyeste fremskridt inden for høreapparatteknologi:

Læs mere

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Kommunikér Vi tror på, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i

Læs mere

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne.

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne. Phonak Audéo Q Lille apparat. Stor ydeevne. Kommunikér Vi mener, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i kontakt med vores familie,

Læs mere

Høreløsningen til enhver livsstil

Høreløsningen til enhver livsstil Høreløsningen til enhver livsstil P E R F O R M A N C E L I N E Premium INIUM WIRELESS Avanceret Basis Specielt til alle At forbedre en høreapparatbrugers evne til at klare vanskelige situationer uden

Læs mere

Produktinformation PRIO 112 BTE VC PRIO 105 BTE DM VC PRIO 105 BTE DM. Høreapparatets funktioner: Personlige funktioner: Innovative Hearing Solutions

Produktinformation PRIO 112 BTE VC PRIO 105 BTE DM VC PRIO 105 BTE DM. Høreapparatets funktioner: Personlige funktioner: Innovative Hearing Solutions Produktinformation PRIO 112 BTE VC PRIO 5 BTE DM VC PRIO 5 BTE DM PRIO høreapparater leverer den mest avancerede performance på digitalt startniveau. PRIO leverer et unikt, personligt automatisk program

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

Høreapparat evaluering ud fra IEC 60118-15

Høreapparat evaluering ud fra IEC 60118-15 Høreapparat evaluering ud fra IEC 60118-15 Hearing Aid Evaluation According to IEC 60118-15 Specialeafhandling i Audiologi, Af Amina Chahade, 6. November 2014 Syddansk Universitet Odense Det Humanistiske

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

Rapport. Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge. Udført for Birgitte Franck. We help ideas meet the real world

Rapport. Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge. Udført for Birgitte Franck. We help ideas meet the real world We help ideas meet the real world Rapport Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge Udført for Birgitte Franck Projektnr.: A900167-04 7. februar 2005 DELTA Dansk Elektronik, Lys

Læs mere

Digital Super Power til børn

Digital Super Power til børn Digital Super Power til børn 2 Sumo DM Velegnet til børn Med maksimal power output og brugervenlig betjening samt stor tilpasningsfleksibilitet bliver Sumo DM hurtigt høreapparattilpassernes foretrukne

Læs mere

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 Rapport Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM Udført for Phonak Danmark og Oticon Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre

Roger TM. på arbejdspladsen. Fokus på arbejde frem for at høre Roger TM på arbejdspladsen Fokus på arbejde frem for at høre Kommunikere, deltage og bidrage En moderne arbejdsplads kan være et kompliceret lyttemiljø. Det er også et sted, hvor vellykket kommunikation

Læs mere

FORVENT mere af Oticon AGIL. - en ny undersøgelse bekræfter det!

FORVENT mere af Oticon AGIL. - en ny undersøgelse bekræfter det! FORVENT mere af Oticon AGIL - en ny undersøgelse bekræfter det! Spekulerer du over, hvor godt Oticon Agil er? * Undersøgelsen blev udført i Canada, Tyskland, Storbritannien og USA. Undersøgelsen indsamlede

Læs mere

HAC telefon testrapport

HAC telefon testrapport DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world HAC telefon testrapport Akustiske og magnetiske målinger på output fra forskellige telefoner December

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

information til forældre

information til forældre information til forældre tm WIDEX BABY 440 Den bedste start i livet For små børn spiller hørelsen en central rolle i den måde, de udvikler deres sprog og fortolker verden på. Spædbørn hører lyde specielt

Læs mere

DØVT ØRE. Hør begge sider af historien

DØVT ØRE. Hør begge sider af historien DØVT ØRE Hør begge sider af historien Lyd overføres fra brugerens døve øre til brugerens bedst hørende øre Widex Cros Widex Dream Widex Cros hør det fra begge sider Mennesker med ensidig døvhed kan gå

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Overvind udfor dringer i talefor ervind udfordring ståel er i talefor ståel

Overvind udfor dringer i talefor ervind udfordring ståel er i talefor ståel Roger Overvind udfordringer i taleforståelse 2 Undervisningen bliver konkret og meningsfyldt, når børn er virkelig engagerede, men dette engagement er kun muligt, når eleverne tydeligt kan høre og forstå,

Læs mere

Ace primax. Hør lydens farver. Ace primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer.

Ace primax. Hør lydens farver. Ace primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer. Ace primax Hør lydens farver. Ace primax høreapparater. For ubesværet hørelse. Høresystemer www.signia-hearing.dk Ace primax høreapparater. Diskret, så godt som usynligt, ubesværet. De nye Ace høreapparater

Læs mere

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage

Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI. Få flere detaljer med - mere power til at deltage Power til hjernen POWER HØRETEKNOLOGI Få flere detaljer med - mere power til at deltage POWER TIL HJERNEN Din foretrukne ledsager i hverdagen De fleste mennesker, som har et kraftigt høretab, bruger de

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Helt enkelt. Der er rigeligt med høreapparater i mellemkategorien. Så hvorfor lave et mere? kunne du med rette spørge...

Helt enkelt. Der er rigeligt med høreapparater i mellemkategorien. Så hvorfor lave et mere? kunne du med rette spørge... Helt enkelt Der er rigeligt med høreapparater i mellemkategorien. Så hvorfor lave et mere? kunne du med rette spørge... En komplet liste over egenskaber En idé, to produkter Gør det enkelt Vores idé var

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning T H E K N O W L E D G E C E N T R E VEJLEDNING Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning Titel Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr

Læs mere

Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse

Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse Rapport Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse Udført for AMGROS Sagsnr.: A900306 Side 1 af 20 August 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Kalibrering af Trimble S-serien

Kalibrering af Trimble S-serien Kalibrering af Trimble S-serien Kalibreringsopgaver; 1. Libelle(r) 2. Optisk lod 3. Horisontal/vertikal kollimation samt horisontalaksens skævhed 4. Autolock kollimation 5. Afstandsmåler 6. Laserpeger

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

widex zen terapi Introduktion

widex zen terapi Introduktion widex zen terapi Introduktion tinnitus har mange ansigter Widex Zen Terapi indeholder systematiske retningslinier, som audiologer og tilpassere kan bruge til behandling af tinnitus ved hjælp af Widex høreapparater

Læs mere

Er dit Cochlear Implant og dit høreapparat skabt for hinanden?

Er dit Cochlear Implant og dit høreapparat skabt for hinanden? Er dit Cochlear Implant og dit høreapparat skabt for hinanden? Evelyn Gardner, AB-bruger Fordelen ved en integreret løsning Hvis du overvejer at få et Cochlear Implant, er der mange gode grunde til fortsat

Læs mere

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Fakta om hørelse Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Hørelsen er den eneste af vores sanser, som konstant er aktiv Vores hørelse udvikles fuldstændigt,

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores innovative lydteknologi og design i kombination

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Phonak Insight. Tilpasninger til mennesker med tinnitus og betydningen af real ear-målinger. 1. Indledning

Phonak Insight. Tilpasninger til mennesker med tinnitus og betydningen af real ear-målinger. 1. Indledning Phonak Insight Tilpasninger til mennesker med tinnitus og betydningen af real ear-målinger David Crowhen, audiolog, Phonak NZ / Anna Biggins, Audiology Manager, Phonak AG 1. Indledning Tinnitus er opfattelsen

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din app. Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores

Læs mere

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov

Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Alder, Aldersbetingede høretab samt behov Charlotte T. Jespersen, M.A. Director, Global Audiology GN ReSound AS Agenda Aldring Aldersbetingede høretab & potentielle konsekvenser De ældre Rehabilitering

Læs mere

1. Indledning Efter indførelsen af den neonatale hørescreening i 2004 bliver børn med nedsat hørelse fundet tidligere end før (4). Det betyder at de Audiologiske Klinikker i Danmark nu står ovenfor nogle

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURlig lyd De nye CLEAR 220 høreapparater fra Widex er fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med hinanden konstant, ligesom

Læs mere

Teleslyngeanlæg. DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL

Teleslyngeanlæg. DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL W e h e l p i d e a s m e e t t h e r e a l w o r l d DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Teleslyngeanlæg Dansk fortolkning af de tekniske specifikationer givet i IEC 60118-4

Læs mere

!"#$%&#"'$!(')'*!"+$,%*(-.%,*'"/0"'12"$(

!#$%&#'$!(')'*!+$,%*(-.%,*'/0'12$( " # $ % & ' ( # ) * + ) *, " $ - (, &. + " + / $ 0 1 2 2 ( # *, $ 3 # ) 4 " 5 * ) + " + / $ 6 # * + ) + & + $ 7 8 5 $ * 9 5 8 : $ 8 : $, 8 ' ' & # ), ( + ) 8 # / $ ; ", # ) *, $ < & 2 ) 8. 8 : ) $ "#$%&#"'$(')'*"+$,%*(-.%,*'"/0"'12"$(

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12.

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12. 1 Teltakustik Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi Projektleder: Birger Bech Jessen Søren Vase Legarth DELTA SenseLab 12. April 2012 Projektet TELT AKUSTIK Formål: Formålet var at udvikle nogle

Læs mere

DELTA En del af høreomsorgen

DELTA En del af høreomsorgen DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Tlf. 72 19 41 00 cd@delta.dk

Læs mere

GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI

GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI GØR EN LILLE MELODI TIL EN ÆGTE HARMONI For en førsteklasses høreoplevelse JUNA 9 7 PICO RITE 1 2 Bernafon glæder sig over at kunne introducere det nye premium høreapparat Juna Pico RITE (receiver-in-the-ear).

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Lyd

Elevforsøg i 10. klasse Lyd Fysik/kemi Viborg private Realskole Elevforsøg i 10. klasse Lyd Lydbølger og interferens SIDE 2 1062 At påvise fænomenet interferens At demonstrere interferens med to højttalere Teori Interferens: Det

Læs mere

Phonak AccessLine. mypilot. Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger. Phonak ComPilot kommunikation og kontrol

Phonak AccessLine. mypilot. Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger. Phonak ComPilot kommunikation og kontrol Yd * F ** In Gr Phonak AccessLine Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger ComPilot TVLink -basestation Phonak AccessLine er udviklet specielt til at forbedre de trådløse tilkoblingsmuligheder

Læs mere

MP3-afspilleres Lydstyrke

MP3-afspilleres Lydstyrke We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL MP3-afspilleres Lydstyrke Kan man få høreskader af bærbare musikafspillere? September 2005 DELTA Dansk

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Noise Management Hit har et modulationsbaseret støj-styringssystem,

Noise Management Hit har et modulationsbaseret støj-styringssystem, p r o d u k t I n f o R M A T I O N - h i t p r o / h i t Oticon Hit er en familie af standard høreapparater i en høj kvalitet og med fremragende lydmæssige egenskaber. HIT er baseret på Oticons RISEplatform,

Læs mere

Hør bedre på arbejdet

Hør bedre på arbejdet Hør bedre på arbejdet Lev livet Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der hjælper hørehæmmede

Læs mere

Fører dig hen, hvor dine ører ikke kan!

Fører dig hen, hvor dine ører ikke kan! Fører dig hen, hvor dine ører ikke kan! Med Amigo FM bliver du i stand til at: > Overvinde støj > Koncentrere dig om tale > Håndtere dit lydmiljø > Være smart og alsidig > Og det eneste du behøver er,

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere