Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når syn og hørelse svigter samtidigt!"

Transkript

1 Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i høj grad aldersrelateret det gælder også den samtidige nedsættelse af de to sanser og det nødvendiggør en særlig indsats fra omgivelserne ndersøgelser u fra Sverige og Norge viser en forekomst på 4% -16 % af kombineret høre- og synsnedsættelse blandt ældre (afhængig af undersøgelsens metode, deltagernes alder samt den anvendte definition af høreog synsnedsættelse). Helt entydigt er det, at forekomsten er stærkt stigende med alderen. Resultaterne af de skandinaviske undersøgelser understøttes af en række 14 VOS

2 andre internationale undersøgelser ramt af kombineret syns- og hørenedsættelse På baggrund af de udenlandske undersøgelser vurderer Videnscentret for Døvblindblevne, at forekomsten af alvorlig kombineret syns- og hørenedsættelse ligger på 5 % i gruppen over 80 år stigende til 10 % hos ældre over 90 år. Det svarer til, at der i Danmark lever over ældre med en kombineret, som giver dem alvorlige problemer i dagligdagen. Aldersrelateret hørenedsættelse (presbyacusis) og AMD - alderspletter på nethinden - er de to hovedårsager til alvorlig kombineret syns- og hørenedsættelse hos ældre herhjemme. Konsekvenser og ko-morbiditet At leve med en kombineret har stor indflydelse på de ældres formåen og kapacitet i dagligdagen såvel fysisk som psykisk. Ældre, der kun har en synsnedsættelse, vil forsøge at kompensere for deres sansetab ved i højere grad at støtte sig til input fra hørelsen. Og omvendt: Ældre, der kun har en hørenedsættelse, vil forsøge at kompensere for det sansetab ved i højere grad at støtte sig til input fra synet. Ældre, der rammes på begge sanser, har ikke disse muligheder for at kompensere. Det kan stiliseres ved, at 1+1 = 3, for når optræder sammen, bliver konsekvensen større, end de individuelle sansetab lagt sammen. Det dobbelte sansetab skaber særlige vanskeligheder i forhold til kommunikation, tilegnelse af information og det at færdes på egen hånd. Afhængig af den enkeltes ressourcer kan det føre til isolation, passivitet og ensomhed, fordi den ældre person fx ikke længere er i stand til at orientere sig eller følge med i samtaler. Den ramte vælger måske at trække sig fra sociale arrangementer blandt venner og familie, fordi vedkommende ikke får noget godt ud af samværet. En 84-årig kvinde med dobbelt sansetab, som Videnscentret for Døvblindblevne har været i kontakt med, beskriver netop de situationer med ordene: Jeg bliver bims i bøtten. Det kræver enorme ressourcer fra hendes side at forsøge at følge med i sociale sammenhænge, når hun dels har vanskeligt ved at se, hvem der taler, dels har vanskeligt ved at høre, hvad der bliver sagt. Derudover oplever disse ældre til tider, at de ikke har noget at bidrage med til samtaler, fordi det er blevet så vanskeligt for dem at tilegne sig information og måske ikke længere kan følge med i for eksempel nyhederne. Problemer med at færdes medfører ofte fysisk passivitet, som kan føre til forskellige sygdomme og problemer. Af en række undersøgelser fremgår det således, at der er flere helbredsproblemer både somatiske og psykiske blandt ældre med kombineret sansetab end blandt ældre, der ikke er ramt på både syn og hørelse. Somatisk sygdom og dødelighed Med alderdommen stiger risikoen for en række sygdomme og helbredsproblemer, uanset om man lever med et dobbelt sansetab eller ej. Flere undersøgelser peger dog på, at risikoen for sygdomme og ulykker stiger yderligere hos ældre med en kombineret og det samme gælder dødeligheden. Blandt ældre med kombineret er der en højere forekomst af VOS

3 en række somatiske sygdomme end blandt jævnaldrende uden kombineret syns- og hørenedsættelse. forhøjet blodtryk 1,5 gange så højt hjerteproblemer 2,4 gange så hyppige hjerneblødning 3,6 gange oftere gigt 2,2 gange så ofte diabetes 2,1 gange hyppigere Undersøgelser tyder ligeledes på, at dødeligheden blandt hørenedsættelse er højere end blandt andre ældre. Arvelighed, rygning og passivitet er mulige årsager Der er især tre mulige forklaringer på den øgede forekomst af sygdom og dødelighed, uden at nogen af dem dog er bevist. Den ene er, at man kan være genetisk disponeret for forskellige lidelser på måder, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Der er påvist en sammenhæng mellem aldersbetinget hørenedsættelse og AMD, der tyder på, at ældre med AMD kan have en større risiko for også at få en hørenedsættelse end ældre uden AMD. Hvis denne sammenhæng er genetisk, kan man forestille sig, at den også kan medføre problemer i andre organer. Den anden mulighed er, at man gennem livet kan have været udsat for faktorer - som fx rygning eller toksisk påvirkning - som både kan have indflydelse på syn og hørelse og på udvikling af visse sygdomme. Og den tredje mulighed er, at en kombineret syns- og hørenedsættelse påvirker den generelle livskvalitet, humøret, funktions- og aktivitetsniveauet og de sociale relationer alt sammen faktorer, som har en afgørende indflydelse på sygdom og dødelighed blandt ældre. Kognitive problemer For ældre med kombineret kan situationen forværres yderligere pga. kognitive problemer. Kognitive problemer forekommer 2-4 gange hyppigere blandt ældre med kombineret end blandt deres jævnaldrende normalt-seende og normalthørende. Også i forhold til ældre, som kun er synshæmmede eller hørehæmmede, er forekomsten højere hos ældre med kombinationen af de to sansetab. Ligesom tilfældet er med somatisk sygdom, er årsagerne til sammenhængen mellem kognitive problemer (svækkelse ved at forstå, bearbejde og reagere på indtryk) og kombineret ikke endeligt fundet. En nærliggende forklaring er dog den isolation og passivitet, som mange ældre med kombineret syns- og hørenedsæt- 16 VOS

4 Støttemuligheder for ældre med kombineret har mulighed for at få specialrådgivning fra en døvblindekonsulent, hvis arbejdsområde netop er det dobbelte sansetab. Det kræver, at den kommune, som den ældre bor i, har tegnet abonnement på konsulenternes ydelser. Døvblinde konsulenterne har specifik viden om: den kombinerede syns- og hørenedsættelse rehabilitering og hjælpemidler tilrettelæggelse af hverdagen, så den ældre fortsat har mulighed for at føre et aktivt liv alternative kommunikationsformer lovgivning og dermed den ældres rettigheder uddannelse af kontaktpersoner uddannelse og rådgivning af omsorgspersonale på ældreområdet indenfor har ret til en kontaktperson, hvis deres sansetab er så alvorligt, at de betragtes som egentlig døvblinde. Det fremgår af Lov om Social Service 98. kan gennem medlemskab af Foreningen for Danske Døvblinde (tlf ) få adgang til den viden og de erfaringer, som foreningen ligger inde med samt få hjemmebesøg af foreningens konsulenter, som selv kender til at miste syn og hørelse. Hertil kommer rådgivning på landets kommunikationscentre om. Hertil kommer rådgivning på landets kommunikationscentre om. telse oplever, med ingen eller kun vanskelig kommunikation med andre og begrænset adgang til nyheder og anden information. At være afskåret fra input og ydre stimuli kan givet have indflydelse på en persons kognitive formåen. Dette understreger vigtigheden af, at man er ekstra opmærksom på risikoen for kognitive problemer blandt ældre med en kombineret syns- og hørenedsættelse. Og at man samtidig er opmærksom på, at kombinationshandicappet ofte kan forveksles med kognitive problemer. Flere undersøgelser peger desuden på en markant øget forekomst af depressive symptomer hos hørenedsættelse. Omkring dobbelt så mange af disse ældre har depressive symptomer sammenlignet med ældre uden sansetab. Der kan gøres noget Da det dobbelte sansetab kan være vanskeligt at opdage for såvel det ældre menneske selv som for omgivelserne, bremses processen med at få det ældre menneske til at fungere optimalt både set i forhold til at kompensere for funktionsnedsættelserne for eksempel med de rette hjælpemidler og den rette professionelle støtte, og ikke mindst i forhold til den ramtes egen opfattelse. VOS

5 Men der kan gøres noget, og herhjemme er der en række hjælpe- og støttemuligheder. En forudsætning for at hjælp kan sættes ind, er dog, at den kombinerede syns- og hørenedsættelse opdages. I flere af landets kommuner har Videnscentret for Døvblindblevne indledt et praktisk samarbejde med de forebyggende medarbejdere samt de lokale døvblindekonsulenter om opsporing af ældre med kombineret. Andet sundheds- og plejepersonale, pårørende og andre omkring ældre mennesker kan være med til at opdage den kombinerede ved for eksempel at være opmærksom på følgende: Den ældre er ofte ikke selv opmærksom på sine fremadskridende syns- og høreproblemer Den ældre har vanskeligt ved at gennemføre en samtale særligt når der er baggrundsstøj eller flere deltagere Forvirring og depressionslignende symptomer kan være tegn på en kombineret Der kan være andre sygdomme eller helbredsproblemer, som overskygger en kombineret syns- og hørenedsættelse. Tilbud om de rette hjælpemidler til denne gruppe af ældre kræver stor indsigt i, hvordan den kombinerede syns- og hørenedsættelse kommer til udtryk. At udlevere en talende vægt til en ældre med kombineret, giver eksempelvis ingen mening, med mindre graden af hørenedsættelse tages med i overvejelserne. Der skal derfor ofte tænkes i kreative baner for at sikre, at de hjælpemidler, som udleveres til hørenedsættelse, faktisk kommer de ældre til gavn. Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri hører under Servicestyrelsen og har til formål at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om handicap og socialpsykiatri herunder om funktionsnedsættelsen erhvervet døvblindhed. Centrets arbejde skal bidrage til at sikre kvaliteten i den kommunale, regionale og nationale indsats for mennesker, der har fået en alvorlig kombineret. Det tidligere Videnscentret for Døvblindblevne er i dag en del af Videncenter for Handicap og Socialpsykiatri. Videnscentret tilbyder landets kommuner hjælp med at opspore gruppen af ældre, der lever med en kombineret, således at de kommunale medarbejdere får skærpet opmærksomhed på og viden om den kombinerede synsog hørenedsættelse, og at de er klar over, hvilke handlemuligheder de har, når de støder på et ældre menneske med dobbelt sansetab. Læs mere om Videnscentret på og mere om erhvervet døvblindhed på 18 VOS

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

årsberetning 2009 Konsulentområdet

årsberetning 2009 Konsulentområdet årsberetning 2009 Konsulentområdet Indhold Indledning... 3 Tendenser indenfor konsulenternes rådgivningsområde i 2009... 4 DØVBLINDEKONSULENTERNE Om konsulentordningen for mennesker med døvblindhed....

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

gruppen En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa 488 36 si A5 brochure - At leve med RP 2013.indd 1 26-08-2013 18:34:50

gruppen En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa 488 36 si A5 brochure - At leve med RP 2013.indd 1 26-08-2013 18:34:50 At leve med RP gruppen En orientering om nethindesygdommen Retinitis Pigmentosa 488 36 si A5 brochure - At leve med RP 2013.indd 1 26-08-2013 18:34:50 Udgivet af Dansk Blindesamfund Blekinge Boulevard

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man?

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man? Hvad er et misbrug? Hvad er signalerne? Hvad gør personalet? Hvilke muligheder er der for behandling Hvordan forebygger man? 1 38 06 10-22849 - Trykkeriet Fyns Amt - Svanemærket. Licensnr. 541.528 Udviklingshæmmede

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Danmarks Bløderforening. Bløderliv under forandring. et bidrag til at ældre blødere får bedre muligheder for at leve et aktivt liv

Danmarks Bløderforening. Bløderliv under forandring. et bidrag til at ældre blødere får bedre muligheder for at leve et aktivt liv Danmarks Bløderliv under forandring et bidrag til at ældre blødere får bedre muligheder for at leve et aktivt liv 4 Indledning og baggrund 5 Bløderne bliver ældre 7 Udfordringerne bliver flere 9 Aktiv

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere