Det indre øre akustiske sygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det indre øre akustiske sygdomme"

Transkript

1 Det indre øre akustiske sygdomme Jacob H. Tauris Afdelingslæge, lektor, PhD Øre-næse-halsafdeling H AU 1 UNIVERSITET Anatomi & fysiologi Cochlea (hørelse) Os temporale pars petrosa Vestibulær apparatet (ligevægt) Det indre øre - Labyrinten AU 2 UNIVERSITET Angulære bevægelsesaccelerationer HC svt crista ampullaris Lineære bevægelsesaccelerationer HC svt maculae sacculi et utriculi Det indre øre - Labyrinten AU 3 UNIVERSITET 1

2 Scala vestibuli Perilymfe Ductus cochlearis Endolymfe Scala tympani Perilymfe Cochlea 4 Scala vestibuli (perilymfe) Reissner s membran lamina spiralis ossea cochlearis nervetråde Ductus cochlearis (endolymfe) stria vascularis lig. spirale prominentia spiralis Cortiske organ membrana basilaris Scala tympani (perilymfe) Cochlea 5 Scala vestibuli (perilymfe) Ductus cochlearis (endolymfe) TM Scala tympani (perilymfe) BM Cortiske organ 6 2

3 Cochlea Organ of Corti IHC OHC Spiral ganglion (hørelse) IHC er rigt innerveret og udgør de ægte auditive receptorceller, der transformerer mekaniske stimuli til elektriske impulser. OHC er sparsomt innerveret og fungerer som akustiske for-forstærkere, der forbedrer ørets sensitivitet og frekvens selektivitet overfor mekaniske vibrationer i cochlea via frekvensspecifikke oscillationer i cellernes længdeakse => somatisk elektromotilitet 7 Symptomer på indre øre lidelse Akustiske symptomer - hørenedsættelse (perceptiv) - tinnitus Vestibulære symptomer - svimmelhed (balancetab) - nystagmus - trykkende fornemmelse i øret - vegetative symptomer (kvalme / opkastning) 8 Hørenedsættelse Høretab: Konduktivt Perceptivt (lydledning) (sensori-neuralt) Lokalisation: øregang, trommehinde, cochlea, retrocochleært mellemøre Karakter: kvantitativ (max 60dB) kvantitativ + kvalitativ Stemmegaffel: Rinne: negativ ( 20dB) Rinne: positiv Weber: lat. ipsilateralt Weber: lat. kontralateralt Audiometri: luftledning (air-bone-gap) luftledning + benledning Ingen DL cochleært: DL + recruitment retrocochleært.: DL Behandling: kirurgi høreapparat, cochlear implant 9 3

4 Tinnitus Tinnitus er en subjektiv fornemmelse af lyd, der savner et reelt grundlag i patientens omgivelser. Tinnitus er et meget hyppigt forekommende symptom i befolkningen - ofte højfrekvent lyd (max ved 4kHz): pibende, hylende, brummende etc. - ofte 5-dB over høretærsklen - rammer især ældre 5% 1% Tinnitus i befolkningen 24% ingen tinnitus let tinnitus middelsvær tinnitus 70% invaliderende tinnitus Tinnitus Ætiologi: Perifert tinnitus genererende fokus: Labyrinten: HC degen. (alder, støj, ototoxica), Mb. Meniérè N. VIII + centrale baner: Acusticus neurinom, cerebral atherosklerose, Øregang, mellemøre mv.: Cerumen, trommehinde perforation, otosklerose, + Centrale processeringsfejl (PET studier: Øget aktivitet i høre-/prefrontale cortex + limbiske system) Ledsagesympt: konc. evne, irritation, vrede, depression, søvnproblemer, hovedpine, hyperacusis (+/- fonofobi) => 50%. Obj. tinnitus: Sjælden: Vaskulære malformationer (pulserende) myoklonier, kæbeledsdysfunktion Behandling: Mange tilbud men beskeden succes. TRT (tinnitus retraining therapy) => copingstrategier med støj (tinnitus maskers) 11 Tinnitus Hyperacusis (øget lydsensitivitet) ledsages som regel af tinnitus, mens kun halvdelen af tinnitus patienterne oplever hyperacusis 12 4

5 Årsager til SNHL Ætiologi: Sygdomsenhed (lidelse): Genetisk: Hereditære SNHL, presbyacusis (alder) Infektiøs: Lues congenita, maternel rubella, morbilli, tussis, scarlatina, labyrintitis, meningoecephalitis, parotitis epidemica Traumatisk: Frakturer i pars petrosa ossis temporalis, commotio labyrinthi akustisk traumer (eksplosionstraumer, støjtraumer) Toksisk: Farmaka: Thalidomid, AG, cisplatin, diuretika, acetylsalicylsyre etc. infektiøs-toksiske, alkohol, organiske opløsningsmidler, tobak etc. Vaskulær: A. cochlearis thrombose, A. vertebralis-basilaris insufficiens Wallenberg syndrom Inflammatorisk: Wegeners granulomatose, systemisk lupus erythematosis (SLE) Immunologisk: Erytroblastosis foetalis Autoimmun: Sarcoidosis, Cogans syndrom Idiopatisk: Mb Ménière, Sudden deafness Neoplastisk: Acusticusneurinom (vestibulært schwannom) - retrocochleært! Andre CPA-tumores Psykisk: Psykogen hørenedsættelse, simulation 13 Presbyacusis Ætiologi: Aldersdegeneration af SG og Cortiske organ (asympt. debut 25 år) Incidens: Hyppigste perceptive høretab! - genetisk disp. spiller en rolle. Symptomer: Høreproblemer ofte fra omkring års alderen Perceptivt høretab (sædv. debutterende med diskanttab). Kvantitativt og kvalitativt høretab. Tiltagende DL med alderen pga. forandringer i de centrale hørebaner. Tinnitus. Obj us: Norm. ØNH us. Udredning: Otomikroskopi, stemmegaffelprøver, audiometri Dif. diagn: Andre lidelser med perceptive høretab. Behandling: Audiologisk (høreapparater). 14 Dobbeltsidigt! perceptivt høretab!! Presbyacusis!! TC TI DL% Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 15 5

6 Støjtraumer Ætiologi: Kraftig eller langvarig eksposition for skadelige akustiske input - Knaldtraumer (soldater, jægere, skolebørn) - Arbejdsplads (maskinindustri, lufthavne, skibsværft etc.) - Musik (unge, musikere) Incidens: Meget hyppig tilstand! Symptomer: Hørenedsættelse (max: 3000Hz Hz Hz), tinnitus, klapfornemmelse Obj. us: Normal ØNH us. - (trommehinde perforation ved knaldtraume) Udredning: Otomikroskopi, stemmelgaffelprøver, audiometri Dif. diagn: Andre lidelser med perceptive høretab. Behandling: Audiologisk (høreapparater) kan være svært => Profylakse! 16 Dobbeltsidigt! høretab med dip! ved 4000Hz!! Støjskade!! Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 17 Ototoksiske farmaka Terapeutisk gruppe Eksempler Aminoglykosider gentamicin, netilmicin, tobramycin, neomycin, amikain framycetin, dihydrostreptomycin, kanamycin, streptomycin Makrolider * erythromycin Polypeptid antibiotika vancomycin Andre antibiotika chloramphenicol, tetracyclin, polymyxin B Cytostatika cisplatin, carboplatin, vincristin, vinblastin alpha-difluoromethylornithine (DMFO) Diuretika * furosemid Antireumatika * chloroquin Analgetika * ASA Malariamidler quinin Øvrige kviksølv, arsenik *) reversibel skade 18 6

7 Ototoksiske farmaka Aminoglykosider er blandt de mest anvendte antibiotika på verdensplan, men anvendelsen kompromitteres fortsat betydeligt af de nefrotoksiske og ototoksiske bivirkninger. MW: Da = glykosylgrupper = amino / guanidinogrupper Incidensen af AG-induceret ototoksicitet er faldet de seneste årtier grundet delvis substitution med nye antibiotika uden ototoksisk potentiale. AG anvendes dog fortsat til behandling af livstruende infektioner og ototoksiske bivirkninger forekommer i op til 20% af disse tilfælde. 19 Ototoksiske farmaka Cisplatin er et uundværligt kemoterapeutikum der anvendes til behandling af en lang række maligne lidelser enten som primær behandling eller i kombination med stråleterapi: Sarkomer Lymfomer Germinal celle tumores Carcinomer (småcellet lungecarcinom, ovariecancer) Cisplatin tilhører en gruppe af platin baserede kemoterapeutika, som efter intracellulær aktivering medfører krydsbinding af DNA, hvilket forhindrer celledeling og inducerer apoptosis. 20 Venstresidigt perceptivt høretab i diskanten Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex AG ototoxicitet Contralateral reflex TC TI DL% Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 21 7

8 Sudden deafness (SSNHL) Definition: Ensidigt høretab 30dB (nyopstået / forværring i eksisterende høretab) i 3 tilstødende frekvenser, udviklet over 3 døgn. Ætiologi: >90% idiopatiske (ISSNHL), viral, vaskulær, immunmedieret, Mb Ménière (intracochleær membran ruptur) Symptomer: Høretab, tinnitus (1/3), vertigo, angst, frustration Obj us: Norm. ØNH us. Otologisk krisetilstand => akut otologisk vurdering! Udredning: - ØNH us. inkl. otoneurologisk undersøgelse - Audiometri - MR-scanning - Blodprøver (hvis relevant) - Vestibulærundersøgelse (hvis vertigo) - Elektrofysiologiske undersøgelser (BRA, ASSR, OAE) 22 Sudden deafness (SSNHL) Prognose: God generelt (spontan remission 50%) Dårligere ved: svære høretab, højfrekvente høretab, svimmelhed, alder <15 eller > 60 år. Behandling: 50 mg prednisolon 2 døgn, 25 mg 2 døgn, herefter aftrapning med 5 mg hvert andet døgn til behandlingsstop (lavt evidensniveau)! 23 Mb Ménière Ætiologi: Ukendt men hydrops labyrinthi en væsentlig patogenetisk faktor Incidens: Ikke sjælden, =, midaldrende, ingen genetisk komponent. Symptomer: Initialt: Anfaldsvis: Svimmelhed, tinnitus, høretab (bas/recruitment), kvalme/opkast, trykken i øret => Fuldstændig restitution. Senere: Permanent: Høretab, tinnitus, kronisk usikkerhedsfølelse. Roligere fase uden fuld restitution (40% bilateral affektion). Obj. us: Irritationsnystagmus ved anfald (mod syge side). Udredning: Audiometri, vestibulærapparatsundersøgelse: kanalparese. Dif. diagn: Acusticus neurinom, HZV, labyrintitis, traumatisk indre øre affektion, a. vertebralis-basilaris insufficiens, Wallenberg syndrom. Behandling: Medicinsk, kirurgisk eller intratympanisk aminoglykosid. 24 8

9 Venstresidigt perceptivt høretab (også i bassen) med recruitment!! Mb. Meniérè!! Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Forventet afstand: 75dB Målt afstand: 30dB Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 25 Recruitment of loudness Loudness er betegnelsen for den subjektive opfattelse af lydstyrke, der udover en given lyds intensitet afhænger af dens frekvens og bølgeform. Recruitment of loudness beskriver det perceptuelle fænomen, at den oplevede styrke af en given lyd ved tiltagende lydintensitet stiger uforholdsmæssigt mere end den reelle fysiske forøgelse i lydintensiteten. Patognomonisk for cochleære høretab Grunden til at personer med cochleære høretab ofte først opfordrer til at tale højere for straks herefter at henstille til at holde op med at råbe. Høreapparatsbehandling med smalt terapeutisk vindue 26 Recruitment of loudness 27 9

10 Mb Ménière Behandling: Stort udvalg beskeden effekt! Medicinsk antihistaminer, betahistin, steroider, calcium antagonister, SSRI, BZD, vest. suppressanter Kirurgisk kirurgisk labyrintektomi, N. vestibularis neurotomi, dekompression af saccus endolymfaticus (saccotomi) Intratympanisk AG (kemisk labyrintektomi) Modificeret efter D. Assimakopoulos M.D. The journal of Laryngology & Otology, Jan vol Acusticusneurinom Definition: Benign langsomt voksende tumor udgået fra de Schwannske celler omkring N. vestibularis i eller nær porus acusticus internus Ætiologi: Ukendt, men associeret med neurofibromatosis type 2 (NF2) (ofte bilateral tumor) Symptomer: - Akustiske: Énsidigt langsomt prog. perceptivt høretab, - Vestibulære: Svimmelhed udtalt DL, tinnitus, ingen recruitment. - Øvrige: ICP (kvalme, opkast, hvp), cerebellare sympt., kranienerveudfald (N. intermedius*,v,vii). Udredning: ABR: Forsinket Jewitt V tak >0.3ms få falsk negative. Vest.app. us. (kanalparese), spinalvæske (prot ), audiometri, MR Dif. diagn: Cerebellopontine vinkel: Meningeom, epidermoidcelle tumor *) sensoriske / parasympatiske komponent af N VII. 29 Acusticusneurinom Behandling: 50%: Ingen vækst: Observation (gentagne MR) 40%: Langsom vækst: Tæt observation (gentagne MR) %: Hurtig vækst: Operation - kirurgisk - stereotaktisk stråle Prognose: Store tumores: 5- % mortalitet, ofte facialisparese Små tumores: 1-2 % mortalitet, sjæld. facialisparese 30

11 Asymmetrisk! perceptivt høretab!! Acusticus neurinom!! Nr. Århus Sygehus Luftledning: Knogleledning: Reflekstærskel Ipsilateral reflex Contralateral reflex TC TI DL% Dato Lydrum Audiometer Undersøger Rinne Angivelse: God: Middel: Dårlig: 31 SNHL hos børn Kongenitte Hereditære Syndromiske Non-syndromiske Non-hereditære Kongenitte infektioner (CMV, rubella, toxoplasmose, syfilis) Akvisitte Perinatale Hypoksi Hyperbilirubinæmi Lav fødselsvægt (<1500g) Infektiøse Meningitis Tympanogen labyrintitis Mæslinger Parotitis epidemica HIV Ototoksiske Aminoglykosider, cisplatin mv. Traumatiske Tindingebensfraktur Neoplastiske (Sjældne) Idiopatiske Risikofaktorer 32 Kongenitte høretab Hereditære Non-hereditære kendte årsager Recessive 77% ukendte årsager Dominante 22% Øvrige 1% Non-syndromiske Syndromiske 70% 30% 33 11

12 Hereditære høretab Non-syndromiske (70%) Connexin 26 Connexin 30 Adskillige andre (GBJ2 mut.) (GBJ6 mut.) Syndromiske (30%) Recessive Usher syndrom Pendred syndrom Jervell Lange-Nielsen syndrom Dominante X-bundne Waardenburg syndrom Branchio-oto-renalt (BOR) syndrom Neurofibromatosis type 2 (NF2) Stickler syndrom Treacher Collins syndrom Mb Paget Alport syndrom* Mitochondrielle MELAS syndrom MIDD syndrom Kearns-Sayre syndrom (KSS) MERRF syndrom Multifaktorielle CHARGE syndrom *) også autosomal dominant /recessiv arvegang 34 Behandling af SNHL hos børn Hørescreening (2005) AABR + OAE Audiologisk udredning Journaloptagelse Obj. undersøgelse Otomikroskopi Tympanometri ABR + OAE Legeaudiometri Tone taleaudiometri talebananen Høreapparater (HA) Cochleær implantation (CI) 35 Cochleær implantation Formål At udvikle hørelse hos børn med svær hørenedsættelse (døvhed) og derved give barnet mulighed for et udvikle et fuldt talesprog. Indikation: CI tilbydes såfremt audiologiske undersøgelser og observationer af barnets høreudvikling under HA-behandling bekræfter et høretab i en størrelsesorden, hvor normal taleudvikling ikke kan forventes. Antal 40 pr. år i DK - kongenit profund SNHL (ca. 30 pr. år) - progredierende SNHL - nyopstået profund SNHL (ex. efter meningitis) Simultan bilateral implantation med mindre kontraindiceret eller teknisk umuligt. Dog monaural CI-implantation ved god effekt af HA på det ene øre

13 Cochleær implantation CI-udredning Grundig journaloptagelse + obj. us. Audiologisk udredning Blodprøver (CMV, toxoplasmose, syfilis,tsh) + EKG Genetisk udredning Øjenundersøgelse Billeddiagnostik (MR pori acustici + CT ossa temporalia) Øvrig udredning (pædiatrisk, psykiatrisk, genetisk udredning etc.) 37 Cochleær implantation Forløb hos barn med kongenit døvhed 0-5 døgn Hørescreening 0-3 mdr. Primær audiologisk udredning 2-3 mdr. HA-behandling 3-8 mdr. Audiologisk opfølgning / CI-udredning 8-12 mdr. CI-implantation hvis sikker indikation (>< ANSD) 4 uger post-op Opstart af implantatet Herefter: 12 måneders Ambulant auditiv efterbehandling (AVT) - udvikling af auditive færdigheder / sprogsans Løbende teknisk justering af implantatet Årligt: Monitorering med sprogtests 38 Cochleær implantation Operation: Cochlea Spiral ganglion Risici: N. facialis, chorda tympani, svimmelhed, kvalme, tinnitus, tab af resthørelse, sårinfektion CI-patienter: Øget risiko for meningitis (pneumokokvaccine), øget risiko i tilfælde af AOM (vurdering CI-center), MR-scanning maks 1.5 tesla (forbinding!), ingen dykning 39 13

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET

VESTIBULÆRE SYGDOMME MÅL INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET OPBYGNING AF VESTIBULÆRAPPRATET INDRE ØRE (VESTIBULÆRE SYGDOMME) OG N. FACIALIS ADJUNKT, LÆGE, PH.D. INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN ØRE-NÆSE-HALSKIRURGISK AFDELING H SHOSPITAL VESTIBULÆRE SYGDOMME Opbygning af vestibulærapparatet Hyppigste

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Indhold: Epidemiologi. ---------------------------------------- Anatomi og fysiologi. Hvad sker

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til HOVEDPINE PROGRAM, DEL 1 Anatomi Anamnese Hovedpinedagbog Primære hovedpinetyper PROGRAM, DEL 2 Sekundære hovedpineformer Medicinoverforbrug Blødninger Infektiøs meningit Tumor ANAMNESE Systematik

Læs mere

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er udarbejdet

Læs mere

Os temporale og de cerebellopontine vinkler. Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Os temporale og de cerebellopontine vinkler. Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Os temporale og de cerebellopontine vinkler Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital CT eller MR? Generelt vælges MR til retrocochleær patologi og CT til patologi i de ossøse

Læs mere

CT eller MR? Protokoller. Ydre øregang. Øregangsatresi. Ydre øregang. Os temporale og de cerebellopontine vinkler

CT eller MR? Protokoller. Ydre øregang. Øregangsatresi. Ydre øregang. Os temporale og de cerebellopontine vinkler CT eller MR? Os temporale og de cerebellopontine vinkler Generelt vælges MR til retrocochleær patologi og CT til patologi i de ossøse strukturer. Det kan være nødvendigt med begge modaliteter. Edith Nielsen

Læs mere

Cochlear implant til voksne

Cochlear implant til voksne Gentofte Hospital og Rigshospitalet Øre-næse-hals/Audiologisk Klinik Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Cochlear implant til voksne Hvad er et cochlear implant? Et cochlear implant

Læs mere

Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn.l hørehandicappede selv om disse har op6mal høreapparat- /CI- behandling.

Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn.l hørehandicappede selv om disse har op6mal høreapparat- /CI- behandling. Detaljer om cochleære defekter og hvorfor der skal tages hensyn.l hørehandicappede selv om disse har op6mal høreapparat- /CI- behandling. Ture Andersen Overlæge Audiologisk Afd OUH. Lektor Syddansk Universitet.

Læs mere

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse. Udredningen foregår på

Læs mere

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter HØRELSENS FYSIOLOGI det ydre øre mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter Det ydre øre: ørebrusken (auriklen / Pinna) - skal opfange og lokalisere lyden - den asymmetriske (krøllede)

Læs mere

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM SOM, AOM OG Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) SOM SYGEHISTORIE Andreas Philip, 5 år. Sund og rask, godt sprog Han hører ikke efter (skole) Han skruer op for fjernsynet (familie, venner)

Læs mere

TINNITUS. Hvad er tinnitus? Hvor mange rammes af tinnitus? Hvorfor får man tinnitus?

TINNITUS. Hvad er tinnitus? Hvor mange rammes af tinnitus? Hvorfor får man tinnitus? Hvad er tinnitus? Tinnitus er en tilstand eller lidelse, hvor man oplever at høre en lyd, der ikke stammer fra en lydkilde i omgivelserne. Lyden kan høres i det ene øre, i begge ører eller et sted inde

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières.

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières. KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af Menières. Baggrund og formål Menières er en sygdom i det indre øre, som kendetegnes ved høretab, spontane

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Defekt i mellemøreknogler

Defekt i mellemøreknogler HVIS DU VIL VIDE MERE OM DEFEKT I MELLEMØREKNOGLER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Otologisk forskning i Danmark

Otologisk forskning i Danmark Otologisk forskning i Danmark En kort og ufuldstændig oversigt Mads Sølvsten Sørensen Aalborg Direkte måling og monitorering af mellemøretryk - med transducer forbundet til mastoidet på patienter opereret

Læs mere

Akustik & otoneurologi undersøgelsesmetoder. Akustiske undersøgelser. Lyd & hørelse. Amplitude (db) ms

Akustik & otoneurologi undersøgelsesmetoder. Akustiske undersøgelser. Lyd & hørelse. Amplitude (db) ms Akustik & otoneurologi undersøgelsesmetoder Jacob HjelleTauris, Afdelingslæge, lektor, PhD Øre-næse-halsafdeling H 1 Akustiske undersøgelser 2 Lyd & hørelse Lyd er mekaniske svingninger, der opstår når

Læs mere

Torben Poulsen. Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby. DTU Elektro Hearing systems. tp@elektro.dtu.

Torben Poulsen. Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby. DTU Elektro Hearing systems. tp@elektro.dtu. Audiogrammet er ikke nok! Torben Poulsen Institut for Elektroteknologi, Høresystemer Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby tp@elektro.dtu.dk Audiogrammet er ikke nok! 1 Indledning Tak for invitationen!

Læs mere

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital

DEN AKUT SVIMLE PATIENT. Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital DEN AKUT SVIMLE PATIENT Jens Højberg Wanscher Afdelingslæge Øre-, næse- og halskirurgisk afd. F Odense Universitetshospital SVIMMELHEDS- AMBULATORIUM SVIMMELHED ER HYPPIGT LIVSTIDS-PRÆVALENS 30 % UDGØR

Læs mere

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Viden om tinnitus En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Indhold Din situation og dine mål 4 Hvad er den lyd i dine ører? 5 Hvad forårsager tinnitus? 6 Tinnitus og hjernen 7

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Fakta om hørelse Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Hørelsen er den eneste af vores sanser, som konstant er aktiv Vores hørelse udvikles fuldstændigt,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB Hvordan ved du, om du har et høretab? Sandsynligvis vil du være den sidste, der opdager det. De fleste høretab sker gradvist over et så langt tidsrum, at man ikke nødvendigvis opdager

Læs mere

Cochlear implantation trin for trin. Because sound matters

Cochlear implantation trin for trin. Because sound matters Cochlear implantation trin for trin Because sound matters Indhold Introduktion... 3 Sådan fungerer hørelsen... 4 Forskellige typer af høretab... 5 Hvad er et cochlear implantat?... 6 Hvordan fungerer et

Læs mere

2. Formål Ensartet tilbud om udrednings- og behandlingsforløb ved APD med baggrund i den aktuelle viden.

2. Formål Ensartet tilbud om udrednings- og behandlingsforløb ved APD med baggrund i den aktuelle viden. Dokumentegenskaber Gældende for Udkast 2013 ver.1 Otorhinolaryngologi, hoved- og halskirurgi & audiologi Udarbejdet af Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab under DSOHH 24.01.14 Opdateringsdato 01.02.14

Læs mere

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til?

Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Modic forandringer Er det virkelig antibiotika, der skal til? Ole Kudsk Jensen Reumatolog, ph.d. RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte Diagnostisk Center Regionshospitalet Silkeborg Hvad er

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005

Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005 Arbejdsskadestyrelsen 15. juni 2009 3. udgave Vejledning om anerkendelse af hørenedsættelse efter støj anmeldt før 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Afgrænsning...4 3. Lovgrundlag...4

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå ØRE-NÆSE-HALS-SYGDOMME OG HOVED-HALS-KIRURGI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag.

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. ATV-møde 22.05.13 Widex Ture Andersen Overlæge. Audiologisk afd. OUH Lektor. Klinisk Institut. Syddansk Universitet 1 Oversigt:

Læs mere

Hørelse for livet Om hørelse og høretab. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan hørelsen forsvinder, og hvad du kan gøre ved det

Hørelse for livet Om hørelse og høretab. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan hørelsen forsvinder, og hvad du kan gøre ved det Hørelse for livet Om hørelse og høretab Hvordan hørelsen fungerer, hvordan hørelsen forsvinder, og hvad du kan gøre ved det 3 Vores hørelse færdigudvikles, mens vi stadig ligger i maven Hørelsen er den

Læs mere

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ

Organiske psykiske. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Tilpasset AMJ Organiske psykiske lidelser p Demens p Delir p Mange andre, som vi ikke kommer ind på. Demens p Svækkelse

Læs mere

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition

Dansk Selskab for Vestibulogi. Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi. Baggrund. Afgrænsning og definition Dansk Selskab for Vestibulogi Fagområdebeskrivelse af Vestibulogi Fagområdet vestibulogi varetages af Dansk Selskab for Vestibulogi (DSFV) der hører under specialeselskabet Dansk Selskab for Otolaryngologi

Læs mere

11 Høresansen 210 MEDICINSK BIOFYSIK I

11 Høresansen 210 MEDICINSK BIOFYSIK I 11 Høresansen Ørets opbygning Lydbølgers natur Lydbølgers amplitude og intensitet Lydens passage gennem fast stof Ørets følsomhed for lyd Transmission af lyd til det indre øre Lydperceptionens mekanisme

Læs mere

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS)

Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Cryopyrin-Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) Version af 2016 1. HVAD ER CAPS 1.1 Hvad er det? Cryopyrin Associerede Periodiske Syndromer (CAPS) består

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Sygdomme i vulva Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Lærebog - kapiteloversigt Kapitel 1: Embryologi og anatomi Kapitel 17: Gynækologiske tumorer Kapitel 19:

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

- Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø

- Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø Bachelorprojekt Audiologi Syddansk Universitet Vejleder: Carsten Daugaard - Et projekt om pædagogernes opfattelse af støjen i deres arbejdsmiljø Af Pernille Hyldeqvist Side------ 1/49 Resumé Denne opgave

Læs mere

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11. TRIATHLON og overbelastningsskader Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.11 DISPOSITION Introduktion Triathlon skader Træningsmængde og overbelastning

Læs mere

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger

Udredning og klassificering - Praktiske Anbefalinger Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkesmerter v/per Kjær, ph.d Inge Ris, DipMT, MR, ph.d-stud Heidi Eirikstoft, fys Dip MDT Udredning og klassificering - Praktiske

Læs mere

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret

Patientvejledning. Hul på trommehinde. Operation i mellemøret Patientvejledning Hul på trommehinde Operation i mellemøret Det anslås at ca. hver 10. dansker har et behandlingskrævende høretab. Nedsat hørelse påvirker taleforståelsen og evnen til at opfatte andre

Læs mere

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital.

Danish Headache Center. Hovedpine. Song Guo, læge, ph.d.-studerende. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital. Hovedpine Song Guo, læge, ph.d.-studerende Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afdeling Glostrup Hospital Sted 22-03-2015 og dato (Indsæt Song Guo Dias 1 International Classification of Headache Disorders

Læs mere

Informationspjece om lidelsen. Acusticusneurinom. Dansk Acusticusneurinom Forening. www.acusticusneurinom.dk

Informationspjece om lidelsen. Acusticusneurinom. Dansk Acusticusneurinom Forening. www.acusticusneurinom.dk Informationspjece om lidelsen Acusticusneurinom Dansk Acusticusneurinom Forening www.acusticusneurinom.dk Trykt og udgivet af Oktober 2011 Dansk Acusticusneurinom Forening Der er ydet støtte til folderen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 12. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 0. D.SP.NR. 8349 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gentamicin 2care4 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Gentamicin 1,3 mg/cm 2 som gentamicin

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå ØRE-NÆSE-HALS-SYGDOMME OG HOVED-HALS-KIRURGI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

widex zen terapi Introduktion

widex zen terapi Introduktion widex zen terapi Introduktion tinnitus har mange ansigter Widex Zen Terapi indeholder systematiske retningslinier, som audiologer og tilpassere kan bruge til behandling af tinnitus ved hjælp af Widex høreapparater

Læs mere

GENERELT. Generelle oplysninger om acusticusneurinom. Dansk Acusticusneurinom Forening. www.acusticusneurinom.dk

GENERELT. Generelle oplysninger om acusticusneurinom. Dansk Acusticusneurinom Forening. www.acusticusneurinom.dk GENERELT Generelle oplysninger om acusticusneurinom Dansk Acusticusneurinom Forening www.acusticusneurinom.dk Trykt og udgivet af Forord Tilladelse Dansk Acusticusneurinom Forening Oktober 2013 Folderen

Læs mere

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Revideret den 25. august 2014 1. Krav til udstyr 1.1. Apparatur på behandlingsstedet Det blev undersøgt,

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Cochlear implant til børn

Cochlear implant til børn Gentofte Hospital Øre-næse-halskirurgisk og audiologisk Klinik Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Cochlear implant til børn Formålet med Cochlear Implant (CI) CI er en anerkendt behandlingsform for døve og

Læs mere

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande

Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Sygehistorie 1 Trigeminusneuralgi og andre kranielle smertetilstande Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Uddannelsesprram for ansættelse i audioli ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den 8. marts 2004 Uddannelsesprram for ansættelse i audioli som reservelæge

Læs mere

y = f(x) y = output x = input

y = f(x) y = output x = input Funktion = f Indre øre og svimmelhed: otoneurologisk udredning ørelægens perspektiv Søren Vesterhauge y = f(x) y = output x = input Funktion = f Balancesystemet Hypofunktion = hypoexibilitet = parese/paralyse

Læs mere

Trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og hovedpine. differentialdiagnoser ved tandsmerter

Trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og hovedpine. differentialdiagnoser ved tandsmerter Trigeminusneuralgi, ansigtssmerter og hovedpine differentialdiagnoser ved tandsmerter Konference 2014 for klinikassistenter Stine Maarbjerg, læge og ph.d.-studerende Glostrup Hospital, the Capital Region

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1573_Orto-rhino-laryngologi.indd 3 26-08-2011 13:44:11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 1 Øret: Lidt anvendt anatomi 7 2 Undersøgelse af øret 12 3 Undersøgelse af hørelsen 15 4 Høretab 24 5 Sygdomme i ydre øre 30 6 Sygdomme i øregangen 36 7 Trommehinden 45 8 Otitis

Læs mere

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom.

Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Intervention i forhold til psykologiske og udviklingsmæssige karakteristika hos børn og unge med Usher syndrom. Fagkonference om Usher Syndrom Udarbejdet af Bente Ramsing Eikholt Drammen, November 2013

Læs mere

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing Udforsk din hørelse Discover At forstå hørenedsættelse your hearing At forstå En stemme kan være dybt rørende, kan formidle tanker, følelser og stemninger. Ethvert talt ord består af lyde og toner, der

Læs mere

Vejledning om høreapparatbehandling

Vejledning om høreapparatbehandling 1 af 7 2009-07-29 14:52 Den fulde tekst Vejledning om høreapparatbehandling 1. Formål med vejledningen Retningslinjer for god høreapparatbehandling Sundhedsstyrelsens formål med denne vejledning er at

Læs mere

Oplæg om øret & hørelsen

Oplæg om øret & hørelsen Workshop for sprogvejledere 271113 Oplæg om øret & hørelsen Talehørefagkonsulent Erik Cloyd Ebsen PPRS børn & unge Aarhus Kommune Disposition Lidt om lyd Hvordan virker øret Hvordan hører man? Årsager

Læs mere

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Et projekt i samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Næsens sygdomme. Kongenitte sygdomme. Trauma. Kosmetiske Fistler/cyster. Claus Gregers Petersen. Speciale: næse n.

Næsens sygdomme. Kongenitte sygdomme. Trauma. Kosmetiske Fistler/cyster. Claus Gregers Petersen. Speciale: næse n. Næsens sygdomme Claus Gregers Petersen Overlæge, Øre-næse,, halsafdeling H Speciale: næse n og bihulekirurgi Kongenitte sygdomme Kosmetiske Fistler/cyster Læbe-ganespalte Trauma Trauma Cosmetic Unilateral

Læs mere

Høringssvar fra SFR ØNH inkl. audiologien vedr. Udkast til rapport til evaluering af høreapparatsområdet

Høringssvar fra SFR ØNH inkl. audiologien vedr. Udkast til rapport til evaluering af høreapparatsområdet SFR ØNH inkl. audiologien Til: Region Hovestaden Center for Sundhed Att. Niels Erik Jørgensen Blegdamsvej 9 2100 København Ø Opgang 11, 4. sal Afsnit 11.04 Telefon 35455685 Direkte 35455685 Web www.rigshospitalet.dk

Læs mere

Cochlear Implant. Høreafdelingen

Cochlear Implant. Høreafdelingen Cochlear Implant Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 COCHLEAR IMPLANT Hvem kan have glæde af Cochlear Implant? CI kan være et alternativ til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen er blevet

Læs mere

Akne, rosacea og perioral. dermatitis

Akne, rosacea og perioral. dermatitis Akne, rosacea og perioral Akne unge teenagere dermatitis Rosacea midaldrende Perioral dermatitis unge kvinder Acne vulgaris Akne er en hyppig forekommende i teenageårene Varierende sværhedsgrad Nedsat

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Ørelidelser i praksis

Ørelidelser i praksis Ørelidelser i praksis Jesper Lillesø Spec. læge Almen medicin Formål Gennemgå de lidelse som er relevante for sygeplejersker ved selvstændige konsultationer+ telefonvisitation i almen praksis Praktisk

Læs mere

Skelnetabets betydning for kommunikationen

Skelnetabets betydning for kommunikationen Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

CI OG FUNKTIONSNEDSÆTTELSE. Oplæg til workshop på PCN fagkonference 2016 Pia Solholt, CDH

CI OG FUNKTIONSNEDSÆTTELSE. Oplæg til workshop på PCN fagkonference 2016 Pia Solholt, CDH CI OG FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Oplæg til workshop på PCN fagkonference 2016 Pia Solholt, CDH INDHOLD Udviklingshæmning og CI Overvejelser og problematikker i relation til valg af kommunikation GENEREL UDVIKLINGSHÆMNING

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Rehabilitering af høretab hos patienter med acusticusneurinom

Rehabilitering af høretab hos patienter med acusticusneurinom Artiklen er fra den amerikanske forening og oversat af Birte Lambert. ( Vi tar forbehold for evt. fejlagtig oversættelse fra engelsk til dansk.) Rehabilitering af høretab hos patienter med acusticusneurinom

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

CMT klinisk udredning og behandling. Henning Andersen

CMT klinisk udredning og behandling. Henning Andersen CMT klinisk udredning og behandling Henning Andersen 57 årig kvinde Henvist fra ortopædkirurgisk afdeling obs neuromuskulær sygdom Disp : fader havde hulfødder Haft hulfødder siden barndommen. Igennem

Læs mere

TINNITUS & Spørgsmål svar

TINNITUS & Spørgsmål svar TINNITUS Spørgsmål & svar 1 Hvad er tinnitus? s. 04 2 Hvordan opleves tinnitus? s. 05 3 Hvordan reagerer man, når man rammes af tinnitus? s. 06 4 Hvor almindelig er tinnitus, og hvem rammes især? s. 06

Læs mere

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8

Model for risikovurdering modul 4, 6 og 8 Modul 4 Aktuelt sygeplejeproblem Teoretisk begrundelse for risici Aktuelt sygeplejeproblem Teoretiske begrundelser for risici Epidemiologiske belæg for risici og forhold, der forstærker risici Eksempelvis:

Læs mere

Tidlige tegn ved Psykose

Tidlige tegn ved Psykose Tidlige tegn ved Psykose Ulrik Haahr Overlæge Kompetencecenter for debuterende psykose. Psykiatrien Øst, Region Sjælland 06-03-2012 PsykInfo 29-02-2012 1 Tidlige tegn ved psykose Velkommen 06-03-2012 PsykInfo

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne

Bilag III. Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne Bilag III Ændringer til relevante punkter i produktresuméet og indlægssedlen/indlægssedlerne 38 PRODUKTRESUME 39 Pkt. 4.1 Terapeutiske indikationer [De aktuelt godkendte indikationer slettes og erstattes

Læs mere

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag.

Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen. Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Center for Kommunikation - Herning Høreafdelingen Stine Borges Tinnituskonsulent Audiologopæd, cand. mag. Håndtering af tinnitus Hvilke ting i forhold til min tinnitus har jeg selv indflydelse på? Hvad

Læs mere

Specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2012

Specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2012 Specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2012 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2012 Ortopædisk kirurgi Regionsfunktioner Hofte- og knæalloplastik Fod-ankelkirurgi

Læs mere

AMI DOKUMENTATION 8. Organiske opløsningsmidler og støj som årsag til høreskade

AMI DOKUMENTATION 8. Organiske opløsningsmidler og støj som årsag til høreskade AMI DOKUMENTATION 8 Organiske opløsningsmidler og støj som årsag til høreskade AMI DOKUMENTATION 8 Organiske opløsningsmidler og støj som årsag til høreskade S.P. Lund & O.M. Poulsen Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Svimmelhed - en oversigtstur i karusellen

Svimmelhed - en oversigtstur i karusellen Svimmelhed - en oversigtstur i karusellen Specialekarusellen Neurologi Obstetrik ØNH Svimmelhed Øjensygdomme Kardiologi Psykiatri Intern medicin Hvad mener patienten eller symptomkarusellen? Bevægelsesillusion

Læs mere

Sanseorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Sanseorganer. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Sanseorganer 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Sanseorganer Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede,

Læs mere

Notat om fastsættelse af varigt mén i høresager efter langvarig udsættelse for støj

Notat om fastsættelse af varigt mén i høresager efter langvarig udsættelse for støj 10. september 2010 Notat om fastsættelse af varigt mén i høresager efter langvarig udsættelse for støj 1. Indledning... 1 2. Den selvvurderede høre- og kommunikationsevne... 3 2.1. Hvordan udfylder speciallægen

Læs mere

DIT BARNS HØRELSE EN omfattende guide TIL forældre om HØRELSE og HØRETAB www.widex.dk DIT BARNS HØRELSE www.widex.dk WIDEX

DIT BARNS HØRELSE EN omfattende guide TIL forældre om HØRELSE og HØRETAB www.widex.dk DIT BARNS HØRELSE www.widex.dk WIDEX DIT BARNS HØRELSE en omfattende guide til forældre om hørelse og høretab DIT BARNS HØRELSE EN OMFATTENDE GUIDE TIL FORÆLDRE OM HØRELSE OG høretab Indhold Dit barns hørelse... 3 At forstå sit barns hørenedsættelse...

Læs mere