Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 1"

Transkript

1 Klassisk speciale omfatter: - Infektionssygdomme (folkesygdomme) - Hørenedsættelser - Tumorer - Medfødte lidelser - Traumer - Fremmedlegemer Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 1 Omfatter bl.a. flg. diagnoser: - Fraktur (næsefrakturer) - Lammelse (facialis parese) - Infektion (Otitis media (hypp. diagnose hos børn)) Undersøgelse af høretærsklen: - Hviske- og talestemme. - Toneaudiometri. - Electric response audiometri. De 2 hovedtyper af hørenedsættelse: - Conductive: ydre og midderste øre. - Sensitive: indre øre + centralt. Konduktivt og sensori-neuralt høretab: Stemmegaffelprøver (Rinne, Weber) Prøveordenens frekvens Luftledning Skelneevne. Balancen den afferente side: - Perifere syn: lavfrekvent opfattelse af bevægelse i omgivelserne. - Indre øre: buegange, otolithorganer. - Kinæstesi: tryk berøring. Balancen den efferente side: - Orientering, sensation. - Kompensatoriske øjenbevægelser - visuel orientering. - Rotatoriske hoved/kropsbevægelser visuel orientering. - Antigravitations muskulatur: fysisk balance. Rombergs prøve udføres med: samlede ben, korslagte arme og lukkede øjne. - udvidet Romberg: med hyperextenderet hoved (kobler normale otolithinformationer ud), eller med hæl-mod-tå (kobler normale kinæstetiske impulser ud). Spontan- og positionsnystagmus: - Spontannystagmus: siddende. - Positionsnystagmus: rygleje, venstre sideleje, højre sideleje. - Nystagmus retning: horisontal, vertikal, rotatorisk. - Latenstid. - Trætbarhed. Christian Lildal Carranza,

2 BPPV = benign paroxysmal positionssvimmelhed. - Latenstid: svimmelhed og nystagmus begynder et eller flere sekunder efter at hoved og overkrop er tiltet mod det syge øre (Dix-Hallpikes manøvre) og stiger hurtigt i styrke. - Varighed mindre end 1 minut: Nystagmus reduceres gradvis efter sekunder. - Rotatorisk nystagmus: nystagmus ses bedst bag Frenzels brille. - Reversering: - Trætbarhed: - Cupulo- eller canalolithiasis? Dix-Hallpikes prøve: Hoved drejes 45 grader mod venstre. Patienten føres sidelæns ned på højre skulder. Herved testes højre posteriore buegang. Epley s manøvre ved venstresidig BBPV kan trække otolithkrystallerne på plads...? Neuritis vestibularis: - Incidens/køn/alder: næsthyppigste årsag til svimmelhed, hyppigst mellem 30 og 60 år (kvinder i 4. dekade, mænd i 6. dekade). - Patofysiologi: tonusimbalance mellem hø. og ve. labyrint pga. påvirkning af n. vest. sup. - Ætiologi: fomodentlig viral neuritis (HSV). - Definition: akut unilateral (idiopatisk) vestibulær paralyse. - Beskrivelse: udtalt, vedvarende gyratorisk svimmelhed + horisontal-rotatorisk spontannystagmus + opkastning og kvalme + ensidig kalorisk hypo/arefleksi. - Forløb: gradvis remision ved central kompensation og remision af funktion hos 2/3 over 2 år. Fobisk postural svimmelhed: - Kortvarige svimmelhedsanfald iblandet angst. Situationsbetinget. Typisk har pt. haft en tidligere episode med svimmelhed, hvorefter der opstår angst for at havne i lignende situationer. Def. af mb. Meniére: Den endolymfatiske hydrops: - Volumenforøgelse af de endolymfatiske rum: især scala media med displacering af Reissners membran og dilatation af sacculus. - Tegn på tidligere ruptur af den endolymfatiske membran -> udsivning af kalium i det perilymfatiske rum og paralyse af sansecellerne -> anfald? Sympt. ved mb. Meniére: - Svimmelhedsanfald af 1/2 24 t. varighed. - - Tinnitus - Cochleært høretab Hørelse ved mb. Meniére: - Cochleært høretab. - Baskomponent i de første år? - Recruitment, hvilket for pt. viser sig ved hyperakuse. - Ofte modsidigt, høretab og tinnitus. - Høreapparatbehandling vanskelig (pga. recruitment og fluktuation af hørelsen). Christian Lildal Carranza,

3 Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 2 Sekretorisk otitis media: Inflammation 1) Mangelfuld tubaåbning: Slimhindeaffektion f.eks. øvre luftvejsinfektion. Rhinopharynx adenoide vegetation, tumorer Muskulær insuff. gane spejlsparese, ganespalte. 2) Mangelfuld tubalukning: Reduktion af elastiske kræfter Reduktion af omgivende vævstryk (afmagring). Ved otoskopi: Retraktion af trommehinde evt. med væskespejl. Nedsat hørelse, normalt ingen smerter. Behandling: Vil oftest gå over af sig selv. Evt. drænanlæggelse med udsugning af sejt sekret. ligger til det bliver udstødt (1/2 1 år.) Akut otitis media: Infektion (suppurativ otitis media) AOM ØLI COM/normalisering SOM Agens: pneumokokker (20%), hæm. influenzae (30%), streptokokker (15%), Braham catarr. (6%) Symptomer: rød, svullen trommehinde, nedsat bevægelighed, væske i mellemøret, ørepine, uro, feber, hørenedsættelse. Hos mange familier er Otitis media ophobet ørebørn. Oftest bakterieinfektion: hæmophilus, streptokokker, Behandling af Otitis media: - Nihil? Hvis man er sikker på ordentlige sociale forhold. - Elevation 20 : + effekt. - Næsedråber:? effekt. Rent symptomatisk. - Peroral norephedrin: - effekt. - Analgetica: ++ effekt. Rent symptomatisk. - Antibiotika: + effekt, fremskynder spontanforløbet. Brug penicillinpræparat. - Paracentese: palliativ/terapeut (smerte, recidiv, terapisvigt). Øjeblikkelig effekt, men besværligt. - Tubulation: (+) effekt. Evt. profylaktisk ved recidiverende otit. - Adenotomi: (+) effekt. - KONTROL ca. 3 uger efter med otoskopi og hørevurdering. Evt. ny kontrol hos otolog, hvis tvivl. V-penicillin 0,08-0,10 MIE/kg/døgn dage. (mellem 5-10 dage). Hver 4. barn får problemer med hørelsen. Otitis media er en børnesygdom. Kan blive kronisk resulterende i perforation i voksenlivet. 2 hovedtyper af perferation: - Central pars tensa. - Perifer pars flaccida. Sympt.: secret, Der kan dannes en pseudomembran, hvis der er massiv perforation af membrana tympani. Dog er der kun de to cellelag uden de mellemliggende fibrøse fibre. Derfor er den tynd og pellucid. Christian Lildal Carranza,

4 Hyppigheden af kronisk Otitis media er i DK ca. 3-4%. Colesteatom: epithelindvækst i media. Kan give knogledestruktion. Bening, men ekspansiv voksende. En ørepollyp, går altid ind til mellemøret. Må ikke bare fjernes. Skal opereres.kan også opstå ved kronisk otitis media. Komplikationer: - SOM: 25% (3 mdr.) - AT - Vedvarende otorrhoea - Mastoiditis: rødhed, ømhed, øre kan stritte. Beh.: massiv antibiotika, operation. Subperiostal abces. - Labyrinthitis: 2 typer: serøs, destruktiv. Sympt.: nystagmus, hørenedsættelse. Kan brede sig til meningitis. - Facialis påvirkning. Ved akut otitis media er årsagen ødem. Ved kronisk otitis media er årsagen et colesteatom, der eroderer facialis. - Intrakraniel spredning: epi/subdural absces, meningitis, sinus trombosis. - COM: kronisk otitis media. Christian Lildal Carranza,

5 Styrken i db af en lydkilde måles 1 m. fra kilden. Udvikling af sprog hos børn: 1,5 år ord 2 år 100+ ord 3 år 1000 ord Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 3 AUDILOGI Disponerende faktorer for neonatal høretab: - Hereditær disposition. - Intrauterin infektione (CMV, rubella, syphilis, herpes, toksoplasmose...) - Kraniofaciale anomalier (inkl. aurikel, øregang) - FV < 1500 g. - Hyperbilirubinæmi: udskiftningstransfusion. - Ototoksisk medikation (aminoglykosider, loop diuretika...) - Bakteriel meningitis. - Apgar score: 0-4 ved 1 min.; 0-6 ved 5 min. - Mekanisk ventilation: 5 dage eller længere. - Stigmata/fund forbundet med syndromer omfattende høretab. Disponerende faktorer for høretab hos spædbørn: - Forældre/formynder bekymring (hørelse, tale, sprog, udvikling). - Bakteriel meningitis og andre infektioner. - Hovedtraumer med kraniebrud. - Stigmata/fund forbundet med syndromer omfattende høretab. - Ototoksisk medikation. - SOM (sekretorisk otitis media) > 3 måneder (permanent, recidiverende). OTOSCLEROSE, COCHLEÆRE- OG RETROCOCHLEÆRE SGD. Årsager til hørenedsættelse: 1) Otitis media mellemørebetendelse Børn: sekretorisk o.m. katar Voksne: Kronisk mellemørebetændelse Seq. otit. følgetilstande Cholesteatom benæder 2) Otosclerose forkalkning af stapes 3) Meniere s sygdom 4) Presbyacusis alderdoms hørenedsættelse 5) Arvelige hørenedsættelser 6) Specielle årsager Otosclerose: lokaliseret knoglenydannelse i tindingebenet (pars petrosa). Focus kan være flere steder i labyrintkapslen. Vokser ud og fikserer stapes -> konduktivt høretab (Rinne negativ). Findes næsten kun hos den hvide race. Dobbelt så mange kvinder kommer til læge. Histologisk findes den ligeligt hos de to køn. Kirurgisk behandling. Medicinsk med f.eks. fluor ikke tilfredsstillende. Christian Lildal Carranza,

6 Meniere s sygdom: - Fluktuerende hørenedsættelse kommer i anfald. - Svimmelhed. - Tinnitus. Endolymfe = intracellulærvæske Perilymfe = ekstracellulærvæske Hydrops: øget volumen af endolymfe. Reissners membran spænges og kalium siver ud. Kalium er øretoksisk. Giver svimmelhed. Får voldsom nystagmus. Kan besvime. Giver akut Meniere s. Medicinsk behandling vigtigst. Palliativ. Sedativa, antihistamina,. Klarer <80%. Meniere er ensidig, men rammer over tid også det raske øre. Surgical treatment 1. Decompresion procedures: a. Decompression of the saccule b. Decompression of the endolymphatic sac 2. Destructive procedures: a. Ultrasonic labyrinthectomy b. Vestibular neurectomy c. Labyrinthectomy Acusticusneurinom: Ensidigt perceptivt høretab. Afsløres på MR/CT. Kirurgisk behandling. Alle ensidige perceptive høretab skal udredes for acusticusneurinom. Christian Lildal Carranza,

7 Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 5 Pharynx sygdomme Sygdomme i rhinopharynx: VA: vegetationes adenoides, hyperplasia tonsillarum pharyngis. - symptomer: Snork, Snot, Snøvl - komplikationer: rhinitis, sinuitis, adenoiditis, occl. tubar., otitis media, laryngitis, tracheobronchitis. - indikationer for adenotomi: nasal stenose, ørekomplikationer, næse-bihule komplikationer. Cancer rhinopharyngis: symptomer: som AV, halsglandelmetastaser, biopsi, radioterapi, evt. halsglandelexairese. Sygdomme i oropharynx: Infektioner Pharyngitis Fremmedlegemer Cancer Tonsilitis halsbetændelse: β-hæm. streptokokker (beh. penicillin) Øvrige luftvejsvirae EBV Fusiforme bakterier Kronisk: hypertrofi, atrofi, proppe Indikationer for tonsillektomi: Tonsilitis acuta recidivans Hypertrofi søvnapnø Peritonsillær absces Tumorsuspicio Propper Komplikationer til tonsilitis: abscesser peritonsiller parapharyngeal retropharyngeal lymfeknude på halsen Pharyngitis: akut: øvre luftvejslidelser symptomatisk behandling atrofisk: DM, uræmi, senil. kronisk: hypertrofisk Sygdomme i hypopharynx: fremmedlegemer tumorer Cancer pharyngis: - lokalisation: oropharynx ofte tonsil, hypopharynx - diagnose: biopsi, skopi - behandling: radioterapi, glandelexairese, kirurgi med rekonstruktion. Larynx sygdomme Symptomer: dysfoni: hæshed stridor, dyspnø, globulus (fornemmelse af klump i halsen) smerter infektion eller cancer. Christian Lildal Carranza,

8 Stridor: inspiratorisk = øvre luftvej ekspiratorisk = nedre luftvej Undersøgelse: indirekte laryngoskopi, fiberskopi, direkte laryngoskopi, CT, MR. Larynx-tumorer: benigne: sangerknuder pga. overforbrug. stemmebåndspolypi papillomer maligne: planocellulære carcinomer diagnose: direkte laryngoskopi + biopsi behandling: radioterapi tumorsvind hos 90% senere evt. laryngektomi Infektioner: laryngitis acuta / chronica pseudocroup = falsk strubehoste: Epiglottitis acuta (farlig): 1/2-5 år parainfluenza virus 75% gøende hoste kataralsk barn evt. stridor + cyanose varighed timer beh.: skal sidde op, adrenalin inhalation, kortikosteroid ved stridor, monitorering. hæmofilus influenza symptomer: ukarakteristiske symptomer, synkesmerter, sekretophobning, stemmen grødet, inspir. stridor, evt. cyanose kvælning. behandling: skal sidde op, altid indlægges, intubation, evt. nødtracheotomi, antibiotika. Christian Lildal Carranza,

9 Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 6 Tumor colli - Undersøgelser: alder, anamnese, inspektion, palpation, finnålsbiopsi, øvrige (blodprøver, ultralyd, rtg., CT/MR, J131). <20 år Congenitte cyster lymfadenitter år thyreoidea-tumorer lymfomer spytkirteltumorer > 40 år metastaser Smerte?, ømhed?, variation i størrelse? Hvorlænge har tumoren været tilstede? Størrelse, fixering, varm, hudens udseende. 7 dage inflammation, infektion. 7 mdr. neoplasme. 7 år congenit. Lidelser i lymfekirtlerne: - Akutte infektioner: akut lymphadenitis, mononucleose. - Kroniske infektioner: tb, atyp. mycobakt., præ-aids, syfilis, toxoplasmose, sarcoidose, leucæmi. - Metastase - Maligne lymfomer: mb. Hodgkin, non-hodgkin lymfomer) Lidelser udenfor lymfekirtlerne: - Alm. benigne tumorer: lipomer, fibromer, neurinomer - Lymphangioma, hæmangioma. - Glomus jugulare tumor - Glomus caroticum tumor - Thyreoideatumor - Branchiogent carcinom - Cyster: laterale, mediane, dermoidecyster - Sternocleidtumor. Hvor ofte er metastaser debutsymptom ved maligne hoved-halstumorer? Primærtumor lokaliseret til: rhinopharynx 60%, oropharynx 25%, thyreoidea 25%, sinus piriformis 10%. I 10-12% af lymfeknudemetastaserne på halsen er primærtumors lokalisation på diagnosetidspunktet ukendt! > 80% af metastaser har sin primærtumor indenfor hovedhalsregionen. Øvrige: lunger, mave-tarmkanal, mamma, nyre, prostata. Tracheotomi Indikationer: - Obstruktion i larynx og trachea eller proksimalt herfor. - Neurologiske lidelser med paralyser og sensibilitetsforstyrrelser i pharynx, larynx og respirationsmuskulaturen. - Pulmonal insufficiens. - Profylaktisk. Christian Lildal Carranza,

10 Teknik: - Nødtracheotomi. - Regelret tracheotomi. Komplikationer: - Blødning. - Subcutant emfysem evt. pneumomediastinum, pneumothorax. - Skorpedannelse m. obturation. - Malplacering af kanyle. - Oesophaguslæsion. - Recurrensparese. - Evt. senere trachelastenose. Symptomer: dyspnoe Fund: Stridor, inspir. Indtræktninger, angst, uro. Stenosis tracheae Christian Lildal Carranza,

11 Forelæsning i Oto-Rhino-Laryngologi 7 Ansigtsfrakturer - Ossa nasalia - Kæberne - Mandibula, maxil - Zygoma - Ethmoidet Kæbefrakturer Frekvens Helingstid Mandibula 1/2 4-6-(8) Zygoma 1/3 2-(3) Maxil 1/6 3 Alder: år. Børn og gamle sjældnere. Sex ratio m/k: 2 3:1 Kæbefraktur/traumets art: 1. Trafikut % 2. Vold 25-75% 3. Andre årsager 15-40% (Arbejsut, ut i hjem, sportsut, alkohol) Akut pt. ansigtsfrakturer priotering: 1. neuroskader 2. thoraxlæsioner 3. abdominalskader 4. extremitetsfrakturer 5. ansigtsfrakturer Akut pt.: 1. Inspektion: Asymmetri Abnorm konfiguration Hævelse Blødning Sår 2. Palpation: Næse zygoma maxil mandibula Ømhed direkte & indirekte Løshed strepitus (lyden når to knoglefragmina gnides mod hinanden) Abnorme spring i knoglen 3. Funktionsund.: Næse lytte- & dugprøve Kæbeled mundåbning & gabedeviation Tandokklusionen (pt. bider ikke sammen som han plejer) Kæbefrakturlinierne går gennem: - Pr. condylaris - Angulusregionen - Corpus - Symfysen Christian Lildal Carranza,

12 Maxilfrakturer inddeles: - Le fort III = hele splanchnokraniet - Le fort II = pyramidefraktur - Le fort I = processus alveolaris Zygoma frakturer: - Arcus - Corpus - Comminute - Blow out isoleret bundfraktur i orbita. Skal opereres inden 3-4 dage for at undgå forkortning af rectus inferior resulterende i blivende dobbeltsyn. Lateralt subconjuktivalt hæmatom = fraktur i sutura fronto-zygomatica Etmoidal frakturer bliver hyppigt infekterede, dette gælder ikke for kæbe- og zygoma-frakturer. Christian Lildal Carranza,

Øre, næse, hals kompendie

Øre, næse, hals kompendie Øre, næse, hals kompendie Indholdsfortegnelse: 1 1. Øret...2 2. Perifer facialisparese... 18 3. Næse, bihuler, ansigt... 20 4. Mundhulen og spytkirtlerne... 28 5. Pharynx... 35 6. Larynx... 39 7. Trachea

Læs mere

Evt. skylles med en 0,5% kloraminopløsning.

Evt. skylles med en 0,5% kloraminopløsning. 1 Høre n e d s æ t t e l s e :ensidig, dobbeltsidig, partiel (h y p a c u s i s), total (a c u s i s), døv- stumhed (s u rd o m u t i t a s). 2 typer: Lydledningslidelse (konduktivt høretab) : forandringer

Læs mere

Svimmelhed udredning, behandling og genoptræning

Svimmelhed udredning, behandling og genoptræning Dokumentegenskaber: Endeligt udkast marts 2012 Gældende for Region Hovedstaden Målgruppe Sundhedspersonale med ansvar for undersøgelse og behandling af patienter med svimmelhed i Region Hovedstaden Udarbejdet

Læs mere

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner

Antistoffer hos barnet Diagnosticering af infektioner Sygdomslære - Pædiatri 3. semester Infektioner 12 lektioner Immunforsvaret Fagocytterende celler: Uspecifik spisning af angribende mikrober. Celletyper: Makrofager, neutrofile granulocytter. Humoral immunitet:

Læs mere

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Kompendium. Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 2. udgave (A4 format) 2000 Skolen for medicinsk Urteterapi (1. udgave

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Oto-rhino-laryngologi Hoved og Halskirurgi Juli 2015 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Øre-Næse

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8

Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Klinisk Undersøgelsesmetodik G 1.8 Kompendium. Vol. II Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 1. udgave 2000 Ken Lunn Mangfoldiggørelse af indholdet af dette kompendium

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet.

Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Morbus Ménière. Meniere foreningen Kolding. Ture Andersen Odense Universitetshospital. Syddansk Universitet. Indhold: Epidemiologi. ---------------------------------------- Anatomi og fysiologi. Hvad sker

Læs mere

Peter Kofoeds Patologi kompendium

Peter Kofoeds Patologi kompendium Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

kapiteloversigt 16 Endokrinologi og arvelige stofskiftesygdomme.. 327 17 Reumatologi... 349 18 Børneortopædi og arvelige sygdomme

kapiteloversigt 16 Endokrinologi og arvelige stofskiftesygdomme.. 327 17 Reumatologi... 349 18 Børneortopædi og arvelige sygdomme kapiteloversigt Forord.................................... VII Oversigt over referenter...................... IX Anamnese og objektiv undersøgelse............ 2 Den normale udvikling.......................

Læs mere

MI-H02 Streptokokker Modul b10 E08

MI-H02 Streptokokker Modul b10 E08 Undervisningen vil fokusere på: 1) de væsentligste arter inden for streptokokkerne - hæmolytiske streptokokker - pneumokokker (S. pneumoniae) - non-hæmolytiske streptokokker - enterokokker 2) streptokokker

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

Københavns Universitet. Oftalmologi. www.asmabashir.com

Københavns Universitet. Oftalmologi. www.asmabashir.com Oftalmologi Kilder: Praktisk oftalmologi, 2. udgave Hovedets, halsens og de indre organers anatomi Sentralnervesystemet opbygning og funksjon SLIDES fra Absalon LEO Temabøger Øjets opbygning og funktion

Læs mere

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar høreforeningen Høreforeningen - dit talerør menière spørgsmål & svar FAGLIGHED FÆLLESSKAB menière / spørgsmål & svar InDHoLD 1 Hvad er Menières sygdom? s. 4 Hvad er årsagen til menière? s. 4 3 Hvad er

Læs mere

PÆDIATRI CASE SIDE 1 MØDET MED DET SYGE BARN DEN PÆDIATRISKE UNDERSØGELSE THOMAS KNUDSEN, PH.D-STUDERENDE LÆGE

PÆDIATRI CASE SIDE 1 MØDET MED DET SYGE BARN DEN PÆDIATRISKE UNDERSØGELSE THOMAS KNUDSEN, PH.D-STUDERENDE LÆGE PÆDIATRI THOMAS KNUDSEN, PH.D-STUDERENDE LÆGE 1 CASE SIDE 1 Anne på 3 år, kommer med sin mor. Annes mor er kommet hos dig gennem flere år efter at hun som teenager blev opereret for et Erwings sarkom (en

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

GASTROENTEROLOGI 1. OVERORDNET DEFINITIONER

GASTROENTEROLOGI 1. OVERORDNET DEFINITIONER GASTROENTEROLOGI 1. OVERORDNET DEFINITIONER ALARMSYMPTOMER/FUND Vægttab, anæmi, icterus, forhøjede leverenzymer, udfyldning, ascites, dysfagi, afføringsforstyrrelser BORBORYGMI Maverumlen CHOLASCOS Galde

Læs mere

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper.

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper. Feberkramper 1 Feberkramper er forfattet af Finn Ursin Knudsen, overlæge, dr.med., og opdateret af Peter Uldall, professor, dr.med., Rigshospitalets børneafdeling og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information.

Spørg din læge eller specialisten på hospitalet, hvis du er bekymret over disse undersøgelser eller ønsker mere information. Diagnose af prostatakræft Hvordan diagnosticeres prostatakræft? Der findes ikke nogen enkelt test til diagnosticering af prostatakræft, men der er nogle få undersøgelser, som din praktiserende læge kan

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere