Inklusion af børn og unge med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion af børn og unge med særlige behov"

Transkript

1 Børn og Unge-udvalget, Aarhus Kommune Inklusion af børn og unge med særlige behov Rapport fra studietur til New York

2 Rapport Børn og Unge-udvalget Studietur til New York 27. oktober - 1. november 2014

3 Indledning Baggrund Studieturen havde fokus på inklusion som et centralt tema i den aktuelle pædagogiske diskurs. Inklusion medfører en række udfordringer, som der er behov for at imødegå både på kendte og innovative måder. Der er brug for at lære af andres erfaringer for at kunne håndtere opgaven og ruste det pædagogiske personale og lederne til inklusionsopgaven. New York er kendt for at have inkluderende skole-, uddannelses- og forældreprogrammer, der kvalificerer inklusionsopgaven lokalt. Formål Studieturens hovedtema var inklusion af børn og unge med særlige behov. Formålet med studieturen var at indsamle erfaringer og inspiration på strategisk og operationelt niveau. Med rapporten fra studieturen håber vi at kunne inspirere til at omsætte andres erfaringer til egen praksis. Endvidere at sikre dialog mellem studieturens deltagere, således at den viden, der allerede er til stede, bliver synliggjort, delt og nytænkt på baggrund af besøgene. Studieturen vil på den måde kunne skabe afsæt for forsøg med justerede modeller for inklusion af børn med særlige behov. Program Studieturen blev tilrettelagt i et samarbejde mellem PPR og Specialpædagogik (PPRS), Børn og Unges ledelsessekretariat og det Danske Generalkonsulat i New York. PPRS stod primært for tilrettelæggelse af det faglige indhold i samarbejde med konsulatet. Ledelsessekretariatet havde ansvar for turens øvrige indhold og praktiske forhold. Programmet indeholdt besøg på tre skoler. På skolen PS112 for de yngste elever arbejdes med inklusion af elever med autismespektrums forstyrrelser i henhold til Nest Programmet. Skolen P-TECH for unge mellem 13 og 20 samarbejder med erhvervslivet og har systematisk brug af mentorer. Delegationen besøgte også New York-universitet NYU, hvor temaet var den teoretiske tilgang til Nest programmet. Derudover besøg hos paraplyorganisationen Alliance Quality Education, der arbejder for at sikre offentlige uddannelser af høj kvalitet for alle studerende uanset postnummer. Udvalget fik endvidere et oplæg af to repræsentanter for Educational Policy, et institut på Steinhardt Universitetet der gennemfører tværpolitisk videnskabelig forskning omkring uddannelsesinstitutioner og andre relevante spørgsmål. Endelig besøgte delegationen Bronx Works, der har en lang række programmer i forhold til at understøtte beboerne i området, både i forhold til skole, uddannelse og andre sociale temaer som bolig og fritid. 3

4 Rapporten Rapporten er udarbejdet som afsæt for de videre drøftelser dels i Udvalget og dels i Børn og Unge. Rapporten skal give inspiration til eventuelle initiativer i tråd med den pædagogik, der allerede udøves i Børn og Unge. Rapporten er opbygget med afsæt i de enkelte dages program afsluttende med en kort perspektivering og uddrag af evalueringerne fra praksisbesøgene på P-TECH, Nest skolen og Bronx Works. Deltagerliste og regnskab for studieturen fremgår af de to sidste sider i rapporten. 4

5 Program tirsdag den 28. oktober Besøg på P-TECH, Pathways in Technology Early College High School Delegationen fik indledningsvist en introduktion til P-TECH ved skolens leder Mr. Davis. Efterfølgende var der korte besøg i en række klasser, hvorefter delegationen fik mulighed for at stille spørgsmål til fem elever på P-TECH samt to af skolens lærere. IBM var repræsenteret ved en medarbejder, der tidligere havde arbejdet som lærer på skolen. Besøget var velstruktureret og gav et fint billede af skolens vision og mission. P-TECH blev etableret september 2011 og er den første skole i USA, der har skabt et sammenhængende uddannelsesforløb mellem high school (15-18 år), college/university og erhvervslivet, et forløb på i alt seks år. Skolen blev etableret gennem et unikt samarbejde mellem IBM coorporation, City University of New York - City Tech, and the New York City Department of Education. P-Tech er i nu i fem stater samt i Australien. Visionen er at ekspandere og bringe flere erhvervsgrene med. Skolen håber at vise vejen til high school reformer, så flere elever, der typisk ikke gennemfører en ungdomsuddannelser, vil gøre det fremover. Skolen bruger lodtrækning til at udvælge de studerende, da skolens holdning er, at deres faglige historik ikke nødvendigvis har betydning. En tredjedel af de, der kommer ind på skolen, er bagud i læsning. Kønsfordelingen på skolen er 60% unge mænd og 40% unge kvinder og eleverne kommer primært fra Brooklyn. 5

6 Skolen har en all year learning politik, hvor de studerende bliver tilbudt undervisning også i sommerperioden. Eleverne er meget tilfredse med denne ordning, da læringskontinuiteten fastholdes og det giver yderligere mulighed for at dygtiggøre sig samtidig med, at det er en god måde at forberede sig på det egentlige studieliv og sidenhen erhvervsliv. Skolen har et fremmøde, der ligger over gennemsnittet, ligesom der er ganske få drop-outs. Dette begrundes dels i mentorordningen samt skolens læringsparadigme, der primært handler om How to learn og ikke bare What to learn, idet ingen med sikkerhed kan vide, hvilke færdigheder, fremtidens erhvervsliv kalder på. Traditionelle færdigheder er ikke nødvendigvis tilstrækkelige og derfor arbejdes der med Skill-Mapping i samarbejde med erhvervslivet. Der er integreret praktikperioder, der tilsammen kan optage 30% af det samlede forløb svarende til i alt to år. Skolen tester tidligt og løbende for at holde det faglige niveau. Lærerne laver en Progress Rapport hver 3. uge på hver enkelt elev. Denne indeholder både vurdering af det faglige niveau samt adfærden. Lærerne har et tæt samarbejde og anvender hinandens forberedelser, således de får mere tid til samtale med de enkelte elever. Lærerne har store forventninger til eleverne og følger dem tæt. En elev fortæller: P-TECH is not perfect but wonderful. It takes a lot of work. Skolen er finansieret kommunalt, hvor IBM primært sponsorerer ekspertisen i form af mentortilknytninger. En elev fortæller om sine erfaringer med at have en mentor: Det er et fantastisk netværk, jeg møder nye mennesker, jeg lærer om faget og erhvervslivet. Mentorer fra IBM motiverer og hjælper med rådgivning om studieforløbet. Mentorordningen er ikke social, udelukkende akademisk og foregår primært on-line. Det er gennem disse for eleverne fremmede voksne, at de skal lære om erhvervslivet/voksenlivet. Efter afsluttet eksamen, der er godkendt af City University i New York, vil de studerende få tilbudt ansættelse i IBM. Samarbejdet mellem undervisning og erhvervsliv kan motivere systemet til at yde mere, få de unge udsatte i job og kvalificere eleverne til et erhvervsliv, vi endnu ikke kender. Skolen forbereder eleverne til at blive næste generation af medarbejdere. 6

7 Skolens inklusionsparadigme er: Møde eleverne, hvor de er Tætte relationer mellem elever og lærere Starte med emner, der interesserer eleverne Opgaveløsninger i emner, der optager eleverne Have løbende øje for at udnytte elevernes potentiale fuldt ud Skolens læringsparadigme er: Vi skal lære at lære Ingen længere ferieperioder i læringsforløbet, kontinuiteten skal fastholdes Det er ok at lave fejl Vi skal lære af rollemodeller i erhvervslivet Der er store forventninger til eleverne, der får struktur og støtte i læringsforløbene Perspektivering I forhold til det vi så på P-TECH, er der aarhusiansk sammenhæng ikke et så tæt og forpligtende samarbejde mellem det offentlige og det private. En perspektivering af dette besøg kunne derfor være at undersøge mulighederne for en styrkelse af netop dette samarbejde i forhold til udsatte unge. Dette ville indbefatte brobygning mellem skole, ungdomsuddannelse og erhvervsliv og være understøttende for 95% målsætningen. Uddrag af evalueringerne Deltagerne blev især optaget af samarbejdet mellem skole og erhvervsliv, og den forskel en virksomhed som f.eks. IBM kan gøre for at give de unge retning og håb. Lærernes engagement og billeder overalt på skolen af elever, der er kommet videre, virkede motiverende og understøttende for læringsmiljøet. Links Technology_Early_College_High_School 7

8 Møde med repræsentanter fra NYU, Educational Policy - Institute for Education and Social Policy (IESP) Mødet blev afholdt på Konsulatet, og der deltog to repræsentanter fra Institute for Education and Social Policy IESP. IESP gennemfører tværpolitisk videnskabelig forskning omkring uddannelsesinstitutioner og andre relevante sociale spørgsmål. Forskning, politiske studier, evalueringer, kontinuerlige seminarer og teknisk bistand informerer og støtter de politiske beslutningstagere, pædagoger, forældre og andre i deres bestræbelser på at forbedre den offentlige skolegang. Aktuelle forskningsområder omfatter skolens finansiering, uddannelse af mindre-bemidlede, ikke-hvide og elever med indvandrerbaggrund, små skoler, efter skole programmer, skolens ansvarsområder, information om arbejdsmarkedet, skolereform, og relationer mellem skoler, områder, sundhed, boliger og arbejdsmønstre i samfundet. IESP specialiserer sig i kvantitative analyser af store administrative og nationale databaser, evaluering af vigtige uddannelsesinnovationer og interventioner, foretager længerevarende studier af ændringer over tid og kombinerer data fra forskellige kilder. Derudover arbejder IESP med målrettet brug af kvalitative metoder, som fremmer kendskabet til vigtige men vanskeligt målbare størrelser så som ledelse og sammenhænge. Repræsentanterne gennemgik, hvordan Instituttet arbejder, herunder hvilke projekter, de aktuelt er optaget af. Forskningsprojekterne kan inspirere politikerne til evalueringer, der efterfølgende bliver brugt til at skaffe midler fra det offentlige til at understøtte det, evalueringerne peger på. De informerede om, at 15% af de i alt 1,1 million folkeskoleelever i New York modtager specialundervisning. En repræsentant fra delegationen stillede spørgsmålet: Hvad ville I prioritere som det vigtigste at bruge midlerne på? Svaret var: Kompetenceudvikling af lærerne. Dernæst faciliteterne på skolerne, herunder renovering af kantinerne. Holdningen var, at hvis skoleledelsen og lærerne tror på et projekt, vil det kunne gennemføres uanset tema, målgruppe og omgivelser. Der er fokus på førskoleprogrammer. Fra 2014 skulle alle 4-årige starte i Pre-school, da alle undersøgelser viser, at tidlig indsats har stor betydning. Endvidere arbejdes der med Two Generation Programs: You can t just educate the child, you also have to educate the parents. Især emigrantfamilier kommer til disse programmer, hvortil der i visse områder er tilknyttet børnepasning, så forældrene kan deltage i faglige workshops. Vedrørende specialundervisning, ses den samme bevægelse som i Danmark: at børn med særlige behov forsøges beholdt i lokale omgivelser frem for at flytte dem i specialklasser, herunder at flytte børn fra specialklasser til almen klasser. Der ses en vis forældrebekymring i forhold til om deres børns særlige behov kan imødekommes i tilstrækkelig grad i almene klasser. Der er typisk 30 elever i en almen klasse og 15 i en specialklasse. 8

9 Når der flyttes børn fra specialklasser til almene klasser følger der lærere med i et vist omfang, således den specialpædagogiske ekspertise overføres til almenområdet. Endvidere er der specialundervisningscoaches ( jf. vores inklusionsvejledere), der tager rundt i almenområdet og støtter. New York has been testing for ever. Således blev det formuleret samtidig med, at det blev formidlet, at der pt. er få innovative tiltag i skolerne. Der er fokus på de ikke kognitive men sociale og emotionelle kompetencer som tillid, selvrefleksion og samarbejdsevne. Disse kompetencer vil i høj grad blive efterspurgt i fremtiden og bør trænes tidligere end i Middle School som nu. Det skal læres og trænes allerede i Elementary School. Perspektivering Instituttet har et udbygget datasystem og bruger det systematisk. De er i stand til at følge unge, også efter de har forladt skolen. Denne dataregistrering er således anderledes omfattende end den brug af data, vi kender det fra Aarhus. Link 9

10 Program onsdag den 29. oktober Besøg på Nest skolen PS 112 Jose Celso Barbosa, en folkeskole for de yngste elever 4-8 år, hvor børn med autisme spektrums forstyrrelser er inkluderet i en almenklasse. Skolen har i alt 337 elever. Det særlige ved skolen er børnecentrerede undervisningslektioner og inklusion af børn med autisme spektrums forstyrrelser efter Nest programmet. Nest Programmet er New York City Department of Education s inklusionsprogram med henblik på højere funktionsniveau fagligt, socialt og adfærdsmæssigt for børn med autisme spektrums forstyrrelser, på dansk forkortet til ASF, på engelsk Autisme Spectrum Disorder ASD. Skolens mission er at skabe læringsfællesskaber, hvor hvert enkelt barns potentiale og ressourcer imødekommes, og alle får mulighed for at lære, tænke og problemløse selvstændigt. Personalet og ledelsen har fælles afsæt i erkendelsen af, at uddannelse skabes gennem tæt samarbejde mellem lærere, elever, forældre og det omgivende samfund. Målet er at skabe et rigt læringsmiljø, hvor elevernes fysiske, intellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling tilgodeses. Eleverne forventes at opnå gode akademiske resultater, udvikle analytiske færdigheder og udvise eksemplarisk adfærd. Dette med henblik på at kunne indgå i samfundet som produktive borgere. Skolen præges af glæden ved at lære og både elever og personale har et medansvar for et inkluderende læringsmiljø, hvor alle er regnet med og regnet med. I Nest Programmet er det et team bestående af barnets klasselærer, skolens leder, øvrige lærere og pædagoger, psykolog, talepædagog og andre relevante fagpersoner, der er ansvarlig for barnets læringsforløb. Lærerne samarbejder i en co-teaching model. Da der som sådan ikke findes nogen for form for helbredelse af ASF, er programmets målsætning, at det er skolen og skolens omgivelser, der bør og skal være omdrejningspunktet for den læringsmæssige indsats og forandring. Nest Programmet er vokset dramatisk siden det blev introduceret i en enkelt skole i Brooklyn i I skoleåret anvendes det i 35 skoler, heraf 20 elementary schools, 10 middle schools og 5 high schools. 10

11 Skolens inklusionsparadigmer: Children are more alike than different and should be educated together If children do not learn the way we teach them, then we must teach them the way they learn Hovedpunkter i Nestprogrammet: At der i en klasse med ca 20 børn (reduceret antal for en almenklasse) inkluderes 4-5 børn med autisme spektrums forstyrrelser At der er to lærere på klassen, der samarbejder og samunderviser i en co-teaching model At lærerne er særligt kvalificerede til at undervise efter Nest Programmet At eleverne er visiteret til at kunne undervises efter Nest Programmet: børn med autisme spektrums forstyrrelser, der er godt/særligt begavede og har det akademiske potentiale At alle børn lærer det samme uanset særlige behov At alle børn har individuelle elevplaner og mødes på deres individuelle læringsnivevau At alle børn lærer at meditere og lave yoga At lokalet er indrettet med særlige læringsstationer/stillehjørner/fælles steder At både klasselokaler og gangarealer visuelt understøtter læring At alle lærere har egne læringsplaner At alle på skolen både børn, forældre, lærere og ledere er inddraget Fælles værdigrundlag for det pædagogiske personale og at ledere og lærere går forrest og er rollemodeller 11

12 Perspektivering Inklusionspædagogikken i Nest Programmet falder godt i tråd med inklusionstænkningen i Børn og Unge i Aarhus herunder Fællesskaber for Alle, hvorfor der kunne motiveres for iværksættelse af et pilotprojekt, hvor børn med ASF inkluderes i en almen klasse efter Nest Programmets værdier, principper og metoder. Forslaget om et pilotprojekt bygger også på bemærkninger fra evalueringerne af studieturen. Det stærke fokus i Nest Programmet på et fælles værdigrundlag, lederen og personalet som frontfigurer samt indgående kendskab til hinandens ansvars- og opgaveområder harmonerer ligeledes fint med Børn og Unges fokus på Relationel Koordinering som en organisatorisk strategi. Et pilotprojekt ville kunne bygge videre på den allerede igangværende inklusionspædagogik og programmets tydelige værdigrundlag, metodik og didaktik ville kunne vise nye veje i forhold til at fusionere en hel specialklasse med en almenklasse. Det ville være at tage endnu et skridt i retning af øget inklusion i forhold til det typiske billede aktuelt, hvor en eller få elever med særlige behov inkluderes i en almenklasse. Nest Programmet indeholder ud over den konkrete pædagogik klare retningslinier i forhold til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, herunder anvendelse af co- teaching modellen. Et pilotprojekt ville kunne skabe en konkret platform for nye initiativer til inklusionskompetenceudvikling af lærere og pædagoger. 12

13 Nest Programmet i overskrifter: Inklusion af børn med autisme spektrums forstyrrelser i almen klasse Fælles værdigrundlag for ledelse, det pædagogiske personale og forældre Særligt trænet personale både fagspecifikt i forhold til ASF samt i samarbejdsmodeller som co-teaching Aktiv forældre- og familieinvolvering Særligt indrettede undervisningslokaler, der understøtter undervisningsdifferentiering Det foreslås, at mulighederne for iværksættelse af et pilotprojekt i samarbejde med 1-2 skoler afsøges. På skolerne udpeges to specialklasser og to almenklasser samt et antal lærere, der af Børn og Unge i et samarbejde med Dorothy Siegel og PS112 skolen kvalificeres til en tidsbegrænset afprøvning af Nest Programmet. Uddrag af evalueringerne Deltagerne hæftede sig især ved den ro og det fokus, der var i klassen samt det enorme engagement og det fælles sprog/mindsæt, alle var en del af. Endvidere at der var stor søgning til skolen fra forældre til børn uden særlige behov. Links: 13

14 Besøg på AQENY The Alliance for Quality Education The Alliance for Quality Education er en koalition, der mobiliserer samarbejdsfællesskaber på tværs af New York med det formål at medvirke til en høj kvalitet i undervisningen uanset hvilken baggrund og hvilket område, eleverne kommer fra. Gennem samtænkning af lovgrundlag og den politiske ekspertise med græsrodsorganiseringer er AQE med til at fremme de strategier, der viser sig bæredygtige i forhold til øget succes for eleverne samt understøtte et krav fra offentligheden om høj kvalitet i uddannelse. AQE agerer på en række platforme. Nogle af dem er: Kompetenceunderstøttelse af lærerne Programmer for undervisning af de yngste elever Lokale skoler, hvor elever, forældre og naboer kan få hjælp og støtte til deres behov Forældre- og familieinddragelse i forhold til udfordringer og løsninger Skolemiljø med code of conduct for positiv adfærd Udfordrende og inspirerende læseplaner Fokus på læring og ikke testning 14

15 Perspektivering Inspiration til at tænke inklusion ind i et større samfundsmæssigt perspektiv, herunder anvendelse af peer mediation/ elevmægling og andre genopbyggende initiativer og tilgange, som har til formål at skabe mere etiske og inkluderende miljøer samt forandre skolekulturen hen imod dignity schools. Specifikt i forhold til elevmægling har PPR i perioden afviklet årsforløb og andre længerevarende kompetenceudviklingforløb for lærere og pædagoger med fokus på mediation og elevmægling. Elevmægling har været og bruges fortsat på en række skoler i Aarhus. Det kunne overvejes, om elevmægling skulle udbredes yderligere i de kommende år. Links: Links: 15

16 Møde på NYU med Dorothy Siegel, grundlæggeren af Nest Programmet Dorothy Siegel præsenterede delegationen for et informativt oplæg om ASD Nest programmet herunder både de politiske, strategiske og pædagogiske præmisser og udviklingsmuligheder. D. Siegels slides indgår i det videre udviklingsarbejde i forhold til iværksættelse af ASD Nest pilotprojekt i Børn og Unge. En grundig individuel vurdering af det enkelte barn er ifølge Dorothy Siegel en afgørende forudsætning for at finde det skoletilbud, der vil være bedst for barnet. Der er megen viden og erfaring om børn med autisme spektrum forstyrrelser, og en Nest-klasse er ikke i alle tilfælde den rigtige løsning. Perspektivering Se under besøg på Nest skolen PS112 Uddrag af evalueringerne Deltagerne hæftede sig især ved, at Nest Programmets insisteren på, at alle børn som udgangspunkt kan inkluderes samt den strukturerede og systematiske efteruddannelse af det pædagogiske personale. Endvidere oplevelsen af et stort engagement og mange erfaringer med implementering af Nest Programmet, herunder håndteringen af potentielle udfordringer iblandt forældrene. Links 4 minutters videofilm om ASD Nest programmet på denne hjemmeside: Artikel 16

17 Program torsdag den 30. oktober Besøg på Bronx Works Bronx Works er en multiservicerende organisation, hvis mission er at hjælpe enkelt personer og familier med at forbedre deres økonomiske og sociale forhold. Bronx Works arbejder med at skabe stærkere lokalsamfund ved at være understøttende i forhold til bolig, skole og uddannelse for alle aldersgrupper. Bronx Works har en række programmer herunder: Efter skole programmer, der understøtter unges læsning, skrivning, matematik og teknologiske færdigheder Teenage-programmer, hvor ældre hjælper unge til at lære jobfærdigheder, profitere af praktikophold eller støtter og rådgiver med henblik på forberedelse til college Efter skole programmer for yngre børn designet til at skærpe deres appetit for læring og for at udtrykke deres kreativitet gennem musikuddannelse og kunstprogrammer Programmer for unge uden for skolesystemet med jobtræning, praktikophold og IT-færdigheder som målsætning Andre programmer interagerer med familier med henblik på at forbedre forældrekompetencen Bronx Works har 35 lokationer over hele Bronx og 600 ansatte, der afspejler områdets og målgruppernes etniske diversitet. Bronx Works har et særligt fokus på at gøre forældrene til en partner, en grundholdning, der har stor betydning for programmernes effekt. Delegationen mødtes indledningsvist med en lang række medarbejdere på Bronx Works herunder lederen Eileen Torres. Her blev der givet generel information om Bronx Works, ligesom der var mulighed for at stille uddybende spørgsmål. 17

18 Herefter var der besøg på The Family School, hvor delegationen både fik mulighed for at kigge ind i nogle klasser, hvor der var efter skole-programmer. Skolens navn er udtryk for et ønske om, at forældrene skal føle sig velkomne på skolen. Det er ikke udtryk for, at forældre deltager i undervisningen. På The Family School oplevede delegationen en undervisningssekvens fra et peer mediation undervisningsforløb. En lærer havde samlet en gruppe på ca. 10 elever i alderen 4/5 8/9. Peer mediation var en integreret del af skolens praksis og havde stor betydning for miljøet og trivslen på skolen. Herefter var der mulighed for en uddybende og inspirerende drøftelse med skolen leder og lærere. Her blev det igen understreget, hvilken afgørende betydning ledelsens og personalets fælles værdier og samstemte pædagogiske praksis har for det akademiske niveau og trivslen på skolen. Perspektivering Peer mediation er en integreret del af skolerne i Bronx. Elevmægling har i en årrække været anvendt på en række skoler i Aarhus med stort udbytte for både børn, forældre og personale. Besøget på Bronx Works kunne inspirere til at arbejde videre med en mere systematisk brug af peer mediation/elev mægling på skolerne i Aarhus. De pædagogiske værdier, strategier og metodikker i peer mediation ligger fint i tråd med indsatserne Robusthed og Mentalisering og kunne derfor blive understøttende herfor. Der kunne iværksættes et pilotprojekt, hvor man udviklede på, hvorledes forældrene i højere grad kunne inviteres ind i skolens/daginstitutionens liv som en partner, en position som er både forpligtende og ydende/nydende. Uddrag af evalueringerne Deltagerne blev især optaget af betydningen af, at det multikulturelle ses som en styrke og som inspiration og det store fokus på forældresamarbejdet blandt andet Home Visits, som er en opsøgende kontakt direkte med hjemmet ved fravær. Ideen er, at forældrene skal være partnere i indsatsen og ikke en barriere. Links: 18

19 Evaluering Samlet set peger evalueringerne på en fagligt udbytterig tur med muligheder for at drage paralleller til Aarhus Kommune. Studieturen var herudover en kilde til inspiration og eftertanke. Det gælder for eksempel i forhold til myndigheders og forskningsinstitutioners samarbejde med frivillige kræfter i interesseorganisationer. Det gælder også i forhold til skolers arbejde med anerkendelse af enkeltelever med fokus på, at de er rollemodeller for skolens øvrige elever. Opfølgning Der er især to områder, hvor der ønskes en vurdering af mulighederne for eventuelle pilotprojekter. Inspirationen kommer dels fra besøget på Nest Skolen P112 og dels fra besøget på P-TECH. ASD Nest Programmet I samarbejde med en specialklasseværtsskole vil det blive vurderet, hvorvidt der kan etableres et pilotprojekt med fokus på samundervisning af et antal børn med autisme spektrums forstyrrelser og en gruppe børn fra almenområdet. P-TECH Mulighederne for iværksættelse af et pilotprojekt med fokus på et integreret samarbejde mellem uddannelse og arbejdsmarked som set på P-Tech vil blive vurderet. 19

20 Deltagerliste Bünyamin Simsek Peder Udengaard Lotte Cederskjold Steen Stavnsbo Maria Sloth Anne Nygaard Jan Ravn Christensen Helle Bredal Nils Petersen Rasmus Bak-Møller Søren Aakjær Jan Kirkegaard Stine Clasen Flemming Staub Rådmand Udvalgsmedlem Udvalgsmedlem Udvalgsmedlem Udvalgsformand Udvalgsmedlem Udvalgsmedlem Udvalgssekretær Direktør Børn og unge-chef Chef for HR, Kommunikation og Trivsel Pædagogisk Chef, PPRS Konsulent, PPRS Konsulent, Ledelsessekretariatet 20

21 Budget og regnskab for studietur til New York 27. oktober til 1. november 2014 Udgift Budget Regnskab Tog Aarhus H - Københavns Lufthavn t/r ,00 Fly CPH - Newark t/r ,00 Transport Newark - NYC t/r ,00 Metrokort ,00 Hotelophold inkl. morgenmad ,00 Rejsebureau-omkostninger Indeholdt Diæter ,10 Gaver til værter ,00 Forplejning ,33 Planlægning og aftaler - generalkonsulat ,00 Praktisk bistand fra generalkonsulatet ,00 ESTA-registrering ,7 Musical "Jersey Boys" 29. oktober ,00 Uforudsete udgifter (bus til Bronx) ,07 Guidet gå-tur Harlem ,47 Samlet udgift ,67 Samlet udgift pr. deltager (14)

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014 Notat Emne Til Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget Den 10. juni 2014 Der er tidligere aftalt tid til en studietur for Børn og Unge-udvalget i perioden 27. 31. oktober

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune

Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Folkeskolereform november 2013 Folkeskolereformen Oplæg til politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune Kontakt Sagsansvarlig: Lærke Kibsgaard Fagcenter

Læs mere

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017

SEGREGEREDE TILBUD I HORSENS KOMMUNE INDHOLD. Fælles læring stærkere resultater UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED. Dato: xx.xx.2017 Dato: xx.xx.2017 INDHOLD Faglig standard for segregerede tilbud i Horsens Kommune/ maj 2017 2 Introduktion til den faglig standard for segregerede tilbud 2 Formål 2 Baggrund 2 1. Udmøntning af et fælles

Læs mere

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune

Politik for folkeskolen. Blåvandshuk Kommune Politik for folkeskolen Blåvandshuk Kommune Januar 2001 Blåvandshuk Kommune: Politik for folkeskoleområdet 2001 2002 1. Generelle principper og målsætninger: Folkeskolen i Blåvandshuk Kommune skal indrettes

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere