TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEORETISKE MÅL FOR EMNET:"

Transkript

1 TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Redegøre for forskellen på tværbølger og længdebølger samt vide, hvilken type bølger, lyd er Redegøre for amplitude, frekvens og bølgelængde og hvilken betydning disse begreber har i forhold til lyd og toner Kende lydens bølgeegenskaber (interferens, bøje om hjørner, gå igennem) Kende begreberne refleksion, brydning og interferens samt vide, hvad disse betyder Kunne redegøre for højttalerens virkemåde Kunne redegøre for telefonens virkemåde Kende grænserne for menneskets hørelse Redegøre for ørets opbygning Forklare begrebet resonans, herunder stående bølger PRAKTISKE MÅL FOR EMNET: Kunne vise de 3 bølgeegenskaber for lyd Demonstrere, hvordan lyd kan frembringes i/af forskellige materialer Kunne bygge en simpel højttaler og forklare, hvordan denne virker Vise hvad resonans og stående lydbølger er Vise, hvordan stående lydbølger kan bruges til at bestemme lydbølgens bølgelængde Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål

2 Indholdsfortegnelse ØRETS ANATOMI 1 FAKTA OM DANSKERNES HØRELSE 1 HØRENEDSÆTTELSE 2 TINNITUS 2 HVAD ER BØLGER? 2 BØLGER OMKRING OS 3 HVAD ER LYD? 3 LYDSTYRKE 4 LYDENS FREKVENS - TONEHØJDE 4 HASTIGHED 5 DOPPLER-EFFEKTEN 6 CHOKBØLGER 6 REFLEKSION OG AKUSTIK 7 ULTRALYD 8 EGENFREKVENS OG RESONANS 8 TACOMA-BROEN 9 STÅENDE BØLGER 9

3 Ørets anatomi Det yderste af øret, det du kan se med det blotte øje, fungerer som en tragt, der opfanger lyden og sender den ind i øregangen. Lyden rammer trommehinden, der kan bevæge sig lige som et trommeskind. På bagsiden af trommehinden sidder en lille knogle, hammeren, som kan bevæge sig. Ved at bevæge sig i takt med lyden sender den signalet videre via to andre små knogler, ambolten og stigbøjlen, ind i sneglen, hvor tusindvis af små fimrehår indvendigt opfanger bevægelsen. Når de små hår bevæger sig, sender de et signal til hjernen via hørenerven. Det er dette signal, du opfatter som lyd. Som du kan se på illustrationen til venstre, har fimrehårene forskellig længde. Fimrehårene i én længde modtager lydsignaler inden for ét frekvens-interval; fimrehårene i en anden længde, registrerer lydsignaler inden for et andet frekvens-interval. Fimrehår Ødelagte fimrehår Fakta om danskernes hørelse Kilde: Socialforsknings Instituttet Op mod danskere har høre- og lydproblemer. De fleste af disse har god støtte af tekst på TV og anden visuel information. Svenske tal viser, at over halvdelen er under 65 år - altså i den erhvervsaktive alder. Ca har et høreapparat og har brug for teleslynger og andre hjælpemidler. Ca er svært hørehæmmede - og har problemer med deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job. Ca er døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage og har brug for teksttelefon og tolkeservice. Heraf er ca. 800 personer på arbejdsmarkedet. Og tallene vokser: En finsk undersøgelse viser, at antallet af mennesker med høreproblemer vil fordobles over de næste år. Kilde: side 1

4 Hørenedsættelse Den mest kendte form for behandling af hørenedsættelse er et almindeligt høreapparat. Et høreapparat består af en mikrofon, en forstærker, en højtaler og et batteri og er altså faktisk et lydanlæg i mini-udgave. Det kan i de allerfleste tilfælde afhjælpe hørenedsættelse. Kun hvis det er total døvhed det drejer sig om, må høreapparatet give op. Et høreapparat gør nemlig ikke selve hørelsen bedre, men forstærker bare den lyd der kommer ind. Hørenedsættelse kan variere meget fra person til person. Nogle kan ikke høre de dybe frekvenser, andre kan ikke høre de høje og nogle helt andre kan ikke høre dem i midten, selvom det dog er mest almindeligt ikke at kunne høre de dybe toner. Derfor tilpasses høreapparaterne den enkeltes behov, og i dag findes der oven i købet høreapparater med programmerede indstillinger til forskellige situationer, så det forstærker på én måde, når man går tur i skoven, og en anden når man er i byen. Teknologien inden for høreapparater har udviklet sig meget kraftigt. De første høreapparater var omtrent ligeså store som en pakke cigaretter, og blev båret i brystlommen. I dag findes der høreapparater der sættes ind i øret ligesom en øreprop, og der er endda også lavet forsøg med at indoperere apparaterne i øret, så det overhovedet ikke kan ses. Tinnitus En af de af de høreskader der er blevet mere udbredt i løbet af de seneste år er tinnitus. Når man har tinnitus hører man en lyd, en tone eller en susen hele tiden. Sygdommen kan, ligesom hørenedsættelse, variere fra den uudholdelige tuden til en ganske let susen for ørene. Årsagen til tinnitus er som oftest, ligesom ved hørenedsættelse, at øret har været udsat for usædvanlig kraftig støj, så nogle af fimrehårene i det indre øre har lagt sig ned permanent eller simpelthen er knækket af. I modsætning til ved hørenedsættelse, hvor fimrehårene simpelthen holder op med at virke, sender fimrehårene ved tinnitus hele tiden besked til hjernen om at der kommer lyd, selvom det ikke er tilfældet. Der vokser IKKE nye fimrehår ud, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at transplantere fimrehår, da de er meget små. Så har man først fået tinnitus kan det IKKE helbredes. Måske har du oplevet at være til koncert, fest eller været udsat for så kraftig støjpåvirkning at du har haft en hyletone i øret inden du gik i seng, hvorefter det har været væk den næste dag. Det skyldes at fimrehårene kan rejse sig igen, hvis støjpåvirkningen kun har været i kortere tid. Det betyder dog ikke at man sagtens kan stå lige foran højtaleren når det kun er i fem minutter, for der er forskel på styrken af menneskers fimrehår. Det er derfor ikke ved alle at hårene rejser sig igen. Andre årsager til tinnitus kan være forhøjet blodtryk som følge af stress, mellemørebetændelse, sukkersyge og nyresygdomme. Hvad er bølger? En bølge kan forklares som en forstyrrelse, der udbreder sig i tiden. Kaster man f.eks. en sten i en stille sø, breder bølger sig ud fra det sted, stenen faldt. De enkelte vandmolekyler følger ikke med bølgen, de bevæger sig bare op og ned i forhold til deres oprindelige stilling. Vi knytter bølgebegrebet til forskellige fænomener: Vandbølger Korn, der bølger Lydbølger Lysbølger (elektromagnetiske bølger) Jordskælvs-bølger Radiobølger (elektromagnetiske bølger) Bølger på en fjeder Én slags bølger skiller sig ud fra de øvrige, nemlig elektromagnetiske bølger. De kan udbrede sig i det tomme rum - ja, det går endda bedre her end i stof. Lys går fx bedre og hurtigere gennem vakuum end gennem glas. Bølger, der kun udbreder sig i stof, kaldes samlet for mekaniske bølger eller trykbølger. side 2

5 Bølger omkring os Vi er konstant omgivet af energi, der udbreder sig som bølger. Her er nogle eksempler på bølgeudbredelse og bølgelængder, der knytter sig dertil. Bølgelængderne er ikke nøjagtige angivelser, men tal, der skal give en fornemmelse af bølgelængderne. Med undtagelse af lyd, er der tale om elektromagnetisk stråling, og afgrænsningen mellem de forskellige typer er ikke helt så præcis, som det ser ud. Lyd: Radiobølger: Mikrobølger: Infrarød stråling: Synligt lys: Ultraviolet lys: Røntgen stråling: Gammastråling: Bølgelængde: 20 m - 1,7 cm (menneskers høreområde) Bølgelængde: 2 km - 30 cm Bølgelængde: 1 mm - 30 cm Bølgelængde: 1 mm - 1/1000 mm Bølgelængde: 750 nm nm (1nm = 1/ mm) Bølgelængde: 400 nm - 15 nm Bølgelængde: 15 nm - 1 pm (1 pm = 1/1000 nm eller 1/ mm) Bølgelængde: under 1 pm Hvad er lyd? Der er lyde omkring os hele tiden. I skolen, på arbejdet, i trafikken, i skoven osv. De fleste ting fremkalder en lyd hvis man slår på dem, og hver ting har sin egen lyd. Vi laver lyde både når vi taler, når vi spiser og når vi sover. Lyd består af lydbølger. En lydbølge er en bølge af et stof, der vibrerer på en bestemt måde. Den ting der laver lyden sætter nogle vibrationer i gang, i det øjeblik lyden laves. Vibrationerne i luften, vandet, eller hvilket stof vi nu hører lyden igennem, opfanges af øret, og vi hører en lyd! Når man taler om lyd, er der tre vigtige begreber. Styrke, hastighed og frekvens. Styrken giver vel nærmest sig selv. Vi ved alle sammen hvad der sker når man skruer op for radioen eller fjernsynet. Lyden bliver kraftigere. På illustrationen nedenfor kan du se, hvordan en stemmegaffel frembringer lyd. Gaflens ben bringes til at vibrere, og det er disse vibrationer, der sætter luften i svingninger. side 3

6 Lydstyrke Lydstyrke måles i decibel (db), en måleenhed, hvor man kan aflæse en lyds styrke. Den svageste lyd mennesket kan høre ligger i lejet omkring 1 db. Den allerkraftigste lyd et menneske med normal hørelse kan klare, ligger lige i nærheden af 140 db. Dette kaldes smertegrænsen. Hvis lydtrykket overstiger smertegrænsen, eller ligger deromkring, kan man risikere at trommehinden sprænges. Når vi taler ganske almindeligt sammen, er lydstyrken ca db. Vi har lavet et lille skema hvor man kan se forskellige dagligdags lyde, og deres lydstyrke målt i decibel. Det menneskelige øre kan akkurat registrere en forskel i lydstyrken på 1 db uanset styrke og frekvens. Lydstyrken er både kendt som lydens volumen, og når vi taler om lydbølger, så er lydstyrken bølgens amplitude. Lydens frekvens - tonehøjde Frekvensen afspejler tonens højde. Frekvens måles i Hertz (Hz), og betegner antallet af svingninger pr. sekund. Jo flere svingninger jo højere tone, jo færre svingninger jo dybere tone. En almindelig tone, som f.eks. når du taler, har ikke kun én men mange frekvenser, hvorimod en såkaldt sinustone kun har én. Det menneskelige øre kan høre frekvenser fra 20 Hz (dyb tone) og helt op til Hz (høj tone), men følsomheden forsvinder med alderen, så området bliver mindre. side 4

7 Hastighed Teori Lydens hastighed måles som regel i meter pr. sekund (m/s), og angiver kort sagt den hastighed lydbølgen bevæger sig med. Hastigheden er forskellig, alt efter hvilket stof man hører lyden igennem. Lydens hastighed i luft er 343 m/s, men svømmer man f.eks. under vandet er lyden faktisk mere end 4 gange så hurtig, nemlig ca m/s. Forskellen skyldes at stoffer har forskellige "tætheder". Lyden bevæger sig altså nemmere gennem vand end gennem luft. Her ses et skema over lydens hastighed i forskellige materialer: Det kan måske overraske, at lyden bevæger sig hurtigere i vand (havvand) end i luft altså lige modsat lyset. Dette skyldes, at lyd er luft er en trykbølge, som udbreder sig i et stof. Dvs. at man i lufttomt rum intet kan høre fordi lyden ikke kan udbrede sig. Hvis man forestiller sig, at man laver ovenstående opstilling, vil man kunne høre musikken nede i vandet, men man vil ikke kunne høre den oppefra, fordi lydbølgerne reflekteres af vandets overflade. Dette sker, fordi lyden bevæger sig meget hurtigere i vand end i luft det betyder at lyden reflekteres. Det er lige nøjagtig det modsatte der sker med lyset, for det bevæger sig hurtigere i luft end i vand så lysbølgerne reflekteres over vandet. side 5

8 Doppler-effekten Teori Når man hører sirene, fx fra en ambulance, lyder det som om tonen fra ambulancen skifter. Når ambulancen nærmer sig, er tonen højere, end når ambulancen er på vej væk. Dette skyldes doppler-effekten, der i al sin enkelhed betyder, at når ambulancen er på vej imod os (når vi står stille), bliver der kortere mellem bølgerne. Når ambulancen bevæger sig væk fra os, trækkes bølgerne så at sige længere for os (der står stille), fordi der fra vores synsvinkel bliver længere mellem bølgerne. Når bølgelængden bliver kortere, betyder det, at frekvensen bliver større. Og det gør det, fordi lydens hastighed er den samme. v = λ f v er hastigheden angivet i sekunder λ er bølgelængden angivet i meter f er frekvensen angivet i svingninger pr. sekund, altså sekunder-1 eller i Hertz (Hz) Vi flytter lidt rundt på bølgeformlen for at få f til at stå alene: f = λ v Hvad sker der med frekvensen, når bølgelængden bliver mindre (v er konstant altså uændret)? Chokbølger Når lydkilden bevæger sig langsommere end lydens hastighed, så optræder doppler-effekten som nævnt tidligere. Men bevæger lydkilden sig lige så hurtigt som lyden, vil lydbølgerne kun udbrede sig på linje med og bagud i forhold til lydkilden, og alle fortætningerne lander altså oven i hinanden. Som du ved, forstærker fortætninger hinanden, og dette vil høres som et stort brag. side 6

9 Du har sikkert prøvet at høre et jetfly, men ikke kunnet finde det på himmelen lige med det samme, fordi det lød som om det var et helt andet sted. Fænomenet skyldes at flyet gennembryder lydmuren. Det vil sige at det bevæger sig hurtigere end lyden, og derfor nærmest "flyver fra" lyden. Den buldrende lyd man hører skyldes at der ved flyvning omkring lydens hastighed er en enorm luftmodstand, der omdannes til kæmpemæssige bølger af luft, når flyet gennembryder lydmuren. Når disse bølger af luft når jorden, gengives de som buldren. Lydkilden kan altså også bevæge sig hurtigere end lyden. Og når det sker, vil lydbølgerne altid udbrede sig bag ved lydkilden. Her vil fortætning stadig møde fortætning: Denne chokbølge kaldes et overlydsbrag, som følger efter lydkilden. Du kender det sikkert fra fly, der flyver med overlydsfart (altså hurtigere end lyden). Når de letter, øges deres hastighed gradvist. Når de når lydens hastighed, høres et brag, når flyet rammer lydmuren. Men da flyet fortsætter med at flyve hurtigere end lyden, vil dette brag fortsætte efter flyvemaskinen fordi fortætning stadig møder fortætning bag flyet. Det er derfor det lyder som om jetjagere larmer meget mere end andre flyvemaskiner og at man derfor skal have nogle særdeles hårdføre ører for at kunne være pilot på sådan et fly. Piloten hører dog ikke braget, fordi piloten jo bevæger sig sammen med bølgekilden og der kan lyden jo slet ikke følge med ud. Refleksion og akustik Du har garanteret prøvet fornemmelsen af at træde ind i et rum, f.eks. et badeværelse, hvor lyden ændrer sig, i forhold til hvordan den lød i det rum du kom fra. Ændringen skyldes at der er forskel på rummenes form, deres størrelse, hvilke materialer de er opbygget af, hvilke møbler der står, om der ligger tæpper på gulvet osv. Man siger at akustikken i rummene er forskellig. Når en lyd rammer et andet stof end det den bevæger sig i, reflekteres lyden og blander sig med den "originale" lyd. Det kan enten betyde at lyden forstærkes, dæmpes eller bare lyder anderledes. Hvad lyden "gør", afhænger af lydens hastighed i de stoffer, lyden rammer. Jo større forskel der er på de to stoffers lydhastigheder, jo mere af lydbølgen vil kastes tilbage. Går man fra en stue ind i et badeværelse vil lyden, i stedet for at ramme tapetet og tæppet i stuen, ramme fliserne i badeværelset. Da fliser, tapet og tæpper har forskellig lydhastighed, vil det altså ikke lyde ens når lyden rammer disse materialer. side 7

10 Ultralyd En lyd der er over det hørbare område for mennesker, ca Hz, kaldes ultralyd. Ultralyd kan bruges til alt muligt, men en af de bedst kendte anvendelser er ultralydsscanning af fostre. Nogle dyr bruger ultralyd til at orientere sig efter. Det gælder fx flagermusen. Flagermusen udsender lyd, der reflekteres af de genstande, lyden møder. Den reflekterede lyd opfatter flagermusens ører, og alt efter hvilket materiale, lyden har ramt, vil lyden reflekteres forskelligt og derfor fortælle flagermusen, om det er noget spiseligt eller noget, den skal flyve udenom. Flagermusen bruger altså ultralyd til at se med og den er utrolig god til det! Egenfrekvens og resonans Alle genstande har deres egen frekvens, som kaldes egenfrekvens. Når en genstands sættes i svingninger, vil den derfor altid svinge med den samme frekvens. Amplituden kan være forskellig (altså udsvingets størrelse), men frekvensen vil altid være den samme. Et eksempel herpå er stemmegaflen, hvor én stemmegaffel, der er lavet af et bestemt materiale og hvor gaffel-benene har en bestemt længde og tykkelse klinger med én frekvens (altså én tone), hvor en anden stemmegaffel er lavet af et andet materiale, hvor benene har en anden længde og tykkelse, og så er tonen pludselig en anden. Når en genstand sættes i svingninger, vil efterhånden ophøre med at svinge af sig selv amplituden bliver hele tiden mindre. Men hvis man tilfører noget energi til det svingende system, så kan man få systemet til at fortsætte med at svinge med samme amplitude. I et ur er det fx det, der sker. Uret stopper ikke af sig selv og går heller ikke langsommere og langsommere, fordi pendulet i uret hele tiden får tilført noget energi fra batteriet. Først når batteriet er fladt, holder uret op med at gå. Man kan også tilføre så meget energi, at amplituden bliver endnu større. Den energi, man skal tilføre, kan kun overføres når systemet svinger i takt når energikilden og energimodtageren har samme egenfrekvens. Det er fx forbudt for soldater at marchere i takt over en bro. Hvis der opstod resonans, er der risiko for at broen kommer i svingninger, der er så store, at broen går i selvsving og bryder sammen. Svingninger kan også brede sig igennem jorden og andre faste stoffer. Ruderne klirrer og skabslåger rasler, når store biler kører forbi. I biler må man isolere mod resonans, så taget og dørplader ikke kommer i resonans med motorens eller bilens rystelser, og man monterer tykke, bløde lydabsorberende plader for at skabe ro i kabinen, så man kan høre bilradioen. side 8

11 Tacoma-broen Under en storm i 1940 styrtede en 850 meter lang hængebro ned i havet ved Tacoma i USA. Årsagen var ikke stormens pres på broen, men de små vindhvirvler der blev frembragt på læsiden af broen. Netop den vindstyrke, som stormen havde, gjorde, at vindhvirvlerne fik samme frekvens som broens egenfrekvens og broen kom til at svinge i takt med vindhvirvlerne. Energien fra vinden blev overført til broen, og broen gik i selvsving. Den begyndte at svinge mere og mere kraftigt, og efter et døgns tid var svingningerne så kraftige, at den kun 4 mdr. gamle bro faldt fra hinanden og styrtede i vandet. Hvilke andre ting, kan du forestille dig, der kan være i fare for at gå i selvsving pga. vind? Stående bølger Som du ved, vil bølger enten forstærke hinanden eller svække hinanden, når de møder hinanden. Det er det, vi kalder interferens. Når to bølger med samme frekvens og amplitude bevæger sig mod hinanden, sker der dog en speciel form for interferens, hvor der dannes en såkaldt stående bølge. Når der er tale om tværbølger, vil en bølgetop reflekteres som en bølgedal og omvendt. Det betyder, at man, når man rammer en bestemt frekvens, kan lave en stående bølge som vist ovenfor. Det er næsten det samme, der sker, når vi taler om længdebølger. Her er det blot fortætninger og fortyndinger, der reflekteres. Skal man lave en stående lydbølge, kan man bruge et såkaldt resonansrør. Her vil man have fortætning til at møde fortætning, for her vil lyden derfor blive kraftigere. Når man anslår en stemmegaffel og holder den op mod et resonans-rør, så kan man indstille længden på røret når man langsomt flytter stemplet, vil man høre, at lyden bliver kraftigere nogle steder. Det er disse steder, hvor der er forstærkninger. side 9

Forsøg til "Lyd i Oceanerne "

Forsøg til Lyd i Oceanerne Forsøg til "Lyd i Oceanerne " Kære Lærer Her er en række forsøg, du kan bruge i undervisningen til at understøtte de emner, I gennemgår i hæftet "Lyd i Oceanerne". Alle forsøgsvejledningerne indledes med

Læs mere

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: +45 75 18 05 66 post@f-a.dk Fax: +45 75 18 05 75 www.f-a.dk STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE 4 Forord Støj- og vibrationsguide Redigeret af: Direktør

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING Dansk naturvidenskabsfestival 2010

LÆRERVEJLEDNING Dansk naturvidenskabsfestival 2010 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2010 FORORD Tak fordi du vil deltage i Masseeksperimentet 2010. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL, som løber af stabelen

Læs mere

E xp erimentariu ms Skole konkurrence 2003-2 004 Læ s og larm for f uld udblæsning

E xp erimentariu ms Skole konkurrence 2003-2 004 Læ s og larm for f uld udblæsning Exp erimentariu ms Skole konkurrence 2003-2 004 Læ s og larm for f uld udb læsning & Saftige rytmer fra hele verden side 2 Når sanserne svigter side 6 Med lydmanden på arbwom? side 14 Eksperimenter om

Læs mere

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOSMOS Grundbog A Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen Dette er en pdf-fil med Kosmos Grundbog A Filen er

Læs mere

WORLDBEAT. Undervisningsmateriale til Imaxfilmen

WORLDBEAT. Undervisningsmateriale til Imaxfilmen Undervisningsmateriale til Imaxfilmen WORLDBEAT Hvad er World Beat? På trods af forskelle i levemåde og udseende finder alle mennesker en fælles oplevelse af rytme og musik. World Beat bringer os på en

Læs mere

Stjernerne Stjernebilleder

Stjernerne Stjernebilleder Til læreren Side 1 Stjernebilleder Vi mennesker har til alle tider dannet figurer af stjernehimlens stjerner. Vi gør det for lettere at kunne navigere, dvs. finde rundt på himlen, og for lettere at kunne

Læs mere

Fællesindsigelse fra modstandsgruppen imod kæmpevindmøller i Skibsted.

Fællesindsigelse fra modstandsgruppen imod kæmpevindmøller i Skibsted. 1 - Modstandsgruppen imod kæmpevindmøller i Skibsted - Hører til journalnummer: 01.02.00-P16-3-14 Fællesindsigelse fra modstandsgruppen imod kæmpevindmøller i Skibsted. Fakta Denne fællesindsigelse er

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

EXPERIMENTARIUM CITY 6 TEMATURE TIL SKOLEN NY SÆRUDSTILLING. www.experimentarium.dk EXPERIMENTARIUM 3

EXPERIMENTARIUM CITY 6 TEMATURE TIL SKOLEN NY SÆRUDSTILLING. www.experimentarium.dk EXPERIMENTARIUM 3 PÅ TUR TIL EXPERIMENTARIUM CITY NY SÆRUDSTILLING 6 TEMATURE TIL SKOLEN EXPERIMENTARIUM 3 www.experimentarium.dk Velkommen til Experimentarium City Jeg er meget glad for at kunne byde lærere og elever velkommen

Læs mere

Brugervenlighed for astronauter på ISS

Brugervenlighed for astronauter på ISS Brugervenlighed for astronauter på ISS (Nasa: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/s114e7221_feature.html) Studie: Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse Roskilde Universitet, hus 6.2 Gruppe

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

Mit barn har en hørenedsættelse

Mit barn har en hørenedsættelse Mit barn har en hørenedsættelse En vejledning til forældre Indholdsfortegnelse I er ikke alene 3 Hørenedsættelse 5 Hvordan vi hører 6 Ørets anatomi 7 Graden af hørenedsættelse 8 Milepæle i kommunikation

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet!

Rundt om i både Danmark og mange stedet i udlandet fejres Niels Bohr med foredrag, bøger, hæfter, konferencer og meget andet! Forord I 2013 er det netop 100 år siden Niels Bohr fremsatte 2 postulater som skulle ændre både fysikken og samfundet. Dette 100 års jubilæum skal selvfølgelig fejres! Rundt om i både Danmark og mange

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar høreforeningen Høreforeningen - dit talerør menière spørgsmål & svar FAGLIGHED FÆLLESSKAB menière / spørgsmål & svar InDHoLD 1 Hvad er Menières sygdom? s. 4 Hvad er årsagen til menière? s. 4 3 Hvad er

Læs mere

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Clairvoyance. C.W. Leadbeater. Original titel: Clairvoyance. Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Clairvoyance C.W. Leadbeater Original titel: Clairvoyance Oversættelse og redigering: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold 1. kapitel: Hvad er clairvoyance? 2. kapitel: Almindelig clairvoyance:

Læs mere

Indhold. Plan over udstillingen. Indgang

Indhold. Plan over udstillingen. Indgang Indhold Introduktion - velkommen til udstillingen 3 Katalog over aktiviteterne 4 Fra telegraf til Internet 6 Bølgerne og medierne 9 Digital og analog 11 Når indholdet er nået sikkert frem 14 Forslag til

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Traumer. DT09 Projektgruppe Hanne Hvilsted, Tom Funke, Gitte Jakobsen. Side 2 af 18

Traumer. DT09 Projektgruppe Hanne Hvilsted, Tom Funke, Gitte Jakobsen. Side 2 af 18 Side 1 af 18 Traumer DT09 Projektgruppe Hanne Hvilsted, Tom Funke, Gitte Jakobsen Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Traumer... 4 Hvad er et traume, og hvordan opstår det... 4 Hjernens dele...

Læs mere