BRANDVÆSEN. Røgsøjle kunne ses 30 km væk. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Røgsøjle kunne ses 30 km væk. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer"

Transkript

1 NR. 3 april 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Røgsøjle kunne ses 30 km væk Næsten 100 brandfolk brugte en halv mio. liter vand, da et uddannelsescenter i Albertslund brændte. Røgen fra kvadratmeter tagpaptag kunne ses helt til Køge. Foto: Bo Albertus. Side 30-31

2 BRANDVÆSEN NR. 3 april ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Energiens Hus, Energivej 3, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Energiens Hus, Energivej 3, 4180 Sorø Telefon: mobil: Ekspedition LH Kontorservice Dalgårdsvej 31, 6600 Vejen Telefon Kontortid: Bedst kl Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 365,- inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to måneder. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg beredskabschef Peter Staunstrup (formand), beredskabschef Sven Urban Hansen, viceberedskabschef Ole Nedahl, beredskabschef Jørgen Pedersen, beredskabsinspektør Anders Enggaard og brandchef Steen Finne Jensen Lay out Fingerprint reklame Telefon: Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N Telefon: Fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN maj 2009 er 27. april 2009 Indhold Leder: Redningsberedskabet som servicepartner Af Jørgen Pedersen, bestyrelsemedlem i FKB... side 3 Navne: Jesper Djurhuus, 60 år, markant person i dansk beredskab Af Jens Bang... side 4 Birgitte Buskov, ny beredskabschef i Struer... side 5 Fagligt døgn om SINE kontrolrum juni... side 8 Kreds Nyt Kreds Sjælland... side 8 Kreds Syddanmark... side 8 Nordisk møde: Digitale radionet driller i hele Norden... side foredrag med tilfældigheder (World Trade Center)... side 10 WPFG... side 10 Uddannelse: Professionsbachelor, ny uddannelse på lederniveau... side 11 ISL-uddannelse rammer plet... side 12 Forslag om ny grunduddannelse for vagtcentraloperatører... side 13 Kursus i jura... side 13 Udbud af brandvæsen: regler og pligt Af Jannie Weje Nielsen og Sara Helene Holst... side 14 FKBs årsmøde 2009: Tilmelding til brandpunkter... side 17 SINE: Huller i SINE-nettet... side 21 Ingen underskrift!... Side 21 Smeltet SINE-radio skulle blot have nyt batteri... side 22 SINE-snak med naboens talegrupper... side 23 3 kontrolrum testes... side 23 Begrænsninger i position og status... side 25 ODIN: Skanderborg: En time pr. manuel rapport... side 26 Store forventninger til opdatering... side 26 ODIN med i ISL-uddannelsen... side 26 Odense: 5 minutter pr. rapport holder ikke... side 27 ODIN får større brugervenlighed... side 28 Brandsyn i ODIN må vente... side 28 ODIN og SINE... side 29 Efterlyser nye test-brugere... side 29 Uddannelsescenter brændt: Storbrand i Albertslund kunne ses 30 km væk... side 30 Alarmcentralen er guld værd... side elever reddet ud af brændende efterskole... side 32 Brandfarligt undertag... side 32 Hvem sælger... side 34 2 BRANDVÆSEN

3 Leder: Redningsberedskabet som servicepartner I krisetider skal man finde nye løsninger frem for at skære ned Kommunerne afspejler det samfund, de er en del af, og i øjeblikket er her ikke optimisme. Afsløring af korruption og svindel er ingen sjældenhed. Desværre falder også indkomstgrundlaget for kommunerne, og de kommuner, som i de gode tider har været tilbageholdne, må nu ikke frit bruge af opsparingen. Hvad vedrører det så os i redningsberedskabet? Ikke så lidt, for vi er en del af kommunens service til vore borgere. En service, som netop de seneste år er blevet fastlagt individuelt af kommunens politikere og fastholdt lokalt ud fra risikovurderinger, som ikke ændrer sig i takt med en dårligere økonomi. Uændret service Det fastlagte beredskabsniveau skal fastholdes, indtil noget andet besluttes. Dermed vil redningsberedskabets omkostninger ligge fast. Det er så her, vi når ind til mit budskab, for hvor længe kan vi opretholde de skattefinansierede bevillinger til beredskabet, hvis andre serviceydelser i kommunen skal beskæres? Vi kan hævde, at vi håndterer opgaver, som kan være forskellen på liv eller død eller som kan redde værdier, men andre ydelser i kommunen kan være lige så svære at røre: Ældre, børn osv. Hvor finder man mon besparelser ved den kommende budgetlægning? Det kommunale redningsberedskab udgør promiller af kommunernes samlede budgetter og vil derfor ved besparelser aldrig kunne redde kommunens økonomi. Vi kan ikke betegne beredskabet som værende i en akut krise nu, men vi skal vel forebygge, det sker. Byg vindmøller I redningsberedskabet er vi historisk set optimister, og vi skal se muligheder i situationen i stedet for begrænsninger, bygge vindmøller frem for læhegn. Når krisen kradser, kan man vælge at give andre skylden og være tilfreds med det, eller man kan se muligheder for udvikling gennem krisen. Der findes flere måder at fastholde et godt beredskab på også i krisetider. Jeg spår, at alle i den offentlige sektor vil være ramt af besparelser ved næste budgetlægning, hvorfor der skal findes nye veje for at opretholde det gode beredskab. Alle forvaltninger og institutioner vil i økonomisk stramme tider efterspørge billigere serviceydelser. Udover at redningsberedskaberne udfører en vigtig myndighedsopgave og er fagligt dygtige, når vi kører med horn og blink, så er vi også gode til andre driftsopgaver. Vi vil med fordel både kunne levere vores kerneydelse på beredskabsområdet og en indtægtsdækket serviceydelse til andre offentlige enheder. Den tid er forbi, hvor et døgnberedskab kan overleve alene med bekæmpelse af ildløs. Vi er en del af kommunens samlede service og kan også være det på andre områder. Det er måske netop nu, hvor det økonomiske net strammes, vi har chancen for at få en god dialog med andre forvaltninger om at levere indtægtsdækkede ydelser. Derved vil vi kunne fastholde et højt niveau, mens de enheder, vi servicerer, kan skære i budgetterne. Vi skal opretholde et højt fagligt niveau, som netop kommunalreformen har styrket, og ikke sælge ud af vore kerneydelse eller faglige styrke, men derimod sælge andre serviceydelser. Udførelse af indtægtsdækkede serviceydelser giver et stærkere beredskab. Øje for beredskabet, men ikke blind for andre opgaver. Vi ses til årsmødet i Aalborg. Jørgen Pedersen beredskabschef i Aalborg medlem af bestyrelsen i FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer BRANDVÆSEN 3

4 navne Markant person i dansk beredskab Den 24. april fylder FKBs næstformand, beredskabschef Jesper Djurhuus, 60 år Af Jens Bang, tidligere beredskabschef i Hundested I Søllerød Kommune blev i der 1986 sat en proces i gang, hvor medarbejderne skulle komme med gode ideer til bedre ressourceudnyttelse m.m. Jesper Djurhuus, nyudnævnt vicebrandinspektør i kommunen, så spændende muligheder i et tværgående samarbejde mellem hjemmeplejen og brandvæsenet. Derved satte han gang i en en proces, hvor der i fællesskab blev etableret vagtcentral, indgået aftale om kørselstjeneste, madudbringning, drift af hjælpemiddeldepot og mange andre ting, som var medvirkende til at skabe en bedre udnyttelse af ressourcer. Samtidig blev der skabt helhed i beredskabet. En idé, som mange andre brandvæsener siden har taget til sig. Gennem årene har det tværgående samarbejde udviklet sig, og i 2004 var det medvirkende til, at der blev etableret et fælleskommunalt selskab mellem Søllerød og Hørsholm Kommuner. Det Jesper Djurhuus opfandt det tværgående samarbejde mellem brandvæsen og hjemmeplejen, som flere andre kommuner siden har taget til sig. skulle løse såvel de beredskabsmæssige opgaver som serviceopgaverne for ældreområdet. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev selskabet udvidet til også at omfatte Birkerød Kommune, således at det fælles selskab i dag hedder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Også dette danner i dag model for andre kommunale samarbejder. Jesper, som i dag er chef for det fælleskommunale selskab, var en af arkitekterne og drivkræfterne bag projektet et arbejde, som gav betydelige udfordringer. Grunden lagt i Flyvevåbnet Jesper Djurhuus indledte sin karriere i 1967, hvor han blev optaget på Flyvevåbnets signallinie. Efter en længere uddannelse blev han i 1970 besætningsmedlem på Flyvevåbnets rednings- og transportfly, og gennem syv år var han tilknyttet Flyvevåbnets 4 BRANDVÆSEN

5 Navne redningshelikoptere, hvor han deltog i mange redningsaktioner. Det er muligvis her, grundstenen til beredskabs- og redningsinteressen blev lagt. Inden han forlod Flyvevåbnet i 1986 havde Jesper Djurhuus deltaget i et utal af flyvemissioner fra eftersøgninger i Grønland til Rødekors-flyvninger i Afrika. Sideløbende med sin tjeneste i Flyvevåbnet begyndte Jesper i 1981 at læse til ingeniør med ét formål nemlig, at blive brandinspektør. I 1985 dimitterede han som ingeniør med speciale indenfor brandteknik, og i 1986 blev han vicebrandinspektør i Søllerød Brandvæsen. Et lille år efter blev han udnævnt til brandinspektør og senere til beredskabschef Kreativ og vedholdende Jesper er aktiv og kreativ samt god til at se utraditionelle løsninger, hvilket i 2000 førte ham til en bestyrelsespost i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, hvor han siden 2003 har været næstformand. Gennem foreningsarbejdet sidder Jesper Djurhuus med i mange i udvalg og arbejdsgrupper, hvor han er med til at præge udviklingen. Det skal i den forbindelse nævnes, at han gennem syv år arbejdede intenst på at skabe en redningsdykkeruddannelse til brandvæsenets personale, og efter flere besøg på Christiansborg lykkedes det til sidst, måske på grund af hans vedholdenhed. Siden Jesper begyndte i brandvæsenet, har det ligget hans hjerte nær at skabe helhed i beredskabet til gavn for borgerne. Derfor er han også involveret i sundhedsberedskabet, hvor han er medforfatter til Sundhedsstyrelsens Håndbog om Sundhedsberedskab. Den rolige censor Med sin kommunikationstekniske erfaring fra Flyvevåbnet var det naturligt, at Jesper Djurhuus blev valgt til at varetage FKBs interesser i forbindelse med indførelsen af det ny kommunikationssystem SINE. Dette har været og er et tungt og besværligt arbejde, især når man som Jesper forsøger at anlægge et helhedssyn for at skabe overblik og koordination samt bedre ressourceudnyttelse og samtidig må kæmpe med statslige vejrmøller! Sluttelig bør nævnes, at Jesper var den første og i en del år eneste censor på indsatslederkurserne ved Brandskolen hos Haurum i Virum. Han varetog denne funktion gennem 12 år, så mange indsatsledere husker i dag Jesper som den rolige og humoriske censor med et beredskabsmæssigt overblik, der ikke var med til at dumpe ret mange. Motto giver resultater Gennem årene ved brandvæsenet har Jesper Djurhuus levet efter et motto, som han har medbragt fra sin tid ved redningshelikopterne, nemlig Nihil Intentatum (intet uforsøgt), hvilket har været medvirkende til de resultater, hans medarbejdere og han har opnået. Fritiden, der ikke er så meget af, deler han med Ann-Mari og helst i ferieboligen på Bornholm. Ellers går tiden med Lions-arbejde og som bestyrelsessuppleant i Venstre Søllerød. Den 24. april fylder Jesper Djurhuus 60 år, og dagen fejres med reception kl på brandstationen, Rundforbivej 176 i Nærum. BRANDVÆSEN 5

6 NAvNE Beredskabschefen i struer er eneste ansatte i beredskabet Birgitte Buskov udnævnt til beredskabschef på fuld tid. Har bl.a. 115 brandsyn om året Af Erik Weinreich Birgitte Buskov, der de sidste tre år har været viceberedskabschef i Struer, er udnævnt til ny beredskabschef i kommunen. Hun afløser Jens Ove Andreassen, der stopper efter eget ønske. Han har i flere år har været beredskabschef på deltid, og han helliger sig nu sin anden opgave som projektchef med ansvar for vedligehold af kommunens bygninger. Det var et enigt ansættelsesudvalg, der blandt otte ansøgere valgte Birgitte Buskov som ny beredskabschef på fuld tid. Hun har de sidste par år stået for hele den administrative del af beredskabet, inklusiv den risikobaserede dimensionering, beredskabsplanen og udbudsmaterialet til den nye Falck-kontrakt for brandslukning. Birgitte Buskov har været konstitueret som beredskabschef siden årsskiftet og har netop taget hul på en revision af beredskabsplanen, ligesom hun arbejder på at nedbringe antallet af blinde alarmer. I forbindelse med Birgitte Buskovs ansættelse som fuldtids beredskabschef er Nyt om navne stillingen som viceberedskabschef nedlagt, og da Struer alene har tre deltidsansatte indsatsledere og ingen beredskabsinspektører, er hun alene på beredskabsområdet, hvor hun bl.a. har BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: ansvaret for 115 brandsyn om året. Struer har indbyggere, og i beredskabsplanen er bl.a. fastlagt et højt serviceniveau for det forebyggende arbejde, der ikke kun omfatter børnehaver. I over ti år har alle kommunens ansatte således hvert tredje år skullet gennemgå et kursus i elementær brandbekæmpelse. Da det lønmæssige budget for beredskabet er uændret, har Birgitte Buskov efter omlægningen mulighed for at købe sig til hjælp udefra, fx til Ud over sit engagement i beredskabet i struer er birgitte buskov også næstformand i fkbs kreds midtjylland. disse kurser, som en tidligere stationsleder fra Falck vil stå for, og ellers vil det være op til kommunens politikere at fastlægge et andet serviceniveau for forebyggelse, siger Birgitte Buskov. Det bliver dog ikke med hendes gode vilje, hvis der skæres i forebyggelsen, som altid har haft hendes særlige bevågenhed. For et år siden blev hun således af Beredskabsstyrelsen valgt som den første månedens brand-forebygger for sin store indsats ved at undervise 300 børn fra kommunens børnehaver og børnehaveklasser i brandforebyggelse. Hun begyndte sin karriere i 1994 som frivillig ved Civilforsvaret i Holstebro, året efter blev hun uddannet brandmand, og da hun som uddannet byggetekniker i 1998 blev byggesagsbehandler i Struer og havde bevaret sin interesse for det brandmæssige, uddannede hun sig til holdleder, indsatsleder og brandteknisk byggesagsbehandling. I 2000 blev hun da beredskabsinspektør og siden marts 2006 viceberedskabschef i Struer. 6 BRANDVÆSEN

7 Kan et intelligent slukningssystem forhindre en brand i et edb-rum? Et intelligent slukningssystem arbejder hurtigt, pålideligt og effektivt og sikrer oppetid og arbejdsprocesser Effektive systemer kræver teknologi og ekspertise. Siemens har mere end 60 års erfaring med brandsikring. Vores løsninger er skræddersyet til den enkelte kundes helt specifikke behov. Med en brandslukningsløsning fra Siemens får en brand aldrig lov at udvikle sig! Ufarlige slukningsmidler og ingen skadelig effekt på mennesker, inventar og elektronik Anvendelse af naturlige gasser og ingen royalty på slukningsmidler Revolutionerende teknologi med minimal trykstigning Ring til os på telefon og hør mere om markedets mest innovative brandslukningsløsninger. Answers for infrastructure.

8 FKB Fagligt døgn om SINE kontrolrum Vigtigt: Reservér datoen juni Af Erik Weinreich Bestyrelsen for FKB planlægger et fagligt døgn, hvor SINE kontrolrum bliver eneste emne. Arrangementet er udelukkende for landets beredskabschefer eller eventuelt stedfortrædere og efter indlæg fra centrale personer i SINE-projektet lægges der op til overordnede, principielle drøftelser. Baggrunden er først og fremmest de mange åbne spørgsmål omkring organisering af kontrolrum. Det skal blandt andet ses i forhold til redningsberedskabernes myndighedsrolle og disponering og koordination af indsatser. Forventningerne er, at en del af de ubekendte faktorer i SINE-projektet vil kunne afklares, og forhandlingerne må gerne munde ud i fælles udmeldinger fra de kommunale redningsberedskaber. Arrangementet holdes centralt i Danmark fra onsdag den 24. juni kl. 12 til torsdag den 25. juni kl. 12. Indbydelse med nærmere program bliver udsendt senere, men datoen må gerne reserveres nu. kredsnyt Sjælland På generalforsamlingen i november valgte FKBs Kreds Sjælland ny næstformand, idet Niels Mørup, der tidligere var beredskabschef i Stevns Kommune, nu er beredskabschef for Fredensborg og Helsingør kommuner (Nordsjællands Brandvæsen) og derved er flyttet til Kreds Hovedstaden. Ny kredsnæstformand i Kreds Sjælland er beredskabschef Jan Funk Nielsen, Greve. kredsnyt Syddanmark FKBs Kreds Syddanmark har planlagt følgende kredsmøder i 2009: Torsdag den 14. maj kl på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Emner: Skolen, SINE og højderedning. Torsdag den 19. November kl :30 i Middelfart. Samme dag kl er der kredsgeneralforsamling for A-medlemmer. 8 BRANDVÆSEN

9 Fra Det nordiske møde i Odense: Fra venstre, siddende: Peter Johansson, Finland, Jack Hatlen, Norge og Peter Lothman, Sverige. Stående: Knud Aage Eriksen, sekretariatsleder i FKB, Jesper Djurhuus, Rudersdal-Hørsholm, Ole Borch, Vejle, Niels Christensen, Ikast- Brande, Ole Nedahl, Gladsaxe, Peter Staunstrup, Odense, Jørgen Pedersen, Ålborg, Sven Urban Hansen, Sorø alle med i bestyrelsen for FKB samt Niels Erik Haagenrud, Norge. Digitale radionet driller i hele Norden De fire nordiske lande bruger milliarder på kommunikation, der ikke kan bruges på tværs af landegrænser Af Peter Larsen Både politisk, økonomisk og teknologisk er det en kompliceret opgave at opbygge digitale radionetværk, som skal sætte brandvæsen, politi, ambulancer, sygehuse og forsvar i stand til at kommunikere hurtigt og nemt med hinanden, når mennesker og værdier er i fare. Erfaringen har vist ikke mindst ved større terroraktioner at det er uhyre vigtigt, at kommunikationen mellem de forskellige dele af beredskabet fungerer optimalt, så indsatsen kan koordineres til gavn for menneskeliv og værdier. Både i Danmark, Sverige, Norge og Finland er der imidlertid store problemer med de nye digitale radionetværk. Det kom frem ved årlige samarbejdsmøde for de nordiske brandchefforeninger, hvor FKB denne gang var vært. Forsinkelser Hovedemnet for årets møde var netop opbygningen af digitale radionet for beredskabet i de fire lande: Nødnett i Norge, Rakel i Sverige, Virve i Finland og SINE i Danmark. Et eksempel på problemerne kan findes i Norge, hvor nettet skulle have været sat i gang i Den seneste prognose siger, at det bliver i efteråret De fire lande bruger hver især milliarder af kroner på opbygningen af de digitale radionet, da det politisk betragtes som en særdeles vigtig opgave, men de fire lande indfører hver deres system, så der ikke umiddelbart kan kommunikeres på tværs af landegrænser. Det til trods for, at Sverige og Norge har tusindvis af kilometer fælles grænse, ligesom Danmark og Sverige blot er adskilt af Øresund, der hører til blandt de mest befærdede farvande i verden med stor risiko for søulykker. Fagligt netværk De nordiske møder er kommet i stand på foreningernes initiativ, da der ikke er tradition for et internationalt samarbejde rettet mod de mere praktiske beredskabsmæssige opgaver og det borgernære beredskab. Møderne holdes på skift i de fire lande i år i Odense i Danmark, næste år i Sundsvall i Sverige med det formål at inspirere hinanden i det daglige arbejde med at skabe et mere sikkert og trygt samfund og stå så godt rustet som muligt til at møde de fremtidige udfordringer. Ny udveksling Udover udvekslingen af erfaringer har møderne resulteret i, at de fire foreninger netop har taget initiativ til udvekslingsbesøg for tre unge, lovende beredskabsmedarbejdere fra hvert land med det formål at sprede viden og inspiration om de beredskabsmæssige forhold i de enkelte lande. De udvalgte får hermed samtidig en god mulighed for at danne netværk med kolleger fra de øvrige lande og uformelt udveksle arbejdsmæssige erfaringer med dem. Ordningen forventes at træde i kraft i 2010, hvor Sverige vil være den første værtsnation. BRANDVÆSEN 9

10 9-11 foredrag med tilfældigheder Mange har skyldfølelse, fordi de overlevede, mens andre døde. Dobbelt foredrag i København om begivenheden, der ændrede verden Af Erik Weinreich Tilfældige beslutninger spiller en afgørende rolle i det foredrag, som to brandmænd fra New York holder i København den 6. maj omkring de frygtelige begivenheder i World Trade Center den 11. september Tilfældige beslutninger var afgørende for liv eller død og for, at Louie Cacchioli overhovedet kan holde sin del af foredraget. Hele arrangementet skyldes i øvrigt også et tilfælde. De to brandmænd fra Fire Department New York, FDNY, var i centrum af begivenhederne hin skæbnesvangre dag den ene indenfor da de to tårne blev ramt af fly. Indvendig var Louie Cacchioli med til at redde mennesker ud på et tidspunkt, hvor sekunderne talte. På et tidspunkt blev de spærret inde i en elevator, da strømmen forsvandt, og da de ved fælles hjælp fik elevatordøren op, gik Louie og en kollega til højre, hvor alle andre gik til venstre. WPFG World Police & Fire Games WPFG er det officielle OL for politifolk, brandfolk, toldere og fængselspersonel fra hele verden. Det holdes hvert andet år forskellige steder på kloden. I 2009 går turen eksempelvis til Vancouver i Canada, og i 2011 er New York vært. Link: Louie og kollegaen overlevede. Det gjorde de andre ikke! 9-11 eller den 11. september er dagen, hvor World trade center i New york styrtede sammen og ændrede verden. Ved andre lige så tilfældige valg reddede Louie livet, og har han siden viet sit liv til at fortælle om sine oplevelser og til at hjælpe efterladte og andre, der blev ramt på den ene eller anden måde. Jim Carneys indsats var næsten værre, for efter tragedien skulle han ud og fortælle familierne, at de havde mistet en forsørger og en far til børnene. En næsten umenneskelig opgave, der ikke blev lettere af at blive gentaget. Samtidig var Jim med til at overbevise de overlevende brandfolk om, at det altså var ok at overleve. Mange af dem led af skyldfølelse ved at overleve. Hvorfor de andre og ikke mig? Livet var på et tidspunkt tæt på at gå i stå for mange af de overlevende og kun ved hjælp af samtalegrupper, psykologhjælp og anden form for hjælp, lykkedes det dem at komme videre. Erkendelsen af, at man har brug for hjælp, er et svært skridt tage, men nogle gange er det nødvendigt for at komme videre. tilfældigt møde Bag arrangementet står to københavnske brandmænd, Per Rasmussen og Henrik Hansen, der i forvejen er dybt engagerede i World Police & Fire Games. I den forbindelse mødte de for to år siden tilfældigt Louie Cacchioli og Jim Carney i Australien, hvor kontakten blev skabt, og med stor opbakning fra bl.a. FKB og Københavns Brandvæsen blev de to amerikanere inviteret til København for at fortælle deres version af begivenhederne den 11. september. Billetter Overskuddet fra arrangementet går til The Widows and Children s Fund i New York. Billetter kan bestilles via et link på Københavns Brandvæsens hjemmeside: Foredraget med billeder og film holdes i Dronningesalen i Den sorte Diamant, hvor der er plads til 600 tilhørere. Og efter en sådan beretning får man et anderledes syn på mange ting. Så synes vore daglige problemer med for lidt i løn, regler om partikelfiltre på vores dyre biler, topskat og så videre pludselig uendelig små, siger Per Rasmussen. 10 BRANDVÆSEN

11 uddannelse Ny uddannelse på lederniveau Fra næste år kan man læse til professionsbachelor i beredskab Af Erik Weinreich En helt ny uddannelse som professionsbachelor i beredskab har netop fået en principiel godkendelse af Undervisningsministeriet, og om alt går vel, vil de første studerende kunne begynde studiet i september Det er Professionshøjskolen Metropol, der har fået lov at udvikle og udbyde den nye uddannelse, og der mangler kun, at uddannelsen akkrediteres gennem Danmarks Evalueringsinstitut, der blandt andet ser nøjere på, om indholdet svarer til samfundets behov, og at der er en fornuftig sammenhæng mellem teori og praksis i de enkelte moduler. Denne proces er lovet færdig inden sommerferien, hvorefter skolen kan foretage den endelige planlægning og lave aftale med undervisere, fortæller udviklingskonsulent Therese Sachs fra Metropol. stort Behov Den nye uddannelse retter sig ikke alene mod det kommunale og statslige redningsberedskab. Også andre sektorer vil kunne have gavn af den nye bachelorgrad. Det vil fx være oplagt, at de risikokoordinatorer, som halvdelen af kommunerne allerede har ansat, fremover hentes her. Inden for de kommunale redningsberedskaber henvender uddannelsen sig til såvel kommende beredskabsinspektører og korpsmestre som beredskabschefer og andre ledende medarbejdere. Blandt jobprofilerne nævnes også uddannelsesmedarbejdere, instruktører, forebyggende medarbejdere og analytikere inden for beredskabet, herunder hele frivilligområdet. Metropol Professionshøjskolen Metropol blev dannet i 2008 som en fusion af CVU Øresund, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, Danmarks Forvaltningshøjskole, Den Sociale Højskole, Frederiksberg Seminarium og Suhr s. Skolen ligger på Nørrebro i København og har studerende, der fordeler sig på 14 korte og mellemlange grunduddannelser samt en lang række efter- og videreuddannelser. Link: Allerede i dag er der en naturlig udskiftning af omkring 100 medarbejdere om året i de nævnte stillinger, så Professionshøjskolen Metropol har gode forventninger til jobmulighederne. Aftagerne har da også haft en stor interesse i den nye uddannelse, der afløser forskellige kurser uden koordinerende sammenhæng. Foreløbig lægges der op til, at den nye uddannelse vil kunne optage 90 elever om året, fordelt på to efterårshold og et forårshold. Med et normalt frafald skulle det med tiden kunne resultere i 75 færdiguddannede beredskabs-bachelorer årligt. tre og et halvt år Den nye uddannelse består af 14 moduler på hver ti uger, hvilket svarer til en studietid på tre og et halvt år. For at blive optaget, skal man have en studentereller HF-eksamen, men der kan gives dispensation og individuel merit, hvis man fx møder med erfaringer fra beredskabet. Der bliver også mulighed for at tage enkelte af uddannelsens moduler, hvis man eksempelvis arbejder inden for forebyggelse, lige som de studerende kan stoppe efter to år med en erhvervs-akademiuddannelse. Hvert modul vil få sit beredskabsfaglige tema og indeholde både praktik og teori. indhold Den nye uddannelse som professionsbachelor i beredskab skal bl.a. give de studerende: FKB med Både FKB og Beredskabsstyrelsen har været med i det forberedende arbejde til den nye uddannelse som bachelor i beredskab. Repræsentanter fra FKB har været beredskabschef Niels Mørup, Nordsjællands Brandvæsen, og beredskabschef Sven Urban Hansen, Sorø. I den første fase var også beredskabschef Lars Hviid, Tønder, med. En grundlæggende viden om samfundssikkerhed i forhold til fx materialer og stoffers reaktion og påvirkning ved brand, sammenstyrtninger og andre følgevirkninger af ulykker og katastrofer, samt trusler og respons. Operative ledelsesprincipper. Konflikthåndtering. Ressourcestyring. Indsatsjura. Krisekommunikation, krisepsykologi. International indsats. Menneskerettigheder. Voksenpædagogisk instruktion. Øvelsesplanlægning. Evalueringsmetodik. Vurdering af samfundsmæssige risici. Færdighed i udarbejdelse af en risikobaseret dimensionering. Kommunikation. Forebyggelse. Terrorberedskab. BRANDVÆSEN 11

12 uddannelse den nye uddannelse fokuserer i højere grad end tidligere på samarbejdet mellem redningsberedskab, politi og sundhedsberedskab. isl-uddannelsen rammer plet Overliggeren er hævet væsentligt, beretter uddannelseskoordinator Per Teglgaard Af Erik Weinreich Lægerne er kommet med i den nye uddannelse i indsatsledelse, og de er et lige så stort aktiv for D! NYHE STP8000 BÆRBAR Den seneste TETRA terminal fra Sepura, er en robust bærbar terminal med høj sendeeffekt, stort tydeligt display, sidekonnektor og let udskifteligt batteri samt IP55. A COMPANY IN THE VHF GROUP AS BRANDVÆSEN uddannelsen, som politiet var det, da de kom med i 90 erne, fortæller en glad Per Teglgaard, der er koordinator for den nye og forlængede uddannelse på Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev. Uddannelsen foregår parallelt for redningsberedskabet, politiet og for lægerne, og de slutter også uddannelsen med en fælles eksamen. Det første hold på den nye uddannelse har lige afsluttet sit forløb, og til maj begynder det første hold på den obligatoriske overgangsuddannelse. De ca. 700 nuværende indsatsledere fra redningsberedskabet har pligt til at efteruddanne sig over tre uger, for at opnå samme kvalifikationer som de nyuddannede. Det er ikke kun Per Teglgaard, der glæder sig over den nye uddannelse. Det gør eleverne også, fremgår det af tilbagemeldinger fra de første kursister. helt ny Der er tale om en helt ny uddannelse i indsatsledelse og

13 uddannelse ikke kun en udvidelse af det gamle indsatslederkursus. Den beredskabsfaglige del af uddannelsen på fire uger indbefatter 24 praktiske øvelser, blandt andet med kommunikation og samarbejde med politi og sundhedsberedskab, og hvor der også tages højde for kommunikation på SINE-nettet, som man nu forventer, at det vil blive. Af andre emneområder kan nævnes indsatsjura, uheld med farlige stoffer, samt naturligvis ledelse under mange forskellige situationer. Tilsvarende har den tværfaglige del af uddannelsen på i alt tre uger 25 store, komplekse og længerevarende indsatser såsom ulykker med højhastighedstog, fly, brand i kemisk industri, evakuering af et sygehus, samt scenarier efter et terroranslag med mange tilskadekomne, hvor der kræves indsats fra mange forskellige myndigheder. Der trænes således i samarbejde, krisekommunikation, samt overblik ikke mindst når der sker flere hændelser samtidigt. Princippet er, at alt skal foregå som i virkeligheden, beretter Per Teglgaard, og blandt andet derfor er lægernes deltagelse en stor gevinst. Det kræver samtidig mange ressourcer på skolen at gennemføre så mange realistiske indspil. Fælles eksamen Politi og læger er med i den tværfaglige del, således at otte beredskabsfolk, otte politifolk og fire læger undervises sammen og til dels går til eksamen sammen i hold på tre (lægerne er så med to gange). Og man får ikke noget forærende i den nye uddannelse, understreger Per Teglgaard. Overliggeren såvel som underliggeren er hævet betydeligt i forhold til den gamle uddannelse; og hverken på den beredskabsfaglige del eller den tværfaglige del var det alle deltagere, der bestod eksamen, hvor de skulle vise såvel teknisk som faglig forståelse for komplekse indsatser. Begyndte med 11. september Skolen i Tinglev overtog i 1998 indsatslederuddannelsen fra Statens Brandskole i Virum, og to år senere blev den forlænget fra to til tre uger. Denne gang er uddannelsen i indsatsledelse som en del af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse blevet øget til syv uger. Der er således sket en næsten firedobling af uddannelsestiden inden for kun ni år. Dette skal ses som en direkte følge af de senere års terrorhandlinger med mange tilskadekomne til følge. I handlingsplanen blev det anbefalet, at uddannelsen af danske indsatsledere skulle skærpes for at svare til den nye terrorvirkelighed, som bl.a. terrorangrebene i New York, Madrid og London indvarslede. Fokus på samarbejde Et af kompetencemålene for den nye uddannelse er, at indsatsledelsen i samme indsatsområde skal kunne håndtere flere komplekse skadesteder med mange tilskadekomne. Dette er indarbejdet i det sæt af praksisnære planspil og i de praktiske øvelser, hvor indsatsledelsens beslutninger føres ud i virkeligheden fra kommandostadet (KST). Der trænes med alle de kendte ledelses- og kommunikationsplatforme lige fra anvendelsen af indsatslederens vogn til kommunikationsmoduler fra Beredskabsstyrelsens centre fra Haderslev og Næstved og politiets KST-vogn fra Østjyllands Politi. Forslag om ny uddannelse Grunduddannelse for vagtcentraloperatører undersøges Af Erik Weinreich Arbejdet som operatør på vagtcentraler for brand og redning vil alt andet lige blive mere krævende, når de nye SINE-kontrolrum bliver oprettet, og det har fået FKBs bestyrelse og repræsentanter for Falcks ledelse til at se på mulighederne for en fælles grunduddannelse. Der findes pt. ikke nogen egentlig uddannelse for vagtcentraloperatører, hvilket i høj grad mangler. Kursus i jura Hjælp til at finde vej gennem reglernes labyrint Af Erik Weinreich De love, der regulerer det kommunale redningsberedskab, er ikke altid lige gennemskuelige, og som hjælp til at finde vej i den juridiske labyrint planlægger FKB og KL et kursus i jura for ledende medarbejdere i de kommunale redningsberedskaber. Det præcise indhold er ikke fastlagt endnu, men der arbejdes med emner inden for kommunalfuldmagten, forvaltningsloven, regler om udbud og regler for brandsyn, administration af personale, regler og pligter på indsatssteder, Uddannelsen kunne måske oprettes under AMUsystemet, hvorefter de kommunale brandvæsener, Falck og måske regioner hver især kunne lave en overbygning, der er tilrettet den enkelte vagtcentral. Eventuelt kan politiet blive inddraget på et senere tidspunkt. samt regler for køretøjer, herunder afgiftsregler og kørekortsregler. Den praktiske tilrettelæggelse varetages af Center For Offentlig Kompetenceudvikling, COK, (tidligere: Den kommunale Højskole), mens indholdet er lagt i hænderne på beredskabschef Jens Larsen, Odsherred, og beredskabschef Niels Christensen, Ikast-Brande, i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Kurset forventes at finde sted over fire sammenhængende dage i september eller oktober. BRANDVÆSEN 13

14 Udbud Udbud af brandvæsen hvornår er der udbudspligt og hvordan er reglerne? I den seneste tid har en række kommuner gennemført udbud af deres brandvæsen. Der har i den forbindelse været en del forskellige og til tider modsatrettede udsagn om hvilke regler, der gælder for udbud af brandslukning. Denne artikel skitserer de mest centrale udbudsregler og gennemgår en række af de spørgsmål, som kommunerne normalt skal tage stilling til, når et brandvæsen udbydes Af Jannie Weje Nielsen og Sara Helene Holst Hvornår skal et brandvæsen udbydes? Hverken EU- eller nationale udbudsregler pålægger en kommune at udbyde og udlicitere deres brandvæsen. Beslutningen om hvorvidt et brandvæsen skal sendes i udbud er således udelukkende politisk, og en kommune kan altid vælge at bibeholde brandvæsnet i kommunalt regi. Hvilke opgaver? De opgaver i et brandvæsen, der kan udbydes, er: Operative opgaver i form af udrykningskørsel til akutte alarmer til brand, miljø og redning. Indsatslederfunktionen: De fleste kommuner vælger dog ikke at udbyde indsatsledervagten, da indsatslederen er kommunens (måske eneste) repræsentant på skadestedet, og såfremt resten af det operative beredskab udliciteres, er indsatslederen det eneste bindeled mellem beredskabets forebyggende aktivite- THR9 TETRA radio: Se din indsats fra en ny vinkel Oplev et exceptionelt overblik over din indsats med den nye EADS THR9 håndholdte radio. Det store, tydelige display giver dig øjeblikkeligt overblik over situationen, mens radioens robuste design sikrer brugen under selv de vanskeligste betingelser. Højkapacitetsbatteriet giver dig en sikkerhed for, at radioen har strøm nok til at holde under selv en længevarende indsats. Ligesom alle de øvrige radioer i EADS omfattende produktprogram er THR9 ekstremt pålidelig og intuitivt nem at betjene selv under de mest krævende forhold. For the Security of all.

15 Udbud ter og det operative beredskab i kommunen og eneste kommunale repræsentant på skadestedet. Eventuelle serviceopgaver, som brandvæsnet løser for andre, fx nødkald, hjælpemiddeldepot, tyverialarmer mv. De opgaver, der ikke kan udbydes, er myndighedsopgaver, dvs. De forebyggende, lovpligtige opgaver i form af brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling mv. Beredskabschefstillingen. Annonceringspligt Ønsker en kommune at benytte en ekstern leverandør til at løse brandslukningsopgaven, kan kommunen ikke uden videre indgå en kontrakt med en ekstern leverandør. Opgaven skal annonceres i pressen eller i et elektronisk medie, såfremt den forventede kontraktværdi i kontraktperioden overstiger kr. ex. moms, hvilket er tilfældet for stort set alle kommunale brandslukningsopgaver (Tilbudslovens 15c, stk. 1 og 15a, stk. 1, nr. 3). Annoncen skal indeholde de oplysninger, der er angivet i Tilbudslovens 15c, stk. 4, nr. 1-5, dvs. 1) beskrivelse af opgaven, 2) kontaktoplysninger, 3) frister, 4) adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse og 5) kriterier for tildeling af opgaven. Krav til procedure Annonceringspligten i Tilbudsloven pålægger ikke kommunerne at følge detaljerede procedureregler, men som kommune er man forpligtet til at tilrettelægge og gennemføre proceduren på en sådan måde, at de udbudsretlige principper, blandt andet om ligebehandling, ikke-diskrimination og gennemsigtighed efterleves. Kommunerne er frit stillet med hensyn til blandt andet udbudsform og tidsfrister. Kommunerne kan vælge at lade alle interesserede afgive tilbud (offentligt udbud) eller at gennemføre en prækvalifikation, hvor man udvælger de virksomheder, der skal afgive tilbud (begrænset udbud). Det anbefales, at man uanset valg af udbudsform, Jannie Weje Nielsen er cand. merc.(jur.) og udbudskonsulent hos Niras A/S. Jannie arbejder indgående med EU- og nationale udbudsregler og offentlige kontrakter. Hun medvirker ved udbud af en lang række kommunale driftsopgaver, blandt andet udbud af beredskab. opstiller visse minimumskrav til økonomisk og teknisk/faglig kapacitet, således at man sikrer, at de virksomheder, der afgiver tilbud, rent faktisk kan løfte opgaven økonomisk og fagligt/teknisk. For at sikre, at proceduren ikke anfægtes efterfølgende, anbefales det, at der gennemføres en tillempet udbudsprocedure, hvor opgaven beskrives meget præcist, herunder også kontraktgrundlaget, og hvor der opstilles præcise tidsfrister, Fortsættes næste side Autoriseret distributør

16 udbud Fortsat fra side 15 udvælgelseskriterier og kriterium for tildeling af opgaven. Det anbefales desuden, at tidsfristerne er tilstrækkeligt lange til, at alle interesserede får mulighed for at vise interesse og afgive et realistisk og gennemarbejdet tilbud. Forhandling efter UdBUdsFristens UdløB I modsætning til, hvis det var et EU-udbud, kan der føres forhandlinger med tilbudsgiverne efter udbudsfristens udløb, så længe forhandlingen overholder de generelle udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed, og forhandlingerne ikke fører til, at opgaven og de tilknyttede vilkår,ændres væsentligt i forhold til det, der er oplyst i annoncen og materialet i øvrigt. KontrolBUd eller ej? En kommune kan selv vælge, om den enhed, der udgør det kommunale beredskab, skal udarbejde et kontrolbud eller ej. Hvis kommunen beslutter, at der skal udarbejdes et kontrolbud, skal udarbejdelse og afgivelse af kontrolbud ske i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 24/06/2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud. Hvilke regler gælder for gennemførelse af udbud af brandvæsen? Brandslukning i almindelighed betragtes som en bilag II B- ydelse i Udbudsdirektivet (Rådets direktiv 2004/18/EF) Tjenesteydelsen brandslukning mv. har CPC-koden Police and fire protection services tilhørende kategori 27 Andre tjenesteydelser i EU-udbudsdirektivets bilag II B. Ifølge dette skal brandslukningen ikke udbydes som et EUudbud. Udbudsdirektivets artikel 23 om angivelse af tekniske specifikationer og artikel 35, stk. 4 om fremsendelse af en resultatbekendtgørelse til offentliggørelse i EU-tidende senest 48 dage efter kontraktindgåelse, finder dog fortsat anvendelse. Derudover skal der være en klar adskillelse mellem dem, der udarbejder udbudsmaterialet og vurderer tilbud og dem, der udarbejder kontrolbud, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 4. De, der udarbejder kontrolbud, må dog gerne medvirke ved udarbejdelse af en situationsbeskrivelse for hidtidig opgavevaretagelse. UdBUd Kan annulleres Det private marked for udførelse af brandslukning mv. er ikke bredt funderet. Derfor er det ikke usandsynligt, at der kun kommer et tilbud, når kommunen fravælger at udarbejde kontrolbud, og at sara helene holst er beredskabsrådgiver og projektleder. hun var stifter og ejer af firmaet Riskplan aps og er nu ansat i Niras a/s, hvor hun har beredskab som speciale, herunder udbud af brandvæsner, risikobaseret dimensionering og kommunal beredskabsplanlægning. der dermed ikke har været konkurrence om opgaven. Påbegyndte/igangværende udbud kan generelt annulleres, hvis der foreligger en saglig begrundelse. EF-domstolen har derudover særskilt taget stilling til, at et udbud altid kan annulleres, såfremt der kun modtages et tilbud. regler For inhabilitet Udover at der skal være fuld adskillelse, hvis der udarbejdes kontrolbud, indeholder Forvaltningsloven (lbk nr af 07/12/2007) også klare regler for hvilke personer, der politisk set kan deltage i beslutningen om udbud, både om gennemførelse af udbud og om tildeling af opgaven. Forvaltningslovens 3, stk. 1 indebærer, at personer, som har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse eller på anden vis har særlig interesse i sagens udfald, er inhabile. De må således ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag og må heller ikke deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet. Det er derfor relevant at være opmærksom på, om der er medlemmer af beredskabskommissionen eller kommunalbestyrelsen, som er inhabile grundet deres tilhørsforhold til eksterne leverandører og således ikke kan være med til at behandle udbudssagen. muligheder når KontraKten UdløBer Hjemtagning: En kommune kan altid vælge at hjemtage sit brandvæsen, uden at der gennemføres et udbud, og skal ikke have en særlig grund til at hjemtage brandvæsnet. Bestemmelser i kontrakten med den private leverandør kan dog sætte en begrænsning for at hjemtage opgaven før kontraktens udløb, og mulighederne for at hjemtage brandvæsnet kan også være begrænset af, at kommunen skal foretage store investeringer i materiel, køretøjer o. lign. Genudbud med annonceringspligt: En kommune, som ikke ønsker at hjemtage opgaven, må ikke bare forlænge kontrakten med den private leverandør, som allerede udfører opgaven, men er forpligtet til at gennemføre et genudbud, når kontraktperioden med den private leverandør udløber. Dette genudbud skal gennemføres efter reglerne om annonceringspligt, jf. ovenfor. 16 BRANDVÆSEN

17 FKBs årsmøde 2009 Brandpunkter på foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde august 2009 i aalborg reservation kan ske fra 22. april BRANDVÆSEN 17

18 FKBs årsmøde 2009 Foreningen af Kommunale Beredskabschefer byder igen i år interesserede firmaer velkommen på Brandpunkterne Brandpunkterne er til disposition fra den 25. august kl til den 28. august kl Brandpunkterne åbner officielt onsdag den 26. august kl for mødedeltagere Mødedeltagerne vil i pauserne besøge brandpunkterne som en del af programmet Nærmere oplysninger vedrørende brandpunkterne fås ved henvendelse til: Beredskabscenter Aalborg, Jan Nedza, tlf , mail: Tildeling af Brandpunkterne sker i den rækkefølge reservationerne indkommer Administration Arrangørkontor Forplads Hovedindgang Foyer - Europahallen Europahallen Scene Årsmødelokale Brandpunkter kan reserveres fra den 22. april 2009 kl Hotel Messeareal sal Forhal Aalborghallen Restaurant Garderobegaden (underetagen) Scene Aalborghallens Foyer Aalborg Kongres og Kulturcenter Årsmøderrangør: Sven Urban Hansen, Kongebrovej 7, 4180 Sorø, tlf Indendørs brandpunkter ELEVATOR 126 Aalborghallens Foyer Årsmødelokaler og hovedindgang Aalborghallen Årsmødelokaler og hovedindgang LIFT Årsmødelokaler og hovedindgang ELEFANTPORT

19 FKBs årsmøde 2009 Udendørs brandpunkter Administration Vesterbro Trapperum mål og priser på brandpunkterne: indendørs brandpunkter nr x16 meter Forbeholdt køretøjer. Lejepris kr , Hovedindgang & Forhal øvrige indendørs brandpunkter Lejepris kr. 750,- pr. m 2 udendørs brandpunkter nr Forbeholdt køretøjer. Lejepris kr ,- udendørs brandpunkter nr Lejepris kr ,-! Reservation af brandpunkt ved foreningen af kommunale beredskabschefers årsmøde i aalborg den august 2009 Reservation kan ske fra den 22. april 2009 kl undertegnede firma Adresse Telefon fax Kontaktperson ønsker herved at reservere Brandpunkt nr. Alt. nr. Reservationen sendes til fax nr.: eller til:

20

21 sine Huller i SINE-nettet 112-problemer i København er ikke med i kontrolrumstidsplan Af Erik Weinreich Alt imens SINE langsomt rulles ud især hos politiet og regionerne, dukker der huller op i nettet. Et af hullerne, som endnu ikke er lukket, er forbindelsen til 112-alarmcentralen hos Københavns Brandvæsen. Her føres der fortsat lange dialoger mellem Terma, SINE-sekretariatet og Københavns Brandvæsen, og endnu har parterne ikke fundet den rette, tekniske og systemmæssige løsning. Men ifølge Terma er 112-problemet i København heller ikke med i kontraktens tidsplan. Den 1. februar afleverede Terma tre udgaver af sin første kontrolrumsversion til henholdsvis Politiet i Næstved, Region Sjællands vagtcentral i Slagelse og Vordingborg Brandvæsen, og alle steder var der efterfølgende tilretninger. Den slags er helt normalt, og det vil vi se igen og igen, fordi ikke to beredskaber er ens, fortæller Michael Lentge Andersen, der er Termas chef for Public Safety Divisionen. I Vordingborg kan man ikke som forventet se brandbilernes positioner, men det er ikke alarmerende, mener Michael Lentge. Det er bilernes terminaler, som ikke sender de rigtige signaler. Skærmene i kontrolrummet viser alle de positioner, de får ind, så problemet ligger et andet sted, sigen han. På regionens vagtcentral er pilot-testene gået godt. Alt, hvad der kan testes, det virker, understreger Michael Lentge. Omkring selve udrulningen af SINE-nettet til pilotdeltagere generelt henviser han til SINE-sekretariatet, der afgør, hvem der skal have kontrolrum hvornår. Der er en begrænsning på, hvor mange kontrolrum, Terma kan opsætte inden for en given periode, så det bliver SINE-sekretariatet, der beslutter rækkefølgen. Ingen underskrift! Syv måneders forhandlinger om SINE-forsinkelser er ikke afsluttet, selv om parterne er enige om ny tidsplan Af Erik Weinreich Mens SINE-sekretariatet og Terma i princippet er enige om tre vigtige datoer for levering af kontrolrum til beredskabets nye radionet, SINE, er parterne fortsat langt fra hinanden, når det gælder en underskrift på tidsplanen. Kort efter, at Terma den 4. februar sidste år underskrev en kontrakt på 300 mio, kr. for levering af programmer (software) til SINEs kontrolrum, blev det klart, at tidsplanen ikke kunne overholdes, og siden slutningen af august sidste år har parterne forhandlet om nye betingelser. Hele tiden har de været næsten enige og kun manglet det sidste, og i princippet er en ny tidsplan for længst på plads. Uenigheden gælder ikke længere tekniske problemer, men derimod prisen for de justringer af kontrakten. De tre vigtige datoer er den 1. februar, den 1. maj og den 1. september, hvor Terma har lovet at have forskellige dele af kontrolrummene færdige til overdragelse. Efterfølgende vil Terma have to måneder for hver dato til at tilrette programmerne. Men så er der heller ikke megen tid at løbe på i forhold til to andre, vigtige datoer: Senest den 1. september skal regionernes nye kontrolrum til disponering af ambulancer være leveret, afprøvet og godkendt. Og endnu vigtigere: Politiet skal have sine del af SINEprojektet på plads inden FNs klima-topmøde i København i december, og vel at mærke i så god tid, at politistyrken kan nå at blive fortrolig med udstyret. I det spil prioriteres redningsberedskabet sidst. De nuværende radioer fungerer trods alt, og der er i øjeblikket ingen reelle deadlines for, hvornår SINE skal være implementeret her. BRANDVÆSEN 21

22 sine Smeltet SINE-radio skulle blot have nyt batteri Vordingborg valgte radio med kraftig sendestyrke Af Erik Weinreich Vordingborg Brandvæsen er med i SINEs pilotprojekt og derfor blandt de første, der skulle vælge radioer. De havde således ikke andres erfaringer at trække på og nedsatte derfor et udvalg til at finde den SINE-radio, der passede bedst ud fra sikkerhed og brugervenlighed. Der måtte ikke gås på kompromis med kvaliteten. Resultatet blev en Sepura STP 8000, der blandt andet udmærker sig med en kraftigere sendestyrke en nogen af de andre radioer, der er godkendt af SINE-sekretariatet. Vordingborg-folkene så den allerede sidste forår og lang tid inden, at den i august blev certificeret af SINE-sekretariatet. De fleste håndterminaler har en sendestyrke på 1,0 watt, mens Sepura STP 8000 sender med 1,8 watt, hvilket svarer til sendestyrken fra de fastmonterede radioer i køretøjer. Det betyder, at den har en meget længere rækkevidde, når det virkelig gælder, siger beredskabsmester Brian Larsen, Vordingborg. Ingen tvivl om, at denne radio har været udsat for en kraftig varme under en indsats i Præstø, men med et nyt batteri livede den op, og nu trænger den blot til et nyt kabinet. Foto: Brian Larsen. Han fremhæver desuden, at man selv i klart solskin sagtens kan læse, hvad der står på skærmen. Endelig kan brugeren selv indstille funktioner, herunder tekststørrelsen på displayet. Den letteste radio Ved valg af radioterminal til SINE-nettet er der mange faktorer at tage hensyn til, og ønsker man den radio, der er lettest at betjene, vil Brian Larsen anbefale en EADSmodel. Tetra-radioer fra EADS er oprindelig designet af Nokia, og da de har den samme menu som Nokia, vil de umiddelbart have en genkendelig brugerflade for de fleste mennesker, mener han. Gennem ild og vand Sepura STP 8000 er et rigtig godt valg af SINE-terminal, og den kan bogstavelig talt holde til at gå gennem ild og vand, vurderer Brian Larsen efter en skarp indsats den 19. februar, hvor en røgdykker tabte sin radio. Først efter slukningen begyndte brandfolkene at lede efter radioen, der blev fundet inde i det udbrændte hus, hvor den må have ligget 3-4 timer. Den var gået ud, og brandfolkene kunne umiddelbart ikke få liv i den. Efter yderligere nogle timer blev den afleveret til Brian Larsen, der efter at have givet den et nyt batteri, fik den genoplivet, og nu fungerer den atter upåklageligt, fortæller han imponeret. Radioen havde været udsat for så kraftig varme, at kabinettet var begyndt at smelte, og der har givet også fået vand. Kun batteriet var dødt. 22 BRANDVÆSEN

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5588 6360 beredskab@naestved.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 11. maj 2015 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.

Referat. fra. Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12. Referat fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefers kredsformandsmøde mandag den 2. juni 2014 kl. 13.15 i København (frokost fra kl. 12.30) Afbud: Per Højriis Vedsted, Henrik Jørgensen, Poul Laursen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning.

Midtjysk Brand & Redning. . 1. juni 2015 Nyhedsbrev nr. 4. Processen med sammenlægningen er godt i gang. Der arbejdes på mange forskellige fronter. Vedtægterne og åbningsbalancen er ved at tage form og der arbejdes på en sammenskrivning

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Din brandmand vores tryghed!

Din brandmand vores tryghed! TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. J.nr.: 2011-024886

Klagenævnet for Udbud J. J.nr.: 2011-024886 Klagenævnet for Udbud J. J.nr.: 2011-024886 (Michael Kistrup, Helle Bøjen Larsen og Trine Heidemann Garde) 10. januar 2013 K E N D E L S E Vas-dk (selv) mod Ikast-Brande Kommune (selv) Indklagede, Ikast-Brande

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest Indledning 1 Brand & Redning MidtVest. 2 Stillingen. 4 Profilen.. 5 Processen 6 Vi giver dig muligheden for at blive én af de 20 Alle der arbejder på Beredskabsområdet ved at der sker en egentlig revolution

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015

Brand & Redning/FAB. Virksomhedsplan 2015 Brand & Redning/FAB Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Brand & Rednings arbejdsopgaver: 4 Organisation 4 Brand & Redning Beredskabsforbundet 5 Sygefravær 6 Økonomi 6

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere