Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2"

Transkript

1 Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 (2014) af Henning Vinther Rasmussen En pølse mellem fingrene (øvelse s. 14) En hypotese kunne fx lyde sådan: Man ser en pølse, fordi man ser dobbelt undtagen dér, hvor man fokuserer. Man ser dobbelt, fordi man har to øjne. Det ene øje ser hænderne fra én vinkel. Det andet øje ser hænderne fra en anden vinkel. Dér hvor de to billeder overlapper hinanden, ser man både højre og venstre pegefinger, der peger i hver deres retning. På den måde kommer fingerspidserne til at ligne de to ender på en lille pølse. Ifølge hypotesen skyldes fænomenet, at man har to øjne. Derfor vil pølsen forsvinde, hvis man holder sig for det ene øje, mens man udfører øvelsen. Forsvinder pølsen, holder hypotesen, og forklaringen må være rigtig. Omdannelse af kemisk energi til bevægelsesenergi (s. 27) En forklaring på, at uroen bevæger sig, kunne lyde sådan: Varmen fra flammen opvarmer luften Varm luft er lettere end kold luft. Derfor stiger den varme luft op. Den varme luft rammer uroen, der er formet, så den kører rundt, når den bliver ramt af en luftstrøm nedefra. Vil man gå i detaljer, kan man spørge: Hvorfor er varm luft lettere end kold luft? Svaret er, at luftens molekyler bevæger sig hurtigere, når de tilføres varme. Molekylerne støder oftere sammen og spredes derfor. På den måde bliver der længere mellem molekylerne. Der bliver altså færre molekyler pr. kubikcentimeter luft, og derfor bliver luften lettere. 1

2 Energiformer i denne øvelse: Kemisk energi i sukkeret Varmeenergi i fl ammen Lysenergi i fl ammen Bevægelsesenergi i luften og uroen Bevægelsesenergien i uroen ender igen som varmeenergi. 1. En model af energiomsætningen 1. i En øvelsen: model af energiomsætningen i øvelsen: Kemisk energi Varmeenergi Bevægelsesenergi Varmeenergi 2. Askens virkning 2. Askens virkning Asken virker som igangsætter. Hverken asken alene eller sukkeret alene kan brænde. Men når man Asken virker som igangsætter. Hverken asken alene eller sukkeret alene kan brænde. bringer sukker og aske sammen, kan sukkeret brænde. Et stof, som kan igangsætte en kemisk proces på Men når man bringer sukker og aske sammen, kan sukkeret brænde. Et stof, som denne måde, kaldes en katalysator. I kroppen er det enzymerne, der har rollen som katalysator. Se s. 41 kan igangsætte en kemisk proces på denne måde, kaldes en katalysator. I kroppen er og s. 52. det enzymerne, der har rollen som katalysator. Se s. 41 og s. 52. Kondital (s. 52) Kondital (s. 52) Konditallet er et tal, der indirekte siger, hvor meget energi man omsætter pr. tid. Når tallet er indirekte, skyldes det, at man ikke måler energien Konditallet direkte. er et Man tal, måler der indirekte i stedet siger, det hvor oxygen, meget der energi bruges man ved omsætter pr. tid. Når forbrændingsprocessen. Oxygenforbruget tallet er måles indirekte, endda skyldes også det, indirekte at man ikke nemlig måler ved energien at måle direkte. pulsen. Man Pulsen måler i stedet er jo et udtryk for, hvor hurtigt hjertet det pumper oxygen, der blod bruges og dermed ved forbrændingsprocessen. oxygen ud til musklerne. Oxygenforbruget måles endda også indirekte nemlig ved at måle pulsen. Pulsen er jo et udtryk for, hvor hurtigt I reaktionsskemaet på s. 51 står der hjertet seks oxygenmolekyler pumper blod og på dermed venstre oxygen side af ud pilen. til musklerne. Konditallet fortæller, hvor hurtigt kroppen er i stand til at forsyne denne kemiske proces med oxygen. Altså hvor hurtigt processen kan løbe. Og dermed hvor I reaktionsskemaet hurtigt kroppen på kan s. skaffe 51 står energi. der seks oxygenmolekyler på venstre side af pilen. Konditallet fortæller, hvor hurtigt kroppen er i stand til at forsyne denne kemiske proces med oxygen. Altså hvor hurtigt processen kan løbe. Og dermed hvor hurtigt kroppen kan skaffe energi. Energiforbruget ved havearbejde (s. 63) Havearbejde må regnes for at være hårdt arbejde. Vi bruger derfor tallet kj/time fra tabellen s. 62. Tallet angiver energiforbruget i 1 time. Energiforbruget i 2 timer vil derfor være: kj/timer 2 timer = kj Man kan beregne sit eget energiforbrug ud fra dette tal ved at dividere med 72 kg og gange med ens egen vægt. Hvis man fx vejer 66 kg, ser regnestykket sådan ud: kkkk 66 kkkk = 4400 kkkk 72 kkkk

3 Energiforbruget ved havearbejde (s. 63) Havearbejde må regnes for at være hårdt arbejde. Vi bruger derfor tallet kj/ time fra tabellen s. 62. Tallet angiver energiforbruget i 1 time. Energiforbruget i 2 timer vil derfor være: kj/time. 2 timer = kj Man kan beregne sit eget energiforbrug ud fra dette tal ved at dividere med 72 kg og gange med ens egen vægt. Hvis man fx vejer 66 kg, ser regnestykket sådan ud: kj. 66 kg 72 kg = 4400 kj Kulde- og varmeadaptation (s. 151) I øvelsen vil man som regel opleve, at den hånd, der her været i koldt vand, vil føles varm, mens den, der har været i varmt vand, vil føles kold. Det strider umiddelbart mod vores viden om, at vandet i baljen har samme temperatur. Umiddelbart vil man forklare fænomenet med, at den ene hånd har vænnet sig til det kolde vand, mens den anden har vænnet sig til det varme. Men i naturfag må vi forklare, hvad man her mener med at vænne sig til. Den naturfaglige forklaring er, at i huden findes der både varmesanseceller og kuldesanseceller. Varmesansecellerne sender impulser til hjernen, når huden tilføres varme. Kuldesanseceller sender impulser til hjernen, når der føres varme væk fra kroppen. Begge typer sanseceller kan adapteres. Det betyder, at de ikke længere sender impulser til hjernen efter ½-1 minut, hvor de er udsat for varme eller kulde. Varmesansecellerne i den hånd, der udsættes for varmt vand, holder op med at sende impulser og det fortsætter de med et stykke tid efter, at hånden er stukket ned i det lunkne vand. Kuldesansecellerne i denne hånd er derimod ikke adapterede. De vil altså sende impulser for fuld styrke, fordi det lunkne vand er koldt nok, til at der føres varme væk fra huden. Hjernen modtager altså kun signaler fra kuldesansecellerne og ingen impulser fra varmesansecellerne. Det tolker hjernen som koldt. Under normale omstændigheder ville den have modtaget impulser fra både varmesanseceller og kuldesanseceller. Det ville den have opfattet som lunkent. Oplevelsen i den anden hånd kan forklares på samme måde. 3

4 Aldersbetinget hørenedsættelse (s. 167) 1. Forklaring på figur 11.8: Den grønne kurve øverst viser, hvor meget der skal skrues op for lyden hos en 20-årig testperson, for at han kan høre lyde ved den pågældende frekvens. Man ser, at ved frekvenser fra 125 Hz til 1kHz (1.000 Hz) skal der slet ikke skrues op. Kurven ligger på 0 db. Ved frekvenser over 1 khz (1.000 Hz) skal der skues en lille smule op for lyden, for at den 20-årige kan høre den, fx skal der skrues ca. 10 db op for lyden ved 8 khz (8.000 Hz). Allerede ved 40 års-alderen (orange kurve) er der hørenedsættelse. Det ses fx ved, at der skal skrues op for alle frekvenserne mellem 125 Hz og 8 khz (8.000 Hz). Ved 3 khz (3.000 Hz) skal der fx skrues 20 db op. En 90-årig (rød kurve) skal have skruet lyden 80 db op for at kunne høre en lyd ved 4 khz (4.000 Hz). Alle kurverne falder, når man bevæger sig fra venstre mod højre. Det viser, at det især er de høje lyde, vi får sværere ved at høre med alderen. 2. Cochlear implantat er et slags kunstigt øre. Det består af en mikrofon, der laver lyden om til små elektriske impulser. Disse elektriske impulser ledes via små ledninger ind på hørenerven inde bag ved sneglen. De elektriske impulser, der kommer fra mikrofonen, som er monteret bag øret, påvirker hørenerven til at sende nerveimpulser til hjernen. Da impulserne kommer det rigtige sted fra, vil hjernens hørecenter tolke dem som lyd. Oplevelsen er sikkert anderledes, men med systematisk oplæring kan det døve menneske lære at fortolke oplevelserne som rigtig lyd, fx ord fra et andet menneske. Nogle døve har givet udtryk for, at cochlear implantater truer døvekulturen ved at gøre fx tegnsprog overflødig. Tegnsprog bør opfattes som ligeværdig med andre sprog, mener de. Afstand og dybde (s. 178) Se forklaringen En pølse mellem fingrene under øvelse s

5 Ligheder og forskelle mellem computervirus og rigtig virus (s. 202) Ligheder: Både computervirus og rigtig virus formerer sig ved at udnytte mekanismer, som de ikke selv har. Computervirus benytter sig af de programmer, der findes i computeren i forvejen, fx et mailprogram, til at blive sendt videre til flere computere. Forskelle: Rigtig virus består af stof altså molekyler. Computervirus er ikke stoflige. De består af det samme stof, som computerprogrammer består af. Livsbetingelser for svampe og bakterier (s. 204) Svampe findes oftest på fugtige, varme steder på kroppen. Huden under armene er fx et godt levested, fordi hudens ph her også er lav. Svampene lever af de organiske stoffer, som huden afgiver. Bakterier kan ikke leve her, pga. den lave ph. Antibiotika og desinfektionsmidler (s. 210) Antibiotika er stoffer, som virker inde i kroppen. Desinfektionsmidler er stoffer, som anvendes uden for kroppen på fx hænder eller ting. Man anvender ikke antibiotika uden for kroppen som desinfektionsmiddel, fordi det ville være alt for dyrt. Antibiotika er medicin, som det har kostet store beløb at udvikle. De har en ret præcis måde at virke på. Det har vist sig, at bakterier ret nemt kan udvikle en metode til at omgås antibiotikaenes virkning. Så hvis man brugte dem som desinfektionsmiddel, ville man også hurtigt få store problemer med resistens (læs s ). Desinfektionsmidlers måder at virke på er ofte så voldsomme, at bakterierne ikke har mulighed for at udvikle metoder imod dem. Sprit ødelægger fx cellevæg og cellemembran hos bakterier. Det er det ikke nemt at udvikle resistens imod. 5

6 Medicinberegninger (s. 231) 1. Ingen af mulighederne i tabellen s. 231 er optimale. 3 tabletter er mange at skulle tage på én gang. De andre muligheder involverer, at man deler tabletten, men det forudsætter, at der er delekærv. 2. Diural fås som tabletter med 20 mg, 40 mg og 250 mg. 120 mg 20 mg pr. tablet: =6 tabletter (20 mg/tablet) 120 mg 40 mg pr. tablet: =3 tabletter (40 mg/tablet) 120 mg 250 mg pr. tablet: = 0,48 tabletter (250 mg/tablet) 3 stk. 40 mg tabletter må foretrækkes, da 6 er for mange, og 0,48 tabletter ikke er muligt. 3. Man finder først dosis ved at gange barnets vægt med dosis pr. kg legemsvægt: 32 kg. 50mg/kg = 1600 mg Så finder man koncentrationen på den orale opløsning på Pinex Junior, oral opløsning. 1 ml indeholder 24 mg paracetamol, altså 24 mg/ml. Så beregnes den daglige dosis: dosis 1600 mg ml oral opløsning = = = 66,66 ml koncentration 24 mg/ml som så deles i tre lige store portioner: 66,66 ml 3 = 22,22 ml 22 ml 4. Heparin fås ifølge sådan: Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 IE, IE eller IE heparin som ampuller på 10 ml og 5 ml. Vi vælger en ampul med en koncentration på IE/ml. dosis koncentration IE = = 4 ml IE/ml 6

7 Af en 5 ml ampul kan man med en injektionssprøjte opsuge de 4 ml. En passende sprøjtestørrelse er altså 5 ml. Præcisionen er bedst, når injektionssprøjten kun er lidt større end den mængde, der skal suges op. Husk, at intravenøs indsprøjtning ikke er en opgave for social- og sundhedsassistenter. Halveringstid (s. 234) Halveringstiden for Alprazolam er timer ifølge Lav et skema som dette over udskillelsen af forløbet: halveringer koncentration ,5 32 0, , , ,03125 Venstre kolonne opstår ved at starte med 0 timer - og lægge 16 timer til. Så får man den næste x-værdi. Man lægger 16 timer til igen og får derved den næste x-værdi osv. (Man kan også vælge et andet tal mellem 11 og 16 timer). Ud for 0 skriver man 1 svarende til den koncentration, som en 1 mg tablet giver anledning til (man kunne også skrive 100). Ud for 16 skriver man halvdelen af 1 = 0,5. Ud for 48 halvdelen igen og så videre. 7

8 Disse tal sættes nu ind i et koordinatsystem eller et regneark. Koncentra*on Udskillelse af Alprazolam Udskillelse af Alprazolam 1,2 1, ,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0, Timer Timer Koncentra*on 2. Figur 15.2 på logaritmisk papir Figur 15.2 på logaritmisk papir 2. Figur 15.2 på logaritmisk papir 10 Figur 15.2 a>ildet med logaritmisk y- akse Figur 15.2 a>ildet med logaritmisk y- akse 10 Koncentra*on Koncentra*on ,1 0,1 Timer Timer Kurven i fi gur 15.2 bliver til en ret linje, når y-aksen gøres logaritmisk. Det beviser, at Kurven i det figur er 15.2 et eksponentielt bliver til en forløb. ret linje, når y- aksen gøres logaritmisk. Det beviser, at det er et eksponen Kurven forløb. i figur 15.2 bliver til en ret linje, når y- aksen gøres logaritmisk. Det beviser, at det er et eksponentielt forløb. Den molære koncentration af en isotonisk glukoseopløsning (s. 244) Den molære koncentration af en isotonisk glukoseopløsning (s. 244) De 55 gram glukose omregnes til mol sådan: De 55 gram 8glukose omregnes til mol sådan:

9 Den molære koncentration af en isotonisk glukoseopløsning (s. 244) De 55 gram glukose omregnes til mol sådan: m 55 g n = = = 0,305 mol M 180,15 g/mol Der er altså opløst 0,305 mol glukose pr. liter isotonisk opløsning, derfor er den molære koncentration: 0,305 mol/l. Molær koncentration (s. 245) Omskrivning af formlen for molær koncentration, så den viser, hvordan man kan beregne volumenet ud fra antal mol og koncentration. Udgangspunktet er ligningen: c = n V ==> c. V = M ==> n V = c (Først ganger man med V på begge sider af lighedstegnet. På højre side er V/V = 1 og går ud, fordi et tal ganget med 1 giver tallet selv) (Så dividerer man med c på begge sider af lighedstegnet. Nu er det c, der går ud på venstre side, fordi c/c = 1) Masseprocenten af jod i husholdningssalt (s. 246) Masseprocent = 10,3 mg kg g/kg mg/g = 0,00103 % 9

10 Fra masseprocent til mg/g (s. 247) 5 g mg 5 masseprocent = 100 g = 100 g = 50 mg/g Klorhexidin (s. 247) 0,2 ml 0,2 volumenprocent = 100 ml = 0,002 ml/ml Dette ganger man med 250 ml: 250 ml. 0,002 ml ml = 0,5 ml Fra volumenprocent til ml/liter (s. 248) 40 ml 40 ml 40 volumenprocent = 100 ml = 0,1 liter = 400 ml/liter Masse/volumenprocenten af håndsprit (s. 249) masse/volumenprocent = 138 g ml = 55,2 % 10

11 Havvand (s. 249) 3 g 3 masse/volumenprocent = 100 ml = 0,03 g/ml Dette ganger man med ml = 1 liter: 1000 ml. 0,03 g ml = 30 g/liter 11

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE 1. ÅRGANG NR. 3 / 006 MENNESKEKROPPEN SOM MOTOR 1 Legemshøjde Spændvidde = 1 Strækhøjde Navlehøjde = Legemshøjde Navlehøjde = 1 + 5 Karosseriets dimensioner Livvidde Halsomkreds

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Medicin på amorf form

Medicin på amorf form Naturvidenskabelig bacheloruddannelse RUC, 1.semester 2012 hus 13.1 Medicin på amorf form Indomethacin og dets glasovergang Vejleder: Kristine Niss Efterår 2012 Amalie Hansen, Signe Jørgensen, Julie Larsen,

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden

Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden Det lille energikørekort Det lille energikørekort er et mindre undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med nogle

Læs mere

Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik

Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik Af Jakob Holm På konferencen om matematisk videnskabsteori, maj 2009, fremlagde fagkonsulent Bjørn Grøn følgende: Fagene

Læs mere

Fysikforsøg 9.kl. 2008

Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikrapport 1: Fremstilling af elektricitet ved induktion Fysikrapport 2: Vekselstrøm og jævnstrøm Fysikrapport 3: Titrering Fysikrapport 4: Radioaktiv Stråling Fysikrapport 5:

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Naturfag for social- og sundhedshjælpere 4. udg.

Naturfag for social- og sundhedshjælpere 4. udg. Naturfag for social- og sundhedshjælpere 4. udg. Svarnøgle til opgaverne under de enkelte kapitler: Kapitel 1: Side 17: I de kemiske processer, som foregår i planter/træer, dannes der et overskud af oxygen

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen

KOSMOS Grundbog A. Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå KOSMOS Grundbog A Af Erik Both; Henning Henriksen; ANina Troelsgaard Jensen Dette er en pdf-fil med Kosmos Grundbog A Filen er

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere