Briefing 2007 Høreforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Briefing 2007 Høreforeningen"

Transkript

1 Briefing 2007 Høreforeningen 1

2 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good cause. It makes it even more satisfying seeing them do so in such an original and creative way. It s an idea that the advertising industry should take around the world. John Hegarty, kreativ direktør på reklamebureauet Bartle Bogle Hegarty i London om Reklame for Alvor. 2

3 1. Indledning I 1990 fik bureaumanden Ottar Samuelsen en idé. Han ville vise, at reklamebranchens samfundsengagement og indsatsvilje var bedre end sit rygte. Idéen gik ud på at lade alle landets kreative konkurrere om at lave én kampagne, som kom en ubemidlet velgørenhedsorganisation til gode, og som fik medieplads og produktion fuldstændig uden vederlag. 50 indsendte kampagner til den første norske konkurrence bekræftede, at Reklame for Alvor s initiativtager havde ret. Siden har Reklame for Alvor været en årlig tilbagevendende begivenhed i Norge. I 1998 kom Reklame for Alvor til Danmark, og lagde ud med en holdningskampagne for psykiske sygdomme og problemer. Siden hen har følgende emner være taget op: Integra-tion af nydanskere på arbejdsmarkedet (1999), spiseforstyrrelser (2000), flygtninge i Danmark (2001), kriminalitetsangst hos ældre (2002), Offerrådgivningen (2003), integration af unge flygtninge (2004) og Dansk Førstehjælpsråd (2005). I år modtog Reklame for Alvor 49 ansøgninger fra velgørende organisationer, der havde et budskab. Arrangementet er prioriteret som en af Reklameklubbens og Dansk Marketing Forums fornemmeste opgaver, og er et velkendt og velkomment projekt hos både bureauer og sponsorer akkurat som i oprindelseslandet Norge. Temaet for årets Reklame for Alvor er at lære danskerne deres blodtryk at kende. Årets afsender er HjerneSagen. 2. Opgavestiller Høreforeningen (grundlagt 1912, tidl. Landsforeningen for bedre hørelse er en primært brugerdreven landsdækkende og lokalfunderet demokratisk organisation, som arbejder for over hørehæmmede og døvblevne i Kongeriget Danmark. Høreforeningen har lidt over aktive medlemmer, der via frivillig indsats og/eller økonomiske ressourcer støtter op om foreningen informations-, uddannelses- og politiske arbejde for bedre vilkår for og behandling af danskere med hørenedsættelse, tinnitus, ménière eller andre øre/høre-problemer. 3

4 Danmark har i årevis kaldt sin høreomsorg for verdens bedste, men der er desværre sket en forringelse de sidste år. Høreforeningen har derfor prøvet i endnu højere grad at tale brugernes sag og vi har i Danmark verdens bedste hørerapparat producenter. Der er dog stadig lang vej igen før hørehæmmede og døvblevne får tilbud, der giver ligestilling med alle andre i samfundet. Høreforeningens mærkesager er derfor: Høreomsorg: Behandling af en nedsat hørelse skal ske uden ventetid, herunder: undersøgelse, rådgivning, behandling, offentligt finansiering og undervisning. Tilgængelighed: Høreforeningen arbejder for, at tilgængeligheden og serviceringen i det offentlige rum tilgodeser mennesker med høreproblemer. Forebyggelse: Informationsarbejde og udvikling af gratis uddannelsesmateriale til uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der er plaget af acceptabelt støjniveau. Protektor: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik (Kronprinsen kan som Protektor forventes at støtte op om kampagnen, men ikke direkte medvirke i kampagnens elementer.) 3. Problemstilling Fakta: En hørenedsættelse kommer over tid. Øret er fra fødsel et statisk organ, der ikke naturligt kan regenerer eller kurere skader i sine sansereceptorer. Handicappet kan kun behandles med høreapparat. Grundlag: Godt danskere har så store problemer med hørelsen, at de kunne have glæde af at bruge høreapparat. Godt danskere bruger et høreapparat. Hver sjette dansker har høreproblemer, og der bliver hele tiden flere i blandt os. Det efterlader personer, som ikke benytter sig af den hjælp, som samfundet kan tilbyde dem. Behandlingen er ellers gratis og det offentlige giver mulighed for behandling. Og gruppen er i vækst. Situation: Antallet af danskere som har en betydelig hørenedsættelse ventes at stige i de kommende år. Hvor man tidligere først talte om aldersbetinget hørenedsættelse, når man var i aldersgruppen år, så er denne grænse faldet til omkring år og eksperter forventer, at den kan falde yderligere i fremtiden. Udover den aldersbetingede hørenedsættelse, kommer direkte høretab pga. af det generelt øgede støjniveau, både på arbejdet, men i endnu højere grad også i fritiden. 4

5 Igen er det de yngre generationer, der er mere og mere udsat. I de kommende generationer vil der komme mange flere personer der har brug for høreapparat uafhængigt af alder. Vi har hørt om fænomenet i Nyhederne, men det er langt de færreste i 40érne og potentielt endnu yngre der overhoved har skænket det en eneste tanke Attitude: Mange mennesker vægrer sig ved blot at tænke på at anskaffe et høreapparat. Det betragtes som uattraktivt og langt fra altid passende for den ønskede og udviste livsstil herunder anseelse i en verden, der forguder det ungdommelige og moderne sindstilstand. Den generelle opfattelse er, at et høreapparat kun er for Morfar (60+ år). Så det er helst ikke noget man overhoved gider tale om eller tør kommentere på, hvis andre har et høreapparatet på i et personligt møde. Man tænker blot sit og holder en pæn facade. Erkendelse: Derfor er også den gennemsnitlige reaktionstid fra erkendelse til søgt behandling på hele 7 år. Og hvem ved hvor lang tid før dette, at man har gået rundt og ikke kunne høre. Man ser simpelthen ikke skoven for bare træer, fordi man ikke man ikke kan fornemme de ellers tiltagende forringelser af hørelsen objektivt over tid. Man bliver vant til dem og lever derfor med et ubevist handikap Som direkte konsekvens af at man enten ikke erkender eller får behandling for sin hørenedsættelse er, at man begynder at udelukke sig selv ude af sociale begivenheder. En samtale bliver for begge parter mere anstrengende at holde samtale på sporet. Man fanger ikke altid de små interne kone/mand samtaler og på arbejde begynder man at misse vigtigt små nuancer i samtaleemnet. Der er simpelthen stor sandsynlighed for, at man bliver en privat eller professionel dårlig teamplayer, der ikke fanger det indforståede i emnet eller værre endnu: Ikke kan forstå hele grundlaget for beslutningen. En alvorlig social barriere og unødvendig stressfaktor, der kan udvikles sig til usocial egoistisk dialog og/eller social afsondring privat og professionelt. 5. Målgruppen Primær målgruppe: iadults (epicenter 42 år) er de moderne voksne i den stressede børne- og teenfamilie. Det er rutiner og fokus på de små guldklumper men man insisterer på at bevare et ungt mindset. 5

6 De er ikke nær så outgoing som youngsters, men deler højere grad end tidligere livsstil med de disse yngre generationer. De spiller stadig fodbold med drengene, dyrker venindeklubberne, rejser, holder sig orienteret om popular culture og lytter til pop-/rockmusik. De er teknologisk opkoblet med mail, PDA og mobil, men glem ikke at favoritdiscipliner er at rode i haven, indrette køkkenet og gør-det-selv. Sekundær målgruppe: En hørenedsættelsen påvirker ikke kun personen selv, men også venner, familie og hele omgangskredsen. Det er meget vigtigt at denne gruppe ikke overses i kampagnen. 5. Målsætning Primær målsætning: At gøre det socialt accepteret for moderne voksne at bruge høreapparat. At det ikke er socialt acceptabelt at bære høreapparat kan være svært at dokumentere. Udadtil vil de fleste danskere ikke "diskvalificere" eller tale negativt om høreapparatbrugere. Oftest forbliver det et tabu, som man forholder sig til uden at kommentere det. Vi skal give moderne voksne mulighed for at erkende et høretab og derfor bliv testet. Derfor er ikke kun danskere med nedsat hørelse, der skal føle, at det er ok at bruge høreapparater. Det er nødvendigt, at dette er en generel holdning i samfundet i alle generationer, hvis vejen til erkendelse af en hørenedsættelse skal gøres lettere. Kampagnen skal ikke handle om forebyggelse af høretab men derimod ændre opfattelsen af og adfærden omkring erkendelse og behandling af høretab. Her er høreapparatet nøglen til succes. Sekundær Call-to-action målsætning: Bliv testet hos din læge eller f.eks. på din-kampagne-hjemmeside.dk 6. Ønsket effekt Skab opmærksomhed om den uerkendte hørenedsættelse og brugen af høreapparater Stigning i antallet af henvendelser til ørelæger vedr. høreprøver Personer som allerede har fået høreapparat, skal faktisk også bruge det. 6

7 7. Budskab Spild ikke dit og dine nærmestes liv med et uerkendt høretab bliv testet og brug dit høreapparat. 8. Ønsket holdningsændring i målgruppen Forstå at man ikke skal være næsten helt døv for at søge hjælp. Tænke, at det er en god idé at blive testet hos sin læge Føle, at det er helt OK at gå med høreapparat Understøttende argumenter: Det er nødvendigt at gå med høreapparater, når man hører dårligt. Det er helt OK at gå med høreapparater især set i lyset af at man ved at fravælge høreapparater udelukker sig selv fra fællesskabet. Nøglen til succes ligger i høreapparatet et gratis løft i livskvaliteten. 9. Key Insights Du skal lytte til dine nærmeste: Kun en tredjedel af dem, der bruger høreapparat, er af sig selv blevet opmærksomme på deres høreproblem. For to tredjedele af høreapparatbrugerne gælder, at det er andre, der har gjort dem opmærksom på, at de har høreproblemer: for 76 procent er det familie eller samlever En knækket hørelse: Der findes ingen helbredelse for høretab et høreapparat kan ikke erstatte hørelsen, men alene understøtte den tilbageværende hørelse. Når de små fimrehår i det indre øre knækker pga. slid og støj er de uigenkaldeligt fældet, de kan hverken repareres eller vokse ud igen. De 7 spildte år: Det tager i gennemsnit syv år fra hørenedsættelsen har meldt sig, til danskerne erkender det og anskaffer sig et høreapparat. I de syv år bliver man gradvist socialt afsondret, fordi man ikke kan følge med i samtaler og begynder at trække sig fra sociale sammenhænge med flere samtalepartnere. 9. Paradokser: Dansk høreapparat-industri er verdens førende. Men det betyder ikke, at danskerne er flittigere end andre til at gå med høreapparater Vi vil gerne bruge teknologi som legetøj. Men vi vil ikke bruge teknologi til noget så vigtigt som at høre vores omgivelser og ender som en dårlig samtalepartner. Man kan få høreapparater der er så små, at de ikke kan ses. Dog er det bestemt ikke altid den bedste løsning for den enkelte men forfængeligheden vinder tit. Mange går konstant rundt med Bluetooth mobiltelefon headset, der tydeligt sidder omkring øret. 7

8 11. Fælder Høreapparater vs. briller: Man må endelig ikke sidestille høreapparater med briller. Mens brillerne korrigerer synet fuldstændigt med det samme, således at man (gennem brillerne) får et normalt syn, vil høreapparater aldrig kunne kompensere fuldstændigt for hørenedsættelsen. Hørelse er en indviklet sag, og høreapparater giver ikke normal hørelse. Høreapparater skal justeres mange gange efter udleveringen, og det tager lang tid at vænne sig til dem. Lyden bliver aldrig normal. Hver gang man får nye høreapparater, tager det igen tid at vænne sig en tid, hvor man er meget træt. Høreapparater løser alle høreproblemer Man må ikke give indtryk af, at høreapparater øjeblikkeligt giver en fuldstændig normal hørelse. Det er absolut ikke tilfældet. Et høretab består af to elementer: Tab i lydstyrke og skelnetab (man mister evnen til at skelne lyde fra hinanden, fører ofte til fejl-høring). Tabet i lydstyrke kan man kompensere for ved at skrue op for høreapparaterne. Skelnetabet kan man aldrig kompensere for men det hjælper lidt at få skruet op for lydstyrken. Lyden i høreapparaterne er også meget anderledes end naturlig lyd, den kan være ubehagelig i begyndelsen og det får mange til at opgive at bruge apparaterne. Når høreapparater alligevel er en god idé er det, fordi det giver en stor fremgang i livskvalitet at kunne høre mere også selv om man aldrig kan komme til at høre det hele. Støj Støj er en af de helt store årsager til nedsat hørelse det er støj fra arbejdspladser, fra spillesteder og fra mp3-spillere. Men denne kampagne skal ikke handler om støj og støjskader det arbejder vi for på andre fronter, og der er også andre, der arbejder med støj. 12. Selvtest Tegn på, at du måske har nedsat hørelse: Du siger tit hva, når nogen taler til dig. Du skruer højt op for fjernsyn og radio. Måske klager familien over dette. Du synes, at alle andre er begyndt at mumle. Det er svært at tale i telefon måske er du ubevidst begyndt at undgå telefonen. Du nikker ofte indforstået, selvom du ikke har forstået det, der blev sagt. Du griner, selvom du ikke fik fat i pointen 8

9 13. Fakta om hørelse danskere har problemer med hørelsen. Det er hver sjette dansker danskere har høreapparater. Hver 10. på arbejdsmarkedet har hørenedsættelse. Halvdelen af danskerne over 75 år har nedsat hørelse. Nedsat hørelse kan ikke helbredes, men høreapparater kan hjælpe så meget, at man kan følge med i verden omkring én. I en undersøgelse fra 2005 siger 5 procent at de bruger høreapparat, mens i alt 11 procent selv siger, at de har problemer med hørelsen. 55% af dem har høreproblemer bruger ikke høreapparat. Høreproblemer koster årligt samfundet 2,7 mia. kr. alene i tabt arbejdsindtjening til 50+, fordi den nedsatte hørelse fører til for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Dertil kommer udgifter til overførselsindkomster til de ramte. Antallet af mennesker med høreproblemer forventes fordoblet over de næste år. 5-8 procent af alle udleverede høreapparater bliver ikke brugt. Årsager er, at det er meget svært at vænne sig til den nye lyd, at man med høreapparater skal vænne sig til at høre på en ny måde, at høreapparaterne ikke er indstillet godt nok, at nogle situation er ikke bliver meget bedre (for eksempel familie-træf med mange mennesker) og at det er usmart at bruge høreapparater. Generel beskrivelse: Det yderste af øret, det du kan se med det blotte øje, fungerer som en tragt, der opfanger lyden og sender den ind i øregangen. Lyden rammer trommehinden, der kan bevæge sig lige som et trommeskind. På bagsiden af trommehinden sidder en lille knogle, hammeren, som kan bevæge sig. Ved at bevæge sig i takt med lyden sender den signalet videre via to andre små knogler, ambolten og stigbøjlen, ind i sneglen, hvor tusindvis af små fimrehår indvendigt opfanger bevægelsen. Når de små hår bevæger sig, sender de et signal til hjernen via hørenerven. Det er dette signal, du opfatter som lyd. Når hårene står frit, så sendes der kun korrekte signaler, men hvis hårene ligger ned eller på anden måde er beskadiget, så sender de fejl signaler, der udmønter sig i nedsat hørelse, tinnitus og ménière eller konkret tab af hørelsen (døvblevne). 14. Fakta om høreapparater Høreapparater deles op i tre typer: i-øret, bag-øret og cic-apparater. Men først går vejen til et høreapparat går forbi en ørelæge (kræver ikke henvisning). Ørelægen tager en høreprøve og henviser til høreapparatbehandling. Herefter er der to veje: Enten får man apparaterne udleveret (gratis) på en af sygehusenes høreklinikker/audiologisk afdeling. Eller også vælger man at købe apparaterne hos en privat forhandler, i så fald får man et tilskud på kr. pr. apparat fra det offentlige. 9

10 I begge tilfælde gælder, at man kan få nye apparater hvert fjerde år. I 2004 blev der i alt udleveret omkring høreapparater. I-øret-apparat: CIC-apparat Det mindste af i-øret-apparaterne bliver mest kaldt for et CIC-apparat, som er en forkortelse for den engelske betegnelse "Completely-In-The- Canal". Men bliver også ofte kaldt for alt-i-øret-apparat eller dybt-i-øretapparat. Apparatet sidder inde i selve øregangen. Den beskedne størrelse giver ikke mulighed for så mange funktioner, men det er f.eks. muligt at få med t-spole. Mikrofon, forstærker og højttaler er placeret direkte en en formstøbt øreprop, der sidder inde i øregangen. Der er ikke mulighed for direkte tilkobling af FM-udstyr, men FM kan benyttes ved, at man anvender en halsteleslynge og indstiller høreapparatet på telespole. I-øret-apparat: Kanal-apparat Kanal-apparatet er lidt større end CIC-apparatet, men sidder stadig placeret i selve øret. Mikrofon, forstærker og højttaler er placeret direkte i en formstøbt øreprop. I nogle modeller er der mulighed for telespole - og FM-udstyr kan på samme måde som med CIC-apparatet benyttes via halsteleslynge. Bag-øret-apparat Disse kaldes også for en ørehænger, og bliver ofte også kaldt BTE som er forkortelsen for den engelske betegnelse "Behind-The-Ear". Mikrofon, forstærker og højttaler er placeret i et apparat, der hænger bag øret. Den forstærkede lyd føres via en tynd plastikslange ned til en formstøbt øreprop, som sidder i øregangen og det ydre øre. Denne type høreapparat har den fordel, at der er mere plads til, at apparatet kan indeholde mere teknik og derved kraftigere forstærkning samt flere funktioner. Bag-øret-apparater fås i flere størrelser og mange forskellige farver. 10

11 15. Anden nyttig viden Hørehæmmede vs. døve: I Høreforeningen er vore medlemmer mennesker med nedsat hørelse, nogle bruger betegnelsen hørehæmmede. Det betyder, at det er mennesker, der tidligere har kunnet høre (i et vist omfang) og dermed har lært det danske talesprog som deres modersmål. Døve er mennesker, der er født uden hørelse eller med så lille en hørelse, at de ikke har kunnet lære talesproget. De kommunikerer derfor med tegnsprog, som er deres modersmål. Døve er organiserede i Danske Døves Landsforbund. Nogle hørehæmmede, omkring 8000, er så svært hørehæmmede, at de i realiteten ikke kan høre og derfor funktionelt er døve. De kaldes døvblevne, og de er blandt Høreforeningens medlemmer. Mange af dem betjener sig af tegn (fra døves tegnsprog) til at understøtte det talte sprog, men dette må ikke forveksles med tegnsprog, som et er selvstændigt, visuelt sprog. Sprogbrug Et høretab kan være et handicap, og det kan være en funktionsnedsættelse. I denne sammenhæng, hvor målgruppen er mennesker med mindre høretab, vil vi vælge at betragte det som en funktionsnedsættelse. Det hedder ikke hørehæmmede, men mennesker med hørenedsættelse. Derved lægges trykket på mennesket, ikke på fejlen. Nyttige kilder: Høreforeningen: Høreomsorgen i Danmark, januar 2007, Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). Uhørt, betydningen af nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsliv, Socialforskningsinstituttet Eksempel på online høretest Bliv i arbejde : 11

12 16: Case Kronprinsen kan som Protektor forventes at støtte op om kampagnen men ikke direkte medvirke i kampagnens elementer. Høreforeningens Protektor: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Uddrag: Det med at høre dårligt, man kan jo ikke umiddelbart se det. Alligevel lægger man mærke til det - det visuelle reaktionsmønster, hvis et menneske ikke er med. Man tænker måske ikke lige på handicap i den forstand, men det handler om mange mennesker - en gruppe, man ikke hører så meget til. Opfordringen og motivationen til opgaven (red. som protektor) har da også med min mormor at gøre. Hun var som ældre præget af nedsat hørelse - det startede, så vidt jeg husker, i midten af 70'erne - så mig bekendt var alderen årsagen til den nedsatte hørelse. Mormor var på mange måder et fantastisk menneske, hun havde et højt selvværd, som nok gjorde det lidt nemmere. Og en vilje. Det var egentlig ikke sådan, at den nedsatte hørelse var en hæmsko i det daglige, eller at hun bakkede ud af en samtale, hvis der var mange mennesker. Jeg kunne godt mærke, at hvis man talte lavmælt, og ikke henvendte sig direkte, reagerede hun ikke. Men hun var nu også god til selv at gøre opmærksom på det, sagde ofte til andre "jeg hører jo dårligt". Motivationen til høreapparatet kom mest fra hendes døtre. Selv følte hun nok lidt, at der var noget uværdigt ved at påføre sig et høreapparat. Da hun så fik det, brugte hun det alligevel ikke særlig meget. Hun tog det ret afslappet, ligesom de andre skavanker, der kom med alderen. Da hun f.eks. fik brug for en rollator, var hun ikke bange for at gå med den, at blive fotograferet med den. Det betød helt sikkert meget for mange andre i samme situation." Læs hele interviewet på 12

13 11. Afsender: Høreforeningen er afsender af kampagnen. Alt materiale påføres Høreforeningens logo og URL. Logoet kan downloades fra RfA's website (www.reklameforalvor.dk). URL: Høreforeningens hjemmeside findes på: 12. Media Kampagnen skal køre i de medier, som gratis stiller plads til rådighed for Reklame for Alvor. Der er tale om følgende mediekanaler: Dagspresse Biograf Ugepresse Radio Månedspresse Postkort Fagpresse Outdoor TV 13. Den konkrete opgave Udarbejd kommunikationsstrategi og løsning/layouts til kampagnen baseret på denne briefing. Det står deltagerne frit at indsende flere forslag. Bureauet skal være i stand til at færdiggøre den endelige kampagne. Såfremt der modtages løsninger fra enkeltpersoner, og dette ikke er dokumenteret, kan en løsning diskvalificeres. Et kampagneforslag skal bestå af layouts/løsninger til: Dagspresse: Uge-/måneds-/fagpresse: TV: Radio: Outdoor: Postkort: 3 helsides annoncer 1-3 helsiders annoncer 1-2 TV-spots 1-2 radiospots 1-2 billboards 1 postkort Der skal vedlægges en kortfattet kommunikationsstrategi på maksimalt 2 A4 sider. 14. Afleveringsmateriale Annoncer og øvrige elementer opklæbes på karton (max. 35 x 50 cm). Idéer til film og radio leveres som storyboard, manuskript eller VHS/DVD/kassettebånd. Idéerne skal kunne produceres til lave omkostninger og må ikke overstige 30 sekunder. 13

14 Vigtigt: OVERSTIGER SPOTTET 30 SEKUNDER VIL FREKVENS OG PRIME TIME VISNING AF SPOTTET BLIVE FORRINGET VÆSENTLIGT. ALLE ANNONCER BØR VÆRE 1/1 SIDE HØJFORMAT, DA DENNE TYPE ANNONCER ER NEMMEST FOR MEDIERNE AT DISPONERE, OG DERMED OPNÅR HØJEST FREKVENS. Bureauets navn, adresse og telefonnummer, team og overskrifter fra kampagnen skrives ned og lægges i en anonym konvolut mærket Bureau. I en anden anonym konvolut mærket Kommunikationsstrategi, lægges kommunikationsstrategi på max. 2 A4 sider. Begge konvolutter limes på bagsiden af den første annonce i kampagnen. Indsendes der mere en én kampagne, skal hver kampagne indsendes for sig. Bureauets navn må ikke fremgå af kampagneelementerne. Alle elementer i hver kampagne skal nummereres på bagsiden: 1/12, 2/12, 3/12 osv. Nummerér i den rækkefølge du ønsker kampagnen vist. 15. Teknisk gennemførelse Vinder-teamet og disses bureau vinder æren og ansvaret for færdiggørelsen af kampagnen. Det vil sige produktion af annoncer, TV-spots, radiospots, outdoor, postkort m.m. Dette gøres i samarbejde med leverandører og producenter, der støtter Reklame for Alvor. Det forudsættes at vinderteamet færdiggør kampagnen mellem den 1. november 2007 og 1. januar Indsendelses- og øvrige tidsfrister Den 26. oktober 2007 kl er sidste frist for indsendelse af kampagneforslag. Alt materiale sendes att.: Alice Grøngaard, Dansk Marketing Forum, Nordre Fasanvej , Postbox 40, 2000 Frederiksberg. Vinderen findes den 29. oktober, og kåres ved en prisoverrækkelse 1. november i Turbinehallerne i København. Her vil alle indsendte kampagner være udstillet. Fra den 1. november 2007 har vinderen frem til den 1. januar 2008 i alt ca. 8 uger til at færdiggøre kampagnen til indrykning. Dog skal enkelte medier have materialet tidligere. 14

15 17. Sponsorering I perioden fra den 1. november 2007 frem til den 1. januar 2008 står en række sponsorer klar til at hjælpe det vindende bureau med eksekvering af kampagnen. Sponsorerne stiller sig til rådighed inden for følgende kategorier: Filmproduktion Fotografi Stock foto Billedbehandling Radio og lyd Serigrafi PR Web Illustration Schiller & Co ScanPix The Color Club Serious Radio Business Firstline Communications Apt Copenhagen Illustrationsbureauet Reklame for Alvor har ligesom sidste år lavet en aftale med ScanPix, der giver alle deltagere i Reklame for Alvor gratis download og brug af højtopløselige filer fra deres nyhedsbilledarkiv, der rummer 5 mio. pressebilleder. Denne service gælder også for ScanPix's reklamearkiv. Reklame for Alvor billedredaktører hos Scanpix er Mette Mortensen eller Jesper Hobel Telefon: Mailadresse: Web: 18. Analyse Reklame for Alvor har allieret sig med analysebranchen, som vederlagsfrit skal vurdere kampagnens effektivitet. Med dette tiltag ønskes fokus på de konkrete resultater i befolkningens/målgruppens opfattelse af problemstillingen. 19. Mediasponsorer Kampagnen starter den 2. januar 2008 og kører 6-8 uger frem. Se den opdaterede sponsorliste på 15

16 20. Yderligere information Spørgsmål vedrørende briefingen rettes til: CPG - Communication Planning Group - har i fælleskab lavet årets briefing. De 4 plannere bag er: Peter Holm National Sales Director, Ogilvy Telefon: Mail: Morten Munk Strategic Planner, AdPeople Telefon: Mail: Rikke Grundvig Planner, OMD Telefon: Mail: Casper Willer Partner og planner, La Familia Telefon: Mail: Spørgsmål vedrørende Reklame for Alvor rettes til: Niels Heilberg, The Aid Agency Telefon: Mail: Fagligt uddybende spørgsmål og spørgsmål om Høreforeningen rettes til: Lotte Davidsen Informationsmedarbejder Høreforeningen Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre Telefon: , Direkte telefon: Mail: God fornøjelse. 16

Briefing 2006. HjerneSagen

Briefing 2006. HjerneSagen Briefing 2006 HjerneSagen 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good cause. It makes it even more

Læs mere

Briefing 2005. Dansk Førstehjælpsråd

Briefing 2005. Dansk Førstehjælpsråd Briefing 2005 Dansk Førstehjælpsråd 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good cause. It makes it

Læs mere

rfaoo8 rfaoo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel reklame for alvor Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor 2oo8

rfaoo8 rfaoo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel reklame for alvor Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor 2oo8 Reklame for Alvor Briefing 2008 HopeNow - Menneskehandel 1 In an industry that is unfairly accused of being selfish and spoilt, it is good to see advertising people demonstrating how they can help a good

Læs mere

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer

BRIEF. Briefing Del II Praktiske informationer Briefing Del II Praktiske informationer Indholdsfortegnelse: 5: Praktiske oplysninger side 3 6: Kontaktpersoner side 7 7: Juridiske forhold side 8 5. Praktiske oplysninger 5.1 Afsender af kampagnen: Alzheimerforeningen

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing

Udforsk din hørelse Discover. At forstå hørenedsættelse. your hearing Udforsk din hørelse Discover At forstå hørenedsættelse your hearing At forstå En stemme kan være dybt rørende, kan formidle tanker, følelser og stemninger. Ethvert talt ord består af lyde og toner, der

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Hørelse for livet Om hørelse og høretab. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan hørelsen forsvinder, og hvad du kan gøre ved det

Hørelse for livet Om hørelse og høretab. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan hørelsen forsvinder, og hvad du kan gøre ved det Hørelse for livet Om hørelse og høretab Hvordan hørelsen fungerer, hvordan hørelsen forsvinder, og hvad du kan gøre ved det 3 Vores hørelse færdigudvikles, mens vi stadig ligger i maven Hørelsen er den

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det

Fakta om hørelse. Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Fakta om hørelse Hvordan hørelsen fungerer, hvordan den bliver dårligere, og hvad du kan gøre ved det Hørelsen er den eneste af vores sanser, som konstant er aktiv Vores hørelse udvikles fuldstændigt,

Læs mere

rfaoo8 rfa Reklame for Alvor 2 REKLAME FOR ALVOR BRIEFING 2009

rfaoo8 rfa Reklame for Alvor 2 REKLAME FOR ALVOR BRIEFING 2009 REKLAME FOR ALVOR BRIEFING 2009 oo8 2 oo8 2 1. 2009 GirlTalk.dk er valgt som årets afsender-organisation for. Juryen, der består af Lisbeth Knudsen (koncernchef og ansv. chefredaktør for Berlingske Tidende),

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

Gør, hvad der er bedst for din hørelse

Gør, hvad der er bedst for din hørelse Gør, hvad der er bedst for din hørelse 2 Kan du følge med i samtalen? Hvis ikke, har du måske et høretab - en ud af to voksne i alderen over 50 oplever dette. En oplysning, der er overraskende for de fleste

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1 6 Dårlig hørelse? sider Sådan får du hjælp Gode råd Test din hørelse Hørelse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Hallo! Det er farligt

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB Hvordan ved du, om du har et høretab? Sandsynligvis vil du være den sidste, der opdager det. De fleste høretab sker gradvist over et så langt tidsrum, at man ikke nødvendigvis opdager

Læs mere

To skal der til. Information om hvorfor det er en god ide at bruge høreapparater på begge ører

To skal der til. Information om hvorfor det er en god ide at bruge høreapparater på begge ører To skal der til 8 Information om hvorfor det er en god ide at bruge høreapparater på begge ører Denne brochure er nummer 8 i en serie fra Widex om hørelse og dertil knyttede emner. Hør verden omkring dig

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Hvilken betydning har nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og for arbejdsliv hvad ved vi og hvad har vi mulighed for at undersøge?

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre!

Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre! Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre! Fjernsyn Samtaler Telefon Mobiltelefon HearIt All HearIt All er en alsidig trådløs kommunikationsforstærker til mennesker med nedsat hørelse. Alsidig

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Giv glæden ved hørelse videre

Giv glæden ved hørelse videre Samarbejdspartner: Lions Club Søllerød Giv glæden ved hørelse videre Siemens Høreapparater og Lions Club Søllerød indsamler nu brugte bag-øret høreapparater og giver dem videre til hørehæmmede på Sri Lanka.

Læs mere

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Find den rigtige høreløsning

Find den rigtige høreløsning Find den rigtige høreløsning 2 3 Indhold Gør, hvad der er bedst for din hørelse................... 4 Hvad, du kan forvente............................... 5 Hvordan fungerer høreapparater?......................

Læs mere

BRIEFING. For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end men dog først og fremmest forstå det, han forstår Søren Kierkegaard

BRIEFING. For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end men dog først og fremmest forstå det, han forstår Søren Kierkegaard BRIEFING For i sandhed at kunne hjælpe en Anden, må jeg forstå mere end men dog først og fremmest forstå det, han forstår Søren Kierkegaard 1. Indledning I 1990 fik bureaumanden Ottar Samuelsen en idé.

Læs mere

Høreapparat til voksne

Høreapparat til voksne Gentofte Hospital Øre-næse-hals-audiologisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til voksne Nedsat hørelse Nedsat hørelse kan give forskellige oplevelser af,

Læs mere

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU Alm.del Bilag 419 Offentligt Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Dansk HøreCenters foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk) SUU alm. del Bilag 71 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg den 24. november 2010 ved

Læs mere

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET

KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET rtitel skal rsaler) og denfor de rå linjer. ælges e til itlen står i rverne når de end de rmen. KONFERENCE OM DØVE OG HØREHÆMMEDE - OMRÅDET Billedet, de sort + en fa dække hele billedfelt. CASTBERGGÅRD

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

BRIEF. 1: Reklame for Alvor 2011 side 3. 2: Fakta om Livslinien side 5. 3: Problemstillingen side 7. 4: Kommunikationsopgaven side 9

BRIEF. 1: Reklame for Alvor 2011 side 3. 2: Fakta om Livslinien side 5. 3: Problemstillingen side 7. 4: Kommunikationsopgaven side 9 Indholdsfortegnelse: 1: Reklame for Alvor 2011 side 3 2: Fakta om Livslinien side 5 3: Problemstillingen side 7 4: Kommunikationsopgaven side 9 5: Praktiske oplysninger side 11 6: Kontaktpersoner side

Læs mere

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser Lærervejledning Høreforeningens støjkasser Lærervejledning side 1 af 12 Indhold 03 Sådan bruger du Høreforeningens støjkasse i undervisningen 03 Oversigt over emner 04 Tak til Sponsorer 05 Gennemgang af

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

R E K L A M E F O R A L V O R B R I E F I N G UNG TIL UNG

R E K L A M E F O R A L V O R B R I E F I N G UNG TIL UNG R E K L A M E F O R A L V O R B R I E F I N G UNG TIL UNG U N G T I L U N G - R E K L A M E F O R A L V O R 2 0 0 4 S I D E 2 KAMPAGNENS BAGGRUND Det er ikke let at være ung flygtning i Danmark. Ud over

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Skelnetabets betydning for kommunikationen

Skelnetabets betydning for kommunikationen Skelnetabets betydning for kommunikationen Af Kirsten Eiche Dehn og Susanne Steen Nemholt Når man rammes af et høretab, ændres vilkårene for kommunikation med omgivelserne radikalt. Samtaler, der før forløb

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Defekt i mellemøreknogler

Defekt i mellemøreknogler HVIS DU VIL VIDE MERE OM DEFEKT I MELLEMØREKNOGLER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1:

Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Bilag_forforståelse: Forforståelse ved gruppe medlem 1: Forforståelse af ældre - Søminen introduktion Jeg tror at ældre lever længere, er bedre økonomisk stillet og for en stor dels vedkommende er mere

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Viden om tinnitus En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Indhold Din situation og dine mål 4 Hvad er den lyd i dine ører? 5 Hvad forårsager tinnitus? 6 Tinnitus og hjernen 7

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

BRIEF BRYD DEN LARMENDE TAVSHED BØRN, UNGE & SORG

BRIEF BRYD DEN LARMENDE TAVSHED BØRN, UNGE & SORG BRIEF BRYD DEN LARMENDE TAVSHED BØRN, UNGE & SORG Agenda DEL 1: KOMMUNIKATIONSOPGAVEN SIDE 1: Årets afsender-organisation 4 2: Kort om Børn, Unge & Sorg 4 3: Problemstillingen 4 4: Kommunikationsopgaven

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem COMFORT DIGISYSTEM Elevmikrofonsystem Hørelsen er vejen til information Hvorfor trådløse systemer med flere mikrofoner? I løbet af en skoledag kommer der mange informationer fra såvel lærer som elever.

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Pas på hørelsen - den skal holde hele livet Idékatalog 20. juni 2016

Pas på hørelsen - den skal holde hele livet Idékatalog 20. juni 2016 Pas på hørelsen - den skal holde hele livet Idékatalog 20. juni 2016 1 Introduktion På Folkemødet 2016 afholder Dansk Musiker Forbund og GN Hearing Danmark, der tilsammen står bag informationskampagnen

Læs mere

Comfort contego. Betjeningsvenligt høreprodukt til det aktive liv

Comfort contego. Betjeningsvenligt høreprodukt til det aktive liv Comfort contego Betjeningsvenligt høreprodukt til det aktive liv Det er let at tilpasse min Comfort Contego til den situation jeg befinder mig i. Gertrud og jeg rejser en del, og det er skønt at kunne

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

Om hørelse og høretab

Om hørelse og høretab Om hørelse og høretab 2 Hvor er din hørelse i dag? Hvis du skulle stoppe op et øjeblik for at overveje, hvor god du er til at lytte og kommunikere i forskellige situationer, hvordan ville du så vurdere

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Socialudvalget 2010-11 L 28 Bilag 18 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Socialudvalg den 18. november 2010 ved direktør Niels Lodman

Læs mere

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013 Trivsel og uddannelse blandt CI-unge September 2013 Formål og opdrag Undersøge trivsel og uddannelse blandt første generation af danske CI-unge (13-25 år) Finansieret af Sygekassernes Helsefond Gennemført

Læs mere

Trådløs forbindelse til omverdenen

Trådløs forbindelse til omverdenen SoundGate 2 Trådløs forbindelse til omverdenen www.bernafon.com Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

RESPEKTKAMPAGNE januar 6. marts. Respektkampagne 2017

RESPEKTKAMPAGNE januar 6. marts. Respektkampagne 2017 RESPEKTKAMPAGNE 2017 10. januar 6. marts Respektkampagne 2017 Respektkampagnen: Målgruppe Primær målgruppe er mænd i alderen 40+ (1,4 mio. danskere) Sekundær målgrupper er familie og pårørende, defineret

Læs mere

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom WEB TV SEMINAR VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom AGENDA VELKOMMEN FREMTIDENS WEB TV PLATFORM DANSKERNES TV BRUG & WEB TV CASES

Læs mere

information til forældre

information til forældre information til forældre tm WIDEX BABY 440 Den bedste start i livet For små børn spiller hørelsen en central rolle i den måde, de udvikler deres sprog og fortolker verden på. Spædbørn hører lyde specielt

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Oplysningskampagne i Grønland

Oplysningskampagne i Grønland Rådet for Sikker Trafik 2008 Baggrund Justitsministeriet havde fremsat et lovforslag, der medførte en række ændringer af Færdselsloven i Grønland som ikke havde været ændret siden 1991. Lovforslaget blev

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012.

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012. 2012 Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom

Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom Flertallet af unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, oplever, at den rette behandling er afgørende for, at de kan få det bedre. Mere end otte

Læs mere