Østerbyskolen Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger. Et godt sted at være.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østerbyskolen 2012-2013. Praktiske oplysninger 2013-2014. www.oesterbyskolen.dk. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være."

Transkript

1 Praktiske oplysninger Østerbyskolen Et godt sted at være Indhold Aflevering af børn Bekæmp lus i tide... 9 Cykler og knallerter Elevrådet... 7 Et godt sted at være Ferieplan Fotografering... 9 Kantinen... 8 Klasseråd... 5 Klasselæreren... 7 Medarbejdere Praktiske oplysninger Mælkeordning... 8 Opholdsmiljøer... 7 Indhold Aflevering af børn 15 Cykler og knallerter 15 Elevråd 6 Et godt sted at være 2 Ferieplan 16 Fotografering 10 Kantinen 9 Klasseråd 5 Klasselæreren 7 Lus 10 Mælkeordning 9 Opholdsmiljø 7 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 11 Ringetider 16 Skolebestyrelsen 4 Skolebestyrelsens virksomhed 4 Skolefritidsordningen 14 Skolekørsel 15 Psykologisk Rådgivning (PPR).. 10 Ringetider Skolebestyrelsen... 4 Skolebestyrelsens Virksomhed.. 4 Skolefritidsordningen Skolekørsel Skolepatruljer Skolesundhedsplejen Skolevejledning... 6 Spilleregtler... 3 Tandpleje Skolepatrulje 15 Skolevejleder 6 Spilleregler 2 Sundhedstjenesten 12 Tandplejen 13 Telefonliste Telefonliste... 16

2 Et godt sted at være - for elever, forældre og lærere Af skoleinspektør Allan Lauenblad Er lederskab din styrke? Velkommen til Østerbyskolen en skole, hvor vi fokuserer på styrker frem for svagheder. Det er vores mål, at både børn og voksne finder deres særlige styrker og ved hjælp af dem udvikler sig fagligt og socialt. Inspireret af forskning arbejder vi med 24 styrker, en del af dem illustreret her: I den verden, vi befinder os - lærere, forældre og elever - er lederskab den allervigtigste styrke for børnene. Hvis børnene ikke møder lederskab, bliver de forvirrede og kan ikke lære noget. Derfor må vi alle øve os i lederskab for børnenes skyld. Det gælder både forældre, lærere og ledelse. Men lederskabet skal følges af kærlighed, retfærdighed og omtanke. Og kan man få humor med, så bliver det også sjovt at gå i skole for elever og lærere. sted at være. Men ind imellem går vi fejl af hinanden, vi er ikke enige. Nogle gange er vi slet ikke klar over, hvorfor det går galt, men står tilbage med vrede og frustration over ikke at blive hørt, mødt og forstået. Det oplever både elever, forældre og lærere. Når man omgås mennesker, kan det nok ikke undgås, men ved at få formuleret vores forventninger til hinanden, kan frustrationen måske minimeres Når vi stiller spørgsmål som for eksempel Hvad er en god skole? Hvad er en god klasse? Hvad er en god lærer? Hvad er god opdragelse? skaber vi bevidsthed om vores rolle som elev, lærer eller forældre. Vi bliver klar over, hvilke forventninger vi hver især træder ind på skolen med. Når jeg her siger vi, er det for at understrege, at vi alle sammen elever, lærere og forældre har ansvar for og ejerskab til at gøre Østerbyskolen til Et godt sted at være, som skolens motto lyder. For at definere og bevare indholdet af det fine motto bliver vi nødt til at tale sammen og sige højt,hvilke forventninger vi har til hinanden og os selv. Vejen kommunes kerneværdier Respekt - Ordentlighed - Effektivitet - Engagement Disse fire værdier er også Østerbyskolens overordnede værdier. Værdsættelse af det smukke, kreativitet, opfindsomhed og begejstring gør skoledagene til unikke dage, hvor vi kommer hjem med energi. Håb og optimisme, visdom og mod hjælper os når dagene ikke er, som de plejer nogle af de mennesker, der er omkring os, har måske stor følelsesmæssig indsigt: Så kunne taknemmelighed komme i spil. Er det hårdt at skulle lære noget nyt, er vedholdenhed og selvkontrol gode styrker at arbejde med. På skolen mødes tre verdener: eleverne, forældrene og lærerne. Eleverne og lærerne ser hinanden til hverdag, mens forældrenes kontakt med skolen består af Forældreintra, samtaler - og måske især børnenes beretninger. Meget af tiden er vi enige om, hvordan de tre verdener kan mødes i én fælles verden: en god skole og et godt 2

3 Udkast til spilleregler for afvikling af forældrenes møde Mødet indkaldes af klasseforældrerådet senest før efterårsferien Skolens kontor orienteres og der reserveres lokale Klasseforældrerådet udsender dagsorden til mødet 1. Velkomst og orientering om spillereglerne for afvikling af mødet ved repræsentant for skolens ledelse eller skolebestyrelsen 2. Inddeling i grupper, max 5 i hver gruppe. 3. Grupperne evaluerer de gældende spilleregler. 4. Grupperne afleverer deres arbejde til klasseforældrerådet. 5. Forældrerådet sammenskriver gruppernes arbejde og fremsender forslag gennem kontoret til alle forældre. Såfremt forældrerådet ikke inden for 14 dage har modtaget ændringsforslag er det sammenskrevne forslag vedtaget. NB! Skolens almindelige skole-hjemsamarbejde er baseret på Indskoling: 1 samtalemøde fast for samtlige elever. Ellers efter behov. Mellemtrinnet: 4 x elevsamtaler (1 med forældre) I overbygningen er der indført systematiske elevsamtaler, da hyppige opfølgninger har vist gunstige virkninger. Målet med processen Overordnede mål med arbejdet må være at sikre: den enkelte elevs muligheder for optimalt udbytte af undervisningen. den enkelte lærers muligheder for at opleve et optimalt arbejdsmiljø. den enkelte forælders mulighed for at opleve optimal tilfredshed med skolen. Disse mål søges nået ved at forældre, lærere og elever påtager sig et ejerskab til kvaliteten af klassens fællesskab at forældre, lærere og elever får en erkendelse af de gensidige forventninger og behov og den nødvendige afstemning med kravene i folkeskoleloven og skolens muligheder at hjem/skolesamarbejdet derfor udvides til at omfatte etableringen af nogle fælles normer, kaldet spilleregler, for henholdsvis forældre og lærere at eleverne udvikler klassens spilleregler at etableringen af spilleregler anvendes som en forebyggende foranstaltning allerede fra skolestart. Hvordan skaber vi så i praksis en god skole? Elever, forældre og lærere formulerer løbende hinandens forventninger på baggrund af skolens opgave og kommunens værdier, respekt, ordentlighed, effektivitet og engagement. Elever, forældre og lærere byder hver for sig ind med 1. Eleverne: Hvad er en god kammerat/klasse 2. Forældrene: Hvad er god opdragelse 3. Lærerne: Hvad er en god lærer/undervisning Herved skabes en proces hvor ansvaret for opgaverne og for fællesskabet løbende udvikles. I praksis betyder det: At eleverne løbende i klassens tid fastholder og udvikler hvad en god kammerat er og hvad en god klasse er At klassens forældre hvert år inden efterårsferien er samlet på foranledning af forældrerådet med dagsordenen på modsat side At lærerne to gange om året, inden efterårsferien og inden påskeferien, evaluerer i deres arbejdsteam de gældende spilleregler. 3

4 Forældrevalgte: Bjarne Skov Øster alle 94a, Vejen tlf Tilknyttet: Jupiter, Mars Kjeld Agervig Jacobsen Irisvej vejen tlf / Tilknyttet 8b, 9a, Neptun Maja Mølholm Larsen Gamstvej 24, Vejen tlf Tilknyttet: Centret Michael Nørby Rudbeck-Rønne Østergade 6, Vejen tlf Tilknyttet: 5.a, 5.b, 6.b, 9.b Dina Stubbe Øster alle 22, Vejen Tlf Tilknyttet: 3.a, 3.b, 6.a, 7.b Mikkel Herold Pilevej 11, Vejen Tlf Tilknyttet: 4.a, 4.b, 7.a Morten Schlünzen Mannehøj 231, Vejen Tlf Tilknyttet: 8.a, Merkur, Venus Medarbejderrepræsentanter: Christian Dünne, Kongehøj 19, Vejen Tlf Kenneth Larsen, Viksvej 7, 6760 Ribe Tlf Fra byrådet: Bent Jørgensen Tlf Sekretær: Vivi Christensen tlf To elevrådsrepræsentanter: Silke Keisen Schmidt 7b Jonas Bucholt Vig 6a Skolebestyrelsens Virksomhed Skolebestyrelsens virksomhed er fastsat i folkeskoleloven og i den kommunale styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsens opgaver er: at FASTLÆGGE PRINCIPPER angående bl.a. specialundervisning på skolen elevernes placering i klasser samarbejdet mellem skole og hjem arbejdets fordeling mellem lærerne fælles arrangementer i skoletiden lejrskoler m.v. at FASTSÆTTE ordensregler at GODKENDE skolens budget undervisningsmidler at UDARBEJDE FORSLAG til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner at AFGIVE UDTALELSE til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger 4

5 Klasseråd Klasseråd vælges hvert år i alle klasser på klassetrin, helst også på klassetrin. Klasserådet består af klasselæreren og forældregruppens valgte repræsentanter... Formål Klasserådene medvirker til at fremme klassernes trivsel og er derudover som skolebestyrelsens bagland en vigtig del af skole-hjem-samarbejdet. Hvem og hvordan? Der vælges 4-5 forældre i klassen. I den enkelte klasse aftales en valgprocedure. Der kan være tale om at følge klasselisten, så alle bliver medlem efter tur, eller man kan vælge, at man melder sig frivilligt. Det kan være en fordel, at man lader sig vælge for en toårig periode, så kun halvdelen af et klasseråd er på valg hvert år. Klassens tilknyttede skolebestyrelses-medlem forestår i samarbejde med klasselæreren dette valg på klasseforældremødet i begyndelsen af skoleåret. Klasserådets opgaver Tilrettelæggelse og gennemførelse af møder, debataftener, foredrag, familieture eller andre sociale arrangementer. I forbindelse med arrangementer påtager forældrene i klasserådet sig så meget af det praktiske arbejde som muligt (indbydelse, indkøb, oprydning m.m.) Klasselæreren tager initiativ til indkaldelse til klasseforældre-møde. Der laves dagsorden, som sendes ud til forældrene og det skolebestyrelsesmedlem, der er tilknyttet klassen, mindst to uger inden mødet finder sted. Klasserådet sørger for at der på klasseforældremøder tages emner op, der er væsentlige for klassens daglige trivsel. Klasserådene fungerer som skolebestyrelsens bagland ved deltagelse i 1 2 årlige møder med skolebestyrelsen. November FR 1 6.ab Brørup bio Første skoledag novemberbørn 07 Karakterblade 9.ab TI 5 Forældresamtale 5.a 5.ab forfatterbesøg ON 6 Forældresamtaler 5.a TO 7 FR TI 12 Forældresamtaler 3.b, 6.b 4.a besøg fra tandplejen Samtalemøder SATURN ON 13 Forældredag Forældresamtaler 3.b 4.b besøg fra tandplejen TO 14 3.kl Kidsvolley Vejen Forældresamtaler 6.b Samtalemøder SATURN FR Fællesuge mellemtrinnet Samtalemøder NEPTUN TI 19 Fællesuge mellemtrinnet Info-møde forældre til årgang 08 Forældresamtaler 6.a ON 20 Fællesuge mellemtrinnet Forældresamtaler NEPTUN TO 21 Fællesuge mellemtrinnet Forældresamtaler 6.a 5.a tandlæge FR 22 Fællesuge mellemtrinnet 4.kl + 5.kl Kidsvolley Brørup 5.b tandlæge Elevrådskursus TI kl Basketstævne VIC Forældresamtaler 4.a ON 27 Forældresamtaler 4.a Forældresamtaler JUPITER TO 28 4.b tandlæge Forældresamtaler MERKUR, VENUS, RS, JUPITER FR 29 Morgensamling kl. 8.15: årg. Morgensamling kl. 9.00: årg 30 5

6 December TI 3 Åben rådgivning ON 4 TO 5 Forældresamtaler MERKUR, VENUS, RS Julearr. SATURN FR TI 10 ON 11 TO kl Basketstævne VIC 5. kl Kom og svøm med 4.a tandlæge FR 13 Luciaoptog Forældredag Terminsprøve 9.kl - matematik TI 17 Terminsprøve 9.kl - tysk ON 18 Terminsprøve 9.kl - dansk Skolevejledning UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLED- NING SYDVESTJYLLAND UU-vejlederne har som vigtigste opgave at rådgive og vejlede elever, forældre og lærere i spørgsmål vedrørende uddannelses- og erhvervsforhold, andre skoleformer og uddannelsestilbud. UU-vejlederen træffes efter aftale: Malene Herløv Reinert mail: De faste træffetider offentliggøres på Intra, hvor ændringer også vil blive meldt ud. VEJLEDNINGSAKTIVITETER For at eleverne bliver i stand til at træffe et kvalificeret og realistisk uddannelses- og erhvervsvalg tilbydes eleverne i udskolingen deltagelse i vejledningsaktiviteter. 7. kl.: Information om uddannelsessystemet og indføring i brug af uddannelsesguiden 8. kl.: Tilbud om to introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Udarbejdelse af foreløbig uddannelsesplan 9. kl.: Tilbud om brobygning og erhvervspraktik for uafklarede. Udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse. TO 19 Terminsprøve 9.kl engelsk Terminsprøve 9.kl - fransk FR 20 Juleafslutning 8.15: 4. 9.årg. Juleafslutning 9.00: årg. 52 TI SFO åben kl ON 25 TO 26 FR TI 31 6

7 Elevrådet Østerbyskolens elevråd består af repræsentanter fra årgang samt fra s-klasserne. 2 repræsentanter fra 5. klasserne og s-klasserne og en repræsentant fra de øvrige klasser. Der vælges repræsentant/er og suppleanter en gang om året i forbindelse med skoleårets start. Der afholdes elevrådsmøde 10 gange om året, månedsvis. Elevrådsformad og næstformand deltager i skolebestyrelsens møder. Opholdsmiljøer Der er for øjeblikket følgende opholdsmuligheder for eleverne: Skolegården Hvor multibane er og basketball-banen Sportspladsen syd for skolen Græsplænen mellem skolen og Fuglesangs Allé Kantinen Biblioteket A-gang har udeordning D-gang For alle i alle frikvarterer For årg. For årg. For alle elever i 10 frikvarteret. For årg. Kun før skoletid kl For årg. Gangene er lukket i spisefrikvarteret. Januar ON 1 TO 2 FR TI 7 ON 8 Karakterblade 9.ab TO 9 FR TI 14 ON 15 TO 16 FR Forældredag ab undervisning i tandbørstning TI 21 Elevrådsmøde Klasselæreren Klasselæreren er den lærer, der tager sig af alle de forskelligartede opgaver, der forekommer ud over selve undervisningen. Det er den lærer, der koordinerer samarbejdet mellem de lærere, der underviser i klassen. Det er den lærer, der koordinerer samarbejdet ud til forældrene. Og det er den lærer, der især formidler det sociale samvær blandt klassens elever. Det er derfor klasselæreren, forældrene trygt kan henvende sig til om de mange spørgsmål, der kan dukke op og som dette hæfte ikke giver svar på. Klasselæreren vil således altid opgive forældrene et telefonnummer, der kan ringes til, og vil også kunne formidle kontakt til andre af klassens lærere. I øvrigt er alle forældre naturligvis altid velkomne til at kontakte skolens leder eller evt. skolepsykologen. ON 22 TO 23 FR Fællesuge mellemtrinnet TI 28 Fællesuge mellemtrinnet ON 29 Fællesuge mellemtrinnet TO 30 Fællesuge mellemtrinnet Info-møde forældre ang. Skole- Start 1/3 Læseteater 4.ab FR 31 Fællesuge mellemtrinnet 7

8 Februar Fællesuge mellemtrinnet TI 4 Fællesuge mellemtrinnet Terminsprøver naturvidenskabelige fag 9.ab Åben rådgivning ON 5 Fællesuge mellemtrinnet Terminsprøver naturvidenskabelige fag 9.ab TO 6 Fællesuge mellemtrinnet Skolefest FR 7 Fællesuge mellemtrinnet SFO åben kl TI 11 SFO åben kl ON 12 SFO åben kl TO 13 SFO åben kl FR 14 SFO åben kl TI 18 Forældredag VInterferie Kantinen MENU I kantinen er der åbent for salg i de to store frikvarterer. Sortimentet kan ændres i årets løb. Gulerod kr. 1 Knækbrød kr. 2 Ketchup kr. 2 Muslibolle kr. 2 Flutes kr. 4 Frugt kr. 4 Juice kr. 5 Nødder kr. 6 Vand kr. 6 Pizzasnegl kr. 8 Pølsebrød kr. 10 Pølsehorn kr. 10 Oste/skinkebolle kr. 10 Smoothie kr. 10 Yoghurt kr. 12 Pizza brød kr. 12 Dobbeltdækker kr. 14 Salatbar (med eller uden kylling) kr. 12 / 17 Sandwich med kylling og bacon kr. 10/ 20 ON 19 TO 20 Elevrådsmøde FR TI 25 ON 26 Mælkeordning Østerbyskolen er tilsluttet Mejeriernes Skolemælksordning. Den består i, at børnene abonnerer på ¼ liter skolemælk hver dag i et halvt år ad gangen. På den måde er børn og forældre sikre på, at barnet hver dag får et godt og nærende supplement til madpakken. Inden sommerferien vil alle børn få et girokort med hjem, hvorpå der afkrydses, om eleven ønsker sød-, let-, skummet- eller kærnemælk. TO 27 9.ab Volleystævne mix FR 28 8

9 Bekæmp lus i tide En af de mindre behagelige ting, der kan komme, når mange børn samles og leger i nær kontakt med hinanden, er luseepidemier. Det lyder ikke rart. Men hvad er egentlig lus, hvordan smitter de, og ikke mindst hvordan behandler man lusene? Lus kommer jo ikke af sig selv, så hvis man konstaterer lus hos sit barn, må det have været i kontakt med et andet barn, som også har været udsat for smitte. Da lusene kun overlever relativ kort tid væk fra personer, vil smitten faktisk altid ske ved direkte berøring. Lus hopper ikke fra person til person. De lus, vi med mellemrum ser udbredt hos børn, er hovedlus. Hovedlus er små snyltere, som lever i hårbunden hos mennesker. De er 3 4 mm lange og indtil 2 mm brede. Det at have lus har altid været noget, man så på med skam og helst ikke talte om. Der er ingen grund til at fortie det, hvis man opdager lus hos sit barn. Tværtimod er det vigtigt, at skolen underrettes, så en evt. luseepidemi undgås. Opdages lusene i skoletiden, vil skolen underrette hjemmet, så en behandling kan startes så hurtigt som muligt. Midler til behandling af lus fås i håndkøb på apoteket. Kæmning af håret er en væsentlig metode der anbefales i forhold til bekæmpelse af lus. Sundhedsplejersken og skolen står altid til rådighed med hjælp og vejledning, når/hvis der konstateres lus hos et barn. Fortvivl ikke, hvis jeres barn kommer hjem med et brev om, at der er fundet lus. Der vil dukke lus op en gang imellem. Men det har vist sig, at når alle gør en indsats og får børnenes hår set efter, så nytter det noget. En luseplage kan standses. Fotografering I august måned bliver alle eleverne fotograferet for, at der kan være billeder til skolens elevmapper. Alle får tilbud om at gennemse og evt. købe billederne. Hvis en elev ikke får billeder med hjem til gennemsyn, kan det have to årsager: Forældrene har ikke ønsket det eller billederne fra sidste gang ikke er blevet betalt. Forældrene opfordres til på forhånd at fortælle deres barn, hvorfor det evt. ikke skal have billeder med hjem, så misforståelser undgås. Marts 10 TI 4 ON Første skoledag martsbørn 07 TO 6 Overnatning 4.b FR TI 11 ON 12 Forældredag TO 13 FR 14 Karakterblade 8.ab TI 18 Forfatterbesøg 3.ab ON 19 TO 20 FR 21 Elevrådsmøde 13 TI 25 ON 26 TO 27 FR ab+5.ab Høvdingebold Brørup

10 April TI 1 ON 2 TO 3 FR Fællesuge mellemtrinnet TI 8 Fællesuge mellemtrinnet 7.ab teenvolleystævne Brørup ON 9 Fællesuge mellemtrinnet TO 10 Fællesuge mellemtrinnet FR 11 Fællesuge mellemtrinnet SFO åben kl TI 15 SFO åben kl ON 16 SFO åben kl TO 17 FR TI 22 Elevrådsmøde ON 23 4.ab Easybasket VIC TO 24 Forældredag FR TI 29 ON a konfirmation 28 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kan rådgive forældre, lærere, pædagoger og skoleledere angående børn. Man kan kun henvise et barn til psykologen efter aftale med forældrene, og henvisningen skal være skriftlig. Forældrene kan altid selv rette henvendelse til Psykologenheden. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder især med: Konsultativ bistand til de voksne omkring barnet. Der er mulighed for åben rådgivning hos psykologen om tirsdagen. For yderligere information se hjemmesiden. Adfærdsmæssige eller trivsel (AKT) Tale høreundervisning Motoriske problemer (i indskolingen) Faglige problemer Skolen/læsevejlederen undersøger og vurderer hvilke problemer eleven har i det pågældende fag, og hvordan man bedst kan hjælpe. Skolen kan evt. tilbyde specialundervisning og formen, skal så vidt muligt tilrettelægges efter forældrenes ønsker. PPR kan inddrages af skolen, hvor en udredning skønnes nødvendigt. Adfærd, kontakt, trivsel (AKT) Der kan være tale om mange forskellige typer af problemer og måder at arbejde på, men arbejdet vil altid ske i et tæt samarbejde med forældrene og/ eller skolen. Ved elever med væsentlige vanskeligheder kan PPR rådgive og vejlede. Ved børn indstillet til PPR gennem skolen, er der et tæt samarbejde mellem AKT og PPR. Tale høreproblemer Denne undervisning gives supplerende inden for skolens almindelige undervisningstilbud. Hvis et barn har hørenedsættelse, som giver forståelsesvanskeligheder i skolen, kommer tale hørepædagogen ind i billedet. Tilbud om undersøgelse eller vejledning kan endvidere være aktuel, hvis barnet har svært ved at forstå mundtlige henvendelser. Det samme gælder, hvis barnet har svært ved at udtale og finde det rigtige ord, ikke taler tydeligt, stam- 10

11 mer, er hæs eller har andre stemmeproblemer. Forældre er altid velkomne til at kontakte skolens tale hørepædagog. Motoriske problemer Børnefysioterapeuten kan tilbyde undersøgelse af børn med motoriske og sansemotoriske problemer. Der stilles forslag til foranstaltninger i skolen og hjemmet, herunder træning, øvelsesforslag og evt. henvises børn til andre relevante samarbejdspartnere i sundhedssystemet. Rådgivning og vejledning efter behov af lærer og forældre, samt opfølgning. I enkelte tilfælde ydes der fysioterapi, træning og behandling. Børnefysioterapeuten dækker børn i alderen 0 18 år. Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen på Østerbyskolen i skoleåret Formålet med skolesundhedsplejen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst ved: at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats at styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed at styrke og forbedre indsatsen overfor børn og unge med særlige behov at rådgive og hjælpe barnet og familien, ved at være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden. at være opmærksom på, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor at samarbejde med barnet/den unge, forældrene og skolen samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere Alle elever i 0. kl., 5. kl. og 8. kl. tilbydes en sundhedssamtale: Sundhedssamtalen er en generel snak om barnets/ den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette. Desuden tilbydes måling af højde og vægt og en synsprøve. Høreprøve ved behov. Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skole. Maj TO 1 FR Konfirmation Gesten 7.b konfirmation 5 Afgangsprøve dansk retskrivning Afgangsprøve dansk læsning TI 6 Forældremøde 6.ab Afgangsprøve dansk skriftlig ON 7 Afgangsprøve matematik TO 8 Afgangsprøve engelsk udtræk FR Konfirmation Læborg 12 Fællesuge mellemtrinnet Afgangsprøve fransk valgfag TI 13 Fællesuge mellemtrinnet 3.ab Bold- og legedag Afgangsprøve biologi udtræk ON 14 Fællesuge mellemtrinnet Overnatning MERKUR, RS, VENUS Afgangsprøve geografi udtræk TO 15 Fællesuge mellemtrinnet FR 16 St. Bededag Konfirmation Andst Fællesuge mellemtrinnet Blå mandag TI 20 Fællesuge mellemtrinnet ON 21 Fællesuge mellemtrinnet Forældremøde 3.ab, 8.ab TO 22 Fællesuge mellemtrinnet Forældremøde 7.ab Elevrådsmøde FR 23 Fællesuge mellemtrinnet Fællesuge mellemtrinnet TI 27 Fællesuge mellemtrinnet Forældremøde 4.a, 5.ab ON 28 Fællesuge mellemtrinnet Sidste skoledag for 9. klasserne TO 29 FR 30 SFO åben kl

12 Juni Forældredag TI 3 Ryste sammen dag 6. årg. Åben Rådgivning ON 4 TO 5 Grundlovsdag SFO åben kl FR 6 Grundlovsferie SFO åben kl TI 10 ON 11 TO 12 Info-møde forældre ang. skolestart 1/8 FR Hvad er du opfyldt af? 7.ab TI 17 Hvad er du opfyldt af? 7.ab ON 18 Hvad er du opfyldt af? 7.ab TO 19 Hvad er du opfyldt af? 7.ab Besøg af børnehaverne aug. 08 FR 20 Hvad er du opfyldt af? 7.ab TI 24 Alle elever i 2. kl. tilbydes undervisning i SundhedsVejen, hvor 2 sundhedsplejersker underviser i 2 x 45 min. over 4 fortløbende dage: 1. dag: Hold dig rask, handler lidt om bakterier, håndvask og toiletadfærd. 2. dag: Maddagen. 3. dag: Venskabsdagen. 4. dag: Afslapning og aktivitetsdagen. Pigerne i 4. kl. tilbydes menstruationsundervisning i 45 min. Alle elever i 5. kl., 6. kl., 8. kl. og 9. kl. tilbydes undervisning i et sundhedsrelateret emne (ca. 2 x 45 min) på klassen. Undervisningens indhold planlægges i samråd med klasselæreren. Sundhedsplejersken deltager i projektet Du vælger selv i samarbejde med Vejen Kommunes SSP konsulenter og Lions. Projektet er et kriminalt- og misbrugsforebyggende teater og tilbydes hvert andet år til både 7. og 8. kl. Temaerne i de forskellige værksteder omhandler bl.a. emnerne alkohol, rusmidler, misbrug, vold, afhøring og anholdelse af politiet, flertalsmisforståelser blandt unge og personlige grænser. Sundhedsplejersken træffes: Elever, forældre og skolen er velkomne til at kontakte skolesundhedsplejerskerne. Sundhedsplejersken har åben træffetid på skolen i sundhedsplejerskens lokale. Derudover er I velkomne til at indtale en besked på sundhedsplejerskens telefon (som er tilkoblet telefonsvarer), via mail eller via skolen. Med håbet om et godt samarbejde Sundhedsplejerske for 0. kl. 9. kl.: Sundhedsplejerske Linda Rainer, tlf.: eller mail: ON 25 Bogaflevering Overrækkelse af afgangsbeviser TO 26 Aktivitetsdag årg. Boldspilsstævne årg FR 27 Karakterblade 8.ab Afslutning festsalen

13 Tandpleje Alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, er omfattet af vederlagsfri forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Optagelse i børne- og ungdomstandplejen sker automatisk og kræver ikke tilmelding. Tandpleje for børn og unge mellem 0 og 18 år kan tilbydes på offentlige klinikker, hos praktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen, eller ved en kombination af disse ordninger. Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje på anden kommunes tandklinik. Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen (SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever til og med 3. klasse. Formålet med ordningen er at give denne gruppe af børn mulighed for leg og anden udviklende beskæftigelse før og efter skoletid. Vær opmærksom på, at ved for sen betaling, er der et opkrævningsgebyr på 200 kr. Indmeldelse/udmeldelse m.v.: Ind- og udmeldelse sker digitalt via Vejen Kommunes hjemmeside Evt. spørgsmål rettes til pladsanvisningen Betty Skov tlf Beskeder om afbud og lignende: Tlf hver dag kl SFO er lukket 24/12 og mellem jul og nytår og de første 4 hele uger i juli måned. Hvis der er et behov for pasning i juli måned, kan der anvises en plads i kommunalt regi mod ekstra betaling. Ellers er princippet, at der er åbent, når skolen er lukket / skolefridage. På skolefridage er SFO åben uden ekstra betaling. Skolepatruljer Der er placeret skolepatruljer som vist herunder: Åbningstiden er: Mandag: og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag og Modulordning SFO er modulopdelt. Der kan vælges mellem følgende, alt efter behov. Morgenmodul: Eftermiddagsmodul: Fra skoleslut til kl (fredag kl ) Fuld tid: (fredag kl ) Betaling Forældrebetalingen fastsættes af byrådet og udgør pr. 1. januar 2013: Morgenmodul: kr. 394 Eftermiddagsmodul: kr Fuld tid: kr Tid / Sted Østeralle (Tandklinik) kl Østeralle (Nygade) kl kl kl Fuglsangsalle kl kl kl Ordning: Alle skolepatruljer er fra 7. eller 8. klasse. Hver patrulje består af to elever. Patruljevagterne skal bære uniform, så de kan ses af trafikanterne, og bør respekteres af alle. Skolepatruljerne er en hjælp for trafikanter. Ansvaret for elevernes adfærd i trafikken til og fra skolen er forældrenes. Skolepatruljeleder: Ludvig Henriksen, viceskoleleder Tlf

14 Aflevering af børn Om morgenen kan der nemt opstå trafikkaos og farlige situationer for eleverne ved skolen. Derfor beder vi forældre, der kører deres børn i skole, om at tage hensyn og bruge følgende muligheder, der er aftalt med politiet, hvad angår STANDSNING ikke parkering: Øster Allé overhold færdselsreglerne med hensyn til standsning ved fodgængerfelt og sidevej. Tandklinikken den bedste mulighed. Bruger man denne mulighed, er det vigtigt, at man kun standser et øjeblik for at sætte børnene af, ellers vil man blokere den glidende trafik. Hjelmsvej kør ind ad Nygade og sving op ad Hjelmsvej. Stands i højre side, sæt børnene af og kør videre. Vær opmærksom på, at cykel-eleverne også bruger Hjelmsvej, men i modsat retning. NB! Parkeringspladsen ved Nygades Børnehave må ikke benyttes. Fuglesangs Allé må ikke benyttes til afsætning af børn. Forældre, der skal PARKERE, fordi de har brug for at komme ind på skolen, kan benytte skolens parkeringsplads. Pladsen er sparsom, vær derfor omhyggelig med kun at holde i én bås. Skolekørsel Vejen Kommune betaler årskort til buskørsel for elever, der er berettigede til det efter folkeskolelovens regler. Det vil sige for elever, hvis skolevej overstiger: klasse: 2,5 km klasse: 6,0 km klasse: 7,0 km fra hjemmet til distriktskolen. samt elever, hvis skolevej er erklæret for trafikfarlig, hvilket i vort skoledistrikt kun gælder for hovedvejen. Endelig kan syge og invaliderede elever efter ansøgning blive transporteret til og fra skole uden udgifter for forældrene. Dette kræver normalt en lægeattest med angivelse af varighed. Cykler og knallerter Cykler og knallerter parkeres i cykelskuret og eleverne opfordres til altid at låse cyklen og i øvrigt være med til at holde orden og vise hensyn. Hvis der sker hærværk mod cykler i skoletiden, meddeles det til klasselæreren og evt. til skolens kontor, som så vil forsøge at finde frem til dem, der har forøvet hærværket. Desværre kan skolen ikke yde økonomisk hjælp ved skader på elevernes cykler, da det ikke er muligt for skolen at tegne en kollektiv forsikring. I stedet henvises til forældrenes egen forsikring klasse Knallerter klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 14

15 Medarbejdere ADMINISTRATION AD Anne-Dorte Schmidt AL Allan Lauenblad AP Annette Præst AØ Allan Søgaard-Andersen IP Ivar Bo Slot Pedersen LH Ludvig Henriksen LE Lene Nielsen SN Steen Nielsen VC Vivi Christensen LÆRERE ØSTERBY AG Allan Skovgård Jensen AM Anne-Mette Moselund AT Annegrethe T. Hansen AW Anja Wollesen AX Carol Axelgaard BO Carsten Boysen CB Christian Bjerre CD Christian Dünne CG Charlotte Gabelgaard CR Carina Riisager GN Gerda Juhl Nielsen HH Helle Boelt Hindsgaul HM Hanne Mark HS Hanne Severinsen JF Jan Frederik Sørensen JM Jane Madsen KL Karina Lysgaard KM Karsten Matras KT Karin Thøgersen LF Lene Frøkjær Ibsen LK Lone Knudsen LN Lisbeth Nørgaard LS Lene Søllingvraae LU Anne Mette Lund LZ Linda Schultz Michael Andersen MB Mai-Britt Hansen MO Malene Ovesen RA Thomas Rask Hald SC Selda Calisir SJ Solvejg Jeppesen SK Sofie Kawa SV Sabine Lolk vibild Søren Tipsmark TJ Trine Juhl TM Tina Madsen TN Trine Noes Juhl SV Sabine Lolk Vibild LÆRERE CENTRET AA Anita André Holst BJ Benedikte N Jessen BP Birte Pedersen CH Carl Henrik Bielefeldt CL Camilla Brix Dal CS Charita Schneider GH Gunnar Hansen HB Hanne Bjerg HG Helle Osmann Monbjerg HR Henrik Storm HT Henrik Christian Olsen IR Irene Junker JV Jan Volder Rasmussen KC Kenneth Larsen KF Karen Fjord KP Käthe Petersen KØ Karen Østergaard MG Martin G. Nielsen MP Monika Eryka Petersen PJ Pia Jensen SA Sven Aa. Sørensen SR Solvej Mohr ST Knud Stendevad JA Jane Abild PÆDAGOGER AH Eva Habersaat AF Anja Fack Horsbøl AHL Anders Holm Lund AR Anne Rønne Schmidt BLJ Birgitha Jensen BN Bente Nielsen CM Charlotte Møller Madsen DC Dorthe Christensen FBJ Frank Jørgensen GI Gitte Dalsgård GK Gitte Kristensen HC Hanne Johansen HI Hanne Mikkelsen HO Helle Olsen IJ Ingeborg Jønsson JD Jette Dollerup JE Jeanne Andreasen JV Jan Volder Rasmussen JØ Jørgen Jørgensen KH Kirsten C. Hansen KS Karina Christiansen LG Lise Gad LL Lise Lotte Lund LT Lisbeth Thyssen Rasmussen L Marianne Lauridsen MC Marie Bolding Terjesen MGT Martina Thorsson NI Lizetta Nissen NJ Nina Brun Jæger NVN Nanna Vodder Jørgensen RS Rikke Stenger RSI Rosalind Simon SL Susanne Nybo Lohmann UBJ Ulla Bang Jensen VI Vibeke Omby Ibsen VJ Vibeke Jensen VV Vibeke Vedel PEDEL JS Jonna Schmücker KK Karl-Egon Klockmann 15

16 Østerbyskolen har ca. 500 elever og 110 ansatte. Skolen er delt op i tre afdelinger. En skole med to spor fra kl. og et specialundervisningscenter med 110 elever samt en SFO med 190 elever. Ferieplan Juleferie. Vinterferie. Påskeferie. St. Bededag. Kristi Himmelfartsferie. Grundlovsferie Pinseferie. Sommerferie. lørdag den 21. december - onsdag den 1. januar Lørdag den 8. februar - søndag den 16. februar Lørdag den 12. april - mandag den 21. april Fredag den 16. maj Torsdag den 29. maj - søndag den 1. juni Torsdag den 5. juni fredag den 6. juni Lørdag den 7. juni - mandag den 9. juni Lørdag den 28. juni søndag den 10. august Ringetider : 1. lektion : 2. lektion : frikvarter : 3. lektion : 4. lektion : elevspisepause : frikvarter : 5. lektion : frikvarter : 6. lektion : rikvarter : 7.lektion : frikvarter Telefonliste Skolens kontor kl Der er OMSTILLING til skolelederen, viceinspektøren og pedellen Centret SFO (omst. til alle afd.) Lærerværelset Tandplejen Sundhedsplejerske Linda Rainer (4.-9.kl) Skolepsykolog Kaj Therkelsen Musikskolen Vejen Kommunale Ungdomsskole UU-vejleder Malene Herløv Reinert : 8.lektion 16

Østerbyskolen. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være. Indhold. www.osterbyskolen.dk. Aflevering af børn 15. Cykler og knallerter 15.

Østerbyskolen. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være. Indhold. www.osterbyskolen.dk. Aflevering af børn 15. Cykler og knallerter 15. www.osterbyskolen.dk Østerbyskolen Et godt sted at være Indhold Aflevering af børn 15 Cykler og knallerter 15 Elevråd 6 Et godt sted at være 2 Ferieplan 16 Forsikringer 7 Fotografering 10 Kantinen 9 Klasseråd

Læs mere

Østerbyskolen. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være. Indhold. Aflevering af børn 15. Cykler og knallerter 15.

Østerbyskolen. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være. Indhold.  Aflevering af børn 15. Cykler og knallerter 15. www.osterbyskolen.dk Østerbyskolen Et godt sted at være Indhold Aflevering af børn 15 Cykler og knallerter 15 Elevråd 6 Et godt sted at være 2 Ferieplan 16 Fotografering 10 Kantinen 9 Klasseråd 5 Klasselæreren

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Årsplan for 7. klasse

Årsplan for 7. klasse 2014 Årsplan for 7. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. Ti. 12.aug. K-møde kl. 13.15-13.45

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle! Torsdag den 20. december 2007

TORSDAGS-NYT. Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle! Torsdag den 20. december 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 20. december 2007 Juletrafik I december måned har vi oplevet en voldsom trafikmængde ved skolen. Måske har roderiet på Hvinningdalvej gjort, at der er flere, der vælger at køre

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00) Bryndumvej 14-16. 6715 Esbjerg N Dato 23. februar 2011 Login E-mail dva dva@esbjergkommune.dk Referat Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30 (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

Årsplan for 5.klasse 2014-2015

Årsplan for 5.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 5.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 To. 14.aug. Forældremøde i 5.kl. 34 To. 21.aug. Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl.,

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen til EUD/EUX og HHX

Velkommen til EUD/EUX og HHX Velkommen til EUD/EUX og HHX 1 Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive Oplysningsmappe Skoleåret 2013-2014 Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive 9915 3430 Centerklasserne 9915 3400 Ådalskolen Fax: 9915 3415 E-mail: anel@skivekommune.dk 1 Index: Index: 2 Ledelse:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12)

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) AUGUST Mandag 13. august Pædagogisk dag implementering af IT v/thomas Kjærgaard, UCN Tirsdag 14. august Pædagogisk dag kommunikation i skole/ Hvordan skabes pædagogisk ilt v/jan

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder,

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder, Orientering om uge 26 Som tidligere år foregår der i de sidste skoledage før sommerferien en række aktiviteter, der bevirker, at det normale ugeskema for nogle klasser brydes op. Nogle klasser tager på

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Forventningsfolder

Forventningsfolder Forventningsfolder 2014-2015 Kære Forældre Velkommen til Egekratskolen i Grimstrup. Egekratskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret landsbyskole i et tilsvarende velfungerende lokal samfund,

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 10 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

1. Forældremøde kl. 19-21 8.A 3. Fælles morgensang i gymnastiksalen ved 8. klasserne alle Forældremøde kl. 19-21

1. Forældremøde kl. 19-21 8.A 3. Fælles morgensang i gymnastiksalen ved 8. klasserne alle Forældremøde kl. 19-21 Arrangementsfortegnelse for skoleåret 2015-2016 Dato Aktivitet Klasse August 2015 Forklaring på valg 1 og valg 2 se side 34 10. Første skoledag kl. 9.30-11.30. Forældre er velkomne alle 11. Introdag kl.

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Velkommen til EUD/EUX

Velkommen til EUD/EUX 1 Velkommen til EUD/EUX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.05.09 til 01.04.10 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 11 måneders bestyrelses arbejde og udlægges på skolens hjemmeside. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv

Afbud: Tanja Pejstrup, Kathrine Rækby, Peter Thygesen og Pia Barksdale Referat med kursiv Referat af skolebestyrelsesmødet torsdag d. 05.03.15 kl. 19.00 21.30 i mødelokalet, Nørre Nissum skole ******************************************************************************** Deltagere: Forældrerepræsentanter:

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

præsentationsrunde Hele 6. årg. har meldt sig til skolepatrulje Nyt fra ledelsen - skole og SFO (O)

præsentationsrunde Hele 6. årg. har meldt sig til skolepatrulje Nyt fra ledelsen - skole og SFO (O) Vester Nebel Skole Dato 15. august 2012 Udsendt af Martin Bredthauer Mødereferat Afbud til Martin Bredthauer Direkte telefon 79 79 77 55 E-mail mabr@kolding.dk Der indkaldes til møde om Møde nr. Skolebestyrelsesmøde

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax:

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax: Engholmskolens adresse Kontorets åbningstider Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl. 8.15-15.00 3450 Allerød fredag kl. 8.15 14.00 Tlf.: 48 13 03 30 Fax: 48 13 03 59 Engholmskolens ledelse Skoleleder Vibeke Poulsen

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave

S a h l F riskole Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro. Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015. Udvalg fælles for skole og børnehave Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro Udvalg Sahl Friskole og Vores Børnehave 2014/2015 Udvalg fælles for skole og børnehave Rengøringsudvalg Inge Møller Anita Post El-udvalg Jens Boll Leif Poulsen Martin

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden.

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden. Årsplan for 3. Klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Fr. 17. aug.?? Skolefotografering kl. 8.15-12.45?? 34 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 20. august 2008 kl. 19:00. (de forældrevalgte mødes kl. 18:30 på lærerværelset).

Referat. Skolebestyrelsesmøde. Onsdag d. 20. august 2008 kl. 19:00. (de forældrevalgte mødes kl. 18:30 på lærerværelset). Bryndumvej 14-16. 6715 Esbjerg N Dato 20. august 2008 Login E-mail dva dva@esbjergkommune.dk Referat Skolebestyrelsesmøde Onsdag d. 20. august 2008 kl. 19:00 (de forældrevalgte mødes kl. 18:30 på lærerværelset).

Læs mere

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf

Fristedet. Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej Brørup Tlf Fristedet Holmeåskolen`s SFO Hovborgvej 1 6650 Brørup Tlf. 79 96 51 57 Revideret 20.8.2013 Indholdsfortegnelse Velkommen i Fristedet 3 Ansatte i Fristedet 3 Åbningstider 3 Lokaler 4 Udendørsfaciliteter

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN

VELKOMMEN til. Mini-SFO SOLSTRÅLEN VELKOMMEN til Mini-SFO SOLSTRÅLEN Velkommen Regnbuen/Solstrålen er Otterup Realskoles fritidsordning. Alle elever på skolen, fra mini- SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. Denne pjece skal kort

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J KONTAKT 12/13 nr.9 M A J Indhold: Aktuelt i s. 2 Nyt fra kontoret s. 2 Billeder tegnet af DF s. 3 Huse fremstillet af 8.C s. 3 Forældrearrangement om inklusion s. 4 Billedudstilling s. 5 Fritternyt s.

Læs mere