Østerbyskolen Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger. Et godt sted at være.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østerbyskolen 2012-2013. Praktiske oplysninger 2013-2014. www.oesterbyskolen.dk. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være."

Transkript

1 Praktiske oplysninger Østerbyskolen Et godt sted at være Indhold Aflevering af børn Bekæmp lus i tide... 9 Cykler og knallerter Elevrådet... 7 Et godt sted at være Ferieplan Fotografering... 9 Kantinen... 8 Klasseråd... 5 Klasselæreren... 7 Medarbejdere Praktiske oplysninger Mælkeordning... 8 Opholdsmiljøer... 7 Indhold Aflevering af børn 15 Cykler og knallerter 15 Elevråd 6 Et godt sted at være 2 Ferieplan 16 Fotografering 10 Kantinen 9 Klasseråd 5 Klasselæreren 7 Lus 10 Mælkeordning 9 Opholdsmiljø 7 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 11 Ringetider 16 Skolebestyrelsen 4 Skolebestyrelsens virksomhed 4 Skolefritidsordningen 14 Skolekørsel 15 Psykologisk Rådgivning (PPR).. 10 Ringetider Skolebestyrelsen... 4 Skolebestyrelsens Virksomhed.. 4 Skolefritidsordningen Skolekørsel Skolepatruljer Skolesundhedsplejen Skolevejledning... 6 Spilleregtler... 3 Tandpleje Skolepatrulje 15 Skolevejleder 6 Spilleregler 2 Sundhedstjenesten 12 Tandplejen 13 Telefonliste Telefonliste... 16

2 Et godt sted at være - for elever, forældre og lærere Af skoleinspektør Allan Lauenblad Er lederskab din styrke? Velkommen til Østerbyskolen en skole, hvor vi fokuserer på styrker frem for svagheder. Det er vores mål, at både børn og voksne finder deres særlige styrker og ved hjælp af dem udvikler sig fagligt og socialt. Inspireret af forskning arbejder vi med 24 styrker, en del af dem illustreret her: I den verden, vi befinder os - lærere, forældre og elever - er lederskab den allervigtigste styrke for børnene. Hvis børnene ikke møder lederskab, bliver de forvirrede og kan ikke lære noget. Derfor må vi alle øve os i lederskab for børnenes skyld. Det gælder både forældre, lærere og ledelse. Men lederskabet skal følges af kærlighed, retfærdighed og omtanke. Og kan man få humor med, så bliver det også sjovt at gå i skole for elever og lærere. sted at være. Men ind imellem går vi fejl af hinanden, vi er ikke enige. Nogle gange er vi slet ikke klar over, hvorfor det går galt, men står tilbage med vrede og frustration over ikke at blive hørt, mødt og forstået. Det oplever både elever, forældre og lærere. Når man omgås mennesker, kan det nok ikke undgås, men ved at få formuleret vores forventninger til hinanden, kan frustrationen måske minimeres Når vi stiller spørgsmål som for eksempel Hvad er en god skole? Hvad er en god klasse? Hvad er en god lærer? Hvad er god opdragelse? skaber vi bevidsthed om vores rolle som elev, lærer eller forældre. Vi bliver klar over, hvilke forventninger vi hver især træder ind på skolen med. Når jeg her siger vi, er det for at understrege, at vi alle sammen elever, lærere og forældre har ansvar for og ejerskab til at gøre Østerbyskolen til Et godt sted at være, som skolens motto lyder. For at definere og bevare indholdet af det fine motto bliver vi nødt til at tale sammen og sige højt,hvilke forventninger vi har til hinanden og os selv. Vejen kommunes kerneværdier Respekt - Ordentlighed - Effektivitet - Engagement Disse fire værdier er også Østerbyskolens overordnede værdier. Værdsættelse af det smukke, kreativitet, opfindsomhed og begejstring gør skoledagene til unikke dage, hvor vi kommer hjem med energi. Håb og optimisme, visdom og mod hjælper os når dagene ikke er, som de plejer nogle af de mennesker, der er omkring os, har måske stor følelsesmæssig indsigt: Så kunne taknemmelighed komme i spil. Er det hårdt at skulle lære noget nyt, er vedholdenhed og selvkontrol gode styrker at arbejde med. På skolen mødes tre verdener: eleverne, forældrene og lærerne. Eleverne og lærerne ser hinanden til hverdag, mens forældrenes kontakt med skolen består af Forældreintra, samtaler - og måske især børnenes beretninger. Meget af tiden er vi enige om, hvordan de tre verdener kan mødes i én fælles verden: en god skole og et godt 2

3 Udkast til spilleregler for afvikling af forældrenes møde Mødet indkaldes af klasseforældrerådet senest før efterårsferien Skolens kontor orienteres og der reserveres lokale Klasseforældrerådet udsender dagsorden til mødet 1. Velkomst og orientering om spillereglerne for afvikling af mødet ved repræsentant for skolens ledelse eller skolebestyrelsen 2. Inddeling i grupper, max 5 i hver gruppe. 3. Grupperne evaluerer de gældende spilleregler. 4. Grupperne afleverer deres arbejde til klasseforældrerådet. 5. Forældrerådet sammenskriver gruppernes arbejde og fremsender forslag gennem kontoret til alle forældre. Såfremt forældrerådet ikke inden for 14 dage har modtaget ændringsforslag er det sammenskrevne forslag vedtaget. NB! Skolens almindelige skole-hjemsamarbejde er baseret på Indskoling: 1 samtalemøde fast for samtlige elever. Ellers efter behov. Mellemtrinnet: 4 x elevsamtaler (1 med forældre) I overbygningen er der indført systematiske elevsamtaler, da hyppige opfølgninger har vist gunstige virkninger. Målet med processen Overordnede mål med arbejdet må være at sikre: den enkelte elevs muligheder for optimalt udbytte af undervisningen. den enkelte lærers muligheder for at opleve et optimalt arbejdsmiljø. den enkelte forælders mulighed for at opleve optimal tilfredshed med skolen. Disse mål søges nået ved at forældre, lærere og elever påtager sig et ejerskab til kvaliteten af klassens fællesskab at forældre, lærere og elever får en erkendelse af de gensidige forventninger og behov og den nødvendige afstemning med kravene i folkeskoleloven og skolens muligheder at hjem/skolesamarbejdet derfor udvides til at omfatte etableringen af nogle fælles normer, kaldet spilleregler, for henholdsvis forældre og lærere at eleverne udvikler klassens spilleregler at etableringen af spilleregler anvendes som en forebyggende foranstaltning allerede fra skolestart. Hvordan skaber vi så i praksis en god skole? Elever, forældre og lærere formulerer løbende hinandens forventninger på baggrund af skolens opgave og kommunens værdier, respekt, ordentlighed, effektivitet og engagement. Elever, forældre og lærere byder hver for sig ind med 1. Eleverne: Hvad er en god kammerat/klasse 2. Forældrene: Hvad er god opdragelse 3. Lærerne: Hvad er en god lærer/undervisning Herved skabes en proces hvor ansvaret for opgaverne og for fællesskabet løbende udvikles. I praksis betyder det: At eleverne løbende i klassens tid fastholder og udvikler hvad en god kammerat er og hvad en god klasse er At klassens forældre hvert år inden efterårsferien er samlet på foranledning af forældrerådet med dagsordenen på modsat side At lærerne to gange om året, inden efterårsferien og inden påskeferien, evaluerer i deres arbejdsteam de gældende spilleregler. 3

4 Forældrevalgte: Bjarne Skov Øster alle 94a, Vejen tlf Tilknyttet: Jupiter, Mars Kjeld Agervig Jacobsen Irisvej vejen tlf / Tilknyttet 8b, 9a, Neptun Maja Mølholm Larsen Gamstvej 24, Vejen tlf Tilknyttet: Centret Michael Nørby Rudbeck-Rønne Østergade 6, Vejen tlf Tilknyttet: 5.a, 5.b, 6.b, 9.b Dina Stubbe Øster alle 22, Vejen Tlf Tilknyttet: 3.a, 3.b, 6.a, 7.b Mikkel Herold Pilevej 11, Vejen Tlf Tilknyttet: 4.a, 4.b, 7.a Morten Schlünzen Mannehøj 231, Vejen Tlf Tilknyttet: 8.a, Merkur, Venus Medarbejderrepræsentanter: Christian Dünne, Kongehøj 19, Vejen Tlf Kenneth Larsen, Viksvej 7, 6760 Ribe Tlf Fra byrådet: Bent Jørgensen Tlf Sekretær: Vivi Christensen tlf To elevrådsrepræsentanter: Silke Keisen Schmidt 7b Jonas Bucholt Vig 6a Skolebestyrelsens Virksomhed Skolebestyrelsens virksomhed er fastsat i folkeskoleloven og i den kommunale styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsens opgaver er: at FASTLÆGGE PRINCIPPER angående bl.a. specialundervisning på skolen elevernes placering i klasser samarbejdet mellem skole og hjem arbejdets fordeling mellem lærerne fælles arrangementer i skoletiden lejrskoler m.v. at FASTSÆTTE ordensregler at GODKENDE skolens budget undervisningsmidler at UDARBEJDE FORSLAG til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner at AFGIVE UDTALELSE til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger 4

5 Klasseråd Klasseråd vælges hvert år i alle klasser på klassetrin, helst også på klassetrin. Klasserådet består af klasselæreren og forældregruppens valgte repræsentanter... Formål Klasserådene medvirker til at fremme klassernes trivsel og er derudover som skolebestyrelsens bagland en vigtig del af skole-hjem-samarbejdet. Hvem og hvordan? Der vælges 4-5 forældre i klassen. I den enkelte klasse aftales en valgprocedure. Der kan være tale om at følge klasselisten, så alle bliver medlem efter tur, eller man kan vælge, at man melder sig frivilligt. Det kan være en fordel, at man lader sig vælge for en toårig periode, så kun halvdelen af et klasseråd er på valg hvert år. Klassens tilknyttede skolebestyrelses-medlem forestår i samarbejde med klasselæreren dette valg på klasseforældremødet i begyndelsen af skoleåret. Klasserådets opgaver Tilrettelæggelse og gennemførelse af møder, debataftener, foredrag, familieture eller andre sociale arrangementer. I forbindelse med arrangementer påtager forældrene i klasserådet sig så meget af det praktiske arbejde som muligt (indbydelse, indkøb, oprydning m.m.) Klasselæreren tager initiativ til indkaldelse til klasseforældre-møde. Der laves dagsorden, som sendes ud til forældrene og det skolebestyrelsesmedlem, der er tilknyttet klassen, mindst to uger inden mødet finder sted. Klasserådet sørger for at der på klasseforældremøder tages emner op, der er væsentlige for klassens daglige trivsel. Klasserådene fungerer som skolebestyrelsens bagland ved deltagelse i 1 2 årlige møder med skolebestyrelsen. November FR 1 6.ab Brørup bio Første skoledag novemberbørn 07 Karakterblade 9.ab TI 5 Forældresamtale 5.a 5.ab forfatterbesøg ON 6 Forældresamtaler 5.a TO 7 FR TI 12 Forældresamtaler 3.b, 6.b 4.a besøg fra tandplejen Samtalemøder SATURN ON 13 Forældredag Forældresamtaler 3.b 4.b besøg fra tandplejen TO 14 3.kl Kidsvolley Vejen Forældresamtaler 6.b Samtalemøder SATURN FR Fællesuge mellemtrinnet Samtalemøder NEPTUN TI 19 Fællesuge mellemtrinnet Info-møde forældre til årgang 08 Forældresamtaler 6.a ON 20 Fællesuge mellemtrinnet Forældresamtaler NEPTUN TO 21 Fællesuge mellemtrinnet Forældresamtaler 6.a 5.a tandlæge FR 22 Fællesuge mellemtrinnet 4.kl + 5.kl Kidsvolley Brørup 5.b tandlæge Elevrådskursus TI kl Basketstævne VIC Forældresamtaler 4.a ON 27 Forældresamtaler 4.a Forældresamtaler JUPITER TO 28 4.b tandlæge Forældresamtaler MERKUR, VENUS, RS, JUPITER FR 29 Morgensamling kl. 8.15: årg. Morgensamling kl. 9.00: årg 30 5

6 December TI 3 Åben rådgivning ON 4 TO 5 Forældresamtaler MERKUR, VENUS, RS Julearr. SATURN FR TI 10 ON 11 TO kl Basketstævne VIC 5. kl Kom og svøm med 4.a tandlæge FR 13 Luciaoptog Forældredag Terminsprøve 9.kl - matematik TI 17 Terminsprøve 9.kl - tysk ON 18 Terminsprøve 9.kl - dansk Skolevejledning UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLED- NING SYDVESTJYLLAND UU-vejlederne har som vigtigste opgave at rådgive og vejlede elever, forældre og lærere i spørgsmål vedrørende uddannelses- og erhvervsforhold, andre skoleformer og uddannelsestilbud. UU-vejlederen træffes efter aftale: Malene Herløv Reinert mail: De faste træffetider offentliggøres på Intra, hvor ændringer også vil blive meldt ud. VEJLEDNINGSAKTIVITETER For at eleverne bliver i stand til at træffe et kvalificeret og realistisk uddannelses- og erhvervsvalg tilbydes eleverne i udskolingen deltagelse i vejledningsaktiviteter. 7. kl.: Information om uddannelsessystemet og indføring i brug af uddannelsesguiden 8. kl.: Tilbud om to introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Udarbejdelse af foreløbig uddannelsesplan 9. kl.: Tilbud om brobygning og erhvervspraktik for uafklarede. Udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse. TO 19 Terminsprøve 9.kl engelsk Terminsprøve 9.kl - fransk FR 20 Juleafslutning 8.15: 4. 9.årg. Juleafslutning 9.00: årg. 52 TI SFO åben kl ON 25 TO 26 FR TI 31 6

7 Elevrådet Østerbyskolens elevråd består af repræsentanter fra årgang samt fra s-klasserne. 2 repræsentanter fra 5. klasserne og s-klasserne og en repræsentant fra de øvrige klasser. Der vælges repræsentant/er og suppleanter en gang om året i forbindelse med skoleårets start. Der afholdes elevrådsmøde 10 gange om året, månedsvis. Elevrådsformad og næstformand deltager i skolebestyrelsens møder. Opholdsmiljøer Der er for øjeblikket følgende opholdsmuligheder for eleverne: Skolegården Hvor multibane er og basketball-banen Sportspladsen syd for skolen Græsplænen mellem skolen og Fuglesangs Allé Kantinen Biblioteket A-gang har udeordning D-gang For alle i alle frikvarterer For årg. For årg. For alle elever i 10 frikvarteret. For årg. Kun før skoletid kl For årg. Gangene er lukket i spisefrikvarteret. Januar ON 1 TO 2 FR TI 7 ON 8 Karakterblade 9.ab TO 9 FR TI 14 ON 15 TO 16 FR Forældredag ab undervisning i tandbørstning TI 21 Elevrådsmøde Klasselæreren Klasselæreren er den lærer, der tager sig af alle de forskelligartede opgaver, der forekommer ud over selve undervisningen. Det er den lærer, der koordinerer samarbejdet mellem de lærere, der underviser i klassen. Det er den lærer, der koordinerer samarbejdet ud til forældrene. Og det er den lærer, der især formidler det sociale samvær blandt klassens elever. Det er derfor klasselæreren, forældrene trygt kan henvende sig til om de mange spørgsmål, der kan dukke op og som dette hæfte ikke giver svar på. Klasselæreren vil således altid opgive forældrene et telefonnummer, der kan ringes til, og vil også kunne formidle kontakt til andre af klassens lærere. I øvrigt er alle forældre naturligvis altid velkomne til at kontakte skolens leder eller evt. skolepsykologen. ON 22 TO 23 FR Fællesuge mellemtrinnet TI 28 Fællesuge mellemtrinnet ON 29 Fællesuge mellemtrinnet TO 30 Fællesuge mellemtrinnet Info-møde forældre ang. Skole- Start 1/3 Læseteater 4.ab FR 31 Fællesuge mellemtrinnet 7

8 Februar Fællesuge mellemtrinnet TI 4 Fællesuge mellemtrinnet Terminsprøver naturvidenskabelige fag 9.ab Åben rådgivning ON 5 Fællesuge mellemtrinnet Terminsprøver naturvidenskabelige fag 9.ab TO 6 Fællesuge mellemtrinnet Skolefest FR 7 Fællesuge mellemtrinnet SFO åben kl TI 11 SFO åben kl ON 12 SFO åben kl TO 13 SFO åben kl FR 14 SFO åben kl TI 18 Forældredag VInterferie Kantinen MENU I kantinen er der åbent for salg i de to store frikvarterer. Sortimentet kan ændres i årets løb. Gulerod kr. 1 Knækbrød kr. 2 Ketchup kr. 2 Muslibolle kr. 2 Flutes kr. 4 Frugt kr. 4 Juice kr. 5 Nødder kr. 6 Vand kr. 6 Pizzasnegl kr. 8 Pølsebrød kr. 10 Pølsehorn kr. 10 Oste/skinkebolle kr. 10 Smoothie kr. 10 Yoghurt kr. 12 Pizza brød kr. 12 Dobbeltdækker kr. 14 Salatbar (med eller uden kylling) kr. 12 / 17 Sandwich med kylling og bacon kr. 10/ 20 ON 19 TO 20 Elevrådsmøde FR TI 25 ON 26 Mælkeordning Østerbyskolen er tilsluttet Mejeriernes Skolemælksordning. Den består i, at børnene abonnerer på ¼ liter skolemælk hver dag i et halvt år ad gangen. På den måde er børn og forældre sikre på, at barnet hver dag får et godt og nærende supplement til madpakken. Inden sommerferien vil alle børn få et girokort med hjem, hvorpå der afkrydses, om eleven ønsker sød-, let-, skummet- eller kærnemælk. TO 27 9.ab Volleystævne mix FR 28 8

9 Bekæmp lus i tide En af de mindre behagelige ting, der kan komme, når mange børn samles og leger i nær kontakt med hinanden, er luseepidemier. Det lyder ikke rart. Men hvad er egentlig lus, hvordan smitter de, og ikke mindst hvordan behandler man lusene? Lus kommer jo ikke af sig selv, så hvis man konstaterer lus hos sit barn, må det have været i kontakt med et andet barn, som også har været udsat for smitte. Da lusene kun overlever relativ kort tid væk fra personer, vil smitten faktisk altid ske ved direkte berøring. Lus hopper ikke fra person til person. De lus, vi med mellemrum ser udbredt hos børn, er hovedlus. Hovedlus er små snyltere, som lever i hårbunden hos mennesker. De er 3 4 mm lange og indtil 2 mm brede. Det at have lus har altid været noget, man så på med skam og helst ikke talte om. Der er ingen grund til at fortie det, hvis man opdager lus hos sit barn. Tværtimod er det vigtigt, at skolen underrettes, så en evt. luseepidemi undgås. Opdages lusene i skoletiden, vil skolen underrette hjemmet, så en behandling kan startes så hurtigt som muligt. Midler til behandling af lus fås i håndkøb på apoteket. Kæmning af håret er en væsentlig metode der anbefales i forhold til bekæmpelse af lus. Sundhedsplejersken og skolen står altid til rådighed med hjælp og vejledning, når/hvis der konstateres lus hos et barn. Fortvivl ikke, hvis jeres barn kommer hjem med et brev om, at der er fundet lus. Der vil dukke lus op en gang imellem. Men det har vist sig, at når alle gør en indsats og får børnenes hår set efter, så nytter det noget. En luseplage kan standses. Fotografering I august måned bliver alle eleverne fotograferet for, at der kan være billeder til skolens elevmapper. Alle får tilbud om at gennemse og evt. købe billederne. Hvis en elev ikke får billeder med hjem til gennemsyn, kan det have to årsager: Forældrene har ikke ønsket det eller billederne fra sidste gang ikke er blevet betalt. Forældrene opfordres til på forhånd at fortælle deres barn, hvorfor det evt. ikke skal have billeder med hjem, så misforståelser undgås. Marts 10 TI 4 ON Første skoledag martsbørn 07 TO 6 Overnatning 4.b FR TI 11 ON 12 Forældredag TO 13 FR 14 Karakterblade 8.ab TI 18 Forfatterbesøg 3.ab ON 19 TO 20 FR 21 Elevrådsmøde 13 TI 25 ON 26 TO 27 FR ab+5.ab Høvdingebold Brørup

10 April TI 1 ON 2 TO 3 FR Fællesuge mellemtrinnet TI 8 Fællesuge mellemtrinnet 7.ab teenvolleystævne Brørup ON 9 Fællesuge mellemtrinnet TO 10 Fællesuge mellemtrinnet FR 11 Fællesuge mellemtrinnet SFO åben kl TI 15 SFO åben kl ON 16 SFO åben kl TO 17 FR TI 22 Elevrådsmøde ON 23 4.ab Easybasket VIC TO 24 Forældredag FR TI 29 ON a konfirmation 28 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kan rådgive forældre, lærere, pædagoger og skoleledere angående børn. Man kan kun henvise et barn til psykologen efter aftale med forældrene, og henvisningen skal være skriftlig. Forældrene kan altid selv rette henvendelse til Psykologenheden. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder især med: Konsultativ bistand til de voksne omkring barnet. Der er mulighed for åben rådgivning hos psykologen om tirsdagen. For yderligere information se hjemmesiden. Adfærdsmæssige eller trivsel (AKT) Tale høreundervisning Motoriske problemer (i indskolingen) Faglige problemer Skolen/læsevejlederen undersøger og vurderer hvilke problemer eleven har i det pågældende fag, og hvordan man bedst kan hjælpe. Skolen kan evt. tilbyde specialundervisning og formen, skal så vidt muligt tilrettelægges efter forældrenes ønsker. PPR kan inddrages af skolen, hvor en udredning skønnes nødvendigt. Adfærd, kontakt, trivsel (AKT) Der kan være tale om mange forskellige typer af problemer og måder at arbejde på, men arbejdet vil altid ske i et tæt samarbejde med forældrene og/ eller skolen. Ved elever med væsentlige vanskeligheder kan PPR rådgive og vejlede. Ved børn indstillet til PPR gennem skolen, er der et tæt samarbejde mellem AKT og PPR. Tale høreproblemer Denne undervisning gives supplerende inden for skolens almindelige undervisningstilbud. Hvis et barn har hørenedsættelse, som giver forståelsesvanskeligheder i skolen, kommer tale hørepædagogen ind i billedet. Tilbud om undersøgelse eller vejledning kan endvidere være aktuel, hvis barnet har svært ved at forstå mundtlige henvendelser. Det samme gælder, hvis barnet har svært ved at udtale og finde det rigtige ord, ikke taler tydeligt, stam- 10

11 mer, er hæs eller har andre stemmeproblemer. Forældre er altid velkomne til at kontakte skolens tale hørepædagog. Motoriske problemer Børnefysioterapeuten kan tilbyde undersøgelse af børn med motoriske og sansemotoriske problemer. Der stilles forslag til foranstaltninger i skolen og hjemmet, herunder træning, øvelsesforslag og evt. henvises børn til andre relevante samarbejdspartnere i sundhedssystemet. Rådgivning og vejledning efter behov af lærer og forældre, samt opfølgning. I enkelte tilfælde ydes der fysioterapi, træning og behandling. Børnefysioterapeuten dækker børn i alderen 0 18 år. Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen på Østerbyskolen i skoleåret Formålet med skolesundhedsplejen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst ved: at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats at styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed at styrke og forbedre indsatsen overfor børn og unge med særlige behov at rådgive og hjælpe barnet og familien, ved at være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden. at være opmærksom på, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor at samarbejde med barnet/den unge, forældrene og skolen samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere Alle elever i 0. kl., 5. kl. og 8. kl. tilbydes en sundhedssamtale: Sundhedssamtalen er en generel snak om barnets/ den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette. Desuden tilbydes måling af højde og vægt og en synsprøve. Høreprøve ved behov. Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skole. Maj TO 1 FR Konfirmation Gesten 7.b konfirmation 5 Afgangsprøve dansk retskrivning Afgangsprøve dansk læsning TI 6 Forældremøde 6.ab Afgangsprøve dansk skriftlig ON 7 Afgangsprøve matematik TO 8 Afgangsprøve engelsk udtræk FR Konfirmation Læborg 12 Fællesuge mellemtrinnet Afgangsprøve fransk valgfag TI 13 Fællesuge mellemtrinnet 3.ab Bold- og legedag Afgangsprøve biologi udtræk ON 14 Fællesuge mellemtrinnet Overnatning MERKUR, RS, VENUS Afgangsprøve geografi udtræk TO 15 Fællesuge mellemtrinnet FR 16 St. Bededag Konfirmation Andst Fællesuge mellemtrinnet Blå mandag TI 20 Fællesuge mellemtrinnet ON 21 Fællesuge mellemtrinnet Forældremøde 3.ab, 8.ab TO 22 Fællesuge mellemtrinnet Forældremøde 7.ab Elevrådsmøde FR 23 Fællesuge mellemtrinnet Fællesuge mellemtrinnet TI 27 Fællesuge mellemtrinnet Forældremøde 4.a, 5.ab ON 28 Fællesuge mellemtrinnet Sidste skoledag for 9. klasserne TO 29 FR 30 SFO åben kl

12 Juni Forældredag TI 3 Ryste sammen dag 6. årg. Åben Rådgivning ON 4 TO 5 Grundlovsdag SFO åben kl FR 6 Grundlovsferie SFO åben kl TI 10 ON 11 TO 12 Info-møde forældre ang. skolestart 1/8 FR Hvad er du opfyldt af? 7.ab TI 17 Hvad er du opfyldt af? 7.ab ON 18 Hvad er du opfyldt af? 7.ab TO 19 Hvad er du opfyldt af? 7.ab Besøg af børnehaverne aug. 08 FR 20 Hvad er du opfyldt af? 7.ab TI 24 Alle elever i 2. kl. tilbydes undervisning i SundhedsVejen, hvor 2 sundhedsplejersker underviser i 2 x 45 min. over 4 fortløbende dage: 1. dag: Hold dig rask, handler lidt om bakterier, håndvask og toiletadfærd. 2. dag: Maddagen. 3. dag: Venskabsdagen. 4. dag: Afslapning og aktivitetsdagen. Pigerne i 4. kl. tilbydes menstruationsundervisning i 45 min. Alle elever i 5. kl., 6. kl., 8. kl. og 9. kl. tilbydes undervisning i et sundhedsrelateret emne (ca. 2 x 45 min) på klassen. Undervisningens indhold planlægges i samråd med klasselæreren. Sundhedsplejersken deltager i projektet Du vælger selv i samarbejde med Vejen Kommunes SSP konsulenter og Lions. Projektet er et kriminalt- og misbrugsforebyggende teater og tilbydes hvert andet år til både 7. og 8. kl. Temaerne i de forskellige værksteder omhandler bl.a. emnerne alkohol, rusmidler, misbrug, vold, afhøring og anholdelse af politiet, flertalsmisforståelser blandt unge og personlige grænser. Sundhedsplejersken træffes: Elever, forældre og skolen er velkomne til at kontakte skolesundhedsplejerskerne. Sundhedsplejersken har åben træffetid på skolen i sundhedsplejerskens lokale. Derudover er I velkomne til at indtale en besked på sundhedsplejerskens telefon (som er tilkoblet telefonsvarer), via mail eller via skolen. Med håbet om et godt samarbejde Sundhedsplejerske for 0. kl. 9. kl.: Sundhedsplejerske Linda Rainer, tlf.: eller mail: ON 25 Bogaflevering Overrækkelse af afgangsbeviser TO 26 Aktivitetsdag årg. Boldspilsstævne årg FR 27 Karakterblade 8.ab Afslutning festsalen

13 Tandpleje Alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, er omfattet af vederlagsfri forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Optagelse i børne- og ungdomstandplejen sker automatisk og kræver ikke tilmelding. Tandpleje for børn og unge mellem 0 og 18 år kan tilbydes på offentlige klinikker, hos praktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen, eller ved en kombination af disse ordninger. Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje på anden kommunes tandklinik. Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen (SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever til og med 3. klasse. Formålet med ordningen er at give denne gruppe af børn mulighed for leg og anden udviklende beskæftigelse før og efter skoletid. Vær opmærksom på, at ved for sen betaling, er der et opkrævningsgebyr på 200 kr. Indmeldelse/udmeldelse m.v.: Ind- og udmeldelse sker digitalt via Vejen Kommunes hjemmeside Evt. spørgsmål rettes til pladsanvisningen Betty Skov tlf Beskeder om afbud og lignende: Tlf hver dag kl SFO er lukket 24/12 og mellem jul og nytår og de første 4 hele uger i juli måned. Hvis der er et behov for pasning i juli måned, kan der anvises en plads i kommunalt regi mod ekstra betaling. Ellers er princippet, at der er åbent, når skolen er lukket / skolefridage. På skolefridage er SFO åben uden ekstra betaling. Skolepatruljer Der er placeret skolepatruljer som vist herunder: Åbningstiden er: Mandag: og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag og Modulordning SFO er modulopdelt. Der kan vælges mellem følgende, alt efter behov. Morgenmodul: Eftermiddagsmodul: Fra skoleslut til kl (fredag kl ) Fuld tid: (fredag kl ) Betaling Forældrebetalingen fastsættes af byrådet og udgør pr. 1. januar 2013: Morgenmodul: kr. 394 Eftermiddagsmodul: kr Fuld tid: kr Tid / Sted Østeralle (Tandklinik) kl Østeralle (Nygade) kl kl kl Fuglsangsalle kl kl kl Ordning: Alle skolepatruljer er fra 7. eller 8. klasse. Hver patrulje består af to elever. Patruljevagterne skal bære uniform, så de kan ses af trafikanterne, og bør respekteres af alle. Skolepatruljerne er en hjælp for trafikanter. Ansvaret for elevernes adfærd i trafikken til og fra skolen er forældrenes. Skolepatruljeleder: Ludvig Henriksen, viceskoleleder Tlf

14 Aflevering af børn Om morgenen kan der nemt opstå trafikkaos og farlige situationer for eleverne ved skolen. Derfor beder vi forældre, der kører deres børn i skole, om at tage hensyn og bruge følgende muligheder, der er aftalt med politiet, hvad angår STANDSNING ikke parkering: Øster Allé overhold færdselsreglerne med hensyn til standsning ved fodgængerfelt og sidevej. Tandklinikken den bedste mulighed. Bruger man denne mulighed, er det vigtigt, at man kun standser et øjeblik for at sætte børnene af, ellers vil man blokere den glidende trafik. Hjelmsvej kør ind ad Nygade og sving op ad Hjelmsvej. Stands i højre side, sæt børnene af og kør videre. Vær opmærksom på, at cykel-eleverne også bruger Hjelmsvej, men i modsat retning. NB! Parkeringspladsen ved Nygades Børnehave må ikke benyttes. Fuglesangs Allé må ikke benyttes til afsætning af børn. Forældre, der skal PARKERE, fordi de har brug for at komme ind på skolen, kan benytte skolens parkeringsplads. Pladsen er sparsom, vær derfor omhyggelig med kun at holde i én bås. Skolekørsel Vejen Kommune betaler årskort til buskørsel for elever, der er berettigede til det efter folkeskolelovens regler. Det vil sige for elever, hvis skolevej overstiger: klasse: 2,5 km klasse: 6,0 km klasse: 7,0 km fra hjemmet til distriktskolen. samt elever, hvis skolevej er erklæret for trafikfarlig, hvilket i vort skoledistrikt kun gælder for hovedvejen. Endelig kan syge og invaliderede elever efter ansøgning blive transporteret til og fra skole uden udgifter for forældrene. Dette kræver normalt en lægeattest med angivelse af varighed. Cykler og knallerter Cykler og knallerter parkeres i cykelskuret og eleverne opfordres til altid at låse cyklen og i øvrigt være med til at holde orden og vise hensyn. Hvis der sker hærværk mod cykler i skoletiden, meddeles det til klasselæreren og evt. til skolens kontor, som så vil forsøge at finde frem til dem, der har forøvet hærværket. Desværre kan skolen ikke yde økonomisk hjælp ved skader på elevernes cykler, da det ikke er muligt for skolen at tegne en kollektiv forsikring. I stedet henvises til forældrenes egen forsikring klasse Knallerter klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 14

15 Medarbejdere ADMINISTRATION AD Anne-Dorte Schmidt AL Allan Lauenblad AP Annette Præst AØ Allan Søgaard-Andersen IP Ivar Bo Slot Pedersen LH Ludvig Henriksen LE Lene Nielsen SN Steen Nielsen VC Vivi Christensen LÆRERE ØSTERBY AG Allan Skovgård Jensen AM Anne-Mette Moselund AT Annegrethe T. Hansen AW Anja Wollesen AX Carol Axelgaard BO Carsten Boysen CB Christian Bjerre CD Christian Dünne CG Charlotte Gabelgaard CR Carina Riisager GN Gerda Juhl Nielsen HH Helle Boelt Hindsgaul HM Hanne Mark HS Hanne Severinsen JF Jan Frederik Sørensen JM Jane Madsen KL Karina Lysgaard KM Karsten Matras KT Karin Thøgersen LF Lene Frøkjær Ibsen LK Lone Knudsen LN Lisbeth Nørgaard LS Lene Søllingvraae LU Anne Mette Lund LZ Linda Schultz Michael Andersen MB Mai-Britt Hansen MO Malene Ovesen RA Thomas Rask Hald SC Selda Calisir SJ Solvejg Jeppesen SK Sofie Kawa SV Sabine Lolk vibild Søren Tipsmark TJ Trine Juhl TM Tina Madsen TN Trine Noes Juhl SV Sabine Lolk Vibild LÆRERE CENTRET AA Anita André Holst BJ Benedikte N Jessen BP Birte Pedersen CH Carl Henrik Bielefeldt CL Camilla Brix Dal CS Charita Schneider GH Gunnar Hansen HB Hanne Bjerg HG Helle Osmann Monbjerg HR Henrik Storm HT Henrik Christian Olsen IR Irene Junker JV Jan Volder Rasmussen KC Kenneth Larsen KF Karen Fjord KP Käthe Petersen KØ Karen Østergaard MG Martin G. Nielsen MP Monika Eryka Petersen PJ Pia Jensen SA Sven Aa. Sørensen SR Solvej Mohr ST Knud Stendevad JA Jane Abild PÆDAGOGER AH Eva Habersaat AF Anja Fack Horsbøl AHL Anders Holm Lund AR Anne Rønne Schmidt BLJ Birgitha Jensen BN Bente Nielsen CM Charlotte Møller Madsen DC Dorthe Christensen FBJ Frank Jørgensen GI Gitte Dalsgård GK Gitte Kristensen HC Hanne Johansen HI Hanne Mikkelsen HO Helle Olsen IJ Ingeborg Jønsson JD Jette Dollerup JE Jeanne Andreasen JV Jan Volder Rasmussen JØ Jørgen Jørgensen KH Kirsten C. Hansen KS Karina Christiansen LG Lise Gad LL Lise Lotte Lund LT Lisbeth Thyssen Rasmussen L Marianne Lauridsen MC Marie Bolding Terjesen MGT Martina Thorsson NI Lizetta Nissen NJ Nina Brun Jæger NVN Nanna Vodder Jørgensen RS Rikke Stenger RSI Rosalind Simon SL Susanne Nybo Lohmann UBJ Ulla Bang Jensen VI Vibeke Omby Ibsen VJ Vibeke Jensen VV Vibeke Vedel PEDEL JS Jonna Schmücker KK Karl-Egon Klockmann 15

16 Østerbyskolen har ca. 500 elever og 110 ansatte. Skolen er delt op i tre afdelinger. En skole med to spor fra kl. og et specialundervisningscenter med 110 elever samt en SFO med 190 elever. Ferieplan Juleferie. Vinterferie. Påskeferie. St. Bededag. Kristi Himmelfartsferie. Grundlovsferie Pinseferie. Sommerferie. lørdag den 21. december - onsdag den 1. januar Lørdag den 8. februar - søndag den 16. februar Lørdag den 12. april - mandag den 21. april Fredag den 16. maj Torsdag den 29. maj - søndag den 1. juni Torsdag den 5. juni fredag den 6. juni Lørdag den 7. juni - mandag den 9. juni Lørdag den 28. juni søndag den 10. august Ringetider : 1. lektion : 2. lektion : frikvarter : 3. lektion : 4. lektion : elevspisepause : frikvarter : 5. lektion : frikvarter : 6. lektion : rikvarter : 7.lektion : frikvarter Telefonliste Skolens kontor kl Der er OMSTILLING til skolelederen, viceinspektøren og pedellen Centret SFO (omst. til alle afd.) Lærerværelset Tandplejen Sundhedsplejerske Linda Rainer (4.-9.kl) Skolepsykolog Kaj Therkelsen Musikskolen Vejen Kommunale Ungdomsskole UU-vejleder Malene Herløv Reinert : 8.lektion 16

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Til nuværende og kommende elever og forældre

Til nuværende og kommende elever og forældre Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret 2011 2012. Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle

Læs mere

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole 2013/2014 Indhold Afsnit Side Generel Vestervang Skole 3 orientering: A-gruppen 4 Skole og hjem samarbejde 5 Selvstyrende team 6 Skolens

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2012/2013 42. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2012/2013 42. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Skolebestyrelsens klumme...................... 5 Skolestart 2012/13 Tidsskema for skoledagen......................

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/2015 44. www.tungelundskolen.dk

MIN SKOLE. Tungelundskolen 2014/2015 44. www.tungelundskolen.dk MIN SKOLE 2014/2015 44. årgang Tungelundskolen www.tungelundskolen.dk Indhold Nyt fra skolen Leder....................................... 3 Skolebestyrelsens klumme...................... 4 Skolestart 2014/15

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C.

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Skoleåret 2007/2008 ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Telefoner: HOVEDNUMMER: 86-122577 Åben alle hverdage fra kl. 9.00-14.00 DIREKTE NUMRE: Sekretær Birgitte Lolck...86-203460

Læs mere

Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

Årsskrift Kragelundskolen 2013/14 Årsskrift Kragelundskolen 2013/14 Kontaktinformation Kragelundskolen Skolens kontor er åbent Parkvej 18 på alle skoledage mellem 8270 Højbjerg kl. 8.00 15.00 kra@mbu.aarhus.dk www.kragelundskolen.dk Skolens

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere