Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri?"

Transkript

1 Øre-næse-hals Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Af Jørgen Lous I denne artikel giver forfatteren os en opdatering på, hvorfor det er en god ide at anvende tympanometri i den kliniske hverdag og ikke mindst, hvordan vi skal tolke kurverne. Biografi Forfatter er praktiserende læge, professor, dr.med. Han har skrevet disputats om sekretorisk otitis hos skolebørn og har arbejdet med øresygdomme og tympanometri gennem en lang årrække. Forfatters adresse Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, J.B. Winsløws Vej 9A, 5000 Odense C. 238 Tympanometri er elektro-akustisk måling af øregangens og trommehindens eftergivelighed/stivhed og måling af trykket i mellemøret. Tympanometri kaldes også på engelsk acoustic admittance eller impedance audiometry, eller på dansk impedansmåling [1]. Hvornår skal vi lave tympanometri? Der er mange situationer, hvor tympanometri kan forbedre diagnostikken ved mellemøresymptomer. Nedenfor følger en række af dem: Hver gang vi er usikre på, hvad vi ser i øret (og det kan være ofte, for otoskopi er vanskeligt). Tympanometeret er en god læremester i at blive bedre til at otoskopere, idet et overraskende fund med tympanometeret kan medføre, at man kigger efter igen. Tympanometri øger den diagnostiske sikkerhed ved mistanke om øresygdom [2]. Ved mistanke om væske i mellemøret ved sekretorisk otitis media (SOM) eller ved akut otitis media (AOM) er tympanometri velindiceret. Det er sjældent, at tympanometri giver en smertereaktion ved AOM ved brug af de hurtige håndholdte tympanometre. Tympanometri er således ikke kontraindiceret ved AOM [3]. Når patienten kommer til kontrol af AOM og SOM. Hos voksne med klager over trykken for ørerne i forbindelse med forkølelse eller ved hørenedsættelse er tympanometri også velindiceret [4].

2 Ved vanskelig otoskopi med kun lidt luftpassage over voks kan tympanometri være til stor hjælp i diagnostikken. I konsultationen med det febrile barn også selvom der ikke er primær mistanke om øresygdom. Teknikken Der er tre kanaler i øreproppen (Figur 1). I den ene sendes lyd (220 Hz, en brummetone) ind mod trommehinden, samtidig med at trykket i øregangen ændres fra +200 dapa (dekapascal mmh 2 O) til 400 dapa (via den anden kanal). Overtrykket medfører, at trommehinden trykkes indad og bliver spændt. Trykvariationen medfører, at trommehinden fra at være trykket ind og spændt bliver slap, og dernæst igen spændt (nu suget ud mod øregangen). Under trykændringen måles den af trommehinden reflekterede lyd (meget refleksion ved spændt trommehinde lidt refleksion ved slap trommehinde meget refleksion ved spændt trommehinde). Den»omvendte«lydrefleksion optegnes som en kurve. Kurven kaldes et tympanogram. Typisk er der et toppunkt svarende til det tryk, hvor trommehinden er mest slap, altså hvor trykket er det samme på begge sider af trommehinden. NB: Almindelig tympanometri er hos børn under seks måneder ikke helt så diagnostisk sikker som hos børn over seks måneder. Dette skyldes mere elastiske forhold i øregangen. Ved spædbørn skal bruges en mere højfrekvent tone, som nogle af de nyeste apparater kan skifte til. Hvad betyder de fire tal? Compliance er et mål for kurvens højde og dermed et mål for stivheden i systemet (Figur 2). En høj compliance betyder en meget eftergivelig 220Hz Phone Phone Cuff Pump Manometer Closed ear canal chamber Indicator meter Microphone Tympanogram Figur 1 / Model for teknikken bag tympanometri. Trykt med tilladelse fra M. Fiellau-Nikolajsen. X-Y plotter 239

3 Øre-næse-hals trommehinde, måske betinget af et atrofisk parti, måske efter tidligere perforation eller drænbehandling. En lav compliance betyder stivhed i systemet. Volumen er et mål for det»akustiske«volumen mellem proppen og trommehinden. Et højt volumen ses ved trommehindeperforation eller trommehindedræn med luftpassage (og samtidig en tuba der ikke er åbenstående). Et lille volumen kan ses ved en voksprop, der lukker helt i øregangen, når proppen peger mod øregangsvæggen, eller når øregangen er trykket helt sammen. Øregangsvolumen er en vigtig kvalitetskontrol. Normalt er volumen nogenlunde ens på de to ører, men afhængig af, hvor stor eller lille prop man bruger. Normalt volumen hos børn: 0,3-1,2 ml, hos voksne: 0,4-1,5 ml. Gradient er et udtryk for kurvens spidshed, det vil sige kurvespidsens højde, idet kurvespidsen afgrænses af 50 dapa og +50 dapa i forhold til toppen. Lav (flad) spids indikerer væske i mellemøret. Pressure er toppunktets placering på abscisseaksen. Det er det tryk, hvor trommehinden er mest slap (reflekterer mindst lyd), altså hvor der er samme tryk på begge sider af trommehinden. Normalt er trykket mellem +50 dapa og 99 dapa. Kurvetyper Normalt taler vi om fire kurvetyper (Figur 3): Type A: Normal tympanometri, pæn klokkeformet kurve, og alle værdier er normale. En kurve af type A vil forudsige normalt luftholdt mellemøre med omkring 95% sikkerhed. Type C1: Let undertryk ( 100 til 199 dapa), toppunktet er rykket ud til venstre. De øvrige værdier er normale. Denne kurvetype opfattes af Compliance Figur 2 / Figuren viser en tympanometrikurve med angivelse af: 1) compliance (højde), 2) pressure (tryk) og 3) gradient (fladhed). Øregangsvolumen er ikke vist. Trykt med tilladelse fra M. Fiellau-Nikolajsen x A G 100 mmh 2 O C y Pressure 240

4 Foto: Privat. mange som normal/næsten normal og kræver oftest ikke kontrol eller behandling. Type C2: Større undertryk (fra 200 dapa og lavere) ofte med pæn klokkeformet kurve. Undertiden ses, at kurven fortsætter op til venstre, hvilket betyder, at trykket ligger lavere, end displayet viser. C2 kan betyde, at tilstanden enten er på vej til bedring, eller at den er på vej til forværring. I mange undersøgelser har omkring halvdelen af ører med C2-kurve væske i mellemøret, undertiden ses luftbobler bag trommehinden. Type B: Flad kurve eller kurve med meget fladt toppunkt (gradient under 0,04 ml). Omkring 90% med flad kurve har væske i mellemøret (5). Desuden forekommer type P: Denne kurvetype ses ved positivt mellemøretryk (over +50 dapa). 241

5 Øre-næse-hals Praktisk fortolkning af kurvetyperne Normal kurve (type A og C1) udelukker med stor sikkerhed behandlingskrævende AOM eller SOM. Rød trommehinde og øresmerter tolkes ved normal tympanometri som en virus otitis i Sverige kaldes det otitis simplex som ofte svinder efter få dage. Tilstanden kan dog også udvikle sig til en purulent otitis. Undertryk (type C2) tyder på dysfunktion af tuba (forkølelse) og evt. sekretorisk otitis media. Flad kurve (type B) tyder på væske i mellemøret, altså enten AOM eller SOM. Overtryk (type P) et tryk over +50 dapa, kan ses ved AOM med frembulende trommehinde eller ved overtryksventilation. Kvalitetskontrol af tympanometri Der er fire elementer i kvalitetskontrollen af tympanometri, som skal overvejes i forbindelse med fortolkning og diagnostik [6]: 1. Kurvens form. Der bør fremkomme en pæn klokkeformet kurve, en lav klokkeformet eller en helt flad kurve uden spring i kurven. En flad kurve, der stiger gradvis op mod venstre, er også o.k. (kan ses ved kraftigt undertryk i mellemøret). 2. En ikkenormal måling bør verificeres ved en ny måling, ved uoverensstemmelse laves en tredje måling. 3. Øregangsvolumen er nogenlunde ens på de to sider. Vær opmærksom på, om tallene stemmer med kurvens form og placering. 4. Stemmer anamnese og objektive fund inklusive otoskopi med tympanometrien? Månedsskrift for almen praksis marts Gode tekniske råd Øv dig på kolleger, dig selv, dine børn og dine patienter øvelse gør mester. Otoskoper først, så du ved, at der ikke er total blokeret øregang. Ved at sammenholde tympanometri og otoskopi bliver du bedre til at otoskopere. Ved problemer med at få lufttæthed kan lidt vand eller vaseline på proppen og en let skruende bevægelse ind i øregangen, samtidig med at øret trækkes opad og bagud, hjælpe. Hyppig fejlbesked: blocked. Ofte vil det være, fordi proppen går mod øregangshuden i stedet for øregangsluft. Sigt i den rigtige retning og ret øregangen bedre ud. Det kan også skyldes total blokade af voks. Diagnosen akut otitis media og tympanometri Diagnosen AOM kan stilles ved akutte øresmerter, rød/bleg tromme-

6 Figur 3 / Eksempler på kurver af type A, C2, C1 og B. Figuren er lavet af J. Lous. Disse tympanogrammer er lavet med trykvariation +300 til 600 dapa, hvilket ikke har den store betydning. På de to C-kurver er gradient angivet som bredden af spidsens basis. hinde ved otoskopi og væske i mellemøret (flad kurve) eller ved pus i øregangen uden tegn på øregangseksem. Som regel er der også feber. Især hos små børn kan otoskopi være vanskelig pga. vinklet øregang, ørevoks og hår. Her kan tympanometri være en god hjælp til at afgøre, om der er væske i mellemøret. Er det»kun«en del af trommehinden, der er rød, og er der samtidig normal tympanometri, er diagnosen ikke AOM, men myringitis (inflammation i trommehinden med luft i mellemøret) på svensk:»otitis simplex«. Den er ofte virusbetinget og kan udvikle sig til bakteriel AOM [7]. Som regel gør tympanometri ikke ondt, heller ikke ved AOM det brummer, og der mærkes kun et tryk i øret. Er der kortvarige smerter ved tympanometri, vil det styrke mistanken om AOM. 243

7 Øre-næse-hals Boks / Nøglebudskaber om mellemøresygdom og tympanometri Brug tympanometri, hver gang du har en patient med symptomer, som kan stamme fra ørerne. Mål flere gange, hvis du er usikker på resultatet Anvend tympanometri ved opfølgning af akut otitis media, sekretorisk otitis media og kontrol af dræn. Tympanometri har i en dansk undersøgelse vist, at den ændrer en diagnose stillet på baggrund af otoskopi og anamnese alene i omkring en fjerdedel af tilfældene [9]. Observer barnet over måneder og medsend meget gerne dine observationer, hvis du henviser til en ørelæge Vær kritisk i forhold til at ordinere antibiotika. Børn over et år helbredes ofte uden antibiotika, men smertestillende behandling er velindiceret ved øresmerter. Siddende sovestilling giver færre øresmerter. Diagnosen sekretorisk otitis media og tympanometri SOM er vanskelig at diagnosticere med otoskopi. Trommehinden ser ofte næsten normal ud. Den er ofte ravgul og gennemskinnelig eller ødematøs og uigennemsigtig. Undertiden kan ses væskespejl eller luftbobler bag trommehinden. Tympanometrien viser flad eller meget lav kurve (lille compliance), kraftigt undertryk (under 300 dapa) eller en flad kurve, der stiger helt ude til venstre, som udtryk for et større undertryk. Mange børn med SOM har ingen symptomer [8]. Nogle klager over nedsat hørelse og trykken for ørerne og nogle over let svimmelhed. Ved langvarig SOM (mere end seks måneder) får nogle børn en midlertidig forsinket sproglig udvikling. SOM har stor spontan normalisering, ca. tre fjerdedele normaliseres på seks måneder, hvis man har tålmodighed til at vente [2]. Hvornår er henvisning til ørelæge indiceret? I Danmark var der på en konsensuskonference i 1987 enighed om, at tre måneders observation med bilateral SOM var rimelig før eventuel operation med indsættelse af trommehindedræn [10]. De aktuelle guidelines i USA kræver seks måneders bilateral SOM, kombineret med hørenedsættelse eller sproglige eller sociale problemer. Månedsskrift for almen praksis marts Henvis i øvrigt til ørelæge: Ved mistanke om komplikationer til AOM eller SOM. Ved usikker diagnose, hvor tilstanden kræver behandling, der ikke kan gives i almen praksis. Medsend altid relevante oplysninger om sygehistorie og dato for tympanometrier, kurvetyper samt evt. specifikke bekymringer. Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet.

8 Litteratur 1. Lous J, Hansen JG, Felding JU. Tympanometry. Ugeskr Læger 2000;162: Fiellau-Nikolajsen M, Lous J. Prospective tympanometry in 3-year-old children. A study of the spontaneous course of tympanometry types in a nonselected population. Arch Otolaryngol 1979;105: Revai K, Patel JA, Grady JJ et al. Tympanometric findings in young children during upper respiratory tract infections with and without acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: Pelikan Z. Audiometric changes in chronic secretory otitis media due to nasal allergy. Otol Neurotol 2009;30: Fiellau-Nikolajsen M, Falbe-Hansen J, Knudstrup P. Tympanometry in threeyear-old children. III Correlation between tympanometry and findings at paracentesis in a prospectively followed population of otherwise healthy children aged 3-4 years. Scand Audiol 1980;9: Lous J, Ryborg CT, Damsgaard JJ et al. Tympanometry in general practice: use, problems and solutions. Fam Pract 2012;29: Marom T, Nokso-Koivisto J, Conmaitree T. Viral-bacterial interaction in acute otitis media. Curr Allergy Asthma Rep 2012;12: Lous J. Secretory otitis media in schoolchildren. Is screening for secretory otitis media advisable? [disp.] Dan Med Bul 1995;42: Johansen EC, Lildholdt T, Damsbo N et al. Tympanometry for diagnosis and treatment of otitis media in general practice. Fam Pract 2000;17: Pedersen CB, Olsen J. Danish approach to the treatment of secretory otitis media: report of the Danish consensus conference, Copenhagen Ann Otol Rhinol Laryngol 1990;99 (suppl 146):3-28. Se også supplerende materiale fra MediBox Personalevejledning i tympanometri Vejledning i tympanometri i almen praksis, DSAM 245

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Findes der en præcis og praktisk anvendelig metode til måling af patienters temperatur til brug i almen praksis?

Findes der en præcis og praktisk anvendelig metode til måling af patienters temperatur til brug i almen praksis? Findes der en præcis og praktisk anvendelig metode til måling af patienters temperatur til brug i almen praksis? Opgave i Forskningstræning - Almen Medicin - Hold 18 Udarbejdet November 2012 til Marts

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar

Høreforeningen. - dit talerør. spørgsmål & svar høreforeningen Høreforeningen - dit talerør menière spørgsmål & svar FAGLIGHED FÆLLESSKAB menière / spørgsmål & svar InDHoLD 1 Hvad er Menières sygdom? s. 4 Hvad er årsagen til menière? s. 4 3 Hvad er

Læs mere

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper.

Læs denne pjece, hvis dit barn netop har haft feberkramper. Feberkramper 1 Feberkramper er forfattet af Finn Ursin Knudsen, overlæge, dr.med., og opdateret af Peter Uldall, professor, dr.med., Rigshospitalets børneafdeling og udgivet af Dansk Epilepsiforening med

Læs mere

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets - Er der sammenfald? Specialeafhandling i Audiologi Abitajiny Balakrishnan September 2013 Specialevejleder Carsten Daugaard Formalia Specialeafhandling

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Eksempler på test. Kuliltemåling

Eksempler på test. Kuliltemåling Temagruppen: Sundhed på arbejdspladsen Oktober 2012 Eksempler på test Som nævnt i vejledningen Sundhedstjek sundhedsfremme på arbejdspladsen anbefales det, at arbejdspladsen meget grundigt overvejer om

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6 !!!!!!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! #$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$( /&$(1&$/1,-1 2-34(&/!.)++&/&'2&!5/&2.6!5/&2.6! 1,789:;:?!@7>A7

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

Mit barn har en hørenedsættelse

Mit barn har en hørenedsættelse Mit barn har en hørenedsættelse En vejledning til forældre Indholdsfortegnelse I er ikke alene 3 Hørenedsættelse 5 Hvordan vi hører 6 Ørets anatomi 7 Graden af hørenedsættelse 8 Milepæle i kommunikation

Læs mere

Konsultationsprocessens tre dele. 2. Fortæl Forholdet - Goddag, lad patienten tale. Vis at du hører, tror og vil hjælpe

Konsultationsprocessens tre dele. 2. Fortæl Forholdet - Goddag, lad patienten tale. Vis at du hører, tror og vil hjælpe Konsultationsprocessens tre dele Patientens del 1. Før - Før konsultationen, følelser, tanker og handlinger 2. Fortæl Forholdet - Goddag, lad patienten tale. Vis at du hører, tror og vil hjælpe 3. Forestillinger,

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere