Vejen til et bedre miljø. indendørs og udendørs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejen til et bedre miljø. indendørs og udendørs"

Transkript

1 Vejen til et bedre miljø indendørs og udendørs

2 Fotograf: Åke E:son Lindman Ecophons historie går tilbage til 1958, hvor de første lydabsorbenter af glasuld blev produceret i Sverige til forbedring af det akustiske arbejdsmiljø. I dag er virksomheden en global leverandør af akustiksystemer, som bidrager til god rumakustik og et sundt indeklima med fokus på kontorer, uddannelse, sundhedsvæsenet og industrielle produktionslokaler. Ecophon er en del af Saint- Gobain koncernen og har salgskontorer og distributører i mange lande. Ecophons indsats er styret af en vision om at være globalt førende indenfor akustikloft- og vægabsorbentsystemer ved at tilvejebringe den bedste værdi for slutbrugeren. Ecophon opretholder en løbende dialog med regeringsinstanser, arbejdsmiljøorganisationer og forskningsinstitutter, og er involveret i formulering af nationale standarder indenfor rumakustikområdet, hvor Ecophon bidrager til et bedre arbejdsmiljø, hvor mennesker arbejder og kommunikerer. 2 Ecophon Group 2010, Forside: Shutterstock, Mandy Godbehear, Illustrationer: Citat AB.

3 Vores ansvar overfor menneskeheden og miljøet Social og økonomisk udvikling er gavnlig og nødvendig for samfundet. Imidlertid er tempoet steget så meget for den socioøkonomiske udvikling, at den nu har en stadigt stigende indvirkning på det omgivende miljø. Det er derfor blevet nødvendigt at finde nye veje og metoder til udvikling, som ikke vil ødelægge naturen og os selv. Jordens ressourcer bliver færre Ifølge miljøorganisationen WWF, som Ecophon er partner med, viser undersøgelser, at det overmåde store drive mod rigdom og velvære i de seneste 40 år har lagt et enormt pres på vores planet. I 2007 oversteg menneskets fodaftryk jordens biokapacitet med 50%, hvilket viser, at grænsen for langsigtet bæredygtigt forbrug blev overskredet for længe siden. Mange af de miljøproblemer, som vores verden står overfor i dag, stammer fra afhængigheden af fossilt brændstof. Brugen af vedvarende ressourcer er derfor helt klart den vej, som vi bør følge, hvis vi ønsker at undgå den negative miljøpåvirkning, der er forbundet med udvinding og forarbejdning af fossilt brændstof. Ecophons bidrag til et bedre miljø Hos Ecophon ved vi, at næsten al produktions- og virksomhedsaktivitet påvirker miljøet i større eller mindre grad. Vi fokuserer derfor på at imødekomme behovene på en miljømæssigt ansvarlig måde, og vi er meget engagerede i at forbedre vores produkters globale miljømæssige kvalitet. Bæredygtig forretningsudvikling For at opnå en bæredygtig forretningsudvikling arbejder Ecophon med en række aspekter af bæredygtighed for et bedre miljø, økonomisk stabilitet, sundhed og sikkerhed, etik og socialt ansvar. 3

4 En sund indvirkning på mennesker - det lover vi Siden stiftelsen for mere end 50 år siden har vores virksomhed løbende arbejdet med at forbedre akustikmiljøet i kontorer, skoler, sundhedsfaciliteter, restauranter, teatre, fabrikker og andre lokaler. Mennesker og lyd Et optimalt akustik- og belysningsmiljø, med fokus på komfort, effektivitet og trivsel, er de vigtigste værdier, der har haft en positiv indvirkning på indeklimaet, hvor mennesker opholder sig, omgås og arbejder. Dette er ligeledes grundlaget for vores produktion af akustiksystemer til lofter og vægge. Vi tilbyder det, der kræves til et optimalt akustikmiljø, med lydabsorptionsklasse A. Ecophons akustiksystemer består af plader med en kerne af glasuld, et af de mest lydabsorberende materialer der findes, malet med forskellige typer overfladelag. Afhængigt af lokalets karakteristika, menneskelige behov og de involverede aktiviteter, har Ecophon også introduceret konceptet Room Acoustic Comfort som en tilgang til at måle og vurdere det input, der kræves for at opnå det bedst mulige akustikmiljø i forskellige sager. Fokus på miljøet Vores løfte om a sound effect on people ligger centralt i vores bestræbelser på at reducere vores egen indvirkning på miljøet og at udvikle bæredygtige produkter med den samme passion og engagement, som vi yder i alle aspekter i vores virksomhed. Vi regner med jeres samarbejde, således at vi kan opnå dette mål sammen. Da man nu i stor udstrækning har erkendt klimaforandringerne som det største miljømæssige problem, som jorden står overfor, har vi valgt, sammen med flere andre vigtige bestræbelser, at fokusere på vores produkters kulstoffodspor. Vi vil gerne vise jer de områder, hvor vi har gode resultater, de aspekter som vi ønsker at forbedre, samt vores miljømål i årene fremover. Dette dokument afspejler de foreløbige resultater af vort arbejde med at identificere, beskrive og reducere miljøpåvirkningen fra vores drift og produkter - lige fra rå- og grundmaterialer og vores produktionsproces til bortskaffelse af kasserede produkter. Gert-Jan van Doormalen Vicedirektør for Saint-Gobain Ecophon 4

5 Fotograf: Ole Jais 5

6 Forklaring af vores miljøprogram og -mål Ecophons miljøprogram beskriver vores fulde engagement med at forbedre vores miljømæssige resultater i relation til vores aktiviteter, produkter og serviceydelser. Dette program kræver fuld involvering og aktiv deltagelse fra alle vores medlemmer af selskabet, samt en høj grad af engagement fra vores leverandører og forretningspartnere. Vores overordnede miljømål udgør grundlaget for målelige miljømål. Overordnede miljømål 1. Reducere vores produkters og systemers kulstoffodspor for at begrænse vores bidrag til drivhuseffekten. 2. Forøge genanvendelsesprocenten for kasserede produkter og affald. 3. Spare på energi, vand og andre ressourcer, især de, der er begrænsede eller kostbare for miljøet. 4. Reducere eller eliminere udledning i vand, luft og jord. 5. Udvikle og identificere komponenter med endnu bedre miljømæssige karakteristika til vores systemer og produkter. 6. Stille miljøkrav til vores leverandører, deres varer og serviceydelser. 7. Have et miljømæssigt ansvar, tilbyde uddannelse og informere, således at alle kan bidrage til vores miljøprogram. 8. Stræbe mod altid at sikre, at vores kunder modtager den bedste løsning med hensyn til miljøet både indendørs og udendørs. På den næste side viser vi nogle eksempler på detaljerede og målbare miljømål, som vi ønsker at opnå. Fotograf: Photos.com 6

7 Miljømål og et udfordrende regnestykke Idet vores virkefelt løbende udvides, er der et klart behov for at konjugere økonomisk succes og bæredygtig udvikling. Resultatet af vores bestræbelser om løbende at reducere vores miljøpåvirkning vil blive oversat og evalueret med reference til vores indeks akustikpanel. Volumenvækst Ressourceforbrug Volumenvækst Deponeringsanlæg 60 % 80 % Energiforbrug/m 2 10 % 25 % Genanvendelse 40 % 20 % Stærk forøgelse af genanvendelsesprocent Ecophon har med succes implementeret en genanvendelsesteknik, der består af at omdanne glasuldsstøvet fra produktionsprocessen til EcoDrain letvægtsaggregater. Denne teknik vil blive udvidet til hele loftplader i fremtiden. På lang sigt er det vores mål at implementere denne type enheder også udenfor vores egne produktionsanlæg. Vi forestiller os, at i løbet af de næste 10 år vil størstedelen af de af vores akustikpaneler, der er installeret i dag, kunne genanvendes ved afslutningen af deres levetid. Fra vugge til grav vil derved blive til fra vugge til vugge - nye produkter vil blive fremstillet af gamle produkter Energiforbruget skal reduceres Energiforbruget er et af vores vigtigste miljømål; vi har fastlagt et mål om at reducere det samlede energiforbrug på Ecophons fabrikker med 25% i 2020, beregnet pr. indeks akustikpanel. Indeks plade kg CO 2 /m 2 Vedvarende energi 60 % 2,73 20 % 2,2 Fossil og nuklear energi Andel af vedvarende energi skal forøges Baseret på en øget vækst og resultat ønsker vi også at forøge andelen af vedvarende energi og dermed også reducere forbruget af fossil og nuklear energi. Målet er at forøge andelen af vedvarende energi på Ecophons fabrikker fra 30% i dag til 60% i år Kulstoffodsporet skal reduceres Udover de interne mål om at reducere kulstoffodsporet vil vi kræve et tilsvarende engagement fra vores partnere. Derved stiler vi mod - i tæt samarbejde med vores leverandører af råmaterialer og grundmaterialer til vores akustikpaneler og også sammen med vores transportleverandører - sammen at reducere CO 2 -påvirkningen fra vores indeks akustikpanel med 20% i år

8 Indeklima det er derfor, at vi findes Fordelen for brugerne ved et godt akustikmiljø er indiskutabel og særdeles rentabel for samfund og virksomheder. Alle føler sig bedre tilpas og kan opnå mere, samtidig med at stressniveauet reduceres - et bæredygtigt mål, som alle bør kunne være enige om. Dette er den væsentligste årsag til, at Ecophon ønsker at forbedre vore indeklimaer generelt og det akustiske miljø i særdeleshed timer i klasseværelset Lad os sige, at et klasselokale har 25 elever og 1 lærer. Lokalet bliver måske anvendt 6 timer om dagen, 5 dage om uge i 40 uger; dvs timer om året. En skole bliver måske renoveret eller moderniseret efter 20 år, og lokalet har så været brugt i timer af gennemsnitligt 25 elever og 1 lærer. Generelt taler vi måske om brugertimer eller mere i løbet af klasselokalets levetid. Undersøgelser* har igen og igen vist, at hvis der ikke er god lydabsorption, forringes indlæringen, og risikoen for erhvervssygdomme, så som stress, hørenedsættelse og tinnitus forøges. Valg af et akustikloft i den bedste lydabsorptionsklasse gør livet mere sundt, behageligt og effektivt, og formindsker de sociale omkostninger, idet flere elever opfylder indlæringsmålene, og sygefraværet blandt personalet falder. Mere effektive kontorer Kommunikation er væsentlig i et åbenplankontor, men så det er muligt at arbejde koncentreret uden forstyrrelser. Det har vist sig***, at positive lyde stammer fra mennesker, der sidder tæt på lytteren, op til ca. 4 meter, mens tale fra mennesker, der sidder længere væk i kontoret, ca. 10 meter, næsten altid opfattes som forstyrrende. Det er muligt at måle, hvor langt en stemme bliver båret i et lokale, hvilket er et vigtigt parameter, når man designer et åbenplankontor. De rette lydabsorbenter på rette sted og i den rette mængde gør kontoret mere effektivt og mere humant at arbejde i. Gør sundhedsvæsenet mere humant Hvis akustikmiljøet på et hospital er godt designet, sover og hviler patienterne sig bedre, mens personalet lettere kan høre signaler og stemmer, og derfor kan agere hurtigere. Undersøgelser** har vist, at mindre stress reducerer indlæggelsesperioderne. Et effektivt akustikmiljø er en ekstremt profitabel investering, beregnet på antallet af indlæggelsestimer døgnet rundt. Husk på, at et hospital er beregnet til at skulle fungere i 50 år. Slut med høreværn Effektive lydabsorbenter i loft og på vægge kan reducere lydniveauet med op til 10 db i mange industrimiljøer. Dette halverer det opfattede lydniveau i lokalet. Bedre lydabsorption kan ofte bidrage til, at man afskaffer høreværn, og risikoen for hørenedsættelse reduceres. * Stress: Acoustic Ergonomics of School, University of Bremen. 2005, Impaired hearing and tinnitus: Akademiska hospital. Sweden ** Acoustic design for health a study on acoustics at a CCCU (Coronary Critical Care Unit), Karolinska University Hospital, Sweden *** Is it possible to create a good working environment in an open plan office?, Jonas Christensson, Paper presented at Euronoise 2009, Edinburgh, Scotland 8

9 Fotograf: Mikko Pekki, Studio Sempre Oy Fotograf: Åke E:son Lindman Akustikmiljøet i åbenplankontorer påvirker menneskers psykiske og fysiske trivsel. Mennesker blevet nemt distraherede af stemmer og baggrundsstøj, men har også et vitalt behov for at kommunikere. En veldesignet rumakustik gør livet lettere for alle og forøger effektiviteten. I skoler: Jo mere kompliceret opgaven er, desto mere forstyrrende kan støj være. Et godt akustikmiljø giver lærere, elever, børnehaveklasselærere og andet personale de bedste betingelser til at opnå deres uddannelsesambitioner og reducerer fravær på grund af hørenedsættelse, tinnitus og stress. Fotograf: Studio-e Fotograf: Patrik Leonardsson Indenfor sundhedssektoren er et velplanlagt akustikmiljø særlig vigtigt, da det forøger personalets trivsel. Patienternes søvn forbedres og stressniveauet nedsættes. Et godt akustikmiljø hjælper også med at forøge integritet og sikkerhed. Undersøgelser viser, at indlæggelsesperioderne kan blive kortere og genindlæggelser færre, hvilket reducerer sundhedsplejeomkostningerne. Et bedre akustikmiljø kan øge produktiviteten, reducere sygefraværet og risikoen for arbejdsulykker. I mange industrimiljøer, cateringkøkkener og andre åbenplanlokaler er lydmiljøet usundt og til tider direkte skadeligt for hørelsen. Effektiv lydabsorption kan bidrage til, at det ikke længere vil være nødvendigt at bruge høreværn. 9

10 Model til vurdering af miljøpåvirkningen Vores tilgang til at indføre en ansvarlig holdning til klimaændringer begynder med en vurdering af miljøpåvirkningen på alle trin i et produkts levetid ved hjælp af en Livscyklusvurdering (LCA). LCA repræsenterer i dag kernen i et hastigt stigende antal målsætninger og forretningsværktøjer, så som miljøvenligt design, miljømærker, kulstoffodspor, miljødeklarationer eller administration af udtjente produkter. Som en del af vores interne miljøprogram har Ecophon udført Livscyklusvurderinger for vore produkter i samarbejde med Ecobilan SA (Pricewaterhouse Coopers) og i henhold til de internationale ISO til ISO standarder. Livscyklusvurdering udgør ligeledes grundlaget for at etablere internationalt standardiserede Miljøproduktdeklarationer (EPD) til de forskellige Ecophon-produkter og systemer. Ecobilan er anerkendt globalt som en innovativ og teknologisk avanceret markedsleder indenfor applikationen til Teknologier, Serviceydelser og Produkter for Livscyklusvurdering. Siden marts 2000 har Ecobilan været en del af afdelingen for Globale BæredygtighedsServiceydelser hos PricewaterhouseCoopers (PwC). Livscyklusvurdering af et akustikpanel Vi vil som reference anvende et Ecophon indeks lydabsorberende akustikpanel, som vi har defineret baseret på de mest almindelige fysiske karakteristika af produkter, der fremstilles af Ecophon. Når man anvender en kvadratmeter som grundlag for funktionsenheden* for dette panel, kan vi give jer en oversigt over kulstoffodsporet fra den eksterne produktion af grundmaterialerne og fremstillingen af loftpanelet hos Ecophon, hele vejen igennem til transporten til installationsstedet og installationsprocessen, og indtil bortskaffelse af panelet til affaldsdeponeringen eller genanvendelse af panelet. Format: 1000x1000 mm Tykkelse: 20 mm Kantdesign: Kant E Overflade: Akutex FT Vægt 1,5 kg/m 2 * En funktionsenhed (FE) repræsenterer en kvantificeret ydeevne i et produktsystem til brug som en referenceenhed i en livscyklusvurderingsundersøgelse. Funktionsenheden i byggemateriel udtrykkes baseret på byggemateriellets relevante tekniske ydeevnekarakteristika, når det integreres i en bygning. For Ecophons produkter beskrives FE en, som følger: giver en akustikabsorption på 1 m 2 i løbet af et år, mens den sikrer den anførte produktydelse. Vores systemer omfatter også andre materialer og komponenter, som f.eks. skinnesystemerne, som hovedsageligt er fremstillet af galvaniseret stål og består af ca. 50% genbrugsmaterialer. Andre væsentlige komponenter omfatter integreret belysning. Lysarmaturer er i mange år blevet leveret med højfrekvens kontroludstyr. Disse komponenter vil blive vurderet set ud fra et miljøperspektiv i den næste fase. 10

11 Miljøproduktdeklarationer EPD Inden for det seneste årti har der været stigende fokus på produkters miljøpræstationsforbedring i løbet af deres levetid. Indenfor byggesektoren har udviklingen af byggecertificeringssystemer ført til et stadigt større krav om information omkring byggematerialernes indvirkning på miljøet. Intentionen med Miljøproduktdeklarationer (EPD er) er præcist at give, på en objektiv og standardiseret måde, let tilgængelig, kvalitetssikret og sammenlignelig information vedrørende miljøpræstationen for et færdigt produkt eller en serviceydelse i dets værdikæde. Som en standardiseret måde at beskrive et produkts samlede miljøpåvirkning repræsenterer EPD er to store fordele: EPDundersøgelser giver producenterne mulighed for at sætte sig ind i kilderne til deres produkters indvirkning på miljøet, og selve EPD en giver køberne mulighed for at vælge produkter med mindre indvirkning på miljøet. Hos Ecophon har vi besluttet at formidle miljøinformationen omkring vores produkter via type III Miljøproduktdeklarationer**. Nordiske miljømærkede akustiksystemer Siden 1995 har Ecophons produkter haft Svanemærket og overholder dermed kriterierne og kravene fra Nordisk Miljømærkning omkring hele produktlivscyklussen fra råmaterialer til genanvendelse. Disse krav omfatter forurening og farlige dampe, affaldshåndtering, energi og ressourceforbrug. Svanemærket er baseret på en Type I-deklaration*. NORDIC ECOLABEL 06/2009 Product Characterization - By considering the functions of this product, the functional unit can be described as follows: Construction product: The product in question is Ecophon Focus E whose main function is acoustical absorption. The weighted sound absorption coefficient αw of the product equals 0.9 Including: Quantity of wool for 1 m2 of product : 1.6 kg Thickness of wool : 20 mm, Surfacing : glass tissue : 50 g/m² Packaging for the distribution and transportation: o cardboard : 26 g/m² o wood pallet: pallets/m 2 Product used for the implementation (nature and quantity): None Scrap rate during the implementation and maintenance: (including replacement part if any): 5 % - 50 years - See the technical documentation for more technical characteristics. Notes : ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION in conformity with NFP and ISO series standard Ecophon Focus E JUNE 2009 Environmental impact are defined and calculated according to the French standard NF P for the fulll life cycle The total primary energy represents the sum of energy sources directly extracted from the natural resources (natural gas l, oil, coal, uranium ore, biomass, hydraulic energy, solar energy, wind energy, geothermal energy, ) The total primary energy is divided into non renewable energy and renewable energy The total primary energy is divided into feedstock energy (part of total primary energy including in the product or Lower Calorific Value of the product) and process energy (part of total primary energy used in the process within the process excluding energy input for production and delivery of this energy) The «grey energy» has no standardised definition, so it is not including in the French standard NF P Inventories of life cycle have been made in 2009 and aggregation of data is calculated from the TEAM software version 4.0. Saint-Gobain Ecophons Miljøproduktdeklarationer vil indeholde en erklæring omkring 10 miljøindikatorer: Forbrug af energiressourcer (total primær energi, procesenergi, f.eks. brændstofenergi, og vedvarende energi) Forbrug af abiotiske ressourcer (ADP)* Klimaændring* Vandforbrug Affald (total, farligt, ikke-farligt affald og inert affald) Dannelse af Fotokemiske Oxydanter* Udtynding af ozonlaget i stratosfæren* Luftforsuring* Eutrofiering** * som defineret i NF P ; ** som defineret i NF P Del III Environmental impact (total life cycle) (1) 1 Environmental impact Value by FU for DVT Consumption of energy resources Total primary energy Renewable energy 101 MJ 15.8 MJ Non renewable energy 85 MJ 2 Depletion of natural resources (ADP) 3 Water consumption 4 Solid waste kg equivalent antimony (Sb) 41.7 litres Eliminated waste : Recovered waste (total) kg Hazardous waste kg Non hazardous waste 2.79 kg Inert wastes Radioactive waste kg kg kg equivalent Atmospheric acidification 7 Air pollution CO kg equivalent SO2 3 8 Water pollution m 3 3 m 3 Destruction of stratospheric ozone layer 10 N/A indicator (non standard NF P01 010) Formation of photochemical ozone Another kg equivalent ethylene 11 Eutrophication 0.12 g PO4 3 equivalent For more information: Company name: Saint Gobain ECOPHON AB Contact: Alina Dulaurent Tel: (0046) Fax: (0046) E mail : gobain.com Fakta om miljøkravdeklarationer *Type I deklarationer, f.eks. Svanemærket Type I (ISO 14024) miljømærkning stiler primært ved hjælp af et symbol mod at hjælpe forbrugerne med nemt at foretage miljøbevidste valg ved indkøb. Systemet er baseret på en række udvalgte kriterier fastlagt af en ekspertgruppe ud fra et livscyklusperspektiv. Type II deklarationer, f.eks. Materialedeklarationer Type II (ISO 14021) deklarationer er selverklærede miljøkrav, hvori importører, producenter eller grossister selv beskriver de relevante miljømæssige karakteristika ved at give relevante data til en miljømæssig vurdering. Inputdata bliver ikke kontrolleret uafhængigt, men det forudsættes, at branchen udfører intern kontrol. **Type III Miljøproduktdeklarationer Type III (ISO 14025) Miljøproduktdeklarationer er standardiserede og LCA-baserede værktøjer til at formidle et produkts eller systems indvirkning på miljøet, og kan anvendes globalt af alle interesserede virksomheder og organisationer. Her anvendes kvantitative data med fokus på ressourceforbrug, udledning og eventuelle deraf følgende miljømæssige konsekvenser. Systemet administreres af en uafhængig instans, og ekstern kvalitetssikring udføres af en anerkendt certificeringsorganisation. 11

12 Akustikpaneler set ud fra et miljøperspektiv Råmaterialer og produktion af grundmaterialer Raw material suppliers Mere end 70% af glasulden består af genanvendelsesglas Mere end 70% af grundmaterialerne i Ecophons akustikpaneler består af genanvendt husholdningsglas og genanvendt glasuld. Den resterende del består af nyproduceret glas fra naturlige råmaterialer, som f.eks. sand og soda. Maling Ecophon indførte vandbaseret maling til den frilagte overflade på akustikpaneler for næsten 30 år siden. I de seneste år har vi udviklet en teknik, der reducerer forbruget af maling sammen med vores leverandører af maling. Den nye overflade på vores malede akustikpaneler, Akutex FT, er resultatet af disse bestræbelser. Ved at anvende en bag-in-box container har vi reduceret malingaffaldet og nedsat vores vandforbrug. Bindemidler Det bindemiddel, der anvendes til at sikre kohæsion og mekanisk styrke i Ecophons akustikpaneler, er en bakelit-type. Da denne type bindemiddel er oliebaseret, rettes Ecophons forskning og udvikling p.t. mod udvikling et genanvendeligt bindemiddel. Ecophons produktion Production Energibrug og energitype Den energi, der anvendes på Ecophons svenske fabrik, består af elektricitet, der kan opdeles som følger: 55% vedvarende energi (vandkraft), 42% atomkraft og 3% fossil energi. Det er vores mål at øge andelen af vedvarende energi. Genanvendelse af produktionsstøv Ecophon har udviklet EcoDrain, en type letgrus-produkt, der anvendes som drænmateriale på affaldsdeponeringer i stedet for grus. EcoDrain fremstilles ved at knuse, male og pelletere glasuldsstøvet fra produktionsprocessen. Produktet komprimeres til en syvendedel af den oprindelige glasuldsvolumen, hvilket også reducerer transportbehovet. Emballage Ecophons akustikpaneler og skinnesystemer leveres i genbrugspapkasser. Plastfilm består af polyætylenfilm (PE), der kan genanvendes. Vi overvåger løbende distributionen af vores forsendelser til Europa og andre dele af verden. I det gule felt på kortet kan man se vores hovedtransportområde. 12

13 Transport Transport Transport Størstedelen af forsendelserne af færdige akustikpaneler ankommer til vores kunder pr. bil, skib eller tog, afhængigt af de tilgængelige transportressourcer og i henhold til kundernes krav. Glasuld er et meget let materiale og bidrager til en lav samlet vægt af de lastede transportmidler, sammenlignet med andre typer byggepaneler, som ofte er væsentligt tungere. Brændstofforbrug (l/km) Eksempel En 18 meter langdistance lastbil (70 m 3 / 26 tons lasteevne) kan tage ca m 2 Ecophon loftssystem (med lydabsorptionsklasse A) bestående af indekspladen og det nødvendige antal skinner og tilbehør. Den samlede vægt vil være 9 tons. Hvis vi i stedet vælger at laste den samme lastbil med m 2 vådpresset loft (med lydabsorptionsklasse A), når paneltykkelsen er 18 mm, og vægten er 3,3 kg/m 2 af den samlede lastvægt, dvs. paneler plus skinner og tilbehør, være 15,3 tons. Brændstofforbruget for de to alternativer er illustreret i diagrammet. Hvis man antager, at transportdistancen er den samme som fra Hyllinge i Sverige til Hamborg 575 km (som svarer til den transportdistance, der anvendes i LCA en for indekspanelet fra Ecophon), får vi følgende brændstofforbrug: Lastekapacitet (t) Alternativ Ecophon: 167 liter Alternativ vådpresset : 196 liter Dvs. en stigning på ca. 17%. Et tredje interessant alternativ at sammenligne er det tilfælde, hvor et akustikloft med en endnu højere vægt er valgt, således at den maksimale lastekapacitet med hensyn til vægt er nået (26 tons). I dette tilfælde vil brændstofsforbruget være 242 liter for den samme distance. Ydeevne europæisk lastvogn og anhænger Diagrammet viser brændstofforbruget på en typisk langdistance lastvogn i det centrale Europa. Dataene til beregningen er baseret på NTM s* vejrapport, som er baseret på EU Artemis og følgende forudsætninger: * Nätverket för Transport och Miljö (NTM) er en nonprofitorganisation i Sverige, der blev startet op i 1993, og som stræber efter at etablere et fælles værdigrundlag for, hvordan man beregner miljøydeevnen for forskellige typer transport. Lastbilstype: Forvogn sættevogn. Lastekapacitet: 26 tons. Totalvægt: 40 tons (max). Vejtype: Motorvej. Trafik: Tæt. Installationsfase use Veldesignede akustiksystemer producerer mindre affald Vores akustiksystemer er veldesignet til at forenkle installation og reducere affald. Disse systemer kan integreres med hinanden og kombineres. Sammen med vores kunder og interessenter bestræber vi os løbende på at finde nye og innovative måder at reducere affald på installationsstederne. F.eks. bliver almindeligt arbejde ofte udført sammen med arkitekterne for at designe affaldet, således at brug og installation af vores produkter i et byggeprojekt kan udføres med generering af mindst muligt affald. Affaldsdeponering, genanvendelse Disposal Affaldsdeponering og genanvendelse I dag bliver kasserede akustikpaneler endnu ikke genanvendt systematisk, men hovedsageligt sendt til en losseplads for ikke-farligt affald, dvs. på den almindelige losseplads. Men denne situation vil snart ændre sig, idet Ecophon med succes har udviklet en genanvendelsesteknik i form af letgrus til jorddræning. Idet det oprindeligt blev anvendt til at omdanne glasuldsstøv fra produktionsprocessen til EcoDrain, vil dette system gradvist blive udvidet til hele kasserede loftplader, efterhånden som interessen for det nye produkt forøges. 13

14 Vores akustikpanel og kuldioxidpåvirkningen Her beskriver vi kulstoffodsporet fra det tidligere definerede indeks Ecophon akustikpanel på alle trin af dets livscyklus, genereret af beregninger baseret på interne LCA-data. Dette akustikpanel repræsenterer vores virtuelle reference, som vi anvender ved formulering af vores kommunikation omkring fremtidige forbedringer og miljømål. Baseret på vugge-til-grav LCA-beregninger er det samlede kulstoffodspor for dette referencepanel på 2,7 kg eq CO 2 /m 2 i hele dets livscyklus, fra udvinding af råmaterialer til udtjeningsfasen (affaldsdeponering). Dette er vores nøgletal og repræsenterer standardværdien for vores fremtidige miljøbestræbelser om at begrænse vort kulstoffodspor. Opdateret information vil blive fremskaffet løbende fremover til de, der måtte ønske at følge op på vores miljøinitiativer. Vugge til grav Kulstoffodspor fra indeks Ecophon akustikpanel Disposal CO 2 = 2,7 kg Installation use Beregningsgrundlag 75% af Ecophons produktion af akustiklofter og -systemer finder sted i Sverige. Det glasuld, der fremstilles eksternt og leveres til Ecophons fabrik, består af 70% genbrugsglas. Beregningerne er baseret på en gennemsnitlig transportafstand fra produktionsstedet til byggepladsen på 575 km, hvilket kan sammenlignes med transport fra Ecophons fabrik i Sverige til Hamborg. Installation af akustikpanelet genererer 5% affald, hvilket er inkluderet i det globale kulstoffodspor. Transportafstanden til affaldsdepotet for det kasserede akustikpanel er beregnet til 30 km. Affaldsdeponering, genanvendelse CO 2 = 0,003 kg Godt: Vores akustikpaneler kan genanvendes fuldt ud. Vi har allerede udviklet en genanvendelsesteknik i form af EcoDrain letgrus til jorddræning på affaldsdepoter. Idet det p.t. anvendes til at varetage glasuldsstøvet fra vores produktion, vil dette system blive udvidet til hele loftplader, efterhånden som interessen for det nye produkt forøges. Skal forbedres: En omfattende genanvendelsesinfrastruktur skal komme på plads for at sikre fuld genanvendelse af vores loftplader på en økonomisk og socialt bæredygtig måde. Installationsfase Godt: Akustiksystemerne er godt designet til at forenkle installation og minimere affald. Systemerne kan integreres med hinanden og kombineres. Ecophon-pladernes lave vægt gør, at vores produkterne er nemme at håndtere og lette at arbejde med for loftinstallatørerne. Skal forbedres: Selv hvis der kun genereres en meget lille smule affald under installationen, mangler der stadig et system til håndtering heraf på en hensigtsmæssig måde i stedet for at sende det til affaldspladsen. 14

15 Raw material suppliers Råmaterialer og produktion af grundmaterialer Godt: Genanvendelse. Glasuld har et højt indhold (> 70%) af genanvendelsesmaterialer: husholdningsglas, afviste glasflasker, internt affald fra glasuldsproduktsprocessen. Minimalt affald i produktionsprocessen. Grundmaterialet skræddersys efter størrelse. Den korte afstand (15 km) mellem glasuldsproduktionsstedet og Ecophons fabrik gør transporten nemmere og minimerer miljøpåvirkningen. Skal forbedres: Glasuldsproduktion kræver et betydeligt energiforbrug til smeltning af glasset. CO 2 = 2,0 kg Andel: ~ 74% Det bindemiddel, der anvendes for at sikre kohæsionen og den mekaniske styrke for produktet er olie-baseret. Forøge mængden af genbrugsglas. Production Godt: Produktionsprocessen for færdige loftplader kræver et lille energiforbrug. Energi kommer primært fra energikilder, så som vandkraft og atomkraft. Transport Ecophons produktion af akustikloftpaneler CO 2 = 0,55 kg Andel: ~ 20% Glasuldsstøv fra produktionsprocessen bliver ikke kasseret, men anvendt til produktion af EcoDrain letgrus. Skal forbedres: Alle typer energi anvendt i loftplade-produktionsprocessen bør være vedvarende energi. Der skal stadig arbejdes med yderligere at reducere energiforbruget på stedet. Transport Transport pr. bil og luft kan være en god sammenligning med kuldioxid-påvirkningen fra et Ecophon akustikpanel. CO 2 = 0,14 kg Andel: ~ 5% Kg CO 2 / 10 km og person Godt: Ecophons glasuldsakustikpaneler har en meget lav vægt, hvilket resulterer i et lavere brændstofforbrug, når det transporteres til byggepladser og lagre, sammenlignet med lignende tungere materialer. Lastning på lastbiler optimeres for at få så lidt tom plads som muligt, samt minimere risikoen for skader på produkterne under transporten. Benzin = 1,25 kg Diesel = 1,02 kg Ethanol = 0,45 kg Biogas = 0,09 kg Skal forbedres: Der arbejdes stadig på at få transportvirksomhederne til at forøge antallet af køretøjer, der kører på vedvarende brændstof. Det er vores mål gradvist at forøge andelen af sådanne transportmetoder, hvilket vil udskifte de lastbiler, der anvender fossilt brændstof. Fly = 1,4 kg 15

16 EcoDrain et nyt produkt i stedet for produktionsaffald Ecophon har med succes udviklet en genanvendelsesteknik i form at EcoDrain letgrus for jorddræning. Produktet komprimeres til en syvendedel af den oprindelige glasuldsvolumen, hvilket reducerer transportbehovet. Idet det oprindeligt blev anvendt til at omdanne glasuldsstøv fra produktionsprocessen, vil dette system gradvist blive udvidet til hele kasserede loftplader, efterhånden som interessen for det nye produkt forøges. I dag anvendes EcoDrain som dræningslag på affaldspladser. Men dette er kun begyndelsen: vi stiler mod fremover at udvide brugen heraf til rendeventilation af jordgasser, opsamle svovlbrinte, dræningslag i genetablering, og mange andre formål. EcoDrain -løsningen repræsenterer flere fordele. Først var der muligheden for at omdanne glasuldsstøvet, der genereres under produktionsprocessen, til et nyt produkt. Her tilføjede vi nu muligheden for at anvende kasserede loftpaneler som råmaterialer i stedet for at sende dem til affaldspladsen. Og som et tredje punkt fjerner brugen af EcoDrain behovet for konventionelle dræningslag, hvilket opnås ved udvinding af nye materialer fra jorden, så som brydning af grus. Fotograf: Nicklas Rudfell Waste Eco Drain På Ecophons genanvendelsesfabrik i Sverige bliver produktionsaffaldet fra fremstillingen af akustikpaneler omdannet til et nyttigt produkt EcoDrain. Pelletering komprimerer glasuldsaffaldet til en syvendedel af den oprindelige volumen. 16

17 EcoDrain letgrus anvendes som dræningslag på affaldsdepoter. Dræningsmaterialerne dækkes med en geotekstilmembran og efterfyldes med ler, som derefter til slut belægges med et beplantet plantelag. Fotograf: Bertil Hagberg Indholdet af denne hensigtserklæring beskriver, hvor vi er i dag med hensyn til vores miljøsynspunkter og forbedringspotentialet heraf, hvilket er en del af vores løfte om a sound effect on people. Baseret på vores miljøpolitik (bagsiden) har vi formuleret 8 overordnede miljømål (side 6) og eksempler på målbare miljømål (side 7). Flere miljømål vil blive udformet senere, efterhånden som vores miljøprogram skrider fremad. Du er velkommen til at læse om og følge op på vores bestræbelser din feedback er vigtig for os alle. 17

18 Mærkning sundheds-, sikkerheds- og funktionskarakteristika Ecophons akustiksystemer overholder kravene fra miljømærkningsnævn, samt byggeforsknings- og offentlige sundhedsorganisationer. De frivillige tredjepartsaudits giver en dokumenteret vished med hensyn til både kravene til indeklimaet og akustiksystemernes karakteristika. Auditering af udledning til indeklimaet Det svenske Astma- og Allergiforbund har undersøgt Ecophons produkter med hensyn til stoffer, der eventuelt bidrager til allergiske reaktioner og anden irritation, og er kommet frem til, at Forbundet kan anbefale Ecophons lydabsorbenter. Ecophon har produkter, der er certificerede og overholder de fleste strenge krav fra Dansk Indeklima Mærkning. Organisationen kigger efter stoffer i byggematerialer, som har vist sig at bidrage til allergi og anden overfølsomhed, og måler den tid, som det efter installation tager disse stoffer at aftage til et acceptabelt niveau. Derudover udføres der en subjektiv lugttest til vurdering af tilstedeværelsen af tilbageværende lugte, der stammer fra udledning. Ecophon har de første certificeringer, der blev udstedt af Dansk Indeklima, nr. 001 og 002 fra 1995, da man påbegyndte mærkning. Auditering af funktionskarakteristika Ecophon har valgt at underkaste sine lydabsorbenter en uvildig auditering ved SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, således at lydabsorptionskapacitet kan blive P-mærket (SPs eget kvalitetsmærke). Dette vil eliminere enhver usikkerhed omkring mere eller mindre mangelfulde eller hjemmelavede testværdier. SP inspicerer årligt vores fabrikker og udfører kontrolmålinger, som udgør en vigtig del af vores kvalitetsbestræbelser. CE-marking Ecophons lydabsorbenter, skinnesystemer og tilbehør er CE-mærket i overensstemmelse med den europæiske standard EN 13964, der gør det muligt at sammenligne forskellige fabrikater og typer af lydabsorbenter. CE-mærkning omfatter lydabsorption, brandsikkerhed og visse udledninger. Vores CE-mærkning af lydabsorbenter kræver, at produktionskontrollen skal forestås af en uafhængig instans. De fleste Ecophon-produkter overholder udledningskravene fra Finlands førende informationscenter for byggesektoren, The Building Information Foundation RTS. Produkter, der er mærket M1, og som er den bedste udledningsklasse, har de laveste udledningsværdier for en række stoffer, der er helbredsskadelige. 18

19 Fotograf: Photos.com Vi opfatter vores omgivelser ved hjælp af vores 5 sanser, hvoraf den ene er hørelsen. Historisk set blev vores hørelse tilpasset til et liv udenfor vægge, gulve og lofter, og fungerer i grund og bund på samme måde i dag. At skabe et behageligt lydmiljø i vores lokaler er derfor vigtigt, hvis vi ønsker at forblive velafbalancerede som individer. 19

20 Miljøpolitik Ecophon vedkender sig sit ansvar om at håndtere naturen og mængden af miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter, produkter og serviceydelser. Vores overordnede bæredygtighedsmål beskriver, hvordan vi vil agere for at minimere vores bestræbelser overfor mennesker og miljøet. Vi er aktivt engagerede i at: fremstille og markedsføre bæredygtige produkter der bidrager til et sundt arbejdsmiljø formindske mængden af affald, energiforbrug og CO 2 udledning altid vælge komponenter med en lav miljøpåvirkning forøge vores del af vedvarende og genanvendt indhold i vores produkter DK

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS)

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) - vores bidrag til BREEAM certificeringssystemet - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger udgør op til

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 4 / 2011. Lydmiljøet på operationsstuer Akustiklofter med formsprog

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 4 / 2011. Lydmiljøet på operationsstuer Akustiklofter med formsprog FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr. 4 / 2011 Kontorer med miljøhensyn Unikke børnehaver Lydmiljøet på operationsstuer Akustiklofter med formsprog Glasuld kan genanvendes! Et godt lydmiljø en lønsom investering

Læs mere

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark

Livscyklusvurderinger. Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark Livscyklusvurderinger Analyse og vurdering af markedsførte solfangere i Danmark SolEnergiCentret, Teknologisk Institut 1999 Forord Denne rapport afslutter projektet Livscyklusvurderinger af markedsførte

Læs mere

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport

Læs mere

ANTALIS CSR- RAPPORT

ANTALIS CSR- RAPPORT ANTALIS CSR- RAPPORT 2014 ANTALIS I TAL Antalis er Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation. 5.585 MEDARBEJDERE ANTAL KUNDER 120.000 1,815 MIO. TON PAPIR

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1364 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours

Mere end bæredygtighed. The Floor is Yours Mere end bæredygtighed The Floor is Yours Indholdsfortegnelse 1 MERE END BÆREDYGTIGHED s. 3 Meddelelse om bæredygtighed fra Dessos direktør s. 4 Ændring af vores virksomhedsdrift s. 7 De tre Cradle to

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Basisuddannelsen Titel: Switch mode power supply Tema: Modeller og virkelighed Projektperiode: P1-6. oktober - 19.december, 2003 Projektgruppe:

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe. Abstract This project concerns loudspeakers. How is it possible to make them more sustainable? And what are the possibilities and limitations for marketing such loudspeakers? We visited two danish manufacturers

Læs mere

Energiledelse i en produktionsvirksomhed

Energiledelse i en produktionsvirksomhed Århus Maskinmesterskole Energiledelse i en produktionsvirksomhed Hvilke konsekvenser har den nye lovgivning om energisyn for en produktions virksomhed? Rolf Bundgaard Sørensen, M12263 15. december 2014

Læs mere

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012

Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 Csr- og miljøredegørelse 2011/2012 2 GENERELLE OPLYSNINGER Virksomhed: Koncernforhold: Branche: Hovedaktiviteter: Lovgrundlag: Tilsynsmyndighed: Gabriel A/S Hjulmagervej 55 9000 Aalborg Reg. 176574 SE-nr.

Læs mere

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 2 2009 LYDEN I PLEJESEKTOREN VIRKSOMHEDSTILPASSET RUMAKUSTIK RED HØRELSEN FOR LÆRERE OG ELEVER GLEM IKKE KORRIDORERNE!

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 2 2009 LYDEN I PLEJESEKTOREN VIRKSOMHEDSTILPASSET RUMAKUSTIK RED HØRELSEN FOR LÆRERE OG ELEVER GLEM IKKE KORRIDORERNE! FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr. 2 2009 LYDEN I PLEJESEKTOREN VIRKSOMHEDSTILPASSET RUMAKUSTIK RED HØRELSEN FOR LÆRERE OG ELEVER GLEM IKKE KORRIDORERNE! Planlæg for et bæredygtigt indeklima Synes du ligesom vi,

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK

SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK SUSTAINABILITY DENMARK BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212 2 3 BÆREDYGTIGHED I DANMARK 212 SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE TEMAER 212 VAR ÅRET, HVOR VI OMDØBTE CSR TIL BÆREDYGTIGHED OG FIK EN NY STRATEGI PÅ OMRÅDET. EN

Læs mere

Energibesparelse i godstransportkæder

Energibesparelse i godstransportkæder Energibesparelse i godstransportkæder Godstransport involverer en kæde af aktører, og det er væsentligt, at initiativer til energibesparelse gennemføres på de steder i kæden, hvor det har størst effekt.

Læs mere

Coor er med til at styre udviklingen

Coor er med til at styre udviklingen No 2 December 2009 Leder Jørgen Utzon Coor er med til at styre udviklingen En god serviceleverandør skal være på forkant med udviklingen. Det er nødvendigt for at kunne forstå kundernes udfordringer og

Læs mere

Støjdæmpning. i storkøkkener

Støjdæmpning. i storkøkkener Støjdæmpning i storkøkkener Foto: Thierry Le Guyader Et godt lydmiljø skaber bedre betingelser for arbejde, der kræver en høj grad af koncentration. Room Acoustic Comfort i storkøkkener Ecophons analysekoncept

Læs mere

Nr. 3 / 2010 FOR SUSTAINABLE DESIGN

Nr. 3 / 2010 FOR SUSTAINABLE DESIGN FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr. 3 / 2010 RUMAKUSTIK I DET ÅBNE KONTOR LYDMÅLINGER I SKOLEN IDRÆTSHAL MED GOD AKUSTIK UNDGÅ HØREVÆRN I INDUSTRIEN LYDMILJØET I PLEJESEKTOREN Mennesket en kapital der skal værnes

Læs mere