Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj"

Transkript

1 Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: og Evt. Evt. webadresse: Leder/praktikansvarlig: Pia Schytte/Skiftende praktikansvarlig I hvilken gruppe/afd. skal den studerende placeres: Forskelligt fra gang til gang hvem der er praktikansvarlig. I august 2014 skal den lønnede praktikant være i vuggestueafdelingen. Hvilken alder har børnene: 0-6 år Kort beskrivelse af institutionen: Børnegården Rundhøj er normeret til 36 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn., som er fordelt på 2 afdelinger med hver 3 stuer. Vi modtager børn med høretab, børn med andre handicaps, to-sprogede børn og børn i andre udsatte positioner. Praktiske oplysninger: Vores åbningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Beskrivelse af institutionen Den studerende skal forvente mindst ét møde om måneden udenfor arbejdstiden. Trods opdelte stuer, foregår der et samarbejde stuerne imellem, i form af projekter og fælles udflugter. 1

2 Institutionens mål og værdier - i forhold til børnene: At styrke børnenes selvværd, så de kan begå sig i livet. Selvværd betyder: Troen på egen værdi. At kunne stå op for sig selv At kunne acceptere sig selv. Det styrker vi ved: - At respektere hinanden og omgivelserne. - Fællesskab omkring måltidet. - Respektere kammeratskabet børnene imellem. - Styrke børnene musisk og kreativt. - Udeliv - Børnene får daglig fysisk udfoldelse. - Når der er døve/hørehæmmede i nærheden, kommunikerer vi, så alle kan få udbytte af samtalen. - Børnene får tid og rum til udviklende oplevelser. - De voksne er nærværende overfor børnene. - Styrke børnenes selvhjulpenhed. - Respektere børnenes følelser. - i forhold til personalet: Et personale i stadig udvikling, fagligt såvel som personligt. Vi arbejder med følgende principper: - En forberedt velkomst til nyt personale. - Faste medarbejdersamtaler. - Vi drager omsorg for hinanden i dagligdagen. - Personalet skal videreuddannes indenfor relevante områder. - Alle hilser på alle hver dag. - At være synlig og fremstå fagligt kompetent. Områder vi specielt lægger vægt på i det pædagogiske arbejde: Vores mål for Børnegården Rundhøj er at skabe en velfungerende institution via: - Høj faglig kvalitet. - Nærvær - Omsorg. - Opmærksomhed. - Udfordring. - Et sted, hvor vi værner om vores egenkultur. - Et sted, hvor vi er reflekterende i forhold til den samfundsmæssige og pædagogiske udvikling. Vi har i vores institution stor fokus på kommunikationen. Dette både med henblik på de tosprogede samt børn med hørenedsættelse. Desuden kan der være børn med tillægshandicap, som kræver ekstra ressourcer samt viden. Særlige aktiviteter: Vi har mulighed for at igangsætte mange forskellige aktiviteter. Vi har et gymnastik rum, et værksted, et sanse- og musik rum samt to gode legepladser. Dette giver mulighed for drama, musik, rytmik og lege, værksteds- samt udeaktiviteter. Kun fantasien sætter grænser. 2

3 Institutionens uddannelses mål for praktikken Institutionens generelle uddannelses mål for praktikken: Pædagogerne i Børnegården har en bred vifte af viden, erfaring og muligheder. Vi vil i kraft af vores ekspertise indenfor bl.a. døve- og handicapområdet kunne være med til at give den studerende en erfaring og en viden, der ligger lidt ud over det normale. Vi henviser derudover til de eksisterende mål fra seminarierne. Institutionens graduerede mål: Øvelsespraktik: Vi ønsker at den studerende: - er undersøgende og iagttagende - deltager aktivt i hverdagen - tilegner sig en viden om børns normale udvikling - får et kendskab til problematikker omkring tosprogede, døve og hørehæmmede børn - reflekterer over vores og egen pædagogiske praksis - er undrende, spørgende og kritisk - er åben og ærlig - øver sig i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter - fokuserer på egne stærke og svage sider og arbejder konstruktivt med disse - får et indblik i personale- og forældresamarbejde - formidler videre til resten af personalegruppen, hvilke projekter den studerende er i gang med - øver sig i at sætte grænser og løse konflikter - er nysgerrig og engageret i hele den brogede børneflok - tager sig tid og plads til at være studerende 1. lønnede praktik: Foruden ovenstående mål til øvelsespraktikanter forventer vi, at den studerende: - engagerer sig i arbejdet på stuen og i resten af huset - deltager i arbejdet på lige fod med det øvrige personale - er aktiv i pædagogiske diskussioner - sætter grænser og er tydelig i sine holdninger - tager initiativer i hverdagen - afprøver eget projekt - overvejer egen fremtidig pædagogisk praksis samt alternativer 2. lønnede praktik: Vi forventer desuden, at den studerende: - betragter ansættelsen som et fuldgyldigt arbejde - tager ansvar i dagligdagen - kan give og modtage konstruktiv kritik - deltager i pædagogiske diskussioner både i hverdagen og til diverse møder Forventninger til den studerende i øvrigt: Generelt forventer vi, at den studerende starter hos os i en positiv ånd, samt er i god fysisk og psykisk form. Der afsættes tid på stuemøder og personalemøder til, at den studerende kan formidle det, hun/han er optaget af og hvilke opgaver, hun/han varetager. På den måde bliver den studerende en tydelig del af huset og en perso der kan sætte vores hverdag i perspektiv. Vi ønsker at få et indblik i: 3

4 HVEM den studerende er fagligt som personligt. HVILKE forudsætninger/erfaringer den studerende har med i rygsækken. HVOR interessefelterne ligger. Praktikforløb Institutionens organisering af vejledning/undervisning (omfang/indhold): Vi tilbyder en institution i udvikling med en positiv og interesseret forældrekreds - og mulighed for personlig og faglig udvikling i samarbejde med 22 friske, dygtige og kreative kollegaer. Vi tilbyder 1 times ugentlig planlagt vejledning. Den studerende laver dagsordenen i fællesskab med sin vejleder og skriver efterfølgende et referat af mødet. Disse vil være at finde i en mappe, der er tilgængelig for resten af huset. I løbet af praktikken vil der være vejledningstimer meden af lederne, samt mulighed for at snakke med tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og pædagoger fra de andre stuer. Vejledningen vil derudover tage udgangspunkt i: - Den studerendes egen målformulering, som løbende gennemgås og revideres. - Generel information om den aktuelle børnegruppe - (Døve, hørehæmmede og coclear implanterede børn.) - Tosprogede børn. - Forældresamarbejde. - Tværfagligt samarbejde. - Pædagogiske diskussioner. - Gennemgang af den studerendes iagttagelser - kritisk stillingtagen. - Valg af projekter. - Valg af opgave. Børnegårdens "dagsorden" for første møde med studerende: Når den studerende kontakter børnehaven, aftaler vi et tidspunkt for et besøg. Besøget vil indeholde en rundvisning i Børnegården, en introduktion af personalet samt en samtale med den praktikansvarlige og lederen. Denne samtale vil bl.a. indeholde: - Hvem er vi? Præsentation af vores udviklingsplan, LUP (ligger på vores hjemmeside). - Hvem er du? Tidligere erfaringer? - Gensidige forventninger. - Underskrivning af ansættelsesbrev, uddannelsesaftale samt tavshedspligt. - Gennemgang af arbejdsplan. Er der ting, vi skal tage hensyn til? - Datoer for nærtstående møder udenfor arbejdstiden. (Ansættelsessamtalen for 1. og 2. lønnede praktikanter bedes forberedt på lige fod med en normal ansættelsessamtale)??????? 4

5 Praktikkens start/indkøringsplan: Praktikkens start indledes med en periode på ca. 3 uger, hvor den studerende får ro til at lære huset og dets rutiner og traditioner at kende. Børnenes navne skal læres. Forældre, børn og personale skal læres at kende. I forbindelse med praktikperiodens start ønsker vi derudover den studerendes foreløbige målformulering. Denne tages jævnligt op og revideres løbende sammen med den praktikansvarlige. I forbindelse med 1. og 2. lønnet praktik forventer vi desuden, at den studerende vurderer tidligere praktikperioder - således at vi i fællesskab kan sikre, at praktikperioden kommer til at indeholde de områder, som den studerende har behov for at styrke. Procedure for praktikkens afslutning: Ved praktikperiodens afslutning afrundes diverse projekter. Perioden evalueres med den praktikansvarlige. Ved afslutnings samtalen med seminariet, deltager den praktikansvarlige og evt. lederen. Andet: Indenfor hvilken tidsramme ligger den studerendes arbejdstid: Indenfor institutionens normale åbningstider. (Se beskrivelse af institutionen). Evt. supplerende oplysninger Vi håber, at vi med ovenstående har givet et indblik i, hvad vi i Børnegården kan tilbyde studerende. På gensyn. Med venlig hilsen Børnegården Rundhøj 5

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Eventyrhuset er en 7 gruppers fleks-institution,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne.

Maj 2014. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer i forbindelse med planlægning af forløb i børnegrupperne. Maj 2014 Uddannelsesplan for studerende i Børnehusene i Skørping I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, imødekommende og interesseret i dig som studerende. Vi vil

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Administrativ praktikpjece for

Administrativ praktikpjece for Administrativ praktikpjece for Ledere, praktikvejledere og pædagogstuderende i praktik i Albertslund Kommunes Daginstitutioner, SFO-er, fritidshjem og klubber 2. reviderede udgave, nov. 2006 Den gode praktik

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere