!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!"

Transkript

1 Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER HORSENS

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode... 3 Beskrivelse af forudsætninger Overfartsberegninger Optimeringsbudget... 14

3 Baggrund Denne rapport er udført på baggrund af passager, bil og gods statistik, udført af Rederiet i perioden januar 2009 til maj Der er udført passager optælling på den enkelte overfart, men der er desværre kun månedsstatistik tilgængelig for gods, biler, lastbiler og andre køretøjer. Vi har analyseret års statistikkerne og fundet at overførsler følger et bestemt mønster hen over året, og at dette mønster er stort set uændret i perioden 2009 til Analysen / Optimeringen er udført på baggrund af overførselsstatistik med overførsler via færgen M/F Endelave. Da M/F Endelaves kapacitet og fartplan er endelig, kan det naturligvis påvirke overførsels statistikken. Det ses dog af overførselsstatistikkerne at M/F Endelaves kapacitet i langt de fleste tilfælde har været tilstrækkelig, derfor mener vi det kan forudsættes at overførsels statistikken er brugbar og ikke ville være væsentligt anderledes såfremt der havde pågået sejllads med en færge med lidt mindre eller lidt større kapacitet. 1

4 Konklusion Denne rapport beskriver en metode til bestemmelse af den optimale kapacitet på overfarten Snaptun - Endelave. Rapporten baseres på en passager, gods, bil og lastbil statistik for perioden januar 2009 til maj 2013 hvor samtlige overførsler er overført med M/F Endelave Statistikken kan være påvirket af den indsatte kapacitet, men det bemærkes at M/F Endelaves kapacitet i langt de fleste tilfælde har været tilstrækkelig. Vi mener derfor at overførsels statistikken er brugbar og ikke ville være væsentligt anderledes såfremt der havde pågået sejllads med en færge med lidt mindre eller lidt større kapacitet i samme periode. Optimeringen udføres ved at indsætte forskellige færger med en tænkt kapacitet, og derefter beregne antal afgange som den tænkte færge skal sejle for at have samme kapacitet som den nuværende færge. De tænkte færger læner sig op af designs af færger der er sat i drift i indenrigs fart indenfor de seneste år. Dette for at gøre udgifter til bemanding og finansiering så realistisk som mulig. For hver færge beregnes som nævnt det antal afgange der skal sejles for at bevare kapaciteten. Med dette antal afgange kendt, beregnes udgifter til løn, vedligeholdelse, brændstofudgifter og finansieringsudgifter. Summen af ovennævnte udgift benævnes optimeringssummen. Den beregnede sum for de fire færge-modeller fordeler sig som vist på figuren. Som reference er M/F Endelave ombygget til 4/4 mands besætning, reduceret fart og 96 passagerer vist med rød dobbeltstreg. Færgetype B har en personkapacitet på 98 personer og 19 biler. Færgetype C har en personkapacitet på 147 personer og 28 biler. Der findes desværre ikke statistik for biler, gods og lastbiler pr. overfart, men kun på månedsbasis. Her har vi ved at gennemgå belægningsprocenter for henholdsvis passagerer og gods, biler og lastbiler konstateret at belægningsprocenten på M/F Endelave er noget større for gods, biler og lastbiler end den er for passagerer. Ud fra optimeringsberegningen og gennemgangen af månedsstatistikkerne for overførsel af gods, biler og lastbiler mener vi at et godt udgangspunkt for en færge med optimal kapacitet på Snaptun-Endelave overfarten vil være en forlænget udgave af færgetype B med en personbil kapacitet på ca. 22 biler. Dybgangen indgår ikke som optimeringsparameter, men fra tidligere rapport Energioptimering af M/F Endelave, dateret fremstår vigtigheden af lægtvands-effekten. En lav dybgang under 2,2 meter maksimalt, og ca. 2,0 m i design konditionen bør tilstræbes ved design af en ny færge til overfarten. 2

5 Beskrivelse af metode Som nævnt, er der et klart overførsels mønster, der gentager sig på årsbasis, og der er meget stor forskel på overførsler sommer og vinter. Da mønsteret gentager sig på årsbasis har vi valgt at fokusere på et enkelt år. Her har vi valgt 2012 idet det er det seneste hele år hvor vi har statistisk materiale, men året 2012 adskiller sig ikke væsentligt fra de foregående år. Metoden til at finde den optimale tonnage er følgende: 1)Der oprettes 4 tænkte færge-modeller til betjening af overfarten. Færge-modellerne er valgt størrelsesmæssigt, så de går fra at være for små til at være for stor. 2)Der skelnes mellem sommer- halvår (maj-september) og vinter- halvår (oktober-april), idet kapacitetsbehovet er væsentligt forskelligt for de to halvår. 3)De 4 tænkte færge-modeller er baseret på kendte nyere projekter som hver har deres budgetpris, sommer/vinterkapacitet og bemandings krav kendt. 4)Uafhængig af færge-model, skal der overføres samme mængder som der blev overført med M/F Endelave i )Nævnte overførsler sikres ved at beregne det antal afgange der er nødvendige for hver færge-model for at kravet til overførselsmængden er opfyldt. 6)Med antal afgange bestemt for hver færgemodel, opsættes et simplificeret drift og finansierings budget. 7) Model(lerne) med mindste drift og finansierings udgifter anses som de(n) optimale model. Færge-modellerne er blandt andet valg ud fra fordelingen som vist herunder: 3 Færge-modellerne benævnes A, B, C og D og er vist på de efterfølgende 8 sider, sammen med tilhørende budget pris.

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 11

14 Beskrivelse af forudsætninger Følgende forudsætninger er anvendt i optimeringen: Lønudgifter: Som lønudgifter til Skibsfører, Styrmand, Skibsassistent og Maskinmester er anvendt løn som gældende i 2014 (afrundet): Skibsfører Styrmand ,- kr ,- kr Skibsassistent ,- kr Maskinmester ,- kr Lønudgifter til afløsere er inkluderet i beregningen, som en fast procentdel af lønudgifter idet procentsatsen forudsættes til at være konstant uanset færgestørrelse Brændstof data: Brændstof forbrug Brændstof pris 215 g/kwt 5,50 kr/liter Brændstofforbrug til generatorer og oliefyr er ikke inkluderet i beregningen, da beløbet skønnes til at være næsten identisk de 4 færge modeller imellem. Finansiering: Løbetid 25 år Årlig rente 2 % Øvrigt: Sejltiden er i dag 55 minutter på en overfart. De 4 færgemodeller kan variere lidt i effektkrav i forhold til fart. For enkelthedens skyld er der i optimeringen forudsat at alle færgemodeller har en times sejllads pr. afgang. 12

15 Overfartsberegninger For hver færge-model er der udført beregning af nødvendige antal overfarter som vist herunder for model B. Øvrige færge-modeller beregnes på tilsvarende måde. For færge-modellen B, beregnes det totale antal nødvendige afgange til 2240 i forhold til det nuværende Antal afgange sommer beregnes til 1030, og antal afgange vinter beregnes til For de fire færgemodeller er beregningerne som følger: Antal beregnede afgange M/F Endelave Model A Model B Model C Model D Vinter Sommer i alt

16 14 Optimeringsbudget Antal beregnede afgange er grundlaget for optimeringsbudgettet som vist herunder: Som reference er der lavet tilsvarende beregninger for M/F Endelave som den sejler nu, samt beregninger for en ombygget færge til sejllads med 4/4 mands besætning og 96 passagerer (Færge F ) som vist ved siden af her: Færgepris er budgetprisen beregnet som beskrevet under metodebeskrivelse. Lønudgifter er beregnet ud fra bemandingskravet til hver enkelt færge, multipliceret med en besætningsfaktor der fremkommer ved at afgangsfaktoren kun kan være lidt større end 1.00 før det er nødvendigt med ekstra mandskab. Ved gennemgang af regnskabet for

17 M/F Endelave er det fundet at afløser budgettet udgør ca. 22 % af den samlede lønudgift, derfor er der medtaget en afløser faktor på Vedligeholdelse er en udgift der fremkommer som en funktion af, at der ikke er ansat en maskinmester på nogle af de fire færgetyper. Posten er identisk for alle færgetyper, men er vigtig ved sammenligning med nuværende færge. Brændstofudgifter er beregnet ud fra fremdrivningseffekt og antal afgange med forbrugsdata og pris som angivet under forudsætninger. Finansieringsudgiften er beregnet ud fra finansierings-forudsætningerne og færgens budget pris. Optimeringsbudgettets optimerings sum på nederste linie i budgettet svarer til den laveste samlede driftsudgift for de udgifter der er medtaget i budgettet. Bemærk at budgettet er benævnt optimeringsbudget og ikke driftsbudget. Dette for at gøre opmærksom på at alle driftsomkostninger ikke nødvendigvis er medtaget i budgettet, og at optimeringsbudgettet ikke kan sammenlignes med et normalt regnskab. Omvendt er det hensigten at alle driftsudgifter der er relevante for optimeringen skal være medtaget. Optimerings summen er opstillet grafisk herunder: 15 Som det ses af grafen er optimeringssummen mindst for færge-model B og færge-model C, og at den optimale færge størrelse måske ligger mellem B og C. Ombygget Endelave 4/4 er vist med rød dobbeltstreg.

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skibsteknisk beregningsgrundlag

Skibsteknisk beregningsgrundlag Skibsteknisk beregningsgrundlag Udarbejdet af Hans Otto Kristensen Trafikministeriet 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 BEREGNINGSMETODE... 1 CONTAINERSKIBE Generel beskrivelse...3 Servicefart...

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Elektrificering af Endelavefærgen Teknisk og økonomisk evaluering af 3 scenarier

Elektrificering af Endelavefærgen Teknisk og økonomisk evaluering af 3 scenarier Elektrificering af Endelavefærgen Teknisk og økonomisk evaluering af 3 scenarier Indledning Følgende dokument er udarbejdet som en del af projektet Elektrificering af Endelavefærgen, som er støttet økonomisk

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat

Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat Transportkommissionen Redegørelse: Den kystlange passagerbesejling fra Qaqortoq til Ilulissat 02 juli 2010 ASSARTUUSSINEQ PILLUGU ISUMALIOQATIGIISSITAQ TRANSPORTKOMMISSIONEN Postboks 909 3900 Nuuk Tel

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 18.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Energitilsynets Fjernvarmestatistik

Energitilsynets Fjernvarmestatistik Energitilsynet Energitilsynets Fjernvarmestatistik Udarbejdet af Sekretariatet for Energitilsynets Center for Varme 2014 Indhold Introduktion til Energitilsynets fjernvarmestatistik... 3 Fjernvarmesektoren

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Erhvervsøkonomi, Sommer 2004 Eksamensnumre: 7535, 7552 og 7564

Erhvervsøkonomi, Sommer 2004 Eksamensnumre: 7535, 7552 og 7564 Spørgsmål 1 Ud fra dataarkene om skatteoplysninger og budget har vi lavet et revideret budget, hvor der er vist, hvor meget familien Jensen har til rådighed efter skat, samt efter betaling af faste udgifter

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere