Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 1. årgang nr. 2 - Efterår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 1. årgang nr. 2 - Efterår 2014"

Transkript

1 Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 1. årgang nr. 2 - Efterår 2014 Høstbillede fra Lønholt malet af Petri Gissel (omkr. 1940)

2 Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forenings medlemsblad Broen, udkommer 2 gange årligt og udsendes til foreningens medlemmer. m.fl. Forsidebilledet To af sæsons arrangementer vil handle om mekaniseringen i landbruget. Kresten Tommerup vil fortælle om udviklingen fra hjulplov til Ferguson, mens Minna Petersen vil berette om, hvordan denne udvikling formede sig i Lønholt, hvor hendes far, som lokal smed fra 1920 erne leverede bl.a. selvbindere. Indholdsfortegnelse Meddelelser fra foreningen side 3 En landsby soldats dagbog side 4 1. verdenskrig - Hvad stod der i Avertissementstidende? side 9 Foredrag og vandringer efteråret 2014 side 13 Sommerhuset i Kullabergs Park side 19 Huse forsvinder side 26 Lokalhistoriske bøger side 27 Redaktør: Peter Heiberg Nørredamsvej 3, 3480 Fredensborg - tlf Grundlayout: Peter Eckart Hansen Oplag: 650 eksemplarer - ISSN: (online version) Deadline for bidrag til næste nummer af bladet er 1. december 2014 Materiale sendes elektronisk til bladets redaktør 2

3 Meddelelser fra foreningen Med dette nummer af vores medlemsblad er foreningens efterårsprogram på midtersiderne. Vi håber, at der er i programmet vil være arrangementer, man ønsker at deltage i. Velkommen til mange nye medlemmer! Der er god tilslutning til alle vore arrangementer, men fra forårets program vil jeg især fremhæve vores vandring i Dronningens Kovang. En stor tak til anlægsgartner Claus Öblom for en god aften. Tirsdag d. 25. november vil Jørgen Bertelsen på Humlebæk bibliotek præsentere foreningens årsgave til medlemmerne. En bog om kommunens teglværker gennem tiderne. Vi håber at rigtig mange vil slutte op om dette arrangement og få udleveret bogen. Er der medlemmer, der vil hjælpe med den efterfølgende uddeling, må de meget gerne melde sig til min mailadresse: Bent Skov Larsen 3

4 En landsbysoldats dagbog Af Lise Schifter I Asminderød Kirke findes en mindetavle over de lokale soldater, der døde i krigen i Nøgternt oplistes de med navn, fødselssted, dato og dødssted. Men bag hvert navn gemmer sig en historie. Omtrent midt på listen står Niels Jensen fra Søholm opført. Hverken i navn eller i bedrifter skiller han sig ud fra resten af listen. Det, der skiller Niels Jensen ud fra resten er, at hans dagbog fra krigen er overleveret til eftertiden. Afrejsen fra Søholm Da forholdet mellem Preussen og Danmark atter forværredes i løbet af 1863, var Niels Jensen 25 år gammel. En ung mand Mindetavle i Asminderød Kirke. Fotograf Henrik Teileskov med mod på livet. Han var født i Søholm, en lille landsby med 15 husstande, som 3. søn af gårdmand Jens Pedersen på Sydergård. Den 7. december 1863 vinkede Niels Jensen farvel til sine forældre og søskende og drog til København. Her begynder han sin dagbog, som han trofast fører (eller muligvis skriver i ét stræk under en sygdomsperiode). Håndskriften kan næppe kaldes sirlig, ligesom brugen af punktummer er noget mangelfuld. Faktisk finder man kun ét enkelt punktum i hele dagbogen, der strækker sig over 7 tætskrevne sider. Dette punktum sidder til sidst. Et punktum for dagbogen. Et punktum for livet. Niels Jensen har givetvis grundet over hvorvidt, han ville vende hjem eller ej, da han drog af sted fra barndomshjemmet hin decemberdag. Men måske har det virket mere som et stort eventyr i begyndelsen. De første linjer i dagbogen lyder således: 4

5 Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret til Næste Morgen Klokken halv før fire blev vi Sendt med Dampskibet Klokken 3 om Eftermiddagen var vi i Eckernførde. 1 Jernbaner og dampskibe har næppe været hverdagskost for en bondesøn fra Søholm, der var vant til at færdes til hest eller fods. Alene oplevelsen med at tilbagelægge så store afstande på så kort tid, må have været ny og spændende. En oplevelse for livet. I Slesvig ved nytårstide Da de kom til Eckernførde, var det koldt. Så koldt, at Slien var tilfrossen og mulig at passere til fods. Niels Jensen skriver dog, at de havde det godt i byen. 2. Infanteriregiments 4. kompagni, som Niels Jensen var indrulleret i, blev sendt rundt i området og indkvarteret forskellige steder. Bl.a. på en herregård hvor de overnattede en nat, før de marcherede videre. Den 31. december marcherede Niels Jensen til en unavngiven by med en kirke. Om sin nytårsaften langt fra familien skriver han: der var vi 27 Mand som blev Indqvarteret hos en Bonde Klokken 5 var vi i Qvarteer vi spiste Fettebrød og drak Kaffe tih det var vores Nytårs Aftens Nadver. Der var vi i tre Dage og laae i halm om Natten. Når man læser Niels Jensens dagbog, får man hurtigt fornemmelsen af, at hærenhederne blev flyttet rundt på må og få. Flere steder fremgår det, at han marcherede et sted hen for blot få dage senere at marchere tilbage igen. Det antydes ikke, at enheden har deltaget i egentlige krigshandlinger før langt senere. Kort tid efter nytår forlod Niels Jensen den unavngivne by og drog endnu engang videre. Det var på denne march, han oplevede ét af krigens højdepunkter set fra hans vinkel. Sådan beskriver han oplevelsen i sin dagbog: den Fjerde Januar 1864 Reiste vi derfra til Bens vi havde fire Miil at Marsere da vi havde Marseret en Miil kom vi til en Bye som heder Missunde som ligger ved Slien der blev vi sat over paa en Trækpram da vi vare kommet over havde vi den Ære at hilse paa Kongen. Ventetid Efter at have marcheret rundt fra den ene by til den anden blev enheden nu stationeret i Kochendorff i en længere periode. Her beskriver Niels Jensen hvordan han tog på udflugter til nabobyerne med sine kammerater. F.eks. 5

6 På en af dagbogens tætbeskrevne sider beskriver Niels Jensen, hvordan han mødte kongen. var han i Arnis og kigge her vi gik ad Slien paa iissen til Arnis og derfra til Kappeln. Et andet sted beskriver han, hvordan Thomas kom forbi lejren (hvem Thomas var vides ikke). De fulgtes ud til byen, og fik os et Gemytlig Sold. Han har med andre ord skullet slå tiden ihjel mellem sine pligter. Kun en enkel gang i Kochendorff skriver Niels Jensen, at han holdt vagt en Time for at Passe paa om der kom nogen Bande over fra den Anden Side. I kamp Måske har han gået og småkedet sig lidt og ventet på, at der skulle ske noget. Og det gjorde der dagen efter soldet med Thomas: den 1de Februar skibbede vi klokken 9 og var i Fast tjeneste og da vi skibbede til Angreb om Eftermiddagen fik vi hver en Fjerding Rigatobak den 1de Februar ryggede Prusserne ind i Slesvig vi blev blæst ind da Klokken var 10 om Aftenen og mødet paa forpost om Natten. 6

7 Næsten to måneder efter Niels Jensen rejste fra Søholm, kom han i kamp. Hvordan den oplevelse var, beretter han intet om. Men troppebevægelsen intensiveredes og må have været hård både fysisk og psykisk. Niels Jensen beskriver sine oplevelser således Klokken 12 om Middagen kom vi til Flensborg Klokken 3 Reiste vi derfra Klokken 12 om Natten kom vi til en Bye og blev Indqvarteret der laa vi et par Timers tid saa mødte vi op og ud paa forpodst Klokken 4 Reiste derfra da klokken var Tolv om Natten kom til Dybbøl der vare ved at paa Dagen den 10de var vi paa forpodst og havde alsammen skød mod Prusserne Klokken 3 Marserede vi til Als og blev Indqvarterer i en Bonde Bye som hed Lambjerg. Dagbogens manglende tegnsætning tjener (givetvis ufrivilligt) det formål, at læseren bliver givet en fornemmelse af hvor hektisk, denne tid må have føltes for Niels Jensen. Med kun få timers søvn efter en march på 9 timer, har det krævet sin mand at møde på forpost midt om natten i bidende kulde for blot at marchere videre få timer senere. Sygdom og død Under disse utallige marcher og krigshandlinger blev Niels Jensen syg: var paa Skansen Arbeide i tre Dage og paa forpodst i tre jeg var Opkastsyg fra den 15de til den 24de jeg var hos en Bonde i Lambjerg som hed Hans Peder Kok fra den 16de til den 22de. Ikke længe efter denne passage slutter dagbogen. Søsteren Johanne Margrethe og han havde gennem hans ophold i Slesvig været trofaste korrespondenter så trofaste som man nu kan være, når den ene part er i krig og i konstant bevægelse. Men også disse breve ophørte. Intet hørte familien før en gang i foråret. På det tidspunkt havde Niels Jensen været død og begravet i lang tid. Død af tyfus på lazarettet i Augustenborg og begravet sammesteds. I dagbogen, som blev sendt til familien med besked om hans død, skrev Johanne Margrethe et sørgedigt med linjerne: Jeg stedse mindes dit sidste farvel Du sagde da du til krigen drog hen I skal ikke sørge jeg sørger vi Naar kunds jeg gaaer den Retfærdiges Vei. 7

8 Således ender historien om, hvordan en ung mand fra Søholm drog i krig for at forsvare sit land og gå den retfærdige vej men i sidste ende mistede livet til en af krigens store dræbere: Sygdommen tyfus. 2 I foret til dagbogen var denne seddel gemt. Den forklarer, at da lazaretterne var fyldte, måtte mindre sygdomstilfælde behandles i divisionernes infirmerier. Derfor blev Niels Jensen anbragt hos en lokal bonde under sin sygdom. Noter: 1. Stavning og tegnsætning er uændret fra dagbogen 2. Niels Jensens dagbog findes på Fredensborg Arkiverne 8

9 1. verdenskrig - Hvad stod der i Avertissementstidende om Asminderød- Grønholt kommune? Af Bent Skov Larsen Ved læsning af referater fra sognerådsmøder i datidens ugeavis Avertissementstidende, er det muligt at få et indtryk af krigen og dens følger i kommunen, der bestod af de to sogne Asminderød - der også omfattede Kystdistriktet - og Grønholt. I Asminderød sogn boede ved folketællingen i 1916: indbyggere og i Grønholt sogn: 829 indbyggere. 15. august 1914 kan borgerne i kommunen læse følgende i Avertissementstidende: I Krigens første Dage var der her i Byen, som overalt, en del Røre, og mange Mennesker var i stærk Sindsbevægelse. Hertil bidrog i høj Grad de talrige, for Størstedelen urigtige Krigstelegrammer, som blev slået op rundt omkring i Byen, samt de løgnagtige og taabelige Rygter, som ogsaa fandt Vej til Fredensborg. Nu er dette helt forandret. Kongens og Regeringens Stilling har ogsaa gjort det bedste Indtryk, og Udlandets Udtalelse om Danmarks Neutralitet har virket meget beroligende. Hertil kommer ogsaa, at Pressens fornuftige Meddelelser om det mangelfulde Efterretningsvæsen og dens Henstilling til Publikum om kun at tro en Trediedel af, hvad der telegraferes, har gjort Folk skeptiske overfor alle sensationelle Meddelelser. Naturligvis er der her i Byen også nervøse Mennesker og om end maaske i mindre Tal end andet Steds storpolitiske Kandestøbere og Folk, som har ondt ved at skjule deres personlige Sympatier eller Antisympatier for denne eller hin fremmede Nation. Overfor saadanne Ytringer hævder naturligvis alle fornuftige Mennesker, at der ikke for Øjeblikket er særlig Trang til Stemninger og Følelser, men kun til klare og kolde Hjerner, eller som Højskoleforstander Alfred Poulsen meget rigtig skriver: Nu er der ingen brug for Presseorganers eller Medborgeres vise Raad og Vink og Advarsler og Formaninger til Regering og Rigsdag, men der er i høj Grad Brug for Folk, der vil passe sig selv og gøre sin Pligt (Underforstaaet den Pligt, som Dagens Gerning stiller til hver enkelt). Da krigen brød ud i august 1914, kunne ingen vide om Danmark blev inddraget, og derfor blev der indkaldt mandskab til Sikringsstyrken, og i referater fra sognerådsmøder er der da også adskillige gange i hele krigens forløb beslutninger om, at der bevilges Hjælpekassen tilskud til uddeling til de indkaldtes 9

10 familier. I referat af 15. november 1914 læses følgende: I henhold til midlertidig Lov af 7. August 1914 (Om Hjælp til indkaldte Soldaters Familier) vedtog Sogneraadet at yde Hjælpekassen et nyt Tilskud på 1000 Kr. Der er i samme Øjemed ydet et Tilskud paa 600 Kr. Også private yder tilskud til indkaldte soldaters familier, således yder Kvindevalgrets-foreningen ved sin generalforsamling i februar kr. til Hjælpekassen, der skal bruges til hjælp til indkaldtes familier. Denne sten står i alléen op til Krogerup: I hvilken anledning eller hvorfor stenen står her vides ikke. Er der nogen, der kan hjælpe med opklaringen. Det fremgår også, at lokale var indkaldt til Sikringsstyrken, således blev 2. og 3. læreren ved Fredensborg skole indkaldt i august 1914 og Sognerådet besluttede at antage vikar til 100 kr. om måneden og fri bolig. Senere meddeler lærer Gilberg, Fredensborg skole, Sognerådet, at han er indkaldt til Sikringsstyrken, og at han antager en vikar. Organisttjenesten ved Slotskirken vil han dog fortsat betjene. Sognerådet beslutter at yde lærer Gilberg et tilskud af halvdelen af vikarlønnen. I august 1914 blev der vedtaget en række love i Folketinget for at bøde på 10

11 virkninger som krigen ville få for den danske økonomi, der var helt afhængig af samhandel med udlandet. Mest indgribende var reguleringsloven af 7. august, der bemyndigede den radikale indenrigsminister Ove Rode til at fastsætte priser på fødevarer og andre varer, samt at beslaglægge dem, hvis det skønnedes nødvendig. Lovene var midlertidige, men de var en stærk udvidelse af kommunernes og statens opgaver. Der blev nedsat en prisreguleringskommission, hvor sognerådets formand gårdejer Jens Børgesen Dyrestensgård i Langstrup var født medlem. Ved Sognerådets møde 11. marts 1915 behandlede Sognerådet ekspropriation af rug. I referat fra mødet står at Formanden meddelte, at han ønskede at nedlægge sit Mandat som Medlem af Prisreguleringskommissionen. Anledningen hertil var, at der forestod en Ekspropriation af Rug, og det stred mod hans Overbevisning, at gaa med til en saadan. Sogneraadet ansaa sig ikke for kompetent til at kunde tillade at Formanden udtraadte af Kommissionen. I forbindelse med Augustlovene kom der også en stærk rationering af fødevarer og prisen på fødevarer steg. Allerede i 1915 var fødevarepriserne steget med 30 %, og inden krigens afslutning i 1918 var den samlede stigning på 85 %. Samtidig steg brændselspriserne med 175 %. De af befolkningen, der før krigen 11

12 levede på grænsen til fattigdom, blev hårdest ramt af manglen på penge til mad og varme. Arbejdsløsheden var også høj. I 1918 omkring 20 % og muligheden for understøttelse var meget beskeden. Det fremgår da også af referater, at der ydes hjælp til fattige familier. Fra Sognerådet er referat fra 1915 med overskriften Billigt Brød til Smaafolk. Efter en Gennemgang af Initiativer i andre Kommuner sluttes med flg. : I vor Kommune løftes Sagen jo ved privat Initiativ. Der er allerede indkommet mange Bidrag, og vi anbefaler fortsat at støtte Sagen. I 1917 kan der i referater læses. Paa opfordring af den Socialdemokratiske Forening i Sletten og Fredensborg nedsættes der et Dyrtidsudvalg, og der henstilles til Sognerådet at de foretager en nedsættelse af Priserne på nødvendige Livsfornødenheder til ubemidlede, og at man opretholder den almindelige Pengehjælp til samme Gruppe, og der ydes ekstra Hjælp til Enker og Alderdomsunderstøttede. Endvidere at der træffes Foranstaltninger til Befolkningens Forsyning med Brændsel til moderat Pris. På det næste møde besluttes det at nedsætte et brændselsnævn, og dette nævn bemyndiges til at indkøbe indtil for 2000 kr. tørv til fordeling efter udvalgets skøn blandt ubemidlede. Af annoncer i Avertissements-tidende fremgår det også, at der flere gange i krigens løb er uddeling af brænde til ubemidlede. En sag man af og til støder på i referater fra Sognerådets møder er ansøgning om kørsel med automobil på kommunens veje. Således tillades det fiskeeksportør Wrig at køre med automobil fra Sletten havn til Humlebæk station ad Jernbane alle. På samme møde ansøger Helsingør Spritfabrik om tilladelse til en gang ugentlig med lastautomobil at køre til købmandshandelen i Asminderød, dette kan ikke bevilges - måske har man tænkt på beboernes ædruelighed. 12 Fortsættes s. 17

13 Program Efterår/vinter Sejltur på Esrum Sø Tidspunkt: Lørdag d.13. september 2014., kl. 14:00, varighed 3 timer (Mødested: Skipperhuset). Fra Skipperhuset sejler vi med Bådfartens båd Viking nordpå. Niels Richter-Friis vil undervejs fortælle om Esrum sø og de områder vi sejler forbi. Ved Fændrikhus vil vi kunne nyde kaffe/te og brød, og her vil Niels Richter-Friis yderligere fortælle om bl.a. stedets historie. Herefter går turen tilbage til Skipperhuset, hvor vi forventer at være ca. kl. 17. Turen vil kun blive gennemført, hvis vejret muliggør udflugten. Foreningen vil for medlemmer betale et tilskud til turen, hvorved deltagerbetalingen begrænses til kr. 90 pr. deltager. For ikke medlemmer vil prisen være kr. 140 pr. deltager inkl. kaffe/te og brød. Der kan maksimalt deltage 40 personer, og tilmelding er derfor nødvendig. Tilmelding sker gennem foreningens hjemmeside og skal være modtaget senest den 31. august. Bekræftelse på tilmelding vil ske løbende i takt med tilmeldingerne. 13

14 Fra hjulplov til den grå Ferguson Tidspunkt: Tirsdag d. 14. oktober kl , varighed 2,5 timer (Mødested: Humlebæk Bibliotek ) Lokalhistoriker Kresten Tommerup fra Espergærde fortæller om landsbyernes udvikling fra hjulplov til den grå Ferguson med specielle indslag vedr. landsbyerne i Fredensborg kommune. Rytterskoler i kommunen Tidspunkt: Tirsdag d. 28. oktober kl , varighed 2,5 timer (Mødested: Lindehuset) Bent Skov Larsen fortæller om Frederik d. IV s kongelige rytterskoler, der blev oprettet efter forordning fra Fire af disse rytterskoler lå i Fredensborg kommune, nemlig Auderød, Dageløkke, Grønholt og Veksebo. Betaling til Lindehuset 15 kr. Vejen væk fra Baalbeck Tidspunkt: Tirsdag d. 4. november kl , varighed 2,5 timer (Mødested: Humlebæk Bibliotek). Suzan Daouds beretter i foredraget om sit dramatiske liv. Fra opvæksten som statsløs palæstinenser i flygtningelejren Wavel i Baalbeck i Libanon, om rejsen til Danmark, om kultursammenstødet i Danmark og hendes lokalpolitiske karriere. Et liv som flygtning er hverken et nemt eller sjovt liv, men byder på en hverdag med flere udfordringer, end de fleste mennesker kommer til at møde. Udfordringen er blandt andet at skulle falde til i et samfund, der er så forskelligt fra det man oprindeligt kommer fra. Bogen Vejen væk fra Baalbeck koster 150 kr., og vil kunne købes ved foredraget 14

15 Helsingørs historie Flynderborg - Helsingørs første middelalderfæstning Tidspunkt: Mandag d. 17. november kl. 14:00, varighed 2,5 timer( Mødested: Humlebæk Bibliotek). Bent Skov Larsen fortæller om Helsingørs spændende historie fra middelalderens Flynderborg over Øresundstolden fra 1427 til 1857 og hvilken betydning det fik for Danmarks mest internationale by. Herefter om tiden med Helsingør værft til 1981 og til i dag Kulturværftet. Teglværker i Fredensborg kommune Tidspunkt: Tirsdag d. 25. november kl , varighed: 2,5 timer (Mødested: Humlebæk Bibliotek). På Humlebæk bibliotek vil Jørgen G. Bertelsen denne aften fortælle om de teglværker der har været i Fredensborg kommune. Samtidig vil vi uddele foreningens årsgave til medlemmerne, der er Jørgen Bertelsens bog i serien Danmarks teglværker. Vi håber at rigtig mange af vore medlemmer vil møde op denne aften og få bogen. Lønholt og malerfamilien Gissel Tidspunkt: onsdag d. 21. januar kl , varighed: 2,5 timer (Mødested: Lindehuset, Fredensborg) Malerparret Bergliot og Petri Gissel boede fra omkring 1920 til 1975 i Lønholt. Landskabet omkring og livet i landsbyen blev en væsentlig del af deres motivverden. Minna Petersen vil fortælle om Lønholt-billederne og Peter Heiberg vil give et kort rids af Gissel-familiens placering i det samtidige kunstnermiljø. 15

16 Indmeldelse: Jeg ønsker at blive medlem af Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forening. Årskontingentet er i kr. Kontingentstørrelse for 2015 fastsættes på generalforsamlingen i februar Navn: Adresse: Postnr. : By: Foreningens vedtægter findes på foreningens hjemmeside: 16

17 I 1916 er der ansøgning fra Foreningen af danske Motorejere om kørsel med automobil for operasanger Villars fra Sletten over Dageløkke til Hørsholm Helsingør landevej. Dette kunne ikke bevilges. Tilsvarende beder samme forening om tilladelse til for sine medlemmer at køre i automobil på forbindelsesvejene mellem Strandvejen og Kongevejen, det bevilges ikke. Altså kørte man på Strandvejen eller Kongevejen, som man har måttet køre på. Her måtte man blive - ikke noget med kørsel på de kommunale veje. På et senere møde ansøger politibetjent Jessen om at køre i sin bil på Torpenvejen. Tilladelse givet dog kun på Strækningen fra Strandvejen til hans Ejendom matr. Nr. 4 af Nederste Torp. Hvordan påvirker krigen ellers befolkningen i Fredensborg og Kystdistriktet? Ja, hvis man læser beretninger og annoncer i Avertissementstidende, kan der fås et godt indblik i livet i de to områder. Det er de små ting, der har folkets interesse. Mange gange er der beretning om, at nu er den eller den familie fra København flyttet ud i deres sommervilla, som der lå mange af på Gl. Strandvej i Humlebæk. Forskellige annoncer giver også et indblik i livet i byen. 1. november 1914 skrives, at Sognerådet har vedtaget: Kun at tillade at Fredensborg Centralskole benyttes til afholdelse af Forældremøde, naar samtlige Skolens Lærere og Lærerinder i Forening andrager herom. I december 1915 afholder Fru Griebel Wandall elevkoncert på Jernbanehotellet. Koncerten, der havde samlet fuldt Hus, var et smukt Vidnesbyrd om, hvor langt fru Griibel-Wandall formår at bringe sine Elever, og Fruens to unge Elever høstede stærkt Bifald, et Bifald hvoraf fru Griibel-Wandall kan skrive en stor Andel på sin egen Konto. fru Griibel-Wandalls store musikalske Evner henviser hende jo i Grunden til en større Virkekreds end vor lille By, men da det nu er blevet således, at Fruen har slået sig ned herude, er det os en Glæde at kunne konstatere, at unge Musikelever trygt og med størst mulig Udbytte kan underkaste sig Fruens grundige undervisning, som jo også omfatter Musikteori og Musikhistorie. Forfatteren hr. Cand. Theol. Wandall assisterede og høstede megen Bifald. Koncerten fandt sted i en stilfuld og yderst hyggelig Ramme, af hvilken Jernbanehotellet har megen Ære. 17

18 Udsnit af J.C. Dahls maleri fra Fredensborg med Store Kro (1817). Om Store Kro kan i 1914 læses følgende : I Sommeren 1814 kom to unge Mennesker rejsende fra København til Fredensborg for at se Slottet. Der havde været ubeboet af de kongelige siden Enkedronning Juliane Maries Død De Rejsende tog ophold paa Store Kro, hvor de bestilte værelse og fuld Forplejning for tre Dage. Efter at have set Slottet og alt hvad der kunde have Interesse at se, bad de Værten om deres Regning over Udgifterne. Denne lød saaledes: 1814 den 1. August: Smørrebrød og The Rgd. Middagsspise 12 Rgd. Den 2. August: Do...8 Rgd. 3 Skil. Smørrebrød med The..10 Rgd. D. 3. August: The med Br...6 Rgd 4 Flasker øl og 2 Snapse...4 Rgd. Et Værelse med 2 Senge.12 Rgd. I alt.62 Rgd 3 Skil. Selv om mange synes, at det er gale Tider i 1914, maa vi dog være glade ved, at vor Tilværelse ikke er faldet Hundrede Aar tidligere, i saa Tilfælde var der i det mindste ikke blevet Raad til et Ophold paa Store Kro. 18

19 Sommerhuset i Kullabergs Park Af Peter Læssøe Stephensen I 1930 drog to journalister nord på. De skulle til Humlebæk for at skrive om udstykningen af den del af Kullabergs jorder, der under navnet Humlegården hidtil havde taget sig af landstedets praktiske behov. Det vil sige hestestalde, og vognremise. Sikkert også nogle tjenesteboliger og køkkenhave. The gentlemen of the press var Ejnar Boesgaard som stod for motor- og byggestoffet hos Berlingske Tidende og min far Hakon Stephensen, der redigerede Politikens ugentlige ejendomssider. For at holde en rimelig dagløn baseret på en linjebetaling af 15 øre var han nødt til og nød at brede sig over mange andre emner. Arkitekten J.L. Meulengracht havde i 1929 købt ejendommen af kaffegrosserer Isak Siesbye. Det gik lidt trægt med salget af de 22 sommerhusgrunde, så han var glad for besøget, og Meulengracht tilbød at sælge en grund til dem for kr. på betingelse af, at de delte grunden, og snarest gik i gang med at bygge hver deres sommerhus, som skulle være med til at angive den stil og kvalitet, der skulle præge hele den kommende bebyggelse. Annonce i Politiken d. 30. marts 1930 Ejnar Boesgaard, der var en praktisk romantiker, gik direkte i gang med at bygge Eventyrhuset, som stadig eksisterer. Min far, som aldrig lod en mulighed for at være arkitekt gå fra sig tegnede sit eget hus. For at sikre dem fremtidige opgaver står der på tegningerne som arkitekter: Mogens Lassen, Magnus L. Stephensen og Knud Thorball. De var alle funktionalistiske løver. Unge i troen og stædige i overbevisningen om, at arkitekterne kunne være med til at skabe en bedre verden. Vores beskedne røde hus blev udtryk for funktionalismen, som en humanistisk holdning og en planlægningsstrategi og ikke som en stil. Arkitekterne ønskede at bevise, at det var muligt at leve et godt liv på under 30 m 2. Blot alt var gennemtænkt ud fra en respekt for vi menneskers dagligdags behov. Brugen af hjørnevinduer må dog nok betragtes som en beskeden reverens overfor Funkisstilen. Man er nødt til at bruge skohorn for at komme ind i Victoria og Hakons hus, sagde min poetiske onkel ved flere lejligheder. Sandt nok! Grundplanen var på 27,5 m 2. Heldigvis gav tagets høje rejsning mulighed for at der på første sal kunne indrettes to kamre á 3,3 m 2 og et soveværelse på 6,6 m 2 på første sal. 19

20 Huset Babylonevej 1, Humlebæk. Ungermanns fødselsdagstegning til Hakon Stephensen på 60-årsdagen. 20

21 Det var også nødvendigt. Husstanden bestod af min far og mor. Min lidt ældre storebror og vore unge pige Else. Jeg selv tilbragte nætterne i et bur klasket op på væggen over min fars fødder. Else havde det ene kammer. Min bror det andet. Det hed sig, at han havde behov for ro, så han kunne læse sig i søvn. Det nåede han dog aldrig, dertil var sommerdagene ved Øresund for anstrengende. Uafbrudt i vandet, kun afbrudt af Else der kom ned til stranden med klapsammen sigtebrødsmadder med puddersukker i mellem. I stueetagen var der et udmærket køkken (4,07 m 2 ) med et køligt kælderhul på størrelse med to ølkasser. Imponerende nok til at dække familiens køleskabsbehov i de syv sommeruger. Senere reddede far sig et isskab hos en marskandiser. Det blev vi aldrig fortrolige med; ikke på grund af teknologiangst - den kom først senere men fordi Krystalisværkets leverancer ofte var upålidelige hen under aften, når solen stædigt havde bagt på kølebilen fra en uforanderlig blå himmel. Så var det godt, vi havde et flueskab. I dag synes det mærkeligt, at der var bygas, men det var ganske normalt at selv mindre tæt bebyggede områder havde egen gasforsyning med en mørkegrå gasbeholder, som aldrig blev helt tæt. Det var i hvert tilfælde nemt at lugte sig frem til beholderen på Tibberupvej. Brugen af gas blev afregnet kontant. Til måleren var fastgjort en lille boks som skulle fodres med 25-ører for at få gassen frigivet. Fra køkkenet var der en lem ind til stuen, som var på 12,9 m 2. Det fungerede glimrende og blev meget beundret af sommerens mange gæster. Møbleringen var enkel. En bænk langs den ene gavlvæg. Et spisebord, der kunne slås ud til otte personer. En lænestol med lampe og mærkeligt nok en lille sofa, som hvert forår blev kørt fra Frederiksberg til Humlebæk. Badeværelset (1,5 m 2 ) var primitivt med en vask i det ene hjørne og en wckumme på endevæggen. Vores stort set permanente ophold i Øresund gjorde større vaskeceremonier overflødige. Dog skete det af og til, at et Victoria badekar blev båret op i det store soveværelse. Så skulle min bror og jeg vaskes. Det kolde vand blev spædet op med et par kedler kogende vand. Ikke mere vrøvl drenge sagde mor, nu er vandet tempereret og ikke længere kuldslået. Grunden til at der på 27,5 m 2 kunne skabes en værdig ramme om en families liv var TRAPPEN, som næsten ingen plads optog. Førnævnte onkel betegnede den som en stige, kriminelt camoufleret som trappe. Uden al tvivl ville den før eller senere medføre en alvorlig decimering af familien. Det gjorde den nu ikke. Men der voksede en tradition frem, som hævdede at mindst et par stykker af husstanden skulle dratte ned hver sæson. Det levede vi så trofast op til. Væggene i stuen var pyntet med olietryk. Blandt andet af zar Nikolaj og hans underskønne gemalinde Dagmar. Far købte den slags, når han kunne komme 21

22 afsted med det. Når de så havde hængt der nogle år, blev de brugt som lærreder til hans egne malerier. Først gik det ud over Grundtvig og hans toddy. Han måtte lægge skæg og præstekjole til Flynderupgårds avlsbygninger, og far var også glad for kobberstikkene fra Københavns bombardement. De blev forbedret, så ilden blev hedere og røgen rev i øjnene. I 1938 blev der holdt et stort jubilæumsdyrskue på Bellahøj. Inspireret af den store Stockholmudstilling i 1930, hvor der blev gjort vidstrakt brug af markiser. Da halløjet var forbi blev markiserne solgt. Vi reddede os en. Det var virkelig kram. Når den svære sejldug ikke skulle beskytte os mod vejrets luner rullede den sig næsten automatisk ind i et galvaniseret stålrør. Den svigtede aldrig og dannede ly for mange store frokoster og middage. Dynerne! Dynerne! kunne der pludselige blive råbt, når en uheldsvanger sky var på vej fra Skåne. Vi sprang straks op fra hængesofaen. Slyngede Cardbybogen med den tykke Bobby fra os. For ind i huset, opad trappen og hev sengetøjet i sikkerhed. Balkonen var ikke bare til pynt. Den var midlet mod mange sygdomme. Vi kendte alle historien om Niels Finsens kat i Espergærde, som solens stråler helbredte. Det var ganske vist for lupus. Men hvad der havde effekt mod den ene skavank virkede sikkert også mod den anden, som oftest var tuberkulose fjenden. Derfor flagede alle Danmarks boliger hver morgen med lagner og dyner. Det var også til balkonen vi søgte hen i tordenvejr. Vi nød, når de blåsorte skyer blev oplyst af lynene og diskuterede altid om de var så magtfulde, at de brændte huller i Øresund. Til en af de bærende søjler var der fastgjort en hylde med en anden af familiens stoltheder - en langtrækkende kikkert. Under krigen var vi misundelige på skåningerne, som vi derovre kunne se i frihed passe deres gule sennepsmarker. Jernkrukken (Akvarel af Hakon Stephensen) Dengang for længe siden var det ganske normalt at have liggende gæster. Det kunne stamhuset trods alt ikke rumme. Derfor blev der indkøbt et af den slags huse, man ser for enden af Øresunds badebroer. Det blev isoleret med et af tidens modematerialer: Blød Masonite. En slags stivnet vat. Som alle rigtige familier var vi meget stolte af hvad vi havde. Glædede os ved dets særlighed. Den suveræne markise er nævnt. Badehusets tag øgede også vor slægts selvbevidsthed. Det var af zink. Ingen pap her. Til gengæld en flod af kaprifolier. Endelig var der jernkrukken, som farfar havde købt ved en herregårdsauktion. 22

23 Opstalter og plantegning til sommerhuset Babylonevej 1, Humlebæk 23

24 Hvad der siden skete På et tidspunkt voksede jeg ud af mit fuglebur. Hvis jeg skulle have et kammer, måtte den unge pige rykke ud. Det gik nemt. Der blev bygget et til i grundniveau. Taget blev fortsat. Lidt vægge opført. Det var det. Det var ren luksus at få sit eget rum. Hver morgen vågnede jeg tidligt. Nød den blå himmel eller de truende skyer. Mærkeligt var det, at jeg altid kunne høre flere slåmaskiner af Ginge den hånddrevne slags. Jeg listede mig ud, men lige så snart jeg lukkede yderdøren, var lyden væk. Til sidst slog jeg mig til tåls med, at det nok var den lyd, der opstår, når vor klode både hvirvler om sin egen akse og omkring solen. Så blev badeforholdene forbedret. Der blev skabt plads til et brusebad og en elektrisk vandvarmer. Luksus. På forunderlig vis blev der indflettet et fladt skab til malerbøtter i projektet. Nu vi er ved maling, så var huset svensk rødt. Malet med en underlig gelé opløst i petroleum. Der var vist tale om et affaldsprodukt fra jernværkerne i Falun. Det var nemt at smøre på. Det gjorde vores elskelige morfar hvert andet år. Så ankom han med en lille kuffert med arbejdstøj og en attachétaske, som rummede en saftig kringle. Han var pensioneret bager. Næste udvidelse var en veranda inspireret af dem, som fiskerhusene var forsynet med. Den blev bygget i to omgange. Første udgave var for lille 5 m 2. Så Et par år senere blev den øget og kom op på 9 m 2. Huset blev solgt i 1970 for at skaffe penge til et hus at dø i, som far sagde. Også det blev planlagt med stor respekt for funktionerne. Men det er en anden historie. Babylonehuset nåede at få mange gode år inden det blev revet ned i 2012 for at skaffe plads til en stor villa, der flittigt genbruger formsproget fra forne tiders strandvejsvillaer. Babylonvej (SAVE fot.) 24

25 Da redaktør Hakon Stephensen fyldte 50 år i maj 1950, var gaven fra Politikens medarbejdere, at Tivoli-futtoget blev fragtet til Humlebæk, og dér kørte de mange gæster fra stationen til sommerhuset på Babylonevej. På øverste foto ses fødselaren med fru Victoria foran sommerhuset. På nederste foto ses i den lyse vogn med mørk trøje denne artikels forfatter. Broren Niels sidder foran i lys trøje. Foto: Tage Christensen. 25

26 Huse forsvinder og alle spor slettes... Af Peter Heiberg Slotsvænget 8, Fredensborg.Parcelhus bygget og i 2014 nedrevet og grunden ryddet (foto: Google Streetview og Peter Heiberg) For øjeblikket forsvinder der bygninger over det ganske land i en takt, der ikke er set tidligere. I udkantsområderne sker det med hjemmel i Byfornyelsesloven og for midler afsat til dette formål. Her i kommunen sker det i forbindelse med salg af parcelhuse (ældre som nyere) på attraktive adresser. Færdes man rundt på villaveje eller i landområderne sker det således ikke sjældent, at der pludselig er ryddet en grund og kort tid efter rejst et nyt hus. Alle spor er slettet, og det er åbenbart, at der er sket en markant ændring af miljøet. Som udgangspunkt er der selvfølgelig ikke noget galt i det. Nedrivningerne kan skyldes at husene er forsømte, energimæssigt fuldstændig utidssvarende osv. Er husene fra før 1940 vil der i henhold kommunens bevaringsplan foreligge en vurdering af husets arkitektoniske kvaliteter (en SAVE-registrering). Hvilket i bedste fald sikrer, at der ikke umiddelbart udstedes nedrivningstilladelse. Kommunen er just nu ved at lægge sidste hånd på en ny SAVE-registrering for hele kommunen. For huse bygget efter 1940 er der stadig ingen SAVEvurdering. Her kan der være en fare for, at der sker uoprettelige ting. Derfor er det vigtigt, at der i et beredskab, som har øje for og forholder sig til de mange store bygningsmæssige ændringer, som pågår i disse år. Bygninger forsvinder eller mister deres særpræg og ændres til uigenkendelighed. I kommunens byggesagsarkiv, som er tilgængeligt på nettet, findes værdifuld dokumentation om bygninger. Men selvfølgelig ikke det mere personlige, som billeder og beretninger om livet, der er blevet levet der. Derfor er det vigtigt at sådant materiale afleveres til kommunens lokalhistoriske arkiv: Fredensborg Arkiverne. Eller at der skrives erindringer om et forsvundet hus, man har haft tilknytning til, som Peter Stephensens har gjort på de foregående sider. 26

27 Lokalhistorisk bøger skrevet af foreningens medlemmer No Widding: Den hvide elefant og det sorte får. Kulturselskabet Fredensborg, sider : illustreret. No Widding har gennem et langt arbejdsliv beskæftiget sig med opretning og renovering af gamle huse, ikke mindst privatboligen " Villa Bournonville". Den hvide elefant og det sorte får fortæller historien om de 21 ejere af huset "Villa Bournonville" siden det blev opført i 1761, og hvad de i sin tid har gjort ved og for huset. Det er fornøjelig fortælling om det historiske hus med vid og bid om de forskellige ejere; prominente husgæster, som H.C. Andersen og Holger Drachmann samt om renovering og misligholdelse. I bogen fortælles om den første ejer, og bygherre Jacob Lowson, om tiden som hotel og kro; om August og Helen Bournonville; om tiden som apotek og meget andet. Fortællingen er krydret med tegninger, skitser, billeder, malerier og kulturhistorisk baggrund. Bogen koster 150 kr. og kan købes i bl.a. Fredensborg Boghandel. Carl Chr. Nielsen: Carl Post s barndom sider : illustreret I en anmeldelse af bogen lyder det således: "Bogen er præget af en imponerende rigdom af detaljer. Den 77-årige forfatter kan huske næsten alt fra barndomstiden. Det gælder de remedier, der blev brugt i hus og have, indretning af stuer, soveværelse, køkken og datidens toiletforhold. Vi læser om suset fra telefonmasternes tråde med tilhørende anekdoter og de specielle forhold vedrørende telefonsystemet og hjælp til postgangen, når snebunkerne vanskeliggjorde forholdende". Bogen koster 195 kr. og kan købes ved henvendelse til Carl Nielsen, Ida Tesdorpfsvej 4B, 3050 Humlebæk. Tlf Mail: Minna & Carl O. Petersen: Brugsuddelere i Lønholt og Omegns Brugsforening velmagtsdage sider : illustreret. To Lønholt-boere, Minna og Carl Petersen, har skrevet en lille bog om Lønholt Brugs Bogen bygger på brugsforeningens regnskaber fra en meget lang periode. Den er på 27 sider og illustreret med samtidigt billedmateriale. Bogen, som koster 100 kr. + evt. porto, kan fås ved henvendelse til Minna og Carl O. Petersen, Grønholtvej 59, 3480 Fredensborg - Telefon

28 Bestyrelsen for Fredensborg Humlebæk lokalhistoriske Forening : Formand: Bent Skov Larsen, Bogårdsvej 309, 3050 Humlebæk Tlf Mobil mail: Næstformand: Peter Heiberg, Nørredamsvej Fredensborg Tlf Mobil: mail: Kasserer: Heidi Ølgaard, Teglgårdsvej 111B, 3050 Humlebæk Tlf mail: Sekretær: Erik Vestergaard Thomsen, Violvej 28, 3050 Humlebæk Tlf mail: Bestyrelsemedlemmer: Poul Christensen, Sørupvej 60, 3480 Fredensborg Tlf mail: Niels-Jørgen Pedersen, Vænget 12, 3050 Humlebæk Tlf Mobil: mail: Per Marstrand, Humlehaven 34, 3050 Humlebæk Tlf mail: Suppleanter: Carl Nielsen, Ida Tesdorpfsvej 4B, 3050 Humlebæk Tlf mail: Karen Lisbeth Poulsen, Langerødvej 33, 3480 Fredensborg Tlf.: mail: 28

En landsbysoldats dagbog

En landsbysoldats dagbog En landsbysoldats dagbog Af Lise Schifter På Asminderød Kirkegård findes en mindesten over de lokale soldater, der døde i krigen i 1864. Nøgternt oplistes de med navn, fødselssted, dato og dødssted. Men

Læs mere

Program Efterår/vinter

Program Efterår/vinter Program Efterår/vinter 2014 15 Sejltur på Esrum Sø Tidspunkt: Lørdag d.13. september 2014., kl. 14:00, varighed 3 timer (Mødested: Skipperhuset). Fra Skipperhuset sejler vi med Bådfartens båd Viking nordpå.

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 3. årgang nr. 2 Efterår 2016

Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 3. årgang nr. 2 Efterår 2016 Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 3. årgang nr. 2 Efterår 2016 Blomsterbed i Hotel Prinsens have, hvor Store Kro kan anes mellem træerne. Malet af Carlo Hornung Jensen i 1958.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken

8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013. Bondehuset bag bakken 8 Living Bolig sommerserie SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bondehuset bag bakken SØNDAG DEN 30. JUNI 2013 Bolig sommerserie Living 9 Rikke Koks Andreassen er kommet i Kikhavn, siden hun var barn.»området betyder

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år.

Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. Tårnfalkene 2014 Af Knud Erik Sonne Her er i korte træk skildret forløbet af episoden med falken sidste år. 15. maj. Middag flakser en fugl rundt på græsset foran huset. En tårnfalk, viser det sig. Undersøger

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere