CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?"

Transkript

1 CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning for virksomhedernes CSR-indsats... 8 Ledelse udfordringer ved CSR... 9 Om undersøgelsen Sammenfatning Corporate Social Responsibility (CSR) oversættes til dansk som Virksomheders Samfundsmæssige Engagement. CSR kan defineres på utallige måder. I den definition vi har valgt, er fokus lagt på, at CSR er en måde at drive forretning på. Undersøgelsen viser, at danske virksomheder i høj grad arbejder med CSR. Næsten fire ud af ti virksomheder arbejder aktivt og systematisk med samfundsmæssig ansvarlighed. Virksomhederne arbejder med CSR indenfor flere forskellige områder. Hvilke områder der er i fokus på den enkelte virksomhed afhænger af virksomhedens kerneforretning. Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af arbejdet med CSR. Der, hvor virksomhederne ser de største positive effekter er på medarbejdernes engagement (85 procent) og tilfredshed (84 procent). 83 procent af virksomhedernes ledere oplever, at de ved at arbejde samfundsmæssigt ansvarligt har fået et bedre omdømme. 74 procent af virksomhederne, der arbejder med CSR, har i nogen eller høj grad koblet virksomhedens overordnede værdier og strategier med CSR-arbejdet. Den økonomiske nedtur, som hele verden i øjeblikket oplever, får ikke lederne på virksomhederne til at skære ned på CSR-aktiviteter, selvom der kommer større fokus på omkostningerne og den korte horisont. 19 procent af virksomhederne vil faktisk forstærke indsatsen, mens 61 procent vil fortsætte som hidtil. Lederne i undersøgelsen har i forskellig udstrækning været involveret i alle dele af arbejdet med CSR. 27 procent har været involveret i den strategiske del af CSR-arbejdet og 29 procent har været ansvarlig for implementeringen. Lederne på de danske virksomheder føler sig i vid udstrækning klædt på til at løse opgaven. Virksomhedernes ledere møder generelt opbakning fra medarbejderne til arbejdet med CSR. 2

3 Indledning Corporate Social Responsibility (CSR) oversættes til dansk som Virksomheders Samfundsmæssige Engagement. CSR kan defineres på utallige måder. I den definition vi har valgt er fokus lagt på, at CSR er en måde at drive forretning på. Begrebet bruges om virksomheders frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige hensyn. Det betyder, at lovpligtige aktiviteter, som virksomhederne foretager sig, falder udenfor denne definition. Danske virksomheder har traditionelt arbejdet mest med CSR indenfor det, der kaldes det rummelige arbejdsmarked. Her har fokus i høj grad været at fastholde og indsluse personer på kanten af arbejdsmarkedet og personer, der ikke har fuld arbejdsevne på virksomhederne. Men globalisering og udviklingen i samfundet generelt har gjort, at fokus nu er blevet bredere og virksomhederne igangsætter nu CSR tiltag inden for en meget bredere vifte som miljø, medarbejdere, lokalt samfund, leverandører, kunder og interessenter generelt. Det øgede fokus på virksomheders samfundsansvar betyder også, at mange virksomheder som led i deres PR beskriver, hvordan de arbejder med samfundsansvar. Det er en måde at brande sig overfor kunder og andre interessenter. Denne rapport handler om, hvordan danske virksomheder arbejder med CSR og hvilke udfordringer det giver for virksomhedernes ledere. Arbejdet med CSR Mange danske virksomheder arbejder med CSR. Mere end hver tredje virksomhed arbejder aktivt og systematisk med samfundsmæssig ansvarlighed. Figur 1: Arbejder I med CSR i din virksomhed? Ja 37% Nej 46% Ved ikke 17% Virksomheder i alle brancher arbejder med CSR. De brancher, hvor flest virksomheder arbejder med CSR er: IT, databehandling og telekommunikation, service og detailhandel. 3

4 Tabel 1: Arbejder I med CSR i din virksomhed? Fordelt på brancher Ja Nej Ved ikke Total Alle brancher 37% 46% 17% 100% IT, databehandling og telekommunikation 48% 32% 20% 100% Service 43% 43% 15% 101% Detailhandel 42% 40% 18% 100% Industri 36% 50% 14% 100% Bygge og anlæg 36% 46% 19% 101% Anden handel 20% 68% 12% 100% Andet 37% 41% 22% 100% Virksomhederne arbejder med CSR indenfor flere forskellige områder. Hvilke områder der er i fokus på den enkelte virksomhed afhænger af virksomhedens kerneforretning. Knap 70 procent af virksomhederne arbejder med aktiviteter, der retter sig mod medarbejderne. Medarbejderaktiviteter handler om, at virksomheden gør noget særligt for sine medarbejdere og har at gøre med virksomhedens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Aktiviteterne handler ofte om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, men handler også om områder som nedbringelse af sygefravær, sundhedsfremme, integration af nydanskere, udsatte, seniorer eller handicappede. Figur 2: På hvilke områder arbejder I med CSR? Angiv gerne mere end et svar Medarbejderaktiviteter 69% Miljøaktiviteter Ledelse, vision og værdier 54% 54% Samfundsaktiviteter 47% Kundeaktiviteter 40% Aktiviteter i leverandørkæden 29% Interessentaktiviteter 22% For godt halvdelen af virksomhederne (54 procent) retter CSR arbejdet sig mod, at virksomheden tager hensyn til, hvordan dens produktion, produkter og services påvirker miljøet. Aktiviteterne drejer sig typisk om bedst mulig udnyttelse af fx energi, vand, råvarer, miljørigtig produktion og virksomhedens udledninger, fx CO2. 54 procent af virksomhederne angiver, at arbejdet med CSR tænkes ind i virksomhedens arbejde med ledelse, visioner og værdier. Det handler om at integrere CSR i virksomhedens strategi og målsætning, men også om at lave politikker, procedurer og retningslinjer for CSR. Dette resultat understreger, at 4

5 virksomhederne i vid udstrækning integrerer CSR i virksomhedens forretningsstrategi. Knap halvdelen af virksomhederne (47 procent) arbejder med CSR ved at engagere sig i det lokale, nationale eller internationale samfund. Det kan virksomheden gøre ved at fremme den sociale samhørighed både i lokalsamfundet, som virksomheden opererer i, men også nationalt og internationalt. 40 procent af virksomhederne arbejder strategisk med krav og forventninger fra deres kunder om, hvordan kunder behandles, hvordan kunders krav håndteres og hvordan virksomhedens CSR indsats kommunikeres til kunderne. 29 procent af virksomhederne arbejder med CSR-aktiviteter i leverandørkæden. Det betyder, at virksomheden formulerer krav til leverandører om miljø- og arbejdsmiljøforhold og samarbejder med leverandørerne om at opfylde dem. Virksomheder, der har leverandører i udviklingslande, står overfor særlige udfordringer. Leverandører i andre lande er ikke underlagt de samme lovgivningskrav som danske virksomheder. Derfor kan danske virksomheder være nødt til at stille krav til deres leverandører i udviklingslande, om at de lever op til danske eller internationale standarder. Interessenter er parter, der påvirker eller påvirkes af virksomhedens beslutninger og handlinger. Det kan eksempelvis være interesseorganisationer, kunder, myndigheder og lokalsamfundet. 22 procent af virksomhedernes ledere angiver, at virksomhedens CSR- indsats er rettet mod interessenterne. Interessentaktiviteter handler om, at virksomheden er i dialog med og informerer interessenter om virksomhedens aktiviteter. Interessentaktiviteter kan bruges strategisk til at imødekomme interessenternes forventninger og krav til virksomheden. Effekter af CSR-arbejdet CSR kan betragtes som en måde at drive forretning på. Med en strategisk CSRindsats, der retter sig mod de områder, der er afgørende for virksomhedens kerneforretning, vil virksomheden kunne forbedre sin indtjening. Det kan ske ved, at virksomhedens CSR-aktivitet fører til større kundetilfredshed, større medarbejdertilfredshed, større medarbejderengagement og/eller bedre omdømme. Det medfører gerne øget omsætning og/eller lavere omkostninger, der typisk betyder øget indtjening for virksomheden samtidig med, at virksomheden er med til at løse samfunds- og miljøproblemer. 5

6 Det kan illustreres således: Medarbejderaktiviteter Kundeaktiviteter Interessentaktiviteter Samfundsaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Større kundetilfredshed Større medarbejdertilfredshed Større medarbejderengagement Bedre omdømme Øget omsætning Lavere omkostninger Øget indtjening i virksomheden Løse samfundsproblemer Løse miljøproblemer Miljøaktiviteter Ledelse, vision og værdier Undersøgelsen viser, at virksomhederne generelt oplever gode effekter af arbejdet med CSR. Der hvor virksomhederne ser de største positive effekter er på medarbejdernes engagement og tilfredshed. Det oplever henholdsvis 85 procent og 84 procent af virksomhedernes ledere i større eller mindre grad er tilfældet. 83 procent af virksomhedernes ledere oplever, at virksomheden ved at arbejde samfundsmæssigt ansvarligt har fået et bedre omdømme. Også direkte på bundlinjen kan virksomhederne se en effekt af at være samfundsmæssig ansvarlig. 43 procent oplever øget omsætning og 52 procent oplever lavere omkostninger. Tabel 2: Har I som følge af jeres arbejde med CSR oplevet? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Større medarbejderengagement 17% 39% 29% 7% 8% Større medarbejdertilfredshed 20% 39% 25% 6% 10% Bedre omdømme 19% 48% 16% 6% 11% Større kundetilfredshed 13% 29% 21% 15% 21% Lavere omkostninger 4% 20% 28% 25% 24% Øget omsætning 4% 16% 23% 25% 33% Virksomhederne oplever i vid udstrækning de samme effekter uanset hvilke områder, de arbejder med CSR på. Det viser, at de aktiviteter der har fokus rettet mod eksterne anliggender som samfund og miljø i lige så høj grad som aktiviteter rettet mod virksomhedens interne anliggender 6

7 (medarbejderaktiviteter) giver engagement og tilfredshed blandt medarbejderne. Der er dog en svag tendens til, at interessentaktiviteter giver lidt bedre effekt end de øvrige, når det gælder bedre omdømme. Det ses af tabel 3. Tabel 3: Effekt af de forskellige CSR- aktiviteter. Interessentaktiviteter Kundeaktiviteter Aktiviteter i leverandørkæden Ledelse, vision og værdier Medarbejder aktiviteter Samfundsaktiviteter Miljøaktiviteter Gennemsnit, uvægtet Bedre omdømme 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Større medarbejdertilfredshed Større medarbejderengagement 2,1 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0 1,8 1,9 2,1 1,9 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 Større 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 kundetilfredshed Øget omsætning 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Lavere 1,0 1,2 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 omkostninger Gennemsnit 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 uvægtet Note: Gennemsnitstal beregnet ved at sætte: I høj grad=3, I nogen grad=2, I mindre grad=1, Slet ikke= 0. Ved ikke er udeladt. Forretningsdrevet samfundsansvar handler om at fokusere på virksomhedens CSR-indsats, så den støtter virksomhedens øvrige aktiviteter, udfordringer og markedsrelationer. Mange virksomheder har derfor anlagt en strategisk vinkel på virksomhedens arbejde med samfundsansvar og indarbejdet CSR i deres vision. 74 procent af virksomhederne, der arbejder med CSR har i nogen eller høj grad koblet virksomhedens overordnede værdier og strategier sammen med CSR arbejdet. Figur 3: Er virksomhedens overordnede værdier/strategi koblet sammen med de konkrete CSR-initiativer? I høj grad 27% I nogen grad 47% I mindre grad 17% Slet ikke 8% Ved ikke 2% De virksomheder, der integrerer CSR-arbejdet i deres forretningsstrategi, oplever bedre effekter end de virksomheder, der ikke kobler CSR-indsatsen til virksomhedens strategi, værdi og vision. Det gælder især i forhold til bedre 7

8 omdømme, hvor 88 procent af de virksomheder, der har koblet virksomhedens overordnede værdier/strategi med de konkrete CSR-initiativer oplever, at virksomheden har fået et bedre omdømme som følge af CSR-arbejdet. For henholdsvis 62 og 64 procent af virksomhederne gælder det også i forhold til øget omsætning og lavere omkostninger. Tabel 4: Har I som følge af jeres arbejde med CSR oplevet bedre omdømme, øget omsætning eller lavere omkostninger? Fordelt på i hvilken grad virksomhedens overordnede værdier/strategi er koblet med de konkrete CSR-initiativer Er virksomhedens overordnede værdier/strategi koblet med de konkrete CSR-initiativer? I høj, nogen eller mindre grad Slet ikke Bedre omdømme Øget omsætning Lavere omkostninger I høj, nogen eller mindre grad 88% 5% Slet ikke 4% 2% I høj, nogen eller mindre grad 62% 2% Slet ikke 29% 8% I høj, nogen eller mindre grad 64% 5% Slet ikke 27% 5% Udover de resultater virksomheden opnår for sig selv, oplever 47 procent af virksomhedernes ledere også, at de med virksomhedens samfundsmæssige ansvarlighed er med til at løse samfundsproblemer. På samme måde oplever 58 procent at de er med til at løse miljøproblemer. Virksomhederne ser altså ikke kun resultater af indsatsen internt i virksomheden, men også for det samfund og miljø, som virksomheden er en del af. Tabel 5: Ledernes vurdering af, om CSR-indsatsen har været med til at løse hhv. samfunds- og miljøproblemer Ja Nej Ved ikke Total Samfundsproblemer 47% 26% 27% 100% Miljøproblemer 58% 24% 18% 100% Krisens betydning for virksomhedernes CSR-indsats Den økonomiske nedtur som hele verden oplever i øjeblikket, får ikke lederne på virksomhederne til at skære ned på CSR-aktiviteter, selvom der kommer større fokus på omkostningerne og den korte horisont. 19 procent af virksomhederne vil faktisk forstærke indsatsen, mens 61 procent vil fortsætte som hidtil. Kun 7 procent af virksomhedernes ledere angiver, at de vil skære ned på CSRindsatsen som følge af krisen. 8

9 Figur 4: Vil jeres CSR-indsats blive påvirket af den aktuelle økonomiske situation i samfundet? CSR-indsatsen vil blive forstærket 19% CSR-indsatsen vil være uændret 61% CSR-indsatsen vil blive beskåret 7% Ved ikke 13% Resultatet indikerer, at CSR ikke er noget modefænomen, men at det er kommet for at blive. Når først virksomheden er i gang, kaster de ikke den samfundsmæssige ansvarlighed over bords, fordi der kommer en krise. Det kan skyldes, at CSR for mange virksomheder er en integreret del af virksomhedernes strategi og markedsføring. Hvis virksomheden bakker ud, kan det føre til utilfredshed blandt kunder, investorer og medarbejdere og skade virksomhedens konkurrenceevne. Det er især de virksomheder, hvor CSR-indsatsen i høj grad er knyttet til virksomhedens strategi, værdier og vision, der vil forstærke indsatsen, mens virksomheder, hvor CSR-indsatsen kun i mindre grad er integreret i virksomhedens forretningsstrategi i mindre grad vil forstærke indsatsen. Tabel 6: Vil jeres CSR-indsats blive påvirket af den aktuelle økonomiske situation i samfundet? Fordelt på i hvilken grad virksomhedens overordnede værdier/strategi er koblet med de konkrete CSR-initiativer Vil jeres CSR-indsats blive påvirket af den aktuelle økonomiske situation i samfundet? CSRindsatsen vil blive forstærket CSRindsatsen vil være uændret CSRindsatsen vil blive beskåret Ved ikke Er virksomhedens overordnede værdier/strategi koblet med de konkrete CSRinitiativer? I høj grad 47% 26% 6% 12% I nogen grad 39% 48% 65% 48% I mindre grad 10% 19% 18% 18% Slet ikke 2% 7% 12% 15% Ved ikke 2% 0% 0% 6% Ledelse udfordringer ved CSR Når en virksomhed vælger aktivt at arbejde med CSR, er det ofte en strategisk beslutning, der træffes på det øverste ledelsesniveau. Det er derfor ofte en ledelsesbeslutning, som skal forplante sig ned gennem organisationen. 9

10 Selvom det ofte er en beslutning i den øverste ledelse, at der skal arbejdes med CSR har mellemlederne en nøglerolle i at få omsat strategierne til konkret arbejde i praksis. Lederne i undersøgelsen har i forskellig udstrækning været involveret i alle dele af arbejdet med CSR. 27 procent har været involveret i den strategiske del af CSR-arbejdet og 29 procent har været ansvarlig for implementeringen. Figur 5: Hvordan har din rolle været i forhold til CSRarbejdet/strategiprocessen? Gerne mere end et svar Jeg er ansvarlig for virksomhedens CSR-strategi 12% Jeg er involveret i den strategiske del af CSR-arbejdet 27% Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i virksomheden 12% Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i min afdeling 29% Jeg har enkelte opgaver i forbindelse med CSR-arbejdet 29% Jeg har ikke nogen rolle 24% Andet? Evt. kommentar: 2% Lederne føler sig i et vist omfang klædt på til at løse de CSR-opgaver, de bliver stillet overfor. Kun 14 procent føler at de er klædt for ringe på til at løse deres CSR-opgaver. Figur 6: Føler du dig klædt på til at løse dine CSR-opgaver? Ja i det væsentlige 35% Til dels 51% Nej, for ringe 14% Det ses af tabel 7, at der er en sammenhæng mellem graden af ansvar i arbejdet med CSR og følelsen af, at være klædt på til at løse CSR-opgaverne. De ledere der har størst ansvar føler sig bedre klædt på end ledere, der har et mindre ansvar for CSR-arbejdet. 10

11 Tabel 7: Føler du dig klædt på til at løse dine CSR-opgaver fordelt på hvordan din rolle har været i forhold til CSR-arbejdet/strategiprocessen. Føler du dig klædt på til at løse dine CSR-opgaver Hvordan har din rolle været i forhold til CSRarbejdet/strategi processen? Gerne mere end et svar Ja i det væsentlige Til dels Nej, for ringe Jeg er ansvarlig for virksomhedens CSR-strategi 43% 53% 3% 99% Jeg er involveret i den strategiske del af CSRarbejdet Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i virksomheden Jeg er ansvarlig for implementeringen af indsatsen i min afdeling Jeg har enkelte opgaver i forbindelse med CSRarbejdet I alt 49% 45% 6% 100% 58% 35% 6% 99% 46% 43% 11% 100% 33% 58% 8% 99% Jeg har ikke nogen rolle 19% 49% 32% 100% Andet 80% 20% 0% 100% Knap en tredjedel af lederne oplever, at arbejdet med CSR stiller nye krav til udfyldelsen af lederrollen. Figur 7: Oplever du at arbejdet med CSR stiller nye krav til din udfyldelse af lederrollen? Ja 32% Nej 53% Ved ikke 15% Virksomhedernes ledere møder generelt opbakning fra medarbejderne til arbejdet med CSR. Kun 9 procent af lederne oplever modstand fra medarbejderne. 11

12 Figur 8: Møder CSR-indsatsen opbakning eller modstand blandt medarbejderne? Meget opbakning 35% Lidt opbakning 50% Lidt modstand 8% Meget modstand 1% Ved ikke 6% Lederne på virksomhederne, der arbejder med CSR, har på forskellige måder og i forskelligt omfang involveret medarbejderne i arbejdet. Flest har prioriteret information af medarbejderne, men næsten lige så mange (73 procent) angiver, at medarbejderne har været involveret i konkrete opgaver i forbindelse med virksomhedens CSR-indsats. Figur 9: Har medarbejderne været involveret i CSR-indsatsen? I konkrete opgaver 73% Deltaget i arbejdsgrupper 45% Afholdt temamøder 33% Information 77% Andet 21% Undersøgelsen viser, at opbakningen blandt medarbejderne er størst på de virksomheder, hvor ledelsen har prioriteret information af medarbejderne højt og hvor medarbejderne har været involveret i konkrete opgaver. 12

13 Tabel 8: Møder CSR-indsatsen opbakning eller modstand blandt medarbejderne? Fordelt på hvordan medarbejderne har været involveret i CSR-arbejdet. Hvordan har medarbejderne været involveret i CSRarbejdet? I konkrete opgaver Deltaget i arbejdsgrupper Afholdt temamøder Information Andet Møder CSR-indsatsen opbakning eller modstand blandt medarbejderne? Meget opbakning Lidt opbakning Lidt modstand Meget modstand Ved ikke Ja 87% 72% 60% 50% 14% Nej 13% 20% 35% 50% 71% Ved ikke 0% 9% 5% 0% 14% Ja 64% 43% 24% 0% 0% Nej 32% 48% 71% 100% 86% Ved ikke 4% 10% 5% 0% 14% Ja 45% 31% 25% 0% 0% Nej 45% 59% 75% 100% 86% Ved ikke 9% 10% 0% 0% 14% Ja 89% 77% 57% 50% 36% Nej 9% 16% 43% 50% 50% Ved ikke 1% 6% 0% 0% 14% Ja 38% 14% 0% 0% 15% Nej 24% 42% 71% 100% 46% Ved ikke 38% 43% 29% 0% 38% Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i februar 2009 og baserer sig på svar fra 680 medlemmer af Ledernes spørgepanel. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Arbejdsmarkedschef Niels Aagaard, Telefon , Arbejdsmarkedskonsulent Rikke Kallesøe Raecke, Telefon eller Senior Analytiker Peter Lyngse, - Telefon: I tabeller med procentangivelser kan det ske at summen angives til 100%, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes at procentangivelsen er afrundet. 13

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012

Fokus på egne medarbejdere er god CSR. Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Fokus på egne medarbejdere er god CSR Vinsa Side-event den 13. november, 2012 Program Fokus på egne medarbejdere er god CSR hvor brænder det på lige nu? Danske virksomheder er frontløbere, når det gælder

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed

Socialt engagement på bundlinjen. - plads til rummelighed Socialt engagement på bundlinjen - plads til rummelighed Kan virksomheder tjene penge på at være gode? I mange virksomheder begynder socialt engagement og CSR - Corporate Social Responsibility som en hjertesag

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan DI Sådan Læs mere om Hvordan CSR kan styrke din virksomheds omdømme og øge medarbejdertilfredsheden i det daglige. Handel og ansvar Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

BAT s syn på CSR i byggeriet

BAT s syn på CSR i byggeriet BAT s syn på CSR i byggeriet Fagforbundene i BAT s indstilling til CSR og ønsker til indholdet i en CSR-strategi BAT 1. Introduktion CSR (Corporate Social Responsibility eller virksomhedernes samfundsansvar)

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Fakta om CSR People Prize

Fakta om CSR People Prize Fakta om CSR People Prize Det er Virksomhedsforum for Socialt Ansvar der, for 4. år i træk, uddeler den eftertragtede CSR People Prize. De har i over ti år arbejdet på at indsluse og fastholde socialt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Bæredygtig virksomhed 12. oktober 2011. Mogens Lindhard CSR Manager Grundfos A/S

Bæredygtig virksomhed 12. oktober 2011. Mogens Lindhard CSR Manager Grundfos A/S Bæredygtig virksomhed 12. oktober 2011 Mogens Lindhard CSR Manager Grundfos A/S Agenda Introduktion og proces Grundfos kort fortalt Hvad er bæredygtighed? Bæredygtighed virksomhed 2 Proces GRUNDFOS KORT

Læs mere

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S

CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S CSR-rapportering Kom godt i gang September 2009 Indhold Forord Definition af CSR Eksempler på CSR Potentialet i CSR-rapportering CSR ift. virksomhedens strategi Hvad siger lovgivningen om CSR-rapportering?

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

CSR som katalysator for arbejdsmiljøforbedringer i mindre virksomheder.

CSR som katalysator for arbejdsmiljøforbedringer i mindre virksomheder. CSR som katalysator for arbejdsmiljøforbedringer i mindre virksomheder. WIRE projektet 2008-2012 Working environment In Responsible Enterprises AM2011 - Workshop 112 NFA & CBS Centre for CSR Program 11.00

Læs mere

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariable ses sidst i dokumentet. Samlet set kom der svar fra 90 respondenter, hvilket giver en svarprocent på 12,8 procent. Det er ikke helt tilfredsstillende, da det giver en forholdsvis stor usikkerhed i svarene. Det er dog stadig muligt

Læs mere

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse?

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? -En undersøgelse af danske aktieanalytikeres & børsnoterede virksomheders brug af CSR-rapportering September 2008 1 VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Lederne Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Fraværets omfang... 5 Udviklingen i fraværet...

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009

erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Undersøgelse af Dansk Byggeris medlemmers erfaring med og behov for viden om samfundsansvar Maj 2009 Besvarelserne Besvarelser fordelt på antal ansatte* Dansk Byggeris medlemssammensætning Besvarelser

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 CSR - målepunkter for 2014. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 09 CSR - målepunkter for 2014. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. maj 2014 Mads Lund Larsen 09 CSR - målepunkter for 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender målepunkter for CSR 2014

Læs mere

Sammenhængen mellem virksomhedens størrelse og CSR-aktiviteter. 40% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sammenhængen mellem virksomhedens størrelse og CSR-aktiviteter. 40% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Virksomhedens størrelse: antal ansatte Når din virksomhed vokser, vil CSR få større betydning for måden, du driver forretning. Dette skyldes, at virksomhedens samfundsmæssige engag e- ment i stigende grad

Læs mere

Konkret har alle finansielle rådgivere i banken gennemgået en igangsat kompetencetest på områderne:

Konkret har alle finansielle rådgivere i banken gennemgået en igangsat kompetencetest på områderne: Corporate Social Responsibility i Lån & Spar Forretningsdrevet samfundsansvar I Lån & Spar har vi som nogen af de første i den finansielle sektor forholdt os til den sociale dimension af at drive virksomhed.

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV)

Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) 20. november 2014 Positionspapir: Creating Shared Value (CSV) Corporate Social Responsibility (CSR) eller samfundsansvar - er et begreb i konstant udvikling. Oprindeligt var CSR et frivilligt engagement

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 25. februar 2015 Styrket socialøkonomisk indsats 1. Resume Som en del af

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020

Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Dansk Jernbaneforbund Arbejdsmiljøstrategi 2016 til 2020 Vision, mission & målsætning 02 Indhold Arbejdsmiljøstrategien 2016 2020... 04 Vision for arbejdsmiljøet... 06 Mission på arbejdsmiljøområdet...

Læs mere

Lokalt samfundsansvar i praksis

Lokalt samfundsansvar i praksis Lokalt samfundsansvar i praksis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Sammenfatning af Evalueringsrapport Udarbejdet af April 2009 1 1 Baggrund Den danske samfundsmodel giver en god platform for at styrke markedsføringen

Læs mere

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen

Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje. DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje DI Arbejdsmiljøkonference 2013 Gitte Krusholm Nielsen Lidt tal og kompetencer 2012: 660 ansatte 500 mio. omsætning 90 konsulenter i Ledelse, Sundhed & Arbejdsmiljø

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere