DET GRØNNE BLAD Nummer 5 Udgivet siden 1973 Oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GRØNNE BLAD Nummer 5 Udgivet siden 1973 Oktober 2013"

Transkript

1 DET GRØNNE BLAD Nummer 5 Udgivet siden 1973 Oktober 2013 Formandens Klumme Budget tanker for 2014 Siden sidst Forord fra redaktøren Af Brian Rene Pedersen I denne udgave af det grønne blad vil formanden skrive lidt om den kommende valgkamp, gruppeformanden skriver lidt om Det Konservative Folkeparti forslag og tanker til et budget for Redaktøren vil kommer lidt rundt om landsrådet som i år blev afholdt på Tivoli hotellet, samt Henning Lindhardts spændene foredrag om modstanden på vestegnen under 2 verdenskrig. God læsning

2 Formandens klumme Af Lars Gravgaard Hansen Her to måneder før valget er vælgerforeningen ved at være på plads med kampagnen som skal sikre Konservativ fremgang! Alle seks kandidater er kampklare og i gang på hver sin måde. Valgkampen udkæmpes ude hos folk, på gaderne og i alle former for medier! Vi kandidater har hver vores tilgang til, hvordan vi skal sikre stemmer nok og først d. 19 november ved vi, om vores forskellige strategier belønnes, men I har formandens ord for, at der kæmpes og at der kæmpes bravt! Vi får igen en helt fantastisk valgkamp i Albertslund og vi vil igen være dominerende i gadebilledet! Der er mange forskellige ting der skal klares i forbindelse med et valg og vi kandidater har brug for hjælp! Hjælp til at dele materialer ud, hjælp til at hænge plakater op og hjælp til at være synlige når vi skal i centret og vise os frem! Det er mit håb, at der blandt jer, medlemmer, findes folk som vil give en hånd med? En hjælp med at dele valgavis, personlig flyer eller andet materiale ud. Vores ambition er, at alle Albertslunds postkasser skal have en kopi af valgavisen, at alle seks kandidaters personlige flyers bliver delt ud, det er yderligere eksemplarer, eller så mange af dem som mulig og at vi er i centret minimum tre gange i november måned! En stor opgave, men med jeres hjælp bliver det en overkommelig udgave! Hvis du vil hjælpe så skriv til Thomas Vallentin på følgende mail adresse: ell.tlf Kommunalbestyrelsesmødet september 2013 Kommunalbestyrelsesmødet i september måned vil nok først og fremmest blive husket for, at Albertslund fik vedtaget en Erhvervs strategi! En strategi der skal sikre tilgang af virksomheder og nye arbejdspladser til kommunen. Vanen tro var enhedslisten imod. De kan eller vil ikke acceptere at det private arbejdsmarked skal tjene penge. De mener alvorligt, at kommunen lige så godt kunne udføre alt arbejdet og spare den profit som blandt andet bruges til at holde Danmark igang. Det er underholdende, men også lidt skræmmende at have sådanne folk til at bestemme. Vi må håbe, at der ikke kommer for mange af dem, ved næste valg! En anden sag som fyldte lidt var vedtagelsen af at sælge hotel grunden til gymnasiet. Hotel grunden ligger langs Albertslund vej modsat centret ved lægehuset! Det er vigtigt for kommunen at fastholde et gymnasium derfor besluttede kommunalbestyrelsen at sælge grunden til en pris som er under vurderingen! Dette er fuldt ud lovligt og i overensstemmelse med praksis og det er også nødvendigt, hvis gymnasiet skal kunne drives videre som selvstændig institution. Derudover var første behandlingen af budgettet for 2014 på programmet. Igen til næste år ser det ud som om, at der bliver tale om et rødt budget uden borgerlig indblanding. Vi kan dog glæde os over, at borgmesteren har meldt ud, at der ikke kommer en ny skattestigning, bortset fra den på grundskylden og hvad der ellers bliver pålagt af skjult skat, såkaldte forbrugsafgifter.

3 Højdespringer 2015 Idrætsby 2017 Budget

4 ET HOLDBART BUDGET MED PERSPEKTIVER Vi sænker skatterne og opretholder et højt serviceniveau. Vi ønsker, at Albertslund bliver fremtidens familie-, idræts- og erhvervsby. Vi sætter gang i det lokale erhvervsliv og forfølger målet om nye arbejdspladser inden Ligesom vi sætter hurtigere gang i dele af 2024-planen. Vi vender udviklingen på sundhedsområdet gennem en målrettet og offensiv indsats, der hvor vi ved der er problemer. Vi giver plads til og mulighed for at udfolde sit fulde potentiale i alle aspekter af livet. På den måde gør vi Albertslund endnu mere attraktiv både for borgere og erhvervsliv. Det kræver et stærkt fundament og et tydeligt politisk signal om retningen. Det sætter vi i gang med dette budgetforslag, som tager afsæt i forvaltningens budgetkatalog og rammer der er meldt ud på ØU-mødet den 17. september. Vi holder fokus på borgerne og borgernes økonomi, ved ikke at bruge flere penge end højest nødvendigt og lade gevinsten komme alle til gode. Vækst og beskæftigelsesinitiativer for 271,8 mio. I den seneste opgørelse fra DI om det lokale erhvervsklima falder Albertslund fra en 37. plads til en 74. plads. Vi vil gøre Albertslund til højdespringer i erhvervsklima i For at medvirke til at skabe vækst og arbejdspladser i Albertslund sætter vi ind med tre offensive indsatser for at forbedre rammevilkårene. Dækningsafgiften på erhvervslivet fjernes for at skabe råderum i virksomhederne til ansættelser. Personskatten sænkes med 0,6 procentpoint til 24,5 procent og grundskyldspromillen sænkes med 2,94 promille til 31 promille, for dermed at give borgerne flere penge til forbrug, der kan stimulerer de lokale virksomheder. Det giver samlet set borgerne og erhvervslivet en besparelse på kr. 271,8 mio. over 4 år. Dermed kan vi gøre Albertslund attraktiv for både nye og eksisterende virksomheder og til erhvervsmæssig højdespringer, og det vil uden tvivl føre flere nye arbejdspladser med sig. Albertslund har skyhøje udgifter til forsørgelse. Ved at omlægge beskæftigelsesindsatsen nærmer vi os over årerne udgiftsniveauet for kommuner med samme rammevilkår og sammen med byens erhvervsliv får vi skabt nye arbejdspladser. Vi henter kr. 50,0 mio. ad den vej over 4 år. Samtidig afsætter vi midler til Erhvervsudvikling jf. budgetkataloget.

5 Der ydes dækning for provenutabet på dækningsafgiften og kommuneskatten med 75 %, 50 %, 50 % og 25 % i budgettets fire år. Det giver en samlet indtægt på kr. 104,6 mio. Borgernære serviceudvidelser Vi gennemfører en række af budgetkatalogets forslag til serviceudvidelser og genindfører også 50-timers åbningstid i daginstitutionerne. Vi finder penge til at klippe græs og opstille mål på en del af de nu nedlagte boldbaner rundt omkring i kommunen. Vi opretter en borgerrådgiver funktion, som referer direkte til kommunaldirektøren. Albertslund er på mange områder en by i forfald, derfor reducerer vi kun ganske lidt i det fremlagte anlægs- og investeringsprogram. Vi mener eksempelvis at man sagtens kan lave Birkelundgård om til et endnu mere velfungerende kulturhus for færre midler. Samtidig ønsker vi at afsætte midler til at forbedre adgangsforholdene til Roskilde Kro, som også bruges af mange engagerede frivillige. Vi afsætter midler til fysiske forbedringer af folkeskolerne som følge af folkeskolereformen og køber en bus som skoler og institutioner kan bruge til eksempelvis kørsel til og fra svømning og på forskellige ekskursioner og udflugter. Albertslund skal være tryg og rar at færdes i, derfor finder vi inden for rammen midler til at gøre adgangsforholdene til eksempelvis busstoppestederne bedre for handicappede, dårligt gående og forældre med barnevogne. Idrætsby 2017 Vi vil gøre Albertslund til en idrætsby ved at investere bredt i anlæg og faciliteter, der kommer alle udøvere til gode. Der afsættes en ramme på kr. 150 mio. der udmøntes i tæt samarbejde med organiserede såvel som den uorganiserede idræt, så vi får mest muligt for pengene. Investeringerne finansieres ved fremskynde frasalg af aktiver jf planen. Ud over den afsatte ramme søges partnerskaber og andre former for medfinansiering. Mere sundhed for pengene Albertslunds bruger væsentligt flere penge på behandling af sygdomme end andre kommuner i Regionen. Vi afsætter kr. 6,4 mio. over 4 år til at udarbejde sundhedsøkonomiske analyser der kan anvise årsagerne til kostbare og unødige indlæggelser og dermed skabe grundlag for en proaktiv indsats for at undgå dem. En del af pengene målrettes forebyggende indsatser på det helt praktiske og borgernære ved at forebygge faldulykker med efterfølgende dyre indlæggelser. Flere sundhedsydelser leveret fra det kommende sundhedshus skal forbedre de sundhedsfaglige kompetencer i Albertslund og understøtte byens plejepersonale og hjemmehjælpere.

6 Nødvendige effektiviseringer Albertslund ligger markant over landsgennemsnittet på en lang række områder. Faktisk koster administrationen i Albertslund 25 % mere end gennemsnit. Vi vil effektivisere administrationen med 12,5 % over 4 år. Samtidig oprettes en varig effektiviseringspulje på 2 mio. kr. årligt. Nettogevinsten ved at effektiviserer halvdelen af meromkostningerne udgør kr. 76,8 mio. over 4 år. Vi gennemfører en række af budgetkatalogets besparelsesforslag og henter ad den vej kr. 109,6 mio. over 4 år. Albertslund er gode til at konkurrenceudsætte, men vi kan blive endnu bedre. Ved at øge udsættelsesprocenten til 37,5% over 4 år henter vi i alt kr. 60,3 mio. Samlet set gennemføres der effektiviseringer og besparelser for kr. 246,7 mio. over 4 år.

7 Løbende priser, mio. kr. BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift ekskl. forsyning mv Skat, tilskud/udligning, renter Strukturel driftsbalance (1) Effektiviseringer Effektivisering på administration 10,0 20,0 27,4 27,4 - effektiviseringspulje -2,0-2,0-2,0-2,0 Besparelser jf. Budgetkatalog - tekniske ændringer jf. Budgetkatalog s. 3 5,2 4,7 4,7 4,7 - nedlæggelse af undervisningsmaterialesamlingen 0,7 1,0 1,0 1,0 - omstrukturering vedr. sprogindsats 0,4 0,5 0,5 0,5 - besparelse på sprogundervisning på VSK 0,5 0,5 0,5 0,5 - fjernelse af økonomisk tilskud til storebror/-søster lektiehjælpsordnign 0,2 0,2 0,2 0,2 - reduktion af pulje til dansk som andetsprog 0,2 0,5 0,5 0,5 - nedlæggelse af lejrskoleophold i Grønland 0,2 0,2 0,2 0,2 - fjernelse af tilskud til højskoleophold 0,1 0,1 0,5 0,5 - engangsbesparelse på skolechefens pulje 0,3 0,3 0,3 0,3 - takststigning på Albertslund bibliotek 0,05 0,05 0,05 0,05 - drift omsorgssystem - engangsbesparelse 0,1 - besparelse politikernes rådighedsbeløb 0,3 0,3 0,3 0,3 - bygningsvedligeholdelsesrammen 10 - nulprisfremskrivning 0,18 1,8 1,8 1,8 Konkurrenceudsættelse (37,5%) / Effektivisering 5,0 12,0 18,0 25,3 Effektiviseringer i alt 31,3 40,0 53,9 61,2 Strukturel driftsbalance (2) Beskæftigelse og Erhvervsliv Nedsættelse af dækningsafgiften fra 10 til 0-26,2-26,6-27,1-27,6 - dækning af provenutab 19,6 13,3 13,6 6,9 Erhvervsudvikling jf. Budgetkatalog -1,0-1,0-1,0-1,0 Besparelse på forsørgelse 5,0 10,0 15,0 20,0 Øgede skatteindtægter og sparede udgifter anslået 6,0 12,0 18,0 24,0 Beskæftigelse og Erhvervsliv i alt 3,5 7,7 18,4 22,3 Borgernes økonomi Skattenedsættelse fra 25,1 til 24,5-24,7-25,3-26,3-27,1 - dækning af provenutab 18,6 12,7 13,1 6,8 Nedsættelse af grundskyld fra 33,94 til 31,00-14,8-15,1-15,4-15,6 Borgernes økonomi i alt -20,9-27,7-28,6-35,9 Hjemmehjælp -0,4-0,4-0,4-0,4

8 Borgerrådgiver -0,5-0,5-0,5-0,5 Sekretarialtsbistand til Ældrerådet -0,3-0,3-0,3-0,3 Udgående digitaliseringshjælp til ændre -0,5-0,5-0,5-0,5 Demokratiserings og borgerinddragelses initiativer -0,4-0,4-0,4-0,4 Konsekvenser af øget aktivitet -2,1-2,1-2,1-2,1 Nye opgaver på sundhedsområdet -2,1-2,1-2,1-2,1 TV streaming af KB møder -0,2-0,1-0,1-0,1 Drift af klubbus på stadion -0,2-0,2-0,2-0,2 Ændringer til græsplejeaftale -0,5-0,5-0,5-0,5 Øget risikostyringsindsats -1,3-1,3-1,3-1,3 Serviceudvidelser i alt -10,0-9,9-9,9-9,9 Et sundere Albertslund Sundhedsøkonomisk analyse og regnskab -0,5-0,5-0,5-0,5 Sundhedsøkonomisk forebyggelsesindsats -2,5-2,5-2,5-2,5 Besparelse på aktivitetsbestemt medfinansiering 0,0 1,6 3,2 4,8 Et sundere Albertslund i alt -3,0-1,4 0,2 1,8 Strukturel driftsbalance (3) Anlægs investeringer Anlæg ekskl. forsyning i alt (1) Resultat (1) Reduktion i anlægsprogram 3.3 Klatrevæg 3,8 5.3 Birkelundgård 0,3 1,5 3,0 9.3 cykelhandleplan 1,5 6.3 Kanalgaden 2,0 2,0 2,0 2,0 9.8 Solcelleplan kommunale bygninger 5,0 9.9 Planlægning på fængselsgrunden 0,5 0, Planlægning på hyldeagergrunden 0,5 0, Albertslund ,5 1,5 8.4 opkøb af arealer 2,5 2,5 2,5 2,5 Reduktion i anlægsprogram i alt 8,6 6,5 11,5 11,5 Udvidelse i anlægsprogrammet Roskilde kro -1,0 Klubbus placeret på stadion (Skolesvømning om dagen) -1,0 Pujle til fysiske forbedringer ifbm. Folkeskolereform -2,0-2,0 Udvidelser i anlægsprogrammet i alt -3,0-3,0 0,0 0,0 Albertslund indrætsby Realisering af anlægsaktiver Investeringsprogram for idrætsby

9 Samlet Albertslund idrætsby Anlæg ekskl. forsyning i alt (2) -93,1-7,1-84,8-90,8 Resultat (2) Nettoafdrag (1) Ekstraordinær gældsafvikling Nettoafdrag (2) Forsyning og finansforskydninger Likviditetspåvirkning (1) Ultimobeholdning (primo 2014=127,9) (1) Likviditetspåvirkning (2) Ultimobeholdning (primo 2014=127,9) (2) Valget står for døren Af Brian Rene Pedersen Som mange sikkert har fundet ud af er der kommunalvalg og regionsrådsvalg og de konservative er klar til valget. Vi har arbejdet hårdt her på sidste for at være klar til at male byen grøn, vi har blandt andet været ude og gå dør til og møde mange vælgere og er blevet meget positivt modtaget samt fået nogle gode snakke med vælgerne. Ved den første paneldebat som var på cafe 72 i kanalen var gruppeformand Pia Brandt Halling klar til at forsvarer de grønne farver, en debat der handlet om hvordan vi skal bo i fremtiden med renoveringen af de almene boliger. Der to panel debatter igen tirsdag. D. 22 oktober hvor på Herstedlund skole hvor folkeskolen er temaet, her vil Pia Brandt Halling igen stå i panelet og Borgmester Steen Christiansen er også at finde i panelet så mon ikke han får kamp til stregen. På stadion vil vi også være at finde her er temaet idrætten. Biilal Zahoor vil være klar i panelet på Kongsholm Gymnasium Onsdag d. 30. oktober hvor temaet vil være Social-, Børne og integrationsministeriets kampagne Alles valg De sidste tre Lørdage vil vi være klar i Albertslund centrum, hvor vi er klar at vise farverne.

10 Siden sidst Af Brian Rene Pedersen Landsrådet blev i år afholdt på Tivoli hotellet, fra Albertslund havde Lars Gravgaard, Peter Koch og Brian Pedersen taget hele vejen fra Albertslund for at deltage i landsrådet. Landsrådet bød igen i år mange tale, formand Lars Barfoeds tale handlede jo ikke overaskende om kommunevalget og valget til Europa parlementet. Lars Barfoed nævnte blandt andet i sin tale at på sin rund tur rundt omkring i landet mødte han mange gode konservativ kræfter som var og er klar til kommunevalget d. 19 November, klar til at vinde mindst 12 konservative borgmester poster og det r jeg sikker på vi nok skal gøre for min helt klare opfattelse er at de Konservative vælgerforeninger er klar.et vigtigt tema som Lars Barfoed understregede var borgerne i centrum, borgerne før systemet og ikke mindst familierne i centrum. Et af de lidt mere underholdene under indslag var de unge Konservative nemlig ku`erne ikke mindst deres formand Kristoffer Beck, han slog fast at vi står over for et alt afgørende valg, et valg de er klar til at vinde, vi skal kæmpe for at bevare vores position, vi skal hænge på et hvert gadehjørne frem på gader og stræder og vise at der er brug for de konservative, som Kristoffer Beck gjorde klar vi skal give dem baghjul den 19 November for kun med arbejdet kan vi med målet nå. At se så mange unge Konservative Kræfter der kæmper går vi en god Konservativ periode i møde. Foredrag Birkelundgård Vi har også haft et arrengement i vælgerforeningen et foredrag af Henning Lindhardt som handlede om modstanden på vestegnen der mest handlede om diverse bombe sprængninger, meget spændene foredrag hvor 25 personer havde fundet vejen birkelundgård for at høre Henning fortæller. Kommunevalget 2013 Kommunevalget nærmere sig og jeg godt i gang med min egen valg kamp jeg har på nuværende tidspunkt været ud og ringe på ca 400 døre og er blevet rigtig godt modtaget, fået nogle gode snakke med borgerne og om det at stille op kommunevalget og om hvorfor jeg stiller op, og hvorfor gør jeg så det, jo det gør jeg at forbi mener det er tid udskiftning til kommunalbestyrelsen som i alt for mange år bæret præg af rødt flertal og det er svært at få noget igennem. Min egen lille historie i små træk, da min datter i en alder af syv år udviklede angst som er et usynligt handicap som ikke mange kender til. Hendes angst blev udviklet i folkeskolen på grund af en lære og da vi ikke selv vidste meget om hvordan vi skulle tackle det, bad vi skolen samt kommunen om hjælp de fik vi også troede vi kom til et rådsmødet hvor hele 13 personer sad med om bordet, blev vi stillet spørgelsmålet hvad gør vi, der tænkte jeg det må da være os der stiller det spørglsmål, og så startet kampen men vi opgav og søgte hjælp ude i byen, der blev jeg enig med mig selv at kan jeg gøre noget til at andre forældre ikke sommer i samme situation ville jeg gøre det derfor stiller jeg op. Der skal langet mere fokus på de udsatte børn og børn med usynlig handicap.

11 Kalender Tirsdag d. 22. oktober kl Vælgermøde på Albertslund Stadion AIF samler politikere og borgere til et vælgermøde om idrætten i Albertslund. Aftenens ordstyrer vil være Adm. direktør i Dansk Erhverv Jens Klarskov. Tirsdag d. 22. oktober kl Vælgermøde på Herstedlund skole Folkeskolen er temaet, når Herstedlund Skole holder vælgermøde. Borgmester Steen Christiansen og Gruppeformand Pia Halling er blandt de politikere i panelet. Onsdag d. 30. oktober kl Et anderledes valgmøde på Kongsholm Gymnasium Valgmødet er Social-, Børne- og Integrationsministeriets kampagne Alles valg Valgmødet adskiller sig fra andre valgmøder, idet forløbet er bygget op om fire kortfilm, der udfolder fire konkrete dilemmaer, som kommunalpolitikere kan tænkes at stå i, når de skal vælge at afsætte penge til det ene eller andet indsatsområde. Efter hver film skal både kommunalpolitikere og deltagere tage stilling til dilemmaet og stemme via sms, og de skal debattere dilemmaet fra filmen. Billal Zahoor er blandt politikerne i panelet. Mandag d. 11. november kl Valgmøde i Herstedvester forsamlingshus (Program vil blive udsendt snarest) Tirsdag d. 19. november Kommunal- og regionsvalg Efter valget mødes alle kandidaterne under samme tag til valgcafé (Tid og sted annonceres senere) Søndag d. 24. november kl Vælgerforeningens julefrokost på Birkelundgård (Sæt kryds i kalenderen allerede nu) Torsdag d. 9. januar kl Ordinær generalforsamling på Birkelundgård (Dagsordnen vil blive udsendt i december)

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 2 2013 19. årgang Efterår, vinter og forår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 2 2013 19. årgang Efterår, vinter og forår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 2 2013 19. årgang Efterår, vinter og forår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Borgmester for en grøn, social, effektiv og veldrevet

Læs mere

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken

Vi ses til sildemøde. Kalenderen. I dette blad kan du bl.a. læse: 1. november Foyeren Kl. 11-13. Formandens tanker om flygtningepolitikken Nr. 10 November 2014 Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 4. Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Rådhusets kantine, kl. 19.30 5. Reception for Mogens Lykketoft, Taastrup

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2015 21. årgang Forår og sommer Ny borgerlig regering skal føre borgerlig politik Et velstående, menneskeligt og grønt Danmark! C for: Kontinuitet Kvalitet

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 5.0, af september 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Høring om budget 2016-2019

Høring om budget 2016-2019 Høring om budget 2016-2019 Foto: Kenneth Jensen. Første spadestik i Vinge 26. maj 2015. Det var ikke kun de voksne, der havde gang i spaderne. Øvrige billeder i publikationen er ligeledes taget af Kenneth

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen! Medlemsblad for Konservative i København Nr. 2 - Oktober 2005 - Årgang 124 - Udgivet siden 1881 Indlæg fra: BR-kandidater! Se side 4-14 Formanden starter valgkampagnen! Se side 3 INDHOLD Leder Se side

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 21 September 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Skat og tillid..!

Nyhedsbrev nr. 21 September 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Skat og tillid..! Nyhedsbrev nr. 21 September 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Skat og tillid..! Af Eva Møller, fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Disse to ord og ordene Betal din skat

Læs mere

taburetten Kommunal- og regionsvalg 2005 Regionen skal være forbillede Side 3 Tema NR. 1 NOVEMBER 2005 Jørgen Christensen:

taburetten Kommunal- og regionsvalg 2005 Regionen skal være forbillede Side 3 Tema NR. 1 NOVEMBER 2005 Jørgen Christensen: NR. 1 NOVEMBER 2005 taburetten Jørgen Christensen: Regionen skal være forbillede Side 3 Kommunal- og regionsvalg 2005 Tema Bertel Haarder: Stærkere ledelse i skolen Side 4 Rikke Hvilshøj: Behov for en

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby.

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby. NYHEDSBREV Oktober 2014...nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg

Læs mere

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Høringsforslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Høringsforslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 18-09-2012 10. klasse center Høringssvar 17-09-2012 Børneby Glesborgs bestyrelse Høringssvar Distrikt Vestre

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13 Nr. 2 september 2006 1. årgang Socialdemokraten Læs bl.a. om: 2 I vadestedet 13 Kommunesammenlægning set fra en ansats synsvinkel 3 Et år er snart gået 14 Jakob går fra borde! 4 Nu prøver jeg at blande

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Roskilde Konservative Vælgerforening.

Roskilde Konservative Vælgerforening. Roskilde Konservative Vælgerforening. Nr. 1. Februar 2012 PerspeCtiv udgives af Roskilde Konservative Vælgerforening og udsendes som medlemsorietering. Redaktion Keld Holm, ansvarshavende, Tlf.: 4635 4480

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2013 19. årgang Forår, sommer og efterår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Kommunalvalg den 19. november 2013 Vi stiller op for byens parti Frederiksberg

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere