DET GRØNNE BLAD Nummer 5 Udgivet siden 1973 Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GRØNNE BLAD Nummer 5 Udgivet siden 1973 Oktober 2013"

Transkript

1 DET GRØNNE BLAD Nummer 5 Udgivet siden 1973 Oktober 2013 Formandens Klumme Budget tanker for 2014 Siden sidst Forord fra redaktøren Af Brian Rene Pedersen I denne udgave af det grønne blad vil formanden skrive lidt om den kommende valgkamp, gruppeformanden skriver lidt om Det Konservative Folkeparti forslag og tanker til et budget for Redaktøren vil kommer lidt rundt om landsrådet som i år blev afholdt på Tivoli hotellet, samt Henning Lindhardts spændene foredrag om modstanden på vestegnen under 2 verdenskrig. God læsning

2 Formandens klumme Af Lars Gravgaard Hansen Her to måneder før valget er vælgerforeningen ved at være på plads med kampagnen som skal sikre Konservativ fremgang! Alle seks kandidater er kampklare og i gang på hver sin måde. Valgkampen udkæmpes ude hos folk, på gaderne og i alle former for medier! Vi kandidater har hver vores tilgang til, hvordan vi skal sikre stemmer nok og først d. 19 november ved vi, om vores forskellige strategier belønnes, men I har formandens ord for, at der kæmpes og at der kæmpes bravt! Vi får igen en helt fantastisk valgkamp i Albertslund og vi vil igen være dominerende i gadebilledet! Der er mange forskellige ting der skal klares i forbindelse med et valg og vi kandidater har brug for hjælp! Hjælp til at dele materialer ud, hjælp til at hænge plakater op og hjælp til at være synlige når vi skal i centret og vise os frem! Det er mit håb, at der blandt jer, medlemmer, findes folk som vil give en hånd med? En hjælp med at dele valgavis, personlig flyer eller andet materiale ud. Vores ambition er, at alle Albertslunds postkasser skal have en kopi af valgavisen, at alle seks kandidaters personlige flyers bliver delt ud, det er yderligere eksemplarer, eller så mange af dem som mulig og at vi er i centret minimum tre gange i november måned! En stor opgave, men med jeres hjælp bliver det en overkommelig udgave! Hvis du vil hjælpe så skriv til Thomas Vallentin på følgende mail adresse: ell.tlf Kommunalbestyrelsesmødet september 2013 Kommunalbestyrelsesmødet i september måned vil nok først og fremmest blive husket for, at Albertslund fik vedtaget en Erhvervs strategi! En strategi der skal sikre tilgang af virksomheder og nye arbejdspladser til kommunen. Vanen tro var enhedslisten imod. De kan eller vil ikke acceptere at det private arbejdsmarked skal tjene penge. De mener alvorligt, at kommunen lige så godt kunne udføre alt arbejdet og spare den profit som blandt andet bruges til at holde Danmark igang. Det er underholdende, men også lidt skræmmende at have sådanne folk til at bestemme. Vi må håbe, at der ikke kommer for mange af dem, ved næste valg! En anden sag som fyldte lidt var vedtagelsen af at sælge hotel grunden til gymnasiet. Hotel grunden ligger langs Albertslund vej modsat centret ved lægehuset! Det er vigtigt for kommunen at fastholde et gymnasium derfor besluttede kommunalbestyrelsen at sælge grunden til en pris som er under vurderingen! Dette er fuldt ud lovligt og i overensstemmelse med praksis og det er også nødvendigt, hvis gymnasiet skal kunne drives videre som selvstændig institution. Derudover var første behandlingen af budgettet for 2014 på programmet. Igen til næste år ser det ud som om, at der bliver tale om et rødt budget uden borgerlig indblanding. Vi kan dog glæde os over, at borgmesteren har meldt ud, at der ikke kommer en ny skattestigning, bortset fra den på grundskylden og hvad der ellers bliver pålagt af skjult skat, såkaldte forbrugsafgifter.

3 Højdespringer 2015 Idrætsby 2017 Budget

4 ET HOLDBART BUDGET MED PERSPEKTIVER Vi sænker skatterne og opretholder et højt serviceniveau. Vi ønsker, at Albertslund bliver fremtidens familie-, idræts- og erhvervsby. Vi sætter gang i det lokale erhvervsliv og forfølger målet om nye arbejdspladser inden Ligesom vi sætter hurtigere gang i dele af 2024-planen. Vi vender udviklingen på sundhedsområdet gennem en målrettet og offensiv indsats, der hvor vi ved der er problemer. Vi giver plads til og mulighed for at udfolde sit fulde potentiale i alle aspekter af livet. På den måde gør vi Albertslund endnu mere attraktiv både for borgere og erhvervsliv. Det kræver et stærkt fundament og et tydeligt politisk signal om retningen. Det sætter vi i gang med dette budgetforslag, som tager afsæt i forvaltningens budgetkatalog og rammer der er meldt ud på ØU-mødet den 17. september. Vi holder fokus på borgerne og borgernes økonomi, ved ikke at bruge flere penge end højest nødvendigt og lade gevinsten komme alle til gode. Vækst og beskæftigelsesinitiativer for 271,8 mio. I den seneste opgørelse fra DI om det lokale erhvervsklima falder Albertslund fra en 37. plads til en 74. plads. Vi vil gøre Albertslund til højdespringer i erhvervsklima i For at medvirke til at skabe vækst og arbejdspladser i Albertslund sætter vi ind med tre offensive indsatser for at forbedre rammevilkårene. Dækningsafgiften på erhvervslivet fjernes for at skabe råderum i virksomhederne til ansættelser. Personskatten sænkes med 0,6 procentpoint til 24,5 procent og grundskyldspromillen sænkes med 2,94 promille til 31 promille, for dermed at give borgerne flere penge til forbrug, der kan stimulerer de lokale virksomheder. Det giver samlet set borgerne og erhvervslivet en besparelse på kr. 271,8 mio. over 4 år. Dermed kan vi gøre Albertslund attraktiv for både nye og eksisterende virksomheder og til erhvervsmæssig højdespringer, og det vil uden tvivl føre flere nye arbejdspladser med sig. Albertslund har skyhøje udgifter til forsørgelse. Ved at omlægge beskæftigelsesindsatsen nærmer vi os over årerne udgiftsniveauet for kommuner med samme rammevilkår og sammen med byens erhvervsliv får vi skabt nye arbejdspladser. Vi henter kr. 50,0 mio. ad den vej over 4 år. Samtidig afsætter vi midler til Erhvervsudvikling jf. budgetkataloget.

5 Der ydes dækning for provenutabet på dækningsafgiften og kommuneskatten med 75 %, 50 %, 50 % og 25 % i budgettets fire år. Det giver en samlet indtægt på kr. 104,6 mio. Borgernære serviceudvidelser Vi gennemfører en række af budgetkatalogets forslag til serviceudvidelser og genindfører også 50-timers åbningstid i daginstitutionerne. Vi finder penge til at klippe græs og opstille mål på en del af de nu nedlagte boldbaner rundt omkring i kommunen. Vi opretter en borgerrådgiver funktion, som referer direkte til kommunaldirektøren. Albertslund er på mange områder en by i forfald, derfor reducerer vi kun ganske lidt i det fremlagte anlægs- og investeringsprogram. Vi mener eksempelvis at man sagtens kan lave Birkelundgård om til et endnu mere velfungerende kulturhus for færre midler. Samtidig ønsker vi at afsætte midler til at forbedre adgangsforholdene til Roskilde Kro, som også bruges af mange engagerede frivillige. Vi afsætter midler til fysiske forbedringer af folkeskolerne som følge af folkeskolereformen og køber en bus som skoler og institutioner kan bruge til eksempelvis kørsel til og fra svømning og på forskellige ekskursioner og udflugter. Albertslund skal være tryg og rar at færdes i, derfor finder vi inden for rammen midler til at gøre adgangsforholdene til eksempelvis busstoppestederne bedre for handicappede, dårligt gående og forældre med barnevogne. Idrætsby 2017 Vi vil gøre Albertslund til en idrætsby ved at investere bredt i anlæg og faciliteter, der kommer alle udøvere til gode. Der afsættes en ramme på kr. 150 mio. der udmøntes i tæt samarbejde med organiserede såvel som den uorganiserede idræt, så vi får mest muligt for pengene. Investeringerne finansieres ved fremskynde frasalg af aktiver jf planen. Ud over den afsatte ramme søges partnerskaber og andre former for medfinansiering. Mere sundhed for pengene Albertslunds bruger væsentligt flere penge på behandling af sygdomme end andre kommuner i Regionen. Vi afsætter kr. 6,4 mio. over 4 år til at udarbejde sundhedsøkonomiske analyser der kan anvise årsagerne til kostbare og unødige indlæggelser og dermed skabe grundlag for en proaktiv indsats for at undgå dem. En del af pengene målrettes forebyggende indsatser på det helt praktiske og borgernære ved at forebygge faldulykker med efterfølgende dyre indlæggelser. Flere sundhedsydelser leveret fra det kommende sundhedshus skal forbedre de sundhedsfaglige kompetencer i Albertslund og understøtte byens plejepersonale og hjemmehjælpere.

6 Nødvendige effektiviseringer Albertslund ligger markant over landsgennemsnittet på en lang række områder. Faktisk koster administrationen i Albertslund 25 % mere end gennemsnit. Vi vil effektivisere administrationen med 12,5 % over 4 år. Samtidig oprettes en varig effektiviseringspulje på 2 mio. kr. årligt. Nettogevinsten ved at effektiviserer halvdelen af meromkostningerne udgør kr. 76,8 mio. over 4 år. Vi gennemfører en række af budgetkatalogets besparelsesforslag og henter ad den vej kr. 109,6 mio. over 4 år. Albertslund er gode til at konkurrenceudsætte, men vi kan blive endnu bedre. Ved at øge udsættelsesprocenten til 37,5% over 4 år henter vi i alt kr. 60,3 mio. Samlet set gennemføres der effektiviseringer og besparelser for kr. 246,7 mio. over 4 år.

7 Løbende priser, mio. kr. BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift ekskl. forsyning mv Skat, tilskud/udligning, renter Strukturel driftsbalance (1) Effektiviseringer Effektivisering på administration 10,0 20,0 27,4 27,4 - effektiviseringspulje -2,0-2,0-2,0-2,0 Besparelser jf. Budgetkatalog - tekniske ændringer jf. Budgetkatalog s. 3 5,2 4,7 4,7 4,7 - nedlæggelse af undervisningsmaterialesamlingen 0,7 1,0 1,0 1,0 - omstrukturering vedr. sprogindsats 0,4 0,5 0,5 0,5 - besparelse på sprogundervisning på VSK 0,5 0,5 0,5 0,5 - fjernelse af økonomisk tilskud til storebror/-søster lektiehjælpsordnign 0,2 0,2 0,2 0,2 - reduktion af pulje til dansk som andetsprog 0,2 0,5 0,5 0,5 - nedlæggelse af lejrskoleophold i Grønland 0,2 0,2 0,2 0,2 - fjernelse af tilskud til højskoleophold 0,1 0,1 0,5 0,5 - engangsbesparelse på skolechefens pulje 0,3 0,3 0,3 0,3 - takststigning på Albertslund bibliotek 0,05 0,05 0,05 0,05 - drift omsorgssystem - engangsbesparelse 0,1 - besparelse politikernes rådighedsbeløb 0,3 0,3 0,3 0,3 - bygningsvedligeholdelsesrammen 10 - nulprisfremskrivning 0,18 1,8 1,8 1,8 Konkurrenceudsættelse (37,5%) / Effektivisering 5,0 12,0 18,0 25,3 Effektiviseringer i alt 31,3 40,0 53,9 61,2 Strukturel driftsbalance (2) Beskæftigelse og Erhvervsliv Nedsættelse af dækningsafgiften fra 10 til 0-26,2-26,6-27,1-27,6 - dækning af provenutab 19,6 13,3 13,6 6,9 Erhvervsudvikling jf. Budgetkatalog -1,0-1,0-1,0-1,0 Besparelse på forsørgelse 5,0 10,0 15,0 20,0 Øgede skatteindtægter og sparede udgifter anslået 6,0 12,0 18,0 24,0 Beskæftigelse og Erhvervsliv i alt 3,5 7,7 18,4 22,3 Borgernes økonomi Skattenedsættelse fra 25,1 til 24,5-24,7-25,3-26,3-27,1 - dækning af provenutab 18,6 12,7 13,1 6,8 Nedsættelse af grundskyld fra 33,94 til 31,00-14,8-15,1-15,4-15,6 Borgernes økonomi i alt -20,9-27,7-28,6-35,9 Hjemmehjælp -0,4-0,4-0,4-0,4

8 Borgerrådgiver -0,5-0,5-0,5-0,5 Sekretarialtsbistand til Ældrerådet -0,3-0,3-0,3-0,3 Udgående digitaliseringshjælp til ændre -0,5-0,5-0,5-0,5 Demokratiserings og borgerinddragelses initiativer -0,4-0,4-0,4-0,4 Konsekvenser af øget aktivitet -2,1-2,1-2,1-2,1 Nye opgaver på sundhedsområdet -2,1-2,1-2,1-2,1 TV streaming af KB møder -0,2-0,1-0,1-0,1 Drift af klubbus på stadion -0,2-0,2-0,2-0,2 Ændringer til græsplejeaftale -0,5-0,5-0,5-0,5 Øget risikostyringsindsats -1,3-1,3-1,3-1,3 Serviceudvidelser i alt -10,0-9,9-9,9-9,9 Et sundere Albertslund Sundhedsøkonomisk analyse og regnskab -0,5-0,5-0,5-0,5 Sundhedsøkonomisk forebyggelsesindsats -2,5-2,5-2,5-2,5 Besparelse på aktivitetsbestemt medfinansiering 0,0 1,6 3,2 4,8 Et sundere Albertslund i alt -3,0-1,4 0,2 1,8 Strukturel driftsbalance (3) Anlægs investeringer Anlæg ekskl. forsyning i alt (1) Resultat (1) Reduktion i anlægsprogram 3.3 Klatrevæg 3,8 5.3 Birkelundgård 0,3 1,5 3,0 9.3 cykelhandleplan 1,5 6.3 Kanalgaden 2,0 2,0 2,0 2,0 9.8 Solcelleplan kommunale bygninger 5,0 9.9 Planlægning på fængselsgrunden 0,5 0, Planlægning på hyldeagergrunden 0,5 0, Albertslund ,5 1,5 8.4 opkøb af arealer 2,5 2,5 2,5 2,5 Reduktion i anlægsprogram i alt 8,6 6,5 11,5 11,5 Udvidelse i anlægsprogrammet Roskilde kro -1,0 Klubbus placeret på stadion (Skolesvømning om dagen) -1,0 Pujle til fysiske forbedringer ifbm. Folkeskolereform -2,0-2,0 Udvidelser i anlægsprogrammet i alt -3,0-3,0 0,0 0,0 Albertslund indrætsby Realisering af anlægsaktiver Investeringsprogram for idrætsby

9 Samlet Albertslund idrætsby Anlæg ekskl. forsyning i alt (2) -93,1-7,1-84,8-90,8 Resultat (2) Nettoafdrag (1) Ekstraordinær gældsafvikling Nettoafdrag (2) Forsyning og finansforskydninger Likviditetspåvirkning (1) Ultimobeholdning (primo 2014=127,9) (1) Likviditetspåvirkning (2) Ultimobeholdning (primo 2014=127,9) (2) Valget står for døren Af Brian Rene Pedersen Som mange sikkert har fundet ud af er der kommunalvalg og regionsrådsvalg og de konservative er klar til valget. Vi har arbejdet hårdt her på sidste for at være klar til at male byen grøn, vi har blandt andet været ude og gå dør til og møde mange vælgere og er blevet meget positivt modtaget samt fået nogle gode snakke med vælgerne. Ved den første paneldebat som var på cafe 72 i kanalen var gruppeformand Pia Brandt Halling klar til at forsvarer de grønne farver, en debat der handlet om hvordan vi skal bo i fremtiden med renoveringen af de almene boliger. Der to panel debatter igen tirsdag. D. 22 oktober hvor på Herstedlund skole hvor folkeskolen er temaet, her vil Pia Brandt Halling igen stå i panelet og Borgmester Steen Christiansen er også at finde i panelet så mon ikke han får kamp til stregen. På stadion vil vi også være at finde her er temaet idrætten. Biilal Zahoor vil være klar i panelet på Kongsholm Gymnasium Onsdag d. 30. oktober hvor temaet vil være Social-, Børne og integrationsministeriets kampagne Alles valg De sidste tre Lørdage vil vi være klar i Albertslund centrum, hvor vi er klar at vise farverne.

10 Siden sidst Af Brian Rene Pedersen Landsrådet blev i år afholdt på Tivoli hotellet, fra Albertslund havde Lars Gravgaard, Peter Koch og Brian Pedersen taget hele vejen fra Albertslund for at deltage i landsrådet. Landsrådet bød igen i år mange tale, formand Lars Barfoeds tale handlede jo ikke overaskende om kommunevalget og valget til Europa parlementet. Lars Barfoed nævnte blandt andet i sin tale at på sin rund tur rundt omkring i landet mødte han mange gode konservativ kræfter som var og er klar til kommunevalget d. 19 November, klar til at vinde mindst 12 konservative borgmester poster og det r jeg sikker på vi nok skal gøre for min helt klare opfattelse er at de Konservative vælgerforeninger er klar.et vigtigt tema som Lars Barfoed understregede var borgerne i centrum, borgerne før systemet og ikke mindst familierne i centrum. Et af de lidt mere underholdene under indslag var de unge Konservative nemlig ku`erne ikke mindst deres formand Kristoffer Beck, han slog fast at vi står over for et alt afgørende valg, et valg de er klar til at vinde, vi skal kæmpe for at bevare vores position, vi skal hænge på et hvert gadehjørne frem på gader og stræder og vise at der er brug for de konservative, som Kristoffer Beck gjorde klar vi skal give dem baghjul den 19 November for kun med arbejdet kan vi med målet nå. At se så mange unge Konservative Kræfter der kæmper går vi en god Konservativ periode i møde. Foredrag Birkelundgård Vi har også haft et arrengement i vælgerforeningen et foredrag af Henning Lindhardt som handlede om modstanden på vestegnen der mest handlede om diverse bombe sprængninger, meget spændene foredrag hvor 25 personer havde fundet vejen birkelundgård for at høre Henning fortæller. Kommunevalget 2013 Kommunevalget nærmere sig og jeg godt i gang med min egen valg kamp jeg har på nuværende tidspunkt været ud og ringe på ca 400 døre og er blevet rigtig godt modtaget, fået nogle gode snakke med borgerne og om det at stille op kommunevalget og om hvorfor jeg stiller op, og hvorfor gør jeg så det, jo det gør jeg at forbi mener det er tid udskiftning til kommunalbestyrelsen som i alt for mange år bæret præg af rødt flertal og det er svært at få noget igennem. Min egen lille historie i små træk, da min datter i en alder af syv år udviklede angst som er et usynligt handicap som ikke mange kender til. Hendes angst blev udviklet i folkeskolen på grund af en lære og da vi ikke selv vidste meget om hvordan vi skulle tackle det, bad vi skolen samt kommunen om hjælp de fik vi også troede vi kom til et rådsmødet hvor hele 13 personer sad med om bordet, blev vi stillet spørgelsmålet hvad gør vi, der tænkte jeg det må da være os der stiller det spørglsmål, og så startet kampen men vi opgav og søgte hjælp ude i byen, der blev jeg enig med mig selv at kan jeg gøre noget til at andre forældre ikke sommer i samme situation ville jeg gøre det derfor stiller jeg op. Der skal langet mere fokus på de udsatte børn og børn med usynlig handicap.

11 Kalender Tirsdag d. 22. oktober kl Vælgermøde på Albertslund Stadion AIF samler politikere og borgere til et vælgermøde om idrætten i Albertslund. Aftenens ordstyrer vil være Adm. direktør i Dansk Erhverv Jens Klarskov. Tirsdag d. 22. oktober kl Vælgermøde på Herstedlund skole Folkeskolen er temaet, når Herstedlund Skole holder vælgermøde. Borgmester Steen Christiansen og Gruppeformand Pia Halling er blandt de politikere i panelet. Onsdag d. 30. oktober kl Et anderledes valgmøde på Kongsholm Gymnasium Valgmødet er Social-, Børne- og Integrationsministeriets kampagne Alles valg Valgmødet adskiller sig fra andre valgmøder, idet forløbet er bygget op om fire kortfilm, der udfolder fire konkrete dilemmaer, som kommunalpolitikere kan tænkes at stå i, når de skal vælge at afsætte penge til det ene eller andet indsatsområde. Efter hver film skal både kommunalpolitikere og deltagere tage stilling til dilemmaet og stemme via sms, og de skal debattere dilemmaet fra filmen. Billal Zahoor er blandt politikerne i panelet. Mandag d. 11. november kl Valgmøde i Herstedvester forsamlingshus (Program vil blive udsendt snarest) Tirsdag d. 19. november Kommunal- og regionsvalg Efter valget mødes alle kandidaterne under samme tag til valgcafé (Tid og sted annonceres senere) Søndag d. 24. november kl Vælgerforeningens julefrokost på Birkelundgård (Sæt kryds i kalenderen allerede nu) Torsdag d. 9. januar kl Ordinær generalforsamling på Birkelundgård (Dagsordnen vil blive udsendt i december)

GRØNNE BLAD. F o r o r d a f r e d a k t ø r e n. Formandens klumme. Centret og fremtidens børn. Nyt fra gruppeformanden. Af Brian Rene Pedersen

GRØNNE BLAD. F o r o r d a f r e d a k t ø r e n. Formandens klumme. Centret og fremtidens børn. Nyt fra gruppeformanden. Af Brian Rene Pedersen DET GRØNNE BLAD Nummer 4 Udgivet siden 1973 - August 2013 Formandens klumme Centret og fremtidens børn Nyt fra gruppeformanden F o r o r d a f r e d a k t ø r e n Af Brian Rene Pedersen Der vil komme nogle

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

GRØNNE BLAD FORMANDENS KLUMME FLERE I ARBEJDE MEN HVORDAN BØRN HAR RET TIL FRITID NY SPIDSKANDIDAT. Udgivet siden 1973 - maj 2013

GRØNNE BLAD FORMANDENS KLUMME FLERE I ARBEJDE MEN HVORDAN BØRN HAR RET TIL FRITID NY SPIDSKANDIDAT. Udgivet siden 1973 - maj 2013 DET Nummer 2 GRØNNE BLAD Udgivet siden 1973 - maj 2013 FORMANDENS KLUMME FLERE I ARBEJDE MEN HVORDAN BØRN HAR RET TIL FRITID NY SPIDSKANDIDAT FORMANDENS KLUMME v/ Lars Gravgaard Hansen Så er det igen blevet

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2

Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Beretning fra Valgkampsgruppen ifm. kommunalvalget 2009 Bilag 2 Opstart: På medlemsmødet d. 22. september 2009 blev der fundet en valgkampskoordinator, Rasmus. Han organiserede et fællesmøde d. 29. september

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2018-2020 Fremsat af : Enhedslisten & Radikale Venstre Ved beløbsændringer i forhold til budgetforslaget angiver + merudgift / mindreindtægt

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2015-18

Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Jette Jensen, jj@byr.aarhus.dk, 2613 4253 DET TALTE ORD TÆLLER! Enhedslistens tale ved 1. behandling af budget 2012 Så står vi igen-igen med et budgetforslag fra

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

hvor det primært handler om at sikre kommunens velfærdstilbud hvor intentionen er at skabe fremgang og vækst ude i samfundet

hvor det primært handler om at sikre kommunens velfærdstilbud hvor intentionen er at skabe fremgang og vækst ude i samfundet 1. Behandling den 12.09.2013 Det er et meget spændende budgetarbejde vi står over for i år for mig og De Konservative ser det ud som om, vi står lidt over for en skillevej præcis som det ridses op på landsplan.

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Dokumentation: Budget

Dokumentation: Budget Dokumentation: Budget 2006-09 Serviceniveauet er faldet Effektiviteten er også faldet Mest ny gæld under C To budgetter - du selv kan sammenligne Svømmehallen vedtaget på bagsiden af en bagerpose Trafikken

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Ø- posten, oktober 2014

Ø- posten, oktober 2014 Indholdsfortegnelse Kort Nyt: Det sker: - Byvandring i Aalborg med Knud Knudsen - Trafikpolitisk seminar for Enhedslisten Nordjylland - Medlemsmøde med Gode Penge - Intromøde, fællesspisning og valgkamp

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer.

Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. 1 Jeg har gode nyheder, og jeg har dårlige nyheder til jer. I Venstre går vi åbent og optimistisk ind til forhandlingerne, så lad os begynde med de gode nyheder. Det er med glæde og stolthed, at jeg står

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 26.8.2014 BUDGETFORSLAG 2015-1. BEHANDLING Budgetforslaget for 2015 og overslagsår er igen i år med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinjer. Jeg vil

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Orientering om budget

Orientering om budget Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-21 1 Program Kl. 18.00 18.15 Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl. 18.15 19.00 Budgetforslagets udgangspunkter

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Referat af TR-møde d.25/8-09.

Referat af TR-møde d.25/8-09. Referat af TR-møde d.25/8-09. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen: medlemskursus d. 11. september v. Annette Paneldebat med politikerne kl. 16-18 om rummelighed, middag 18.30. Afholdes

Læs mere