Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade /Øresundsvej 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2"

Transkript

1 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade /Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade /Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 kl i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen 4. Forelæggelse af 10-års vedligeholdelsesplan 5. Forelæggelse af driftsbudget og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 6. Forslag 7. Valg af bestyrelse og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Andelsboligforeningens formand bød på vegne af bestyrelsen de fremmødte velkommen. Udover bestyrelsen deltog Bjørn Weber (BW) og Pernille Osbæck Schou fra Øens Ejendomsadministration A/S. Ad. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Bjørn Weber som dirigent og Pernille Osbæck Schou som referent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet i henhold til foreningens vedtægter. Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig i alle dagsordenens punkter, idet 23 ud af samlet 38 andelshavere var repræsenteret. Heraf var 4 repræsenteret ved fuldmagt. Side 1 af 6

2 Ad. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden gennemgik bestyrelsens beretning, der kan findes på foreningens hjemmeside: En andelshaver påpegede, at blandingsbatterier i lejlighederne går i stykker pga. rust, når der udskiftes rør og foreslog i den forbindelse, at alle stigestrenge blev udskiftet. Bestyrelsen ville undersøge dette og vende tilbage efter generalforsamling. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad. Pkt. 3 Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. Bjørn Weber gennemgik årsrapporten for Årsrapporten udviste et likviditetsmæssigt overskud med kr ,00 efter afdrag med kr ,00, hvilket var kr ,00 bedre end budgettet. Forskellen skyldtes bl.a. salg af en tidligere udlejningslejlighed. Foreningens aktiver udgjorde samlet kr ,00 hvoraf ejendommen udgjorde kr ,- og likvider kr ,00. Foreningens havde pr. 31. december en prioritetsgæld på kr ,00. Gælden var fordelt på 3 forskellige lån, der er beskrevet i regnskabet. Foreningens egenkapital udgjorde kr ,00. Bestyrelsen indstillede andelskronen, beregnet efter valuarvurdering, til kr. 12,228. Regnskabet og andelskronen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. Pkt. 4 Forelæggelse af 10-års vedligeholdelsesplan. Formanden gennemgik vedligeholdelsesplanen der kan findes på foreningens hjemmeside: Vedligeholdelsesplanen blev taget til efterretning. Ad. Pkt. 5 Forelæggelse af driftsbudget og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bjørn Weber gennemgik budgettet for 2014, i hvilket der var budgetteret med en uændret boligafgift, dog således at den frasolgte lejligheds boligafgift medregnes. Budgettet for 2014 udviser et likviditetsmæssigt overskud med kr ,00 efter hensættelse af kr ,- til vedligeholdelse og kr ,- til afdrag. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Side 2 af 6

3 Ad. Pkt. 6 Forslag. Andelshaver Per Alling Toubro havde stillet forslag om ændring af ordensregler. Forslagsstilleren motiverede kort forslaget. Efter en kort debat om risikoen for skadedyr og opbevaring på fællesarealer blev forslaget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Ad. Pkt. 7 Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg som formand var Lars Guldhammer, som var villig til genvalg. Til posten som formand opstillede: Lars Guldhammer Som formand valgtes: Lars Guldhammer På valg som bestyrelsesmedlemmer var Mette Luther og Kurt Ivarsen, som begge var villige til genvalg. Kristian Rasmussen og Henrik Toubro udtræder af bestyrelsen. Til posterne som bestyrelsesmedlemmer opstillede: Mette Luther Kurt Ivarsen Per Alling Toubro Jacob Møllegaard Hansen Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: Mette Luther Kurt Ivarsen Per Alling Toubro Jacob Møllegaard Hansen Side 3 af 6

4 På valg som suppleanter var Helle Birgitte Jakob, som ikke ønskede genvalg, og Jacob Møllegaard Hansen, som blev valgt til bestyrelsen. Til posterne som suppleanter opstillede: Susanne Bjarnov Bernth Claus Reeza Andersen Som suppleanter valgets: Susanne Bjarnov Bernth Claus Reeza Andersen Foreningens bestyrelse består herefter af følgende medlemmer: Formand Lars Guldhammer (på valg i 2016) Bestyrelsesmedlemmer: Mette Luther (på valg i 2016) Kurt Ivarsen (på valg i 2016) Jacob Møllegaard Hansen (på valg i 2015) Per Alling Toubro (på valg i 2015) Suppleanter: Susanne Bjarnov Bernth (på valg i 2015) Claus Reeza Andersen (på valg i 2015) Ad. Pkt. 8 Valg af revisor. Bestyrelsen bemyndiges til at finde en ny revisor. Ad. Pkt. 9 Eventuelt. En andelshaver ønskede, at bestyrelsen overvejer at få en lettere låge i porten. En andelshaver tilføjede, at man kan installere en automatisk døråbner. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette i samarbejde med Søren Faurskov, dog mener bestyrelsen ikke lågen skal udskiftes så længe den fungerer. Alle beboere opfordres til at være opmærksomme på, at opgangsdøre m.v. låser efter dem. En andelshaver spurgte bestyrelsen, hvorvidt de havde ovevejet ensartethed i facaden i forbindelse med udskiftning af vinduer i butikslokalerne. Bestyrelsen oplyste, at det er de samme Side 4 af 6

5 vinduer, dog er vinduerne lavet efter bygningens konstruktion, hvorfor der kan være forskel fra butik til butik. En andelshaver påpegede, at ledningerne til belysning på facaden endnu ikke var fjernet. Bestyrelsen ville sørge for dette hurtigst muligt. En andelshaver spurgte, om der allerede nu var en lokalplan for Amagerbrogade. En andelshaver tilføjede, at der på nuværende tidspunkt kun var fremsat forslag. Bjørn Weber opfordrede andelshavere der var utilfredse med lokalplansforslag til at fremsætte høringssvar når forslaget skal i høring. Tina Aistrup meldte sig ind i gårdudvalget. En andelshaver ville gerne have en status på rotteproblemerne. Bestyrelsen oplyste, at der ikke har været rotter de seneste 3-4 uger. Alle andelshavere opfordres til ikke at hensætte storskrald andre steder end storskraldsområdet. En andelshaver foreslog, at der afholdes en ny arbejdsdag. Bestyrelsen arbejder videre med det. Afslutningsvist oplyste formanden, at han havde haft kontakt til ejendomsmæglerfirmaet UNIK Boligsalg, som er samarbejdspartner til Øens Ejendomsadministration A/S. UNIK Boligsalg er en unik ejendomsmægler med 100 % fokus på salg af andelsboliger. Som andelshaver kan du spare mange penge, og samtidig opnår du et hurtigere salg, når du skal sælge din andelsbolig. Ligeledes er formanden blevet kontaktet af Danske Bank, som tilbyder alle andelshavere i foreningen en gennemgang af nuværende banklån m.v. med henblik på eventuelle besparelser for andelshaverne. Kl takkede Dirigenten for god ro og orden og erklærede den ordinære generalforsamling for afsluttet. København S den / Som dirigent Bjørn Weber Side 5 af 6

6 København S den / Som bestyrelse Lars Guldhammer Mette Luther Kurt Ivarsen Kristian Rasmussen Henrik Toubro Side 6 af 6

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 20. marts 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2015, den 5. maj kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere