AB Egilshus. Ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. maj 2014 kl , i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB Egilshus. Ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. maj 2014 kl. 18.30, i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S."

Transkript

1 AB Egilshus. Ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. maj 2014 kl , i Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S. På aftenens generalforsamling var repræsenteret 75 andelshavere, heraf 12 ved fuldmagt, ud af en total på 247, i alt 30 %, stemmeberettigede medlemmer. Fra Boligexperten Administration var Preben Løth og Mia Stubman. Økonomisk konsulent Hanne Sandersen deltog i forbindelse med gennemgang af foreningens årsregnskab og budget. Formand Jens Halvorsen bød velkommen, hvorefter man gik til punkt 1 på dagsordenen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens årsberetning, 3. Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse, herunder fastsættelse af andelsværdi. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fastsættelse af boligafgift. 5. Status på AB Egilshus projekter PAUSE. 6. Beboer forslag om husdyrehold. 7. Valg til BryggeNets repræsentantskab. 8. Valg af revisor. 9. Valg til bestyrelsen. 10. Evt. (forslag under dette punkt kan ikke sættes til afstemning). 1

2 1. Valg af dirigent og referent Preben Løth blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og afholdt samt beslutningsdygtig i dagsordenens punkter, jf. andelsboligforeningens vedtægter 25. Mia Stubman blev valgt som referent. Preben Løth bemærkede, at forslag om vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal jf. vedtægternes 26. Dette er ikke opfyldt, men hvis 2/3 stemmer for forslaget kan dette 2. behandles på ekstraordinær generalforsamling. 2. Bestyrelsens årsberetning, Igen velkommen til generalforsamling i Egilshus. Vi har fået mange nye andelshavere i det forgangne år, specielt velkommen til dem. Også velkommen til Hanne Sandersen, og denne specielle velkomst også som en oplysning til generalforsamlingen. Hanne har været vor revisor i mange år, men er stoppet som revisor. Men i Egilshus smider vi ikke guld på gaden, og er derfor glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Hanne, nu som økonomisk konsulent. Hanne vil have en arbejdsdag på Boligkontoret om måneden og løbende samle data og hjælpe med likviditets og økonomistyring fremover / 2014 blev et lidt underligt år når man ser det med andelsbolig briller, det er lidt ligesom med vejret det sidste årstid. Da vi forlod hinanden efter sidste års generalforsamling var det april og ved at blive forår, Så blev det sommer, efterår, - og forår igen. Vintner blev ligesom væk i det hele. Milde vinde over andelsboligerne. Andelsboligerne er ved at være på banen igen, efter nogle år med dårlig omtale, forårsaget af en meget lille procentdel af de samlede andelsboligforeninger, de foreninger der er stiftet i , og belastet af en umulig stiftelse og økonomi. De trækker store overskrifter og det er store foreninger men de udgør 5 7 % af alle andelsboliger. De øvrige ca. 95 % klarer sig sådan set meget godt. Men der et par spændende konkurser og retssager på vej omkring de ramte boligforeninger. Tragisk selvfølgeligt for de pågældende beboere og foreninger, men spændende om hvad man overhovedet kan gøre i situationen. Det Gyldne Hus Lige om lidt, det sidste skridt Vi er nu mere end 10 år inde i den samlede renoveringsplan og tæt på færdig. Skal man opsummerer oplevelserne i rå tal kan man sige at, - vi købte en nedslidt ejendom i 2001 for 120 mil. kr. Det svare til det beløb vi siden har renoveret ejendommen for siden, det er der er gået 10 år med. Ejendommen er i dag vurderet til 445 mil. kr. AB Egilshus har benyttet kriseårene til massiv investering. Med krise år fulgte nemlig også historisk lave renter på realkredit, det har vi benyttet til at få flest mulige af de sidste ting på plads, i en overskuelig finansiering. Vi har for nylig udsendt et samlet overblik over alle disse projekter til beboerne, Gem listen hvis du ikke lige husker hvad der skete hvornår. De aktuelle projekter i gården og gaden vil der blive givet en status for senere på aftenen. Lidt om boligsalget. Ny regler, nøgletal og gennemsigtighed. Vi kommer sikkert ind på det i løbet af aftenen, men vi omdelte i sidste uge bladet ABF Nyt og vi beder Jer alle læse artiklen om de nye tiltag ved salg af andelsboliger, det er en god gennemgang af hvad det handler om. Det eneste der står i artiklen som ikke passer, er at det hele er klar til at køre, for det er det ikke. Vi har bedt Preben Løth fra Boligexperten om at give lovgivningen et par ord med på vejen under dagsordenspunktet eventuelt. 2

3 De milde vinde og det lunere klima ser også ud til at være kommet bankerne til del. Vi har i al fald oplevet et år med faldende renter på andelsbolig finansiering. Det startede for Egilshus vedkommende med en undersøgelse af renten på andelsboliglån i 2012, vi påviste ved den lejlighed en rentespredning på op mod 10 %, hvad der er både utiltalende og urealistisk, det har rettet sig siden. Jeg sidder her med ikke mindre end 7 breve fra banker der meget gerne ville være til stede her i aften, for at præsenterer deres andelsboliglån og kreditter, det er i al fald hvad de skriver til os. Bestyrelsen har i flere omgange diskuteret hvad en bestyrelse så gør! Vi har aldrig haft interesse i at promoverer banker overfor vore beboere, - omvendt har vi til en vis grad gjort det i forhold til Swedbank, men det var undtagelsen og i høj grad fordi netop denne bank ikke hængte ikke lån op på at du blev fuld kunde i banken. Men selvfølgelig kan man på Boligkontoret altid komme ind og få en snak om de tilbud og aftaler der foreslås i brevene. Klimaet omkring salg af boligerne her i foreningen slår mange års rekorder, vi sælger stort set alt hvad der udbydes, og det går relativt hurtigt nu. Siden efteråret har salgene spurtet af sted. Vi havde i april og maj ikke mindre end 14 handler i gang, dvs. underskrevne og indbetalte salg. I det klima er det svært at opretholde den naturlige pesimisme. Tingene hænger jo sammen: Penge i bankerne, til mere ædruelige renter end i de sidste 7 år, gode velbeliggende boliger i en boligforening med en sund økonomi uden de finansierings fiduser i de forgående år har budt andelsboligmarkedet på. Priserne på vore boliger har rettet sig og der sælges tæt på maksimal prisen, dertil kommer at boligerne ikke mere ligger til salg i halve år, faktisk har køber interessen her i foråret været enorm, og alle vil skrives op på ventelister igen. Og netop det med ventelisterne som nærmest har været - næsten ikke eksisterende - i de sidste 7 år, men er nu igen super aktuelle, og flere handle i dette forår har vist at man atter er bedst stillet ved at stå på en af vore lister. For at genopleve listerne og vigtigheden af dem har bestyrelsen besluttet at fra er alle andelshavere automatisk på husets Interne liste. Med respekt for de der allerede er opskrevne og selvfølgelig beholder deres placering som nu. De øvrige indplaceres herefter, enten efter hvor længe man har boet her, eller ud fra et tilfældigheds princip, (lodtrækning). Alle vil blive nærmere informeret. Energi. De milde vinde, metrologisk set, er jo økonomisk gode nyheder for forbruget af varme, dertil at alle vinduer efterhånden er blevet udskiftet. Det gør de to næste års varme regnskaber uhyre interessante. Først i 2016 vil den fulde effekt kunne aflæses. Men alle forudsigelser ser ud til at holde, forudsigelserne omkring at investerer sparet varme, i nye vinduer. Allerede nu kan vi se at ejendommen forbruger færre MegaWatt timer end tidligere. Det næste trin på massivt at få energiforbruget fordelt optimalt i forhold til faktisk forbrug vil ske i forbindelse med den kommende VVS. Renovation, nemlig forbrugsmåling af varmt og koldt vand. Vi vil allrede næste år forbrugsmåle alle erhvervslejemålene og trin for trin forberede rørføring og monterer forbrugsmålerne, et tiltag der i sig selv vil skabe lavere priser på vand i boligerne. Effekten af den efterisolering af rørene i kældrene vi gennemførte i efteråret mangler vi også at få målt på. Ejendommens tilstand i øvrigt. Foreningen fik i årets løb renoveret murstensfacaden på hjørnet af Islands Brygge og Njalsgade og den gamle sandstensbelagte facade står nu i murværk. Lignede vil blive gjort på begge butikshjørner i Isafjordsgade, sådan at huset står i det oprindelige murværk, eller næsten oprindeligt. Der er bestilt et pilot projekt til udførelse i efteråret på facaden, det er en genopretning af porten i Njalsgade 2 samt indgangspartierne i Njalsgade 2 & 4. Projektet skal danne baggrund for en gennemgang af samtlige indgange hele huset rundt. Vi skal have lavet en bedre kælderplan med det formål at kunne få lettere adgang til vandinstallationer og den slags. Problemet er stort fordi vi bliver nødt til at reducerer antallet af kælderrum betragteligt. En ting der har ændret sig med etableringen af de nye vinduer, og det handler om ventilation i boligerne. De ny 3

4 er meget tætte i forhold til de gamle vinduer, derfor hold altid udluftnings ventilen åben, og luft ud oftere, for et bedre indeklima, tilpasset at boligen ikke mere får så meget naturligt træk som tidligere. Foreningen / beboerne. De milde vinde skulle da også meget gerne blæse inde i boligforeningen, mellem os alle sammen. Det er ikke altid lige ukompliceret, stridigheder kan bide sig fast og blive uoverskuelige. Det handler også om hvilke muligheder en valgt bestyrelse har. Og hvilke offentlige ressourcer der er at trække på i forhold til komplicerede sociale situationer. Vi oplever som bestyrelse at vanskelige situationer, situationer der er nødt til at eksploderer før vore henvendelser bliver taget alvorligt. Det er nok her at boligfællesskabet skal vise en sine styrker, vi ser efter hinanden, vi ser også efter de der også dem der har det skidt. Der har også været flere stridigheder i forbindelse med handler i det sidste år, igen en reminder til bestyrelsen op at opdaterer procedurer omkring salg, nu med meget større oplysningspligt j.fr. ny lovgivning. Der vil også naturligt skulle laves nye punkter i husorden og omkring gården og vi skal forsøge at opfange alle henvendelser om disse ting vi får på Boligkontoret. Bedst er det nok at vi omkring gården faktisk ser gården før vi laver regler og den. Vi skal senere på aftenen snakke om byggeprojekterne der er i gang lige nu, så lad mig gå let hen over den ting inklusive sagen om de franske altaner, det kommer. Der vil komme en tid i denne sommer hvor gården ikke kan bruges, belægningerne skal omlægges og ALLE cykler og barnevogne (inkl. legecykler), vi vil forsøge at gøre perioden kortest mulig, men der vil gå nogle uger. Vi varsler dette særskilt senere. Pludselig er der så en ny indrettet gård-have, til august vil vi kunne tage gården i brug igen og sammen finde ud af at bruge den. Vi håber at kunne holde en sommerfest d i vor nye gård. skal vi ikke ses der? Til sidst, vi har to afgående suppleanter fra bestyrelsen Stor tak til Nini Essemann som valgte at trække sig efter et år. Kæmpe tak til Sanne Husmer for en stor håndfuld år i bestyrelsen, vi vil komme til at savne Sannes overblik og nøgterne bemærkninger. Stor tak begge to. Tak til bestyrelsen, tak til verdens bedste beboere. Der var enkelte spørgsmål til beretningen om facadeprojektet, som starter i til efteråret. Det er ikke skemalagt, og projektet ligger ca. under en halv million kr. Jens Halvorsen oplyste, at foreningen har gode erfaringer med bygningsingeniøren. Der blev herefter spurgt til det omdelte brev vedrørende vinduerne, idet Njalsgade tilsyneladende ikke er nævnt i brevet. Dette er en forglemmelse, da der bestemt også kommer vinduer til Njalsgade Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning. 3. Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse, herunder fastsættelse af andelsværdi. Hanne Sandersen gennemgik årsregnskabet i hovedtræk, herunder foreningens aktiver, passiver og resultatopgørelse og konstaterede, at der er balance i regnskabet. Den 4

5 samlede egenkapital er på 286 mio. kr. Foreningen er iht. ny lovgivning underlagt reglerne om nøgletal, hvorfor de er medtaget i regnskabet. En andelshaver er bekymret for den lave reserve. Hanne Sandersen forklarede hertil, at den lave reserve alene skyldes at foreningen ønsker at bibeholde andelskronevurderingen. Andelsværdien er således den samme i dag, da der er reguleret på reserverne. En andelshaver spurgte ind til oplysninger om gældsforpligtelser og sikkerhedsstillelser i regnskabets side 18, samt ejendomsavancebeskatninger. Hanne Sandersen forklarede, at det skal forstås således at andelsforeningen har stillet garanti for overdragelser, da dette tidligere har været et lovkrav. Ejendomsavancebeskatning bliver først en realitet den dag, hvor både bolig og erhverv ikke udlejes mere. Hanne Sandersen forklarede kort om nøgletal og hensigten med disse. Herefter blev andelskroneberegningen forklaret, herunder de tre værdiansættelsesmetoder. På nuværende tidspunkt er den offentlige ejendomsvurdering højere end valuarvurderingen, hvorfor bestyrelsen henstiller til uændret andelsværdi, svarende til kr. pr. kvm. Foreningen fortsætter derfor med at have den samme andelsværdi som i Årsregnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fastsættelse af boligafgift. Hanne Sandersen gennemgik budgettet for Der er en uændret boligafgift og der er afsat beløb til færdiggørelse af projekterne ved facader og gårdprojekt. Dette medfører et negativt resultat, men dette har ikke den store betydning. Der var spørgsmål til, hvorfor der er registreret 3,5 mio. kr. (side 11). Det er ikke penge som er betalt endnu, men er noget som er hensat. Projektet er ikke blevet 3,5 mio. kr. dyrere, men beløbet er noteret her af regnskabstekniske årsager. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 5. Status på AB Egilshus projekter Jens Halvorsen forklarede, at der er sendt materiale ud til beboerne. Gården er 2 uger forsinket, men dette skulle ikke forsinke projektets afslutning. Kældrene vidner om at det har været mere omfattende end først antaget. Der kommer ny opdateret 5

6 tidsplan snart. Vinduerne skal sættes i de sidste opgange og dette skulle gerne være færdigt omkring efterårsferien. Når vi har gjort dette, har vi lovet hinanden, at der ikke kommer store ændringer i Vandrør vil blive behandlet på næste generalforsamling. Der var spørgsmål til, om der udskiftes et-strengs varmeanlæg i Njalsgade. Bestyrelsen forklarede, at energikonsulenten har lavet et skitseprojekt vedrørende Njalsgade 6-18, med et simuleret 2 strengs system. Det tekniske kan ikke uddybes. Opgaven skal prissættes, men projektet kan typisk gennemføres når fyret er lukket ned. Der var herefter en kommentar til varmefordelingen, idet en andelshaver har oplevet stort set ikke at have varme de sidste par år. Hertil forklarede bestyrelsen, at opgang 6 i Njalsgade har været særligt hårdt ramt, da det ikke kunne konstateres, hvor luften kom fra. Det er i denne opgang, systemet starter. Andelshaver svarede hertil, at på trods af ny radiator og forgæves forsøg fungerer det stadig ikke. Dette gælder formentlig også Njalsgade 18. Der kommer en general gennemgang senere. Der var et enkelt spørgsmål til problematikken om knallerter i gården. Disse må ikke stå tæt op af muren inde i gården af hensyn til brandmyndighedernes forskrifter. Der blev spurgt til, om der kan laves skur eller lignende. Jens Halvorsen forklarede, at det ikke er aktuelt. Forsamlingen tog denne status til efterretning. 6. Beboer forslag om husdyrehold. Preben Løth gjorde opmærksom på, at bestemmelsen om husdyr i foreningens vedtægter tillige skal ændres. Man kan med andre ord ikke ændre husorden før end vedtægten er ændret. Forslaget fra Anne-Marie Damgaard og Thomas Christoffersen behandledes derfor samlet. Andelshaver Anne-Marie Damgaard og Thomas Christoffersen motiverede sine forslag. Bestyrelsen tog herefter ordet og forklarede, at når man bor i en andelsforening må man acceptere vedtægter og husorden i en andelsboligforening. Det er svært at håndhæve husordenen og henstiller til at man derfor overholder husorden og vedtægter. Thomas Christoffersen foreslår, at det ændres så nogle dyr kan være tilladt. Bestyrelsen svarede, at det kan være svært at regulere dette, da der kan blive tale om fortolkningsproblemer. En andelshaver kommenterede, at man skal huske på, at der er hjemmel i vedtægterne til at have førerhund. En servicehund sidestilles med en førerhund. Andelshaver gjorde opmærksom på, at hun har hund, da hun har et psykisk handicap og derfor har en servicehund. En anden andelshaver påpegede, at det altid har været i orden at have hund og kat. Denne 6

7 havde ved overdragelsen af sin andel mundtligt fået oplyst, at så længe der tages hensyn til de øvrige beboere gør det ikke noget at have 2 katte. Bestyrelsen kan ikke genkende denne holdning eller at have meddelt andelshaver dette ved køb af andelen. Andre synspunkter var bl.a., at husdyr er godt for børn. En anden andelshaver påpegede, at en fortolkning kan lægge op stridigheder, da der kan være forskellige synspunkter om hvornår et dyr er til gene. Andre mener det er svært at håndhæve forslaget og synes derfor det er mest hensigtsmæssigt at beholde forbuddet mod husdyr. Nogle andre opfordrede til at man tager hensyn til hinanden og deres husdyr. Der var opbakning til bestyrelsen om at man må overholde husorden og vedtægter. Bestyrelsen fastholdt, at der ikke er tale om at fratage retten til at have dyr, da det aldrig har været tilladt at have dyr. Anne-Marie Damgaards forslag blev først sat til afstemning. 27 andelshavere stemte for, 44 imod og 1 undlod at stemme. Forslaget er dermed forkastet. Henset hertil trak Thomas Christensens sit forslag tilbage. Forslag vedrørende bestyrelsen Thomas Christoffersen motiverede sine forslag, idet hensigten med forslaget er, at have en så aktiv bestyrelse som mulig. Det blev derfor foreslået at vedtage en ny 29, stk. 5, i foreningens vedtægter: -i det øjeblik et bestyrelsesmedlem a, sætter sin lejlighed til salg med formål at flytte fra foreningen b, har længerevarende udlands-/fjernophold c, længerevarende fremleje af lejlighed d, gentagne gange ikke dukker op til bestyrelsesmøder uden grund e, er frihedsberøvet f, af anden årsag ikke ønsker at sidde i bestyrelsen - vil dennes post erstattes af en suppleant valgt på generalforsamlingen. Der var herefter debat blandt forsamlingen. Preben Løth forklarede, at med dette forslag kan bestyrelsen handle, hvis bestyrelsen ønsker at afsætte et medlem af bestyrelsen. Ellers skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der udstedes et mistillidsvotum til bestyrelsesmedlemmet. Thomas Christoffersen supplerede med, at det er bestyrelsen som får hjemmel til at tage en sådan beslutning. Længerevarende og gentagne gange er ikke konkret, men et skøn. Det er ikke et objektivt kriterium, men en vurdering fra bestyrelsen. Der var kommentarer hertil, om at ferie kan volde problemer med definitionen af længerevarende. Preben Løth forklarede, at et bestyrelsesmedlem kan træde ud når som helst, men den resterende bestyrelse kan ikke beslutte dette, medmindre forslaget vedtages. Bestyrelsen supplerede med, at det er en stor forening som kræver meget arbejde. Henset hertil har bestyrelsen ikke haft problemer af en sådan karakter, som har givet anledning til problemer med inaktive bestyrelsesmedlemmer. Skulle der blive problemer med et medlem 7

8 af alvorlig karakter vil det følgelig blive handlet. Bestyrelsen mener, at dette forslag vil løse et problem som er ikkeeksisterende. Suppleanter deltager på lige fod med alle andre og bliver hørt. En andelshaver synes at forslaget bør trækkes, da der ikke er konstateret sådanne problemer. Der var debat blandt forsamlingen, hvorefter forslaget blev sat til afstemning. 2 stemte for, 70 stemte imod, hvorfor forslaget blev forkastet. 7. Valg til BryggeNets repræsentantskab. Formand Jørgen Riis er desværre blevet syg, hvorfor Jens Halvorsen kort forklarede for forsamlingen, hvad BryggeNet er og henstillede til, at folk stiller op. Foreningen har 6 pladser i BryggeNet og dermed 6 stemmer. Der afholdes ordinært møde én gang om året. Herudover kan der opstå indkaldelser til ekstra møder i de tilfælde, hvor bestyrelsen ikke kan tage stilling, og repræsentantskabet derfor skal indkaldes. Herefter blev følgende valgt til repræsentantskabet: - Jørgen Riis, genvælges - Rudi Sommerlund, genvælges - Mark Biskov valgtes - Sascha Hanberg valgtes - Uffe D Petersen valgtes En andelshaver opfordrede herefter bestyrelsen til at give besked til de nyvalgte medlemmer om hvad der er sket i BryggeNet indtil videre. 8. Valg af revisor. Albjerg Statsautoriseret Revision blev genvalgt. 9. Valg til bestyrelsen. På valg er formand Jens Halvorsen, Lis F. Larsen, Eva U. Handberg som alle modtager genvalg. Thomas Christoffersen ønskede at stille op til bestyrelsen. Der var herefter kampvalg mellem de 4 kandidater. Lis F. Larsen, Jens Halvorsen og Eva U. Handberg blev genvalgt med hhv. 61, 60 og 45 stemmer. Thomas fik 27 stemmer og blev således ikke valgt ind i bestyrelsen. Suppleanter Nini Essemann og Sanne Husmer genopstiller ikke. Thomas Christoffersen og Mikkel Mathiasen ønskede at stille op som suppleanter og blev valgt. Bestyrelsen består herefter af: 8

9 Jens Halvorsen (på valg i 2016) Rune Andersen (på valg i 2015). Patricia Ozcki (på valg i 2015) Lis F Larsen (på valg i 2016) Eva U. Handberg (på valg i 2016) Sune Nymann (på valg i 2015) Mette Christensen (på valg i 2015) Suppleanter: Thomas Christoffersen (på valg i 2016) Mikkel Mathiasen (på valg i 2016) Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 10. Evt. (forslag under dette punkt kan ikke sættes til afstemning). Preben Løth forklarede kort om lovkravet til nøgletalsoplysninger i forbindelse med salg af andele. Det betyder for andelshaverne, at der kommer 10 ekstra sider i forbindelse med en handel. Disse nøgletal skal gøre det mere gennemsigtigt for køber at vurdere andelsboligforeningens økonomi. Jens Halvorsen supplerede med, at bestyrelsen har været rundt med ABF bladet, hvor nøgletallene bliver gennemgået i en artikel. En andelshaver opfordrer til at orientere lejerne om information vedrørende renovation mv. Bestyrelsen forklarede, at materiale omdeles til alle postkasser. Bestyrelsen tager opfordringen til efterretning. En anden andelshaver opfordrede bestyrelsen til at følge op på de henvendelser som andelshaverne kommer med. Dette blev taget til efterretning. En anden andelshaver opfordrede alle til at stille cyklerne ordentligt ind i stativerne. Så er der plads til flere cykler. Cykelstativer er opstillet der hvor det er tilladt, så det er ikke muligt at opstille flere cykelstativer. Jens Halvorsen bemærkede hertil, at der snart er den årlige cykeloprydning. I forlængelse heraf blev der spurgt ind til om man kunne overveje at flytte cyklerne ind i gården igen. Der bliver efter bestyrelsens opfattelse ikke plads til flere cykler i den nye gård. En cykeloprydning vil formentlig kunne løse lidt af problemet. Der opfordres til, at man minder hinanden om, at cyklerne står uhensigtsmæssigt. Vær opmærksom på at problemet kan blive en brandfælde. Der kommer mere information ud om retningslinjer for gården senere. Der er fx også mange barnevogne som står i opgangene, hvilket de ikke må. Der kan også her blive tale om brandfare. Der blev spurgt til om der eksisterer retningslinjer for franske altaner. Bestyrelsen forklarede, at stuelejlighederne har en midlertidig løsning, men afventer gårdprojektet. Der blev spurgt til, om kælderen i Njalsgade 6 kan laves om til cykelværksted. Der er 9

10 meget lavloftet, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, selvom der er sliske ned til kælderen. Sliskerne er for stejle. Bestyrelsen er åbne for at kigge på det, men loftshøjden kan blive problematisk. En andelshaver opfordrer alle til, at tænke over hvem man trykker ind i opgangene. Vær opmærksom på, at det er de rigtige vi lukker ind fx avisen, reklamer og ikke uvedkommende. Tidligere har været mange indbrud, hvorfor avis/reklamer fik nøgler til at komme ind i opgangene. De har som udgangspunkt nøgler, men det er mange omdelere. Bestyrelsen forklarede, at man ikke behøver at lukke avis/reklamer ind. En anden andelshaver spurgte ind til om det er muligt at opsætte elevator i baggården. Bestyrelsen forklarede, at dette før er blevet overvejet. Prisen blev vurderet til omkring 45 mio. kr. Det skønnes, at der skal findes mellem 3-4 mio. kr. om året til et sådan projekt. Det er bekosteligt, hvorfor bestyrelsen ikke er gået videre med dette. Der var herefter spørgsmål til porten i nr. 9, omkring automatikken og kemikalier. Det er problematisk at børn kan få uhindret adgang. Der blev spurgt til om man evt. kan sætte en pumpe på porten. Bestyrelsen forklarede, at det kan lade sig gøre, men at det kan være problematisk nu med håndværkere, men kan igangsættes til vinter. Der var herefter debat om isolering i portene, da der var generel utilfredshed hos de omkringboende andelshavere. Det er bekosteligt at varme lejlighederne op. Cykelkælderen i nr. 7, oplever samme problemer med kulde. Det ønskes at der snart tages hånd om disse problemer. Der blev svaret hertil, at man er opmærksom på problemet, men at efterisolering skal ske udefra og gårdprojektet først skal færdiggøres. Der var kommentar hertil, idet port og køkkentrappen ofte står åben, hvorfor der henstilles til, at man lukker når man ser noget står åbent. Der kan komme uvedkommende eller fx rotter ind. Andre andelshavere synes bestyrelsen gør det godt, og synes det er fint hvis bestyrelsen vil bruge facebooksiden noget mere. Bestyrelsen forklarede hertil, at facebooksiden primært var tænkt som en salgskanal og var ikke ment til beboerne internt. En kommentar hertil var, at hjemmesiden også kunne bruges mere. Dette er taget til efterretning. Salgslisten er sælgers ansvar og disse opfordres til at fremkomme med billeder. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl ref/ Mia Stubman. Dirigent Bestyrelsen 10

11 11

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø

REFERAT. ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø REFERAT af ordinær generalforsamling i AB Strandbo 1 torsdag den 12. april 2007 kl. 18.30 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø I følge dagsordenen, der var udsendt ved brev af 27. marts

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården År 2016, den 30. marts, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Hulgården i Grøndalscentret lokale 1. Der var følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Ekstraordinær rdinær generalforsamling

Ekstraordinær rdinær generalforsamling A/B STILLINGEHUS - REFERAT AF Ekstraordinær rdinær generalforsamling Mødet afholdt: 2. juni 2008 Sted: i Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18A, 2500 Valby Referent: Annika Mønster Pedersen D ahler upsgade 1-3

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2015, den 7. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere