Træ- og Møbelindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træ- og Møbelindustrien"

Transkript

1 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 1 Træ- og Møbelindustrien Årsberetning 2014

2 SIDE 2 H.C. Andersens Boulevard København V Telefon tmi.di.dk Redaktionen sluttet maj 2015 Fotos er bl.a fra TMI s medlemsvirksomheder. Layout: fru nielsens tegnestue ISBN:

3 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 3 Indhold 4 Gryende optimisme i 2014 med nye udfordringer i horisonten 6 Branchen i tal 8 Udsigt til vending i konjunkturerne 10 Strategiarbejde i TMI 12 Interessevaretagelse 15 Personalejura og overenskomst 16 Afsætningsaktiviteter 18 Miljø og arbejdsmiljø 19 Uddannelse 20 Udvalg og netværk 22 Kommunikation og events 24 Særlige medlemsfordele 25 TMI s organisatoriske placering 26 TMI s repræsentation i organisationer og udvalg 30 Medlemsliste

4 SIDE 4 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Fra formandskabet: Gryende optimisme i 2014 med nye udfordringer i horisonten Efter sammenlægningen i 2013 har 2014 været det første hele leveår for den nydannede forening Træ- og Møbelindustrien, og det har derfor også været et år, hvor forventningerne til fusionen skulle vise deres bæredygtighed. Det er bestyrelsens vurdering, at forventningerne langt hen ad vejen er blevet indfriet, og at både de videreførte kerneydelser fra de to oprindelige foreninger og de nyudviklede servicetilbud fungerer tilfredsstillende i det nye organisatoriske setup. Det er også vores opfattelse, at der i dette regi er basis for udvikling af endnu flere ydelser og servicetilbud til medlemskredsen, og på dette område er der i løbet af 2014 blevet sat en række initiativer i gang, som vil udmønte sig i lancering af konkrete tilbud i Fusionen har også været en naturlig anledning for bestyrelsen til en revurdering af foreningens raison d etre og strategi, herunder en drøftelse af muligheden for at optage nye kategorier af virksomheder i medlemskredsen. Dette arbejde har bl.a. ført til præciseringer i formuleringen af TMI s vision og mission, som peger fremad og kan sikre, at foreningen løbende fornyer sig i takt med såvel medlemmernes branchespecifikke behov som de ydre rammevilkår for virksomhedsdrift i Danmark. I 2014 kunne vi være ganske tilfredse med resultatet af den årlige medlemstilfredshedsundersøgelse. Den viste, at medlemmernes tilfredshed med medlemskabet af DI og TMI er støt stigende, og at TMI-medlemmernes tilfredshed endda ligger en smule over DI-gennemsnittet generelt. Undersøgelsen peger imidlertid også på, at der er en gruppe af virksomheder, som ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på de ydelser, som de har adgang til. Her vil vi fortsætte og forstærke den opsøgende indsats for at synliggøre alle de varer, vi har på hylderne, over for medlemmerne. Og det er ikke blot de nuværende medlemmer, vi skal adressere. Foreningens sekretariat har i 2014 lavet en ganske minutiøs analyse af akkvisitionspotentialet blandt de virksomheder i træ- og møbelindustrien, der står uden for medlemskredsen. Konklusionen er, at der er grundlag for en betydelig medlemstilgang med en målrettet, opsøgende indsats. Det er et arbejde, som vil være naturligt forankret i foreningens sekretariat, men hvor der også vil være brug for en aktiv medvirken fra både de enkelte medlemsvirksomheder og laugene. En øget medlemstilgang vil fremme arbejdet med at forbedre træ- og møbelindustriens rammevilkår, styrke TMI s position som branchens talerør og interessevaretager og samtidig være basis for udvikling af flere og bedre servicetilbud til gavn for hele branchen. Uden for foreningsverdenen har 2014 budt på positive udviklingstendenser for træ- og møbelindustrien. Både på træ- og møbelområdet er såvel omsætning som eksport steget i På hjemmemarkedet har bl.a. den stigende aktivitet i byggeriet og boligsalget, i kombination med en voksende forbrugertillid, skabt øget omsætning til virksomhederne i vores brancher. Og på eksportmarkederne er der klare vækstrater, som især baserer sig på nærmarkederne i Skandinavien og Vesteuropa.

5 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 5 I 2014 har vi også - for første gang i længere tid - kunnet notere en beskeden, men alligevel umiskendelig, fremgang i beskæftigelsen. Det er glædeligt, at flere års markante fald nu synes at være bremset på et stabilt niveau på omkring beskæftigede i træ- og møbelindustrien. Men der er bestemt ingen grund til at hvile på laurbærrene. Vores virksomheder er, i lighed med andre brancher, udfordret på demografien. Aldersgennemsnittet hos vore ansatte ligger betydeligt højere end i den samlede beskæftigelse, og tilgangen af unge medarbejdere er vigende. Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing (Formand) Adm. direktør Nils Anton Hundevad Knudsen (Næstformand) Alt i alt har 2014 været et år, hvor branchen er kravlet ud af finanskrisens slagskygger, men hvor vi også har set nye, alvorlige udfordringer tegne sig i horisonten. Der er derfor uformindsket brug for et stærkt og handlekraftigt TMI, således at virksomhederne kan få den optimale hjælp til at håndtere disse, og så arbejdet med at forbedre træ- og møbelindustriens rammevilkår vedvarende kan fastholdes og styrkes.

6 SIDE 6 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Branchen i tal Mia kr Omsætning i træ- og møbelindustrien 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Kilde Danmarks Statistik Mia kr Omsætning i træ- og møbelindustrien 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Møbelindustri Træindustri Kilde Danmarks Statistik Indeks, 2009= Omsætning i træ- og møbelindustrien 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Indenlandsk omsætning Eksport Kilde Danmarks Statistik Indeks, 2009= Omsætning i træindustrien måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Indenlandsk omsætning Eksport Kilde Danmarks Statistik

7 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 7 Indeks, 2009= Omsætning i møbelindustrien 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau Indenlandsk omsætning Eksport Kilde Danmarks Statistik Trævareeksportens Top 10 markeder 2014 Møbeleksportens Top 10 markeder 2014 Beløb i mio kr I pct. +/- Tyskland ,2 Sverige ,6 Storbritannien ,0 Norge ,0 Holland ,0 Beløb i mio kr I pct. +/- Norge ,9 Tyskland ,8 Sverige ,6 Storbritannien ,7 Frankrig ,3 Polen ,9 Belgien ,0 Frankrig ,2 Schweiz ,4 Grønland ,0 Total ,9 Holland ,5 USA ,2 Polen ,0 Schweiz ,6 Belgien ,8 Total ,9 Kilde Danmarks Statistik Kilde Danmarks Statistik

8 SIDE 8 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Udsigt til vending i konjunkturerne 2014 blev året, hvor der efter en lang periode oven på finanskrisen med svag afsætning endelig kunne konstateres en positiv udvikling i træog møbelvirksomhederne. Set i forhold til 2013 har der været vækst i både omsætning og eksport, både i møbelsegmentet og hos underleverandører til såvel bygge- som møbelvirksomheder. Således voksede omsætningen på årsplan med over 5 pct. i alle sektorer, ligesom eksporten har været i en positiv gænge med en vækst på ca. 5 pct. på møbelområdet og ca. 6 pct. for trævarerne. Endelig er der for første gang siden finanskrisen en begyndende vækst i beskæftigelsen i branchen. Analyser af træ- og møbelvirksomhedernes forventninger til 2015 viser, at virksomhederne forventer at den vækst, som har fundet sted i 2014, vil blive efterfulgt af yderligere vækst i Faktisk tyder vurderingerne på, at vækstforventningerne her ligger noget højere end virksomhedernes generelle forventninger. Vurderingen i tabellen (s.15 ø.) viser forventninger til 1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014.

9 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 9 En væsentlig del af årsagen til den positive udvikling er, at virksomhedernes eksportindsats har haft et positivt gennemslag. Det er understøttet af den positive udvikling i konjunkturerne på virksomhedernes vigtigste eksportmarkeder, hvor der på en række markeder har været en markant positiv vækst. Hertil kommer, at analysen af forventninger til hele 2015 sammenlignet med 2014, også viser at der er en god optimisme i virksomhederne. Samlet set synes udviklingen at være langt mere positiv end i de seneste snart mange år. 1,0 0,5 0,0 DI s konjunkturindikator 1. kvartal 2015 Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før Samlet BSC -0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af værkstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. Kilde: DI s virksomhedspanel survey blandt 454 medlemsvirksomheder, heraf 31 i BSC Træ- og møbelindustrien. Afsluttet medio december Mia kr Møbel- og trævareindustriens produktionsværdi Møbler Trævarer Kilde Danmarks Statistik

10 SIDE 10 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Strategiarbejde i TMI På baggrund af sammenlægningen mellem Træets Arbejdsgivere og Møbel & Interiør Brancheforeningen har bestyrelsen drøftet de strategiske sigtelinjer for. Målet har været at skabe et grundlag for TMI s videre udvikling. Et vigtigt grundlag for udvikling af foreningen har været de undersøgelser af medlemmernes tilfredshed med Dansk Industri, som har været gennemført i de seneste år. Undersøgelserne viser, at medlemmernes tilfredshed med medlemskabet ligger på et forholdsvis højt niveau, og at den har været stigende i de sidste 3 år. Undersøgelsen viser imidlertid også, at der er en del medlemmer, som ikke har et tilfredsstillende kendskab til TMI s ydelser, og at der er behov for fremadrettet at arbejde med dette felt. Strategiarbejdet har også omfattet drøftelser af foreningens vision og mission, samt drøftelser af foreningens hovedopgaver. Visionen og missionen peger på hvilke typer af virksomheder, som er eller bør være interesseret i et medlemskab af foreningen, og på hvilke indsatser der bør prioriteres. Med hensyn til nuværende og fremtidige medlemmer er der gennemført analyser, der skal danne grundlag for både en forbedret dialog med nuværende medlemmer, så TMI s services bliver mere synlige og bliver brugt mere, og for en øget indsats for at rekruttere flere medlemmer til foreningen. På sidstnævnte felt er der gode muligheder for at få flere medlemmer. Ikke mindst en udvidelse af dækningsgraden for mere handelsorienterede virksomheder vil være interessant som supplement til fremstillingsvirksomheder. Det er forudsætningen for at fastholde og udvikle en høj grad af medlemstilfredshed, og for at opnå en styrke, som muliggør bedre service og større indflydelse.

11 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 11 Overordnet tilfredshed blandt TMI s medlemmer 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, På servicefeltet er det besluttet, at de væsentligste serviceområder, som skal varetages af TMI s sekretariat, er personalejuridisk rådgivning, indsats på arbejdsmiljø- og miljøområdet samt på afsætningsområdet. På de øvrige felter skal TMI sikre adgang til den brede vifte af servicetilbud, som medlemskabet af Dansk Industri i øvrigt tilbyder medlemmerne. Vision TMI opfattes: Som det naturlige valg af organisation for produktions- og handelsvirksomheder inden for træ- og møbelområdet mv., der efterspørger service, erhvervspolitisk interessevaretagelse og adgang til netværk med udgangspunkt i branchens behov. Endelig er der brug for et øget indsats og synlighed om de erhvervspolitiske rammevilkår, som er særlige for virksomheder inden for træ- og møbelområdet. Som en naturlig og troværdig samarbejdspartner for politikere, embedsværk, medier og andre parter, der beskæftiger sig branchens forhold. Som en effektiv overbliksskabende indgang til service som leveres af Dansk Industri og eksterne samarbejdspartnere. Mission Vi leverer branchenær service og overblik over relevante ydelser der har betydning for virksomhederne. Vi bidrager til fremme af virksomhedernes vilkår gennem interessevaretagelse nationalt og internationalt. Vi giver medlemsvirksomhederne adgang til relevante netværk.

12 SIDE 12 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Interessevaretagelse Udbud Den nye udbudslov, der ventes vedtaget i 2015, vil berøre en stor del af TMI s medlemsvirksomheder, og TMI har derfor i 2014 argumenteret for, at især mindre og mellemstore virksomheder samt nystartede og/ eller innovative virksomheder får bedre muligheder end hidtil for at deltage i de offentlige udbud. TMI har også peget på en række uhensigtsmæssige formuleringer i lovudkastet, som frygtes at kunne påføre virksomhederne betydelige - og oftest unødvendige - omkostninger til dokumentation, der vil fordyre produkterne og dermed belaste de offentlige indkøbsbudgetter. Offentlige udbud TMI kar koordineret aktiviteterne i Udbudsgruppen, der er en kreds af medlemsvirksomheder med det offentlige som betydelig kundegruppe. Gruppens formål er at arbejde for, at virksomhederne får fair vilkår at afgive tilbud på. TMI har i den forbindelse været i løbende dialog med store offentlige udbudsmyndigheder som SKI og Regionerne for at understrege virksomhedernes ønsker om gennemarbejdet, entydigt og realistisk udbudsmateriale. TMI har endvidere i pressen kritiseret, at offentlige udbud ofte bliver aflyst på grund af fejl i udbudsbetingelserne, eller at udbudsbetingelserne ændres konstant. Det er dårligt myndighedshåndværk, som belaster de bydende virksomheder unødigt. Det svækker konkurrencen og vil i sidste ende kunne gå ud over skatteyderne, hvis det offentlige går glip af de bedste og billigste løsninger. EUTR er nu implementeret EU s tømmerforordning EUTR, der trådte i kraft i 2013, er i løbet af 2014 blevet fuldt indfaset. Naturstyrelsen har gennemført 19 tilsyn på træforbrugende virksomheder for at kontrollere om de lever op til reglerne. Der blev givet tre påbud om forbedring og én indskærpelse, og der vil komme nye tilsyn i Fra 2015 træder der et cirkulære i kraft der omhandler statens indkøb af træ, som skal være dokumenterbart bæredygtigt. Kravet omfatter træ til byggeri, møbler, papir m.m., mens indkøb af træ til energifremstilling dog er undtaget. Kravet indfases gradvist for de forskellige træprodukter i 2015 og TMI er gået sammen med resten af træbranchen om at gennemføre flere informationsaktiviteter om EUTR til virksomhederne, bl.a. gennem hjemmesiden Forsyningssikkerheds- og PSOafgifter Et emne, der forårsagede stor debat i 2014, var forsyningssikkerhedsafgiften, som en overgang så ud til at skulle blive en alvorlig belastning for de energitunge produktionsvirksomheder, som der er mange af i træ- og møbelindustrien. Imidlertid vedtog politikerne med vækstaftalen i foråret et forslag om reduktion af PSO-afgift for virksomheder i en række konkurrenceudsatte brancher, og det indbefattede heldigvis også udsavning og høvling af træ samt fremstilling af finerplader og træbaserede plader. Disse virksomheder vil fremover kunne søge statstilskud til betaling af PSO-afgift. TMI har identificeret de medlemsvirksomheder, der er berettigede til tilskud, og opfordret dem til at søge. TMI har kritiseret PSO-afgiftens uheldige indvirkning på branchens energitunge virksomheder og har i samarbejde med DI Energi talt for lempelser af afgiften. Biomasse-problematik Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen vakte i efteråret opsigt med et forslag, der i korte træk gik ud på at begrænse den energimæssige anvendelse af biomasse som f.eks. træ og halm til kun at omfatte den hjemlige produktion, mens importen af f.eks. træpiller til kraftvarmeværker skulle bremses. TMI har protesteret mod forslaget, der efter vores opfattelse vil medføre øget konkurrence om de danske træressourcer, med store prisstigninger til følge. Prisstigningerne ville ikke kun ramme energitræet, men forplante sig gennem hele træmarkedet og dermed også ramme producenter af bygningstræ, møbelproducenter m.fl., til stor skade for disses konkurrenceevne. Recirkulering af procesudsugningsluft TMI har gennem en længere perio-

13 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 13 de været i dialog med Arbejdstilsynet omkring recirkulering af procesudsugningsluft og har blandt andet peget på, at reglerne i landene omkring os tillod dette, og at den teknologiske udvikling i disse lande for så vidt angår filterteknik var langt fremme. Samtidig har TMI spillet ind politisk omkring de økonomiske konsekvenser, som dette har for vores virksomheder, sammenholdt med de potentielle miljøbesparelser, der er at opnå ved recirkulering. Alt dette kan opnås, uden at man behøver at gå på kompromis med arbejdsmiljøet. De politiske input er blandt andet formidlet via træ- og møbelindustriens tænketank, der er nedsat på foranledning af erhvervsministeriet, som et eksempel på en unødig administrativ byrde for erhvervsvirksomhederne. De mange input har fået regeringen til, i sine politiske initiativer på erhvervsområdet, at sætte recirkulering på dagsordenen som et mål. Det betyder, at regeringen nu vil tage initiativ til at undersøge mulighederne for en regelændring. Hvornår undersøgelserne vil være færdige, er i skrivende stund uklart.

14 SIDE 14 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014

15 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 15 Personalejura og overenskomst Foreningen bistår dagligt TMI s medlemmer i forbindelse med personalejuridiske og overenskomstmæssige spørgsmål. Rådgivning foregår primært telefonisk eller på mail. Sekretariatet udsender hvert 14. dag nyheder om personalejuridiske emner til medlemmerne via nyhedsmailen Personale. Foreningen yder rådgivning i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af timelønnede og funktionæransatte medarbejdere, ligesom sekretariatet bistår medlemmerne i forbindelse med spørgsmål under det løbende ansættelsesforhold, f.eks. spørgsmål vedrørende graviditet og barsel, ferie, ferie-fridage, sygdom, arbejdstid og meget mere. Fleksibilitet og forskelsbehandling Den økonomiske situation påvirker fortsat flere virksomheder i branchen og stiller krav til deres evne til hurtig omstilling. Virksomhederne efterspørger i den forbindelse rådgivning i overenskomstens muligheder for at imødekomme det stigende behov for fleksibilitet. Rådgivning vedrører bl.a. reglerne om fleksibel arbejdstid, varierende ugentlig arbejdstid og muligheden for lokalaftaler, der fraviger overenskomsten. TMI har, som følge af den ovennævnte efterspørgsel, afholdt en temadag om produktivitet. Formålet med temadagen var at præsentere virksomhederne for de værktøjer, som de kan gøre brug af for at opnå en større fleksibilitet ved at planlægge produktionen bedre og muligvis billigere. I den forbindelse tilbydes virksomhederne individuel rådgivning, hvor TMI kan bistå med sparring og gennemgang af lokale forhold. I de senere år har der været et større fokus på reglerne om forskelsbehandling, hvilket har medført en øget rådgivning inden for dette regelsæt. Fagretlige sager Sekretariatet bistår medlemmerne i møder i forbindelse med fagretlige sager. En sag i det fagretlige system indledes med en lokalforhandling på virksomheden. Hvis der ikke kan opnås enighed lokalt, videreføres sagen til behandling på mæglingsmøde, hvor organisationerne deltager. Hvis sagen ikke løses på mæglingsmødet, vil sagen forsøges løst på et organisationsmøde. Hvis enighed heller ikke opnås på organisationsmødet, kan sagen videreføres til faglig voldgift eller afskedigelsesnævnet. Hovedparten af sagerne løses dog i forbindelse med mæglingsmødet. I 2014 har der været en faglig voldgift vedrørende modregning, hvor TMI på virksomhedens vegne fik medhold, og som blandt andet er omtalt på TMI s hjemmeside. I 2014 har der været en del sager vedrørende ikke-overenskomstdækkede funktionærer. Disse sager behandles ikke i det fagretlige system, og vil ved manglende enighed skulle behandles ved de civile domstole. En stor del af disse sager har handlet om påstået usaglig afskedigelse og fratrædelsesvilkår, samt påstand om afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven. Der har ikke i TMIregi verseret sager ved de civile domstole i Ny treårig overenskomst for De første måneder af 2014 stod i overenskomstfornyelsens tegn. Lørdag morgen den 15. februar indgik 3F Industrigruppen og DI/Træ- og Møbelindustriens forlig om fornyelse af Træ- og Møbel-overenskomsten. En treårig overenskomst betyder, at virksomhederne får ro og kendte rammer i en længere periode. Fornyelsesaftalen er et vigtigt skridt mod at genoprette danske træ- og møbelvirksomheders konkurrenceevne over for udlandet, og skabe basis for vækst og arbejdspladser herhjemme. Samtidig betyder aftalen, at medarbejderne får bedre vilkår for at dygtiggøre sig gennem uddannelse både mens de er ansat og i forbindelse med opsigelse. TMI har i foråret 2014 afholdt to informationsmøder vedrørende indholdet i overenskomstfornyelsen. Træ- og Møbeloverenskomsten dækker ca medarbejdere fordelt på ca. 350 medlemsvirksomheder.

16 SIDE 16 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Afsætningsaktiviteter Salgs- og erfa-grupper På afsætningsområdet har fokus i 2014 især været rettet mod Norge, hvor aktiviteterne har drejet sig om at etablere salg af indretningsløsninger og byggematerialer til norske projektkunder. Der er i den forbindelse søsat flere erfa- og salgsgrupper blandt medlemsvirksomhederne. En af grupperne har fokuseret på bedre dialog med norske indretningsarkitekter og bygherrer, og der har været afholdt flere møder med ledende norske branchefolk, der har været inviteret til Danmark af TMI. Gruppen talte ved udgangen af deltagere fra 11 virksomheder og udvides løbende med nye deltagere. Aktiviteterne fortsætter ind i 2015, og der arbejdes bl.a. på at møde arkitekterne på hjemmebane i Oslo. En anden gruppe tager udgangspunkt i produkter til bygningers klimaskal, og her er der indledt samarbejde med arkitekter med særlig erfaring inden for klimabyggeri i Norge. I 2014 kunne TMI tilbyde medlemmerne et database-projektfinderværktøj til norske byggeprojekter. Værktøjet har været brugt i forbindelse med de to erfa-grupper på det norske marked, samt til individuel søgning for medlemsvirksomhederne. Afbenyttelsen viste sig dog at være beskeden, og servicen udløb derfor ved årets udgang. På opfordring af flere TMI-medlemmer er der endvidere indledt en undersøgelse af mulighederne for at etablere en salgsgruppe i Tyskland med arbejdstitlen: Accelerér salget gennem arkitekten og andre projektkunder i byggeriet i Tyskland. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, og der er indledt kontakter til udvalgte medlemmer med henblik på at sammensætte gruppen. Dette arbejde er fortsat ind i Anden rådgivning Ud over arbejdet med etablering og facilitering af grupper og netværk har TMI også ydet medlemmerne en omfattende individuel rådgivning på afsætningsområdet. Det kan være alt fra spørgsmål om agentforhold til hjælp til afsøgning af udenlandske kundeemner. Rådgivningen udføres primært via telefon eller , men kan også foregå ude hos virksomhederne. Om nødvendigt inddrages specialister fra DI i arbejdet. Images of Danish Furniture I august og september 2014 satte møbelindustrien sit kraftige præg på Industriens Hus i København. Det skete med eventen Images of Danish Furniture i København, der havde til formål at fortælle historien om den danske møbelbranche på nye måder. En hovedaktivitet var den store møbeludstilling i foyeren i Industriens Hus. Her deltog 33 TMI-medlemsvirksomheder både kendte og mindre kendte med produkter, der sælges kommercielt. Udstillingen, der var kurateret af trendspecialisten Anne Lise Kjær, Kjaer Global, London, tiltrak adskillige tusinde besøgende. Efter afslutningen blev hovedparten af udstillingsmøblerne solgt på en auktion, der indbragte over kr. til Børnecancerfonden. Et af højdepunkterne under Images of Danish Furniture var et stort symposium den 4. september, hvor danske og internationale designeksperter og branchekendere gav deres signalement af dansk møbelindustri i dag. Mere end 100 branchefolk fra ind- og udland deltog i symposiet. I forbindelse med Images of Danish Furniture blev der også produceret en film, der viser hvordan danske møbler produceres, bruges og værdsættes i både Danmark og udlandet. Flere ambassader, messearrangører m.v. har efterfølgende udtrykt ønske om at vise Images of Danish Furniture-udstillingen rundt om i verden, og TMI har derfor arbejdet på at udvikle et flytbart udstillingskoncept.

17 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 17

18 SIDE 18 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Miljø og arbejdsmiljø Miljø I 2014 har TMI, i samarbejde med Miljøstyrelsen, udarbejdet en vejledning til mindre virksomheder. Vejledningen giver virksomhederne mulighed for at forberede sig, inden de får et miljøtilsyn. Den kan findes på TMI s hjemmeside og udleveres desuden af kommunerne inden tilsynsbesøg i vores branche. I 2014 har der bl.a. i medierne været meget fokus på kemikalieindholdet i tekstiler herunder i polstermøbler og boligtekstiler - og de risici, som dette indhold kan udsætte forbrugerne for. Det store pres har fået Miljøstyrelsen til at sætte en række initiativer i værk, og TMI er direkte inddraget i et projekt som omhandler kemi i tekstiler. TMI er endvidere høringspartner i et projekt, som omhandler brugen af kemi i en mere bred forstand, og som er forankret hos DI. For begge projekter gælder, at man skal forsøge at finde alternativer til den skadelige kemi. Det er TMI s vurdering, at brugen af kemi og synliggørelsen af de kemiske bestanddele i produkter kommer til at spille en stadig større rolle i de kommende år. Vi vurderer, at TMI s virksomheder står godt i forhold til brug af farlig kemi i deres produkter, men at der samtidig er brug for at virksomhederne bliver meget bedre til at fortælle om deres gode indsats på kemiområdet. Arbejdsmiljø TMI udsender en gang om måneden et nyhedsbrev der sætter fokus på relevante problemstillinger i branchen. Det er blandt andet udvalgte medlemsvirksomheder i Træets Arbejdsmiljø- og Miljøudvalg, der er med til at pege på de områder, det er relevant at informere om. TMI fortsætter med at hjælpe virksomheder, som enten får eller har haft besøg af Arbejdstilsynet. Ofte skyldes henvendelser fra virksomhederne, at de er usikre på om kravene fra tilsynet er rimelige. TMI kan i den forbindelse enten hjælpe med at klage over påbuddet, hvis det er relevant, eller oplyse om hvordan virksomheden kommer videre med at løse problemet. Efter Arbejdstilsynet har hævet bødekravet fra kr. over kr. til nu kr., oplever TMI et stigende antal henvendelser om hjælp til at vurdere grundlaget for bøden. TMI kan ikke selv stille juridisk bistand til rådighed i forbindelse med bødesager, men kan rådgive virksomheden og dennes advokat med faglige argumenter. TMI anbefaler som udgangspunkt virksomhederne at henvende sig så tidligt som muligt i forløbet, gerne allerede når de modtager påbud som kan føre til bøde.

19 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 19 Uddannelse På uddannelsesområdet har TMI s indsats igen i år været rettet mod at få gjort flere unge interesserede i en uddannelse inden for træ- og møbelindustrien, og at få skabt flere praktikpladser. Reform af erhvervsuddannelserne Reformen af erhvervsuddannelserne har også fyldt meget i Formålet er at få løftet det faglige niveau og at give flere tilbud til de dygtige elever, der kan og vil noget mere. Det skal også være med til at løfte erhvervsuddannelsernes image og få flere unge til at søge ind på uddannelserne. Reformen betyder et generelt løft af niveauet, da det fremover vil være et krav, at man har bestået dansk og matematik i folkeskolen for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Derudover er adgangskravene til de enkelte uddannelser blevet skærpet. På maskinsnedkeruddannelsen vil de særligt motiverede og dygtige lærlinge fremover kunne gennemføre uddannelsen som et Talentspor med et markant højere fagligt niveau. For de voksne (fra 25 år), der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, gælder der nye regler fra august. Det betyder, at voksne, der har relevant joberfaring eller uddannelse, vil få afkortet uddannelsen. Reformen af erhvervsuddannelserne træder i kraft august Danmarksmesterskaber for lærlinge DM i Skills, hvor lærlinge og elever kæmper om at blive danmarksme- stre inden for deres fag, blev afholdt i Bella Center i København i starten af januar Det var igen en stor succes med besøgende folkeskoleelever, vejledere og forældre. Arrangementet er et godt sted at vise uddannelserne frem, og standen med maskinsnedkere, møbelsnedkere og møbelpolstrere fyldte godt i landskabet. Praktikpladser Praktikpladstallene viser, at der er indgået flere aftaler inden for uddannelserne som maskinsnedker og produktionsassistent i 2014 end i Men det er produktionsassistentuddannelsen, der står for stigningen. Der blev indgået 61 uddannelsesaftaler som maskinsnedker i Det er 15 pct. færre end i 2013, hvor antallet også var faldet i forhold til året før. Til gengæld blev der indgået markant flere aftaler som produktionsassistent i alt 32 aftaler - så der samlet er tale om en stigning fra 80 til 93 aftaler fra 2013 til Men det er fortsat en udfordring at få uddannet nok maskinsnedkere til at sikre fremtidens efterspørgsel. Derfor er TMI gennem Snedkernes Uddannelser fortsat involveret i en række initiativer. Ud over DM i Skills er det mest omfattende opsøgende virksomhedsbesøg, hvor tre mand er ansat til at besøge virksomheder landet over. Det er virksomheder, der kunne være mulige praktikpladser, men som måske har brug for hjælp til at komme i gang. Denne indsats har kørt over flere år og finansieres af AUB-midler (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Snedkerakademiet Et nyt tiltag er SnedkerAkademiet, der er et mødested og netværk for alle inden for branchen. Her kan virksomheder og lærlinge også finde hinanden. Formålet er at skabe en samlet portal for Snedkernes Uddannelser - yderligere information kan findes på snedkerakademiet.dk. Efteruddannelse større synlighed AMU-kurser er en vigtig del af virksomhedernes mulighed for at opkvalificere medarbejderne, og TMI arbejder fortsat på, at udbuddet bliver synligt og overskueligt. Det sker bl.a. gennem pjecen En lys fremtid i træ, der kommer hvert halve år. Derudover er amukurs.dk et vigtigt og lettilgængeligt redskab, og siden bliver løbende videreudviklet. Her kan man se kursusudbuddet inden for de fleste brancher. Ny møbelsælgeruddannelse I 2014 har Erhvervsakademi Aarhus startet en ny uddannelse som Markedsføringsøkonom med speciale i international business og design management. Uddannelsen henvender sig til studerende, der ønsker at arbejde med praktisk salg og markedsføring inden for primært møbel- og interiørbranchen. TMI har hilst oprettelsen af den nye uddannelse velkommen og er i løbende dialog med de ansvarlige.

20 SIDE 20 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Udvalg og netværk EFIC: Møbelbranchens talerør i EU TMI er medlem af den europæiske interesseorganisation for møbler EFIC, der gennem de seneste år har arbejdet hårdt på at etablere sig som den organisation, EU naturligt henvender sig til, når man ønsker information om og dialog med møbelindustrien i Europa. Medlemmerne af EFIC repræsenterer 70 pct. af møbelproduktionen i EU og er derfor branchens væsentligste stemme i EU. Enkelte større lande - Frankrig, England og Polen er endnu ikke medlemmer af EFIC, men forventes at blive det i løbet af I 2014 har EFIC blandt andet arbejdet på et manifest, som skal bruges til det politiske arbejde i EU. Manifestet er publiceret i forbindelse med møbelmessen i Milano 2015, hvor den bl.a. blev overbragt til en række parlamentsmedlemmer. I 2014 har TMI deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet og har spillet en væsentlig rolle i den Sociale Dialog, som er det europæiske forum for partssamarbejde. Vi har blandt andet i samarbejde med Skive Tekniske skole forsøgt at kortlægge kernekompetencerne for møbelpolstrere og snedkere. CEI-Bois Træindustriens europæiske platform TMI er medlem af CEI-Bois, der er de europæiske træindustriers fælles organisation. I 2014 har CEI-Bois udarbejdet et manifest, som beskriver hvordan træindustrien kan bidrage til fremtidssikret løsning af nogle af de udfordringer som EU står over for, f.eks. i forhold til vækst og jobskabelse samt miljø- og klimaproblemer med afskovning og udledning af CO 2. Blandt aktiviteterne i 2014 var eventen Wood Action Days, hvor 42 EUparlamentarikere blev introduceret til den europæiske træindustri og præsenteret for branchens specifikke udfordringer på områder som beskæftigelse, miljø og klima. EOS Den europæiske savværksforening TMI er medlem af EOS, som er den primære træindustris stemme i Bruxelles. Foreningen er tæt forbundet med CEI-Bois, men varetager særlige problemstillinger ifm. savværksindustrien, som er en stor jobskaber i Europa og dermed taler med en vis vægt i Bruxelles. I 2014 har den altoverskyggende sag været den stigende eksport af råtræ ud af Europa til Kina. Kina forbruger kolossale mængder af tømmer til sin industriproduktion, og særligt hårdttræ henter de i stigende mængder. Det betyder mindre råtræ til europæiske savværker, men til en højere pris. EOS ønsker ikke at forbyde eksport af råtræ, men vil gerne sikre at mest muligt bliver opskåret og forarbejdet på europæiske savværker. Et vigtigt argument er at uforarbejdet råtræ er med til at sprede plantesygdomme rundt i verden, hvilket modvirkes ved at opskære og varmebehandle træet i Europa. TMI har deltaget i den arbejdsgruppe, som skal lægge kursen for arbejdet. EOS har efter grundige overvejelser udvalgt et konsulentbureau til at følge udviklingen de næste par år og arbejde med at EU s medlemslande overholder allerede vedtagne regler, som skal modvirke overførelse af plantesygdomme.

21 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 21 Eurowindoor: Vinduesorganisation restruktureret Den europæiske vinduesbrancheorganisation Eurowindoor er blevet restruktureret, idet FEMIB, som repræsenterer vinduer og døre i træ, samt EPW, som organiserer vinduer og døre i plast, sammen med organisationen for glasproducenter har dannet en fælles organisation med samme navn. TMI har næstformandsposten i organisationen og er repræsenteret af Helle Carlsen Nielsen fra Velux A/S. TMI er repræsenteret i det europæiske standardiseringsudvalg for vinduer som kommer med indspil til det koordinationsarbejde, der er i forbindelse med alle de komponenter der indgår i europæiske vinduer og døre, f.eks. træ og beslag og vinduer. Træets Arbejdsmiljøudvalg TMI har en plads i Træets Arbejdsmiljøudvalg, der har til opgave at udarbejde og gennemføre projekter og andre aktiviteter, der kan støtte op om arbejdsmiljøindsatsen i træ- og møbelindustrien. Blandt aktiviteterne kan fremhæves Maskinkørekortet og de særlige branchevejledninger om introduktion, instruktion, oplæring og tilsyn. I 2014 har TMI deltaget aktivt i partssamarbejdet, hvor særligt skal fremhæves det gode samarbejde vi har med 3F s arbejdsmiljøkonsulenter har hovedsageligt været brugt på at kortlægge behovet hos medlemmerne, samtidigt med der er brugt en del tid på Maskinkørekortet som bliver en obligatorisk del af undervisningen på grundforløbet på lærlingeuddannelsen på de tekniske skoler. Træets Arbejdsmiljø- og Miljøudvalg (TAM) TAM er et internt udvalg under TMI, der består af 5 medlemsvirksomheder med TMI som sekretariat. TAM hjælper TMI s bestyrelse med at identificere og prioritere mærkesager inden for arbejdsmiljø og miljø. I 2014 har der været særligt fokus på videnformidling til mindre og mellemstore virksomheder. Udvalget har peget på en række områder, som kunne have relevans for mange, herunder forberedelse på tilsyn, miljøguide etc.

22 SIDE 22 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Kommunikation og events Danishfurniture.dk I starten af marts 2014 gik det kombinerede nyhedsbrev og hjemmeside danishfurniture.dk for første gang i luften. danishfurniture.dk er en online-informationstjeneste, der leverer korte, klare og aktuelle nyheder om danske møbelproducenter i TMI s medlemskreds og deres produkter. I løbet af 2014 bragte danishfurniture.dk over 220 kuraterede nyheder fra den danske møbelbranche ud til hele verden hver uge på både dansk og engelsk. Antallet af tilmeldte brugere voksede støt året igennem, og ved årets udgang var der ca faste unikke modtagere i mange lande. Time to Design TMI er med i komiteen bag den danske designpris Time to Design, der blev uddelt sidst i august Modtager var den unge designduo Chudy & Grase alias tyske Nils Chudy og lettiske Jasmina Grase der fik prisen for Viewpoint, som er et spejl monteret på et lyspanel. Prisen inkluderer et tre måneders arbejdsophold i Danmark, kr. til materialekøb doneret af TMI, udstilling hos designforretningen Normann Copenhagen og på møbelmessen i Stockholm samt professionel karrierevejledning. Nyhedsbreve TMI har gennem hele 2014 udgivet 4 typer nyhedsbreve, målrettet forskellige medarbejdergrupper i medlemsvirksomhederne. Nyt fra TMI har 510 abonnenter, Nyt om afsætning har 185 abonnenter, Nyt om personalejura har 130 abonnenter og Nyt om miljø/arbejdsmiljø har 105. De tre første nyhedsbreve er i 2014 blevet udsendt hver 14. dag, mens sidstnævnte er udkommet ca. en gang om måneden. Hjemmeside Ved årsskiftet 2013/14 fik TMI s hjemmeside et nyt udseende, både m.h.t. opbygning og layout. Der er gennem året løbende blevet evalu-

23 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 23 eret på hjemmesiden, og der er blevet afdækket en række muligheder for yderligere forenkling og brugeroptimering, som vil blive implementeret i Øvrige kommunikationsaktiviteter TMI s medarbejdere har i 2014 været faste bidragydere til fagbladet Træ & Møbelindustri, hvor foreningens synspunkter har været fremsat på lederplads, og hvor en række medlemsvirksomheder samt foreningens aktiviteter og servicetilbud har været omtalt i artikelform. Laugenes Dag: Robotter, tilskud og e-handel Den 19. juni 2014 afholdt Snedkerlaugenes Aktivitetsudvalg Laugenes Dag med TMI som praktisk tilrettelægger. Temaet var Robotter i træ- og møbelindustrien især for mindre og mellemstore virksomheder, og arrangementet var derfor henlagt til Center for Robotteknologi i Odense. Omkring 35 træ- og møbelfolk deltog i arrangementet, hvor de fik et indblik i hvordan danske produktionsvirksomheder udnytter robotteknologi i dag, og hvilke forhold man som virksomhedsleder skal være opmærksom på, hvis man overvejer at indføre robotter eller anden automatisering i sin produktion. Også den 3. marts 2015 bistod TMI med tilrettelæggelsen af Laugenes Dag. For at tiltrække flere deltagere var denne gang arrangeret to parallelle spor: Det ene havde overskriften: Kom godt i gang med e-handel, mens det andet hed Sådan finder du vej i tilskudsjunglen. Begge spor var rettet mod mindre og mellemstore virksomheder, der blev introduceret til en række nye forretnings- og finansieringsmuligheder og fik en række praktiske råd og handleanvisninger med hjem. Arrangementet, der foregik på Severin Kursuscenter i Middelfart, tiltrak knap 30 deltagere. Temadag om fleksibilitet og produktivitet Danske virksomheder kan spare mange penge ved at optimere på arbejdstid og lønstruktur, og fleksible arbejdstider muliggør en bedre og billigere tilrettelæggelse af produktionen. Det var et par af de positive budskaber på en temadag om fleksibilitet og produktivitet, som TMI og DI i fællesskab afholdt den 24. februar 2015 i Vejle. De 23 deltagere blev præsenteret for en række produktivitetsfremmende værktøjer og særlige rådgivningstilbud, som de har adgang til via medlemskabet.

24 SIDE 24 Særlige medlemsfordele Forsikring i udvikling TMI har gennem 10 år været partner i forsikringsordningen TMI Forsikring, der drives i samarbejde med Topdanmark og med forsikringsmæglervirksomheden Willis som kontaktled til kunderne. Gennem årene er der udviklet en lang række forsikringsprodukter, der nøje modsvarer træ- og møbelvirksomhedernes særlige behov, og i 2014 er der således lanceret en ny tarifstruktur, som gør det attraktivt for de stadigt flere virksomheder, der primært er handelsorienterede, at benytte ordningen. Gennem alle årene har det været muligt at udbetale en bonus til de virksomheder, der er forsikret gennem ordningen. Det var også tilfældet i 2014, hvor virksomhederne har fået en bonus på 15 procent af forsikringspræmien. Furn-tech TMI har indgået et strategisk samarbejde med organisationen Furntech (Dansk Møbelkontrol). Furntech varetager den tekniske interessevaretagelse af standarder, miljø og miljømærkning, når der er tale om møbelprodukter. TMI varetager den politiske interessevaretagelse på området. Samarbejdet betyder, at viden omkring standarder og udviklingen af disse ligger hos Furn-tech, men vil være tilgængelig for TMI s medlemmer. Virksomhederne skal dog fortsat være direkte medlem af Furntech, såfremt man ønsker individuel rådgivning og vil sikre sig, at bestemte produkter lever op til en given standard. Nye tilbud på vej I 2014 har TMI indledt arbejdet med at udvikle en række nye servicetilbud til medlemmerne, som vil blive introduceret i løbet af Det drejer sig om: Gruppecertificering: En genvej for mindre virksomheder til at opnå FSC-certificering (og på sigt PEFC-certificering). Kompetenceafklaring: Et værktøj til kortlægning af virksomhedens fremtidige arbejdskraftbehov. Sociale medier-starthjælp: Et redskab til at komme i gang med kommerciel anvendelse af sociale medier i markedsføringen. Omdømmeanalyse (kundetilfredshedsanalyse): Et onlineværktøj, der kortlægger oplevelsen af virksomheden hos kunder, medarbejdere, partnere, investorer mv. Rabatter og kontante fordele TMI s medlemmer har via medlemskabet adgang til rabat- og fordelsordninger hos udvalgte leverandører på områder som kreditoplysninger, kreditforsikring, inkasso, elektricitet, brændstof, telefoni m.v. Kontakt sekretariatet for at få yderligere oplysninger.

25 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 25 TMI s organisatoriske placering TMI er en selvstændig forening under Dansk Industri. TMI s medlemmer er også medlemmer af Dansk Industri og har dermed adgang til DI s serviceydelser. TMI er medlem af en række danske og internationale interesseorganisationer. TMI har endvidere en række samarbejdspartnere blandt andre danske organisationer og institutioner. Formålet med medlemskaber og samarbejder er i alle tilfælde at understøtte foreningens synspunkter og udbygge foreningens servicetilbud, til gavn for medlemmerne og branchen. DI TMI S SEKRETARIAT SAMARBEJDSPARTNERE MEDLEMSKABER FORENINGER TRÆ- OG MØBEL- INDUSTRIENS KOMPETENCEFOND (TMKF) TRÆETS UDDANNELSES- OG UDVIKLINGSFOND (TUUF) FURN-TECH SNEDKERNES UDDANNELSER TRÆ ER MILJØ EFIC EUROWINDOOR CEI-BOIS LAUG AD HOC GRUPPER (F.EKS. UDBUDSGRUPPEN) INNOVATIONS- NETVÆRKET FOR BOLIG OG LIVSSTIL TRÆ- INFORMATION EOS SNEDKERNES EFTERÅRSUDSTILLING (SE) MILJØ OG ARBEJDSMILJØ TRÆETS ARBEJDSMILJØ- OG MILJØUDVALG (TAM) STANDARDISERINGS- UDVALG

26 SIDE 26 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 TMI s repræsentation i organisationer og udvalg DA Adm. direktør (næstformand) Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk DI DI Generalforsamling Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk Bestyrelsesformand Asbjørn Berge Junckers Industrier A/S Salgschef Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S Adm. direktør Jens Bach Mortensen Kvist Industries A/S Adm. direktør Knud Erik Hansen Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S Adm. direktør Nils Anton Hundevad Knudsen Magnus Olesen A/S VP Supply Chain Jørgen Iversen Tvilum ApS DI Hovedbestyrelse Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk DI regionalt DI Lolland-Falster Salgsdirektør Klaus Nørholm Jørgensen Granby Pack A/S DI Midt Vest Adm. direktør (formand) Claus Arberg Hvidbjerg Vinduet A/S DI Roskilde/Køge Bugt Produktionsdirektør Christian Midé-Andersen Junckers Industrier A/S Direktør Martin Nyrop-Larsen Hvalsø Savværk A/S DI Thy/Mors Adm. direktør Tage Odgaard Nielsen (formand) Frontego A/S Francois Grimal, (næstformand) Dolle A/S DI Vendsyssel Direktør Gitte Clausen Bruun Jarnes A/S DI Østjylland Direktør Preben Rasmussen Skovby Møbelfabrik A/S DI Aalborg Adm. direktør Torben Porsholdt Jeld-Wen A/S DI s Erhvervsuddannelsesudvalg Produktionsdirektør John Sandholm Jeld-Wen A/S DI s Ekspertpanel for Immateriel Ret IPR Coordinator Ann Yoo Porsild Lynard Fritz Hansen A/S DI s Udvalg for arbejdsmarkedspolitik Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk DI s Udvalg for mindre og mellemstore virksomheder (MMV) Salgschef Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S

27 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 27 TMI interne udvalg Suppleanter Laugenes aktivitetsudvalg Bestyrelse Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing (Formand) Aktieselskabet Rold Skov Savværk Adm. direktør Nils Anton Hundevad Knudsen (Næstformand) Magnus Olesen A/S Bestyrelsesformand Asbjørn Berge Junckers Industrier A/S Heinz Berggren Cube Design A/S Salgschef/Ejer Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S Adm. direktør Knud Erik Hansen Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S Adm. direktør Jacob Holm, R Fritz Hansen A/S VP Supply Chain Jørgen Iversen Tvilum ApS Produktionsdirektør Michael Hassø Larsen Nobia Denmark A/S Direktør Steen Mikkelsen Davinde Savværk A/S Adm. direktør Jens Bach Mortensen Kvist Industries A/S Salgsdirektør Norbert Ravnsbæk Fumac A/S Produktionschef Henrik Eriksen STM Vinduer A/S Snedkermester Jørgen Kjersgaard Aksel Kjersgaard A/S Adm. direktør Henning Jensen Novopan Træindustri A/S Adm. direktør Steen Larsen Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri A/S Laug Danske Træindustrier Oldermand Knud Svinding Esbjerg Snedkerlaug Snedkermester Jens Chr. Ehmsen Hillerød og omegns Snedkerlaug Snedkermester Ole Jørgensen Horsens Snedkerlaug Adm. direktør Svend Pedersen Midtjyllands Snedkerlaug Adm. direktør Henrik Linneberg Nykøbing F. Snedkerlaug Direktør Carsten Egeskov Petersen Odense Snedkerlaug Direktør Steen Mikkelsen Skive Snedkerlaug Adm. direktør Søren Bidstrup Trekantens Snedkerlaug Lagerchef Lars Pedersen Østdanmarks Snedkerlaug Indehaver Niels Krüger Østjyllands Snedkerlaug Adm. direktør Niels Fl. Troelsen Aalborg og Nørresundby Snedkerlaug Adm. direktør Jørgen Guldbæk Pedersen Steen Mikkelsen (formand) Davinde Savværk A/S Michael Kudsk Zupply Group A/S Midtjyllands Snedkerlaug Steen Larsen Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri A/S Østdanmarks Snedkerlaug Knud Svinding Ugerløse Savværk A/S Danske Træindustrier Niels Flemming Troelsen WO Interiør A/S Østjyllands Snedkerlaug Flemming Larsen Niels Buhl TAM (Træets Arbejdsmiljøudvalg) Henrik Linneberg (formand) Front-Z A/S Jesper Kerff Nielsen Montana A/S Birgitte Larsen Nørlund-Viskum Træ A/S Peter Pinholt Junckers Industrier A/S John N. Poulsen Nobia Denmark A/S Michael Eirup

28 SIDE 28 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 TMI Forsikring Adm. direktør Henrik Thorlacius-Ussing Aktieselskabet Rold Skov Savværk Salgschef Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S Branchedirektør Flemming Larsen TMI-repræsentation Dansk Standard Finn Ehmsen Palsgaard Træ A/S Konsulent Mikkel Mørch Development Center UMT Branchedirektør Flemming Larsen Fagredaktionen Træ & Møbelindustri Direktør Ib Hansen IbZette Direktør Lars Rygaard Design Business Group ApS Seniorkonsulent Kjell Suadicani Skov & Landskab/Afd. For Skovdrift Og Træprodukter Konsulent, redaktør Niels Buhl Konsulent Mikkel Mørch Håndværksrådet Bygge- og Anlægsgruppen Branchedirektør Flemming Larsen PEFC Henrik Skibsted Jakobsen Junckers Industrier A/S Skovrådet Direktør Uffe Jacobsen Herskind Savværk ApS EOS (savværker) Konsulent Mikkel Mørch Det faglige udvalg Bolig og ortopædi (Polsterudvalget) Konsulent Birgitte Winge FEFPEB (emballage) Adm. direktør Peter Jensen Dansk Træemballage A/S Konsulent Mikkel Mørch Furn-tech Møbelfabrikant Knud Grosen Andersen (formand) Andersen Furniture Teknisk projektchef Anne Stokvad Madsen Duba-B8 A/S Konsulent Michael Eirup Snedkernes Uddannelser Branchedirektør Flemming Larsen Konsulent Birgitte Winge Træ er Miljø Adm. direktør Peter Jensen (formand) Dansk Træemballage A/S Konsulent Mikkel Mørch (medlem af styregruppen)

29 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 29 Træets Uddannelses- og Udviklingsfond (TUUF) Adm. direktør Steen Larsen Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri A/S Branchedirektør Flemming Larsen Louise B. Lundbye, (sekretær) Træfonden Bestyrelsesformand Asbjørn Berge Junckers Industrier A/S Salgschef Hans-Jørgen Bruno Hansen Bruno Hansen Furniture A/S Træinformation Adm. direktør Lauritz Rasmussen Taasinge Træ A/S Træindustriens Uddannelses- og Efteruddannelsesudvalg TU/TE Driftsleder Hans Graversen Nobia Denmark A/S Kvalitets- og uddannelsestekniker Flemming N. Pedersen Skovby Møbelfabrik A/S Konsulent Birgitte Winge (formand) s Kompetencefond (TMKF) Branchedirektør Flemming Larsen Konsulent Birgitte Winge Internationale repræsentationer og udvalg CEI-Bois (Europæiske træindustrier) Konsulent Mikkel Mørch EFIC (Europæiske møbelproducenters organisation) Konsulent Michael Eirup EUROWINDOOR (Europæisk organisation for døre/vinduer) C&R Technical Manager Britta Tipsmark Hougaard Jeld-Wen A/S Senior Political Advisor Helle Carlsen Nielsen Velux Group

30 SIDE 30 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 Medlemsliste A A.C.O. Møbler ApS Kirkepolden 22, Gjerrild, 8500 Grenaa B Balodan Døren v/bent A. Larsen Fabriksvej 2, Hvidbjerg, 7790 Thyholm A/S Eureka Karrosserifabrik Tørskindvej 23, 7183 Randbøl Belodan Limtræ ApS Smedevej 16, 7430 Ikast A/S Gistrup Byggeindustri Sagavej 1, 9260 Gistrup Beni Møbler Industrivej 7, 4683 Rønnede A/S Inventarsnedkeriet Rudolfgårdsvej 17, 8260 Viby J Bernstorffsminde A/S Hundtofte 14, Hundtofte, 5771 Stenstrup A/S J.P. Sørensens Eftf. Sønderfenne 5, Jels, 6630 Rødding BM Industri A/S Industrivej 5, 5580 Nørre Aaby A/S Otto B. Christensen, Ørsø Døre Dorfvej 4, Ørsø, 9330 Dronninglund BoConcept A/S Fabriksvej 4, 6870 Ølgod ABC-Reoler Aulum A/S Industrivej 4, 7490 Aulum Boform A/S Skudehavnsvej 35, 9000 Aalborg Abstracta Interiør A/S Skartved Vestervej 1, 6091 Bjert Bofurn ApS Skægkærvej 25, 8600 Silkeborg ADD Interior ApS Vesterbrogade 135, st tv, 1620 København V Bondes Møbelfabrik A/S Røsnæsvej 71, 4400 Kalundborg Aksel Kjersgaard A/S Strandvejen 158, Rørth, 8300 Odder Bording Fronts A/S Fabriksvej 12, 7441 Bording Aktieselskabet J.L. Møllers Møbelfabrik Oddervej 202, 8270 Højbjerg Bowa ApS Tuemosevej 1, 4850 Stubbekøbing Aktieselskabet Rold Skov Savværk Østergade 32, 9510 Arden Brdr. Krüger Trædrejer A/S Walgerholm 9, Jonstrup, 3500 Værløse Akva Waterbeds A/S Boeletvej 25, 8680 Ry Brdr. Petersens Polstermøbelfabrik I/S Gammelsøvej 65, Ormslev, 8260 Viby J Albero Møbelfabrik A/S Industrivej 1, 5592 Ejby Bred Furniture ApS Bredgade 52, Bred, 5492 Vissenbjerg Andersen Furniture A/S Zeta 1, Søften, 8382 Hinnerup Bruno Hansen Furniture A/S Egestubben 1, 4180 Sorø Andersen Wood ApS Ørbækvej 893B, 5863 Ferritslev Fyn Bygnings- & Inventarsnedkeri Jens Chr. Ehmsen Hededammen 9, 6705 Esbjerg Ø Anker Cases A/S Boeletvej 33, 8680 Ry Arkas A/S Raskvej 56, 8763 Rask Mølle C Cane-line A/S Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby Artwood Furniture ApS Roskildevej 1, 7441 Bording Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S Holmevænget 8, 5560 Aarup Aubo Production A/S Vævervej 19, 7490 Aulum Carl Hansen & Søn Retail A/S Bredgade 21, 1260 København K Carsten Egeskov Petersen Guldborgvej 284B, 4862 Guldborg Chr. Juul Andersen A/S Nørlangvej 15,9430 Vadum

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Flemming Larsen, 10 05 12 Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Trækamp seminar Moelven A/S torsdag den 10. maj 2012 Succes eller fiasko? Virksomheds forhold Konjunktur Succes eller fiasko? Omkostninger

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet

Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet Anders Goul Møller, Økonomisk konsulent angm@di.dk SEPTEMBER 2016 Nu kommer væksten fra hjemmemarkedet DI s medlemsvirksomheder forventer et positivt 4.kvartal 2016, med rekordhøje forventninger for hjemmemarkedsvirksomhederne.

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Træ- og Møbelindustrien

Træ- og Møbelindustrien TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 SIDE 1 Årsberetning 2013 SIDE 2 TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN BERETNING 2014 H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Telefon 3377 3434 tmi@di.dk www.tmi.di.dk Årsberetning

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger,

TILLIDSBREVET. overhalet os for så vidt angår arbejdsomkostninger, LØNFORHANDLINGER MIDT I EN FREMGANG De danske industrivirksomheder har haft en markant fremgang i produktivitet og eksport i de seneste år samtidig med, at omkostningerne er bremset op. Og de seneste tal

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter?

Hvornår slutter krisen, og hvad kommer der bagefter? hvad kommer der Har verdenshandelen nået bunden? Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 Juli 2008=100 110 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Verdenshandelen i mængder Verdenshandelen i løbende priser

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien

Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Udfordringer og muligheder for træ- og møbelindustrien Branchedirektør Flemming Larsen Træets Arbejdsgivere Møbelindustrien - udfordringer og muligheder Udfordringer Meget svagt hjemmemarked hæmmer afsætningsmuligheder

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår

Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår April 2012 Fremgang i virksomhedernes forventninger efter mørkt efterår KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Virksomhederne forventer svag fremgang i omsætning og indtjening i 2. kvartal 2012. Beskæftigelsen

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Fællesmøde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for maskinsnedkerfaget og det lokale uddannelsesudvalg for snedkere den 28/02 2012

Fællesmøde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for maskinsnedkerfaget og det lokale uddannelsesudvalg for snedkere den 28/02 2012 Fællesmøde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for maskinsnedkerfaget og det lokale uddannelsesudvalg for snedkere den 28/02 2012 Deltagere fra det lokale uddannelsesudvalg for maskinsnedkere:

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Erhvervstræf 2010 DI FYN

Erhvervstræf 2010 DI FYN Erhvervstræf 2010 DI FYN Kold College 4. maj 2010 Velkommen til DI Fyn's erhvervstræf 2010 Klar Parat Vækst 2 Ryk tilbage til start - i 2004 120 Udvikling i BNP Faste priser 115 110 105 Klar 100 95 90

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget tirsdag d. 18/2 2014 Deltagere: LUU for snedkere: Willy Grøn Ove Falkesgaard Harry Christensen Laurids Bjerre

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere