Post. Oprettet den :59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument"

Transkript

1 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst og Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen af byggesagerne Sagsnr. 2014/01732 Dokumentnr. 2014/

2 Journalnummer Spildevand Kjeld Bjørnholdt;Hesselhus 17;8600 Silkeborg Dokumenttitel Brev til ejer - skema og oversigtskort til færdigmelding af kloakseparation Sagsnr. 2015/17861 Dokumentnr. 2015/

3 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager "Ulrik Jørgensen" Dokumenttitel Byggetilladelse sendt til ansøger Sagsnr. 2014/00712 Dokumentnr. 2014/

4 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Holger Overby Nielsen;Bangsvej 29;7430 Ikast Dokumenttitel Byggetilladelse Sagsnr. 2015/09851 Dokumentnr. 2015/

5 Journalnummer Landzonetilladelser Dokumenttitel Forspørgsel om planer - Ikastvej 5 og 7, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2015/02138 Dokumentnr. 2015/

6 Journalnummer Jordforurening Dokumenttitel Grunden er ikke områdeklassificeret Sagsnr. 2015/17884 Dokumentnr. 2015/

7 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Dorian Wattez Dokumenttitel Ikast omr. C (ulige numre), B-blokke - niveaufri adgang altan Sagsnr. 2014/03720 Dokumentnr. 2014/

8 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Dokumenttitel Kastanie Alle Byggetilladelse Sagsnr. 2015/10378 Dokumentnr. 2015/

9 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Martin Skotte Dokumenttitel Kastanie Alle Enfamiliehus Mail Sagsnr. 2015/10378 Dokumentnr. 2015/

10 Journalnummer Vandforsyning DanmarksNaturfredningsforening DanmarksSportsfiskerforbund Forbrugerrådet EmbedslægeinstitutionenMidtjylland Dokumenttitel Kopi af tilladelse til intressenter Sagsnr. 2009/82049 Dokumentnr. 2009/

11 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato Sten Jacobsen;Skelhøjevej 21;7430 Ikast Dokumenttitel Meddelelse om byggearbejde Sagsnr. 2015/12438 Dokumentnr. 2015/

12 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager KVA-Vind A/S;Att.: Lissy B. Christensen;Borrisvej 10;6900 Skjern Dokumenttitel Meddelelse om byggearbejde Sagsnr. 2015/08923 Dokumentnr. 2015/

13 Journalnummer Landzonetilladelser Dokumenttitel Naboorientering om ansøgning om landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, Nr. Snede By, Nr. Snede, m.fl., beliggende ved Skovdalen Sagsnr. 2015/14240 Dokumentnr. 2015/

14 Journalnummer Landzonetilladelser Dokumenttitel Naboorientering om etablering af stuehus med carport og hal - Remmevej 24A, 7430 Ikast Sagsnr. 2015/14503 Dokumentnr. 2015/

15 Journalnummer Vandforsyning CN=Kirsten Mikkelsen/OU=Teknisk/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Offentligørelse til Hjemmesiden Sagsnr. 2009/82049 Dokumentnr. 2009/

16 Journalnummer Landzonetilladelser Dokumenttitel Orientering til ejer og ansøger - Remmevej 24A, 7430 Ikast Sagsnr. 2015/14503 Dokumentnr. 2015/

17 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager "Lissy B. Christensen, KVA-Vind A/S" Dokumenttitel Skadevej 19 - Husstandsvindmølle - Kviteringsskrivelse Sagsnr. 2015/08923 Dokumentnr. 2015/

18 Journalnummer Olietanke Dokumentdato Dokumenttitel Skema til sløjfning af nedgravet olietank Sagsnr. 2015/16269 Dokumentnr. 2015/

19 Journalnummer Olietanke Dokumenttitel Sløjfning af to nedgravede olietanke Sagsnr. 2015/17780 Dokumentnr. 2015/

20 Journalnummer 01.04P Dokumenttitel Spørgsmål til Landinspektørcentret om afstand til skel - Teglværksvej 2 Sagsnr. 2015/13514 Dokumentnr. 2015/

21 Journalnummer Landbrug "Susanne Østerby" Dokumenttitel Spørgsmål vedr. ansøgning om miljøgodkendelse, Skadevej 24, 8765 Klovborg Sagsnr. 2015/08942 Dokumentnr. 2015/

22 Journalnummer Udstykning Brande Boligsalg;v. John Dokumenttitel Svar til Brande Boligsalg om ejendomsavancebeskatning Sagsnr. 2015/17660 Dokumentnr. 2015/

23 Journalnummer Landzonetilladelser Dokumenttitel Til orientering - naboer er blevet hørt om en ansøgning om landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, Nr. Snede By, Nr. Snede, m.fl., beliggende ved Skovdalen - orientering til ejer og Ikast-Brande Spildevand A/S Sagsnr. 2015/14240 Dokumentnr. 2015/

24 Journalnummer Vandforsyning Anders Hvid Grosen;Hulvejen 3;7441 Bording Dokumenttitel Tilladelse til oppumpning af grundvand til markvanding fra DGU. Nr Sagsnr. 2009/82049 Dokumentnr. 2009/

25 Journalnummer Landbrug Poul Breinholt Hansen;Nr Greenvej 33;Arnborg;7400 Herning Dokumenttitel Tilsynskampagne om beholderkontrol Sagsnr. 2015/17879 Dokumentnr. 2015/

26 Journalnummer Landbrug BLÅHØJ ENERGISELSKAB A.M.B.A.;Sdr Ommevej 38;Blåhøj;7330 Brande Dokumenttitel Tilsynskampagne om beholderkontrol Sagsnr. 2015/17891 Dokumentnr. 2015/

27 Journalnummer Landbrug Bjarne Johansen;Vejlevej 79;Hundshoved;8766 Nørre Snede Dokumenttitel Tilsynskampagne om beholderkontrol Sagsnr. 2015/17828 Dokumentnr. 2015/

28 Journalnummer Landbrug Harry Vilken Jensen;Ruskærvej 7;7441 Bording Dokumenttitel Tilsynskampagne om beholderkontrol Sagsnr. 2015/17818 Dokumentnr. 2015/

29 Journalnummer Landbrug Daniel Lund;Skadevej 19;Skade;8765 Klovborg Dokumenttitel Tilsynskampagne om beholderkontrol Sagsnr. 2015/17908 Dokumentnr. 2015/

30 Journalnummer Landbrug BLÅHØJ ENERGISELSKAB A.M.B.A.;Sdr Ommevej 38;Blåhøj;7330 Brande Dokumenttitel Tilsynskampagne om beholderkontrol Sagsnr. 2015/17891 Dokumentnr. 2015/

31 Journalnummer Landbrug Ole Lind;Sandvadvej 36;Nortvig;8766 Nørre Snede Dokumenttitel Tilsynskampagne om beholderkontrol Sagsnr. 2015/17885 Dokumentnr. 2015/

32 Journalnummer Landbrug Dokumenttitel Vedr. anmeldelse af byggeri - to kornsiloer, Skelhøjevej 21, 7430 Ikast - orientering til ejer - ingen klager Sagsnr. 2015/12353 Dokumentnr. 2015/

33 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Brian Rathje Dokumenttitel Vedr.: Byggeprojekt, sagsnr. 2015/12439 Sagsnr. 2015/12439 Dokumentnr. 2015/

34 Journalnummer Landzonetilladelser Axel Månsson Dokumenttitel Vedr.:bemærkninger til varsel af påbud - Grarupvej 15a og b, Brande Sagsnr. 2015/00261 Dokumentnr. 2015/

35 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Claus Christian Frohn;Stadion Alle 83,2. tv;7430 Ikast Dokumenttitel Vesterhåb 19 - opstilling af solceller på stativ - byggetilladelse Sagsnr. 2015/17343 Dokumentnr. 2015/

36 Journalnummer Administration Hans Jørn Brink Dokumenttitel Vs: Underskrift på fundamentsaftale. Sagsnr. 2015/17830 Dokumentnr. 2015/

37 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager < FEJL I POSTVEJ > Dokumenttitel Bangsvej 46C - Enfamiliehus - byggetilladesle Sagsnr. 2015/09851 Dokumentnr. 2015/

38 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager < FEJL I POSTVEJ > Dokumenttitel Skadevej 19, Klovborg - Husstandsvindmølle - Tilladelse Sagsnr. 2015/08923 Dokumentnr. 2015/

39 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager < FEJL I POSTVEJ > Dokumenttitel Skelhøjevej 21 - opførelse af to kornsiloer - meddelelse om byggearbejde Sagsnr. 2015/12438 Dokumentnr. 2015/

40 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager < FEJL I POSTVEJ > Dokumenttitel Vesterhåb 19 - opstilling af solceller - byggetilladelse Sagsnr. 2015/17343 Dokumentnr. 2015/

41 Journalnummer Administration Byggeafdeling CN=Jesper Dokumenttitel Engtoften 47, Brande - Tæt lav bolig bebyggelse Sagsnr. 2009/31678 Dokumentnr. 2009/

42 Journalnummer 05.12G Drift- og Anlægsafdeling TDC ;Teglholmsgade 1;0900 København K Dokumenttitel Afgørelse om ændring af ansøgningsprocedure for TDC Sagsnr. 2015/14825 Dokumentnr. 2015/

43 Journalnummer P16 Drift- og Anlægsafdeling "benny.sand" Dokumenttitel Alkærlundvej 12-Risbjergvej 54, Risbjerg - Privat fællesvej - Foreløbigt svar Sagsnr. 2015/14053 Dokumentnr. 2015/

44 Journalnummer G00 Drift- og Anlægsafdeling Dokumenttitel Enghavevej, Ejstrupholm - Anmodning om politiets samtykke Sagsnr. 2015/05895 Dokumentnr. 2015/

45 Journalnummer 05.12G Drift- og Anlægsafdeling Morten Schou Hansen Dokumenttitel Fremsendelse af afgørelse Sagsnr. 2015/14825 Dokumentnr. 2015/

46 Journalnummer 04.01A Drift- og Anlægsafdeling Dokumenttitel Hækklipning Sagsnr. 2015/16505 Dokumentnr. 2015/

47 Journalnummer 04.01A Drift- og Anlægsafdeling Dokumenttitel Hækklipning Sagsnr. 2015/17900 Dokumentnr. 2015/

48 Journalnummer G00 Drift- og Anlægsafdeling CN=Eilif Peder Najbjerg Dokumenttitel Skilte til Enghavevej i Ejstrupholm Sagsnr. 2015/05895 Dokumentnr. 2015/

49 Journalnummer 04.01K Drift- og Anlægsafdeling Ole Neerup Housted;Økærvej 14;7330 Brande Dokumenttitel Uberettiget brug af grønt areal Sagsnr. 2015/17826 Dokumentnr. 2015/

50 Journalnummer 04.01K Drift- og Anlægsafdeling Anna-Louise Lützhøft Svendsen;Økærvej 10;7330 Brande Dokumenttitel Uberettiget brug af kommunalt grønt område Sagsnr. 2015/16014 Dokumentnr. 2015/

51 Journalnummer 05.13G Drift- og Anlægsafdeling "Poul Erik Borg" Dokumenttitel Vedr.: Re: Vedr.: Fw: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedligeholdelse af Åboesvej Sagsnr. 2013/26404 Dokumentnr. 2013/

52 Journalnummer 05.09G Drift- og Anlægsafdeling "Rikke Hejn" Dokumenttitel Ændring af parkeringsforholdene på Thorsgade Sagsnr. 2014/39093 Dokumentnr. 2014/

53 Journalnummer G01 Drift- og Anlægsafdeling < FEJL I POSTVEJ > Dokumenttitel Kommunens bemærkninger ( ) Sagsnr. 2015/17829 Dokumentnr. 2015/

54 Journalnummer G01 Drift- og Anlægsafdeling < FEJL I POSTVEJ > Dokumenttitel Kommunens bemærkninger ( ) Sagsnr. 2015/17895 Dokumentnr. 2015/

55 Journalnummer P Planafdeling Conny og Esben Hansen Skovbyvej Herning Dokumenttitel Kvittering for indsigelse til brev af 25. juni Sags ID2015/05988 Sagsnr. 2015/05988 Dokumentnr. 2015/

56 Journalnummer P16 Planafdeling Landinspektør, Søren Daniel Kristensen Dokumenttitel Lokalplan nr Sommerhusområde, Søbrinken, Ejstrupholm Sagsnr. 2015/08403 Dokumentnr. 2015/

57 Journalnummer Planlægning Planafdeling Dokumentdato CN=Lene Dokumenttitel Vejadgang til Hyvildvej Sagsnr. 2015/17866 Dokumentnr. 2015/

58 Journalnummer Køb og salg af fast ejendom Planafdeling Thomas Lohmann Dokumenttitel Vesterhåb 28, Ikast - Skøde klar til underskrift Sagsnr. 2015/12477 Dokumentnr. 2015/

59 Journalnummer Planlægning Planafdeling Dokumenttitel Åben-lav boliger på Hyvildvej 42, Brande Sagsnr. 2015/17869 Dokumentnr. 2015/

60 Journalnummer 00.13I Forvaltning Økonomiområde Ledelsessekretariatet CN=Mette Ladegaard/OU=Økonomi/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Gensendt - 1. Korrektur Ikast-Brande - Den Grønne Vejviser Sagsnr. 2015/15910 Dokumentnr. 2015/

61 Journalnummer 00.13I Forvaltning Økonomiområde Ledelsessekretariatet Dokumenttitel Ikast-Brande Kommunes våben til event m. Herning Kommune og Herning-Ikast Erhvervsråd Sagsnr. 2015/01536 Dokumentnr. 2015/

Indgående Journalnummer Vandforsyning Journaliseringsdato 25-08-2015 Dokumentdato 19-08-2015 Postlistedato 25-08-2015 Afsender holstebro@force.dk Dokumenttitel 12-08-2015 - Bakteriologisk normal (DGU 105.0866)

Læs mere

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.01.05P Forvaltning Børne- og Kulturområde PPR Vestgruppen;Sønderhusevej 6;7430 Ikast Dokumenttitel Aftale til underskrift. Sagsnr. 2013/29198 Dokumentnr. 2013/29198 002 Journalnummer Andre

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

Post. Oprettet den 18-01-2013 09:54 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 18-01-2013 09:54 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager UNO-BYG / Olsens-Udestuer;Meldrupvej 10;8700 Horsens Dokumenttitel Byggetilladelse Sagsnr. 2012/38648 Dokumentnr. 2012/38648 014 Journalnummer

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Post. Oprettet den 06-06-2013 10:52 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 06-06-2013 10:52 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Ejendomsskat Dokumentdato 24-05-2013 Dansk Ejendomsforvaltning;Lyngbyvej 24;2100 København Ø Dokumenttitel Dansk Ejendomsforvaltning, fritagelse for grundskyld 8 stk. 1a. Sagsnr. 2013/18809

Læs mere

Post. Oprettet den 09-05-2014 10:22 af Birgitte Sørensen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-05-2014 10:22 af Birgitte Sørensen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Telcon A/S;Att.: Glenna Nielsen;Ndr. Boulevard 93;6800 Varde Dokumenttitel Birkevej 34 T, Engesvang - Udskiftning af antennesystem - Meddelelse om

Læs mere

Post. Oprettet den 09-09-2013 13:32 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-09-2013 13:32 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur- og Fritidsafdeling Dokumentdato 06-09-2013 scan@ikast-brande.dk Dokumenttitel Anmodning om udbetaling Bålhytte - KFUM Spejderne Ejstrupholm

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 04-07-2014 Lene Hansen Dokumenttitel The International Art Workshop 2014 Sagsnr. 2014/13388

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Stab og udvikling Dokumentdato 27-06-2008 Henning Hansen/Økonomi/Ikast-Brande Dokumenttitel LEAN-konsulent i funktion Sagsnr. 2015/17957 Dokumentnr.

Læs mere

Post. Oprettet den 04-11-2013 08:40 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 04-11-2013 08:40 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Energi Dokumentdato 24-10-2013 Jens Obel Jørgensen;E Christensens Vej 100;7430 Ikast Dokumenttitel E Christensens Vej 100, 7430 Ikast - Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Sagsnr.

Læs mere

Post. Oprettet den 27-06-2014 10:29 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 27-06-2014 10:29 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 11-06-2014 "AnalyTech Miljølaboratorium A/S" Dokumenttitel 02-06-2014 - Forenklet kontrol - Risbankevej 19 Sagsnr. 2009/58931 Dokumentnr. 2009/58931

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 31-10-2013 Pia Stræde Palmelund Dokumenttitel SV: PR-materiale Sagsnr. 2013/40479 Dokumentnr.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender VS: Korsør Frømandsklub har 50 330-2015-237471 års jubilæum i 2015 05-06-2015 Center for Kultur, Fritid og Borgerservice 29 96 73 34 Korsør Frømandsklub Forespørgsel vedr. opførelse af hal 330-2015-237362

Læs mere

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag.

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag. Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007 Hændelsesforløb Møllegyden 51 Nymark Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag 2006 oktober Kommune 1. oktober Overtagelse af v. dødsbo Huskøb ejendom 2. oktober Købt stabilgrus

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 16. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33684 AMO - rykker vedr. Tider 15-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 33682 SV: Aftale

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere