Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006"

Transkript

1 Nordicom A/S Koncernen Nordicoms halvårsresultat for udgør 229,5 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 144,1 mio. kr. (1. halvår 25: 85,4 mio. kr.). Nordicom har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af avancen fra projektsalg i resultatopgørelsen. Hidtil har Nordicom indregnet avance fra projektsalg i forhold til projektets udviklingsstade. Dette har givet en successiv indregning af indtægterne fra bl.a. projektsalg af boliger, efterhånden som produktionen er skredet frem. Med det nye regnskabsprincip bliver projektsalget nu først indregnet i resultatopgørelse ved aflevering af ejendommene til kunderne. Regnskabsændringen har i forhold til det gamle regnskabsprincip medført en reduktion af vort halvårsresultat med 34 mio. kr. før skat, og reduceret vor forventning til resultat før skat for hele til omkring 5 mio. kr. Tidligere forventede vi et resultat før skat på 5-6 mio. kr. for hele. Side 1 af 22

2 25 Nordicom koncernen pr. Q1 Q2 25 Var. 656,9 Omsætning, i alt 14,3 131,6 235,9 387,8-151,9-4,6 Drifts- og produktionsomkostninger -9,2-7,4-16,6-2,3 3,7-448,8 Ejendommenes bogførte værdi ved salg -48,5-71,5-12, -279,4 159,4-489,4 Driftsomkostninger, i alt -57,7-78,9-136,6-299,7 163,1 167,5 Bruttoresultat 46,6 52,7 99,3 88,1 11,2 446,8 Værdiskabelse og urealiseret værdiregulering 96,8 13,4 2,2 5,4 149,8 614,3 Resultat før kap. og finansielle poster 143,4 156, 299,5 138,5 161, -48,3 Kapacitetsomkostninger -15,6-17,9-33,5-26,3-7,2 566, Resultat før finansielle poster 127,8 138,2 266, 112,2 153,8-59,7 Finansieringsomkostninger -17,5-19, -36,5-26,8-9,7, Ekstraordinære poster,,,,, 56,3 Nordicom koncernen, i alt før skat 11,3 119,2 229,5 85,4 144,2-132,9 Skat af årets resultat -3,9-33,4-64,3-26,2-38,1 373,4 Nordicom koncernen, i alt efter skat 79,4 85,8 165,3 59,2 16,1 Q1 Q2 25 Var. 25 Balance pr. Aktiver 2.72,3 Materielle og immaterielle anlægsaktiver 3.57, 3.48,1 3.48,1 2.64, ,3 99,4 Finansielle rentebærende anlægsaktiver 99,4 89,8 89,8 124,1-34,3 34,2 Øvr. finansielle anlægsaktiver 44, 54,8 54,8, 54,8 661,7 Boligprojekter og øvrige omsætningsaktiver 836, 853,4 853,4 549,6 33, ,5 Aktiver, i alt 4.36,4 4.46,2 4.46, , ,7 Passiver 899,6 Egenkapital 979,8 1.29,7 1.29,7 584,7 444,9 251,1 Hensættelse til udskudt skat 251,1 251,1 251,1 12,2 13,9 1.28,4 Langfristet rentebærende gæld 1.267,9 1.21,8 1.21,8 1.2,6 1,2 6,5 Øvr. langfristet gæld 1,1 7,4 7,4 28, -2,6 993,3 Kortfristet rentebærende gæld 1.262, , ,7 559,9 1.96,8 156,5 Øvr. kortfristet gæld 264,9 25,5 25,5 245, 5, ,5 Passiver, i alt 4.36,4 4.46,2 4.46, , ,7 25 Nøgletal for Nordicom koncernen Q1 Q2 25 Var Selskabskapital ,5 Forrentning af egenkapital, før skat i perioden 11,7 12,4 23,8 14,4 9,4 Forrentning af egenkapital, efter skat i 49,8 perioden 8,5 16,7 17,1 1, 7,1 26 Soliditetsgrad i % Bruttomargin i % Børskurs, ultimo Aktiekursstigning i perioden (kurspoints) Indre værdi pr. aktie, ultimo Resultat pr. aktie før skat Resultat pr. aktie efter skat ,1 Kurs/ indre værdi, ultimo før skat 3,6 3,1 3,1 2,6,5 Side 2 af 22

3 Beretning - Nordicom A/S Ændring af regnskabsprincip Med henvisning til offentliggørelsen fra Fondsrådet vedrørende kriterierne i IFRS om måling af indtægter fra projektudvikling, har Nordicom har ændret regnskabs-praksis vedrørende indregning af avancen fra projektsalg i resultatopgørelsen. Hidtil har Nordicom indregnet avance fra projektsalg i forhold til projektets udviklingsstade. Dette har givet en successiv indregning af indtægterne fra bl.a. projektsalg af boliger, efterhånden som produktionen er skredet frem. Med det nye regnskabsprincip, bliver projektsalget først indregnet i resultatopgørelsen ved aflevering af ejendommene til kunderne. I forhold til Nordicoms hidtidige praksis betyder ændringen, at indregningen i resultatopgørelsen af avancen fra projektsalg udskydes med måneder. Som følge af ændringen af regnskabspraksis har vi ændret sammenligningstal for regnskabsåret 25 og for første kvartal. Ændringen har betydet ændringer af koncernens resultat, egenkapital, aktiver og forpligtelser: Resultateffekt 25 Q1 Q2 25 Resultat efter hidtidig 425,5 regnskabspraksis 93,1 96,6 189,7 79,5-72,3 Effekt af praksisændring før skat -19, -15, -33,9-28,2 Skatteeffekt af praksisændring 2,2 (udskudt skat) 5,3 4,2 9,5 7,9 373,4 Resultat efter ny regnskabspraksis 79,4 85,8 165,3 59,2 Egenkapitaleffekt 31/ /3 3/6 3/ ,8-137,7 38,6 899,6 Egenkapital efter hidtidig regnskabspraksis 1.92, ,5 652,3 Akkumuleret effekt af praksisændring før skat -157, -172, -93,8 Akkumuleret skatteeffekt af praksisændring (udskudt skat) 44, 48,2 26,3 Egenkapital efter ny regnskabspraksis 979,8 1.29,7 584,7 Side 3 af 22

4 Effekt aktiver 31/ /3 3/6 3/6 25 Aktiver efter hidtidig 3.892,3 regnskabspraksis 4.327, , ,2-376,8 Effekt af praksisændring -291,3-29,1-236, ,5 Aktiver efter ny regnskabspraksis 4.36,4 4.46, ,5 Effekt gældsforpligtelser 31/ /3 3/6 3/6 25 Gældsforpligtelser efter hidtidig 2.893,5 regnskabspraksis 3.234, , ,8-277,7 Effekt af praksisændring -178,3-166,2-169,1 Gældsforpligtelser efter ny 2.615,8 regnskabspraksis 3.56, , ,7 Udover ovenstående ændring er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsregnskabet 25. Driften i Nordicom koncernen Omsætningen i første halvår udgør 235,9 mio. kr. (1. halvår 25: 387,8 mio. kr.), en nedgang på 151,9 mio. kr. (-39,2%). Omsætningen er sammensat således: Lejeindtægter udgør 64,6 mio. kr. (1. halvår 25: 54,8 mio. kr.), en fremgang på 9,8 mio. kr., som både skyldes vækst i ejendoms-investeringerne og en lavere tomgang. Salg af ejendomme udgør 163,4 mio. kr. (1. halvår 25: 32,9 mio. kr.), en tilbagegang på 157,5 mio. kr. som kan forklares således: o salg af investeringsejendomme udgør 1,8 mio. kr. (1. halvår 25: 3,2 mio. kr.), en fremgang på 7,6 mio. kr. o salg af udviklingsprojekter udgør 62,5 mio. kr. (1. halvår 25: 29,7 mio. kr.) en tilbagegang på 228,2 mio. kr. Salget af udviklingsprojekter har i første halvår udelukkende været boliger under projektudvikling, og forklaringen på den omsætningsmæssige nedgang skyldes at der i 1. halvår er leveret færre boliger end i 1. halvår 25. Det store udsving i omsætning fra boligsalg er en konsekvens af ændringen i det tidligere omtalte regnskabsprincip. Tidligere var omsætningen i boligafdelingen afhængig af salget og produktionsstade, men efter ændringen af vort regnskabsprincip afhænger omsætningen nu af, hvornår solgte boliger afleveres. Side 4 af 22

5 Rente- og kautionsindtægter udgør 7,9 mio. kr. (1. halvår 25: 6,2 mio. kr.), en stigning på 1,7 mio. kr. Drifts- og produktionsomkostningerne inkl. bogførte værdier af solgte ejendomme udgør 136,6 mio. kr. (1. halvår 25: 299,7 mio. kr.), en reduktion på 163,1 mio. kr. (-54,4%). Udgifterne fra ejendommenes løbende drift udgør 16,1 mio. kr. (1. halvår 25: 16,3 mio. kr.) og ligger altså i niveau med 25, selv om lejeindtægterne er betydeligt større end sidste år. Den bogførte værdi af de solgte investeringsejendomme indgår i omkostningerne med 71,1 mio. kr. (1. halvår 25 31,3 mio. kr.), og produktionsomkostningerne fra udviklingen af boliger har udgjort 48,9 mio. kr. (1. halvår 25: 248,1 mio. kr.). Bruttoresultatet er øget med 11,2 mio. kr. til 99,3 mio. kr. (1 halvår 25: 88,1 mio. kr.), og faldet i drifts- og produktionsomkostningerne har således mere end opvejet nedgangen i omsætningen. Bruttoresultatet for første halvår er i det væsentligste sammensat af følgende poster: Overskud fra driften af investeringsejendomme på 49,3 mio. kr. (1. halvår 25: 38,5 mio. kr.), en fremgang på 1,8 mio. kr., Overskud ved salg af investeringsejendomme på 29,7 mio. kr. (1. halvår 25: -1,1 mio. kr.), en fremgang på 3,8 mio. kr. Overskud ved projektsalg af boliger på 13,7 mio. kr. (1. halvår 25: 42,6 mio. kr.), en tilbagegang på 28,9 mio. kr. Rente- og kautionsindtægter på 7,9 mio. kr. (1. halvår 25: 6,2 mio. kr.), en fremgang på 1,7 mio. kr. Det realiserede bruttoresultat svarer til et dækningsbidrag på 42,1%, mod 22,7% i første halvår af 25. Værdiskabelse og urealiserede værdireguleringer udgør 2,2 mio. kr. (1. halvår 25: 5,4 mio. kr.), en stigning på 149,8 mio. kr. Posten er sammensat af følgende hovedposter: Værdiskabelse fra udvikling af erhvervsprojekter med 4,1 mio. kr., Regulering af gæld til kontantværdi med,3 mio. kr. Urealiserede værdireguleringer på investeringsejendomme med 16, mio. kr. Urealiserede værdireguleringer på jord til boligformål på 89,8 mio. kr. Resultat før kapacitetsomkostninger og finansielle poster udgør 299,5 mio. kr. (1. halvår 25: 138,5 mio. kr.), en fremgang på 161 mio. kr. Kapacitetsomkostningerne er øget til 33,5 mio. kr., (1. halvår 25: 26,3 mio. kr.), en stigning på 7,2 mio. kr. Den største omkostningsstigning på 6,3 mio. kr. er sket på personale området i erhvervsudviklingsafdelingen, som skyldes et betydeligt højere aktivitetsniveau. Side 5 af 22

6 De finansielle omkostninger (netto) er steget med 9,7 mio. kr. til 36,5 mio. kr. (1. halvår 25: 26,8 mio. kr.). Stigningen skyldes en øget balance og en deraf følgende øget gæld. Ud af en balancevækst på ca. 1,7 mia. kr. er de ca. 1,1 mia. kr. finansieret ved stigning i den rentebærende gæld. Nordicoms halvårsresultat før skat udgør 229,5 mio. kr. (1. halvår 25: 85,4 mio. kr.), hvilket svarer til en fremgang på 144,1 mio. kr., eller 168,7%. Egenkapitalforrentningen i første halvår før skat udgør 23,8% (1. halvår 25: 14,4%). Egenkapital og balance De samlede aktiver er pr. 3/6 steget til 4.46,2 mio. kr. (pr. 3/6 25: 2.738,5 mio. kr.). I forhold til sidste år er det en stigning på 1.667,7 mio. kr., mens der i forhold til balancen pr. 31/3 kun er tale om en stigning på 369,8 mio. kr. (9,2%). Stigningen i kan henføres til øgede investeringer i udlejningsejendomme og erhvervs-udviklingsprojekter, som er finansieret gennem en øget egenkapital og en stigning i den kortfristede gæld. Egenkapitalen udgør pr. 3/6 1.29,7 mio. kr. (pr. 3/6 25: 584,7 mio. kr.) en stigning på 445, mio. kr. I forhold til 31/3 er egenkapitalen forøget med 49,9 mio. kr. Egenkapitalopgørelse i mio. kr. 25 Ændring Egenkapital pr. 1. januar 6,1 998,8 398,7 Indregning af aktiebaseret vederlæggelse,1 1,,9 Periodens resultat 19,2 93,1 73,9 Egenkapital pr. 31. marts 619,4 1.92,9 473,5 Effekt regnskabspraksisændring pr. 1/1-47,2-99,4-52,2 Effekt regnskabspraksisændring 1. kvartal 1,7-13,7-15,3 Korrigeret egenkapital pr. 31. marts 573,9 979,8 45,9 Salg egne aktier 6,2, -6,2 Udbetalt udbytte -34,4-37,5-3,1 Udbytte, egne aktier,7,7,1 Indregning af aktiebaseret vederlæggelse,,9,9 Periodens resultat 38,3 85,8 47,5 Egenkapital pr. 3. juni 584,7 1.29,7 445, På passivsiden er det i betydelig grad en stigning i den kortfristede gæld, som har været med til at finansiere aktivitetsudvidelsen. Den langfristede gæld er i det store og hele uændret i forhold til både første halvår 25 og første kvartal, mens Side 6 af 22

7 den kortfristede gæld er steget betydeligt. Aktivitetsudvidelsen i både 25 og har primært ligget på projektudviklingsområdet, og derfor er det særligt den kortfristede bankgæld som vokser. Ved beregningen af soliditeten i Nordicom har vi tidligere korrigeret balancen for sikre aktiver i form af solgte boliger og projekter hvor der var stillet garanti for betalingen. Med det gamle regnskabsprincip ville det pr have givet en soliditet på ca. 34%. Det ændrede regnskabsprincip betyder, at solgte boliger og erhvervsprojekter ikke længere indregnes som sikre aktiver i balancen, da de først betragtes som solgte i regnskabsmæssig forstand, når de afleveres til køberen. Hvis soliditeten beregnes i overensstemmelse med anbefalinger og nøgletal 25 publiceret af Den Danske Finansanalytikerforening uden fradrag for sikre aktiver, kan Nordicoms soliditet pr opgøres til 23,3%. Selskabets aktier blev pr. 3/6 noteret til kurs 14 på Københavns Fondsbørs. (31/3 : kurs 115), et fald på 11 kurspoint eller 9,5%. Beholdningen af egne aktier udgør 62.8 stk., svarende til 2,% af selskabets aktiekapital. Forventninger til fremtiden Forventning til resultat for Vi har nedjusteret vor forventning til resultat før skat for til niveau 5 mio. kr. Tidligere forventede vi et resultat før skat på 5-6 mio. kr. Baggrunden for nedjusteringen er den større usikkerhed omkring indregningen af avance fra projektudvikling, som er en konsekvens af det ændrede regnskabsprincip. Tidspunktet for indregningen af avance fra projektudvikling afhænger nu af projekternes aflevering til køberne, og hvis projekter budgetteret til aflevering ultimo, f.eks. udskydes til primo 27, flyttes hele provenuet til det nye regnskabsår. Vi oplever fortsat, at der generelt i markedet er en meget stor efterspørgsel efter investeringsejendomme til stigende eller uændrede priser. Den seneste uro på rentemarkedet har ikke påvirket udviklingen negativt, og tilgængeligheden af risikovillig kapital er fortsat meget høj. Ultimo forventer vi fortsat at værdiansætte vore investeringsejendomme ud fra et gennemsnitligt startafkast i nærheden af 6,5% mod ca. 7,% ultimo 25. Markedssituationen betyder, at det fortsat er svært at købe attraktive investeringsejendomme til et fornuftigt afkast, og vi indstiller os derfor fortsat på, at hovedparten af den ønskede investeringsvækst i Danmark skal genereres via vor egen projektudvikling. Vi oplever fortsat en generel høj efterspørgsel efter velbeliggende lejemål til uændrede eller stigende priser. De meget gunstige betingelser for salg af boliger under udvikling som vi har oplevet i de seneste år (præsalg), ser nu ud til at været dæmpet. I løbet af sommeren er præsalg af boliger reduceret betydeligt, og vi forventer ikke en stigning igen i løbet af. Det er den stigende usikkerhed om boligprisernes udvikling, som reducerer markedets lyst til at købe en bolig før den er opført. Nordicoms indtægter fra boligområdet i og 27 påvirkes ikke i betydelig grad Side 7 af 22

8 af størrelsen på det aktuelle præsalg af boliger. De ændrede indtægtskriterier for indregning af avancen fra boliger under udvikling betyder, at det er afleveringen af solgte boliger, som er afgørende for omsætningen på boligområdet, og de indtægter vi budgetterer med i og 27, stammer primært fra boliger der er solgt i 24 og 25. Selv om det generelle præsalg af boliger i markedet måtte forblive på et relativt lavt niveau efter, forventer vi ikke at Nordicoms indtjening fra boligområdet i de kommende år vil komme i fare. 1. Selv om projektsalget går i stå, betyder det ikke, at der ikke kan sælges nybyggede ejerlejligheder. Der er fortsat stor efterspørgsel efter nybyggede boliger i København, men i et marked med uændrede eller faldende priser, har kunderne ingen grund til at løbe risikoen ved at købe nyopførte boliger før de er færdige. 2. De projektudviklere der som Nordicom har det finansielle grundlag for at kunne bygge boliger uden et præsalg, vil fortsat kunne sælge de nyopførte boliger, når de er færdige helt på lige fod med brugte boliger i markedet. 3. Ved et lavt præsalg må det samtidig forventes, at udbuddet af nybyggede boliger reduceres, da mindre og mellemstore projektudviklere vil få sværere ved at løfte projektfinansieringen, når der ikke kan præsteres et vist præsalg. 4. Et deraf følgende reduceret aktivitetsniveau inden for byggeriet, vil med en forsinkelse på 9 12 måneder betyde, at byggepriserne vil blive udsat for et nedadgående pres. 5. Jorden i vor pipeline er erhvervet til meget fornuftige priser, og hvis en lavere byggeaktivitet også betyder lavere byggepriser, vil det fortsat være muligt at opretholde et normalt dækningsbidrag ved udvikling af boliger. Prisen på jorden er i øjeblikket så høj, at der er en stor risiko ved at forny/ vedligeholde en pipeline af projektmuligheder på boligområdet. Et svækket boligmarked vil betyde, at prisen på jord vil falde, og det vil gøre det muligt for Nordicom at forny vor pipeline i fremtiden, uden at skulle løbe en forhøjet risiko, som det havde været tilfældet, hvis vor pipeline skulle fornyes i dag. I vor Q1 Delrapport oplyste vi, at Nordicom i starten af har igangsat en proces, hvor mulighederne for at indgå partnerskaber om videreudviklingen af boligog erhvervsprojekter undersøges. Denne proces er blevet stoppet ultimo Q2 uden at der er indgået partnerskaber. Nordicom er i Q2 kommet aktivt i gang i Tyskland og undersøger til stadighed en række forretningsmuligheder inden for de definerede investeringsstrategier. Vi forventer at gøre de første investeringer i Tyskland i. I Sverige har vi identificeret vor nye direktør og åbner kontor i Stockholm den Også i Sverige forventer vi at gøre de første investeringer inden udgangen af. Side 8 af 22

9 Revision af delårsrapport Revisionen har ikke foretaget review af eller revideret Q2 delårsrapporten. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for første halvår af for Nordicom a/s. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelser i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede i henhold til de internationale regnskabsstandarder af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 3. juni samt af koncernens aktiviteter i perioden 1. januar 3. juni. Med venlig hilsen Nordicom A/S Direktion:.. Gunnar Chr. Kristensen Bestyrelse:.. Torben Schøn, formand. Aksel Bjødstrup Andreasen.. Peter Højland, næstformand.. Bent Vestergaard Christensen Henvendelse med spørgsmål eller ønsker om uddybende kommentarer bedes venligst rettet til adm. dir. Gunnar Chr. Kristensen. Side 9 af 22

10 Segmentoplysninger Nordicom Ejendom 25 Nordicom Ejendom Q1 Q , Omsætning 93,8 72,4 166,2 85, 138, Resultat før skat 73,1 71,8 144,9 53, ,1 Balancesum 2.681, , ,1 1.99,7 Resultat Resultatet for første halvår i Nordicom Ejendom udviser et overskud før skat på kr. 144,9 mio., mod kr. 53,1 mio. i samme periode sidste år. Den positive udvikling er en fortsættelse af den udvikling Nordicom Ejendom oplevede i 25, som var det hidtil bedste år. Fremgangen i forhold til 1. halvår 25 kan henføres til en positiv udvikling på alle indtjeningsområder. Udlejning er øget, ejendoms-værdierne er steget, og avancer fra salg af ejendomme er også gået op. I figuren herunder vises indtjeningens fordeling på hovedområder. Nordicom Ejendom, Indtjeningens fordeling på hovedområder (resultat før kapacitets- og finansielle omkostninger): 14 y Mio. kr. z y Resultat fra udlejning, netto (y) Værdireguleringer (y) Avance fra solgte ejendomme (y) Resultat før kapacitets- og finansielle omkostninger (z) halvår halvår Udlejning af ejendomme Resultat fra udlejning i første halvår udgør 49,3 mio. kr. mod 38,5 året før. I vor strategi Plan 28, er det målet at øge det løbende cashflow fra udlejningen gennem nye investeringer og effektivisering af driften, og i første halvår af er begge dele lykkedes. Lejeindtægterne har været stigende i de sidste 3 ½ år, og vi forventer også at kunne Side 1 af 22

11 fortsætte med at øge indtægterne i de kommende år. Nordicom Ejendom, Realiserede lejeindtægter mio. kr mio. kr halvår halvår halvår Lejeindtægter, realiseret Tomgangsleje I de seneste år er det lykkedes at reducere både tomgangen og ejendommenes driftsudgifter. (projektejendomme er ikke medregnet). Tomgangen der i 24 lå på ca. 1 % er gradvist reduceret, og ligger nu på 7-8%. Ejendommenes driftsomkostninger der i første halvår udgjorde ca. 23% af bruttohuslejen, er reduceret med ca. 6 procentpoint i forhold til 2. halvår 25. Nordicom Ejendom, Tomgangsleje og driftsomkostninger i forhold bruttolejen 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % halvår halvår halvår Driftsomkostninger Tomgang In vesteringer i ejendomme Vi har i første halvår erhvervet 14 ny ejendomme for i alt 254 mio. kr. Det drejer sig om følgende ejendomme: Q1 -, tusinde kr. Side 11 af 22

12 Ejendom Vordingborgvej 8, Næstved Hotel Vinhuset, Næstved Birkemose Allé 3-35, Kolding Nørregade 31-33, Ringsted I alt Købspris Q2- Vordingborgvej 76, Næstved Vordingborgvej 74, Næstved Vordingborgvej 78+82, Næstved Ulrik Birchs Alle, København Kongensgade 67, Odense C Vindegade 53, Odense C Klostervej 2, Odense C Birkemosevej 9, Kolding Torvet 1, Åkirkeby Åkirkebyvej 5, Rønne I alt Investeringer i ejendomme opdelt på ejendomssegment mio. kr Butiksejendomme Domicilejendomme Byejendomme Ud over investeringerne i nye ejendomme, er der i første halvår investeret 39 mio. kr. i forbedringer. Samlet udgør nettoinvesteringerne i ejendomme 399 mio. kr. i første halvår inkl. værdireguleringer mod kr. 628 mio. i hele 25. Siden 21 har vi øget vore investeringer i ejendomme med mio. kr. Sammensætningen fremgår herunder: Brutto bevægelser i investeringer 21 - Køb af ejendomme 1.52,7 Forbedringer i eksisterende ejendomme Dagsværdireguleringer 171,8 355, Salg af ejendomme -811,5 I alt 1.218, Side 12 af 22

13 Salg af ejendomme I første halvår har vi solgt ejendomme for i alt 1,8 mio. kr., hvorved der er realiseret avancer på ca. kr. 3 mio. Vi har solgt følgende ejendomme. Q1-, tusinde kr. M indegade 6, Århus Rungsted Bytorv 1-9, restlejligheder Møllehusene 1-3, Roskilde, restlejligh eder I alt Q2- Slotsgade 59, Hillerød Rungsted Bytorv 1-9, re stlejligheder Bjødstrupvej 24, Århus Køgevej 34, Ringsted I alt Salg I figuren herunder er det samlede ejendomssalg opdelt på oprindelig kostpris, værdireguleringer i perioden og bogførte avancer ved salg. Nordicom Ejendom, Ejendomssalg opdelt på kostpriser, realiserede værdireguleringer og avancer ved salg mio. kr Kostpriser Realiserede værdireguleringer Avance ved salg mio. kr halvår halvår Samlet er der siden 21 solgt ejendomme for 811 mio. kr., hvorved vi har realiseret tidligere indtægtsførte værdireguleringer på 49,1 mio. kr. og regnskabsmæssige avancer på 165,1 mio. kr. I alt en samlet avance i forhold til anskaffelsessummen på 214,2 mio. kr. svarende til et dækningsbidrag på 26,4% Side 13 af 22

14 Porteføljeudvikling Pr. 3. juni udgør markedsværdien af vore ejendomme ca. 2,5 mia. kr. Nordicom Ejendom, Udvikling i ejendommenes markedsværdi mio. kr halvår Nettovirkningen af køb, salg, værdireguleringer og investeringerne i forbedringer, har givet en fordobling af de samlede investeringer fra 21 og frem til i dag. Nordicom Ejendom, Årlige nettoinvesteringer i ejendomme halvår (6 mdr.) Nedenfor er de årlige nettoinvesteringer i ejendomme opdelt på køb, salg, værdireguleringer og investeringer i forbedringer. Figuren omfatter både cashflow ejendomme og ejendomme under projektudvikling. Side 14 af 22

15 Nordicom Ejendom, Årlige nettoinvesteringer opdelt på køb, forbedringer, værdireguleringer og salg mio. kr halvår Køb af ejendomme Forbedringer i eksisterende ejendomme Dagsværdireguleringer Salg af ejendomme Urealiserede værdireguleringer De seneste års betydelige prisstigninger på det danske ejendomsmarkedet, har i Nordicoms regnskab afspejlet sig i stigende urealiserede værdireguleringer. I første halvår udgør værdireguleringerne på investeringsejendomme kr. 16 mio. mod kr. 47 mio. i 1. halvår 25. De gennem årene indregnede urealiserede værdireguleringer på ejendomme er i Nordicoms regnskab akkumuleret til 415 mio. kr. pr Dette beløb øges når der foretages en ny urealiseret værdiregulering (opskrivning), og det reduceres når vi sælger en ejendom, hvor værdien har været opskrevet. I figuren herunder vises de årlige bevægelser i den akkumulerede konto for værdireguleringer. Dagsværdireguleringerne der er årets opskrivninger af vores ejendomsværdier får kontoen til at stige, og realiserede opskrivninger er salg af ejendomme, der får kontoen til at falde. I perioden er der ved salg af ejendomme realiseret ca. kr. 36 mio. af tidligere foretagne opskrivninger. I første halvår af har Nordicom Ejendom ved salg af ejendomme, realiseret kr. 13,4 mio. af tidligere foretagne opskrivninger. Samtidig er der i første halvår foretaget urealiserede værdireguleringer på for 16 mio. kr. Side 15 af 22

16 Nordicom Ejendom, Årlige værdireguleringer på investeringsejendomme y Mio. kr. z y z Dagsværdireguleringer i perioden (y) Realiserede værdireguleringer i perioden (y) Samlede værdireguleringer, ultimo (z) halvår halvår halvår Side 16 af 22

17 Nordicom Udvikling 25 Nordicom Udvikling Q1 Q ,2 Omsætning 7, 55,5 62,5 29,7 368,1 Resultat før skat 37, 49,8 86,8 33,1 1.79, Balancesum 1.399, , ,9 594,1 Resultat Resultat før skat i Nordicom Udvikling udviser et overskud før skat på kr. 86,8 mio. i første halvår mod kr. 33,1 mio. i samme periode sidste år. Periodens resultat skal ses i forhold til den ændrede regnskabspraksis, som er omtalt tidligere i nærværende rapport. Hidtil har Nordicom indregnet avance fra projektsalg i omsætningen i forhold til projektets udviklingsstade, det har givet en successiv indregning af indtægterne, fra bl.a. projektsalg af boliger, efterhånden som produktionen er skredet frem. Med det nye regnskabs-princip bliver projektsalg af boliger og erhvervsejendomme først indregnet i omsætningen ved aflevering til køberne. Nordicom Udvikling har planmæssigt færdiggjort og leveret 24 boliger i 1. halvår, det har givet en omsætning på 62,5 mio. kr. De samlede produktionsomkostninger vedrørende de leverede boliger indgår i resultatopgørelsen for første halvår. Udvikling af boliger Boligafdelingen er i gang med projektudvikling af ca boliger, med et samlet areal på ca m2., og en forventet samlet markedsværdi på ca. 7,6 mia. kr. Heraf er 547 boliger med en samlet markedsværdi på ca mio. kr. under opførelse, hvoraf vi har solgt 439 boliger for i alt 1.89 mio. kr., som vi forventer at aflevere til kunderne i perioden 28. Ikke afleverede boliger under udvikling - status Q2 Byggeri i gang Areal Antal Solgte Solgt Projekt m2 boliger boliger i Q2 Hammarshøjhus, Helsingør Hammarshave, Helsingør Fyrholm, Sluseholmen København Lindholm, Sluseholmen København Olgas Have, Ballerup Markedsværdi af boliger under opførelse, mio. kr Markedsværdi af solgte boliger under opførelse, mio. kr Side 17 af 22

18 I første halvår af har vi solgt 65 boliger til en samlet pris på 212 mio. kr. Heraf er 49 boliger svarende til en samlet pris på 123 mio. kr. solgt i andet kvartal. I andet halvår af forventer vi hel eller delvis aflevering i af lejlighederne i Fyrholmen i København og Hammarshøjhus i Helsingør. I de projekter hvor byggeriet endnu ikke er igangsat (planlægning i gang) forventer vi at kunne opføre ca m2. nye boliger. Projektmulighederne er bogført til en samlet værdi på 89,1 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig pris pr. byggeretskvadratmeter på kr. Ikke afleverede boliger under udvikling - status Q2 Planlægning i gang Forventet Forventet Solgte Solgt Projekt areal antal boliger i Q2 m2 boliger Skråningshuse,Snekkersten Hammershøj Længehus, Helsingør Ballerup Hotel, Ballerup Amager Strandvej, København Sluseholmen, København Enghave Brygge, København Susågården, Næstved Randlevvej, Odder Markedsværdi af boliger under planlægning, mio. kr Markedsværdi af solgte boliger under planlægning, mio. kr. Der er foretaget regulering af jordværdien på de tre store københavnske projekter, mens de øvrige projekter er bogført til kostpris. Jordværdien for de tre projekter på Amager Strandvej, i Sluseholmen og i Enghave Brygge i København er pr bogført til i alt 765,7 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig pris pr. byggeretskvadratmeter på 4.74 kr. De øvrige projekter er bogført til en gennemsnitlig pris pr. byggeretskvadratmeter på kr. Samlet forventer vi at kunne opføre ca boliger på de arealer, hvor vi ikke har igangsat byggeri med en samlet markedsværdi på ca. 6,2 mia. kr. I projekterne Skråningshusene i Snekkersten og Susågården er lokalplanerne godkendte. De meget gunstige betingelser for salg af boliger under udvikling som vi har oplevet i de seneste år (præsalg), ser nu ud til at været dæmpet. I løbet af sommeren er præsalg af boliger reduceret betydeligt, og vi forventer ikke en stigning igen i løbet af. Vi vurderer at det er den stigende usikkerhed om boligprisernes udvikling, som har reduceret markedets interesse i at købe en bolig før den er opført. Side 18 af 22

19 For projektudviklingen af boliger betyder det, at boligerne først kan sælges på et tidspunkt der ligger tættere på projektets færdiggørelse, hvilket i mange tilfælde vil sige når byggeriet er i gang. Inden for de seneste 2 3 år har markedet givet mulighed for at sælge boliger op til 18 måneder inden kunderne har kunnet flytte ind. I den nærmeste fremtid forventer vi, at køberne maksimalt vil acceptere 6 8 måneders forsinkelse fra underskrift, til de kan overtage den nye bolig. Under disse markedsvilkår vil man ikke kunne forvente at sælge alle boliger inden et projekt er færdigopført, det kan derfor betyde en forsinkelse af indtægterne sammenlignet med det, vi har oplevet i de seneste år. For Nordicom har en ændring af mulighederne for præsalg ikke nogen betydning for vores indtjening på boligområdet i og 27. Udvikling af erhvervsprojekter Erhvervsafdelingen er i gang med at udvikle 21 projekter med et samlet forventet areal på ca m2. og samlet færdigværdi på ca. 3,9 mia. kr. Erhvervsprojekt Geografisk opdelt Butiksareal m2 Kontorareal m2 Anden anv. m2 Areal i alt Storkøbenhavn Frederikssundsvej 11, København Herlev Hovedgade 199, Herlev Herlev Hovedgade 17, Herlev Høje Gladsaxe Center, Gladsaxe Gladsaxevej , Gladsaxe Taastrup Bycenter, Tåstrup Englandsvej 51, København 1) Øvrige Sjælland Byageren 5-11 m.fl., Roskilde L. C. Worsøesvej 2, Holbæk Galoshe Allé 3-7, Køge Ringsted Centret, Ringsted Schweizerarkaden, Slagelse Slagelse Storcenter, Slagelse Næstved Havn, Næstved Helsinge Stationscenter, Helsinge 1) Jylland og øerne Albuen, Kolding Zartmannsvej m.fl., Bornholm Torvet 1 Aakirkeby, Bornholm Hotel Hvide Hus, Ebeltoft Kongensgade 67, Odense 1) Svendborg Havn, Svendborg 1) I alt Side 19 af 22

20 Vi har i første halvår opstartet 4 nye projekter 1) med et samlet nyt areal til udvikling på 35. m2, og en samlet forventet projektværdi på ca. 6 mio. kr. Tyngden i projektudviklingen ligger fortsat inden for detailhandelsområdet. Af det samlede areal under udvikling planlægger vi at anvende de ca m2. til detailhandelsformål, svarende til ca. 7% af den samlede projektportefølje (75% ultimo 25). Vi har m2. under udvikling til kontorformål svarende til 12,3% af vor udviklingsportefølje (8,2% ultimo 25). Nordicom er i øjeblikket ikke fokuseret på domicil udvikling i København, hvilket afspejles af den geografiske vægtning af de kontorarealer vi i øjeblikket har under udvikling, disse ligger uden for København. Øvrige arealer under udvikling forventes at skulle anvendes til bolig-, hotel- eller lagerformål. Lokalplanerne er godkendt i projekter med et samlet areal på i alt ca m2., som udgør mere end halvdelen af de igangværende projekter. En godkendt lokalplan indebære at det ønskede byggeriet vil kunne igangsættes. Erhvervsprojekter - Plangrundlag Areal i alt m2. Godkendt plangrundlag Frederikssundsvej 11, København Herlev Hovedgade 199, Herlev 3.46 Herlev Hovedgade 17, Herlev 4.5 Gladsaxevej , Gladsaxe 8.3 Byageren 5-11 m.fl., Roskilde L. C. Worsøesvej 2, Holbæk 2.57 Galoshe Allé 3-7, Køge 2.94 Schweizerarkaden, Slagelse Næstved Havn, Næstved Albuen, Kolding 4. Zartmannsvej m.fl., Bornholm Torvet 1 Aakirkeby, Bornholm 2.29 Kongensgade 67, Odense 4.8 I alt Ikke godkendt plangrundlag Høje Gladsaxe Center, Gladsaxe 9. Taastrup Bycenter, Tåstrup 8.64 Englandsvej 51, København 9.8 Ringsted Centret, Ringsted 6.5 Slagelse Storcenter, Slagelse Helsinge Stationscenter, Helsinge Hotel Hvide Hus, Ebeltoft 3. Svendborg Havn, Svendborg 3.3 I alt Side 2 af 22

21 I de projekter hvor lokalplangrundlaget endnu ikke er på plads, er processen i de fleste sager langt fremskreden. Det er forventningen at alle projekter har endeligt godkendte lokalplaner inden udgangen af 27. Der er byggeri i gang i de nedenfor viste projekter: Erhvervsprojekter I gangværende byggeri Areal i alt m2. Forventet aflevering Forventet aflevering 27 Storkøbenhavn Gladsaxevej , Gladsaxe Øvrige Sjælland Galoshe Allé 3-7, Køge Næstved Havn, Næstved Jylland og øerne Albuen, Kolding Zartmannsvej m.fl., Bornholm I alt I de projekter hvor der er byggeri i gang, er alle arealer 1% udlejet. De projekter, hvor vi har godkendte lokalplaner, men hvor vi ikke er i gang med at bygge, har et samlet areal på m2. Af disse projekter har vi udlejet 6.81 m2. svarende til 7%. Udvikling af parkeringsprojekter På parkeringsområdet er vor primære aktivitet at medvirke til fornyelse af de gamle snævre bymidter med særlig fokus på det fuldautomatiske Trevi system. Vi arbejder inden for dette segment både som byudvikler, developer og som investor. Den rigtige parkeringsstrategi giver mulighed for udvikling af gågademiljø og pladser i bymidten, med det formål at skabe bilfri gader og torve, der bruges til etablering af flere gågader og bedre handelsmiljø. Samtidig bliver betingelserne for cyklister bedre og vi bringer vitaliteten og det grønne miljø tilbage torvepladserne. En stor del af det grundlæggende arbejde i Trevi handler om at skabe kontakter til nye byer og få lejlighed til at præsentere vor vision for udvikling af bymidterne. I er vi fortsat det arbejde, og de mange bestræbelser gennem de seneste 3 år begynder nu at bære frugt. Vi forventer at indgå vor første kontrakt i. Side 21 af 22

22 Nordicom Finans 25 Nordicom Finans Q1 Q ,6 Omsætning 4, 3,9 7,9 6,2 1,9 Resultat før skat 3,5 3,4 6,9 5,4 121,6 Balancesum 17,9 18,9 18,9 128,4 Resultat før skat i Nordicom Finans udviser et overskud før skat på kr. 6,9 mio. for første halvår mod kr. 5,4 mio. i samme periode sidste år. EjendomsKaution Forretningsområdet EjendomsKaution tilbyder at kautionere for ejendomsinvestorer over for banker og lign. for de yderste 1-2% af et ejendomsengagement. Samtidigt tilbyder vi vores kunder, at kunne trække på Nordicoms netværk og få mulighed for sparring og rådgivning om ejendomsinvesteringen og/eller projektudviklingen. Forretningsområdet er i god harmoni med koncernens øvrige forretningsområder, idet vi forventer en stigende efterspørgsel efter EjendomsKautions ydelser, såfremt der sker en afmatning på koncernens øvrige forretningsområder. Det vil derfor være muligt at allokere koncernens ressourcer, når der sker et skift i efterspørgslen mellem koncernens forretningsområder. Vi vurderer, at der er et stort marked for forretningsområdet EjendomsKaution, men grundet den meget rigelige tilstedeværelse af risikovillig kapital i ejendomsmarkedet i de seneste par år, har vi ikke ønsket at ekspandere inden for dette område. Med bland andet den ændrede adfærd på bolig-markedet som udgangspunkt, tror vi imidlertid på, at den finansielle risikovillighed vil ændre sig inden for de nærmeste 12 måneder, og at der derfor bliver plads til ekspansion for EjendomsKaution inden for en overskuelig tidshorisont. Pantebreve Beholdningen af pantebreve er reduceret yderligere i og forventes at blive reduceret yderligere i takt med vækst i forretningsområdet EjendomsKaution...ooOO OOoo.. Side 22 af 22

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 1. kvartal 2007 (perioden 1/1-31/3 2007) Nordicom koncernens resultat for første kvartal af 2007 udgør 39,6 mio. kr. før skat, hvilket er i overensstemmelse

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport 1. - 3. kvartal 2006

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport 1. - 3. kvartal 2006 Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 1. - 3. kvartal (perioden 1/1-30/9 ) Nordicom koncernens resultat for de tre første kvartaler af udgør 308,2 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang

Læs mere

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 3. kvartal (perioden 01.01.-30.09. ) Nordicom koncernens resultat før skat for perioden 01.01.-30.09. udgør 197,4 mio. kr., mod 308,2 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Nordicom A/S Q3 rapport 2004

Nordicom A/S Q3 rapport 2004 18. nov. rapport Nordicom A/S rapport Nordicom opnåede i Q1-3 et resultat før skat på 62,8 mio. kr. (Q1-3 2003 55,9 mio. kr.), som er en fremgang på 12% i forhold til 2003. Omsætningen i årets tre første

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Et stærkt år for Nordicom

Et stærkt år for Nordicom Et stærkt år for Nordicom Nordicom har i 2006 realiseret et resultat før skat på 452,0 mio. kr. (2005: 506,3 mio. kr.). Dette er i underkanten af det forventede resultat på omkring 500 mio. kr. Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S.

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S. Schaumann Boligudvikling K/S, halvårsrapport. Side 1 af 6 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. København, den 31. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007 fra Schaumann Boligudvikling

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Årsrapport 2006. Årsrapport 2006

Årsrapport 2006. Årsrapport 2006 Vores nye logo er udviklet for bedre at favne virksomhedens alsighed og fange den dynamik og fremdrift, der kendetegner Nordicom. Stilen er mere tidssvarende og grafisk markant med rene, skandinaviske

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS

EJENDOMSSELSKABET D25 ApS EJENDOMSSELSKABET D25 ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2013 Brian Icedor Petersen Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere