ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. April 2002 BLADET 14. ÅRGANG. Repræsentantskabsmødet 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. April 2002 BLADET 14. ÅRGANG. Repræsentantskabsmødet 2002"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET April ÅRGANG Repræsentantskabsmødet 2002 AB-festaften årgang 2002

2 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Sælges, malkes eller udvikles? 114 repræsentanter ud af i alt 167 mødte frem til Repræsentantskabets møde, som blev holdt på Marielyst Skole. Foto: Kaj Bonne Mortensen»Skal vi sælges, malkes eller udvikles? Sådan kan man vel udtrykke situationen, som den ser ud omkring vore almene boliger«. Ryno Scheil formand for Arbejdernes boligselskab i Gladsaxe er gået i gang med beretningen på Repræsentantskabets møde tirsdag 19. marts Stedet er Marielyst Skole i Gladsaxe. Men mødet må afbrydes, fordi højtalersystemet ikke fungerer, så de 114 fremmødte repræsentanter fra boligselskabets afdelinger kan høre, hvad formanden har at fortælle. Et par nye højtalere bringes frem, og lyden bliver markant bedre, så repræsentantskabets møde kan fortsætte. Om at blive solgt sagde Ryno Scheil:»Selv om tanken med at sælge de almene boliger har været fremme før specielt fra Venstres side, så er den fremgangsmåde, regeringen lægger op til, mildest talt uanstændig. Man udformer et regeringsgrundlag, der for boligområdets vedkommende giver udtryk for ønsker om at sikre balancen på boligmarkedet samt at familierne skal have et reelt valg mellem ejerboliger og lejerboliger. Derfor foreslår regeringen en reform, som giver beboerne i almene boliger adgang til at overtage deres boliger på ejer- eller andelsbasis«, konstaterede Ryno Scheil i beretningen, Arbejdernes Boligselskab er fortsat imod VK-regeringens tanker om at sælge de almene boliger. Ryno Scheil formand for boligselskabet finder det er en langt bedre ide, at lade de almene boliger få bedre muligheder for at udvikle sig. 2

3 Viden frabedes Formanden fortalte videre, at regeringen erklærede, at den ville nedsætte et udvalg til at forberede denne reform, og udvalget skal være færdigt med sit arbejde senest 1. januar Udvalgets medlemmer er udelukkende embedsmænd, og dermed er eksempelvis Boligselskabernes Landsforening sat uden før døren under udvalgsarbejdet. Men sammen med andre blandt andre Jyske Grundejerforeninger bliver Boligselskabenes Landsforening hørt før rapportens færdiggørelse. Det finder Ryno Scheil er kritisabelt. Ryno Scheil påviste, at regeringen sagde et før folketingsvalget og noget andet efter. Blandt andet at der i regeringsgrundlaget indgik, at der i boligområder eksempelvis Vollsmose i Odense og Gjellerrupparken i Århus - som ikke fungerede særligt godt, kunne ske frasalg af et antal boliger med henblik på at styrke boligmiljøet. Ikke interesseret i salg»det indgår ikke i kommissoriet for embedsmandsudvalget, hvis arbejde ukritisk skal omfatte alle almene boliger. Regeringen ønsker altså at gennemføre noget andet og mere, end det partierne gik til valg på. Og som de senere dannede regering på. Det kan vist kun betegnes som ren ideologi«, sagde Ryno Scheil, der fortsat som resten af bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab ikke ønskede at blive solgt. Hverken til sig selv eller andre. Imod malkning I beretningen sagde formanden for Arbejdernes Boligselskab videre, at den nævnte malkning dækkede over, at regeringen ville have kløerne i de såkaldte dispositionsfondsmidler og Landsbyggefondens midler. Pengene er betalt af beboerne og må derfor forblive at være deres.»pengene skal bruges til renovering Peter Brooker var flere gange på talerstolen. Blandt andet om kommuneplanens muligheder for at bygge nye boliger i Gladsaxe Kommune. samt fornyelse af de almene boliger for at sikre vores konkurrenceevne«, fastslog Ryno Scheil. Om udvikling af de almene boliger sagde formanden, at bestyrelsen gerne så råderetten udvidet, så der blev tilsvarende frihedsgrader, som beboere i private boliger eller ejerboliger har. Dog under hensyntagen til, at der er tale om samlede boligmiljør, hvis helhed ikke helt kan fraviges. Hellere udvikling end splittelse»derfor er det ærgerligt, at den tidligere regerings forslag om medejerboliger og aftale om Landsbyggefondens midler ikke blev vedtaget. Det ville give en udvidelse af råderetten, fremrykning af anvendelsen af Landsbyggefondens midler samt et medejerskab til boligen for beboeren«, sagde Ryno Scheil, der opfordrede VK-regeringen til at genfremsætte disse forslag og tage de ideologiske tanker om salg af de almene boliger af bordet.»det ville give muligheder for udvikling i stedet for splittelse. Det gør ondt på os, at vi skal udsættes for sådant et angreb«, konstaterede Ryno Scheil. Imod boligbyggeri Peter Brooker, formand for afdelingsbestyrelsen i Egeparken 1, var enig med Ryno Scheil i, at de almene boliger ikke skulle sælges. Han betegnede det som en charmerede ide, men han troede ikke på den. Fortsættes side 4 3

4 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Peter Brooker kom ind på planerne om at bygge boliger på den grund, som ligger mellem Egeparken 1 og kirkegården. Her havde Arbejdernes Boligselskab meldt ud, at man var interesseret i at bygge boliger på arealet, som foreslået i kommuneplanen.»det var vi imod, da det er vores eneste rekreative område. Derfor gik vi med i en underskriftindsamling samt holdt et møde for at protestere mod opførelse af boliger på området. Der kom meget hurtigt 474 underskrifter, og planen blev droppet«, sagde Peter Brooker, der var ked af, at bestyrelsen for boligselskabet ikke ville i dialog med afdelingen i forbindelse med udmeldingen om, at selskabet gerne ville bygge. Hvem kom først? Men omvendt savnede Ryno Scheil en dialog med Egeparken 1. Forslaget til ny kommuneplan havde knapt forladt rådhuset, før man var i gang med underskriftindsamlingen mod et eventuelt byggeri ved kirkegården. Ryno Scheil undrede sig over Peter Brookers modstand mod byggeriet, når Peter Brooker som medlem af byrådet selv havde været med til at forhandle forslaget til kommuneplan. Peter Brooker fastholdt, at det var på baggrund af boligselskabets udmelding om gerne at ville bygge, at man var gået i gang med at samle protester ind. Og da boligselskabets bestyrelse så mulighederne for at bygge, meldte den ud ganske som der står i formålsparagrafen for boligselskabet, det skal bygge boliger at det gerne ville bygge. Men som Ryno Scheil konstaterede om denne del af debatten: Hvem kom først. Hønen eller ægget? Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab, er imod at de almene boliger sælges, som VK-regeringen har foreslået. Om at æde kameler Birgit Wedervang, Egeparken 2, troede ikke, at et forslag om at sælge de almene boliger kunne fremsættes i Danmark. Hvordan kan et salg finde sted? Ryno Scheil var af den klare opfattelse, at boligerne ikke kunne sælges, da der er tale om selvejende institutioner. Han byggede sin opfattelse på grundlovens bestemmelser om ejendomsrettens ukrænkelighed. Lad os se, hvad der sker. VK-regeringen har allerede i sin korte levetid måttet æde et par kameler. Beretningen blev i øvrigt godkendt. 107 stemte for. Syv repræsentanter valgte at stemme imod. 4

5 Demokratiet skal fungere En undersøgelse skal klarlægge, hvorfor interessen for at deltage i de demokratiske processer inden for Arbejdernes Boligselskab er begrænset < Ivan Klitte (th) konstaterede at beboerdemokratiet var startet med en lille elite. Demokratiet skal fungere. En flot overskift men det er svært at få beboerne engageret i den hverdag, der er deres, som beboere i et alment boligselskab med stor indflydelse på, hvad der skal ske i og med boligerne. Med udgangspunkt i den beskedne interesse for beboerdemokratiet havde Egeparken 1 stillet forslag om, at der blev sat fokus på beboerdeltagelse i afdelingsmøder samt, at der blev taget initiativer til at øge deltagelsen. Den samlede deltagelse på møderne rundt i afdelingerne skulle også undersøges. Baggrunden var, at der på Repræsentantskabets møder har været bekymring for den manglende deltagelse i beboerdemokratiet. Og rent lokalt i Egeparken 1 havde man lige oplevet, at kun 12,5 procent af beboerne deltog i afdelingsmødet. Hvad skyldes det? Hvordan kan vi styrke demokratiet? De almene boliger er yderligere under pres på grund af forslaget om frasalg af lejligheder. Peter Brooker spurgte som forslagsstiller om andre afdelinger havde været nede i samme bølgedale og fået gode ideer til at komme på bølgetoppen igen. Ryno Scheil var positiv over for forslaget og foreslog på bestyrelsens vegne, at afdelingerne skulle spørges, og resultatet kunne bringes i Boligbladet. Carsten Rasmussen, Torveparken, fortalte, at der var et fremmøde på procent til afdelingsmøderne, hvilket skyldes at både nuværende og tidligere bestyrelser havde gjort et godt forarbejde. Ivan Klitte fra Kongshvileparken konstaterede, at beboerdemokratiet var startet med en lille elite, men jo flere der blev engageret, jo flere deltog. Han pegede på, at der i Kongshvileparken var nedsat 13 udvalg, som løser problemer. Der var skriftlig kontakt til beboerne en gang om måneden med et nyhedsbrev, som også blev lagt på afdelingens hjemmeside på Internettet. Flemming Larsen, Høje Gladsaxe, pegede på sammenhængen mellem sammensætningen af beboerne og deres deltagelse i beboerdemokratiet Enden på debatten om den begrænsede deltagelse i beboerdemokratiet blev, at en undersøgelse sættes i gang. 5

6 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lavere vurdering giver lavere husleje 3,5 millioner kroner retur til lejerne i fem afdelinger, hvor den offentlige vurdering gennem tre år var for høj. Nu er vurderingen sat ned, men der er tale om en urimelig lang sagsbehandling hos Vurderingsrådet og i Skyldrådet. 103 millioner kroner er også en slags penge. Især når det gælder nedsættelse af den offentlige vurdering af boligerne i en række afdelinger inden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Nedsættelserne omfatter årene 1998 frem til Da ejendomsskatten beregnes af vurderingen, så har lejerne nu krav på at få cirka 3,5 millioner kroner tilbage i betalt ejendomsskat, når vurderingen for 2001 tages med ind i beregningerne. Pengene indgår i afdelingernes budget, så der skal holdes nye budgetmøder, hvor der tages højde for tilbagebetalingen. Det drejer sig om Vadgårdsparken, Skoleparken 1 og 2, Torveparken samt Moseparken, kunne formanden for Arbejdernes Boligselskab, Ryno Scheil, fotælle medlemmene af Repræsentantskabet, der holdt møde tirsdag 19. marts Der var også tid til en mere privat snak ved bordene under Repræsentantskabets møde. Fik medhold»vi har ikke været enige med Vurderingsrådet eller Skyldrådet om vurderingsmetoden for afdelinger med blandet bebyggelse eller grundforurening. Men Landsskatteretten og Tilsynet med Ejendomsvurdering har givet os medhold, hvilket har betydet nedslag i vurderingen og dermed i ejendomsskatten«, kunne Ryno Scheil fortælle Repræsentantskabet. Han kunne også fortælle, at en række sager fra Kongshvileparken, Stengårdsparken, Moseparken 1, Højgårdsparken samt Lyngparken 1 stadig venter på at blive behandlet enten i Landsskatteretten eller Skyldrådet. Urimelig behandling»det er ganske uacceptabelt, at Vurderingerådene år efter år kan opretholde en lang og træg behandlingsproces. De 6 korrektioner, der følger af ændringerne fra Tilsynet med Ejendomsvurdering, burde være en ren ekspeditionssag og dermed være afklaret langt hurtigere med nedsættelse af huslejen for de berørte afdelinger«, sagde Ryno Scheil. Boligselskabets formand pegede ydermere på, at den langsomme behandling betød, at ændringerne formentlig ikke slår igennem for vurderingen for 2002, så boligselskabets bestyrelse og boligselskabets interne vurderingudvalg igen skal i gang med en række klagesager.»rent spild af ressourcer samt urimelige konsekvenser for beboerne, der i første omgang skal betale mere i husleje«, konstaterede Ryno Scheil. Under debatten om beretningen fik både berstyrelse, boligselskabets administration samt det interne vurderingsudvalg stor ros blandt andet fra Benny Sørensen, Skoleparken 1 for deres indsats for at få bragt vurderingerne og dermed huslejen ned på dette rette niveau. < Så blev der dømt pause.

7 Selskabets regnskab blev godkendt Repræsentantskabet godkendte på sit møde regnskabet for Arbejdernes Boligselskab for regnskabsåret 2000/2001. Det udviste et overskud på kr., som blev henlagt til arbejdskapitalen. Overskuddet er opstået ved flere byggesagshonorarer i forbindelse med forbedringer samt at renteindtægten var højere end budgetteret. Hertil kom også kursgevinster på obligationsbeholdningen. Også selskabets budget er godkendt Bestyrelsen behandlede i februar 2002 forslag til budget for 2002/2003 for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, og vedtog her at godkende en forhøjelse af administrationsbidraget til kr. pr. bolig årligt. Stigningen udgør i forhold til 2001/ kr. pr. bolig eller 3,04 procent. Tilskud til afdelingerne fastsattes uændret til 135 kr. pr. bolig årligt.netto administrationsbidrag for 2002/2003 udgør således kr. pr. bolig årligt. Repræsentantskabet blev på mødet tirsdag 19. marts 2002 orienteret om indholdet af budgettet 2002/2003, som godkendt af bestyrelsen, hvilket blev taget til efterretning. Her er Fritidsudvalget Også til Fritidsudvalget var der valg på Repræsentantskabsmødet, ligesom bestyrelsen har udpeget to medlemmer samt en suppleant. Udvalget har nu følgende medlemmer: John Bjarnø Petersen, Kurt Juel Jensen, Erling Jalsing, Hans Jørgen Jørgensen, Flemming Møller og Per Helligkilde. Suppleanter er Else Rasmussen, Sonja Sørensen og Susanne Lionett. Hertil kommer en repræsentant valgt at funktionærerne. Genvalg til bestyrelsen Ryno Scheil er fortsat formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, idet han på det første bestyrelsesmøde efter Repræsentantskabets møde tirsdag 19. marts 2002 sammen med Benny Jørgensen, der er næstformand, blev genvalgt. På Repræsentantskabets møde blev Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen og Benny Sørensen genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab har følgende medlemmer, som er valgt af Repræsentantskabet: Ryno Scheil, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen, Benny Sørensen, Elin Hansen, Johnny Frederiksen, Kurt Juel Jensen, Robert Byriel og John Poulsen. Følgende medlemmer er valgt af Gladsaxe Byråd: Karin Søjberg Holst, Benny Jørgensen og Birgitte F. Schultz. Anne Schiøler og Dan Jørgensen er valgt henholdsvis af de ansatte på kontoret og af ejendomsfunktionærerne. Suppleanter til bestyrelsen er i nævnte rækkefølge: Inge Binder, Hans Jørgen Jørgensen, Erik Bengtsson og John Bjarnø Petersen. Søger løsning på LKV-problemet Egeparken 1 og 2, Mølleparken 1 og 2, Lyngparken 1 og 2 samt Stengårdsparken har et fælles problem. De får deres boliger opvarmet med Lokal Kraft Varme, som NESA driver. Problemet er, at udgiften til varme per etagekvadratmeter gennem de sidste år et steget væsentligt mere end afdelinger, som bliver opvarmet med naturgas. Det har afdelingerne og selskabets bestyrelse fundet betænkeligt, og derfor har man ladet et rådgivende ingeniørfirma se på sagerne. Der har været skrevet frem og tilbage mellem Arbejdernes Boligselskab og NESA for at finde en løsning. Ryno Scheil kunne på Repræsentantskabets møde fortælle, at man regnede med at finde en løsning inden udgangen af Men i hvilke retning en løsning ville gå, kunne han ikke løfte sløret for. Hjemmesider til alle afdelinger»selskabet tager via sin EDB funktion initiativer til at søge oprettet hjemmesider for alle afdelinger«. Så enkelt lød et forslag fra afdelingsbestyrelsen i Egeparken 1, og afdelingen havde den begrundelse, at der i dag kun er fire afdelinger, som har hjemmesider på Internettet. Og da der mange steder nu tilbydes web-speed, var det måske en idé at gøre en ekstra indsats for at få lavet hjemmesider. Egeparken var selv i gang med at oprette en hjemmeside. Der kunne eventuelt tilbydes støtte til mindre afdelinger under 100 lejemål til oprettelsen.»forslaget er ikke helt tosset. Men det må være helt op til den enkelte afdeling, da vi ikke kan diktere, hvad der skal ske. Selskabet kan heller ikke påtage sig at vedligeholde hjemmesiderne på Internettet«, sagde Ryno Scheil, der dog lovede at holde et møde mellem selskabet og interesserede afdelinger, så de kunne hjælpes videre. 7

8 MUREN i Stengårdsparken Forlig betyder nu, at de private grundejere også skal betale til vedligeholdelsen af mur, som står i det fælles skel. Sagen gik fra Hegnssynet videre til Landvæsenskommissionen 8

9 I begyndelsen af 1960 erne blev der i skellet til de private grundejere, der stødte op til Stengårdsparkens arealer i forbindelse med opførelsen af afdelingens 3. afsnit opført en fuldmuret mur i gule mursten. Uvist af hvilken grund blev udgiften til muren betalt af Stengårdsparken, og endnu mere uforståeligt blev der indgået en skriftlig aftale om, at vedligeholdelsen af muren alene påhvilede Stengårdsparken. De private grundejere skulle ikke betale en eneste krone. Efterhånden opstod behovet for vedligeholdelse af muren, og siden sidst i 1990 erne har der været en del drøftelser og en del skriverier frem og tilbage med den private grundejerforening, der krævede muren istandsat for Stengårdsparkens regning. Afdelingsbestyrelsen fandt det ganske urimeligt, at Stengårdsparken alene skulle stå for istandsættelsen, når de almindelig gældende regler om vedligeholdelse af hegning i naboskel er, at man er fælles om udgifterne. Endnu mere markant var det, at selv om afdelingen istandsatte muren, så skulle den også fremover stå for alle udgifter til fremtidig vedligeholdelse. Det fandt afdelingsbestyrelsen var helt uacceptabelt. Ville koste kr. En samlet reparation af muren ville koste i omegnen af kr., hvis de private grundejeres krav om udførelse i gule teglsten skulle gennemføres. Afdelingen var villig til reparation af muren ved delvis udskiftning til gasbeton, hvilket ville koste omkring det halve af prisen i gule mursten. Samtidig fandt Stengårdsparkens afdelingsbestyrelse, udgifterne til vedligeholdelse af muren skulle deles mellem afdelingen og de private grundejere. Det ville grundejerforeningen ikke være med til, og fastholdt sine synspunkter. Hegnssynet fastholdt Derfor blev spørgsmålet indbragt for Hegnssynet, der gav de private grundejere medhold. Stengårdsparken skulle reparere/genopføre muren i gule teglsten, som den oprindelige mur, lød afgørelsen fra Hegnssynet, der samtidig bestemte, at arbejdet skulle udføres inden en given frist. Samtidig bestemte Hegnssynet, at Stengårdsparkens ensidige forpligtelse til vedligeholdelse i henhold til den foreliggende skriftlige aftale skulle bestå. Denne afgørelse var afdelingen ikke tilfreds med og besluttede derfor at indbringe sagen for Landvæsenskommissionen, der er ankeinstans for Hegnssynet. Fælles om udgiften I forbindelse med den åstedsforretning, der fulgte ved Landvæsenskommissionens behandling, forligtes sagen således:»at defekte sten og fugning udskiftedes samt at den eksisterende inddækning af muren udskiftedes til inddækning med vandnæse, alt i overensstemmelse med almindelig anerkendt håndværkermæssig standard. Arbejdet udføres inden den 1. november Herefter påhviler vedligeholdelsen af muren parterne i fællesskab i overensstemmelse med hegnslovens almindelige regler herom, jfr. Hegnsloven kapital 4«. Dermed fandt en lang og tung sag sin afgørelse på en fornuftig måde, også takket været en løsningsvenlig indstilling fra de private grundejere, hvor man så realistisk på det urimelige i at fastholde den ensidige påhvilende aftale, der alene belastede Stengårdsparken. De samlede reparationsudgifter løb op i ca kr., der er betalt af Stengårdsparken men fremover deler man udgifterne mellem de private grundejere og Stengårdsparken. At der i»tidernes morgen«er indgået en ensidig aftale, må man undre sig over. Sådanne aftaler bør helt klart ikke indgås. 9

10 Boligvalg går i arv Traditioner præger vores valg af bolig, og vi foretrækker at blive ved det kendte. Når vi vælger bolig, foregår valget ikke så frit som vi måske går og tror. Fremgår det af en ny ph.d.-afhandling af landinspektør Thorkild Ærø fra By og Byg.»Man kan sige at boligvalget går i arv. Når man er vokset op i et parcelhus, ønsker man sig tilbage til parcelhuset«, siger Thorkild Ærø.»Der er også dem, som flytter til de store etagebebyggelser fra 70 erne, fordi det er der, de føler sig hjemme og godt tilpas. Og hvis man har man trådt sine barnesko i tæt-lav-bebyggelser, tilhører man faktisk en befolkningsgruppe der i stort omfang søger tilbage til udgangspunktet. Så man kan jo godt spørge om det er os der vælger boligen, eller boligen der vælger os«. Manglende viden om boligvalg Udgangspunktet for Thorkild Ærøs afhandling var at der findes for lidt viden om hvorfor vi vælger at bo som vi gør; hvad der tiltrækker os ved de forskellige boligtyper og boligbebyggelser. Dette spørgsmål har Thorkild Ærø stillet videre til ca. 800 husstande der inden for de sidste to år er flyttet til en bolig i Århus. Resultatet viser at når vi søger ny bolig, er der tre afgørende forhold som går igen: Størrelsen på boligen, rumfordelingen og huslejen. Men herefter skiller vi os ud i grupper som er bestemt af hvilken type bolig vi selv er vokset op med. Tilflyttere til de fritliggende enfamiliehuse foretrækker parcelhuset,murermesterhuset eller patriciervillaen, fordi det her er muligt at indrette sig personligt gennem forskellige om- og tilbygninger, det er muligt at udtrykke stil og smag. Man lægger vægt på arkitektur og børnevenlighed, ligesom områdets prestige og omdømme er vigtigt. Børnevenlighed Børnevenligheden står ligeledes højt for tilflytterne til tæt-lav-bebyggelser, men her er nærheden til andre familier også prioriteret højt. Man er ikke så konform, der skal være plads til lidt alternativ levevis. Derimod vejer mere formaliserede fællesaktiviteter ikke tungt blandt tilflyttere til rækkehuse, klyngehuse og gårdhavehuse, hvilket måske kan overraske. Butiksudbuddet De som flytter til store, åbne etagebyggerier fra 60 erne og 70 erne, sætter pris på det nære butiksudbud, udsigten fra boligen og nærheden til kollektiv trafik. Hertil flytter både børnefamilier og mere karriereorienterede personer. Alle er glade for lejlighederne, som typisk er store, velindrettede og af høj kvalitet. For de der rejser meget, er boligen uforpligtende på grund af det høje serviceniveau. Når folk flytter derfra, er det mest på grund af omverdenens negative holdning til området. Centrumnære etageboliger tiltrækker et lidt bredere publikum, for det er blevet mere populært at bo midt i byen. Det er også her man finder dem der mest bruger boligen som en slags station i hverdagen, på vej til arbejdet eller caféen hvor livet leves. Fremtidens boligpolitik skal satse bredt Hvis valget var frit, ville de fleste af os vælge at bo i et fritliggende enfamiliehus med have. Torsdag 25. april 2002 Selskabsbestyrelsesmøde Torsdag 2. maj 2002 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen Mandag 13. maj 2002 Sidste frist for indlæg til Boligbladet for juni 2002 AB-kalender»Enfamiliehuset er det overskyggende ideal, og det skyldes en dominerende opfattelse af at det er her man lever det gode kernefamilieliv med mand/kone og børn, med god plads og natur omkring sig«, siger Thorkild Ærø. Mange går med en uopfyldt drøm om at bo i enfamiliehus. Det kunne derfor være fristende at lægge op til en boligpolitik som sigter mod at bygge mange nye enfamiliehuse. Men det fraråder Thorkild Ærø, for der bliver færre og færre børnefamilier, og flere og flere enlige.»om bare 10 år ser boligbilledet formentlig helt anderledes ud. Til den tid vil der blive en masse enfamiliehuse ledige, fordi den første generation af parcelhusejere der bor i husene nu, enten er flyttet til en ældrebolig eller er døde«.»den fremtidige boligpolitik bør snarere satse bredt på nye boliger til de unge i byerne og på attraktive etageboliger til de lidt ældre i nærheden af det kendte parcelhuskvarter«, siger Thorkild Ærø. På den måde vil man også frigøre parcelhuse til nye generationer - de der voksede op derude og som står på spring til at flytte tilbage til denne boligtype. Torsdag 23. fredag 24. maj 2002 Kongres 2002 i Boligselskabernes Landsforening Torsdag 30. maj 2002 Selskabsbestyrelsesmøde Torsdag 6. juni 2002 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen Tirsdag 18. juni 2002 Boligbladet udkommer 10

11 Her går det godt I en ny ph.d-afhandling fra By og Byg kritiseres politikere for kun at se de såkaldt belastede boligområder udefra, med økonomiske øjne og en fastlåst problemopfattelse. I stedet opfordrer forskeren bag afhandlingen kommunerne til en reel dialog med beboerne og fokusere mere på de resurser, der findes i områderne, og det hverdagsliv der leves. Beboerne i de såkaldt belastede boligområder synes ikke selv, at deres boligkvarter er problemfyldt og belastet. Tager man for eksempel Avedøre Stationsby, som har et massivt ry for at være et problemområde, så siger beboerne, at de er glade for at bo der, og hvis de skulle pege på nogle problemer, går de mere i retning af, at der er for langt til bestemte typer butikker. Overfald, hærværk og uro er ikke noget, de nævner. Den overraskende vinkel på det meget omtalte samfundsproblem fremgår af en ny ph.d.-afhandling af cand.scient.soc. Birgitte Mazanti, der er forsker på By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut).»Kommunerne har fokuseret alt for meget på problemerne med misbrug, arbejdsløshed og socialt belastede beboere og har fejlagtigt sluttet, at alt var dårligt i kvarteret, for eksempel livskvalitet og hverdagsliv. Og det er slet ikke tilfældet, beboerne er godt tilfredse med at bo der«, siger Birgitte Mazanti. Kun den halve sandhed»man kan sige, at vi i mange år kun har set den halve sandhed om de belastede boligkvarterer, fordi de kun er blevet set udefra med myndighedernes økonomiske øjne og med en fastlåst problemopfattelse«.»vi mangler at se sagen indefra, fra beboernes side, at høre om hverdagsforholdene i kvartererne, at høre om deres booplevelse. Disse spørgsmål er ganske enkelt ikke blevet stillet«, konstaterer Birgitte Mazanti. Herudover peger hun på, at de analyserammer, som politikere bedømmer de socialt belastede boligområder indenfor, ikke altid er lige hensigtsmæssige. For eksempel vurderes det negativt, hvis en stor del af beboerne ikke i særlig grad benytter sig af lokale tilbud med foreninger, mødesteder og fællesskabsrettede aktiviteter. Om lokale netværk»lokale netværk er gode at have, men praktiseres ikke i særlig stort omfang ret mange steder, heller ikke i velfungerende parcelhusområder i Nordsjælland. Beboerne i Avedøre Stationsby bruger deres bosted på samme måde, som man gør i resten af landet. Nogle få har et omfattende lokalt netværk i området, mens andre har både et lokalt engagement og engagementer uden for området, for eksempel i nabobyen og via arbejde. Atter andre har hele deres netværk placeret andre steder end i lokalområdet«. Birgitte Mazanti opfordrer til en reel dialog mellem kommunerne og beboerne, så der i det boligsociale arbejde kommer mere fokus på de resurser, der findes i områderne, og det hverdagsliv der leves, i stedet for kun at have problemet som tilgang. Det sidste er det, der stempler området, og det der gør, at beboerne føler, at de skal forsvare sig i omverdenen, fordi de for eksempel kommer fra Avedøre Stationsby.»Vi mangler at se sagen indefra, fra beboernes side, at høre om hverdagsforholdene i kvartererne, at høre om deres booplevelse«. 11

12 RAPPORT FRA EN WEEKEND I BOLIGENS ALMENE TEGN Tekst: Johnny Lilja Frederiksen Den årlige weekendkonference på LO-skolen, som arrangeres af Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds, havde samlet 237 forventningsfulde boligfolk, hvoraf de 12 var fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. 12

13 Efter ankomst og indkvartering sidst på eftermiddagen fredag, bød Kredsformand Vinie Hansen velkommen i den store foredragssal.herefter tog professor Ole Thyssen fra Handelshøjskolen i København over. Emnet var»stivnede og dynamiske organisationsformer«. Det moderne samfund udvikler sig hastigt væk fra industrisamfundet og hen imod netværkssamfundet/informationssamfundet. Kan de klassiske organisationer stadig følge med i denne udvikling, og kan Boligselskabernes Landsforening? Et godt foredrag som gav mange indtryk til deltagerne. Det hele mundede ud i et gevaldigt hosteanfald. Jeg ved ikke, om det var luften eller en form for kædereaktion, men underholdende var det. LO-skolen i Helsingør hvor weekendkonferencen blev holdt. Morgensang og boligsalg Efter morgensang og introduktion var der scenarier om den almene boligsektor nu og i fremtiden for alle i foredragssalen. Der var to foredragsholdere denne lørdag formiddag. Direktør Gert Nielsen, Boligselskabernes Landsforening og direktør Ina Thorndahl, Ejendomsforeningen Danmark. Emnerne var mange men koncentreret på den aktuelle boligpolitik, den nye regering, og de fremtidige muligheder for den almene boligsektor blev belyst bl.a. ved et oplæg og diskussioner. Vi startede med en diasserie om den almene boligsektor og efter denne kom Gert Nielsen på. Det kan ikke undre, at et af de emner han havde med var»salg af almene boliger«. Som Gert Nielsen sagde:»skal vi malkes eller udvikles«. Ifølge grundlovens 73, stk.1 er ejendomsretten ukrænkelig. Salg af almene boliger eller»tilbuddet«vil være relevant for et mindretal, men er det lykken, da boligudgiften vil stige betydeligt og gælden vil langt overstige ejendomsvurderingen, udtalte Gert Nielsen. Derefter var det Ina Thorndahls tur. Hun gik ind for at vi skulle sælge/købe vores boliger. Dette lød jo ikke så populært blandt de over 200 forsamlede boligfolk. Men det gav nogle gode diskussioner, når der er gode og kompetente fagfolk til at fremlægge tingene. Efter frokost, var det tid for deltagerne. De havde delt sig op i fire Tema grupper, som de på forhånd havde valgt hjemmefra. Følgende temaer var der at vælge imellem: Tema 1: Fremtidens BL I BLs bestyrelse bliver der lagt op til en bred medlemsdebat over flere år om BLs fremtid. Hvilke krav er det relevant at stille til en interesseorganisation, hvilke aktiviteter skal der satses på, og hvilken medlemsservice ønsker man? Gallup foretager interviews med bestyrelser og administrationer som et led heri. Bjarne Zetterström, Boligselskabernes Landsforeningvar oplægsholder. Tema 2: Er der bevægelse i bevægelsen Er den ændrede beboerdemokratiske organisering god nok til den ændrede beboersammensætning: De unge, familierne, de ældre, nye familie- og samværsformer. Opfatter beboeren sig som en del af et fællesskab. Michael Demsitz, direktør, Boligkontoret Danmark, forestod indlæg og debat. Tema 3: Skal du være ked af at bo alment Den almene boligsektors ry og omdømme er som altid til debat i offentligheden, og det er ikke altid de bedste historier, som bringes frem men hvordan præsenterer vi selv de almene boliger, og hvor er de boligsociale succeshistorier og resultaterne af de gode kvarterløftprojekter. Niels Olsen, DAB, Kim Tverskov, Brøndby Strand og Heikki Karvinen, Kærene, Rødovre, delte oplæggene mellem sig. Tema 4: Boligmarkedet skævt og ineffektivt Det økonomiske råds vismænd fremkom i foråret 2001 med en rapport, hvori de ønsker et boligmarked uden offentlige subsidier, at problemet snarere er den skæve opdeling af boligmarkedet, og at vismandsrapporten derfor ikke er svaret på skævhederne og den manglende effektivitet. Bent Madsen, Boligselskabernes Landsforening, styrede indlæg og debat. Som man kan læse, var der en masse gode tilbud til boligfolket. Det er svært at skrive noget om, hvordan debatten rullede i de forskellige grupper, men i det store hele, efter at have snakket med forskellige, var alle mere eller mindre godt tilfredse med det tema, de havde valgt. Bedre livskvalitet Søndag formiddag havde vi sociolog og forfatter Henrik Dahl, som holdt et foredrag om»livskvalitet, værdier og visioner«. Vi vil gerne skabe en bedre livskvalitet i de almene boligafdelinger. Men hvilke værdier og visioner har moderne mennesker, som vi måske ikke er helt opmærksomme på i det daglige beboerdemokratiske arbejde: Henrik Dahl formåede at komme med et budskab pakket ind i en dejlig form for lune og humor. Når det bliver serveret på denne måde, er det altid spændende og underholdende at høre på. En god weekend sammen med en masse gode boligfolk, der hver især havde deres vision om hvordan en boligafdeling skulle fungere. 13

14 Konstruktioner med øget risiko for fugt og skimmel Erfaringerne fra en lang række bygningsundersøgelser kan hjælpe byggeriet til at vælge bygningskonstruktioner med mindre risiko for fugtskader. Forskere fra By og Byg har indsamlet erfaringer fra 81 ingeniør- og arkitektfirmaers bygningsundersøgelser af mere end småhuse, etageejendomme, kontorbygninger og skoler. Det er sket for at undersøge, om bestemte bygningskonstruktioner har særlig stor risiko for at få længerevarende fugtskader og dermed øget risiko for vækst af skimmelsvampe. Firmaernes erfaringer viser, at huse med flade tage og tage med kviste og skotrender har størst risiko for at få fugtskader. Det samme gælder vådrum (badeværelser og køkkener) med lette væg- og gulvkonstruktioner samt gulvbelægninger af fx linoleum eller pvc, hvor samlingerne ikke er svejset sammen. Den væsentligste årsag til fugtskader i tage er utætheder, som særligt opstår hvor taget gennembrydes fx ved kviste, skotrender, ovenlys og ventilationsudluftninger. Problemerne med flade tage gælder særligt de tage, der er udført i 1970 erne. Mange fagfolk anser nye flade tage, der er opført gennem de seneste 10 år, for at være bedre, fordi de nye materialer er mere holdbare og derfor mindre afhængige af hyppig vedligeholdelse. Det er dog fortsat vigtigt at holde øje med flade tage og de såkaldte trækasettekonstruktioner, der anvendes i både tage og ydervægge. Hovedårsagen til at gulve med usvejste samlinger har særlig stor risiko for fugtskader, er formentlig, at vand ved gulvvask kan trænge ind i mellemrummene mellem banerne. Mens den øgede risiko for fugtskader i vådrum med lette gulv- og vægkonstruktioner sandsynligvis skyldes, at de lette materialer er mere følsomme overfor fugt ved gulvafløb, fuger, rørgennemføringer og lignende, der er utætte pga. mangelfuld udførelse eller dårlig vedligeholdelse. Bygningskonstruktioner med størst risiko for fugtskader: Flade tage og tage med kviste og skotrender Gulve med usvejste samlinger af fx linoleum eller pvc Vådrum med lette væg- og gulvkonstruktioner Bygningskonstruktioner med mindst risiko for fugtskader: Tage med rejsning og uden kviste og skotrender Gulve med klinker Vådrum med tunge væg- og gulvkonstruktioner Figuren viser den gennemsnitlige vurdering af risikoen for fugtskader i nogle bygningsdele og konstruktioner. Risikovurderingen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse, som 81 arkitekt- og ingeniørvirksomheder har besvaret ud fra deres erfaringer fra i alt ca bygningsundersøgelser. Eksempler på risikovurdering af bygningsdele og konstruktioner Tage med rejsning Flade tage uden rejsning Tage med kviste og skotrender Gulvbelægning med svejste samlinger Gulvbelægning med usvejste samlinger Klinker Trægulve Vådrum, let væg/let gulv Vådrum, tung væg/tungt gulv Vådrum, let væg/tungt gulv Lille risiko Stor risiko 14

15 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. 4 rums lejlighed i Vadgårdsparken, 98,2 m 2 fordelt på 2 etager. 2 haver, ingen tilladelse til husdyr, gratis vaskeri, grønne omgivelser, børnevenligt. Husleje ekskl. varme kroner. 4 5 værelser eller lejlighed med have eller altan, meget gerne husdyrtilladelse, men ingen hindring. Max. husleje inkl. varme kr. Det skal være i Gladsaxe Kommune, dog ikke Høje Gladsaxe eller Værebro. Henvendelse på telefon bedst efter kl Ellers læg en besked. 3 1 /2 værelses lejlighed på 85 m 2 i Stengårdsparken, fælles vaskeri, grønne omgivelser. Husleje kroner incl. varme. 2 eller 3 værelses lejlighed i Tinghøjparken eler Lykkeparken. Henvendelse på telefon Dejlig lys stuelejlighed på 73 m 2 med altan i Stationsparken 1 (Vadbro). Rolig opgang og grønne omgivelser. Velfungerede og billigt fællesvaskeri, tæt på indkøb og offentlig transport (Buddinge St.). Husleje med antennebidrag kr. Rækkehus/halvt dobbelthus eller 1- planshus. Henvendelse på telefon værelse, 1 kammer på 2. sal i højhusene. Husleje kr. plus varme. Pæn vedligeholdt. 4-5 værelser i lavhusene. Henvendelse på telefon Meget velholdt 3 værelses lejlighed på 1. sal i Stationsparken 1 med nyt bad og køkken med opvaskemaskine og elkomfur. Det er vaskeri i kælderen, og ejendommen går til 1. sal. 4-værelses lejlighed i Stationsparken 1 og 2 eller rækkehus med 4 værelser. Henvendelse på telefon eller værelser. Cirka 98 m 2 (rækkehus) med lille dejlig have i Vadgårdsparken, 4 værelser i Stationsparken. Henvendelse på telefon eller værelser. Cirka 98 m 2 (rækkehus) med lille dejlig have i Vadgårdsparken. 4 værelser i Stationsparken. Henvendelse på telefon el Farvel og goddag Fra vor helt egen verden kan redaktionen fortælle, at Finn Sørensen er udtrådt af redaktionen. Der skal lyde en stor tak for et stort stykke arbejde, hvilket læserne gennem årene selv har stiftet bekdndtskab med. Erling Jalsing sprang fra suppleant til ordinært medlem af redaktionsudvalget, hvor suppleanterne også deltager aktivt i arbejdet. Endelig skal der lyde et velkommen til Ivan Klitte, der blev medlem af redaktionsudvalget. 3-værelses lejlighed i Pileparken 2, lys og solrig. Stor altan med glasskydedøre og udsigt til grønne områder. Fælles vaskeri. Tilladelse til at holde kat. Roligt og fredeligt kvarter. Rækkehus i Torveparken med 3 eller 4 værelser. Henvendelse på tlf værelses lækker lejlighed med isoleret udestue som kan bruges som jomfrubur, hvis teenageren skulle gå hen og blive så. Velholdt køkken og bad. Lejligheden er på 85 m 2 i Egeparken. Beliggenheden er uden naboer. 4 værelser ikke nødvendigvis mange m 2. Henvendelse på telefon eller ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Telefax Redaktionsudvalg Ivan Klitte, Kongshvileparken Johnny Sieling, medarbejderrepræsentant Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Erling Jalsing, Pileparken 3 Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, november og december. Næste nummer udkommer tirsdag den 18. juni Indlæg og annoncer til juni-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 27. maj Forsiden: Fra Repræsentantskabets møde tirsdag 17. marts Foto: Kaj Bonne Mortensen. Produktion: Hafnia Tryk A/S, Albertslund 15

16 310 deltog i årets AB-Festaften Så blev der igen holdt AB Festaften i Høje Gladsaxe Skolernes festsal. Denne gang lørdag 9. marts 2002, hvor pressefotograf Kaj Bonne Mortensen var på pletten og skød løs med sit kamera. Igen i år gik alt over al forventning. Der var 310 deltagere, og der var masser af plads til os alle. Maden buffet var pænt arrangeret, og der var nok af det hele i år. Vi havde også i år fået det, vi havde bestilt. Efter maden var der som noget nyt, at deltagerne også kunne købe irsk kaffe, og der var stor efterspørgsel, så næste gang skal der nok være mere end et udsalgssted af denne populære drik. Det er noget, som Fritidsudvalget må tage op, inden næste festaften løber af stablen. Der blev danset og festet og snakket, så det var en ren fornøjelse. Det var tydeligt at deltagerne morede sig. Festen sluttede ved midnat, og busserne kørte deltagerne hjem, og der lød mange tak for en rigtig god AB fest igen i år. Det var første gang, jeg deltog i festen, men det bliver absolut ikke sidste. Foto: Kaj Bonne Mortensen Inge Binder, Lyngparken 2. 16

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Til/Afgang: Ingen beboerudskiftning i 2012. Aktiviteter: Arbejdsdagen i 2012 og ikke den vi havde i sidste uge. Vejret var godt og arbejdet bød traditionen tro på reparation

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2016 kl. 16.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. februar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 20. februar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

BOLIG. Fastelavnsfest. Vi vil ikke sælges - BLADET. Marts 2002 14. ÅRGANG. hverken til os selv eller andre. se bagsiden.

BOLIG. Fastelavnsfest. Vi vil ikke sælges - BLADET. Marts 2002 14. ÅRGANG. hverken til os selv eller andre. se bagsiden. Fastelavnsfest se bagsiden Vi vil ikke sælges - hverken til os selv eller andre se side 2-5 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts 2002 14. ÅRGANG Vi vil ikke sælges hverken til os Det

Læs mere

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) har igangsat en større analyse af boligorganisationen. Det sker blandt andet fordi der over de næste år

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET April 2001 12. ÅRGANG Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 Budgettet stadig bestyrelsens ansvar Følg debatten på side 4 Varmeregningens himmelflugt

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

4a) Evaluering af bestyrelsens arbejde (Bilag 4a)

4a) Evaluering af bestyrelsens arbejde (Bilag 4a) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. januar 2014 Til stede var - fra bestyrelsen: Susanne W. Petersen, Jørgen Mogensen, Eva Nørgaard, Randi Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Ken Axelsen og Kate Vodstrup.

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1.

DAGSORDEN. Der var repræsenteret 52 husstande, svarende til 104 stemmer. Ad 1. År 2012, den 18. september kl. 19.00, afholdtes ordinært beboermøde i BS 61, afdeling Hedelyparken, i beboerhuset, Hedelyparken 61, 2670 Greve, med følgende DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere