- en ordentlig bank. Om os

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en ordentlig bank. Om os"

Transkript

1 - en ordentlig bank Om os

2 Indhold Banken som arbejdsplads Bankens forventninger Arbejdstid og rammer Trivsel Sundhed Medarbejdergoder Foreningsliv og sociale aktiviteter Billedgalleri Medarbejdere fortæller Banken som arbejdsplads Vi tror på, at de optimale rammer for medarbejderne giver en velfungerende arbejdsplads og det bedste udgangspunkt for at skabe en sund og bæredygtig bank. Vi har fokus på at sikre kvalitet og effektivitet gennem kompetenceudvikling, videndeling, teknologianvendelse samt kommunikation. Vi vil skabe og videreudvikle arbejdsmiljøer, hvor der er mulighed for udvikling og sparring såvel fagligt som personligt. Vi ønsker at sikre den unikke fælleskultur, som banken er kendt for via trivlselsprogrammet og fælles oplevelser. Frie, nære og ordentlige I forbindelse med Nørresundby Banks seneste strategi har vi revurderet og ændret kerneværdierne til frie, nære og ordentlige. Frie og nære er begreber, som i høj grad kendetegner banken og er lette at forstå for både kunder og medarbejdere. Ordentlige er et begreb, som vi benytter til daglig i såvel sprog som handling, f.eks. i forbindelse med kunderådgivning, i vores omgang med hinanden og i varetagelsen af aktionærernes interesser. Med disse værdinormer ønsker vi at drive banken på en sober og ordentlig måde. Læs mere på bankens hjemmeside under Om Banken. Juni 2011 Nr. Uttrup afdeling

3 Bankens forventninger Samarbejde, gensidig respekt og tillid er uundværlige karaktertræk, når der skal opnås resultater. Vi har forventning om, at vores medarbejdere udvikler sig såvel personligt som fagligt i takt med udviklingen indenfor den finansielle sektor er fleksible og er positivt indstillet overfor forandringer bidrager med et godt humør engagerer sig i arbejdspladsen tænker og handler selvstændigt Medarbejderne er bankens vigtigste ressource og det er bankens mål at fastholde en høj grad af medarbejdertilfredshed. Arbejdstid og rammer I Nørresundby Bank har vi frihed under ansvar. Det kendetegner også de rammer, du arbejder under som medarbejder. Som udgangspunkt er den normale daglige arbejdstid placeret fra kl. 8,45 til kl.16,20 inklusive 30 minutters pause - torsdag er arbejdstiden til kl. 18,10 inklusive 45 minutters pause. Er der evt. behov for at komme senere eller gå tidligere, er der mulighed for at flekse.

4 Trivsel Medarbejdernes trivsel ligger os meget på sinde. Vi har således et trivselsprogram, der består af 3 hovedelementer Forebyggelse af stress Akut behov Handlingsplan for tilbagevenden til arbejdet Trivsel på arbejdspladsen er en fælles opgave for både ledere og medarbejdere. Vi har lavet en folder, der fortæller om trivsel og hvad vi hver især kan gøre for at være opmærksom på egne vaner og mønstre og ikke mindst kollegers adfærd. Sundhed Som en naturlig forlængelse af trivselprogrammet har vi sat fokus på sundhed. Samtlige medarbejdere er udstyret med bogen Start en sund vane som er udarbejdet i samarbejde med Royal Greenland. Se eksempler fra bogen. Medarbejdergoder Heltidsulykkesforsikring Sundhedsforsikring Forsikring mod kritisk sygdom Mastercard Bruttolønspakker Favørrente- og gebyrbetingelser Betalt fridag ved mærkedage Flekstid Mulighed for købefridage Foreningsliv og sociale aktiviteter Vi sætter pris på hinanden som kolleger - også i fritiden. Vi har flere foreninger, som banken giver tilskud til. Foreningerne afholder hver især forskellige sociale arrangementer, således vi i banken har mulighed for at styrke relationerne på tværs af afdelingerne. Nørresundby Banks Personaleforening (NBP) NBP er en forening, der har til formål at styrke det kollegiale sammenhold ved afholdelse af forskellige sammenkomster f.eks. julefrokost, vinsmagning og banko. Til flere af arrangementerne er der mulighed for at deltage sammen med familien. NBP sørger også for at give gaver i forbindelse med medarbejdernes mærkedage f.eks. ved jubilæer og runde fødselsdage. Nørresundby Banks Idrætsforening (NBI) NBI er en forening, hvis formål er at styrke det kollegiale sammenhold ved at samle medlemmerne om idrætsaktiviteter. Alle arrangementer i NBI s regi har et pift af fysisk aktivitet. Det er dog ikke alle arrangementer der afholdes, hvor du selv skal være aktiv, det kan også være som tilskuer til f.eks. en håndboldkamp. Nørresundby Banks Badmintonklub (NBB) NBB er en åben klub, hvor der spilles badminton på motionsplan. Medarbejderekspedition Som følge af at vi vægter vores kultur og sammenhold højt, har vi igennem årene afholdt flere medarbejderekspeditioner for alle vores medarbejdere. Ekspeditionen har som oftest været krydret med mange aktiviteter, såvel af kreativ som af fysisk art og tager udgangspunkt i teambuilding på tværs af alle afdelinger.

5 Billedgalleri Medarbejdere fortæller Nogle af vore medarbejdere fortæller her om deres karrierevej og hvad de synes om at være ansat i banken: Jacob Stormer, rådgiver i Nørresundby afdeling Afdelingsfødselsdag Jubilæum Da jeg i 2005 blev ansat som elev i banken, var det startskuddet til en spændende uddannelse, som bød på en god afveksling mellem teori og praksis. Som rutinen meldte sig, fik jeg langsomt mulighed for at få mere og mere ansvar og drømmen om at blive kunderådgiver blev til virkelighed. Efter elevuddannelsen har jeg færdiggjort akademiuddannelsen og med vejledning fra HR-afdelingen læser jeg nu HD i finansiel rådgivning. Medarbejderekspedition i og omkring Løgstør Deltagelse ved DHL Stafet Ved siden af arbejdet i banken har jeg i en periode været involveret i bankens personaleforening. Det har givet mig indflydelse på hvilke arrangementer, der skal arrangeres for foreningens medlemmer. Samtidig giver det mulighed for at samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er hjemmehørende i andre af bankens afdelinger. Som arbejdsplads er Nørresundby Bank et sted, hvor medarbejdernes trivsel og tilfredshed bliver prioriteret højt. Banken har søsat et trivselsprogram, som i sin enkelthed går ud på at give den enkelte medarbejder nyttige værktøjer til at komme optimalt gennem den til tider travle hverdag. Arbejdet i afdelingen er præget af en uhøjtidelig og humoristisk atmosfære. Vi har et rigtig godt sammenhold og er gode til at støtte hinanden både personligt og fagligt. Idrætsforeningen (NBI) på skøjter Rene Lynge Porsborg, erhvervsrådgiver i Nørresundby afdeling Da jeg i 2006 søgte nye udfordringer valgte jeg at søge i to pengeinstitutter, hvoraf Nørresundby Bank var den ene. Hele ansættelsesforløbet virkede meget behageligt og professionelt, så selv om jeg senere blev tilbudt næsten samme stilling mv. på min daværende arbejdsplads, var det mit indtryk af Nørresundby Bank, som jeg valgte at satse på. Personaleforeningen (NBP) holder sommerfest Og lad mig med det samme sige, at jeg bestemt ikke er blevet skuffet tværtimod.

6 Jeg har lige fra dag ét følt mig velkommen. En arbejdsplads hvor der er stor fokus på den enkelte medarbejders trivsel. Der laves løbende tiltag fra bankens side, som gør at vi medarbejdere har det godt. Alt lige fra frokosthold, kageklub, afdelingsfest og julefrokost giver et kanon sammenhold mellem os kolleger og mulighed for at være sammen om andet end de daglige bankopgaver. Jeg er ansat i Erhvervsafdelingen på Torvet i Nørresundby. Før mit skifte til Nørresundby Bank var jeg udelukkende privatrådgiver, men ønskede videreudvikling og nye udfordringer. Og ja erhvervsområdet er en udfordring, men utrolig spændende. Arbejdsopgaverne er aldrig ens. Det gode samspil og de friske kommentarer i afdelingen gør, at det altid er spændende at gå på arbejde. Bankens image blandt medarbejderne er højt, så på spørgsmålet om, hvor jeg arbejder, er det ikke blot, jeg er ansat i et pengeinstitut Nej, jeg fortæller stolt, at jeg arbejder i Nørresundby Bank. Orla Dahl, afdelingsleder i Medarbejderbanken At jeg blev elev i en bank var noget af en tilfældighed. Det var noget med en svigerinde, der dengang arbejdede i Nørresundby Bank, - så hvorfor ikke prøve at søge der. At jeg, efter mere end 40 år, stadig er ansat i samme Nørresundby Bank er derimod ikke en tilfældighed. Først i 70érne var der god tid til at pleje det sociale både i og uden for arbejdstiden, hvilket var med til at skabe et rigtigt godt sammenhold/korpsånd i banken. Samtidig har jeg også haft mulighed for at udvikle mig både fagligt og personligt, hvilket alt i alt har bevirket, at tanken om at søge andre græsgange har været meget fjern. Forskellige jobs som assistent har givet mig en allround bankuddannelse. Sammen med en løbende teoretisk uddannelse har det været fundamentet for, at jeg i 30 af mine 38 år i banken, har været beskæftiget i kundeekspederende afdelinger - heraf de sidste 17 år som leder af en større afdeling. De store muligheder for medbestemmelse på egen arbejdssituation og egen udvikling både fagligt og personligt har været centralt for mig i alle årene. Efter mange år i linien er jeg i dag ansvarlig for Medarbejderbanken. Lidt af et drømmejob der stadig stiller krav til det faglige og samtidig har et element af pleje, hvilket jeg som gammel tillidsmand stadig har stor interesse for. Der er sket en meget stor udvikling i Nørresundby Bank gennem de seneste år. På trods af farten har de værdier jeg før har nævnt - fortsat ledelsens store bevågenhed. Der er stor tillid til, at den enkelte leder/medarbejder selv træffer beslutningerne med baggrund i bankens holdninger og værdier. Det største gode i Nørresundby Bank er, efter min mening, bankens vilje og evne til ved en medarbejders evt. sygdom at finde en løsning, der er til gavn for medarbejderen. Derudover har vi flere andre goder: f.eks. medarbejderaktier, PC-ordninger, gratis frugt, bruttolønspakke og tilskud til motion og fritidsaktiviteter. Hanne Ørum, kunderådgiver i Aabybro afdeling En uddannelse i bank var ikke mit 1. valg, da jeg overvejede min fremtid. Jeg var startet på en anden uddannelse, som jeg dog hurtigt opdagede ikke var den rigtige. Jeg måtte prøve noget helt andet Valget faldt på finanselevuddannelsen. Gennem mit elevforløb i Nørresundby Bank er jeg blevet bekræftet i, at jeg har valgt den rigtige uddannelse og den helt rigtige arbejdsplads. Jeg er ikke længere i tvivl om at jeg er på den rette hylde. Jeg startede på elevuddannelsen 2009, og mit ønske om at forsætte i Nørresundby Bank da denne var afsluttet, blev opfyldt. Jeg begynder nu på akademi uddannelsen, hvor jeg har mulighed for at øge min faglige viden endnu mere. Under hele min elevuddannelse har Nørresundby Bank vist interesse for mig, og ofte fulgt op på, hvordan jeg trives og hvordan det hele går. På intet tidspunkt har jeg følt, at jeg har stået alene der har altid været en god støtte og hjælp at hente fra mine gode kollegaer. Ofte hører jeg fordomme om, at bankansatte er kedelige og at jobbet må være mindst lige så kedeligt. Dette kan jeg dog afkræfte. Jeg er glad for mit arbejde, som hver dag byder på nye spændende udfordringer. Efterhånden som den grundlæggende viden er kommet på plads, har jeg fået mere og mere ansvar, og jeg har i min hverdag megen frihed til at disponere over min egen tid og mine opgaver. Igennem Nørresundby Banks personale- og idrætsforening (i daglig tale NBP og NBI) har jeg fået lært rigtig mange af mine kollegaer af kende.

7 Vi er jo spredt ud over mange afdelinger, så derfor er diverse aktiviteter og fester en god lejlighed til at knytte relationer på tværs af afdelingsnettet. De faglige og personlige muligheder i Nørresundby Bank skaber en udfordrende arbejdsplads og NBP og NBI sørger som tidligere nævnt for muligheden for at skabe samvær med kollegaer. Nørresundby Bank er en arbejdsplads, som tilbyder det hele. Jette Lindgaard Sørensen, kunderådgiver i Nr. Uttrup afdeling Efter mange år i et meget lille pengeinstitut begyndte jeg at overveje nyt job. Nørresundby Bank er en bank, der både er så stor, at den dækker alle fagområder og alle kundebehov kan opfyldes, men stadig ikke større end den er personlig og overskuelig. Derfor var det et af de pengeinstitutter, jeg havde i kikkerten. Boligområdet har altid været et område, jeg har beskæftiget mig meget med og har stor interesse i, så da Nørresundby Bank manglede en ny boligkonsulent, var det oplagt for mig at søge. Jeg fik jobbet, men efter ca. ½ år i en intern afdeling, måtte jeg erkende, at jeg savnede kundekontakten. Hvorfor jeg er vendt tilbage til rollen som kunderådgiver nu i bankens afdeling på Nr. Uttrup Torv, Nørresundby. Uddannelsesmæssigt har jeg haft det hele med i bagagen, elevuddannelsen efterfulgt af Finans Diplom Studiet. Det har ikke gjort nogen forskel, at jeg ikke er vokset op i Nørresundby Bank. HR-afdelingen har opfyldt mine ønsker, og det har bekræftet mig i, at jeg nu er ansat i en bank, hvor nærhed og trivsel ikke bare er ord. I Nørresundby Bank har jeg ikke kun fået drømmejobbet, jeg har også en masse gode kollegaer. Der er via personaleforeningen og idrætsforeningen mange muligheder for samvær. Derudover er Nørresundby Bank en god arbejdsplads, hvor der er fokus på den enkelte medarbejder. Jeg kan kun anbefale Nørresundby Bank som arbejdsplads. Det er virkelig et sted, hvor jeg er blevet taget godt imod. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg valgte Nørresundby Bank, og de valgte mig. NØRRESUNDBY BANK HR-afdelingen Torvet Nørresundby Tel

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

CSR-redegørelse 2012. for

CSR-redegørelse 2012. for CSR-redegørelse 2012 for Version 1.0 December 2012 CSR Redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2012... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

CSR-redegørelse 2011. for

CSR-redegørelse 2011. for CSR-redegørelse 2011 for Version 1.0 Januar 2012 CSR-redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2011... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Tværfagligt samarbejde i organisationen

Tværfagligt samarbejde i organisationen Tværfagligt samarbejde i organisationen Udarbejdet af gruppeleder Birgitte Stryhn Frederikssund Kommune, juni 2014-06-06 Afleveret d. 12-06-2014 Akademiuddannelsen i ledelse UNC ACT 2 LEARN 6. modul afgangsprojekt

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport Trivsel via selvvalgt arbejdstid Evalueringsrapport Juli 2011 Arbejdsliv Trivsel via selvvalgt arbejdstid Udgivet af Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv i forbindelse med projektet Trivsel via selvvalgt

Læs mere

resonans Medarbejdertilfredshedsundersøgelse BAC Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2005 Gennemført af Resonans ApS

resonans Medarbejdertilfredshedsundersøgelse BAC Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2005 Gennemført af Resonans ApS Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2005 1 IDLEDIG...3 1.1. SAMMEFATIG OG FOKUSOMRÅDER...3 1.2. HER KLARER BAC SIG GODT...3 1.3. MULIGE IDSATSOMRÅDER I BAC...5 1.4. KOSULETERES ABEFALEDE FOKUSOMRÅDER...6

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere