Praktisk Filosofi og Coaching

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk Filosofi og Coaching"

Transkript

1 Praktisk Filosofi og Coaching Ved Kristian Moltke Martiny Del 1 Introduktion: Kristian Moltke Martiny Filosofisk Forskning Cand. Mag i Filosofi. Videnskabelig assistent gennem Brain, Mind and Medicines, Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Visiting Researcher ved Center for Subjektivitetsforskning (CFS). ErhvervsPhD-projekt med Helene Elsass Centret (HEC) og CFS. Filosofisk Formidling Proceskonsulent uddannelse fra CCC Endeux Underviser på bla. Dansk Studie Center i Filosofi. Medlem i tænketanken K1. Ungdomsværdi-projekt: Værdikommissionen. Bøger og artikler: House of Futures bog, Information, Universitetsavisen, DJØF bladet.

2 Introduktion: Coaching og Filosofi Coaching uddannelsen hos Copenhagen Coaching Center (CCC) Mål: Udvikling af egen coachingstil og praksis. Skabe bedre livskvalitet for den enkelte samt mere dynamiske og innovative organisationer. Tilgang: Et tværvidenskabelig fokus på coaching, ledelse og udvikling, der inkluderer mere filosofisk inspireret emner som Mindfuldness og Protreptik. Kvalifikationer: Indsigt og viden om udvikling og ledelse af mennesker. Det kræver forståelse for handlingsmønstre, opfattefunktioner og omverdenstilgange bag menneskers adfærd, samt træning i interventionsformer og spørgeteknikker. Spørgsmål: Hvordan kan filosofi indvirke på coachingpratikken? Svar: En forening af teoretisk og praktisk viden. Praktisk Filosofi 1. Anvendelse: at omsætte de teoretiske og abstrakte ideer til praksis. 2. Relevans: konstant at holde for øje det praktiske mål. 3. Formidling: at kunne kommunikere den teoretiske del på en praktisk anvendelig måde. Fænomenologisk inspiration Mit Mål: at præsterer 1-3 med ideer fra den filosofiske skole Fænomenologi. Fænomenologi: Filosofisk Skole Del 1:Edmund Husserl ( ) Tysk filosof og matematiker. Fadder til Fænomenologi. En fænomenologisk bevidsthedsfilosofi, som kritik af psykologi. Inspireret af kognitionsfilosoffer som David Hume og Immanuel Kant, og psykolog Franz Brentano. Del 2: Maurice Merleau-Ponty ( ) Fransk filosof. En kropsfænomenologisk bevidsthedsfilosofi. Tværvidenskabelig filosofi (bla. psykologi, psykiatri, lingvistik, kunst) Fadder til kropslig og antikognitivistisk kognitionsvidenskab.

3 Del 1: Husserls Fænomenologisk Bevidsthedsfilosofi Publikationer: Få publiceret værker i hans levetid, men efterlod tætskrevne arker (Leuven s Husserliana). Retorik og Stil: Vanskelig og gentagende. Udgangspunkt: Matematikkens erkendelsesmæssige grundlag. Projekt: at begrunde en filosofisk streng ( objektiv og universiel) videnskab om dagligdagens, videnskabens, og den filosofiske erkendelse og erfaring. Fænomenologien: gr.logos (læren om), gr. phainomenon (noget der viser sig for os). Men hvad er Fænomenologi? Hvad er fænomener, bevidsthed, selvbevidsthed, selvet, osv.? Ingen konsensus iblandt nutidige fænomenologer. Fænomenologiens Idé (1907): Forelæsning I og II Fem forelæsninger: første offentlige udsagn om den fænomenologiske metode. Hvad er Fænomenet? Forskellige genstandstyper i verden (ting, mennesker, dyr, osv.) der fremtræder i en bevidsthedsakt (oplevelse, erfaring, dom, drøm, osv.). 1) et objekt/indhold, som 2) en type af bevidsthedsakt (subjekt) er bevidst om. Problem: hvordan beskrives eller forklares objektet som fremtræder i ens bevidsthed? Husserl søger en ren, streng, objektiv beskrivelse. Eks.: I en individuel coachingprocess oplever, erfarer, og er en coach (subjekt) bevidst om en fokusperson (objekt). En naturlig forklaring af coachingprocessen: 1) Kemisk: molekylær, DNA, celledeling. 2) Fysiologisk: sanseapparat, neurologi. 3) Biologisk: evolutionær, adfærdsteoretisk. 4) Psykologisk: psykodynamisk, systemteoretisk.

4 Den Naturlige indstillings paradoks Den Naturvidenskabelig forklaring af coachingprocessen Objektiv ideal: logisk og formelt konsistent. Problem: hverken en kemisk, fysiologisk, eller biologisk forklaring giver en beskrivelse af mennesket der oplever (coach) eller mennesket i bevidsthedsakten (fokuspersonen). Dvs. der mangler et subjektivt perspektiv. Eksempel: hjernescanninger. Den psykologisk beskrivelse af coachingprocessen Subjektive forklaring: Coachen er bevidst om fokusperson pga. personens verbale og nonverbale udsagn om sig selv, dvs. pga. personens individuelle opfattelser, antagelser, holdninger, fordomme, generalisering, direkte slutninger, tvetydigheder, og enkelt tilfælde. Introspektiv metode: Selv-observering, selv-bevidst, selv-refleksiv, osv. Problem: subjektiv, men ikke streng videnskab, kan være fejlagtig og illusion. Eksempler: Kognitiv bias: Hukommelsesfejl, beslutningsfejl, sandsynlighedsfejl, osv. Visuelle Illusioner: Film: Is seeing believing?.

5 Husserl s fænomenologiske metode Filosofisk indstilling: hverken en naturvidenskabelig eller psykologisk videnskab. Men en objektiv videnskab som tager udgangspunkt i menneskets oplevelsesmæssige dimension. Udgangspunkt: Fænomenologisk beskrivelse af menneskets oplevelser fra et første-persons perspektiv. Forskel mellem subjektiv beskrivelse (psykologi) og en beskrivelse af subjektiv bevidsthed (fænomenologi). Metodens trin: 1. Epoché: tilbageholde, standse, afbryde den naturlige indstilling. Alle ens fordomme, antagelser, holdninger, generaliseringer sættes i parentes. 2. Den fænomenologiske reduktion: fører tilbage. En filosofisk analysemåde, der går til sagen selv (motto). Hvordan fremtræder verden for os? Øvelse 3. Den eidetiske variation: gr. eidos (essens). Ved hjælp af forestillingsevnen kan man opsætte sine oplevelser i forskellige variationer, hvor man kan udlede det invariante, dvs. essensen. 4. Intersubjektiv bekræftelse: I hvor høj grad er analysens indhold universel?

6 Øvelse: Fænomenologisk Reduktion 1 & 1: find 3 værdier, begreber, ord, etc. der svarer på spørgsmålet: Hvad er selv-nærvær? (NB! Argumentation og begrundelse). 2 & 2 4 & 4 (5 & 5) Plenum Husserl s fænomenologisk svar Intentionalitet: oplevelser, erfaringer, viden, bevidsthed er altid intentionel rettet. Dvs. vores bevidsthed er, og handler, altid om noget. Mening: når vi er bevidst om verden tilskriver vi tingene mening. Vi konstituerer tingene og de fremtræder derved for os. Selv-nærvær (at være sig selv nær): Al form for bevidsthed er karakteriseret ved et selv-nærvær, som gør at det er os som er bevidste. Grader af selv-nærvær: 1) Pre-refleksiv selv-nærvær (levet, praktisk): ikke selvobserverende, non-verbal, flow, at være i nuet, automatisk, minimal, og transcendental. 2) Refleksiv selv-nærvær (teoretiseret): selv-observerende, at stille skarpt på sig selv, verbal, italesat, koncentreret, opmærksom, social.

7 Autentisk Selv-Nærvær i Coaching Eks. Fænomenologisk beskrivelse af en individuel coachingproces. Dobbelt selv-nærvær: Både coach og fokusperson er subjekter, karakteriseret ved dobbelt (prerefleksiv og refleksiv) selv-nærvær. Dvs. begge tilskriver situationen deres meninger. Coachens arbejdsramme: Spørgeteknikker og spørgemetoder afhænger i høj grad af coachens tilstedeværelse og selv-nærvær. Fokuspersonens svarmuligheder: svarene afhænger af graden af selv-nærvær som fokuspersonen har opnået. Forståelse for hvad man gør og hvad man kan gør. Autentisk Selv-Nærvær: Det narrative problem: er den måde jeg ser mig selv på sand? Fokus problem: kognitiv overload. Praktiserende vs. Teoretiserende: at have et pre-refleksiv levet selv-nærvær i forhold til at have et refleksivt teoretiserende selv-nærvær. Diskussion og forslag (2&2/plenum): Hvordan opnår man autentisk selv-nærvær i coachingpraksissen, både for coach og fokusperson? Et forslag: undervisning i den fænomenologiske metode. Imorgen (Del 2) Merleau-Pontys kropsfænomenologi. Merleau-Ponty giver en mulig forklaring på: De visuelle illusioner. Hvordan mening og betydning opstår. Pre-refleksiv selv-nærvær. Vanen og handlingsrum.

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for:

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for eksistentiel fænomenologi Et tværdisciplinært

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING Tro kan flytte bjerge lyder et gammelt ordsprog med rod i det nye testamente. Det er Jesus, der siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det

Læs mere

Den kliniske vejleders forståelse af refleksion

Den kliniske vejleders forståelse af refleksion Afgangsprojekt Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse Viden- og udviklingscentret, Sundheds CVU Aalborg Den kliniske vejleders forståelse af refleksion - set i relation

Læs mere

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk Vibe Strøier Frygtløs ledercoaching mellem kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk tilgang Indledning Mange proceskonsulenter og organisationspsykologer har individuel ledercoaching som en vigtig

Læs mere

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC Coaching som læreproces transformativ læring i en projektgruppe på RUC Ninni Azalie Jensen & Sandra Narud K1 Kommunikation Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Maj 2013 Resumé Som et led i vores deltagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1: Improvisation som begreb... 11 Kap.2: Erkendelsesteoretiske overvejelser... 16

Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kap. 1: Improvisation som begreb... 11 Kap.2: Erkendelsesteoretiske overvejelser... 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 6 Metodevalg... 6 Afgrænsning... 9 Specialets struktur... 10 Kap. 1: Improvisation som begreb... 11 1.2 Improvisatorisk musikudøvelse en begrebsafklaring...

Læs mere

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt

Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt Masteruddannelsen i Socialpædagogik Masterprojekt 1 Forår 2010 Den, der ser, er den, der ses Meditativ bevidsthed for udsatte unge Af Troels Bjerrum Vejleder: Tine Fristrup Eksamen: maj/juni 2010 Danmarks

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Praktisk Ledelse Artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Coaching og kropslig læring

Coaching og kropslig læring Artiklen er publiceret i: K. Roessler, E. Jespersen, L. Engel & T. Thilo (red) (2002). Krop og læring (s. 143-159). Århus: Klim. Coaching og kropslig læring Reinhard Stelter Coaching er et standardbegreb

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Gruppe 5 Fænomenet Angst F14

Gruppe 5 Fænomenet Angst F14 Side 1 af 56 Abstract This project sets out to investigate the relationship between Søren Kierkegaard s The Concept of Anxiety and modern psychological theories. Our method is a phenomenological analysis

Læs mere

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde - en introduktion og forskningsoversigt arbejdsnotat Svend Aage Andersen lektor, mag. art., lic. phil. 2007 Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv

Læs mere

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3

DSR-aftale Kolding. Åbningsforelæsning... 2. Filosofi, religion og teologi... 2. Historie og samfund... 3 DSR-aftale Kolding Åbningsforelæsning... 2 FOLK OG FRIHED - TID TIL 2 STORE TÆNKEPAUSER...2 Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED...2 Historie og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET

Læs mere

Maj. Undervisningspraksis på Diplomuddannelsen i Ledelse. Pernille Rydén Adjunkt i Ledelse. Center for Videreuddannelse

Maj. Undervisningspraksis på Diplomuddannelsen i Ledelse. Pernille Rydén Adjunkt i Ledelse. Center for Videreuddannelse Maj Center for Videreuddannelse 2010 Undervisningspraksis på Diplomuddannelsen i Ledelse Adjunkt i Ledelse Lautrupvang 19 B, 2750 Ballerup E-mail: pry@ihk.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 UVP

Læs mere

Anne-Katrine Mathiassen

Anne-Katrine Mathiassen Kandidatspeciale Privathed på hospitalet. En kvalitativ undersøgelse af patienters og sygeplejerskers opfattelse af betydningen af patienters privathed på en hospitalsafdeling. af Anne-Katrine Mathiassen

Læs mere

Stemmen som terapeutisk redskab i gruppeterapi

Stemmen som terapeutisk redskab i gruppeterapi Kurs: FA 1015 Självständigt arbete 15 hp 2015 Magisterexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) Handledare: Inge Nygaard Pedersen Rosemarie

Læs mere

Bachelormodul i Psykologi E13

Bachelormodul i Psykologi E13 - 47647-47568 - 46519 Tegn: 109.730 Normalsider: 45,72 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Indledning... 3 3.1. Relevans og erkendelsesinteresse... 4 3.2. Problemfelt... 5 3.3. Problemformulering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 PROBLEMFELT 4 VIDENSKABSTEORI 9. Fænomenologi 10 METODE 11 TEORI 18

Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 PROBLEMFELT 4 VIDENSKABSTEORI 9. Fænomenologi 10 METODE 11 TEORI 18 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 PROBLEMFELT 4 Hvorfor og hvordan kan museet skabe bedre oplevelser? 8 Hvad er mobilspil? 9 VIDENSKABSTEORI 9 Fænomenologi 10 METODE 11 Praktiske erfaringer og metodiske

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2

DSR-aftale Odense. Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 DSR-aftale Odense Filosofi, religion og teologi... 2 TRÆTHED, KEDSOMHED OG LANGSOMHED... 2 ONDSKABENS FILOSOFI... 2 EKSISTENTIEL FILOSOFI OG FÆNOMENOLOGI... 3 Kultur og samfund... 3 NETVÆRKSSAMFUNDET -

Læs mere