K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme"

Transkript

1 K/S markedsanalyse 2014 Solanlæg, vindmøller og ejendomme

2 K/S markedsanalyse giver et klart overblik over hvem du kan have tillid til samt hvem du bør undgå. Med svar fra 186 K/S investorer med 246 K/S er har vi afdækket: Holder løfterne fra prospektet? Hvilken udbyder er mest populær? Størrelsen, fordelingen og udviklingen på det danske K/S marked? Har investorer der anvender rådgiver bedre resultater? Hvordan ser en typisk K/S investor ud? Hvem er de ledende udbydere? Hvem har de mest tilfredse kunder? Vi har i år valg at fokuserer på den nye generation af K/S investorer der har investeret i lyset af krisen dvs. fra 2009 og til i dag. For at fremhæve de udbydere der har gjort sig særligt bemærket i 2013 har vi på baggrund af de indsamlede svar fra investorerne kåret: Markedsleder 2014 Årets bedste K/S Største overraskelse 2014 Bedste K/S opstarter Bedste K/S administrator Bedste K/S resultat i forhold til prospekt Mest populære K/S udbyder 5

3 Indhold Hovedkonklusioner 7 Demografi 8 Profil af typisk K/S investor 10 Det danske K/S marked 10 K/S udbydere 13 Markedsandele på sol 14 Markedsandele på vindmøller 14 Markedsandele på ejendomme 15 Kendskabsgrad til K/S udbydere 15 K/S Markedsleder Årets K/S præstation i Årets bedste K/S i Beslutningsprocessen for investor 17 Opmærksom på K/S 17 Antal K/S overvejelser inden investering 18 Baggrund for investering i K/S 19 Baggrund for valg af udbyder 21 Rådgiver 21 Vurdering af 360 Wealth 22 Resultater for 360 Wealth kunder 23 Bedste K/S udbydere Årets K/S opstarter Årets K/S administrator Årets K/S resultater i forhold til prospekt 26 Årets Populæreste K/S udbyder Wealth profil 29 K/S-rating 29 Forklaring og links 30 Hvad er et K/S? 30 Hæftelse 31 6

4 Hovedkonklusioner Antallet af solgte K/S er voksede i 2013 fra 65 til 91 K/S er, stigningen i kroner er dog ikke tilsvarende stor da gennemsnitsstørrelsen er falder. De samlede K/S investeringerne steg således 28% fra 1,7 mia. kr. til 2,22 mia. kr. et tal, der i 2014 forventes at stige med 13% til 2,46 mia. kr. fordelt på 114 K/S er. Den aftagende vækst skyldes de skattemæssig stramning af afskrivningsmulighederne som trådte i kraft den 1/ Væksten har i høj grad været drevet af udbydere som Obton (sol), Better Energy (sol), Momentum (vind) og Blue Capital (ejendom) der alle har mere end fordoblet deres salg i På investorsiden skinner det i gennem at den nye generation af K/S investorer er mere forsigtige end tidligere. En ny investor taler med gennemsnitlig tre udbydere før de beslutter sig og 59% anvender rådgiver. Resultat scoren er 10% bedre hvis man sammenligner investorer med og uden 360 Wealth rådgivning så det kan betale sig at søge rådgivning. Motivet for K/S investering har skiftet, hvor det før var skattefordelen er det nu pension og det løbende udbytte (45%) der er det bærende kriterie for investor, hvilket har øget fokus på investeringens sundhed. Det er jo meget positivt hvorfor vi også forventer at meget få investorer vil få udfordringer med deres investeringer. For 2014 forventer vi: En vækst på 11% primært på sol og ejendom Nye investeringslande som Danmark, England samt nye østlande Myter K/S Markedsanalysen 2014 gør op med de gamle myter som, at man ikke kan stole på en K/S udbydere og at alle K/S investorer taber penge. Den bedste halvdel af K/S udbyderne har næsten kun tilfredse eller meget tilfredse kunder så med det overblik er det fremadrettet er det investors egen beslutning om han/hun ønsker at tage større chancer end nødvendigt. 7

5 Demografi K/S markedsanalysen er baseret på et samlet antal respondenter på 186 personer, hvor 98 % er mænd og 2 % er kvinder. Aldersfordelingen kan ses i nedenstående figur med en gennemsnitsalder d.d. på 50 år. Aldersmæssigt topper de flestes løn i 50 års alderen og sammenholdt med tidshorisonten for investeringen bidrager det til, at investeringslysten er størst i denne aldersgruppe. Endelig tænker mange ikke så meget på pensionsopsparing før de passerer 40 år og erkender at den mest effektive opsparingsform er KS/ med skattefordel. Geografisk fordeling Den geografiske fordeling af respondenterne er koncentreret i de regioner med store byer, som det fremgår af nedenstående figur. 8

6 2/3 af investorerne bor således i Storkøbenhavn, Århus og Trekantsområdet, hvilket uden tvivl skydes at det er her de mest vellønnede lønmodtagere bor. Jobkategori Vi har opdelt respondenterne i K/S markedsanalysen er opdelt i 5 stillingskategorier. Hovedparten (53 %) af de adspurgte besidder en lederstilling, som eksempelvis administrerende direktør, CFO eller mellemleder. Beslutningsprocessen i en K/S investering kan være udfordrende, hvormed det ikke er overraskende, at næsten alle (95 %), besidder stillinger, hvor de på forskellig måde er beslutningstager i deres arbejdsliv. At over 80 % af investorerne er lønmodtagere kan virke højt, men det skyldes sandsynligvis, at vellønnede lønmodtagere i modsætning til selvstændige ikke har mulighed for optimering af deres skat og opsparing. Derfor har de ikke andre skattebegunstigede valg end en pensionsopsparing (som i de senere år er blevet stærkt begrænset) Fordeling af besvarelser I forhold til markedsandele afspejler fordelingen af besvarelser fint fordelingen af den samlede population (dog med nogen overvægt på ejendom) 9

7 Profil af typisk K/S investor På baggrund af besvarelserne og vores erfaring, kan vi beskrive en typisk investor som værende: Mand Besidder lederstilling Har 2 børn Bor i Storkøbenhavn eller provinsby med over indbyggere Har en ejerbolig med en friværdi på 0 til 2 mio. kr. Er 46 år Er højtlønnet lønmodtager Kan klare sig uden løn i 3-4 måneder og ønske om at spare mere op Har begrænset risikovillighed Har et ønske om at spare mere op Synes, at han betaler for meget i skat Har investeret i 2 K/S er Generelt kan man sige, at lønmodtagere søger mindre afhængige af deres høje månedlige løn da de ikke har andre skattebegunstigede muligheder for opsparing, ud over deres ratepension. Den typiske K/S investor sætter derfor pris på: 1. Skattebesparelsen 2. Det løbende årlige afkast/opsparing 3. Pensionselementet Se uddybende valgkriterier på side 13. Det danske K/S marked Det danske K/S marked toppede i , hvor det estimeres, at det samlede marked var på mia. kr. årligt. Før krisen bestod markedet for mere end 90 % af ejendoms K/S er, men dette marked forsvandt helt i en årrække pga. de faldende ejendomspriser, problemer med lejer og manglende finansieringsmuligheder. De seneste par år er ejendomsmarkedet kommet langsomt tilbage, men selvom timingen er optimal, er tilliden kun langsomt fulgt efter og det er fortsat udfordrende at få finansieret ejendoms K/S er. K/S markedet er afhængig af afskrivningsmulighederne og i efteråret var der artikler og politiske udtalelser om justeringer af reglerne. Der blev dog ingen ændringer hvilket formentlig skyldes at både 115% reglen udløb og afskrivningssatsen på sol som planlagt - blev nedtrappe ved nytårstid (du kan læse mere om de nye satser på side 16) 2 Jf. artikel i Børsen den 17/1-13 om Blue Capital og 10

8 K/S investeringer fordelt på land Den nye generation af K/S investorer er mere forsigtig end tidligere hvilket også viser sig i investorernes valg af investeringsland. Tyskland er med 69% det foretrukne land hvilket uden tvivl skyldes tillid til det politiske system, kendt og gennemprøvet Tarif ordning. Herefter følger Frankrig med 17 %, Italien med 8% og Danmark med 5%. K/S investeringer fordelt på sol/vind og ejendom Fordelingen ændret sig markant de sidste 12 måneder. Solanlæg har som forventet været alt dominerende dels på grund af 115% afskrivningsmulighed og dels på grund af de forringede afskrivningsmuligheder for vindmøller der trådte i kraft den 1. januar 2012 (se oversigt side 17) For 2014 forventer vi en aftagende væksten fordi: Bortfald af muligheden for 115 % afskrivningsgrundlag for nye anlæg Fald i afskrivning sats for solanlæg over 1 MW fra 19% til 17% De garanterede tariffer specielt i Tyskland er faldet så meget at vi nærmer os smertegrænsen for rentable solanlæg på den nuværende K/S struktur Endelig betyder tarif faldet også at et anlæg lige under 1 MW (med 25% afskrivninger) kun koster 7-8 mio. kr. hvilket er for lille for flere udbydere Alt i alt vil tilskuds- og skatte-elementet på solinvesteringer blive mindre, hvilket på plussiden betyder at den politiske risiko næsten elimineres. 11

9 I 2013 blev der i alt solgt 91 K/S projekter, mod 65 K/S er i Da den gennemsnitlige K/S størrelse er faldet med 10% til 24 mio. kr. svarer det til en investeringssum på 2,18 mia. kr. i Forventninger til K/S markedet i 2014 På grund af de faldende tariffer forventer vi en stabilisering af K/S marked i Det stemmer ganske godt med udbydernes forventede salg på 112 K/S er der når der kompenseres for faldende K/S størrelse betyder at det samlede K/S salg i kr. vil stige med 13% til 2,46 mia. kr. i investeringssum. Hertil kommer nogle underliggende forskydninger på lande niveau hvor Tyskland vil falde til fordel for bl.a. Frankrig. Vi tror, at nye lande som Danmark og England samt en eller flere østlande vil komme til at spille en stor rolle i Tal indhentet fra alle, af 360 Wealth kendte, K/S 4 Udarbejdet på baggrund af forventninger fra udbydere samt analyse af

10 K/S udbydere Nedenfor vist, er en samlet liste over aktive K/S udbydere, inden for henholdsvis sol-, vind- og ejendomsprojekter, som optræder i K/S markedsanalysen: Blue Capital Mere end fordoblede salget i 2013 til 5 K/S er Better Energy Mere end fordoblede salget i 2013 til 10 K/S er Cresendo Har ikke været aktiv med nye K/S er i 2013 Difko Har ikke været aktiv med nye K/S er i 2013 Solgt andele for TranslutionPartners Energi Pension (Hellerup Finans) Har uændret solgt to K/S er i 2013 Estate Partner Har solgt 8 K/S er i 2013 mod 9 året før. European Energy Har ikke været aktiv med nye K/S er i 2013 Global Investments Har ikke været aktiv med nye K/S er i 2013 Green Profile Invest GPI Har solgt 1 K/S i 2013 International Wind Energy (IWE) Har solgt 4 K/S er som Privat Placement i 2013 Momentum Mere end fordoblede salget i 2013 til 12 K/S er Obton Mere end fordoblede salget i 2013 til 32 K/S er SPI Mere end fordoblede salget i 2013 til 6 K/S er TranslutionPartners (TP) Har solgt 2 K/S er i 2013 Vektor Gik konkurs 3. kvt Vindafkast.dk Har solgt 2 K/S er i Invest Har solgt 1 K/S er i 2013 Der er også et par udbydere der udelukkende sælger som Private Placement og derfor ikke ønsker at fremgå af ovenstående liste. 5 Bemærk kun ejendomsprojekter udbudt efter år

11 Markedsandele på sol For de 67 solgte solanlæg på K/S der blev solgt i 2013 er fordelingen som angivet på nedenstående figur: Det mest bemærkelsesværdige er at Obton har mere end en fordobling sit salg samt, at de på kun 4 år er blevet markedsleder med 32 gennemførte K/S projekter i På sol alene stod Obton således for 48% af de 67 solgte K/S solanlæg der blev solgt i Overordnet på hele K/S markedet var hvert tredje K/S fra Obton. Better Energy har med en fordobling af salget lagt sig på andenpladsen foran den ældste soludbyder Estate Partner hvis salg faldt en smule. Markedsandele på vindmøller Overordnet blev der solgt 19 K/S er med vindmøller. Sidste års markedsleder IWE er afløst af Momentum der via en større Private Placement sag solgte 12 vindmølle K/S er. Lidt specielt for vindprojekter er det, at en større del af de udbudte vindprojekter i K/S form, er udbudt via Private Placement. Det skyldes at større investorer (specielt landmænd) ønsker om at købe hele vindmøller. 6 Projekter til professionelle investorer, der køber hele anlæg. Enkelte udbydere har en kundekreds af velhavere og institutionelle investorer og ønsker ikke kontakt til en større investorkreds. Afkastet er ofte bedre end officielt udbudte K/S er, da salgs- og projektomkostninger, er lavere (Prospektet består typisk kun af en kort beskrivelse samt dataark med nødvendige oplysninger). 14

12 Tal for gennemførte private placement projekter i K/S form, er af naturlige årsager forbundet med usikkerhed og der kan have været gennemført flere private placement projekter, end vi har haft kendskab til. Markedsandele på ejendomme Konkurrencen på ejendomsmarkedet er til at overse da der kun én udbyder af ejendoms K/S er nemlig Blue Capital som i 2013 solgte 5 K/S er (2 i offentligt salg og 3 i Private Placement). Det er mere end en fordobling af 2012 salget på 2 K/S er. Kendskabsgrad til K/S udbydere Ikke overraskende er Obton den mest kendte K/S udbyder, men faktisk kan man undre sig over at - når respondenterne alle har investeret i K/S - at 35% IKKE kender Obton. I lyset af at Obton er markedsleder er det usædvanligt at 35% ikke kender markedslederen. Vi gik derfor ind og analyserede hvem disse investorer i stedet kender. De tre mest udbredte var IWE, Vektor og Vindafkast.dk dvs. for to udbydere, at deres investorer har fokus på vindmøller. Endelig giver den meget forskellige tilgang til markedet i form af salg- og markedsføring sig bl.a. udslag i at: 15

13 En gammel vindmølleudbyder som IWE med salg over 100 vindmøller lidt overraskende ikke er mere kendt end 29% af alle K/S investorer EnergiPension/Hellerup som kun sælger to K/S er om året har så omfattende markedsføring at de er den tredje mest kendte udbyder (34%) blandt alle K/S investorer K/S Markedsleder 2014 K/S Markedsleder 2014 Den førende, største og mest betydende udbyder på markedet er uden tvivl Obton og med en vækst på over 100% og en markedsandel på knap 50% af alle solinvesteringer er er det kun blevet tydeligere hvorfor kåringen som K/S markedsler 2014 er velfortjent. Der står overordnet Obton på hvert tredje K/S der bliver solgt i Danmark og de 32 K/S er svare til et nyt K/S hvert 9 dage hele året. Årets K/S præstation i 2013 Året bød på flere store positive og imponerende præstationer: Better Energy, har på kun 2 år placeret sig som den næst mest sælgende sol udbyder men 10 K/S er i 2013 Blue Capital forøger deres 2013 salg fra 2 til 5 ejendoms K/S er Vindafkast.dk og IWE udbød sidst i 2013 to Vestas vindmølle i et K/S til en samlet pris på ikke mindre end 111 mio. kr. Momentum sælger 10 vindmøller K/S er i en PrivatePlacement handel (lidt over halvdelen af det samlede vindmølle salg i 2013) Årets K/S overraskelse 2013 Alle store og afgørende bedrifter men vi har alligevel valgt Obtons rekord år som årets K/S præstation. At de har kunne håndtere en salgsstigning på 146% på kun et år er imponerende. Et nyt K/S hver 9. dag kræver en stor indsats både på indkøb, markedsførings og salgssiden. Obton Investor 67 år Trods lidt skuffende opstart- Håber og tror stadig på både Obton og projektet. Investor 56 år Jeg har haft en troværdig og behagelig sælger/ kontaktperson fra OBTON Investor 44 år Skulle være klar i marts ikke slut maj, derfor manglende indtjening 16

14 Årets bedste K/S i 2013 Alle K/S investorer håber at deres K/S vil preformer over budget. Vi har derfor opgjort hvor meget de bedte K/S er ligger over budget. Alle udbydere har budt ind med deres hvor meget deres bedst preformende K/S har produceret over budget og Top 3 blev: Årets bedste K/S K/S Sydfrankrig II fra SPI Frankrig 14% 2. K/S Bruxelle II fra Obton Belgien 12% 3. K/S Clingen fra Better Energy Tyskland 10% De generelle tendenser for landene skinner igennem idet solanlæggene i Frankrig overordnet produceret over budget, mens tyske solanlæg producerede under budget i For vindmøller (alene Tyskland) producerede de generelt under budget i Beslutningsprocessen for investor Da K/S investering er et specielt område har vi undersøgt beslutningsprocessen, lige fra: 1. Hvordan investor bliver opmærksom på muligheden? 2. Hvorfor K/S virkede interessant? 3. Hvordan investor bruger rådgiver? 4. Baggrunden for K/S valg? Opmærksom på K/S Når først kontakten er etableret mellem potentiel investor og udbyder er K/S markedet er generelt meget salgsdrevet af udbyderne. Markedsføringslovet forbyder uopfordret kontakt til potentielle investorer hvilket betyder at investor altid selv har taget første kontakt. Vi har i det følgende forsøgt at afdække hvordan denne kontakt blev etableret. SPI Investor 42 år Forsinket tilslutning til el nettet og ringe opfølgning på prospektet efter færdiggørelse Investor 42 år Helt ok. Projekt blev en anelse billigere end oplyst i prospekt. Yderst positivt selv om det skattemæssige resultat blev en anelse lavere. 7 Det oprindelige budget fra prospektet 17

15 Som det fremgår af ovenstående figur er den primære kilde internettet som dækker over egen aktive Google søgning efter opsparingsmuligheder til annoncer fx under finansnyheder eller lignede. Antal K/S overvejelser inden investering I gennemsnit taler en investor med tre udbyder før han/hun beslutter sig, og det er en glædelig stigning. Det er dog overraskende at 23% kun taler med en udbyder hvis man tager den store investering i betragtning der størrelsesmæssigt ligger mellem en bil og et hus. 18

16 Selvom 360 Profilark bidrager til færre udbyderkontakter typisk ned til to - er det bekymrende at der stadig er mange der kun taler med en, da det er trods alt er en investering man skal leve med i mindst 20 år. Baggrund for investering i K/S K/S markedsanalysen viser, at de 3 største motivationsfaktorer for investorerne er den konkrete skattebesparelse (38%), opsparing med et løbende udbytte (28%), samt muligheden for at opbygge en pensionsopsparing via en K/S investering (17%), som vist i nedenstående figur. Hvis løbende udbytte og pension lægges sammen (45%) er det dog glædeligt at det sunde opsparingselement nu har overhalet skattebesparelsen som drivkraften for K/S investeringen. Skattebesparelsen består i, at investor kan modregne et negativt skattemæssigt resultat i sin personlige indkomst og dermed få penge retur fra SKAT. Den sparede skat betyder at investor i løbet af 4-10 år vil sparet likviditet svarende til indskuddet på K/S et. 8) 360 Profilark er en én sides analyse af en prospekt udregnet på samme vilkår således at projekterne og deres nøgletal let kan sammenlignes. 9) At investor har et negativt skattemæssigt resultat på trods af det driftsmæssigt overskud skyldes muligheden for 15-25% afskrivning hvert år på solanlægget eller vindmøllen (ejendom 4% pr. år) 19

17 Regneeksempel Figuren viser skatteforholdene for en skatteyder med en løn indkomst på kr., samt en årlig pensionsindbetaling på kr. Uanser fradrag til pension eller K/S betales 8% AMB af hele indkomsten. Op til kr. (efter AMB) betales 37% i bundskat og herefter betales 52,2% i topskat. Blue Capital Investor 39 år Jeg vil kun investere i et K/S projekt med en dansk ejendom og der var ikke andre end Blue Capital at vælge med - Jeg er dog særdeles tilfreds med investeringen. Efter maksimal pensionsindbetaling er der såleses kr. som skatteyderen betaler topskat af og som kunne udnyttes til en supplerende opsparing i et K/S. Afskrivningerne i K/S et betyder at det på trods af driftoverskud giver et skattemæssigt underskud som investor kan fratrække i sin indkomst og således spare topskat (52,2%) Afskrivningssatserne på solanlæg og vindmøller varierer afhængigt af type og størrelse. På solanlæg over 1 MW kan man kun afskrive med 17 % p.a. (denne sats reduceres ned til 15 % i år 2016 hvor den fastholdes). Ejendomme kan, til sammenligning, kun afskrives med 4 % om året i 25 år hvilket forlænger tilbagebetalingstiden af indskud. 20

18 Baggrund for valg af udbyder Når investor udvælger udbyder er tillid afgørende dvs. oplevelsen af udbyders troværdighed betyder mere end det konkrete projekt da over halvdelen (55%) baserer deres valg efter hvem de kender, finder tillidsvækkende eller får anbefaling. Interessant da det står i kontrast til den måde K/S er og udbydere markedsføres på, hvor der typisk er fokus på afkast. Med en investeringsfrekvens på 2-3 år bliver det derfor afgørende i de kommende år hvem der lever op til den tillid der er vist dem og kan fremstå for eksisterende og nye kunder - som en udbyder man kan have tillid til. Rådgiver K/S investering er en forholdsvis stor investering. Derfor vælger et stigende antal investorer at sikre deres investering og lette beslutningsprocessen, ved at inddrage en rådgiver i beslutningsprocessen og her kan man se en meget markant udvikling i brug af rådgiver: Gamle K/S Investeringer (før 2008) er brugen af rådgiver 26% Nye sol/vind/ejendomsinvesteringer er brugen af rådgiver 59% 10 I følge sidste års undersøgelse i K/S Markedsanalyse 2013 (ven/bekendt er ikke medtaget som rådgiver) 21

19 360 Wealth Investor 70 år Troværdig rådgivning og konstruktivt seminar. Dette var vigtigt for min beslutning om overhovedet at gå ind i en K/S investering. Vurdering af 360 Wealth Vi spurgte også de investorer der havde brugt 360 Wealth som rådgiver, om deres holdning til os samt om vi levede op til deres forventninger. Investor 56 år Virker objektiv og kompetent. Jeg ville egentlig være mere tryg, hvis investor skulle betale for ydelsen. Svært at gennemskue hvem der betaler for 360 Wealth og hvilke afhængigheder det giver og hvordan det påvirker rådgivningen. Investor 40 år 360 Wealth virkede meget kompetente og tillidsvækkende, hvilket er vigtigt i en beslutningsproces med mange ubekendte Det er selvfølgeligt meget glædeligt at 80-90% er tilfredse eller meget tilfredse og meget få er utilfredse. Det er dog klart at der er behov for at alle kunder oplever at vi er 100% objektiv og øge værdioplevelsen af vores analyser. Førstnævnte er imødekommet ved offentliggørelse af vores honorarfra udbyder for vores arbejde (0,5% af investering). Endelig har vi netop forbedret vores analyser og overbliksgrafik betragteligt. 22

20 Resultater for 360 Wealth kunder I forlængelse I forlængelse af hvad kunderne synes om vores service har vi analyserede om der er en målbar forskel i resultaterne for de kunder der valgte 360 i forhold dem der valgte en anden eller ingen rådgiver. Da det er for tidligt at vurdere de endelige resultat, har vi alene fokuseret på investors oplevelse om resultaterne levede op til budgetterne som kan ses i nedenstående figur. EP / Hellerup Finans Investor 44 år Skiftede til andet anlæg da der var problemer med dokumenterne. Skjult Rente swap med 1,6% mere i rente som ikke fremgik af prospekt Investor 47 år Aggressiv sælger Investorer de havde brugt 360 Wealth som rådgiver gav en gennemsnitsscore på 5,40 (lever resultaterne op til prospektet). For kunder uden rådgiver (eller anden rådgiver end 360 Wealth) var den tilsvarende score på 4,86. På baggrund af at mange med rette skriver at det er svært at vurdere så hurtigt er det tilfredsstillende for os at de 22% der har brugt 360 Wealth har en 10% bedre oplevelse af at resultaterne. Bedste K/S udbydere 2014 I det følgende vil vi ud fra investorerne svar kåre: Årets K/S Opstarter 2014 sol, vind og ejendom Årets K/S Administrator 2014 sol, vin og ejendom Årets K/S Resultat ift. budget sol, vind og ejendom Årets K/S udbyder 2014 sol, vind og ejendom 11 Investor har givet en vurdering fra 0 til 10 (bedst) om hvorvidt resultaterne indtil nu (op til 4 år) lever op til forventningerne. Disse svar har vi så efterfølgende delt mellem de 22% af investorerne der har brugt 360 Wealth som rådgiver of alle andre. 23

21 Årets K/S opstarter 2014 Opstarten er selvfølgelig meget vigtig, især for trygheden hvis man er førstegangs investorer. Men specielt for sol viser erfaringen at hvis noget går galt sker det i opstarten af investeringerne. Bedste K/S opstarter solanlæg Estate Partner Markedets ældste sol udbyder Estate Partner løber i tæt kapløb med Better Energy med æren som den bedste soludbyder til at få investor og K/S et sikkert fra beslutning til kørende K/S. Investor 40 år Beregningskomponenter såsom forventet rente og strømpris i de 20'ende år er for optimistiske. Dette tæller klart ned på udbyders troværdighed. Bedste K/S opstarter vindmølle På vindmøller men også overordnet er IWE i særklasse bedst til at få investor trygt igennem opstarten af et nyt K/S. IWE Investor 33 år Jeg er vældig tilfreds med IWE og tror på at budgettet bliver hold fremover Investor 46 år Professionelt 12 Samlet tilfredshed med opstart af K/S investering er beregnet på baggrund af besvarelser fra investorerne (hver område 0 til 6 bedst) om følgende udbydere: Better Energy, Blue Capital, Difko, Estate Partner, Energi Pension, European Energi, GPI/TP, Hellerup Finans, Obton, SPI og Momentum. Der var kun én besvarelse på IWE hhv. Vindafkast.dk samt ingen på Momentum, Cresendo hvorfor de ikke er medtaget 24

22 Bedste K/S opstarter ejendom Blue Capital vinder denne kategori uden konkurrence, men deres score ligger og så pænt i sammenligning de øvrige aktivklasser. Årets K/S administrator 2014 En K/S investering er en langsigtet investering hvor en løbende proaktiv indsats af administrator kan forbedre resultatet betydeligt. De kan dog være svært for investor at gennemskue hvorfor den mere håndgribelige vurdering mere går på service og informations niveauet. Årets K/S administrator

23 Bedste K/S administration 2014 Årets K/S resultater i forhold til prospekt Opstart og administration er vigtige elementer for en succesfuld K/S investering og i sidste ende udmønter det sig i om investor er tilfreds med de økonomiske resultater hvilket kan ses på nedenstående graf. 26

24 Bedste resultat ift. prospekt - solanlæg Bedste resultat ift. prospekt - vindmølle Bedste resultat ift. prospekt - ejendom Blue Capital Investor 39 år Jeg vil kun investere i et K/S projekt med en dansk ejendom og der var ikke andre end Blue Capital at vælge med - Jeg er dog særdeles tilfreds med investeringen. 27

25 Disse tal understreger også at K/S branchen har ændret sig og den nye generation af K/S er er en højere klasse og levere oftere de lovede resultater. Populæreste soludbyder Årets Populæreste K/S udbyder 2014 Kriterierne for Årets Populæreste K/S udbyder er ligesom de tidligere kategoriserer en vurdering fra investorerne, men for denne kategori vurderes udbyderen af ikke kun sine egne kunder men af alle K/S investorer. Baggrunden er at vi også ønsker at oplevelserne INDEN investering skal tælle med i denne afgørende kategori dvs. investor Populæreste vindmølle udbyder Populæreste vindmølle udbyder 28

26 360 Wealth profil Vi rådgiver højtlønnede lønmodtagere og ejerleder selvstændige omkring økonomi alle 360 grader rundt. 1. På indtægtssiden - hvordan du opbygger løbende CashFlow så du i mindre grad er afhængig af din lønindtægt hver måned 2. På udgiftssiden er fokus hvordan kan du optimerer din største udgift - SKAT. 3. Hvordan forøger du din opsparing? 4. Gældsoptimering Hvordan tjener du penge på dit boliglån. K/S-rating For at projekterne kan sammenlignes bryder vores K/S-rating alle projekterne ned i tal og risiko. De seriøse udbydere belønnes og du sparers for det besværlige arbejde at sammenligne projekter. Vores rating inkluderer alle kendte markedsdeltagere som bliver bedømt på: Afkast Risiko Analyse og rådgivning er gratis for dig Vi arbejder efter No Cure No Pay -princippet. Vi modtager identisk honorar hos alle udbydere og har således intet incitament til at vælge en udbyder frem for en anden vi har selvfølgelig en interesse i, at du investerer. Det betyder, at du får en uafhængig undersøgelse af, hvilke investeringsprojekter, der passer dig bedst GRATIS. Læs mere på og Sammen med udvalgte samarbejdspartnere, tilbyder totalrådgivning. 29

27 Forklaring og links Hvad er et K/S? K/S er en forkortelse for kommanditselskab og en betegnelse for en selskabsform, der ofte anvendes til investering i driftsaktiver som eksempelvis solcelleanlæg, skibe, ejendomme og vindmøller. I Danmark har selskabsformen været anvendt i en længere årrække. Driftsaktivet finansieres almindeligvis igennem en egenkapital, der indskydes af ejerne, og af fremmedkapital, som typisk er et lån fra en bank. Solprojekter og vindmøller finansieres typisk gennem såkaldte non-recourse lån, hvilket betyder, at banken kun har sikkerhed i selve anlægget og indtjening herfra. Et K/S består af 1-10 kommanditister og en komplementar. Kommanditistens hæftelse er begrænset, hvorimod komplementaren hæfter personligt og ubegrænset for selskabet. En investor i et K/S indtræder som kommanditist, mens der typisk oprettes et særskilt anpartsselskab til rollen som komplementar. Da komplementaren har ubegrænset hæftelse overfor K/S et, er det i lovgivningen bestemt, at denne skal have væsentlig indflydelse på beslutninger i K/S et. I praksis ejes komplementaren ofte af kommanditisterne. Et K/S er skattemæssigt transparent, hvilket betyder, at beskatningen af resultatet fra K/S et sker hos investorerne, idet K/S et ikke er selvstændigt skattepligtigt. Er det skattemæssige resultat fra selskabet negativt, og er der maksimalt 10 investorer, giver det investorerne ret til at modregne det skattemæssige underskud i anden skattepligtig indkomst. Har et K/S, eksempelvis haft en indtjening fra driften på DKK , renteudgifter på DKK og afskrivninger på DKK , er der på trods af det positive resultat fra driften tale om et skattemæssigt underskud på DKK Det skattemæssige underskud kan fradrages i anden skattepligtig indkomst, hvilket eksempelvis betyder, at en person som betaler topskat (52,2%), vil opnå en skattebesparelse på DKK , der kan være med til at finansiere investeringen i solcelleanlægget. Det betyder, at på trods af, at driften i K/S et er stærkt overskudsgivende, vil der på grund af de gunstige afskrivningsmuligheder på solcelleanlæg, 30

28 Hæftelse For at opnå ret til at modregne de skattemæssige underskud fra en K/S-investering i anden indkomst, stilles der via lovgivningen krav om, at investorerne påtager sig en hæftelse, som minimum svarer til de skattemæssige fradrag i projektet. I de fleste tilfælde betyder det, at investorerne i et K/S har en hæftelse ud over deres indskud. Den samlede hæftelse består derfor af et indskud og en resthæftelse. For en kommanditist er hæftelsen over for K/S et solidarisk og begrænset, hvilket betyder, at den enkelte investor i princippet hæfter for alle selskabets forpligtelser. Dog er hæftelsen for den enkelte investor begrænset til den samlede investering, som den pågældende har foretaget, dvs. indskud plus resthæftelse. Hæftelsen er desuden subsidiær og indirekte, og dermed kan kreditorerne kun rette krav mod selskabet og ikke direkte mod den enkelte investor. Et krav om indbetalingen af en eventuel resthæftelse kan derfor kun komme fra K/S et. Foruden en egenkapital, som indskydes af investorerne, består finansieringen typisk af et banklån. Hvis banklånet er ydet på non-recourse vilkår, betyder det, at banken kun har sikkerhed i selve anlægget samt transport i indtjening, og at banken derfor ikke kan rette personlige krav mod investorerne i tilfælde af, at K/S et ikke kan svare sine forpligtelser. Eksempel på 360 Profilark Eksempel på K/S Rating 31

29 32

30 Copyright Wealth Korte uddrag må benyttes efter godkendelse af 360 Wealth samt med kildehenvisning til K/S Markedsanalyse Wealth.

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 2014 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 2 Indhold Formål med K/S markedsanalysen...6 Hovedkonklusioner...7 Demografi...9 Profil af typisk K/S investor...10 K/S udbydere...11 Det danske

Læs mere

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel er ubetinget en af de mest

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/ Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/12 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2012 Opdateret 10/12 2012 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.:

Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.: Investeringsprofil Navn: ALLE SPØRGSMÅL Adresse: SKAL BESVARES Postnr/by: Har du behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte din rådgiver. CPR-nr.: Basisoplysninger Din kategorisering som kunde Din

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES

ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES Investeringsprofil Navn: Adresse: Postnr/by: Cpr.nr..: ALLE SPØRGSMÅL SKAL BESVARES Har du behov for hjælp er du velkommen til at kontakte din rådgiver. Basisoplysninger Din nettokapitalindkomst er: Positiv

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 4/02 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på nes vilkår lige nu, og undersøger hvilke udfordringer som er de største for danske iværksættere lige

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005

Salgsdirektør Jesper Damborg. Ejendomsinvestering. 6. december 2005 Salgsdirektør Jesper Damborg Ejendomsinvestering 6. december 2005 Penge alene gør ingen lykkelig. Man må også have aktier, guld og fast ejendom Danny Kaye Proark Koncern Michael Kaa Andersen ei invest

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning.

FSR-SURVEY. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning. Skat fokus på investeringsvindue og straksafskrivning FSR-SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Rapport på Iværk-undersøgelse 2009 Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Indholdsfortegnelse Indhold side Formål 3 Om undersøgelsen 4 Summary 5-13 Resultater 14-62 Kontakt 63-64 Formål

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på iværksætternes vilkår og undersøger hvilke udfordringer der er de største for danske iværksættere

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 46 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 10 % kræver

Læs mere

Din partner på alle områder. Difko 1

Din partner på alle områder. Difko 1 Din partner på alle områder Difko 1 Indholdsfortegnelse Velkommen hos Difko... 3 Tværfaglighed... 5 Investering... 6 Administration... 8 Anpartshandel... 11 Kontaktoplysninger... 13 Difko 2 Stig Holst

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Attraktive vindmøller til salg i 2012

Attraktive vindmøller til salg i 2012 Attraktive vindmøller til salg i 2012 Vi har en række attraktive vindmølleprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er kendte af os og møllerne er

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Praksis Plus en workshop Statsautoriseret revisor Morten K. Nielsen, PwC Program modul 2 Køb- og salgssituationen netop nu Et køb set fra købers revisor Hvad kan revisor hjælpe med? Spørgsmål?

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Af Peter Ejdesgaard Jeppesen, kontorchef Dansk Aktionærforening Dato: 30. januar 2006

Af Peter Ejdesgaard Jeppesen, kontorchef Dansk Aktionærforening Dato: 30. januar 2006 Årets bank/børsmægler 2006 - E*TRADE Bank blev vinder for andet år i træk! Nummer 2 og 3 blev henholdsvis Nordnet og SkandiaBanken. Undersøgelsen svarer også på, hvor ofte DAF-medlemmerne handler, om de

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Udvidelse af resthæftelsen

Udvidelse af resthæftelsen Udvidelse af resthæftelsen Ved Simon Lagrelius & William Sejr-Sørensen 2 Den klassiske K/S struktur Investor 5 Investor 6 Investor 4 Investor 7 Investor 1 Investor 2 Investor 3 Investor 8 Investor 9 Investor

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Opdateret 24/09 2013

Opdateret 24/09 2013 Opdateret 24/09 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne er placeret i Tyskland. Projekterne er

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere