Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse"

Transkript

1 Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par, familier, børn og teenagere og bruge coaching i dit socialfaglige arbejde. 1 års specialiseret uddannelse i familie- og ungecoaching på højt niveau. Det teoretiske fundament er baseret på udviklingspsykologi, familieterapi, eksistentiel psykologi og kognitiv coaching. Formidlingen sker både teoretisk og praktisk med fokus på et højt anvendelsesniveau kombineret med et solidt teoretisk grundlag.

2 Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse er opstået på baggrund af mange års erfaring i arbejdet med familier, børn og unge. Vores familiesyn er dels opstået igennem de bøger om familieliv vi har lært af, selv har skrevet og medvirket i, herunder Dit Kompetente Barn af Jesper Juul, Samtaler med Forældre og Tweens bare for at nævne nogle få. Dels på baggrund af alle vores erfaring fra alle de familier vi har coachet og lært af gennem årene inklusiv vores egne. Mindjuice Familiecoaching består af en helt unik samtaleform, der skaber nye muligheder i familieliv for både forældrene og børnene. Samtidig kan man som coach bringe en åben, klar og støttende væren til live i samtalen. I coaching processen får familier brudt med begrænsende mønstre, lært nye kommunikationsformer og bedst af alt: fundet ind til den ubetingede kærlighed til hinanden. Processen er designet til brug i familier og til unge med få ressourcer og kontinuerlig kontakt med offentlige behandlingstilbud. Menneskesyn bag Familie- og ungecoach uddannelsen Vi tror på, at familier, børn og unge indeholder potentiale de på alle måder kan styrke og begrænse andre med. Både potentialet til at udvikle hinanden, berige og skabe et harmonisk liv sammen og også potentialet til at fastholde og begrænse hinanden i familien. Når én i familien ikke har det godt, påvirker det alle i familien. Uddannelsen tilbyder en omfattende viden om børns verden, samtidig med at den også er et middel til en altafgørende selvindsigt. En selvindsigt, der gør det muligt at udvikle det dobbelte perspektiv: På en gang at se fra et barnligt og et voksent perspektiv. At være familie- og ungecoach er livsbekræftende og spændende. På vores socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse får du de nyeste og mest virksomme måder at støtte par, unge og familier på. Målet er, at uddanne Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoaches, der igennem egen transformation, personlig udvikling og et stærkt ligeværdigt familiesyn vil gå ud og inspirere og styrke familier og børn overalt på kloden.

3 MODUL 1 FAMILIER I PERSPEKTIV OG DIN EGEN FØRSTE FAMILIE På det første modul sætter vi fokus på den første familie den familie vi er født ind i og de oplevelser vi havde i barndommen. Den rolle, vi havde i vores første familie påvirker i høj grad hvordan vi agerer i grupper uanset om det er på arbejde, blandt vennerne eller i din egen familie. Du får faglig/teoretisk viden om tidens familier med deres udfordringer og styrker, og du bliver præsenteret for en grundlæggende viden om familiecoaching og de etiske grundelementer i coachingprocesser med familier. Tidens familier tendenser i opdragelsen Hvad er det for nogle forældre vi ser i dag og hvordan påvirker deres tilgang til opdragelse deres relationer til børnene. Lær om Bomuld og Vat -tendens, Curling-forældre, Helikopter-forældre, Glansbillede-familien og Guldbørn. Din egen familie - LIVSREJSE BOG Du laver en fantastisk livsrejse-bog på en smuk, indsigtsfuld og kreativ måde. Herigennem finder du dine egne fortællinger og overbevisninger der blev skabt (af dig) igennem de vigtigste faser i livet: barndommen, teenageårene og voksenlivet for nogles vedkommende også alderdommen. Du lærer herigennem at vise vejen for forældre, børn og unge gennem de begrænsende overbevisningers verden og ind i mulighedernes univers. Selvindsigt og selvværd starter hos forældrene Lær om hvordan børn og forældres selvindsigt og selvværd er fundamentet for al sund udvikling i familien. Værdier og fremtid som socialfaglig familie- og ungecoach Hvad kan du som socialfaglig familie- og ungecoach? Hvad er fremtidens coaching? ICF s etiske regler, familieetik og grundprincipper i familiearbejdet Praktisk træning Rent praktisk går du i gang med at coache din første familie. I første omgang er det forældrene, vi involverer i coachingprocessen. Senere følger de unge og mindre børn.

4 MODUL 2 FORHINDRINGER FOR ET FAMILIELIV I BALANCE På modul 2 lærer du om de begrænsende mønstre, der typisk opstår i familier, og hvordan de forhindrer harmoni, ligeværdighed og sund udvikling i at være til stede. Et vigtigt og ofte overset trin i coaching processer er de forhindringer, der opstår i samværet med vores første familie. De klassiske forældrefælder. Forældres bekymringer og usikkerhed. Lær om de klassiske forældrefælder og hvordan forskellige forældretyper reagerer under pres og usikkerhed. Børn samarbejder. Lær om prisen hos børns selvværd, når de har føjet sig for længe. Børn reagerer når de ikke længere bliver set, hørt og anerkendt for dem de er. Du vil lære om hvordan forældre kan tage vare på deres børns integritet, så de kan sætte sunde grænser for sig selv Børns indre visdom Børn går igennem livs-domæner. Udvikling af de vigtige essentielle kvaliteter som f.eks. selvværd, indre ro og identitet med mere. Du lærer at støtte forældre i at lade deres børns indre visdom vokse, og hvordan forældrene samtidig får kontakt til deres egen visdom igen. Skygger i familien. De nærmeste i vores liv fremkalder de stærkeste skyggesider ved os. Lær om hvordan du via accept og rummelighed kan forandre dine relationer, og styrke familier i det samme. I alle familier er det fortidens skygger, der blokerer for fremtidens visioner i familien. Din egen fortælling om det korrekte familieliv. Du får rystet dit menneskesyn igennem og får skabt dit eget stærke menneskesyn på, hvad der rent faktisk er muligt, når vi kommunikerer ansvarligt og kærligt med børn i alle aldre. Praktisk træning. Du fortsætter med at coache din første familie. Det er stadig forældrene, vi involverer i coachingprocessen. Senere følger de unge og mindre børn.

5 MODUL 3 TROEN PÅ SIG SELV I ET FÆLLESSKAB På modul 3 lærer du om motivation og mønsterbrud i familieliv. Du lærer at støtte familier i at spille sammen og i fællesskab arbejde mod noget de ønsker, frem for noget de ikke vil have. På dette modul bliver du trænet i, hvordan du motiverer, bryder mønstre og skaber commitment hos dig selv og den familie, du coacher. Troen på, hvad der er muligt åbner sig op for hele familien. Fællesskabet i familien er en kilde til at udvikle selvværd og følelsen af at have betydning for hinanden. Familieværdier og visioner. Du lærer om hvordan du coacher forældre og unge på deres værdier og afklarer deres værdier i processen. Du lærer om kvaliteten ved værdibaseret forældreskab. Og du lærer at skabe en Familievision, der skaber fundamentet for alle i familien. De færreste familier giver sig tid til at formulere en vision for hvem de vil være med hinanden og hvad der er vigtigt i deres familie. Det vigtige fællesskab. Din første familie er dit første team og gruppe, og derfor vil du kigge på dine egne fortællinger om at høre til eller være udenfor. Vi arbejder med hvad et værdifuldt fællesskab indebærer; Et fællesskab hvor alle parter tør stå ved sig selv med både talenter og mangler, og hvordan man i fællesskabet støtter hinanden i at blive stærkere sammen. Assertiv kommunikation, interventioner og nye læringsprocesser i familien. Du lærer om og træner assertiv kommunikation og får indsigt og øvelse i, hvordan du bruger dine observationer med familien aktivt i samtalerne. Døren holdes på klem. Du lærer hvordan du kan integrere alle disse nye muligheder, familien ser for sig selv, således at åbningen for noget nyt ikke forsvinder, så snart familien går ud af døren. Praktisk træning. Du skal nu i gang med at coache hele familien. Er der unge i familien, bliver de også inddraget i en særskilt session 1 til 1. Du gør dig de første erfaringer med at coache en hel familie.

6 MODUL 4 FRA BEGRÆNSNING TIL NYE FAMILIEVISIONER Modul 4 handler om at styrke de nye muligheder, der er opstået i relationen mellem forældre og deres børn. For at skabe varige forandringer skal de nye muligheder implementeres over tid gennem daglige praksisser. Du lærer, hvordan du støtter familien i at skabe virkningsfulde strukturer og vi arbejder med, hvordan du støtter familier i at vende de konflikter, der naturligt opstår til nye udviklingsmuligheder. Vejen til mønsterbrud, taknemmelighed og harmoni. Som familie- og ungecoach skal du være i stand til at håndtere og være med andres smerte, frustration og konflikter. Dette har vi fokus på gennem hele uddannelsen. Du lærer samtidig også at tackle dine egne mørkere følelser. På dette modul får du træning i strukturer, der skaber nye muligheder i familien ud fra et værdibaseret fundament, der er til for alle. Stresset eller mindful familie. Når vi lever i en travlt hverdag er indre ro ofte en mangelvare. Vi kigger på, hvordan stress påvirker en familie og hvordan du som coach kan støtte en familie i at leve mindful med hinanden i en udfordrende hverdag. Konflikternes gave. Når en familie eller forældre i en familie får coaching, er det ofte ud fra et behov for at løse en ydre eller indre konflikt i familien. Vi ser konflikterne som en gave til at udvikle sig selv og som familie. Børn bærer ofte symptomerne af de konflikter der sker eller undertrykkes i familien. Vores familie- og ungecoaching tager udgangspunkt i, og har opmærksomhed på, hvordan konflikterne får plads og lever i familien. Følelsesmæssig opmærksomhed. Hvilke følelser bliver ofte holdt nede eller undertrykt i familier, og hvordan arbejder du med at styrke din egen og familiers følelsesmæssige opmærksomhed og intelligens. Vi går i dybden med hvordan de grundlæggende svære følelser som vrede, sorg, angst, skyld og skam både kan være destruktive men samtidig have helende effekt i familien når det bliver tilladt at udtrykke dem. Praktisk træning. Du fortsætter med at coache hele familien. De unge i familien bliver de også inddraget i en særskilt session 1 til 1. Du gør dig nu større erfaringer med at coache en hel familie.

7 MODUL 5 SKAB BALANCE OG HELHED I FAMILIER Dette sidste modul 5, handler om at designe nye handlinger på alle muligheder familien har skabt for sig selv. Du lærer, hvordan du støtter en familie i at træne det at integrere nye vaner, såsom ligeværdig kommunikation imellem forældre og børn. I løbet af 5. modul vil du desuden gennemgå en skriftlig prøve af din viden med henblik på certificering. Efter Mentor forløbet gennemgår du en mundtlig prøve. Beståelse af begge prøver er krævet, for at du kan kalde dig certificeret familie- og ungecoach fra Mindjuice. Handlingsplaner for familien. Du lærer at støtte familier i at designe værdbaserede handleplaner, som er overskuelige i hverdagen. Hvilke små øvelser kan man støtte en familie i at integrere, således at hverdagen fyldes med sunde, gode og støttende vaner. Den svære samtale. Hvordan vurderer jeg, om coaching er den rette metode at bruge i en given situation med en familie? Hvad gør jeg når jeg er i tvivl, og hvordan tackler jeg en følelsesmæssig svær samtale med en person der er konfronteret? Klassiske udfordringer. I hvilke særlige relationer kan det være uhensigtsmæssigt at coache? Hvilke klassiske konflikter opstår der under en coachingsamtale med familier? Dette taler vi også løbende om undervejs på uddannelsen. Skriftlig eksaminering. På dette modul gennemgår du en skriftlig prøve på den viden, du har lært. Perspektiverende øvelser. At være socialfaglig familie- og ungecoach er en træning, som alt andet, og vi viser hvordan du kan træne din videre færd som familie- og ungecoach. 6 måneders Mentor forløb. På mentor forløbet lærer du, hvordan du implementerer coaching alle steder i dit liv, således at du skaber varige resultater. Du lærer, hvordan du kan danne støttende strukturer for dit arbejde som Mindjuice Socialfaglig Familie- og ungecoach, således at du altid selv får supervision og støtte i dit arbejde og i din videre udvikling. Mundligt eksaminering og certificering. Som afslutning på mentorforløbet gennemgår du en mundtlig prøve, hvor du viser dine evner, inden du modtager din certificering som Mindjuice Coach.

8 DATOER 2013 Alle kursusdage ligger mandag og tirsdag fra 9.00 ca Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse April 2013 Modul og 16. april 2013 Få ledige pladser Modul og 28. maj 2013 Få ledige pladser Modul 3 1. og 2. juli 2013 Få ledige pladser Modul og 13. august 2013 Få ledige pladser Modul og 24. september 2013 Få ledige pladser Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Sept Modul 1 9. og 10. september 2013 Ledige pladser Modul 2 7. og 8. oktober 2013 Ledige pladser Modul 3 4. og 5. november 2013 Ledige pladser Modul 4 9. og 10. december 2013 Ledige pladser Modul og 24. september 2013 Ledige pladser

9 KRAV TIL DELTAGELSE For at deltage på Mindjuice Socialfaglige Familie- og ungecoach Uddannelse skal du være uddannet coach eller tilsvarende og have relevant erfaring. Det vil sige, at du skal opfylde Faglig baggrund I samt enten Faglig baggrund II eller Faglig Baggrund III. Faglig baggrund I Relevant erhvervserfaring For at deltage på Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse skal du have relevant erfaring indenfor familieområdet eller social- og sundhedsområdet. Det kan være som HR-ansvarlig, personaleansvarlig, skolelærer, underviser, pædagog, sygeplejerske, læge, socialrådgiver, handicaphjælper, psykoterapeut, ergoeller fysioterapeut, psykolog, coach eller andre tilsvarende fagområder. Kontakt os gerne hvis du er i tvivl på Faglig baggrund II Uddannet coach Foruden relevant erhvervserfaring (se ovenstående) skal du have taget en uddannelse som coach, der indeholder minimum 125 timers sammenhængende undervisning fordelt over minimum 6 måneder, hvor træning og personlig udvikling er et væsentligt led i uddannelsen. Faglig baggrund III Ikke uddannet Coach Hvis du ikke er certificeret coach fra Mindjuice eller andet sted kan du stadig ansøge om optagelse på uddannelsen. Du skal have modtaget undervisning, der tilsvarer en coachuddannelse. Fx sexolog, sorgpilot, kognitiv terapeut eller lignende. Ansøgningen er baseret på individuel vurdering. Er du coach fra andet sted eller ansøger på Faglig Baggrund III skal du supplere Familie- og Ungecoach Uddannelsen med vores 2-dages specialdesignede Mindjuice Coaching Workshop og Mindjuice s 2-dages workshop Enneagram Basis. Ansøgningsskema og personlig samtale For at deltage på Mindjuice Socialfaglige Familie- og ungecoach Uddannelse skal du udfylde et ansøgningsskema, som fremsendes ved henvendelse til Mindjuice på eller på mail Når vi har modtaget dit ansøgningsskema, bliver du kontaktet med henblik på en personlig samtale, som vil supplere dit ansøgningsskema. Senest 10 dage efter din personlige samtale får du svar på, hvorvidt du er optaget på uddannelsen. Optagelsen baseres på dit ansøgningsskema samt den personlige samtale, hvor dels modenhed, motivation, uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til optagelseskravene på uddannelsen.

10 PRIS Mindjuice s Coachuddannelse, Grundforløb: ,- Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse, Overbygning: ,- Køb grundforløb og overbygning samlet for ,- og spar ,- Det får du på Mindjuice s Coachuddannelse - Grundforløb 5 moduler á 3 dages varighed (kl ) 10 træningsaftener (kl ) 8 personlige coachingsessioner 6 måneders mentor forløb Kursusmateriale Sund og lækker frokost, samt kaffe, te og frugt i løbet af dagene Eksamination og certificering som Mindjuice Coach Læs mere om Mindjuice's Coachuddannelse på Det får du på Mindjuice Socialfaglige Familie- og ungecoach Uddannelse - Overbygning 5 moduler á 2 dages varighed (kl ) 10 teleklasser (kl ) Supervisions og mentorsessioner hele vejen gennem uddannelsen 6 måneders mentor forløb Kursusmateriale Sund og lækker frokost, samt kaffe, te og frugt i løbet af dagene Eksamination og certificering som Mindjuice Socialfaglige Familie- og ungecoach

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Undervisere Undervisningen foregår ved Mindjuice-grundlægger Pernille W. Lauritsen, Mindjuice-partner Nina Frank og Familiecoach Merete Rivas. Vi benytter desuden en lille håndfuld eksterne, ekstraordinære undervisere, som supplerer undervisningen med deres store indsigt og viden i et specifikt fagområde. Program Vedlagte program viser indholdet for Familie- og ungecoach Uddannelsen Eftersom alle hold er forskellige forbeholder vi os retten til at lave ændringer i rækkefølgen af indholdet, således at det passer bedst muligt til holdets proces, læring og udvikling. Lokation Uddannelse afholdes i Mindjuice s lokaler i Nansensgade 41 A, 1366 København K Forudsætninger for deltagelse At du bliver optaget på uddannelsen efter at have fulgt ansøgningsproceduren, som er beskrevet under krav til deltagelse på uddannelsen, og at du herudover deltager på samtlige dage og har lyst til at udvikle dig selv og træne familiecoaching mellem modulerne. Betaling og betingelser for afbestilling Ved optagelse på uddannelsen, skal du betale et depositum af kursusafgiften. Det resterende beløb betales i rater, som aftales ved tilmelding. Al afbestilling skal ske ved skriftlig henvendelse til Mindjuice, Nansensgade 41 A, 1366 København K. Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15 % af kursusafgiften. Ved mindre end 6 uger til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 30 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

Studiehåndbog, februar 2009 Indhold

Studiehåndbog, februar 2009 Indhold Studiehåndbog, februar 2009 Indhold Studiehåndbog, februar 2009 Indhold... 1 Velkommen til Studiehåndbogen... 2 NLP Husets idégrundlag vores vision og mission:... 3 Mere om de enkelte uddannelser og moduler...

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt

FORÅRSKATALOG 2013. EmpowerMinds produkter er blandt EmpowerMinds produkter er blandt verdens stærkeste indenfor empowerment skabende udviklingsaktiviteter. Her ser du de overordnede kvaliteter vi kan tilbyde dig, som også omfatter international certificering

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN TIL GESTALTCOACH

BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN TIL GESTALTCOACH BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN TIL GESTALTCOACH MODUL 1: INTRODUKTION TIL COACHING Vi gennemgår, hvad coaching er og hvilke kompetencer det kræver at coache. Vi opridser baggrund og metode og udfordrer dig

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde

Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness Baseret Relationsarbejde Efteruddannelsestilbud til behandlere, ledere og sundhedspersonale mm. Ny 1-årig efteruddannelse i 3 moduler (60 timer) Start den 13 nov. 2015 Mindfulness for behandlere, fagfolk og ledere Mindfulness

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011

VENDEPUNKTER. Recoveryforløb i et brugerperspektiv. Evaluering. Merete Dobusz Marts 2011 VENDEPUNKTER Recoveryforløb i et brugerperspektiv Evaluering GRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFULD VERDENVENTERPÅDIGTAGMEDSKABDITLIV ED LIV MGRIBDITLIVNYCHANCEFINDGLÆDENVERDENERFYLDT LIVETERDITTAGKONTROLLENSKABDIGSELVOPLEVLIVETFINDSTYRKEN

Læs mere