Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse"

Transkript

1 Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Specialdesignet Mindjuice Uddannelse inden for det socialfaglige og familiemæssige område. Uddannelsen er for dig, der ønsker at arbejde med par, familier, børn og teenagere og bruge coaching i dit socialfaglige arbejde. 1 års specialiseret uddannelse i familie- og ungecoaching på højt niveau. Det teoretiske fundament er baseret på udviklingspsykologi, familieterapi, eksistentiel psykologi og kognitiv coaching. Formidlingen sker både teoretisk og praktisk med fokus på et højt anvendelsesniveau kombineret med et solidt teoretisk grundlag.

2 Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse er opstået på baggrund af mange års erfaring i arbejdet med familier, børn og unge. Vores familiesyn er dels opstået igennem de bøger om familieliv vi har lært af, selv har skrevet og medvirket i, herunder Dit Kompetente Barn af Jesper Juul, Samtaler med Forældre og Tweens bare for at nævne nogle få. Dels på baggrund af alle vores erfaring fra alle de familier vi har coachet og lært af gennem årene inklusiv vores egne. Mindjuice Familiecoaching består af en helt unik samtaleform, der skaber nye muligheder i familieliv for både forældrene og børnene. Samtidig kan man som coach bringe en åben, klar og støttende væren til live i samtalen. I coaching processen får familier brudt med begrænsende mønstre, lært nye kommunikationsformer og bedst af alt: fundet ind til den ubetingede kærlighed til hinanden. Processen er designet til brug i familier og til unge med få ressourcer og kontinuerlig kontakt med offentlige behandlingstilbud. Menneskesyn bag Familie- og ungecoach uddannelsen Vi tror på, at familier, børn og unge indeholder potentiale de på alle måder kan styrke og begrænse andre med. Både potentialet til at udvikle hinanden, berige og skabe et harmonisk liv sammen og også potentialet til at fastholde og begrænse hinanden i familien. Når én i familien ikke har det godt, påvirker det alle i familien. Uddannelsen tilbyder en omfattende viden om børns verden, samtidig med at den også er et middel til en altafgørende selvindsigt. En selvindsigt, der gør det muligt at udvikle det dobbelte perspektiv: På en gang at se fra et barnligt og et voksent perspektiv. At være familie- og ungecoach er livsbekræftende og spændende. På vores socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse får du de nyeste og mest virksomme måder at støtte par, unge og familier på. Målet er, at uddanne Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoaches, der igennem egen transformation, personlig udvikling og et stærkt ligeværdigt familiesyn vil gå ud og inspirere og styrke familier og børn overalt på kloden.

3 MODUL 1 FAMILIER I PERSPEKTIV OG DIN EGEN FØRSTE FAMILIE På det første modul sætter vi fokus på den første familie den familie vi er født ind i og de oplevelser vi havde i barndommen. Den rolle, vi havde i vores første familie påvirker i høj grad hvordan vi agerer i grupper uanset om det er på arbejde, blandt vennerne eller i din egen familie. Du får faglig/teoretisk viden om tidens familier med deres udfordringer og styrker, og du bliver præsenteret for en grundlæggende viden om familiecoaching og de etiske grundelementer i coachingprocesser med familier. Tidens familier tendenser i opdragelsen Hvad er det for nogle forældre vi ser i dag og hvordan påvirker deres tilgang til opdragelse deres relationer til børnene. Lær om Bomuld og Vat -tendens, Curling-forældre, Helikopter-forældre, Glansbillede-familien og Guldbørn. Din egen familie - LIVSREJSE BOG Du laver en fantastisk livsrejse-bog på en smuk, indsigtsfuld og kreativ måde. Herigennem finder du dine egne fortællinger og overbevisninger der blev skabt (af dig) igennem de vigtigste faser i livet: barndommen, teenageårene og voksenlivet for nogles vedkommende også alderdommen. Du lærer herigennem at vise vejen for forældre, børn og unge gennem de begrænsende overbevisningers verden og ind i mulighedernes univers. Selvindsigt og selvværd starter hos forældrene Lær om hvordan børn og forældres selvindsigt og selvværd er fundamentet for al sund udvikling i familien. Værdier og fremtid som socialfaglig familie- og ungecoach Hvad kan du som socialfaglig familie- og ungecoach? Hvad er fremtidens coaching? ICF s etiske regler, familieetik og grundprincipper i familiearbejdet Praktisk træning Rent praktisk går du i gang med at coache din første familie. I første omgang er det forældrene, vi involverer i coachingprocessen. Senere følger de unge og mindre børn.

4 MODUL 2 FORHINDRINGER FOR ET FAMILIELIV I BALANCE På modul 2 lærer du om de begrænsende mønstre, der typisk opstår i familier, og hvordan de forhindrer harmoni, ligeværdighed og sund udvikling i at være til stede. Et vigtigt og ofte overset trin i coaching processer er de forhindringer, der opstår i samværet med vores første familie. De klassiske forældrefælder. Forældres bekymringer og usikkerhed. Lær om de klassiske forældrefælder og hvordan forskellige forældretyper reagerer under pres og usikkerhed. Børn samarbejder. Lær om prisen hos børns selvværd, når de har føjet sig for længe. Børn reagerer når de ikke længere bliver set, hørt og anerkendt for dem de er. Du vil lære om hvordan forældre kan tage vare på deres børns integritet, så de kan sætte sunde grænser for sig selv Børns indre visdom Børn går igennem livs-domæner. Udvikling af de vigtige essentielle kvaliteter som f.eks. selvværd, indre ro og identitet med mere. Du lærer at støtte forældre i at lade deres børns indre visdom vokse, og hvordan forældrene samtidig får kontakt til deres egen visdom igen. Skygger i familien. De nærmeste i vores liv fremkalder de stærkeste skyggesider ved os. Lær om hvordan du via accept og rummelighed kan forandre dine relationer, og styrke familier i det samme. I alle familier er det fortidens skygger, der blokerer for fremtidens visioner i familien. Din egen fortælling om det korrekte familieliv. Du får rystet dit menneskesyn igennem og får skabt dit eget stærke menneskesyn på, hvad der rent faktisk er muligt, når vi kommunikerer ansvarligt og kærligt med børn i alle aldre. Praktisk træning. Du fortsætter med at coache din første familie. Det er stadig forældrene, vi involverer i coachingprocessen. Senere følger de unge og mindre børn.

5 MODUL 3 TROEN PÅ SIG SELV I ET FÆLLESSKAB På modul 3 lærer du om motivation og mønsterbrud i familieliv. Du lærer at støtte familier i at spille sammen og i fællesskab arbejde mod noget de ønsker, frem for noget de ikke vil have. På dette modul bliver du trænet i, hvordan du motiverer, bryder mønstre og skaber commitment hos dig selv og den familie, du coacher. Troen på, hvad der er muligt åbner sig op for hele familien. Fællesskabet i familien er en kilde til at udvikle selvværd og følelsen af at have betydning for hinanden. Familieværdier og visioner. Du lærer om hvordan du coacher forældre og unge på deres værdier og afklarer deres værdier i processen. Du lærer om kvaliteten ved værdibaseret forældreskab. Og du lærer at skabe en Familievision, der skaber fundamentet for alle i familien. De færreste familier giver sig tid til at formulere en vision for hvem de vil være med hinanden og hvad der er vigtigt i deres familie. Det vigtige fællesskab. Din første familie er dit første team og gruppe, og derfor vil du kigge på dine egne fortællinger om at høre til eller være udenfor. Vi arbejder med hvad et værdifuldt fællesskab indebærer; Et fællesskab hvor alle parter tør stå ved sig selv med både talenter og mangler, og hvordan man i fællesskabet støtter hinanden i at blive stærkere sammen. Assertiv kommunikation, interventioner og nye læringsprocesser i familien. Du lærer om og træner assertiv kommunikation og får indsigt og øvelse i, hvordan du bruger dine observationer med familien aktivt i samtalerne. Døren holdes på klem. Du lærer hvordan du kan integrere alle disse nye muligheder, familien ser for sig selv, således at åbningen for noget nyt ikke forsvinder, så snart familien går ud af døren. Praktisk træning. Du skal nu i gang med at coache hele familien. Er der unge i familien, bliver de også inddraget i en særskilt session 1 til 1. Du gør dig de første erfaringer med at coache en hel familie.

6 MODUL 4 FRA BEGRÆNSNING TIL NYE FAMILIEVISIONER Modul 4 handler om at styrke de nye muligheder, der er opstået i relationen mellem forældre og deres børn. For at skabe varige forandringer skal de nye muligheder implementeres over tid gennem daglige praksisser. Du lærer, hvordan du støtter familien i at skabe virkningsfulde strukturer og vi arbejder med, hvordan du støtter familier i at vende de konflikter, der naturligt opstår til nye udviklingsmuligheder. Vejen til mønsterbrud, taknemmelighed og harmoni. Som familie- og ungecoach skal du være i stand til at håndtere og være med andres smerte, frustration og konflikter. Dette har vi fokus på gennem hele uddannelsen. Du lærer samtidig også at tackle dine egne mørkere følelser. På dette modul får du træning i strukturer, der skaber nye muligheder i familien ud fra et værdibaseret fundament, der er til for alle. Stresset eller mindful familie. Når vi lever i en travlt hverdag er indre ro ofte en mangelvare. Vi kigger på, hvordan stress påvirker en familie og hvordan du som coach kan støtte en familie i at leve mindful med hinanden i en udfordrende hverdag. Konflikternes gave. Når en familie eller forældre i en familie får coaching, er det ofte ud fra et behov for at løse en ydre eller indre konflikt i familien. Vi ser konflikterne som en gave til at udvikle sig selv og som familie. Børn bærer ofte symptomerne af de konflikter der sker eller undertrykkes i familien. Vores familie- og ungecoaching tager udgangspunkt i, og har opmærksomhed på, hvordan konflikterne får plads og lever i familien. Følelsesmæssig opmærksomhed. Hvilke følelser bliver ofte holdt nede eller undertrykt i familier, og hvordan arbejder du med at styrke din egen og familiers følelsesmæssige opmærksomhed og intelligens. Vi går i dybden med hvordan de grundlæggende svære følelser som vrede, sorg, angst, skyld og skam både kan være destruktive men samtidig have helende effekt i familien når det bliver tilladt at udtrykke dem. Praktisk træning. Du fortsætter med at coache hele familien. De unge i familien bliver de også inddraget i en særskilt session 1 til 1. Du gør dig nu større erfaringer med at coache en hel familie.

7 MODUL 5 SKAB BALANCE OG HELHED I FAMILIER Dette sidste modul 5, handler om at designe nye handlinger på alle muligheder familien har skabt for sig selv. Du lærer, hvordan du støtter en familie i at træne det at integrere nye vaner, såsom ligeværdig kommunikation imellem forældre og børn. I løbet af 5. modul vil du desuden gennemgå en skriftlig prøve af din viden med henblik på certificering. Efter Mentor forløbet gennemgår du en mundtlig prøve. Beståelse af begge prøver er krævet, for at du kan kalde dig certificeret familie- og ungecoach fra Mindjuice. Handlingsplaner for familien. Du lærer at støtte familier i at designe værdbaserede handleplaner, som er overskuelige i hverdagen. Hvilke små øvelser kan man støtte en familie i at integrere, således at hverdagen fyldes med sunde, gode og støttende vaner. Den svære samtale. Hvordan vurderer jeg, om coaching er den rette metode at bruge i en given situation med en familie? Hvad gør jeg når jeg er i tvivl, og hvordan tackler jeg en følelsesmæssig svær samtale med en person der er konfronteret? Klassiske udfordringer. I hvilke særlige relationer kan det være uhensigtsmæssigt at coache? Hvilke klassiske konflikter opstår der under en coachingsamtale med familier? Dette taler vi også løbende om undervejs på uddannelsen. Skriftlig eksaminering. På dette modul gennemgår du en skriftlig prøve på den viden, du har lært. Perspektiverende øvelser. At være socialfaglig familie- og ungecoach er en træning, som alt andet, og vi viser hvordan du kan træne din videre færd som familie- og ungecoach. 6 måneders Mentor forløb. På mentor forløbet lærer du, hvordan du implementerer coaching alle steder i dit liv, således at du skaber varige resultater. Du lærer, hvordan du kan danne støttende strukturer for dit arbejde som Mindjuice Socialfaglig Familie- og ungecoach, således at du altid selv får supervision og støtte i dit arbejde og i din videre udvikling. Mundligt eksaminering og certificering. Som afslutning på mentorforløbet gennemgår du en mundtlig prøve, hvor du viser dine evner, inden du modtager din certificering som Mindjuice Coach.

8 DATOER 2013 Alle kursusdage ligger mandag og tirsdag fra 9.00 ca Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse April 2013 Modul og 16. april 2013 Få ledige pladser Modul og 28. maj 2013 Få ledige pladser Modul 3 1. og 2. juli 2013 Få ledige pladser Modul og 13. august 2013 Få ledige pladser Modul og 24. september 2013 Få ledige pladser Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse Sept Modul 1 9. og 10. september 2013 Ledige pladser Modul 2 7. og 8. oktober 2013 Ledige pladser Modul 3 4. og 5. november 2013 Ledige pladser Modul 4 9. og 10. december 2013 Ledige pladser Modul og 24. september 2013 Ledige pladser

9 KRAV TIL DELTAGELSE For at deltage på Mindjuice Socialfaglige Familie- og ungecoach Uddannelse skal du være uddannet coach eller tilsvarende og have relevant erfaring. Det vil sige, at du skal opfylde Faglig baggrund I samt enten Faglig baggrund II eller Faglig Baggrund III. Faglig baggrund I Relevant erhvervserfaring For at deltage på Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse skal du have relevant erfaring indenfor familieområdet eller social- og sundhedsområdet. Det kan være som HR-ansvarlig, personaleansvarlig, skolelærer, underviser, pædagog, sygeplejerske, læge, socialrådgiver, handicaphjælper, psykoterapeut, ergoeller fysioterapeut, psykolog, coach eller andre tilsvarende fagområder. Kontakt os gerne hvis du er i tvivl på Faglig baggrund II Uddannet coach Foruden relevant erhvervserfaring (se ovenstående) skal du have taget en uddannelse som coach, der indeholder minimum 125 timers sammenhængende undervisning fordelt over minimum 6 måneder, hvor træning og personlig udvikling er et væsentligt led i uddannelsen. Faglig baggrund III Ikke uddannet Coach Hvis du ikke er certificeret coach fra Mindjuice eller andet sted kan du stadig ansøge om optagelse på uddannelsen. Du skal have modtaget undervisning, der tilsvarer en coachuddannelse. Fx sexolog, sorgpilot, kognitiv terapeut eller lignende. Ansøgningen er baseret på individuel vurdering. Er du coach fra andet sted eller ansøger på Faglig Baggrund III skal du supplere Familie- og Ungecoach Uddannelsen med vores 2-dages specialdesignede Mindjuice Coaching Workshop og Mindjuice s 2-dages workshop Enneagram Basis. Ansøgningsskema og personlig samtale For at deltage på Mindjuice Socialfaglige Familie- og ungecoach Uddannelse skal du udfylde et ansøgningsskema, som fremsendes ved henvendelse til Mindjuice på eller på mail Når vi har modtaget dit ansøgningsskema, bliver du kontaktet med henblik på en personlig samtale, som vil supplere dit ansøgningsskema. Senest 10 dage efter din personlige samtale får du svar på, hvorvidt du er optaget på uddannelsen. Optagelsen baseres på dit ansøgningsskema samt den personlige samtale, hvor dels modenhed, motivation, uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaringer klarlægges med det formål at vurdere tilstrækkeligheden heraf i forhold til optagelseskravene på uddannelsen.

10 PRIS Mindjuice s Coachuddannelse, Grundforløb: ,- Mindjuice Socialfaglige Familie- og Ungecoach Uddannelse, Overbygning: ,- Køb grundforløb og overbygning samlet for ,- og spar ,- Det får du på Mindjuice s Coachuddannelse - Grundforløb 5 moduler á 3 dages varighed (kl ) 10 træningsaftener (kl ) 8 personlige coachingsessioner 6 måneders mentor forløb Kursusmateriale Sund og lækker frokost, samt kaffe, te og frugt i løbet af dagene Eksamination og certificering som Mindjuice Coach Læs mere om Mindjuice's Coachuddannelse på Det får du på Mindjuice Socialfaglige Familie- og ungecoach Uddannelse - Overbygning 5 moduler á 2 dages varighed (kl ) 10 teleklasser (kl ) Supervisions og mentorsessioner hele vejen gennem uddannelsen 6 måneders mentor forløb Kursusmateriale Sund og lækker frokost, samt kaffe, te og frugt i løbet af dagene Eksamination og certificering som Mindjuice Socialfaglige Familie- og ungecoach

11 PRAKTISKE OPLYSNINGER Undervisere Undervisningen foregår ved Mindjuice-grundlægger Pernille W. Lauritsen, Mindjuice-partner Nina Frank og Familiecoach Merete Rivas. Vi benytter desuden en lille håndfuld eksterne, ekstraordinære undervisere, som supplerer undervisningen med deres store indsigt og viden i et specifikt fagområde. Program Vedlagte program viser indholdet for Familie- og ungecoach Uddannelsen Eftersom alle hold er forskellige forbeholder vi os retten til at lave ændringer i rækkefølgen af indholdet, således at det passer bedst muligt til holdets proces, læring og udvikling. Lokation Uddannelse afholdes i Mindjuice s lokaler i Nansensgade 41 A, 1366 København K Forudsætninger for deltagelse At du bliver optaget på uddannelsen efter at have fulgt ansøgningsproceduren, som er beskrevet under krav til deltagelse på uddannelsen, og at du herudover deltager på samtlige dage og har lyst til at udvikle dig selv og træne familiecoaching mellem modulerne. Betaling og betingelser for afbestilling Ved optagelse på uddannelsen, skal du betale et depositum af kursusafgiften. Det resterende beløb betales i rater, som aftales ved tilmelding. Al afbestilling skal ske ved skriftlig henvendelse til Mindjuice, Nansensgade 41 A, 1366 København K. Ved afbestilling beregnes et gebyr på 15 % af kursusafgiften. Ved mindre end 6 uger til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 30 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU:

for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU: unik uddannelse for unge for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU: s At brænde igennem s at træffe bevidste valg

Læs mere

VOJL VEEBOOFMTF GPS VOHF 1 108&3

VOJL VEEBOOFMTF GPS VOHF 1 108&3 VOJL VEEBOOFMTF GPS VOHF GPS EJH EFS OTLFS BU VEWJTF MFEFSTLBC IBWF NPEFU UJM BU ES NNF TUPSU PH MFWF FU FLTUSBPSEJO SU MJW 1 108&3 8&&,&/%&3 M SFS %6 s "U CS OEF JHFOOFN s BU US GGF CFWJETUF WBMH s BU

Læs mere

Mindjuice Lederuddannelse

Mindjuice Lederuddannelse Mindjuice Lederuddannelse Ledelse baseret på Purpose before profit betaler sig. Forstil dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfuldt. Fordi du som leder formår

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk

UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR 2015. Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge. - forløb om teenagecoaching for fagfolk UDVIKLING MED UNGE I CENTRUM EFTERÅR Lær at bruge den coachende tilgang i dit arbejde med unge COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk COACHINGUDDANNELSE FORLØB OM TEENAGECOACHING

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen.

NEW TOMORROW Forandringen i dag, skaber dagen i morgen. Coachuddannelsen BCSF* som 6 ugers selvvalgt kursus Nu har du mulighed for at tage en Coachuddannelse der ikke bare er en coachuddannelse som alle de andre! Det er Danmarks første og eneste coachuddannelse,

Læs mere

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv

Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv Mentorforløb til et kærligt og meningsfuldt liv There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living. - Nelson Mandela Introduktion

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk

COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Foto: shutterstock.com Udvikling med Unge i centrum LÆR AT BRUGE DEN COACHENDE TILGANG I DIT ARBEJDE MED UNGE COACHINGUDDANNELSE 3 MODULER - forløb om teenagecoaching for fagfolk Aalborg Ungdomsskole Godthåbsgade

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker Biz Optimus Lederudvikling Udvikling af virksomheder og mennesker Intensivt 18 ugers udviklingsprogram målrettet ledere, der brænder for at skabe resultater for både virksomheden og dem selv gennem øget

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk

Tænd din ildsjæl. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk Tænd din ildsjæl På kurset

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

MARSELISBORGS socialfaglige coachuddannelse

MARSELISBORGS socialfaglige coachuddannelse MARSELISBORGS socialfaglige coachuddannelse 1 Praktisk: Pris i alt 20.000 kr. eks. moms. Prisen inkluderer 12 undervisningsdage fra kl. 9.00-16.00 og kursusmaterialer. Forplejning: Morgenmad, frokost,

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation

GROW COACH? MASTER. ACTP Accredited Coach Training Program International Coach Federation MASTER COACHUDDANNELSE CERTIFICERET MASTER COACHUDDANNELSE EN UDDANNELSE DER UDVIKLER DIN AUTENTICITET, DINE STYRKER OG DIG SOM MASTER COACH DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING - ICF AKKREDITERET

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer. Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK TRUST MENTOR by Bullock WWW.BULLOCK.DK Om mig I 16 år har jeg arbejdet med udvikling af mennesker. Skrev i en periode af 6 år til Berlingskes Business Ledelse på spidsen om karrierens emotionelle og udfordrende

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

STIFINDER PROGRAMMET AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDER PROGRAMMET WORTH FOLLOWING AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES STIFINDERPROGRAMMET ET EFFEKTIVT OG UNIKT UDVIKLINGSFORLØB SIDEN 1994 LÆRINGSPRINCIPPER OG INSPIRATION E N UNIK KOMBINATION AF METODER

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke.

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Motivation og relation vejen til varigt vægttab Sund kost og

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg er meget

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor BILAG 1 DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du gennemgå en personlig udvikling, så du får et indre

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Mindfulness for Børn

Mindfulness for Børn Mindfulness for Børn v/ aut. psykolog Camilla Holmgaard Mentor uddannelse Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet,

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

LÆRING OG LÆRINGSPROCESSER I MENTORARBEJDET. Diplom mentorer efteråret 2011 Anette Bjerregaard Hansen, VIAUC

LÆRING OG LÆRINGSPROCESSER I MENTORARBEJDET. Diplom mentorer efteråret 2011 Anette Bjerregaard Hansen, VIAUC LÆRING OG LÆRINGSPROCESSER I MENTORARBEJDET Diplom mentorer efteråret 2011 Anette Bjerregaard Hansen, VIAUC MENTORSKABET BYGGES OP Et mentorskab skal forstås rumligt. Det er et sted hvor relationen er

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Hvornår? Seminar I: 2 dage, 21.-22. november 2005 Seminar II: 2 dage, 16.-17. januar 2006 Seminar III: 2 dage, 13.-14. marts 2006 Seminar IV: 12. juni 2006 kl. 12.00-15.00 Øvrige

Læs mere

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning MasterCoach uddannelsen Modulopbygning Modul 1: Livsformål og Enneagrammet På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til F.R.E.D. dit første skridt på din MasterCoach-rejse. F.R.E.D.

Læs mere

Forberedelse & Commitment

Forberedelse & Commitment Livsstils Coach Hanne Andersen, Lærkevej 3, 8781 Stenderup, Tlf. 20 80 10 12 Forberedelse & Commitment Før den første session Før du møder op til den første session med mig, er det en god idé at bruge

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål!

Coaching. Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! KURSUSNR: 09022301 Coaching Kunsten at stille de rigtige spørgsmål! Kurset Coaching giver dig en arbejdsmetode, der retter sit fokus mod at opdage og udnytte de menneskelige potentialer og ressourcer bedst

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Socialfaglig coachuddannelse

Socialfaglig coachuddannelse Socialfaglig coachuddannelse Marselisborgs socialfaglige coachuddannelse Praktisk: Pris i alt 20.000 kr. eks. moms. Prisen inkluderer 12 undervisningsdage fra kl. 9.00-16.00 og kursusmaterialer. Forplejning:

Læs mere