Coaching og instinkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coaching og instinkter"

Transkript

1 Coaching og instinkter Af Mario Sikora Det er ret let at se hvordan Enneagrammet kan have værdi for en coach. Da jeg gik i gang med at arbejde med erhvervsledere for ca. 15 år siden, viste Enneagrammet hurtigt sin værdi i at fremme relationen jeg var hurtigt i stand til at forstå klientens verdensbillede, identificere eventuelle problematiske holdninger og adfærd og fremlægge løsninger i et sprog som appellerede til klienten overfor mig i stedet for at tage udgangspunkt i en mere generel fremgangsmåde. Mario Sikora er medforfatter til bogen Awareness to Action. Han er executive coach og arbejder med virksomhedsledere i USA, Europa, Sydamerika og Asien. Han bliver formand for den internationale Enneagramforening (IEA) pr Den måde min egen Enneagramtype både forstærkede og lagde hindringer i vejen for mine coachingevner blev også hurtigt synlig for mig. Som en Enneagramtype 8 coach, vækkede min no-nonsense tilgang og vægt på handling og resultater ofte genklang hos mine klienter i erhvervslivet, men undertiden oplevede jeg, at jeg gik direkte til løsningen, i stedet for at give mine klienter den tid de havde brug for til at tænke sig om og selv finde løsningen med lidt enkel vejledning fra mig. Da jeg begyndte at træne andre coaches, så jeg hvordan deres Enneagramtype påvirkede dem, og jeg begyndte at hjælpe dem med at udvikle strategier til at drage fordel af deres Enneagramtype og overvinde typens forhindringer. For et par år siden begyndte jeg at lægge mærke til hvor vigtige instinkterne var når det gjaldt coaching både for klienten og for coachen og jeg begyndte at have mere opmærksomhed på dem i mit arbejde. I denne artikel vil jeg gerne kort omtale måder hvorpå en coach kan bruge sin viden om instinkter til at forbedre sine coachingevner. Da jeg er executive coach, er virksomhederne mit naturlige fokusområde; men jeg tror de grundlæggende ideer er lige så relevante for andre typer af coaching. Først et par ord om grundlæggende begreber: Læsere af denne artikeli er formentlig allerede bekendt med begrebet undertyper tre variationer af hver Enneagramtype rodfæstet i de instinktive lag kaldet det selvopretholdende, sociale og seksuelle instinkt. Så afhængig af ens dominerende instinkt og Enneagramtype, kan en person være en selvopretholdelses 1 er, en social 1 er eller en seksuel 1 er, en selvopretholdelses 2 er osv., i alt 27 variationer i kombination af type og instinkt. Don Riso og Russ Hudson begyndte klogt nok at behandle disse instinkter som uafhængige faktorer, da de udgav deres bog Enneagrammets Visdom. Det vil sige at de ikke så instinkterne alene i forhold til Enneagramtypen; de kiggede på værdien af at studere de instinktive varianter i kraft af instinkterne selv. Jeg mener at andre havde gjort dette før, men Riso og Hudson lagde særlig vægt på dem, og det synes jeg er vigtigt. I denne artikel vil jeg behandle instinkter med fokus på den adfærd der har rod i instinktområdet fremfor at være Enneagramtype specifik. Dvs. at jeg vil fokusere på adfærdsmønstre der har tendens til at være konstante i alle selvopretholdelses-, alle sociale-, og alle former for seksuelle varianter, uanset hvad deres Enneagramtype er. Jeg har et par indvendinger imod den måde der normalt undervises i instinkterne på. Først ideen om at der er tre, og kun tre, instinkter. Begrebet instinkter, i biologisk henseende, er i bedste fald et tvivlsomt emne. Der er mange definitioner af hvad et instinkt er, og de har en tendens til at falde et eller andet sted mellem en automatisk refleks og en langt mere påvirkelig adfærdii. Det er almindeligt accepteret at instinkter er meget specifikke, og at vi mennesker, som alle andre pattedyr, har mange specifikke instinkter i stedet for tre tydelige instinkter som det ofte beskrives i Enneagram- 1

2 litteraturen iii. Når det er sagt synes det klart at vores instinkter stort set falder i tre overordnede grupperinger eller områder. Dette er måske en subtil skelnen, men det er nyttigt for at forklare variationen der ses inden for mennesker af samme dominerende instinktive tilbøjelighed (min foretrukne betegnelse for disse tre kategorier). For eksempel synes redebyggeri og pleje og bevarelse af ressourcer at være overskrifter for, hvad der er almindeligvis kaldes selvopretholdelsesinstinkt, men mennesker med dette instinkt som dominerende instinkt (selvopretholdere) vil fokusere på forskellige former for adfærd inden for dette domæne. Nogle vil måske fokusere mere på deres hjem (redebyggeri), andre fokuserer måske mere på at oplagre ressourcerne, nogle kan fokusere mere på fysisk velvære end andre, osv. Disse emner vil være vigtige for alle selvopretholdere, men de vil komme forskelligt til udtryk hos mennesker inden for dette område. Dette fører til en anden indvending: Instinkterne skal ses som primært biologiske problemstillinger, fremfor psykologiske problemer. Det betyder ikke at vores instinkters udtryk ikke er påvirket af psykologiske, kulturelle eller miljømæssige faktorer, men kernen i instinkterne ligger i uforanderlige og arvelige rødder. Instinkter er reaktioner på komplekse stimuli der ikke involverer tænkning. Dette er vigtigt at forstå fordi folk ofte vil snakke og forsøge at bruge fornuft til at forklare den instink-tive adfærd. De kan fx sige at de klæder sig prangende (normalt en indikator for en seksuel variant ) af en forretningsmæssig grund, mens de i virkeligheden har selvopretholdelsesinstinkt, eller de kan forklare deres hamstring (normalt en indikator for en selvopretholdelse) som konsekvens af en fattig barndom. Mens at disse miljømæssige faktorer nogle gange faktisk kan bidrage til bestemt instinktrelateret adfærd, er det min erfaring at sådanne tilsyneladende forvirringer i virkeligheden er tegn på at personen har fejlidentificeret sit dominerende instinkt. Vores manglende evne til se instinkter som biologiske, mens vi samtidig insisterer på miljømæssige eller psykologiske forklaringer på vores instinktrelaterede adfærd, kan gøre os blinde overfor almindelig adfærd og sætte os ude af stand til at værdsætte instinkternes enorme indvirkning på vores liv. Endelig er jeg lidt bekymret for de almindelige navne på de instinktive områder. Det største problem, som jeg ser det, er begrebet seksuel undertype : Sætter man spørgsmålet om nøjagtighed til side, så er ordet seksuel umuligt at bruge i en virksomhed; gør man det, kræver de en retssag. Det andet anvendte udtryk en-til-en forpurrer snarere begrebet end præciserer det. I kernen af dette instinktområde ligger fremvisningen af vores forplantningsevne og en impuls til at overføre noget af os selv til andre, det være sig vores gener, vores ideer eller det vi har skabt. Mennesker med denne instinktive tilbøjelighed vil ofte være udadvendte og charmerende og kombinere en smigrende og forførende kvalitet med en tendens til at fortælle historier om sig selv (dvs. at videresende [ transmit eng.]). De kan lide intensiteten i deres forhold, men at lægge vægt på det behagelige i en-til-en samtaler og relationer forårsager ofte at selvopretholdelsestyper (som også har dette en-til-én fokus) kalder sig selv en-til-en og ikke lægger mærke til vigtigere elementer i domænet. Når jeg arbejder med klienter, betegner jeg de tre instinktområder som bevarende [preserving, eng.], navigerende [navigating, eng.] og transmitterende [transmitting, eng.]iv, men i denne artikel bruger jeg den kendte standardiserede terminologi. Jeg skriver også, for at gøre det nemmere, typer i denne artikel, når jeg henviser til mennesker med en bestemt instinktiv variant, såsom sociale typer. Bland venligst ikke dette sammen med Enneagramtype. Med disse få indvendinger ude af verden, kan vi gå videre til det praktiske. Instinkterne og klienten Som executive coach, er min rolle klar: at hjælpe mine klienter til at drage fordel af deres styrker og overvinde deres svagheder. Det er naturligvis mere kompliceret end det lyder, og jeg ved aldrig hvad klientens specifikke behov vil være. Det kunne være erhvervsrådgivning, adfærdsændringer, hjælp til at komme gennem en ny fase eller blot at være en saglig lytter. Men at hjælpe klienter forstå deres styrker og afbøde deres svagheder, er det jeg i virkeligheden bliver betalt for. Forståelse af instinktområder er nyttig fordi de, ligesom Enneagramtyperne, hjælper os til hurtigt at identificere fælles mønstre for styrker og svagheder. Ved at kombinere de to i coaching 2

3 skabes en mere robust forståelse af terrænet i klientens performance landskab. Vi starter med selvopretholdelsestyper. Deres styrker omfatter ofte gode organisatoriske færdigheder, opmærksomhed på detaljer, fokus på proces og procedure, og de har tendens til at være mere forsigtige og konservative (en styrke i mange job). De ser typisk tydeligere end andre hvor problemer og faldgruber er i en plan. På negativsiden kan samme forsigtighed holde dem tilbage, og de har ofte brug for coaching omkring hvordan de bliver mere risikovillige uden at ignorere deres behov for sikkerhed. Dette kan endog være tilfældet for mennesker med Enneagramtyper der typisk ses som aggressive og risikovillige. Fx. selvopretholdelses 3 ere, 8 ere og 7 ere som ofte kæmper mere end de fleste med at vælge deres næste opgave når der er en risiko til stede. Derudover har selvopretholdelsestyper en tendens til at ignorere hvad jeg vil betegne som sprudlen i forretningslivet, evnen til at skille sig ud fra mængden, sælge sig selv og sit hold og opnå fortjent anerkendelse for deres resultater. De har således ofte brug for hjælp med karriereledelse at sælge sig selv på en måde der ikke føles kunstig, at blive hørt i møder osv. Sociale typer har generelt et andet sæt af styrker og svagheder. De er typisk gode til at skabe sociale forbindelser og den interpersonelle dynamik der er så nødvendig i organisationer. De er ikke nødvendigvis udadvendte, men vil ofte gerne være sammen med mennesker og ønsker at vide mere om andre. Det gør at de er i harmoni med organisationens politik, og de er generelt gode til at opbygge sociale netværk. På negativsiden kan de blive for interesserede i sladder og politiske intriger i organisationen. De kan være meget bevidste om status eller hierarki og falde i den fælde hvor de unødigt sammenligner sig selv med andre. Yderligere kan de typisk udvise ringe sans for detaljer, og de har tendens til at være uinteresseret i proces og procedurer. Selv folk med Enneagramtyper som typisk er forbundet med sans for detaljer kan kæmpe med dette område. Fx er sociale 1 ere og 6 ere ikke nær så detaljeorienterede som selvopretholdelses- og seksuelle typer af samme Enneagramtype. De har ofte brug for coaching omkring prioritering, proces og at holde sig til det målbare. Sociale undertyper kan også være ambivalente omkring at sælge sig selv. De forsømmer det ikke på samme måde som mange selvopretholdelsestyper gør, men de er i konflikt med sig selv omkring det. De kan føle at de gør det på en akavet måde, og kan så falde ind i et mønster af for det meste at undgå det, men undertiden også overkompensere og overdrive det. De har ofte brug for vejledning i forståelse af at det er okay (faktisk er det nødvendigt) at sælge sig selv og gå med impulsen til at blive set. De kan lære bevidst at gøre dette på effektive og passende måder snarere end at hoppe frem og tilbage mellem at overgøre det og undergøre det. De seksuelle typer er generelt gode til den sprudlen, som selvopretholdelsestyper ikke er så gode til. De er ofte karismatiske og udadvendte. De kan være inspirerende og engagere folk omkring en fælles sag. De er ofte gode sælgere (formelt eller uformelt) og kan påvirke andre på person- eller gruppeniveau. De kan sætte deres fokus på en person i korte, men intense øjeblikke, ved at finde den helt rigtige ting at sige og få personen til at føle at han eller hun er den eneste person i rummet. På den negative side kan de dominere samtaler og relationer. Efter den indledende charme og smiger kan seksuelle typer sætte fokus på sig selv og holde det der. Derudover har de en tendens til ikke at lade sig påvirke af den subtile interpersonelle dynamik som de sociale er så gode til, og de er ofte ikke bevidste om hvordan de er virkelig opfattes af andre. De er typisk ikke gode lyttere, selv om de ofte er uenige i denne vurdering. De har som regel brug for coaching i at give plads til andre, om ikke at dominere samspillet med andre, og i at modtage beskeder lige så godt som de videregiver [ transmit eng.] dem. De seksuelle typer kan ofte udvise en skjult mangel på intellekt i o med at de tror at de aldrig har nok af det der synes vigtigt for dem. Det kan være at de ønsker flere penge, mere prestige og mere opmærksomhed. Dette ønske om mere kan over for andre i organisation begynde at ligne en selvoptagethed, og de seksuelle typer har ofte brug for coaching om, hvordan de kan udtrykke deres ønsker uden at få en urimelig følelse af at være berettiget til dem. Instinkterne og coachen Coaches bør se sig selv som evige lærlinge, der altid forsøger at forbedre deres færdigheder og samtidig øger deres evne til at modellere den 3

4 adfærd og de holdninger de forventer af deres klienter. Derfor er det vigtigt at se på dig selv som din egen klient og arbejde på instinktrelaterede spørgsmål som de ovennævnte. Du må sikre dig at du drager fuld fordel af dine styrker og arbejder på at reducere dine mangler. Nedenfor beskriver jeg et par ting som du skal have opmærksomhed på i din coaching. Dette er selvfølgelig kun en kort introduktion til et meget bredere emne. Coaches, for hvem selvopretholdelsesinstinktet er dominerende, er generelt gode til at coache klienter i præcis de færdigheder de selv har tendens til at være gode til: de grundlæggende principper for at arbejde i organisationer. Disse omfatter organisatoriske og planlægningsfærdigheder, etablering af processer og procedurer og prioriteringsfærdigheder. De er typisk gode til at spotte potentielle problemer og kortlægge løsningmetoder. Selvopretholdelsescoaches bør sikre at de tager sig af deres egne grundlæggende behov for sikkerhed og bruger dem til at opbygge et solidt forretningsfundament for deres coachingpraksis - at få de markedsførings- og administrative strukturer på plads der vil sikre et godt levebrød. Samtidig er det vigtigt at sikre at de ikke ser deres klient blot som en indtægtskilde. En af de store forskelle mellem coaching og terapi er at et coachingforløb oftest har en meget kortere levetid. Behovet for sikkerhed kan få selvopretholdelsescoaches til at forlænge forløbet længere end nødvendigt, fordi de ikke ønsker at give slip på en indtægtskilde. Ironisk nok kommer dette behov for at holde på eksisterende klienter til at hæmme selvopretholdelsescoachens sikkerhed, fordi det afholder dem fra at søge efter nye klienter og opbygge deres praksis. Når klienten endelig indser at coachingen giver faldende udbytte og afbryder forløbet, kan coachen stå uden arbejde fordi hans eller hendes tilgang af klienter ikke har været konstant. Coaches, for hvem det sociale instinkt er dominerende, er generelt gode til at coache klienter til at blive mere effektive til at netværke og opnå de interpersonelle færdigheder som er så afgørende for arbejdslivet. De forstår ofte vældig godt det politiske spil i virksomheden og kan hjælpe deres klienter til at blive bedre navigatører i disse til tider forræderiske farvande. De er meget gode til at se en bred vifte af synspunkter og hjælpe klienterne til at se deres adfærd eller holdninger fra et andet perspektiv - en forudsætning for at skabe forandring. Sociale coaches bør sikre sig at de får opfyldt deres egne sociale behov udenfor coachingens arena. Det er fristende at blive venner med klienter og selv om et coachingforløb er forskelligt fra terapi, så kræver god etisk praksis at coachen holder en professionel distance til klienten. De sociale coaches skal også sikre at de ikke lader coachingsessionen blot være en samtale uden løsninger. Hver coachingsession skal have en identificerbar begyndelse, midte og slutning. Hver session bør afsluttes med udformning af en handlingsplan og disse handlingsplaner bør følges op under det næste møde. Da mennesker med det sociale instinkt generelt ikke har stærke administrative og organisatoriske færdigheder, skal de virkelig have fokus på denne del af deres praksis: God journalføring og vedligeholdelse og organisering af noter, som så også er nemme at finde frem igen, er vigtige grundlæggende færdigheder at udvikle. Endelig har coaches med dominerende seksuelt instinkt tendens til at være gode til at hjælpe klienter med at opbygge tillid til deres ydeevne og præsentationsevne. De er naturligt gode til at få klienten til at føle sig hørt og værdsat, især tidligt i forløbet. De forstår teknikker og værdien af at gøre sig bemærket og hørt i en organisation, og de er ofte gode til at hjælpe klienterne til at skille sig ud fra mængden. Seksuelle coaches er nødt til at sikre at deres behov for at blive set og hørt ikke karambolerer med deres coachingforløb. En af de gode kvaliteter hos en god coach er evnen til at være gennemsigtig og forsvinde, at holde fokus på klienten og kun blande sig når det er nødvendigt. De bedste coaches har en sokratisk fremgangsmåde, hvor de sonderer terrænet, stiller spørgsmål og udfordrer overbevisninger og antagelser, og lader klienten selv komme frem til de rigtige konklusioner. Selvfølgelig skal coaches guide når nødvendigt så der sker fremskridt og holdes momentum, og de bør fremføre indsigter som kommer fra deres egne erfaringer, men generelt er det bedst at holde fokus på klienten. Seksuelle coaches skal være varsomme, så de ikke presser en filosofisk, spirituel eller politisk dagsorden ned over deres klienter. Da seksuelle coaches kan have blinde punkter omkring den organisatoriske dynamik, er de nødt til at sikre at de er afstemte i forhold til deres 4

5 klients organisatoriske politik og kultur. De har brug for at se individet som en del af et større system og forstå hvilken påvirkning dette system har på den enkeltes liv. Der er naturligvis meget mere at sige om dette emne, men jeg håber at denne artikel giver anledning til nogle tanker og refleksioner. At kombinere instinkter og Enneagramtyper skaber en langt mere robust coachingramme end ved alene at fokusere på Enneagramtypen. At bruge nogen tid fokuseret på instinkter som en selvstændig faktor vil give mange indsigter i hvordan du vil være i stand til at forbedre din coaching praksis, både ved at se og overvinde din egne blinde punkter og i at forstå dine klienter på et meget dybere plan. Super juletilbud på Tilmeld dig Indsigt Forlags nyhedsmail - og få nyheder og link til gratis artikler i Denne artikel er bragt i Nine Points Bulletin ii Se fx Mark S. Blumberg s Basic Instinct: The Genesis of Behavior iii Dette drøftes yderligere i artiklen The Notes and the Melody, Part 3, som kan hentes på iv Valget af denne terminologi beskrives i artiklen The Instincts: Taking af Broader View, som Indsigt Forlag kommer med på dansk i

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil Enneagrammet Enneagrammet Øget selvindsigt, bedre relationer og forbedret samarbejde Bedre kommunikation og stærkere relationer Med Enneagrammet kan du opnå større indsigt i dine egne og andres måder at

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Ud af boksen - coaching med Enneagrammet

Ud af boksen - coaching med Enneagrammet Ud af boksen - coaching med Enneagrammet Fra bogen af Mary Bast & Clarence Thomson I bogen Out of the Box coaching with the Enneagram gennemgår Mary Bast og Clarence Thomson coaching i forhold til hver

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych.

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Forberedelse - Hvad er mit problem? UDKLIP FRA FORBEREDELSESARK: - Hvilke

Læs mere

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS

Sensemaking og coaching. Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Sensemaking og coaching Tine Murphy, Ph.D. Institut for Organisation CBS Agenda Mål med i dag Lidt om mig Sensemaking nogle teoretiske kernepunkter Relationen mellem mening og handling Sensemaking og identitetsskabelse

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

1 Kommunikationens blinde vinkel

1 Kommunikationens blinde vinkel 1 Kommunikationens blinde vinkel Kommunikationens blinde vinkel Er du god til at kommunikere effektivt med samarbejdspartnere, kollegaer, medarbejdere eller ledelse, således, at de virkelig forstår meningen

Læs mere

Powerdialogues TM, The Option Process, The Philosophy

Powerdialogues TM, The Option Process, The Philosophy Powerdialogues TM, The Option Process, The Philosophy Powerdialoguessm, Personlig dialog med en mentor, Powerdialogues TM Den græske filosof Sokrates brugte udfordrende spørgsmål for at få sine elever

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

MENNESKE TIL MENNESKE

MENNESKE TIL MENNESKE MENNESKE TIL MENNESKE Pædagogisk Mindfulness Pædagogisk Leadership Indre Bæredygtighed Menneske til Menneske MINDFULNESS by Marie Kronquist MENNESKE TIL MENNESKE DE SKJULTE SIDER Mange fagpersoner i det

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Professionel bisidning Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Program» Bisidderprojektets historie» Hvem, hvad og hvorfor Professionel bisidning Professionel bisidning Jette Larsen, Børns Vilkår

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth

Få mere ud af din lederuddannelse. KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth Få mere ud af din lederuddannelse KL ledertræf den 11. september 2012 Workshop 11.15 12.00 Ledelseskonsulent Poula Helth 1 2 Poula Helth: Ledelseskonsulent Coacher ledere Underviser i lederskab Skriver

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC

Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet. v. Sissel Kondrup, RUC Et dannelsesmæssigt perspektiv fra VIOLprojektet v. Sissel Kondrup, RUC Forskningsinteresse: Hvad indebærer det at være velfærdsteknologisk dannet? Hvad betyder velfærdsteknologier i praktiseringen af

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B Bilag Bilag 1 Bilag 1A Bilag 1B Bilag 1C Bilag 1D Bilag 1E Bilag 1F Bilag 1G Bilag 1H Bilag 1I Bilag 1J Bilag 1K Bilag 2 Interview med psykolog Annette Groot Vi har her interviewet Annette Groot, Seniorpartner

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj D 26. april. Udfordringer Uklare forventninger til frivillige Lederes travlhed - administrative opgaver tager tiden (manager kontra leder) For få ressourcer

Læs mere

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen

Samarbejdsbaseret Problemløsning en metode til inklusion af udfordrede børn i skolen Inge Brink Nielsen, konsulent og underviser i kommunikation og konfliktløsning, advanced trainee i Problemløsning, certificeret træner i Ikke voldelig Kommunikation, gymnasielærer på deltid, herunder mentor

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 D e c e m b e r 2 0 1 2 Velkommen

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Med velsignelser Sakyongen

Med velsignelser Sakyongen Samfundets fødsel Shambhala er på vej ind i et enestående øjeblik i sin historie. Det er halvtreds år siden Chögyam Trungpa kom til vesten for at præsentere sin vision om at skabe et godt menneskeligt

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Coaching som arbejdsredskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompe- tencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Lad os tale om 8 eren

Lad os tale om 8 eren Lad os tale om 8 eren Af Jim Jennings Chimpanser og deres artsfæller, bonobo-aberne, er sociale dyr og vores nærmeste familie indenfor dyrenes verden. Disse sociale primater besidder strategier af dominans

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere