På udkig efter uproduktive adfærdsmønstre!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På udkig efter uproduktive adfærdsmønstre!"

Transkript

1 På udkig efter uproduktive adfærdsmønstre! Af. Johnny Alsted, psykologisk rådgiver og indehaver af Alsted Consulting For mange coaches er Gestaltterapeutiske ideer og arbejdsmetoder ikke noget nyt i deres arbejde. Nyt er derimod et innovativt værktøj en Gestalttype-indikator (GTI), som for første gang, systematisk inddrager Gestaltmetodens viden og gøre den brugbar som coaching-værktøj og hjælper coach og coacheen med hurtigere at komme på sporet af coacheens vækstforhindringer. Et eksempel på, hvordan GTI-resultatet kan fortolkes En mellemleder i en mellemstor produktionsvirksomhed, Hans Prøvesen, fortæller:»jeg er altid meget grundig, ja vel egentlig kritisk, når jeg vælger leverandører. Vi har som regel ingen problemer, men pludselig kom vores leverandør af en bestemt komponent i leveringsvanskeligheder, fordi der havde været flaskehalsproblemer i hans råstoflogistik. Vi har ofte krævet det yderste af den pågældende leverandør, og derfor bar jeg over med forsinkelsen. Men min chef blev rasende og kaldte mig blødsøden, og det ramte mig meget. Nu føler jeg mig som en lus mellem to negle, og jeg føler, at jeg bliver trukket i fra begge sider, og at jeg er kommet i klemme mellem min chefs krav og det, jeg har lovet leverandøren. Jeg har det rigtig dårligt med det og ved ikke, hvad jeg skal gøre«. Hans Prøvesens GTI-profil er vist nedenfor. På de følgende sider bruges eksemplet til at vise, hvordan GTI-evalueringen kan bidrage til en forståelse af Prøvesens dilemma.

2 Med udgangspunkt i GTI-evalueringen kunne Hans Prøvesen spørge sig selv, om han måske har handlet forhastet og set tingene fra leverandørens perspektiv og så at sige»malet«hans måde at forholde sig på»lyserød«. GTI-evalueringen indikerer en scorer på -14,2. Det kan jo være, at leverandøren rent faktisk bare udnytter, at Prøvesen er så godmodig. Det er også påfaldende, at Prøvesen forsvarede sig selv ved at henvise til, at han i flere tilfælde har haft presset leverandøren. Prøvesen føler sig altså skyldig, hans kontakthæmning er udpræget, GTI en viser her en meget høj scorer på +24,8. Disse to resultater hænger måske sammen på følgende måde: Prøvesen har taget skylden på sig pga. det pres, han har udøvet, og at han derfor må acceptere det, som leverandøren nu engang kan præstere. Han tager altså de lyserøde briller på og foretrækker, at han selv lider, frem for at leverandøren lider. Det kan også være, det er sådan, han omgås sin chef, som fik mulighed for at lukke sin vrede

3 ud,mens Prøvesen føler sig dårligt tilpas i stedet for at gribe til handling. Denne tilgangsvinkel kunne tyde på, at Hans Prøvesens problem ligger i forholdet til leverandøren. Dette er et udbredt problem, og ikke kun et fænomen som i eksemplet. Det opstår i kontakten mellem mennesker, når vi tillægger omverden at have den forventning til os, at det er bedst at»ignorerer«vores behov for at være OK! Fortæller Johnny Alsted indehaver af Konsulentfirmaet Alsted Consulting, der har licensrettigheden i Norden, til certificering og markedsføring af GTI en.. Det kan betyde, at Prøvesen regner med, at leverandøren forventer af ham, at han stiller sine egne interesser i baggrunden. Derfor kan det være, at han holder dem for sig selv og undlader at fortælle leverandøren om dem, det er her hans»blinde plet«ligger, GTI en viser den laveste I:P på 0,57. Johnny Alsted er sikker på hvor Hans Prøvesens udfordring ligger, idet hans bemærkninger og problem er spejlet op i mod, og vurderet på baggrund af resultatet fra GTI-evalueringen. GTI en er udviklet af Dr. Stefan Blankertz og Gestalt Institut Køln (GIK) efter en 3 årig udviklingsperiode, og er nu på det tyske marked. GTI en hjælper med at finde og rette op på de uproduktive adfærdsmønstre. Gestalttype-indikator (GTI) skal indsætte i begyndelsen af coaching processen Eller når, coach og coachee ikke kan komme videre, siger Johnny Alsted. Værktøjet består i en online version, af et spørgehæfte, som Coaches og terapeuter kan få licens til ved en certificering. Indikatorspørgsmålene er i 6 kategorier, i hvilket personen foretager en prioritering. Det er en mild form for forced-choice-metode, med henblik på 1. At bestemme sine egenskaber (f. eks»hvor tilbageholden«,»harmonisøgende«,»angrebslysten«,»skyldbevidst den pågældende er«, osv ) 2. Hvad man tror andre menneskers forventninger er til en. (f.eks. Jeg tror de har en forventning at jeg skal:»være ubemærket«,»være selvhjulpen«,»kende alle fakta«,»kunne bilægge strid«osv.) 3. Problemer man ser ved andre dvs. udefra måder og manerer man vurdere sine medmennesker på (f.eks.»andre tager ikke hensyn til mig«,»mange er konfliktsky«,»ingen tager initiativ«osv.) 4. Værdier! Som er vigtige for en (f.eks.»klare grænser«,»harmoni«,»traditioner«,»integritet«,»sparsommelighed«, osv.) 5. Ønsker! Som man har til sin egen person (f.eks.»være mindre eftergivende«,»være mere lystbetonet«,»være mindre overilet«, osv.) 6. Holdninger! Som man ofte møder hos sine medmennesker, eller tror de indeholder; (f.eks.»det vigtigste er, at alle forstår hinanden«,»selvbeherskelse fører til ægte lykke«. eller»man vil gøre det som alle andre gøre«, osv.)

4 GTI softwaren genererer ud af svarene en profil, der viser hvordan personen bærer sig ad med at lægge sten i vejen for sig selv.. Testen viser hvad personen skaber sine problemer med, hvilke adfærd der ligger til grund siger Johnny Alsted. Diagnosen kan eksempelvis hjælpe med at komme på sporet af en coachees bestemt udfordring f. eks at komme succesfuldt ud af forhandlinger. Derved er det vigtigt at betone siger Alsted: Det er ikke målet med diagnosen at fremstille en personlighedsprofil for coacheen. Det drejer sig meget mere om at stoppe tanke- og adfærdsmønstre. Et mønster, som personen på et eller andet tidspunkt har tilpasset sig, men som under de aktuelle betingelser, blokerer for ham, og som igen og igen fører til tilbagevendende konflikter, fejlsonderinger, gennemførelses- og beslutningssvagheder, præcisere Alsted. Teoretisk underbygning fra Gestaltterapien Navnet Gestalttype-indikator (GTI) har værktøjet af gode grunde, fordi dets teoretiske baggrund udspringer fra gestaltpsykologien og gestaltterapien. Gestaltpsykologien blev etableret i begyndelsen af det 20. århundrede. Dens centrale indsigt forenklet udtrykt var at helheden - det meningsdannende, er det centrale i gestaltbegrebet. De gamle gestaltteoretikere sagde, at helheden er mere end summen af delene. Ligesom i en organisation eller et individ, hvor det fælles potentiale gerne er større en summen af de enkelte dele. Gestaltpsykologerne klarlagde en perceptuel lovmæssighed: Tilbøjeligheden til at danne færdige figurer, at danne en helhed/mening i kontakt med livet. Det ufærdige billede (det vi ser, hører, tænker, føler) opfattes som en åben gestalt. Dette afføder en perceptuel proces, som gør billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten. Denne perceptuelle lovmæssighed udvider gestaltterapien til at omfatte selve den måde, vi fungerer på som menneskelig organisme. Vi danner uvilkårligt gestalter/meninger dagen igennem og livet igennem. Gestaltdannelsen opfattes som en grundlæggende dynamik i det menneskelige væsen. Efter dette, er vi ikke kun passive mål for indtryk. Meget mere bedømmer, strukturerer og komplettere vi automatisk objekterne som vi ser med vores subjekt. Et simpelt eksempel.

5 De tre figurer mangler lidt af stregen for at være færdige. Alligevel er vi tilbøjelige til at se og omtale dem som færdige - som en blomst, ikke som en del af en blomst, som en firkant, ikke som fire hjørner, som et ansigt, ikke som buede linjer i et mønster. Mere eller mindre selekterer vi en afhængighed af vores behov, udefra hvad vi iagttager og opfatter. Kort sagt: Vi konstruerer vores egen verden. Dette er nøglen til forståelse, hvorfor der er forskel på menneskers meningsdannelse, selvom det objektive er ens. I GTI-coaching gælder det om at iagttage og bearbejde de blokeringer som føre til et brud i kontakten. Kontakt er et centralt begreb i processen og forløbet. Den står som udveksling mellem et individ og omverden, men også for udvekslingen mellem tanker og følelser inde i personen. Man kan konstatere: Kontakten er tråden til ens selv.. f. eks til ens behov og mål. Er kontakten forstyrret, handler man uhensigtsmæssigt. Uhensigtsmæssigt betyder, at en person i sin handel, ikke opnår, hvad denne gerne vil opnå fortæller Alsted. I fokus: Adfærd, ikke personlighed Fra Alsteds synsvidde er det fokus på tanke og adfærdsmønstre der bestemmer om indsatsen med gestaltforsøg i coachingen bliver succesfuld. Alsted er overbevist. I coaching ønsker personen ikke at tale stolpe op og ned som sin personlighed, men heller om at finde løsninger for sine problemer. Gestalttype-indikatoren er lige præcis fremstillet til dette og afslutter en metodisk løkke, hvad angår forbindelsen mellem gestaltarbejde og coaching/rådgivning. Alsted Med værktøjet bliver gestaltterapeutiske ideer og teorier for første gang systematisk anvendt og gjort brugbar ved coaching. Grundlaget fra gestaltterapien og GTI: Energibølgen Kontakt er ifølge den gestaltterapeutiske synsvinkel den grundlæggende livsfunktion. Åndedræt, indtagelse af væske og mad, at hjælpe andre, arbejde og slappe af, beskytte sig, elske og hade, nyde og lade sig frastøde, sanse og forstå er alt sammen kontakt: Kontakt med omverdenen, kontakt med andre mennesker, kontakt med sig selv. Selve kontakten følger en nøje fastlagt proces, som i gestaltterapiens teori beskrives som energi, der følger en bølges cyklus, derfor energibølgen. I stadium 1 opstår en fornemmelse af at have et behov, en spændingstilstand opbygges. I stadium 2 retter opmærksomheden sig mod dette, og man definerer, hvilket behov det er. Det kan for eksempel være tørst. I stadium 3 må man rette sin opmærksomhed mod omverdenen for at finde ud af, hvilke

6 muligheder der er for at få dette behov opfyldt. I stadium 4 omsættes en af mulighederne til handling. I stadium 5 bearbejder og integrerer vi oplevelsen. Og i stadium 6 konstatere vi, om det er lykkedes, og hvis ja, er»energibølgen«afsluttet, og vi kan koncentrere os om et andet behov en ny»energibølge«. Problemet opstår ifølge gestaltterapeutisk anskuelse, hvis man i kontaktcyklussens stadier, bringer for lidt versus for meget energi ind i kontakten. I hvert stadium eller fase, har den enkelte et valg, enten at indgå kontakt, eller at afvise og afbryde kontakten. Ifølge gestaltteorien forholder et menneske sig passende, hvis han i hvert stadium er selvregulerende, så han finder en passende balance mellem kontaktindgåelse og afbrydelse. Et simpelt eksempel: Den som er sulten, gøre noget godt, ved at spise noget mad og derved dække sit behov. Er køleskabet derimod kun fyldt med fordærvet mad, er det bedst ikke at spise noget, dvs. at afbryde kontakten. Få kompetencer og magt over dine beslutninger Ens handlinger bliver først problematisk, når den indre dialog er konfliktfyldt, man er uenig med sig selv, fordi man egentligt hellere ville havde forholdt sig anderledes forklare Johnny Alsted I GTI-coaching med gestalt som baggrund, handler det om at genvinde sine beslutningskompetencer.

7 Ophavsmande til GTI en Dr. Stefan Blankertz fra det tyske firma Pro Change GmbH og hans kollegaer fra Gestaltinstituttet i Køln har videreudviklet gestaltterapiens energimodel til GTI en, så testen præcist viser, i hvilke stadie i cyklussen, hvor coacheens nødvendige selvregulering forhindres. Vigtigt er: Når snakken handler om hæmninger og blokeringer, drejer det ikke sig om et patologisk fænomen. At hæmme eller afvise en kontakt er slet og ret en mulighed, som reaktion på et kontakttilbud. Den anden mulighed er, at indgå og tåle kontakten. Begge kan efter situation være god som dårlig og være retningsgivende for succes eller ikke succes. Til dette behøves både kontakthæmning og til en hver tid, forbindelse til dens aktuelle modvægt, så der i situationen opstår en passende forhold. Det vil sige: Begge kan i overdreven form få negative følger. De 5 former for kontaktforstyrrelser I energibølgens 6 faser, se side 7, arbejder Stefan Blankertz med 5 forskellige kontaktforstyrrelser. Enkelte af disse kan optræde i flere faser, andre er begrænset til en enkelt. En af disse kontaktforstyrrelser er deflektion. Den som deflekterer, vender sig bort, henholdsvis viger uden om. F.eks. en chef som ignorerer en optrappende konflikt mellem nogle medarbejdere. På den anden side skader det også, overhovedet ikke at kunne vende sig bort. Et eksempel: En vis person kan ikke prioriteter og sætte grænser. En yderligere kontaktforstyrrelse er introjektion, dvs. at råsluge, at sluge ting ubearbejdet uden at gøre det til sit eget det kan være mad, problemer og værdier. Et eksempel: En leder lægger mærke til, at en af sine medarbejder bliver mobbet, men griber ikke ind, fordi han/hun engang har slugt reglen, at det for en hver pris er bedst at opretholde freden. introjektion kan nogle gange også være nyttigt, f. eks ville det i en akut nødsituation, være uhensigtsmæssigt at skulle bruge tid på en instruktion og udvælge procedure, frem for at handle omgående. Konfluens er den gestaltterapeutiske fagterm for at smelte sammen med sin omverden. Man føler sig et med sin omverden, og bøjer af overfor grænser. På den anden side, er det modsatte at afgrænse sig for meget heller ikke særligt fremmende, da det ville umuliggøre samarbejdet i f. eks et Team. Projektion er ligeledes en kontaktforstyrrelse. Derved forstår man at et menneske skyder en anden person noget i skoene uden grund f. eks værdier, holdninger, attituder osv. som personen ubevidst selv indeholder, og konflikten er godt igang. Dog gælder det også her: Projektioner er nogle gange også uundgåelige. Ifølge Gestaltpsykologien supplere vores hjerne automatisk, ikke synlige dele af en ting/situation, tænk på eksemplet fra før med blomsten, kassen og ansigtet. Også dette er ikke andet en at projicere, at fylde og gøre færdig. En lignende kontaktforstyrrelse er retrofleksion, som betyder, det der egentligt skulle rettes mod andre personer (f. eks ros og belønning eller kritik) bliver rettet mod en selv. Retrofleksion har også sin positiv side. Man gør f. eks noget godt hvis ens moraliserende målestok, som man benytter mod andre, også bruges mod en selv.

8 GTI en opdager upassende tanke- og adfærdsmønstre Dr. Stefan Blankertz har under udviklingen af GTI en, taget hensyn til kontaktforstyrrelsernes art og forskellighed. Som i procesforløbet polariseres ved tanke- og adfærdsmønstre med for lidt energi hæmning som er ikoniseret ved en advarslestrekant og for meget energi hæmningsløshed ved et forkørselsskilt. I midten af disse findes den gyldnende midte, hvor organismen har den rette energi og er selvregulerende, se ovenstående. GTI-evalueringen viser på en skala med talværdier, se side 2, hvor coacheen ligger udefra midten, og hvis! det optimale afbalancerede og passende forhold. På denne måde hjælper indikatoren, en til at fremskaffe et overblik over roden og baggrunden til ens problemer. Man skal være opmærksom på at GTI-evalueringen kun levere antydninger. Men hjælper coachen til bedre at tyde sin klients bemærkninger. Hvad der gemmer sig bag resultatet skal coaching forløbet senere vise og afklare. Et eksempel: En chef der ønsker coaching, har et dilemma, han er som type introvert dvs. indadvendt. Han er bange for at forsvinde, når han skal lede et møde. Hans ønsket var gør

9 mig venligst ekstrovert beretter Alsted, som måtte skuffe den lidt indadvendte og tilbageholdende chef, idet det i coaching ligesom i gestaltterapi, ikke drejer sig om at ændre nogen til noget de ikke er. Udefra et gestaltorienteret synspunkt, er det ikke det at være introvert der skaber belastningen, derimod omgangen/kontakten og forholdet til det at være introvert. Testresultatet: Materiale til at kunne planlægge strategien Chefens problem var selvskabt, det opstod udefra hans fantasi, om at omverden forventer dette af ham, jeg dur kun hvis jeg er ekstrovert, var hans opfattelse af sig selv fortæller Alsted. GTI en viste i dette tilfælde en høj totalværdi ved projektion. Mere nøjagtigt viste analysen i kontaktcyklussens stadium 3 kontakt med omverden en tendens til at»male sort«som i cyklussen er vist med en advarselstrekant og teksten Advarsel - faren lurer overalt. Sammen med det som klienten fortalte og analysens resultat, udledte Alsted coacheen tror at de ansatte mener han er en dårlig chef, hvis han ikke selv kan lede møderne, det viste sig at holde stik. Godt nok giver GTI en ikke handlemåder til fremtiden, men den levere materiale, så den fremtidige strategi kan udarbejdes. I den henseende må det respekteres, at personen nu engang bærer hindringen i sig og dermed må finde en forståelse og vej, som kan være produktiv for ham, udtrykker Alsted og siger videre. At når blikket bliver rettet mod ganske personlige indre blokeringer kommer mange strategiudviklingskoncepter til kort. Han er sikker på det ville nytte meget lidt at sige til den introverte chef. Du må optræde mere udadvendt og selvsikkert. Ved at inddrage GTI resultatet bliver det gjort klart at problemet ikke opstår ved at chefen er introvert, men derimod at han projicerer sine egne fantasier ud på sine ansatte. Vi kom frem til at afprøve, hvad der ville ske at afgive noget af sin lederrolle i forbindelse med mødeledelsen, fortæller Alsted. Resultatet af den ny strategi blev: Teamet vågnede op og var nu mere tilfreds med deres chef en før.

GESTALTTYPE-INDIKATOR Et terapeutisk værktøj til effektive Coaching processer

GESTALTTYPE-INDIKATOR Et terapeutisk værktøj til effektive Coaching processer GESTALTTYPE-INDIKATOR Et terapeutisk værktøj til effektive Coaching processer Af Johnny Alsted Alsted Consulting Det er mig en glæde at skrive om et i DK nyt gestaltterapeutiske og innovative diagnoseværktøj

Læs mere

Opnå mere succes & øget livskvalitet! Autentisk lederskab. Udviklings- & Kompetencegivende forløb for ledere, beslutningstagere og konsulenter

Opnå mere succes & øget livskvalitet! Autentisk lederskab. Udviklings- & Kompetencegivende forløb for ledere, beslutningstagere og konsulenter Opnå mere succes & øget livskvalitet! Autentisk lederskab Udviklings- & Kompetencegivende forløb for ledere, beslutningstagere og konsulenter Mere succes? Sådan! Velkommen til konceptet! Autentisk lederskab

Læs mere

Det autentiske menneske

Det autentiske menneske Det autentiske menneske Autentisk lederskab Udviklings- & Kompetencegivende coachingforløb Mere succes? Sådan! Velkommen til konceptet! Autentisk lederskab Det er et personligt coaching- og udviklingsforløb

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

GESTALTTYPE-INDIKATOR

GESTALTTYPE-INDIKATOR GESTALTTYPE-INDIKATOR Redegørelse for og beskrivelse af gestalttypernes baggrund Din GTI-evaluering og dens fortolkning GTIGTIGT IGTIGTIGTIGTI GTIGTIGTIGTIGTIG TIGTIGTIGTIGTIGTIGT GTIGTIGTIGTIGTIGTIGTI

Læs mere

GESTALTTYPE-INDIKATOR

GESTALTTYPE-INDIKATOR GESTALTTYPE-INDIKATOR GTI - et terapeutisk værktøj til effektive coachingprocesser Certificeringstilbud og baggrundsinformation GTIGTIGT IGTIGTIGTIGTI GTIGTIGTIGTIGTIG TIGTIGTIGTIGTIGTIGT GTIGTIGTIGTIGTIGTIGTI

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

GESTALTTYPE-INDIKATOR

GESTALTTYPE-INDIKATOR GESTALTTYPE-INDIKATOR Statistik Udgave 9.12.2008 GTIGTIGT IGTIGTIGTIGTI GTIGTIGTIGTIGTIG TIGTIGTIGTIGTIGTIGT GTIGTIGTIGTIGTIGTIGTI TIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIG TIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGT TIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTIGTI

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug?

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug? Spørgeskema Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug Instruktion Læs venligst nøje de følgende sætninger. Hver sætning beskriver en måde, du kan have det på (eller ikke have det på) med hensyn

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Powerdialogues TM, The Option Process, The Philosophy

Powerdialogues TM, The Option Process, The Philosophy Powerdialogues TM, The Option Process, The Philosophy Powerdialoguessm, Personlig dialog med en mentor, Powerdialogues TM Den græske filosof Sokrates brugte udfordrende spørgsmål for at få sine elever

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR Hvor der er uenighed og mennesker med følelser, vil der også opstå konflikter Vi kan derfor ikke undgå at konflikter opstår i situationer med borgerne eller hinanden Men vi

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Spørgeskema til din. Coaching Strategi Session

Spørgeskema til din. Coaching Strategi Session Formål: At hjælpe dig med at nå højere niveauer af klarhed, energi, mod, produktivitet og indflydelse på din vej mod et vellykket, sundt og fuldt opladt liv. Instruktioner: Venligst besvar spørgsmålene

Læs mere

Interview med Gunnar Eide

Interview med Gunnar Eide Interview med Gunnar Eide Gunnar Eide er Familieterapeut fra Kristianssand i Norge. Han har i mange år beskæftiget sig med børn som pårørende og gennemført gruppeforløb for børn. Hvordan taler jeg med

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Baggrund. Introduktion. Kan du genkende dig selv her:

Baggrund. Introduktion. Kan du genkende dig selv her: Kan du genkende dig selv her: Har du tit stået og manglet noget, der kunne hjælpe dig med at få afklaret, om et givent job er noget for dig? Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at analysere dig

Læs mere

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn...

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn... Arbejdspapir Grib dagen livet venter ikke 2017 Navn... Din bedst mulige fremtid Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer - John Lennon Tiden er nu, og det er tid til at sætte

Læs mere

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved.

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. 1 Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. Vedholdenhed og opmærksomhed. En del børn, der har svært ved den vedholdende opmærksomhed, er også tit motorisk urolige.

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for

Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for Lidt om mig Rummelighed - Inklusion Anerkendelse At se, høre, tale med og forsøge at forstå den enkelte elev At se muligheder i stedet for begrænsninger Skolen Sputnik Blev igangsat i 1998 af Indre Nørrebro

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008

Roller i samarbejdet. DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Roller i samarbejdet DLBR Rådgiveruddannelsen Efterår 2008 Lidt om giraffen Organisationsantropolog med speciale i organisationsudvikling og kommunikation (Aarhus Universitet) Uddannelsesleder, projektleder

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Her arbejder vi. Software Innovation

Her arbejder vi. Software Innovation Her arbejder vi Software Innovation Business as usual? God forretningssans er ikke hvad det altid har været. Tiderne forandrer sig og verden bliver mindre. Markederne kommer tættere på og konkurrencen

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

SELVORGANISERING Awareness og kontakt

SELVORGANISERING Awareness og kontakt Henriette Boysen i samarbejde med Hanne Bloch Gregersen SELVORGANISERING Awareness og kontakt Menneskets grundlæggende behov er at overleve og trives. Vores færden i verden er kontinuerligt rettet mod

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

Velkommen! Coaching i samtalen

Velkommen! Coaching i samtalen Velkommen! Coaching i samtalen Virkelighed. Vi udelader, generaliserer og forvrænger Filter Landkort. - Værdier - Overbevisninger - Erfaringer - Sanser Følelser. Adfærd. Fysiologi. Frit efter Kommunikation,

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus

1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus profil for ægtemænd 1. Min kones små sedler med kærlighedsytringer giver mig en rar fornemmelse Jeg elsker, når min kone giver mig et knus 2. Jeg kan godt lide at være alene med min kone Jeg føler mig

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER Vi har ofte nogle tvangstanker, som kører rundt i hovedet på os. Nogle gange bliver vi ved med at få disse tanker om

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Stress og Coaching Stress og coaching I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer og

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 Morten Kjølbye Ledende overlæge Brønderslev Psykiatriske Sygehus Psykiatrien i Region Nordjylland At forstå? Opfatte

Læs mere

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde E-guide 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde Indhold 1) Indledning 2) Personligheden De 4 bremsere 3) Mindreværd 4)

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere