Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv"

Transkript

1 Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011

2 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011

3 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om h og når om h r ny krv orgnrng og pnægnng. Pov rur. D f rbjdgr rv md n øg grd f fkb. D gør d nmmr få frdv og rbjdv hrmonr. Fr undrøgr pgr på, n øg grd f vbmm og ndfyd frmmr produkv, rv og movon (d ogå forknngrurn m Nord nrn undrøgr). 8. novmbr, 2011

4 Sgnd kompk r krv om vd Spørgmå om hvornår r god god nok? og hvornår nok r nok r ny krv vnrknd, vvurdrng og d opd. Bndd rur. Øg rko for må hvd mu, dr øbr hju. Arbjdpr kn nm bv for høj på grund f n højr grd f kompk og ugnnmgghd forhod rbjdpr og forvnnngr. 8. novmbr, 2011

5 Sgnd kompk r krv om vd Arbjd bydnng fyr g: Lvr v for rbjd? Er rbjdr v for v? Udfordrr forhod mm produkon, y og vrrng. Øg rko for n gnd ndvdurng. Rjr dkuonn om dn rækkvdd m vrrngn nødvndghd og brg rbjdv. 8. novmbr, 2011

6 Sgnd kompk r krv om vd Jo højr grd f kompk, jo mr rædr ndvd frm om forkrngfkor på rv og mrv. Sgnd krv om: 1. Svorgnrng, 2. Svvurdrng og vnrknd og 3. Prong grænænng og vyrng Novmbr, 2011 Ld f vd

7 Svdn r cnr dmnonr Prokv hovd Pg hændrn Enggmn hjr 7

8 Svdn r cnr dmnonr Pgn Mn gr nvr for udfør n rbjdopgvr. Mn gør d mn r b gør. F.k.: Jg hr kk nogn ærg før for mn rbjdpd. Jg rbjdr, ford jg får øn for d. Hnvr dn konrkg d f dronn, hvor n dr hr dr og dpg, mn mdrbjdrn hr vrngforpg. Dn dfærdmæg forpg pr bnd nd mmn md d og mrbjd. Ldmæg rbjd dr md fdbck, dr, konrkyrng, mdon og vrnd. Mgforhod r yng og drn r ndkub. 8. novmbr, 2011

9 Svdn r cnr dmnonr Enggmn Mn før nvr ovr for n profon, n d og/ r vrkomhdn. E fømæg nggmn. Afpjr g gnr og pcfkk hodnngr jobb og/ r vrkomhdn. F.k.: Kn du d foræ ndr om dn rbjdpd? Hr dn rbjdpd or prong bydnng for dg? Vgg for rnngn vdn. En pov fømæg nggmn krr, vdn bvægr g k md vrkomhdn nrr. Dn fømæg forpg pr mmn md mnng og værdr. Ldmæg rbjd dr md fdbck, værdbr d, mnngkb, vonfornkrng, nrkndnd gng og gnnd. Mgforhod r mndr frmrædnd og drn kn dkur. 8. novmbr, 2011

10 Svdn r cnr dmnonr Prokv Mn gr nvr for n gn mdkbnd ro rbjdv. En kn nvrgn, dr kndgn vd n prokv ænknng og dfærd. F.k.: D, dr hr bydnng for, om jg bvr r, r mg v, og d jg gør. Opvn f vkonro r n for d pov udkomm f vd. Jo, højr grd f kompk, jo højr krv prokv. Ldmæg rbjd dr md fdbck, cochng og nrkndnd gng, hvor d cnr r, prrn mød n mgfr dog. Dr r ngn dr. A yrngr r g gydg. 8. novmbr, 2011

11 8. novmbr, 2011 Svdn r cnr dmnonr Vrkomhdn får md dn vd mdrbjdr: n høj nggr mdrbjdr, dr gr nvr for n rbjdopgvr ud fr prokv mnd. Ldr og mdrbjdr bvr mrbjdprnr nå vonn og d fæ må. Md ydghd omkrng ndbyrd ndfydfær. ø m æ g r o n r b j d p d n. o n g v. O p v f n d r y n r o n r b j d o p g v n P g Prform ncdv op-mn

12 Ld f vd Prokv Kompk Egnd Svorgnrng Pg Enggmn 8. novmbr, 2011

13 Ld f vd God g prong nvr, mn d kn ogå bv for mg f d god. r Udn fdbck Fdbck vrkr! Md fdbck Sfffccy 8. novmbr, 2011

14 Ld f vd Ld f vd hndr om rbjd kv md rducr kompkn. D gør vd hjæp f fdbck. Mdrbjdr og dr mrbjdr om opdr ndkor ndkb. Anvndn f dn rd nvrforå kn gv nyk rdkb vd, hvor dr k æ kr nd. Sm brug dnfcr dr v. mdrbjdr ndfydfærr Novmbr, 2011 Ld f vd

15 Dkuon Md n gnd kompk rædr ndvd mr frm. D yn drfor nurg fokur på dn nk, mn pørgmå r om dr r om ympombhndng? Hvor r I dn ndfydfær forhod undhdfrmm og rforbygg? Hvordn r I mmnp mm prokv, d og r? 8. novmbr, 2011

16 Pubkonr 2011 Groh-Brodrn, S. (2011). Fnnkrn ær n ny dgordn for d. Frdg 4. novmbr 2011, Kronk Børn kon: Excuv Groh-Brodrn, S. (2011). Ld d grænø rbjdv. Pykoog Ny. Dnk Pykoog Fornng Groh-Brodrn, S. (2011). Coch på produkon kk på d prong. Frdg 29. pr 2011, Kronk Børn kon: Excuv Groh, S. & Robjrg, R. (2007). Svd på god og ond. Pykoogny. Årgng 61 (4). Dnk Pykoog Forg Groh, S. & Robjrg, R. (2006). Srn fyoogk og pykoogk konkvnr. Dgrd, T. (rd.). Sr vkår d modrn rbjdv. 1.udg., 1.opg. Djøf Forgn. Tryk 2. opg (2007) Groh, S. & Robjrg, R. (2006). Svd mdcn r vr?. Dgrd, T. (rd.). Sr vkår d modrn rbjdv. 1.udg., 1.opg. Djøf Forgn. Tryk 2. opg (2007) Groh, S. (2004). Fr Bunng hndng: Bvdhdn brugværd forndrngprocn. Pykoogk Inu, Arhu Unvr Robjrg, R. & Groh, S. (2004). En r-d nvrforå, Erhvrvpykoog. Vo. 2, nr.2. Dnk Pykoog Forg. 8. novmbr, 2011

17 Tk.

APP. Drømmejob DESIGNER. FACEBOOK Er du ven med chefen? TYS TYS Løn-tabu gavner kun din chef. TRIVSEL Der er milliarder i glade medarbejdere

APP. Drømmejob DESIGNER. FACEBOOK Er du ven med chefen? TYS TYS Løn-tabu gavner kun din chef. TRIVSEL Der er milliarder i glade medarbejdere NYT OM KOMMUNIKATION, MEDIER & IT SEPTEMER MEDLEMSLAD HK/PRIVAT g TRIVSEL Dr r mrr g mrbjr APP DESIGNER UDDANNELSE Prktk unt gvr bonu på cv t DIT NYE JO? FACEOOK Er u vn m chfn? TYS TYS M HV E DI GE OR

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr 2011 09 MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009 Nr. 6 August 2009 Produktnyt PushLock n nyhd, dr givr faldsikring vd vinduspudsning Ny, stærk stilladsprsnning md bændl Icopal introducrr ny tagrndr TEMA: EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER Flr af vors varr

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM

DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM HK BLADET for nstt i kommunr, rionr o fællskommunl virksomdr 04 26. fbrur 2010 Ldi stillinr fr sid 30 DIPLOM OG MASTER ER VEJEN FREM TEMA OM VIDEREUDDANNELSE n FORÅRS-FERIE MED RABAT n Sådn tr du odt imod

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS FREDENS KIRKE sptmbr - cmbr 2014 Mnghsråsvalg 2014 Nyt kor Frns Krk Koncrt m Sgur Barrtt ÅND NÆR- VÆR FÆLLESSKAB MØDE MED MENNESKER I ALLE ALDRE FORNYELSE TRADITION NÆSTEKÆRLIGHED GUDS- TJENESTER EVANGELIET

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Landsbyplan for. Hostrup - Kokspang. - et idekatalog

Landsbyplan for. Hostrup - Kokspang. - et idekatalog Ldsbypl for Hostrup - g - t idatalog FORORD INDHOLD Ldsbyplr Dnn ldsbypl r én ud af i alt 20 ldsbyplr lavt for Esbjrg mmuns størr ldsbyr. Ldsbyplrn r t øns Byrådt har haft om at få samlt all d idér og

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere