Kirkebladet Nr årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet Nr. 3-24. årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne"

Transkript

1 Kirkebladet Nr årg. Juni - Juli - August 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf , fax Menighedsrådet: Øsløs Sogn: Ellen Margrethe Kjeldsen, kirkeværge, Skippergade 10, tlf Tove Ibsen Rishøj, kasserer, Søndergårdsmark 17, tlf Karen Margrethe P. Nielsen, Sdr. Øsløsvej 3, tlf Vesløs Sogn: Lene Vigsø, sekretær, Søndergårdsmark 4, tlf Knud Jørgen Kristoffersen, kirkeværge, Vesløs Stationsvej 15, tlf Kell Rægaard, Søndergårdsmark 1, tlf Arup sogn: Egon Bundgaard Larsen, kirkeværge, Gl. Feggesundvej 77, tlf Jane Plougmann Jespersen, formand, Gl. Feggesundvej 78, tlf Aase Stausbøll, kontaktperson og næstformand, Gl. Feggesundvej 92, tlf Graver Øsløs: Dan Holm Kristensen, Gl. Feggesundvej 23, 7742 Vesløs, tlf , Graver Vesløs: Anders Peter Ravn Jensen, Vesløs Mark 13, tlf Graver Arup: Per B.Poulsen Gl.Feggesundvej 46, tlf Kirkesangere: Dorthe Larsen, Tømmerbyvej 210, 7742 Vesløs, tlf Kaja Andersen, Sdr. Øsløsvej 12, 7742 Vesløs, tlf Torben Poulsen, Højstrupvej 128, 7742 Vesløs, tlf / Organist: Viggo Olsen, Kragholmvej 8, tlf Kirkebilen, der er gratis, kan bestilles fra alle tre sogne hos Thisted Taxa på tlf , senest dagen før. Husk også at bestille hjemtransport! Redaktør: Lone Olsen Tryk: Fjerritslev Tryk A/S. Pastoratets hjemmeside: 2

3 Arrangementer Fælles Friluftsgudstjeneste for Thisted provsti 2. pinsedag 2014 kl Traditionen tro arrangeres en fælles friluftsgudstjeneste for alle sognene i Thisted Provsti 2. pinsedag, mandag den 9. juni. Gudstjenesten holdes igen i år ved Nors Sø. Ballerum Tærskeværk medvirker og akkompagnerer fællessangen. FDF-erne fra Thisted, Hillerslev og Sennels og KFUM-spejderne fra Nors medvirker. Medbring evt. klapstol eller tæppe. Bagefter vil der være mulighed for, at børnene kan bage pandekager over bålet. Mere information følger i dagspressen. Forud for gudstjenesten er der mulighed for pilgrimsvandring. Fra Klitmøller kirke: andagt kl. 8.00/afgang kl Fra Skinnerup kirke: andagt kl /afgang kl Friluftsgudstjeneste i Præstens skov den 17. august kl Vi håber på godt vejr, så husk et tæppe/en stol og kaffe. (Følg skiltene.) MUSIK I HAN HERRED Koncert med kammerkoret Dorimus onsdag den 27. august kl i Øsløs Kirke Koncerten bliver udpluk af danske sommersange, krydret med ny musik til tekster af Søren Kierkegaard. Gratis adgang men gerne med et frivilligt bidrag til fortsættelse af det gode arbejde, som foreningen Musik i Han Herred laver, så vi fortsat kan få store musikalske og kunstneriske oplevelser i vores kirker. 3

4 Kirken og fremtiden Der pågår lige nu mange drøftelser om hvordan kirken skal ledes/styres i fremtiden. En kommission er kommet frem til et forslag, hvor 26 valgte og udpegede medlemmer fra hele landet skal udgøre et slags Folkekirkens fællesråd. Dette kommisionsudkast skal nu i høring (fylder kun omkring 450 sider!!) hvorefter man starter behandlingen af et lovforslag i Folketinget inden sommerferien. Der er allerede skrevet meget i dagspressen herom og der drøftes, diskuteres og skændes, så man i alt fald ikke er i tvivl om, at enighed det når man ikke frem til. Højrefløjen er nervøs for at miste indflydelse, andre er nervøse for, at dette er det første skridt til at skille kirke og stat og atter andre jubler, fordi løfteparagraffen i den gamle junigrundlov fra1848 nu endelig tages op. Et er dog sikkert - det er en voldsom opgave for landets mange menighedsråd og præster at skulle gennemtygge et 450-siders høringsudkast, dernæst tage stilling og endelig håbe på at blive hørt. Derfor tror jeg, at vi alle gør bedst i at holde fast i Grundtvigs stærke strofe både før, efter og under diverse drøftelser: Guds ord det er vort arvegods det skal vort afkoms være Gud giv os i vor grav den ros vi holdt det højt i ære. Det er vor hjælp i nød vor trøst i liv og død: O Gud ihvor det går, lad dog mens verden står det i vor æt nedarves Lone Olsen, sognepræst Strikkedamerne Strikkedamerne starter op igen efter sommerferien tirsdag den 2. september kl i konfirmandstuen. Alle strikkelystne er meget velkommen. 4

5 GLÆDE Teologen og filosoffen K.E. Løgstrup skriver meget om glæden i hele sit forfatterskab. Han skriver, at glæde er en grundstemning, givet med livet, med skabelsen selv. Verden er altså ikke et neutralt rå-stof, intet-sigende, men er stemt livsopladende, opstemmende. Det underlige er da, at glæde så let overses. Det gør den, siger Løgstrup, fordi vi opfatter den som banal. Glad kan enhver idiot være siger man og regner i stedet klogskab for langt vigtigere. For klogskab er lig med at gennemskue tingene, at finde frem til den nøgne, uglade sandhed! Men glad kan enhver idiot nu ikke være. Det kræver tværtimod styrke at være glad. Luther sagde, at tristhed er forbudt for tristhed er en dødssynd. Og han sendte ikke triste, nedslåede mennesker til psykolog, coach eller terapi nej han sendte dem til gudstjeneste! For her kunne de høre og modtage de ord, der ikke bare formidler glæde, men er selve grundglædens udspring og indhold. Tiggermunken Frans af Assisi har i en lille tekst om Dyd og Last følgende sætning: Hvor der er fattigdom og glæde er der hverken begær eller gerrighed. Det vil sige fattigdom og begær er hinandens modsætninger, mens glæde og gerrighed er hinandens modsætninger. De fleste ville jo nok sige, at glædens modsætning er glædesløshed, men Frans har en vigtig pointe, nemlig at gerrighed sætter mennesket udenfor livet og gerrighed lader ikke mennesket erfare den taknemmelighed, som ligger i det at være givende og modtagende. Og dette at modtage ufortjent det er glæde. At modtage sommeren, solen, de lyse nætter, Guds tilgivelse og kærlighed. Eller sagt med Jesu egne ord: Hvor Jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Lad det fordybe din andagt, broder: dit timeglas er i takt med kloder. Dit sommerblus, som kun stakket brænder, er ild af altets, der aldrig ender. Se skov og eng står igen i flor: velsign din sol og velsign din jord (Johs. V. Jensen) Lone Olsen, Sognepræst 5

6 Forsidebilledet Forsidebilledet (Madonna) er malet af Raffael i ca og hænger i Dresden i et galleri med malerier mm. af de gamle mestre (Gemaldegaleri Alte Meister). Vi besøgte galleriet i sommer, da vi var i Dresden. Det var en meget varm dag, og vi orkede ikke gå rundt længere og fik så den glimrende ide at besøge dette galleri, som adskillige plakater i byen havde reklameret for. Da vi begge vidste, at temperaturen i en udstilling med så gamle mestres malerier skal være konstant ikke for varmt og ikke for koldt, men behagelig! opsøgte vi udstillingen. Og det var virkelig en oplevelse og en fryd for øjet og en behaglig temperatur! Lone Olsen, sognepræst Sognepræsten holder sommerferie som følger: Uge 25 ( juni, begge dage incl.) Embedet passes af Asger Hørving, tlf Uge 31 og 32 (28. juli-10. august, begge dage incl). Embedet passes i uge 31 af Anna-Marie Sloth, tlf og uge 32 af Asger Hørving, tlf Teologisk voksenundervisning for alle uanset forudsætnnger Undervisningen begynder den 4. oktober og afholdes over 8 lørdage indtil den 14. marts. Undervisningen foregår i Aalborg Budolfi kirke og omkringliggende bygninger. Hør mere på Teologiens Dag den 27. september i Hjørring sognegård. Henvendelse tlf , mail: 6

7 Konfirmandundervisning og datoer Den nye Folkeskolereform har betydning også for hvordan konfirmationsundervisningen bliver tilrettelagt fremover. Provstierne i Sydthy og Thisted har forhandlet med kommunen og skolefolk, og er nået til en løsning. Og herefter har vi præster haft et godt og konstruktivt møde med ledelsen på Hannæs-skolen, hvor vi nåede frem til følgende: Konfirmandundervisningen starter op i uge 35 og vil finde sted som følger: Fra uge 35 og 7 uger frem (indtil efterårsferien) 2 morgentimer onsdag hos mig i præstegården. Derefter én hel temadag den 29. oktober i efteråret og én efter jul, den 25. februar. Begge dage bliver tilrettelagt i et samarbejde med skolen. Øvrig konfirmandundervisning med datoer og indhold i marts, april og maj, vil I høre mere om, når jeg indkalder kommende konfirmander og forældre til konfirmandindskrivning og møde i august måned. Konfirmationsdatoerne i 2015 falder som følger: Lørdag den 16. maj i Arup og Øsløs Søndag den 17. maj i Vesløs Lone Olsen 7

8 Gudstjenester: Søndag den 1. juni 6.sd.e.påske Joh Øsløs kl Søndag den 8. juni Pinsedag Joh. 14,15-21 Vesløs kl Anden pinsedag den 9. juni Joh. 6,44-51 Nors Sø kl Lørdag den 14. juni Børne/bedsteforældregudstj. Øsløs kl Søndag den 15. juni Trinitatis Matt. 28,16-20 Arup kl Søndag den 22. juni 1.sd.e. trin. Luk. 12,13-21 Øsløs kl v/ A. Hørving. Søndag den 29 juni 2.sd.e,trin. Luk. 14,25-35 Vesløs kl v/. M. Dyhrberg Søndag den 6. juli 3.sd.e.trin. Luk. 15,11-32 Arup kl Søndag den 13. juli 4.sd.e.trin. Matt. 5,43-48 Øsløs kl Søndag den 20. juli 5. sd.e.trin. Matt. 16,13-26 Vesløs kl Søndag den 27. juli 6.sd.e.trin. Matt. 19,16-26 Arup kl Søndag den 3. august 7.sd.e.trin. Matt. 10,24-31 Øsløs kl v/ A.M. Sloth Søndag den 10. august 8.sd.e.trin. Matt. 7,22-29 Vesløs kl v/ A.Hørving Søndag den 17. august 9.sd.e.trin. Luk. 12,32-48 Øsløs Skov kl Søndag den 24. august 10.s.e.trin. Matt. 11,16-24 Arup kl Søndag den 31. august 11.s.e.trin. Luk. 7,36-50 Vesløs kl

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang Juni-Juli-August 2015 Nr. 2 LIVSMOD "Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: "Det er

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup

Vojens Jegerup Maugstrup Vojens Jegerup Maugstrup 27. årgang nr. 2. MAJ JUNI JULI 2008 Indhold Menneskeliv og kristentro Side 2 Pinsen Side 3 Nyt i tresognspastoratet Side 4, 5, 9 Grundlovsmøde side 5 Gudstjenester Side 6-7 Nyt

Læs mere

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST

3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Kirkebladet Sdr. Næraa sogn Nr. 3 2013 MAJ JUNI JULI AUGUST Glæden er den, at vi ikke skal spørge, hvad der i grunden kom ud af vort liv. Glæden er den, at vi ikke skal sørge for vore gerningers rette

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

KIRKEBLADET JUNI, JULI, AUGUST 2013, 11 ÅRGANG NR. 3. Så blev sidste konfirmand kørt hjem. Tillykke til alle de smukke unge mennesker

KIRKEBLADET JUNI, JULI, AUGUST 2013, 11 ÅRGANG NR. 3. Så blev sidste konfirmand kørt hjem. Tillykke til alle de smukke unge mennesker KIRKEBLADET JUNI, JULI, AUGUST 2013, 11 ÅRGANG NR. 3 Så blev sidste konfirmand kørt hjem. Tillykke til alle de smukke unge mennesker ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Nr. 1 2015 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de

Læs mere

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 3. Læs i bladet: Maj Juni 2013. 2-i-1

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 3. Læs i bladet: Maj Juni 2013. 2-i-1 Kirkebladet Maj Juni 2013 Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 3 Hvornum kirke Snæbum kirke Hvilsom kirke 2-i-1 HUSK at kirkebladet også indeholder Landsbynyt, hvor du kan se, hvad der sker i Hvornum, Snæbum,

Læs mere

Vemmelev og hemmeshøj. kirkeblad. Forårets konfirmationer. side 10. 24. Årg ang Juni- august 2015

Vemmelev og hemmeshøj. kirkeblad. Forårets konfirmationer. side 10. 24. Årg ang Juni- august 2015 Vemmelev og hemmeshøj kirkeblad 3 Forårets konfirmationer side 10 24. Årg ang Juni- august 2015 Præstens Hjø rne Set & Sket Kun med hjertet ser man rigtigt H en imod slutningen af min barsel har jeg besøgt

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk September Oktober November 2014 Magtesløshedens styrke Af sognepræst Thomas Bank Møller Vores forfædre åd mange livsomstændigheder uden at gøre oprør.

Læs mere

irkebladet Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Sdr. Bjert Sogn 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Se side 4 og 5

irkebladet Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Sdr. Bjert Sogn 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Se side 4 og 5 Foto: Arne Friis K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Se side 4 og 5 Til eftertanke... Jeg undrer mig!

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Juni Juli August 2011. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET FOLKEKIRKEN Juni Juli August 2011 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN 27 KIRKEN I LIVET 2 27-2011 Aktivitetsoversigt 5.6: Grundlovsfest i Stenmagle præstegårdshave 5.6: Fugletur

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER Juni, juli og august 2013 50. ÅRGANG NR. 2 Naturen holdt pinsefest og Høve og Havrebjerg valgmenigheder valgte ny præst. Det blev Nana Hauge. Efter prøveprædiken 2. pinsedag

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015

JUNI JULI AUGUST 2015 KIRKE ENSTED JUNI JULI AUGUST 2015 SOGN KLIPLEV Frivillige søges Elviskoncert ENSTED Konfirmandindskrivning Hærvejen i ord og toner KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Vi har haft 1 års

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Bredsten sogneblad. Juni - august 2015. Årgang 2015 - Nr. 2

Bredsten sogneblad. Juni - august 2015. Årgang 2015 - Nr. 2 Bredsten sogneblad Juni - august 2015 Årgang 2015 - Nr. 2 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2, 7182 Bredsten, tlf: 75 88 10 08, dkp@km.dk, mandag er fridag www.bredstenkirke.dk

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Vemmelev og hemmeshøj. kirkeblad. Giv os i dag vort daglige brød. side 2 og 13. 23. Årg ang Septe m ber-nove m ber 2014

Vemmelev og hemmeshøj. kirkeblad. Giv os i dag vort daglige brød. side 2 og 13. 23. Årg ang Septe m ber-nove m ber 2014 Vemmelev og hemmeshøj kirkeblad 4 Giv os i dag vort daglige brød side 2 og 13 23. Årg ang Septe m ber-nove m ber 2014 Præstens hjø rne Giv os i dag vort daglige brød Å rets høst er for længst kommet godt

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere