:19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":19:47. Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget"

Transkript

1 :19:47 Samlet oversigt reduktionsblokke Voksen- og Plejeudvalget

2 Oversigt over besparelser på det sociale område Udvalg Voksen- og Plejeudvalget Emne Prioritet Plejeboliger Rengøring pct. stigning på takster Dagcentre Madområdet Hjemmehjælp Psykiatrien Forsorgshjem Folkekøkken Kommunikationsområdet Total Dok

3 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på plejeboliger på ældreområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 9,5 14,0 14,0 14,0 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at Norddjurs Kommune på plejeboligområdet gennemfører en reduktion af det samlede budget med 4,0 mio. kr. En besparelse på 4,0 mio. kr. vil medføre, at det kun er Bakkely, Farsøhthus og Nørrevang, der vil få tilført budgetmidler i forbindelse med den igangværende serviceharmonisering. Tabel 1. Budget før og efter besparelse og serviceharmonisering Plejecenter (1.000 kr.) Oprindeligt budget Budget efter besparelse og serviceharmonisering Difference Bakkely Farsøhthus Møllehjemmet Nørrevang Vestervang Lyngbygård Fuglsangsgården Kærnehuset Violskrænten Hedebo I alt Anm.: (-) = budgetreduktion

4 - 2 - Konsekvenser for service En besparelse på 4,0 mio. kr. vil medføre en serviceforringelse, idet antallet af medarbejdere reduceres med ca. 9,5 fuldtidsstillinger i 2008 og ca. 14,0 fuldtidsstillinger i overslagsårene Det vurderes, at det forsat vil være muligt at arbejde efter principperne for levebomiljøer på et niveau, der svarer til aktiviterne på Møllehjemmet. For den enkelte beboer i plejeboligerne i den østlige del af kommunen vil det dog medføre en serviceforringelse, idet mulighederne for at deltage i aktiviteter med personalet og få opfyldt individuelle behov og ønsker bliver reduceret. Eksempelvis vil mulighederne for aktiviteter i eftermiddags-, aften- og weekendvagter blive forringet. Besparelsen vil ikke få negative konsekvenser for beboerne på Bakkely, Farsøhthus og Nørrevang. For disse plejeboliger vil der fortsat være grundlag for en serviceforbedring, idet deres budgetter forøges med ca. 3,4 mio. kr. i alt. Konsekvens for personalet Det vurderes, at besparelsen kan gennemføres uden afskedigelser af personale, idet der er en betydelig naturlig afgang på ældreområdet. Det må imidlertid forventes, at der kan blive behov for at omplacere medarbejdere til andre funktioner. Iværksættelsestidspunkt 1. halvår I 2008 vil det kun være mulig at opnå en effekt på 8/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 2,7 mio. kr. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning, og dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer skal overholdes. Dok

5 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Drift 27. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Reduktion i hjemmehjælp til rengøring Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Hjemmehjælpsmodtagere i Norddjurs Kommune bliver som udgangspunkt visiteret til at modtage rengøringshjælp én gang hver 2. uge. Borgere med et særligt behov visiteres dog til at modtage rengøringshjælp én gang om ugen. Rengøringshjælpen leveres i tre forskellige omfang: let, middel og omfattende. Let hjælp til rengøring indebærer vask og støvsugning af gulve. I gennemsnit er der afsat ca. 33 min. pr. rengøring. Middel hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve samt rengøring af badeværelse og skift af sengelinned. I gennemsnit er der afsat ca. 67 min. pr. rengøring. Omfattende hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve, rengøring af badeværelse, skift af sengelinned samt støvaftørring. I gennemsnit er der afsat 84 min. pr. rengøring. Der er tre leverandører af rengøringshjælp: Norddjurs Kommune og to private aktører. 878 borgere modtager rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, mens 137 borgere modtager rengøringshjælp leveret af de private aktører.

6 - 2 - Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp leveret af hhv. Norddjurs Kommune og de private aktører. Udgifterne til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune er beregnet ud fra en timeløn på 128,63 kr. Med en ATA tid på 55 pct. giver det en timepris på 233,87 kr. For rengøringshjælp leveret af de private aktører benyttes timetaksten for praktisk hjælp, der er fastsat til 275 kr. pr. leveret time (inkl. indirekte omkostninger). Tabel 1: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune Hyppighed Ydelse Antal Antal Udgift modtagere timer Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Tabel 2: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør Hyppighed Ydelse Antal modtagere Antal timer Udgift Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Hver 8. uge Let hjælp Ydelser i alt

7 - 3 - Tabel 3: Samlede udgifter til rengøringshjælp Hyppighed Ydelse Udgift Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Hver 8. uge Let hjælp Ydelser i alt Beskrivelse af forslag Det foreslås at lade tidsintervallet mellem leverede rengøringsydelser stige fra 2 til 3 uger. Tidsintervallet for rengøringshjælp til borgere med særlige behov, der pt. modtager rengøringshjælp én gang om ugen, bliver ikke ændret. Ved at lade tidsintervallet på leveret rengøringshjælp stige fra 2 til 3 uger kan der årligt spares ca. 2,4 mio. kr. på rengøringshjælpen. Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp med et interval på 2 uger og 3 uger samt besparelsen. Tabel 4: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring

8 - 4 - Tabel 5: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring Tabel 6: Samlede udgifter til rengøringshjælp, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring Konsekvenser for service Borgere, der modtager rengøringshjælp hver 2. uge, vil opleve en forringelse af serviceniveauet. Serviceniveauet for borgere med særlige behov, som modtager rengøringshjælp hver uge, vil være uændret. Konsekvens for personalet Medarbejdere, der bliver berørt at forslaget, kan genplaceres andre steder inden for plejeområdet. Iværksættelsestidspunkt 1. januar I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 8/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 1,6 mio. kr. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en revisitation af alle modtagere af ydelsen, dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer skal overholdes. Dokument

9 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Drift 27. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Reduktion i hjemmehjælp til rengøring Hovedfunktion Voksen- og plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Hjemmehjælpsmodtagere i Norddjurs Kommune bliver som udgangspunkt visiteret til at modtage rengøringshjælp én gang hver 2. uge. Borgere med et særligt behov visiteres dog til at modtage rengøringshjælp én gang om ugen. Rengøringshjælpen leveres i tre forskellige omfang: let, middel og omfattende. Let hjælp til rengøring indebærer vask og støvsugning af gulve. I gennemsnit er der afsat ca. 33 min. pr. rengøring. Middel hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve samt rengøring af badeværelse og skift af sengelinned. I gennemsnit er der afsat ca. 67 min. pr. rengøring. Omfattende hjælp indebærer vask og støvsugning af gulve, rengøring af badeværelse, skift af sengelinned samt støvaftørring. I gennemsnit er der afsat 84 min. pr. rengøring. Der er tre leverandører af rengøringshjælp: Norddjurs Kommune og to private aktører. 878 borgere modtager rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, mens 137 borgere modtager rengøringshjælp leveret af de private aktører.

10 - 2 - Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp leveret af hhv. Norddjurs Kommune og de private aktører. Udgifterne til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune er beregnet ud fra en timeløn på 128,63 kr. Med en ATA tid på 55 pct. giver det en timepris på 233,87 kr. For rengøringshjælp leveret af de private aktører benyttes timetaksten for praktisk hjælp, der er fastsat til 275 kr. pr. leveret time (inkl. indirekte omkostninger). Tabel 1: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune Hyppighed Ydelse Antal Antal Udgift modtagere timer Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Tabel 2: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør Hyppighed Ydelse Antal modtagere Antal timer Udgift Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Hver 8. uge Let hjælp Ydelser i alt

11 - 3 - Tabel 3: Samlede udgifter til rengøringshjælp Hyppighed Ydelse Udgift Ugentlig Let hjælp til rengøring Ugentlig Middel hjælp til rengøring Ugentlig Omfattende hjælp til rengøring Hver 14. dag Let hjælp til rengøring Hver 14. dag Middel hjælp til rengøring Hver 14. dag Omfattende hjælp til rengøring Hver 8. uge Let hjælp Ydelser i alt Beskrivelse af forslag Det foreslås at lade tidsintervallet mellem leverede rengøringsydelser stige fra 2 til 3 uger. Tidsintervallet for rengøringshjælp til borgere med særlige behov, der pt. modtager rengøringshjælp én gang om ugen, bliver ikke ændret. Ved at lade tidsintervallet på leveret rengøringshjælp stige fra 2 til 3 uger kan der årligt spares ca. 2,4 mio. kr. på rengøringshjælpen. Nedenstående tabeller viser udgifterne til rengøringshjælp med et interval på 2 uger og 3 uger samt besparelsen. Tabel 4: Udgifter til rengøringshjælp leveret af Norddjurs Kommune, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring

12 - 4 - Tabel 5: Udgifter til rengøringshjælp leveret af privat aktør, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring Tabel 6: Samlede udgifter til rengøringshjælp, med besparelsesforslag Ydelse Udgift, rengøring hver 2. uge Udgift, rengøring hver 3. uge Besparelse Let hjælp til rengøring Middel hjælp til rengøring Omfattende hjælp til rengøring Konsekvenser for service Borgere, der modtager rengøringshjælp hver 2. uge, vil opleve en forringelse af serviceniveauet. Serviceniveauet for borgere med særlige behov, som modtager rengøringshjælp hver uge, vil være uændret. Konsekvens for personalet Medarbejdere, der bliver berørt at forslaget, kan genplaceres andre steder inden for plejeområdet. Iværksættelsestidspunkt 1. januar I 2008 vil det kun være muligt at opnå en effekt på 8/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 1,6 mio. kr. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en revisitation af alle modtagere af ydelsen, dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer skal overholdes. Dokument

13 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Forhøjelse af alle takster på ældreområdet med 2 pct. Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at alle takster på ældreområdet forhøjes med ca. 2 pct. ud over den almindelige regulering i henhold til KL s løn/prisindeks. Nedenstående tabel viser resultatet som følge af en 2 pct. stigning (regnet i 2007 p/l). Tabel 1. Takster som følge af en stigning på ca. 2 pct. Takst for: Nuværende takst i 2007 Ny takst som følge af en stigning på ca. 2 pct. Madudbringning pr. portion varmholdt mad 50,00 51,00 Madudbringning pr. portion uden biret varmholdt mad 46,00 47,00 Madudbringning pr. portion vakuumpakket mad 40,00 40,75 Madudbringning pr. portion uden biret vakuumpakket mad 36,00 36,75 Pakkepris på plejehjem pr. måned - morgenmad 20,00 20,50 Pakkepris på plejehjem pr. måned middagsmad 40,00 40,75 Pakkepris på plejehjem pr. måned aftensmad 20,00 20,50 Pakkepris på plejehjem pr. måned Kaffe inkl. kage 10,00 10,25 Samlet pakkepris på plejehjem pr. måned 3.038, ,00 Udeboende pensionister pr. måltid - morgenmad 20,00 20,50 Udeboende pensionister pr. måltid middagsmad 40,00 40,75 Udeboende pensionister pr. måltid - aftensmad 20,00 20,50

14 - 2 - Rengøringsartikler 70,00 71,50 Toiletartikler 90,00 91,75 Vask af eget linned og personlig beklædning 400,00 408,00 Vask og leje af linned 300,00 306,00 Vask af personlig beklædning 223,00 227,50 Nedenstående tabel viser ekstraindtægterne for Norddjurs Kommune som følge af en stigning på ca. 2 pct. Tabel 2. Ekstraindtægter som følge af en stigning på ca. 2 pct. på alle takster på ældreområdet Område (1.000 kr.) (2007 p/l) Ekstraindtægt Salg af mad til hjemmeboende pensionister 117 Salg af mad til dagcentergæster 51 Salg af mad til boenheder 257 Vask 32 Diverse 43 I alt 500 Konsekvenser for service Den enkelte borger skal betale ekstra for de samme ydelser. Konsekvens for personalet Ingen. Iværksættelsestidspunkt 1. januar 2008 Dok

15 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Forhøjelse af alle takster på ældreområdet med 2 pct. Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at alle takster på ældreområdet forhøjes med ca. 2 pct. ud over den almindelige regulering i henhold til KL s løn/prisindeks. Nedenstående tabel viser resultatet som følge af en 2 pct. stigning (regnet i 2007 p/l). Tabel 1. Takster som følge af en stigning på ca. 2 pct. Takst for: Nuværende takst i 2007 Ny takst som følge af en stigning på ca. 2 pct. Madudbringning pr. portion varmholdt mad 50,00 51,00 Madudbringning pr. portion uden biret varmholdt mad 46,00 47,00 Madudbringning pr. portion vakuumpakket mad 40,00 40,75 Madudbringning pr. portion uden biret vakuumpakket mad 36,00 36,75 Pakkepris på plejehjem pr. måned - morgenmad 20,00 20,50 Pakkepris på plejehjem pr. måned middagsmad 40,00 40,75 Pakkepris på plejehjem pr. måned aftensmad 20,00 20,50 Pakkepris på plejehjem pr. måned Kaffe inkl. kage 10,00 10,25 Samlet pakkepris på plejehjem pr. måned 3.038, ,00 Udeboende pensionister pr. måltid - morgenmad 20,00 20,50 Udeboende pensionister pr. måltid middagsmad 40,00 40,75 Udeboende pensionister pr. måltid - aftensmad 20,00 20,50

16 - 2 - Rengøringsartikler 70,00 71,50 Toiletartikler 90,00 91,75 Vask af eget linned og personlig beklædning 400,00 408,00 Vask og leje af linned 300,00 306,00 Vask af personlig beklædning 223,00 227,50 Nedenstående tabel viser ekstraindtægterne for Norddjurs Kommune som følge af en stigning på ca. 2 pct. Tabel 2. Ekstraindtægter som følge af en stigning på ca. 2 pct. på alle takster på ældreområdet Område (1.000 kr.) (2007 p/l) Ekstraindtægt Salg af mad til hjemmeboende pensionister 117 Salg af mad til dagcentergæster 51 Salg af mad til boenheder 257 Vask 32 Diverse 43 I alt 500 Konsekvenser for service Den enkelte borger skal betale ekstra for de samme ydelser. Konsekvens for personalet Ingen. Iværksættelsestidspunkt 1. januar 2008 Dok

17 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Budgetreduktion på dagcentre Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 1,75 3,50 3,50 3,50 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at der gennemføres en samlet besparelse på 1,0 mio. kr. på den del af ældreområdet, der vedrører dagcentre, samværstilbud mv. Besparelsen vedrører ikke de aktiviteter, der har direkte relation til træningsområdet. De væsentligste dagcenteraktiviteter findes i dag på: * Posthaven * Lyngbygård * Violskrænten * Vestervang * Hedebo Centeret * Møllehjemmet. En besparelse på 1,0 mio. kr. kan kun ske på personaleområdet, idet de bygningsmæssige udgifter vil være de samme. Besparelsen medfører, at udgifter til rengøring og direkte terapeuttimer skønsmæssigt vil blive reduceret med 50 pct. Konsekvenser for service Konsekvensen af besparelsen vil være, at ældre borgere vil opleve en reduktion i mulighederne for socialt samvær, underholdning og café-besøg mv. Desuden vil medarbejderne på ældreområdet få forringet mulighederne for at have en kontinuerlig kontakt med et stort antal ældre borgere.

18 - 2 - Konsekvens for personalet Det vurderes, at besparelsen kan gennemføres uden afskedigelser af personale, idet der er en naturlig afgang på ældreområdet. Det må dog forventes, at der kan blive behov for at omplacere medarbejdere til andre funktioner på ældreområdet. Iværksættelsestidspunkt 1. juli I 2008 vil det kun være mulig at opnå en effekt på 6/12 af den helårlige besparelse svarende til ca. 0,5 mio. kr. Dette skyldes, dels at gennemførelsen af besparelsen kræver en del planlægning, og dels at de overenskomstmæssige frister ved personaleomplaceringer skal overholdes. Dok

19 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på madområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at budgettet på området vedrørende produktion af mad til pensionister reduceres med 0,25 mio. kr. Beløbet svarer til, hvad området fik tildelt i forbindelse med fordelingen af Ældrepuljen for 2007 og overslagsårene til at forbedre kommunens madservice. Konsekvenser for service Den enkelte borger vil opleve, at serviceniveauet for kommunens madservice fastholdes uændret i forhold til niveauet i Konsekvens for personalet Ingen. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar Dok

20 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på hjemmehjælpsområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 2,6 2,6 2,6 2,6 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at budgettet på hjemmehjælpsområdet reduceres med 0,75 mio. kr. Beløbet svare til, hvad hjemmehjælpsområdet fik tildelt i forbindelse med fordelingen af Ældrepuljen for 2007 og overslagsårene Beløbet er afsat til mere tid til den enkelte ældre, der modtager hjemmehjælp. Konsekvenser for service Den enkelte borger vil opleve, at serviceniveauet fastholdes uændret i forhold til niveauet i Konsekvens for personalet Personalereduktionen gennemføres via naturlig afgang på området. Iværksættelsestidspunkt 1. januar Dok

21 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på hjemmehjælpsområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 2,6 2,6 2,6 2,6 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det forslås, at budgettet på hjemmehjælpsområdet reduceres med 0,75 mio. kr. Beløbet svare til, hvad hjemmehjælpsområdet fik tildelt i forbindelse med fordelingen af Ældrepuljen for 2007 og overslagsårene Beløbet er afsat til mere tid til den enkelte ældre, der modtager hjemmehjælp. Konsekvenser for service Den enkelte borger vil opleve, at serviceniveauet fastholdes uændret i forhold til niveauet i Konsekvens for personalet Personalereduktionen gennemføres via naturlig afgang på området. Iværksættelsestidspunkt 1. januar Dok

22 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på psykiatriområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag Det kan konstateres, at der er store forskelle mellem serviceniveauet på psykiatriområdet i den østlige og den vestlige del af kommunen. Det foreslås, at der i forbindelse med den kommende harmonisering på området findes besparelser i det østlige distrikt på i alt kr Udmøntning af besparelserne vil ske i et samarbejde mellem de 2 nye distriktsledere på handicap- og psykiatriområdet, institutionslederne samt Handicapafdelingens ledelse. Konsekvenser for service Serviceniveauet i det østlige distrikt reduceres. I forbindelse med harmoniseringsprocessen vil der fortsat være mulighed for at øge serviceniveauet i det vestlige distrikt. Konsekvens for personalet Nednormering med ca. 2 fuldtidsstillinger. Iværksættelsestidspunkt 1. januar Dok

23 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Drift Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Hovedfun Udmøntning på konti 5.42 ktion Nedlæggelse af forsorgshjemmet Kløverbo Voksen- og Plejeudvalget 31. august kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Norddjurs Kommune har pr. 1. januar 2007 overtaget driften af forsorgshjemmet Kløverbo fra Århus Amt. Forsorgshjemmet er placeret på adresserne Kløvervang 17 og Kløvervang 21 i Grenaa. Kløverbo er et botilbud, der fortrinsvis henvender sig til personer med alkoholmisbrug, som er i gang med en stabiliseringsproces, og som ønsker bofællesskab med andre i et ædru miljø. Kløverbo har 5 normerede pladser. Over en periode på ca. 1 år har der i gennemsnit kun været 1 beboer på Kløverbo. Beskrivelse af forslag Det foreslås, at Kløverbo nedlægges. Tilbuddet er ikke blevet benyttet i særlig udstrækning, og det vurderes på den baggrund at være et område til besparelse. Bygningerne på Kløvervang ejes af Norddjurs Kommune. Bygningerne er i en dårlig stand og en omfattende renovering er nødvendig, hvis forsorgshjemmet skal fortsætte. Det vurderes, at det er muligt at sælge boligerne inden for en overskuelig tidsperiode.

24 - 2 - Konsekvenser for service En nedlæggelse af Kløverbo forventes at medføre en begrænset serviceforringelse. For brugerne af tilbuddet vil det være muligt at finde anden bolig enten i Grenaa eller andre steder i Norddjurs Kommune. Konsekvens for personalet Der er i dag knyttet 1 pædagog til Kløverbo. Stillingen er vakant pr. 1. september Iværksættelsestidspunkt: Der skal gøres opmærksom på, at tilbuddet er omfattet af Rammeaftalen. Besparelsen kan derfor først effektueres fra 2009 og efter aftale med de øvrige 18 kommuner i Region Midt. Dok nr

25 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Drift Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Nedlæggelse af Folkekøkkenet Hovedfun ktion Voksen- og plejeudvalget august kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger 0, = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Folkekøkkenet ligger på Strandgaden 3 i Grenå og fungerer i dag som et socialt aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 88. Beskrivelse af forslag Det foreslås, at Folkekøkkenet lukkes. I forbindelse med de kommende strukturændringer på handicap- og psykiatriområdet skal det i stedet vurderes, om det er muligt at etablere et samværstilbud i tilknytning til de øvrige tilbud på området. Konsekvenser for service Serviceniveauet for udsatte borgere, der tidligere har benyttet Folkekøkkenet, bliver forringet. Konsekvens for personalet Stillingen som leder af Folkekøkkenet nedlægges. De aktiverede hjælpere overflyttes til andre tilbud. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar Dokument

26 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 31. august 2007 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Besparelser på kommunikationsområdet Hovedfunktion Voksen- og Plejeudvalget kr. (2008 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Beskrivelse af forslag På kommunikationsområdet køber Norddjurs Kommune en række rådgivningsydelser hos Region Midtjylland. Kommunikationsområdet omfatter ydelser fra Taleinstituttet, Høreinstituttet, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelrådgivningen. Det forslås, at det samlede køb af rådgivningsydelser til voksne reduceres med 0,2 mio. kr. Besparelsen kan opnås ved: at søge at fastholde det nuværende lave forbrug af rådgivningsydelser fra Hjælpemiddelrådgivningen. at søge at fastholde det nuværende lave forbrug af ydelser fra Taleinstituttet. at reducere forbruget af ydelser fra Høreinstituttet - bl.a. ved at forøge den kommunale normering til hørepædagoger. Konsekvenser for service Det vurderes, at besparelsesforslaget ikke vil medføre en mærkbar forringelse af serviceniveauet på kommunikationsområdet.

27 - 2 - Konsekvens for personalet Ingen. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar Dok

28 Norddjurs Kommune Det sociale område Drift 30. august 2007 Teknisk korrektion budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning på konti Foranstaltninger for unge der overføres fra området vedrørende børn og unge til området vedrørende voksne handicappede Voksen- og Plejeudvalget Hovedfunktion 05 kr. (2007 priser) Udgifter Indtægter Netto Antal fuldtidsstillinger = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt. Beløbene vil af Økonomiafdelingen blive omregnet til 2008-priser Beskrivelse af korrektion: Børn- og Unge Afdelingen har oplyst, at der i afdelingen er 17 unge (17 18 årige), der er anbragt i plejefamilier, på private opholdssteder og på døgninstitutioner. Udgiften til disse anbringelser udgør på årsbasis 11,2 mio. kr. Herudover ydes der støttende foranstaltninger til 6 unge. Efter det fyldte 18. år vil nogle af disse unge blive overført til en foranstaltning på voksen handicapområdet, mens andre vil fortsætte i en foranstaltning (efterværn for årige) i Børn- og Unge Afdelingen. Der foreligger ikke en oversigt over hvilke unge, der kan forventes overført til voksen handicapområdet. Handicapafdelingen har derfor skønsmæssigt vurderet, at der bliver følgende merudgifter pr. år: - 3 unge anbringes i et døgntilbud for voksne handicappede. 2 med start den 1. august 2008 og 1 med start den 1. januar Der er beregnet statsrefusion af udgifterne, idet det drejer sig om dyre anbringelser, der på årsbasis udgør ca. kr pr. plads.

29 Handicapområdets støttekorps udvides den 1. august 2008 med 1 medarbejder. Lønudgiften vil være på ca kr. Det bemærkes, at der selvfølgelig også må påregnes en afgang i Handicapafdelingens sagstal for anbragte handicappede borgere. Afgangen vurderes imidlertid ikke at svare til en så betydelig tilgangen af unge, idet der også er en løbende tilgang af nye voksne handicappede som følge trafikskader, hjerneskader m.v. Dokument

Punkt 05 Spareforslag

Punkt 05 Spareforslag Punkt 05 Spareforslag Norddjurs Kommune - 1 - Drift Forslag nr. 1 10. april 2008 Effektiviseringsgevinster og spareforslag Budget 2008 og overslagsår Forslagets emne: Placering under udvalg: Udmøntning

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Beskrivelse af reduktionsforslag: Reduktionsforslaget vil betyde en ændring i den nuværende udvalgsstruktur.

Beskrivelse af reduktionsforslag: Reduktionsforslaget vil betyde en ændring i den nuværende udvalgsstruktur. Reduktionsforslag og overslagsår Økonomiudvalget Nummer: R101 Reduktionen vedrører: Ændring i politisk organisation Udmøntning på konti: I 1.000 kr. ( priser) 2011 2012 2013 Udgifter -350-350 -350-350

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Korrektion Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Lov og cirkulære LC301 Lov om socialtilsyn 301 295 251 251 LC302

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at:

Grenaa 16. maj 2008. Formandskabet finder i forhold til forslåede besparelser at: Grenaa 16. maj 2008 Handicaprådets formandskab har af egen drift udformet dette høringssvar til Voksen- og Plejeudvalget punkt 1 på mødet d. 19. maj 2008, Budgetkontrol på voksen- og plejeudvalgets område.

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg 1 Indledning. ne for er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre

Læs mere

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18. Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed

Læs mere

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Reduktionsforslag for Handicappede Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Ny tilgang af borgere til 107 erstattes af 85 med ændret tildelingskriterier... 4 Blegdammen 85 - støtte... 6 Ændring

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger Bilag Serviceharmonisering plejeboliger Norddjurs kommunalbestyrelse Torvet 3 8500 Grenaa Ældrerådet Dato: 31. maj 2007 Reference: Claus Espeholt Direkte telefon: 89 59 10 43 E-mail: ce@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Norddjurs Kommune 17. januar 2010 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Torsdag den 14. januar, kl. 13.00-17.00 Mødet afholdes i mødelokale 19 (lokale 101) på rådhuset i Grenaa Torsdag den

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget

Budget 2017 drift Social og Sundhedsudvalget s sparekatalog til B2017: 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 1. Lukning af 2 aktivitetscentre - 1.102-2.110-2.110-2.110 2. Reduktion af 2 terapeuter på plejecenterområdet - 450-900 - 900-900 3. Harmonisering

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Budgetmappe 2013-2016 Prioriteringsbidrag

Budgetmappe 2013-2016 Prioriteringsbidrag Budget 2013-2016 Prioriteringsbidrag Nr. 9-11 Reduktion af hjælp til rengøring for hjemmeboende Dato 22. maj 2012 Forslagsstiller: Administrationen Revideret dato 24. maj 2012 Udvalg: Ældreudvalget Center:

Læs mere

Budgetomplaceringer. Udvalg Økonomiudvalget Konto 7 / 8

Budgetomplaceringer. Udvalg Økonomiudvalget Konto 7 / 8 Budgetomplaceringer Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Voksen- og Plejeudvalget Økonomiudvalget Konto 7 / 8 I alt Omplacering 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008. Ældrerådet i Norddjurs Kommune

ÅRSBERETNING 2008. Ældrerådet i Norddjurs Kommune ÅRSBERETNING 2008 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Ældrerådet i Norddjurs Kommune har i året 2008 oplevet mange aktiviteter på ældre- og plejeområdet, og har et utal af gange behandlet sagerne med høringssvar

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere

Budget 2013 Politiske forslag

Budget 2013 Politiske forslag 09-08-2012 Budget 2013 Politiske forslag 09-08-2012 Budget 2013 SF forslag Politiske forslag - SF (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Nummer Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU P106 Kørsel - "Book en bil" 0 0

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner

Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner Økonomiudvalget Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 ØKU T000 Reservepulje 5.000 5.000 5.000 5.000 T101 Tjenestemandspensioner

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-401 Rengøring hver tredje uge på fritvalgsområdet Politikområde 401 Ældre Det foreslås, at serviceniveauet på praktisk hjælp reduceres. Reduktionen omfatter dels, at praktisk hjælp til rengøring

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2014 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Spareforslag fra social til budget 2011-14

Spareforslag fra social til budget 2011-14 101 Spareforslag fra social til budget 2011-14 Beløb (1.000 kr.) Personale ændring Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014 v. fuld effekt Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forslag om lukning af Rougsøcentret

Forslag om lukning af Rougsøcentret 29. oktober 2015 Forslag om lukning af Rougsøcentret I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at lukke Rougsøcentret i Allingåbro og derved opnå

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Budgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012.

Budgetår. Total reduktion i * Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar Besparelsen er besluttet i 2012. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Familiekonsulenter I budgetforlig 2011 blev

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg Til Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende og ældremad Medlem af Borgerrepræsentationen Pia Allerslev

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT BILAG 5 19. april 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1810557 Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Dette notat indeholder

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Socialudvalget. Pleje og Omsorg

Socialudvalget. Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Området pleje og omsorg er nedenstående beskrevet i følgende punkter: Plejedistrikter Kostforplejning Plejecentre Øvrig drift Generelle bemærkninger: Visse områder er pt. ikke fordelt endeligt

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

Notat Servicepakke takster for 2016.

Notat Servicepakke takster for 2016. Notat Servicepakke takster for 2016. Formål Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere der bor i plejeboliger. Der skal i pakken tilbydes fuld kost, tøjvask, toiletartikler m.v. Formålet med

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017 Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Aktivitetsbudget plejecentre 110,928-2,000-1,500-1,000-1,000

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011

Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 14-05-2012 Notat vedr. beregning af madservice priser i frit valg på baggrund af regnskab 2011 I medfør af VEJ. nr. 13 15/02/2011

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen

Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Notat Kommunaldirektørens område Økonomiafdelingen Ramsherred 5 5700 Svendborg Sagsgennemgang vedr. anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder - Familieafdelingen Baggrund: Med baggrund i en væsentlig

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere