Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende"

Transkript

1 Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr Henvisning til: At-meddelelsessystemets gruppe 4 I. Orientering Boligministeriet, Socialministeriet, Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksberg kommuner samt Arbejdstilsynet har i samarbejde udarbejdet Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende. Vejledningen er udkommet januar 1997 og er udsendt til samtlige kredse. Formålet med vejledningen er at give kommuner, amtskommuner, bygherrer og rådgivere et redskab til planlægning og gennemførelse af ældreboligprojekter. Vejledningen vedrører ældreboliger i nybyggeri, der opføres med støtte efter ældreboligloven, og som opføres i overensstemmelse med de rammekrav, der er angivet i ældreboligloven. Vejledningen vedrører endvidere i videst muligt omfang ældreboliger efter ældreboligloven, der er etableret ved ombygning af eksisterende byggeri. Vejledningen vedrører ikke andet eksisterende byggeri til brug for ældre, som fx eksisterende plejehjem. Vejledningen sigter mod at tilvejebringe et anerkendt, alment tilgængeligt, egnet vejledningsmateriale om indretning af nybyggede ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl., hvor der dels tages hensyn til omsorgspersonalets arbejdsmiljø og dels tages hensyn til beboeren. Vejledningen er en udmelding fra centrale myndigheder og de kommunale organisationer om den nødvendige koordinering af de forskellige myndighedskrav til ældreboliger. Ved opgørelse af arbejdsmiljømæssige pladsbehov er der i vejledningen taget udgangspunkt i et nyt dokumentationsmateriale, der er udarbejdet i forbindelse med vejledningens tilblivelse. Pladsbehovet er tegnet, opbygget og afprøvet i et CAD/CAM-system med en efterfølgende praktisk afprøvning. Her har det været muligt i et integreret system at tage hensyn til forskellige brugerkategorier (fx selvhjulpne kørestolsbrugere og fysisk plejekrævende) samt variation i størrelsen af de personer, der bor eller arbejder i ældreboligen. Pladsbehovene i vejledningen er udarbejdet under forudsætning af at der benyttes tekniske hjælpemidler - at de tekniske hjælpemidler er i overensstemmelse med den tekniske udvikling og vel vedligeholdte

2 at skub og træk af det tekniske hjælpemiddel foregår tæt på kroppen at kørestolen drejes i én uafbrudt bevægelse af hjælper stående bag ved kørestolen at liften i visse situationer skubbes fra siden at forflytninger til lift og kørestol foregår i soveværelset, og at der køres i lift ud på badeværelset. Arbejdstilsynet tilkendegiver i vejledningen, at de pladsbehov, der er angivet, medfører en hensigtsmæssig indretning af WC/baderum og soveværelse. Se bilaget til denne Atcirkulæreskrivelse, der gengiver eksempler på pladsbehov fra vejledningen. Indretningen giver den fornødne plads til, at de ansatte kan hjælpe beboeren og håndtere de tekniske hjælpemidler, så unødige belastninger og sundhedsskadelige arbejdsstillinger dermed undgås. Arbejdstilsynet tilkendegiver endvidere i vejledningen, at Arbejdstilsynet vil vejlede om sådant pladsbehov, samt at hvis vejledningen følges, vil der normalt ikke blive stillet yderligere krav fra Arbejdstilsynet. II. Instruktion Kredsene skal i forbindelse med det almindelige tilsynsarbejde på området lægge ovenstående til grund ved administrationen af arbejdsmiljølovgivningen for nybyggede ældreboliger eller ombyggede ældreboliger med støtte efter ældreboligloven. Dette betyder, at kredsene skal vejlede om de arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder det pladsbehov, der er angivet i Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende, samt at kredsene normalt ikke kan stille yderligere krav, hvis anvisningerne i vejledningen følges. For arbejdssteder i ældreboliger eller plejehjem, der er indrettet i eksisterende byggeri, der ikke er omfattet af ældreboligloven, finder ovenstående vejledning ikke umiddelbar anvendelse, idet der disse steder kan være behov for, efter en konkret vurdering at anvise andre mere fleksible løsninger, fx ved indretning af fælles bade- og toiletfaciliteter eller arbejdsorganisatoriske foranstaltninger. Andre fleksible løsninger kan endvidere efter en konkret vurdering anvises i ældreboliger, der er opført med støtte efter ældreboligloven, inden vejledningen udkom januar For eksisterende byggeri opført før januar 1997 skal der imidlertid vejledes om de pladsbehov for tekniske hjælpemidler og hjælpere, som er angivet i Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende. Påbud og vejledning gives efter retningslinjerne herfor i At-cirkulæreskrivelse nr. 6/1988 om Arbejdstilsynets kontrolfunktion og At-cirkulæreskrivelse nr. 6/1990 om Arbejdstilsynets vejledningsfunktion. III. Ikrafttræden Straks. 15. april 1997 Jens Andersen Pladsbehov i badeværelse

3 Eksempel 1. (fig. 4.6 i vejl.) Det angivne pladsbehov omfatter både den selvhjulpne kørestolsbruger og den plejekrævende bruger med 2 hjælpere. For den fysisk plejekrævende illustreres pladsbehovet for beboeren og dennes hjælpere, når der benyttes mobillift. Der er plads til at foretage forflytninger mellem vask, toilet og badestol med mobillift. Under vending af lift udnyttes arealet under badestolen, samt areal under wc-kumme. Der er taget højde for, at hjælpere kan arbejde fra begge sider af toilet, håndvask og badestol. For at lette forflytninger fra kørestol til toilet for den selvhjulpne bruger er toilettet vist rykket 10 cm ud fra væggen.

4 Eksempel 2. (fig. 4.7 i vejl.) Det angivne pladsbehov omfatter både den selvhjulpne kørestolsbruger og den plejekrævende bruger med 2 hjælpere. For den fysisk plejekrævende illustreres pladsbehovet for beboeren og dennes hjælpere, når der anvendes loftlift. Der er plads til at foretage forflytninger mellem vask, toilet og badestol med loftlift. Der er plads til, at hjælpere kan arbejde fra begge sider af toilet, håndvask og badestol. For at lette forflytninger fra kørestol til toilet for den selvhjulpne bruger er toilettet vist rykket ca. 10 cm ud fra væggen.

5 Eksempel 3. (fig. 4.8 i vejl.) Det angivne pladsbehov omfatter den fysisk plejekrævende bruger med 2 hjælpere. Der anvendes mobillift som hjælpemiddel til løft (se i øvrigt eksempel 1).

6 Eksempel 4. (fig. 4.9 i vejl.) Skitsen illustrerer pladsbehovet for den fysisk plejekrævende og dennes hjælpere, når der benyttes loftlift. Opmærksomheden henledes på, at dette eksempel har en begrænset anvendelighed i forhold til beboergrupper med forskelligt funktionsniveau. Eksemplet vil dog kunne finde anvendelse fx ved plejeboligbebyggelser, hvortil der alene anvises stærkt fysisk plejekrævende beboere, der ikke forudsættes at benytte kørestol. Der anvendes loftlift som hjælpemiddel til løft (se i øvrigt eksempel 2). Det forudsættes, at der benyttes løs badestol med hjul ved arbejde i rummet.

7 Pladsbehov i soveværelse Eksempel 1. (fig i vejl.) Skal der bruges mobillift som hjælpemiddel til løft, bør der være tilstrækkeligt gulvareal til at manøvrere med mobilliften, typisk på den side af sengen, der vender ud mod badeværelset. Der er plads til, at hjælpere kan arbejde fra begge sider af sengen. Det er forudsat, at forflytninger til lift og kørestol foregår i soveværelset, og at der køres i lift ud på badeværelset. Der er plads til at benytte

8 mobillift til forflytninger til og fra seng og kørestol. Eksempel 2. (fig i vejl.) Soveværelset er indrettet med et 1-strenget liftsystem. Da det forudsættes, at der benyttes loftlift, vil der som udgangspunkt ikke være behov for yderligere plads til vendinger. Der er plads til, at hjælpere kan arbejde fra begge sider af sengen. Det er forudsat, at forflytninger til lift og kørestol foregår i soveværelset, og at der køres i lift ud på badeværelset.

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer Viden dokumentation vejledning til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer en vejledning 535 cm PLAMBECH& BØGEDAL PLADSKRAV OG INDRETNING TIL

Læs mere

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter Koncern

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland

Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue Version I Oktober 2012 Region Midtjylland - 1 - Sundhedsplanlægning & Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø DESIGNGUIDE

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Boliganalyse på ældre- og handicapområdet

Boliganalyse på ældre- og handicapområdet Boliganalyse på ældre- og handicapområdet Bascon A/S Indhold 1 Boliganalysens formål... 4 1.1 Analyens metode...4 2 Sammenfatning... 5 3 Definition af boliger på ældre- og handicapområdet... 7 3.1 Ældreboliger...7

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering

Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Denne håndbog er resultatet af et alment hovedprojekt medfinansieret af Forsknings- og Udviklingscentret for Hjælpemidler og Rehabilitering Journalist og ergoterapeut Karin Bendixen og ingeniør Peter Christiansen

Læs mere

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser Minielevatorer Vejledning om rammebetingelser Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond af: sbs, arkitekt MAA Graves Simonsen Rönby studio ApS, arkitekt MAA Leif Rønby Pedersen NIRAS, ingeniør Poul

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Branchevejledning 2 Indhold Indhold 3 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen 5 På skolen

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere