Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over offentlige IT-uddannelser"

Transkript

1 Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone) CMYK PANTONE RGB HEX FILNAVN djof_cmykneg_uncoated.eps (cmy djof_pmsneg_uncoated.eps (pant 100 / 75 / 00 / U 51 / 75 / B81 LOGO TIL BESTRØGET PAPIR / COATED Støttet af FILNAVN djof_cmyk_coated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_coated.eps (pantone) Ê 1,"* - Ê1 " i Ê ÕÀ «C Ã iê ` v ÀÊ,i} > Õ`Û } =P PU]LZ[LYLY P KPU MYLT[PK CMYK PANTONE RGB HEX 95 / 75 / 10 / C 51 / 75 / B81 FILNAVN djof_cmykneg_coated.eps (cmyk / djof_pmsneg_coated.eps (panton

2 Oversigt over offentlige IT-uddannelser, Danmark 2011 Flowdiagram Flowdiagrammet er en visualisering af de forskellige uddannelsesmuligheder den studerende har hele vejen igennem sit studieforløb. Samtidig er flowdiagrammet indholdsfortegnelse for oversigten, det vil sige, at du kan trykke på de enkelte uddannelsesstadier og blive ført direkte hen til det bestemte uddannelsesudbud. Ordinær uddannelse De ordinære uddannelser kan inddeles i to spor, hvor den ene vej begynder med en gymnasial uddannelse som udgangspunkt, og den anden vej begynder med en folkeskoleeksamen eller erhvervsuddannelse som udgangspunkt. Følger man først erhvervsuddannelsessporet, er der ikke stor mobilitet over til universitetssporet. Efteruddannelse Efteruddannelsesfag som f.eks. master eller diplom kan der søges om optagelse på efter min. 2 års erhvervserfaring. Masteruddannelse kræver min. en relevant bacheloruddannelse. Datamatikere har mulighed for at tage et forberedelseskursus, således at de kan søge om optagelse på IT-Master (IT-Vest). Diplom efteruddannelse udbydes i både erhvervsakademi- og universitetsregi, men er beregnet på erhvervsaktive som ikke har opnået en bachelorgrad. Alle uddannelserne stiller nogle specifikke krav til kompetencer indenfor matematik, fysik, sprog osv. Desuden skal studerende på kandidat, civilingeniør, master og diplom uddannelser have enten afsluttet en relevant bachelor-/ erhvervsakademiuddannelse eller have et vist antal ECTS point indenfor specifikke områder, for at blive optaget. Disse krav er ikke medtaget i diagrammet. NOTE: De stiplede linjer i flowdiagrammet er enkelte undtagelser i uddannelsesflowet på enkelte uddannelsesinstitutioner: RØD: IT-Universitetet. GRØN: IT-Vest. SORT: gældende på flere uddannelsesinstitutioner.

3 Gymnasial uddannelse: Stx, hhx, htx, hf Bachelorniveau Kandidatniveau Efteruddannelse Bachelor Kanditat Diplomingeniør Civilingeniør professionsbachelor overbygning Master Erhvervsadademi Kompetencevurderings/ opgardering Videregående Voksen Udd. Forberedelseskursus til IT-Master for Datamatiker (IT-Vest) Diplom ArbejdsMarkeds Uddannelse Realkompetencevurdering Folkeskole eksamen, 10. klasse, Erhvervsuddannelse

4 Bacheloruddannelse 180 ECTS (fuldtid) Der findes 26 bacheloruddannelser indenfor IT området. De generelle adgangskrav til optagelse på kvote 1: > Bestået studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf). > Stort set alle uddannelser stiller krav til enkelte fag og niveau f.eks.: dansk A, matematik A, engelsk B, fysik, kemi osv. Der er naturligvis også mulighed for at søge kvote 2: Har du særlige kvalifikationer, og har du ikke mulighed for at blive optaget via kvote 1 på dit gennemsnit, kan du søge optagelse via kvote 2. Pladserne i kvote 2 fordeles mellem ansøgere, hvis gennemsnit fra den adgangsgivende, gymnasiale eksamen er for lavt til at blive optaget i kvote 1, ansøgere med en udenlandsk eksamen og ansøgere med andre kvalifikationer end en adgangsgivende eksamen. Det er kun 10% af studiepladserne der udbydes som kvote 2. (bilag A) Oversigt over IT universitetsuddannelser bachelor/diplom Bachelor Uddannelser Uddannelse Kort beskrivelse Optagelseskrav Udbyder Datalogi Med en uddannelse i datalogi fra Aarhus Universitet bliver du rustet til at tage disse udfordringer op og får en it-uddannelse på højeste internationale niveau. Du vil lære at skabe it-systemer at designe og programmere og du vil lære at forstå, hvordan det hænger sammen med omgivelserne og kommende brugere. Datalogi handler om andet og mere end programmering. Du studerer områder så forskellige som anvendt matematik og udvikling af brugervenlige systemer, der er håndgribelige og relevante at anvende. Bacheloruddannelsens første studieår er fælles med bacheloruddannelsen i software, hvor du bl.a. får indblik i grundlæggende programmering, diskret matematik og projektarbejde. På semester kommer du bag kulisserne og får styr på det teoretiske grundlag for udvikling af software. Optagelseskrav på KU, AU, AAU, SDU: > Matematik A. > Dansk A. > Engelsk B. RUC humanistiskteknologisk basisstudie: Dansk A, Engelsk B, samt Matematik B. KU AU AAU SDU RUC RUC: Bachelormodulet handler om softwareudvikling og består i, at den studerende skal opnå de basale håndværksmæssige kompetencer indenfor datalogi. Modulet består af to kurser og et projekt. I projektet skal der planlægges, implementeres, afprøves og dokumenteres en middelstor programmeringsopgave.

5 Naturvidenskab og IT Naturvidenskab og it er en tværfaglig bacheloruddannelse med fokus på modellering, simulering, dataanalyse og visualisering. Uddannelsen kombinerer it og matematik med et tredje naturvidenskabeligt fag, f.eks. biologi, kemi, geografi etc. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Samt enten kemi B eller bioteknologi A. KU IT og sundhed Vil du være med til at: > Deltage i udvikling af nye undersøgelsesog behandlingsmetoder? > Hjælpe behandlere og patienter med at anvende nye teknologier? > Være med til at udvikle nye måder hvorpå patient og behandler kan kommunikere? > Være en del af fremtidens sundhedsvæsens udvikling? > Gøre en forskel i et globalt perspektiv? Specifikke adgangskrav er: Dansk A, engelsk B, matematik A, fysik B samt enten kemi B eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. KU Kommunikation og IT Uddannelsen sætter fokus på nye mediers betydning for kommunikation, samarbejde og innovation. Kommunikation og it retter sig specielt mod to områder i den private sektor: 1. It- og medievirksomheder samt relaterede konsulent- og rådgivningsvirksomheder inden for blandt andet reklame og markedsføring. 2. Produktion, handel og service, herunder specielt human ressources og intern kommunikation. De specifikke adgangskrav er: > Dansk A > Matematik B > Engelsk B > Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A /fortsættersprog B) > Og enten historie B, > Idehistorie B eller samtidshistorie B. KU Global Business Informatics Uddannelsen har fokus på samspillet mellem mennesker, kultur, forretning og it, og du vil lære at designe løsninger, der støtter samarbejde, koordination og kommunikation mellem mennesker på tværs af virksomheder og kontinenter. > Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har engelsk på A-niveau). > Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har matematik på A-niveau). ITU

6 Digitale medier og design Når du læser digitale medier og design, skal du arbejde med kommunikation via digitale medier både teoretisk og praktisk. Du får indblik i, hvordan de digitale medier påvirker vores liv og samfund, og du skal lære at bruge teknologien som redskab til at kommunikere professionelt via digitale medier. > Dansk på A-niveau, ingen karakterkrav (dog skal faget være bestået). > Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har engelsk på A-niveau). > Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har matematik på A-niveau). ITU Softwareudvikling At læse til bachelor i softwareudvikling betyder, at du bliver skrap til at designe og programmere software, men også at du kommer til at arbejde med kommunikation, formidling og forretning. > Dansk på A-niveau, ingen karakterkrav (dog skal faget være bestået). > Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har engelsk på A-niveau). > Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset. ITU Softwareteknologi På Softwareteknologi lærer du at bruge avanceret datalogi og moderne matematik til at udvikle nye it-løsninger, der spænder fra avancerede spilcomputere til intelligent patientovervågning. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C. > Dansk A. > Engelsk B. DTU IT Kommunikations teknologi Under uddannelsen lærer du, hvordan internettet og andre kommunikationsnetværk fungerer, hvordan billeder og lyd komprimeres, så informationen overføres hurtigere, og hvordan man udvikler avanceret software, der er afgørende for moderne it og kommunikationssystemer. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C. > Dansk A. > Engelsk B. DTU

7 Matematik og teknologi På bacheloruddannelsen bliver du indført i matematikkens grundlæggende områder og anvendelser. Du får indblik i algoritmer og computerbaserede løsninger af store beregningsopgaver. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C. > Dansk A. > Engelsk B. DTU IT Uddannelsen kombinerer et solidt datalogisk fundament med centrale kompetencer inden for interaktionsteknologi, produktdesign og forretningsforståelse. Hvad kommer til at kendetegne de næste generationer af mobiltelefoner? Hvordan integreres GPS og webtjenester og nye interaktionsformer i fremtidens produkter, og hvad betyder det for den måde vi anvender og målretter nye produkter? Mange nye produkter med it er karakteriseret ved at de har et fysisk design og en interaktion der er væsentligt forskellig fra en traditionel computer. > Matematik A. > Dansk A. > Engelsk B. AU Informatik Få en uddannelse, der både lærer dig at arbejde med computeren som teknologi og kommunikationsmiddel. Informatikuddannelsen giver dig en viden, der sikrer dig en vigtig plads som brobygger mellem it-teknologien og de mennesker, der bruger den. Du lærer at udvikle og programmere it-systemer professionelt samtidig med, at du analyserer designet og brugen af multimedier, internet og kommunikationsteknologi. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik B. > RUC: Matematik B. AAU RUC Humanistisk Informatik Som studerende optages du på det fællesfaglige forløb Humanistisk Informatik, der strækker sig over fire semestre (svarende til to år). Herefter skal du vælge en af de tre specialiseringsretninger i enten Kommunikation, Informationsvidenskab eller Interaktive Digitale Medier, der læses i yderligere to semestre (svarende til et år). Derved opnår du bachelorgraden i en af disse specialiseringsretninger. Efter bestået bacheloruddannelse kan du enten vælge at søge ud i erhvervslivet, eller du kan vælge at læse videre på den 2-årige kandidatuddannelse. > Dansk A. > Engelsk B. > Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B. > Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau hvis det er fortsættersprog. AAU

8 IT, Communication and New Media Vælger du at uddanne dig i IT, Communication and New Media i, kan du være med til at opdyrke de mange nye muligheder, og du vil få en meget attraktiv kompetenceprofil. Du får mulighed for at arbejde med de avancerede kommunikationsteknologier og applikationer, som er grundlaget for fremtidens Internet, mobiltelefoner og broadcast platforme (radio & TV). Du opnår en dybtgående forståelse af teknologierne og deres potentiale og du lærer at omsætte denne viden til innovative tjenester, applikationer og løsninger, der retter sig mod konkrete behov i hverdagen. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi A. AAU NB: Undervisning og eksamen er på engelsk IT og Datamanagement På bacheloruddannelsen i IT & Datamanagement kobler man traditionelle datalogiske discipliner som programmering, databaser og algoritmer med virksomhedsøkonomi, IT-strategi, e-business, kommunikation og organisation fra handelsområdet. Dermed får du en profil, der helt unikt kombinerer en specialiseret IT-viden om databaser med en solid forståelse for økonomi, virksomheder og det marked, de bevæger sig i. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. SDU HA.(it) It-projektleder, forandringsleder, it-arkitekt, it-iværksætter, webudvikler, netværksarkitekt. Det er blot nogle af de mange jobmuligheder som HA(it.)- studiets unikke kombination af systemudvikling, økonomi, organisation og ledelse lægger op til. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik B. samt enten Historie B, International Økonomi B, Samfundsfag B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B. CBS AU SDU Civilingeniør i Elektronik og IT (bachelor) Som Elektronikingeniør på Aalborg Universitet får en internationalt anerkendt, forskningsbaseret elektronikingeniør-uddannelse, hvor dine muligheder er mange og alsidige. Ikke mindst på grund af Aalborg Universitets position som Danmarks største inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi A. AAU Elektronik og Datateknik, Civilingeniør i Pålidelige Automatiseringssystemer (bachelor) På uddannelsen til civilingeniør i Pålidelige Automatiseringssystmer arbejder du med udvikling og implementering af pålidelige automatiseringssystemer til industrien. Selve uddannelsen inddrager pålidelighedskrav til både software og hardware og forener dermed den tekniske/teoretiske side med den praktiske. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi. AAU

9 Software civilingeniør (bachelor) Er du fascineret af computerens muligheder og udfordringer, og vil du være med til at udvikle fremtidens software? Som studerende i software er du med til at skabe fremtiden og designe de ting som andre i første omgang ikke forstår, men hvor det efter nogle år bliver noget alle bruger. Tænk bare på fx homebanking, 4G telefoni, GPS og meget mere. Uddannelsen i software lærer dig at udvikle software med fokus på forretningsmæssige og tekniske forhold. Det betyder at du kommer til at arbejde med alle typer af softwareløsninger, fx til mobiltelefoner, spil, forretnings- eller netværksapplikationer. Som softwareingeniør kommer du til at beherske alle programmeringssprog, databaseteknologi, netværksteknologi, adaptiv teknologi og teknologi til understøttelse af menneske-maskine interaktion. > Bestået adgangsgivende eksamen (stx, hf, htx, hhx, Adgangskursus eller tilsvarende). > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. AAU Sundhedsteknologi (bachelor) Kroppen er kemisk, men ikke kun kemi. Kroppen er elektrisk, men ikke kun elektrisk. Kroppen er mekanisk, men ikke kun mekanik. Den traditionelle opdeling af teknologien, vi kender, passer ikke på kroppen. Det aspekt hører med til uddannelsen i Sundhedsteknologi. Teknologi, der hjælper! Vil du designe hjælpemidler og udvikle avanceret udstyr til brug på sygehusene og i resten af sundhedssektoren, der i sidste ende kan redde liv? Vil du kombinere din sans for teknologi, computere og matematik med din interesse for medicin og mennesker? Kan du svare ja, så er Sundhedsteknologi en uddannelse for dig. Sundhedsteknologi er en ingeniøruddannelse, der kombinerer ingeniørfag med viden om biologi og medicin. Det giver sundhedsteknologiingeniører en spændende tværfaglig baggrund for at kunne samarbejde med læger, indføre og udvikle ny teknologi på sygehusene og forske i nye metoder til forbedring af diagnose og behandling. Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer: > Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende). > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi A. AAU

10 Diplomingeniør 3 1/2 år På diplomingeniørstudiet har du forskellige muligheder for at specialisere dig inden for et bestemt område. Som diplomingeniør kan du gå direkte ud og arbejde, eller du kan læse videre til civilingeniør, hvilket tager yderligere to år. Diplomingeniør IT Diplomingeniør Studiet omfatter således både datalogi og softwareudvikling samt elektronik og indlejrede systemer, hvor en eller flere computere er indbygget i et enkelt apparat i mobiltelefoner, mikrobølgeovne, biler og en hel masse andre ting, som du kender fra hverdagen. > Matematik A. > Fysik B. DTU Diplomingeniør i informationsog kommunikationsteknologi Som diplomingeniør i informations- og kommunikationsteknologi (IKT) bliver du i stand til at udvikle og designe software til de elektroniske apparater og systemer, vi omgiver os med i dagligdagen. Du lærer også at udvikle softwaresystemer, som får alt lige fra avanceret hospitalsudstyr til industrielle produktionsanlæg til at virke efter hensigten. > Matematik A. > Fysik B. AU Electronic Design Engineer Uddannelsen er på engelsk, og du kommer til at arbejde med områder som: Elektronikdesign, softwaredesign, mikroprocessorteknik, digital signalbehandling, EMC, web-teknologi, netværk, operativsystemer, datakommunikation, interaktion mellem mennesker og maskiner og ASIC-design. Da uddannelsen i høj grad beskæftiger sig med design og udvikling, bliver du i stand til at designe en lang række ting som: Fremtidens software og elektronik, systemer til energioptimering og vedvarende energi, systemer til fremtidens hus og brugervenlige systemer. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller Bioteknologi A. AU Diplomingeniør i Datateknik og IT Hvis du har lyst til at arbejde med robotter, satellitter, Internet, netværk og andre komplekse systemer i et miljø, hvor der fokuseres på udvikling af nye teknologier og services, så er uddannelsen i Internetteknologier og computersystemer noget for dig. > Matematik A. > Fysik B. AAU Diplomingeniør i Elektronik og Datateknik Vil du arbejde med at udvikle elektronik og software og skabe systemer og produkter, så er Aalborg Universitet Esbjerg det helt rigtige sted for dig. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi A. AAU Diplomingeniør i Informationsog Kommunikationsteknologi Som diplomingeniør i Informations- og Kommunikationsteknologi kan du sikre bankers it-systemer eller udvikle elektroniske patientjournaler til hospitaler. Eller være projektleder på udviklingen af motorstyring til biler. Alm. Betingelser desuden mulighed ved bestået: > Maskinmestereksamen. > Skibsførereksamen. Herudover skal du have: > Matematik A. > Fysik B. SDU

11 Kandidatuddannelse 120 ECTS (fuldtid) Efter bestået bachelorgrad kan der ansøges om optag på kandidatuddannelse, de enkelte kandidatuddannelser stiller en række specifikke krav til beståede bachelorgrad eller beståede enkelt fag. Disse krav kan findes på det enkelte institut/fags hjemmeside. Der er yderligere mulighed for at søge dispensation fra de specifikke krav, her tages der hensyn til den enkelte ansøgers begrundelse og motivation. (bilag B) Oversigt over IT universitetsuddannelser Kandidatuddannelser / Civilingeniør Uddannelse Kort beskrivelse Optagelseskrav Datalogi Den 2-årige kandidatoverbygning på Datalogi giver flere valgmuligheder, idet du kan vælge mellem at lave speciale på sidste eller næstsidste studieår. Det valg giver dig store muligheder for at dreje din kompetence i den retning, som du ønsker. Du træffer valget sent i uddannelsen, hvor du har det bedste overblik over konsekvenserne af dit valg. For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have bestået en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Ansøgere med en tilsvarende uddannelse kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. KU AAD SDU Digital Interactive Entertainment (DIE) Computer Science Innovation Tilgængelig fra september 2011 Computational and Mathematical Modeling Digital interactive entertainment is about creating interactive applications for end-users or creating the tools (middle-ware/engines) for creating the interactive applications. Good programming skills, good ability to work together, and the ability to find creative solutions that work are at the core of the specialization. Computer Science Innovation (CSI) profilen handler om at bygge bro mellem datalogisk viden og de kompetencer, der kan udnytte de voksende markeder, hvor nye computer-baserede innovationer er under udvikling. Der er en stigende efterspørgsel efter kandidater, der besidder både de tekniske og de innovative kompetencer, der kræves til at udvikle og flytte nye computer-baserede teknologier, produkter og serviceydelser på markedet. Uddannelsen sætter fokus på at lave modeller af problemer og/eller applikationer med basis i målte fysiske observationer eller naturlove. Eksempelvis måledata fra billeder, film, medicinske data, satellitter, diverse animationer og modeller med basis i Newtons lov, m.v. Kandidater med denne kompetenceprofil vil opnå et fundamentalt kendskab til beregningsmodeller og programmeringssprog. De vil kunne forstå selve programmet samt hele det anvendte programmeringssprog som objekter, der kan designes, analyseres og struktureres til korrekt og sikker anvendelse. > Courses within the field of programming equal to a minimum of 15 ECTS. > Courses within the field of computer architecture equal to a minimum of 7,5 ECTS, and > courses within the field of data processing or discrete mathematics or linear algebra equal to a minimum of 7,5 ECTS. > Courses within the field of programming must have covered at least two different programming paradigms, of which one must be imperative or object oriented and the other must be outside this category. KU KU KU

12 Programming Languages and Systems Algorithms and data structures Tilgængelig fra september 2011 Graduates with a PLS competence profile have knowledge of fundamental models of computing, their expressiveness and limitations, and how to capture them as (fundamental) programming languages. They understand both programs and whole programming languages as objects of study that can be designed, analyzed and manipulated so as to guarantee correctness, efficiency and language-based security. They know how to implement programming languages efficiently on modern computer architectures, how to express their semantics with mathematical precision, and how to operationalize logical and mathematical methods to process programs for various purposes with safe and predictable results. Kandidaterne med denne kompetenceprofil vil have indgående kendskab til fundamentale algoritmer og datastrukturer som kan benyttes i forbindelse med mange forskellige problemstillinger. De vil være i stand til at argumentere for korrekthed og kompleksitet af algoritmer. De vil have kendskab til generelle algoritmiske paradigmer og vil dermed være i stand til at designe algoritmer og anvende datastrukturer på nye problemer. > Courses within the field of programming equal to a minimum of 15 ECTS. > Courses within the field of computer architecture equal to a minimum of 7,5 ECTS, and > courses within the field of data processing or discrete mathematics or linear algebra equal to a minimum of 7,5 ECTS. > Courses within the field of programming must have covered at least two different programming paradigms, of which one must be imperative or object oriented and the other must be outside this category. KU KU It and cognition How do we learn from our experiences? What is the relationship between language, images and thoughts? How are concepts represented in the brain? These are examples of problems in the field of cognitive research. In addition, there is the question of whether it is possible to develop models of cognitive processes and use them in computer programmes that simulate human behaviour. In other words: can one reproduce consciousness in a robot? IT and Cognition is an interdisciplinary Master s programme that spans three disciplines: psychology, computer science and language technology. The programme will help you build up an understanding of human beings cognitive abilities and give you the IT skills to explore cognitive processes and develop innovative technology. To be admitted to the IT and Cognition Master s programme you must have a Bachelor s degree. 25 students are admitted to IT and Cognition each year. If the number of qualified applicants exceeds the number of vacant slots, the study board will make a list of applicants in order of priority, and the students at the top of the list will be admitted. The most important factors in the department s decisions are the reasons the applicants give for applying, then the academic relevance of their Bachelor programmes and other educational and professional experience. KU

13 IT og Sundhed Interesseret i Sundhed, sygdom og teknologi, være med til at udvikle fremtidens patientbehandling og vil du hjælpe dem der hjælper andre? Hvis du kan svare ja så er It & sundhed en uddannelse for dig. Hvorfor skal du studere It og sundhed? Fremtiden rummer: > Undersøgelse og behandling i hospitalsafdelinger bliver i højere grad baseret på teknologi. > Patienter vil få større indsigt i og deltage i egen behandling bl.a fra hjemmet via internet. > Nye skræddersyede behandlinger ud fra kendskab til gener og proteiner. > Øget sikring af behandling ved ny anvendelse af sundhedsvæsenets databaser og elektroniske patientjournaler. Bachelorgrad i it og sundhed eller anden sundhedsvidenskabelig eller datalogisk bachelor eksamen fra universitet med fagene datalogi og humanbiologi (evt. som valgfag). Eksempler: Bachelor i datalogi kan optages med valgfag i Humanbiologi 15 ECTS. Med valgfag i Datalogi udbudt af DIKU, KU optages: > Bachelor i medicin > Bachelor i odontologi > Bachelor i folkesundhedsvidenskab > Bachelor i Medicinsk Teknologi fra DTU KU Software Development Denne kompetenceprofil sigter på at give den studerende solide kompetencer inden for systemudvikling forstået som den vifte af aktiviteter, der leder frem til softwareprodukter og informationssystemer, som er effektive, nyttige og tilfredsstillende for sine brugere, både i organisatorisk sammenhæng og i menneskers dagligliv. KU: Sammen optagelses krav som de øvrige kandidat specialiseringer. ITU: Ansøgninger, der indeholder dokumentation for opfyldelse af adgangskravene, gennemgår en helhedsvurdering bestående af en objektiv og en individuel vurdering. Den objektive vurdering baserer sig på karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse. Den individuelle vurdering baserer sig på ansøgerens relevante baggrund og motiverede ansøgning. Søger du ind på kandidatuddannelsen vægter den objektive vurdering 60% og den individuelle vurdering 40% i den samlede vurdering. KU ITU

14 IT & Business (e-business) Spil Kandidatlinjen IT & Business er et toårigt fuldtidsstudie, og som færdiguddannet kandidat i IT & Business får du titlen cand.it. i E-Business. På uddannelsen lærer du om, hvordan man forener forretning og it, f.eks. på nettet. Det kan både dreje sig om e-handel med en vare, markedsføring via elektroniske medier og om it-løsninger der har en mere generel forretningsmæssig værdi, som f.eks. vidensdeling eller udvikling af en it-baseret forretningsplan. Udbydes i samarbejde mellem ITU og CBS. Kandidatuddannelsen i Spil er til dig, der vil vide, hvordan computerspil fungerer, hvordan man designer dem, hvorfor folk spiller dem og hvordan de påvirker os socialt. Ansøgninger, der indeholder dokumentation for opfyldelse af adgangskravene, gennemgår en helhedsvurdering bestående af en objektiv og en individuel vurdering. Den objektive vurdering baserer sig på karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse. Den individuelle vurdering baserer sig på ansøgerens relevante baggrund og motiverede ansøgning. Søger du ind på kandidatuddannelsen vægter den objektive vurdering 60% og den individuelle vurdering 40% i den samlede vurdering ITU CBS ITU Digital design og kommunikation Kandidatlinjen Digital design og kommunikation giver dig en digital, tværfaglig og pragmatisk tilgang til design og kommunikation. Du lærer, hvordan digital kommunikation påvirker vores tilværelse, set ud fra en kulturel, teknisk og social vinkel. Samtidig kommer du til at arbejde med nye mediers betydning for kommunikation og samarbejde, og du lærer hvordan man kan tænke tekniske muligheder sammen med brugernes behov. Arbejdsmarkedet eftersøger medarbejdere med kompetencer til at designe digitale kommunikationsløsninger til forskellige målgrupper og platforme. På Digital design og kommunikation vil du lære metoder til at få budskabet til at brænde igennem, og du vil blandt andet designe innovative løsninger inden for områder som webformidling, mobile platforme, e-læring og sociale medier. ITU

15 Informationsvidenskab På kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab er samspillet mellem mennesker og informationsteknologien i højsædet. Du lærer, hvordan organisationer fungerer og hvordan du integrerer IT i virksomheder. Desuden lærer du, hvordan du gør kommunikationen bedre både internt og eksternt i virksomheder og organisationer, og hvordan du designer brugervenlige programmer. Der er forskellige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab afhængigt af hvilken linje du ønsker optagelse på. AU Der findes 3 linjer: En A-linje, en B-linje og en C-linje. A-linjen er for dig, der har en bachelor med Informationsvidenskab som grundfag (dvs. de første to år af din bachelor) På A-linjen har du mulighed for at sammensætte din uddannelse på en måde, som giver dig en individuel kompetenceprofil, som er brugbar ude i erhvervslivet og den offentlige sektor, hvor kandidater i Informationsvidenskab er efterspurgte. Det kunne for eksempel være inden for kommunikation, design og programmering af it-systemer, eller organisationsudvikling. Du kan også vælge at afprøve dine faglige kompetencer gennem et projektorienteret forløb dvs. praktikophold - i erhvervslivet. Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Informationsvidenskabs A-linje er en bestået bacheloruddannelse med Informationsvidenskab som grundfag. Fortsættes på næste side. B-linjen er for dig, der har en vilkårlig humanistisk bacheloruddannelse. Dog undtaget bachelorer med grundfag eller supplering i Informationsvidenskab eller Datalogi. Du har med kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab mulighed for at tilføre din bacheloruddannelse nye synsvinkler, teorier og metoder og dermed erhvervsrette din uddannelse. For eksempel inden for kommunikation, organisations- eller systemudvikling. Du kan også vælge at afprøve dine faglige kompetencer gennem et projektorienteret forløb dvs. praktikophold - i erhvervslivet. Adgangskravet til kandidatuddannelsens i Informationsvidenskabs B-linje er en bestået bacheloruddannelse i et humanistisk fag, der dog ikke må være grundfag eller suppleringsfag i Informationsvidenskab eller Datalogi.

16 Informationsvidenskab (fortsat) Herudover er der også en C-linje for studerende, der har tilvalg i Informationsvidenskab, og som ønsker at tage en kandidatuddannelse i Informationsvidenskab. Denne linje vil dog først blive oprettet fra efteråret På C-linjen har du ligesom på A-linjen mulighed for at sammensætte din uddannelse på en måde, som giver dig en individuel kompetenceprofil. På C-linjen er der et obligatorisk kursus på 1. semester og ellers er uddannelsen opbygget som A-linjen. C-linjen er et tilbud til studerende, som har læst bachelortilvalg i Informationsvidenskab, og som ønsker at gøre Informationsvidenskab til deres hovedfag dvs. at fortsætte på Informationsvidenskab. > Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i Informationsvidenskab. AU Information Management You will be capable of participating creatively in the management of information resources and information technology (IT). You will be taught how to utilize IT to make businesses as well as their services and products more attractive and competitive. You will learn how to create and manage new IT systems that support business goals and strategies. You will be able to participate in strategic planning, to formulate requirements for new IT systems and to implement such systems in businesses and organisations. Se hjemmeside for specifikke faglige og sproglige kompetencekrav. programmes/master/admissionportalforinternationalstudents/admissionrequirements/ AU IT Didaktisk Design Hvilken betydning har it for didaktik, læring og almen dannelse? Hvordan kan det pædagogiske potentiale i e-learning udnyttes? Hvordan kan it understøtte konceptet om livslang læring? Har du lyst til at gå i dybden med disse spørgsmål, er DPU s kandidatuddannelse i it-didaktisk design måske noget for dig. For at kunne blive optaget på Kandidatuddannelsen i itdidaktisk design skal du have en af følgende uddannelser: > Bachelor i humanistisk informatik, informationsvidenskab, pædagogik eller uddannelsesvidenskab. > Humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor med et tilvalg af it-faglige og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point. > Professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog. AU

17 Cand. IT: Kommunikation og organisation Kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver, der involverer kommunikations- og informationsteknologi i virksomheder og organisationer. Der lægges vægt på, at du som kandidat formår at inddrage både strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres. Samtidig sigter uddannelsen på at udvikle din evne til at indgå i projektsamarbejder, så at du er rustet til at påtage dig udviklings- og ledelsesmæssige opgaver og ansvar. Adgangskrav for it-bachelorer: For bachelorer med it-baggrund er der tilrettelagt et lettere tilpasset studieforløb. En it-baggrund kan f.eks. være beståelse af: > En bacheloruddannelse i datalogi. > En bacheloruddannelse i it. > En bachelor i informationsvidenskab. > En diplomingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi eller en anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger inden for programmering, systemudvikling og databaser er erhvervet. AU Informationsvidenskab (Humanistisk Informatik) Uddannelsen i Informationsvidenskab tager udgangspunkt i menneskers brug og omgang med informations- og kommunikationsteknologi (ikt). Den vægter relationen mellem menneske og it. Det kaldes også Human Centered Informatics. Derfor er de sider af it i fokus, som især drejer sig om, hvordan menneskers og organisationers kommunikation kan udvikles via it. Men også de vanskeligheder og begrænsninger, som kan ligge i teknologien på grund af dens formaliseringer. Adgangskrav til kandidatuddannelsen er en relevant bacheloruddannelse. En relevant bacheloruddannelse defineres som en bacheloruddannelse, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 45 ECTS-point inden for det informationsvidenskabelige fagområde (kommunikationsteori, videnskabs- og erkendelsesteori, ikt, lærings- og organisationsteori, programmeringsmetoder, design og menneske-maskine interaktion) eller hvor mindst 60 ECTS er sammenfaldende med bacheloruddannelsen i kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier. Ansøgere med en tilsvarende uddannelse kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. AAU

18 Interaktive Digitale Medier (Humanistisk Informatik) At de muliggør interaktivitet og åbner for nye måder at skabe oplevelser på og dermed nye måder, hvorpå der kan skabes samspil med såvel andre som med medieindhold eller medieprodukt. Analyse, udvikling og konstruktion af interaktive digitale medier er derfor i fokus. Uddannelsen har på nogle punkter lighedstræk med uddannelserne i Informationsvidenskab og Kommunikation Adgangskrav til kandidatuddannelsen er en relevant bacheloruddannelse. En relevant bacheloruddannelse defineres som en bacheloruddannelse, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 45 ECTS-point inden for det informationsvidenskabelige fagområde (kommunikationsteori, videnskabs- og erkendelsesteori, ikt, lærings- og organisationsteori, programmeringsmetoder, design og menneske-maskine interaktion) eller hvor mindst 60 ECTS er sammenfaldende med bacheloruddannelsen i kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier. Ansøgere med en tilsvarende uddannelse kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. AAU

19 Kommunikation (Humanistisk Informatik) (Også tilvalgsfag) På kandidatuddannelsen i Kommunikation er målet, at du som studerende skal kunne undersøge og udvikle kommunikations- og informationsindsatser, og at du samtidig skal kunne planlægge, iværksætte, varetage og evaluere sådanne i og fra private og offentlige virksomheder og organisationer. På kandidatuddannelsen i Kommunikation får du mulighed for at specialisere dig inden for dit særlige interessefelt. Uanset hvilken bacheloruddannelse du tidligere har gennemført, så har du helt sikkert en bestemt viden og nogle særlige interesser, som du kan konkretisere, videreudvikle og specialisere. Tilvalgsfag: Interpersonel kommunikation. For studerende fra andre uddannelser er det muligt at tage et 1-årigt tilvalgs- eller suppleringsfag i interpersonel kommunikation. Forløbet består af bacheloruddannelsens 5. og 6. semester. Tilvalgsfag: Medieformidlet organisationskommunikation. For studerende fra andre uddannelser er det muligt at tage et 1-årigt tilvalgs- eller suppleringsfag i Medieformidlet Organisationskommunikation. Forløbet består af bacheloruddannelsens 6. og kandidatuddannelsens 7. semester. Følgende bacheloruddannelser giver adgang: > Humanistisk Informatik (Interaktive Digitale Medier, Informationsvidenskab og Kommunikation) > Informatik > Flere sproguddannelser som f.eks. Tysk, Engelsk og International Virksomhedskommunikation Når du søger optagelse på tilvalgsfaget i Kommunikation, skal du være opmærksom på, at du opfylder adgangskravene. Generelt adgangskrav: > Du skal have bestået de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække > Specifikke adgangskrav: Ingen AAU Informationsarkitektur (engelsk), Cand. IT Information architects make technical possibilities fit the challenges of the use context. They know how to combine user driven innovation with solid knowledge of the affordances of content management systems and databases, and how to develop clear and penetrating concepts expressed in likeable and easy-to-understand interfaces. Admission requirement: A Bachelor degree which has led to substantial knowledge of language and/or communication, as well as fluency in English (All communication is in English). AAU

20 Informatik Efter du har bestået Bacheloruddannelsen i Informatik, kan du fortsætte på kandidatoverbygningen semester i Informatikuddannelsen er en højtspecialiseret uddannelse, der består af hhv. 2 semestre ved uddannelsen i Humanistisk Informatik og 2 semestre ved Institut for Datalogi. Ny studerende med adgangsgivende bacheloreksamen kan optages ved kandidatuddannelsen i Informatik. På 7-8. semester fortsætter du med at tilegne dig avanceret viden om brugssituationer, som moderne it indgår i. Der fokuseres særligt her på anvendelsen af it i arbejdssammenhænge og anvendelsen af it i massekommunikations og underholdningssammenhænge semester er et specialiseringsår, hvor du selv vælger dit specialiseringsemne og de kurser, du vil følge. Du får også tilknytning til en fast forskningsgruppe, som kan vejlede dig og sparre med dig om dit emne For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have bestået en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Ansøgere med en tilsvarende uddannelse kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. AAU Cand. IT Ledelse Cand.it. i it-ledelse er en 2-årig kandidatuddannelse målrettet samfundsvidenskabelige bachelorer. Uddannelsen udbydes gennem it-vest, der er et forsknings- og uddannelsessamarbejde om it. Cand.it. i it-ledelse har fokus på ledelse, forandring og udvikling af organisationer gennem dygtig anvendelse af it. Cand.it. i It-ledelse er primært designet til bachelorer med et begrænset kendskab til It, men som er optaget af, hvordan teknologien kan bruges til at gøre en positiv forskel. Det betyder, at Du har direkte adgang til uddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse i: > Erhvervsøkonomi (HA) > Informationsteknologi > Politik og Administration > Samfundsøkonomi/ Økonomi > Sociologi Studerende med en anden bacheloruddannelse vil, efter ansøgning til studienævnet, kunne optages efter en konkret faglig vurdering. AAU

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology)

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology) BILAG 2: Kandidatuddannelser Studieordninger for kandidatuddannelser i naturvidenskab og teknisk videnskab. Ordningerne er gældende for studerende, som optages sommeren 2005 eller senere. Teknisk IT -

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Studievejledningen Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6

Studievejledningen   Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2016 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Studievejledning Antal Antal pjecer jeg ønsker at bestille: Alternativer til Psykologi (september 2008)

Studievejledning Antal Antal pjecer jeg ønsker at bestille: Alternativer til Psykologi (september 2008) Studievejledning Antal Antal pjecer jeg ønsker at bestille: Alternativer til Psykologi (september 2008) Dimittendguiden 2015 Regler om optagelse og indskrivning ved Aalborg Universitet (2013) Studievejledningen

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7

Åbent Hus 2013. Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG Åbent Hus 2013 PROGRAM og oversigtskort Teknisk-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige uddannelser side 2-4 Samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser side 5-7 AALBORG

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Optagelse på kandidatuddannelsen i Spil (optagelse august 2018)

Optagelse på kandidatuddannelsen i Spil (optagelse august 2018) Optagelse på kandidatuddannelsen i Spil (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Spil skal du have en universitets-bacheloruddannelse eller en professions-bacheloruddannelse.

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING HVEM STUDERER SOFTWAREUDVIKLING? Verdens mest succesfulde virksomheder som Google og Apple er skabt af mennesker

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN SOFTWAREUDVIKLING. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN SOFTWAREUDVIKLING. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i SOFTWAREUDVIKLING itu.dk/bachelor BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING Som studerende på Softwareudvikling tager du de første skridt mod en fremtid, hvor du skaber

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 23. januar 2014 Vejledende minimumsbetingelser i 2014 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål Studieordning for masteruddannelse i it-ledelse, masteruddannelse i interaktionsdesign og masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

Studieretningsdag eng mat psyk - samf

Studieretningsdag eng mat psyk - samf Studieretningsdag eng mat psyk - samf Studievalgsvejleder Claus Lei Hansen Studieretning R Engelsk A og B På rigtig mange studier kommer man til at læse en del på engelsk. Så mange studier har Engelsk

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK Vores mål: Det bedste match SDU går nye veje. Fra optagelsesåret 2017 får du langt bedre mulighed for at sikre dig, at du vælger den rigtige uddannelse første gang. Vi udvider kvote 2 muligheden, så langt

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG Program Kandidatdag 2013 Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 Mød os på Kroghstræde 3 Humaniora Anvendt filosofi Culture, Communication and Globalization

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere