Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over offentlige IT-uddannelser"

Transkript

1 Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone) CMYK PANTONE RGB HEX FILNAVN djof_cmykneg_uncoated.eps (cmy djof_pmsneg_uncoated.eps (pant 100 / 75 / 00 / U 51 / 75 / B81 LOGO TIL BESTRØGET PAPIR / COATED Støttet af FILNAVN djof_cmyk_coated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_coated.eps (pantone) Ê 1,"* - Ê1 " i Ê ÕÀ «C Ã iê ` v ÀÊ,i} > Õ`Û } =P PU]LZ[LYLY P KPU MYLT[PK CMYK PANTONE RGB HEX 95 / 75 / 10 / C 51 / 75 / B81 FILNAVN djof_cmykneg_coated.eps (cmyk / djof_pmsneg_coated.eps (panton

2 Oversigt over offentlige IT-uddannelser, Danmark 2011 Flowdiagram Flowdiagrammet er en visualisering af de forskellige uddannelsesmuligheder den studerende har hele vejen igennem sit studieforløb. Samtidig er flowdiagrammet indholdsfortegnelse for oversigten, det vil sige, at du kan trykke på de enkelte uddannelsesstadier og blive ført direkte hen til det bestemte uddannelsesudbud. Ordinær uddannelse De ordinære uddannelser kan inddeles i to spor, hvor den ene vej begynder med en gymnasial uddannelse som udgangspunkt, og den anden vej begynder med en folkeskoleeksamen eller erhvervsuddannelse som udgangspunkt. Følger man først erhvervsuddannelsessporet, er der ikke stor mobilitet over til universitetssporet. Efteruddannelse Efteruddannelsesfag som f.eks. master eller diplom kan der søges om optagelse på efter min. 2 års erhvervserfaring. Masteruddannelse kræver min. en relevant bacheloruddannelse. Datamatikere har mulighed for at tage et forberedelseskursus, således at de kan søge om optagelse på IT-Master (IT-Vest). Diplom efteruddannelse udbydes i både erhvervsakademi- og universitetsregi, men er beregnet på erhvervsaktive som ikke har opnået en bachelorgrad. Alle uddannelserne stiller nogle specifikke krav til kompetencer indenfor matematik, fysik, sprog osv. Desuden skal studerende på kandidat, civilingeniør, master og diplom uddannelser have enten afsluttet en relevant bachelor-/ erhvervsakademiuddannelse eller have et vist antal ECTS point indenfor specifikke områder, for at blive optaget. Disse krav er ikke medtaget i diagrammet. NOTE: De stiplede linjer i flowdiagrammet er enkelte undtagelser i uddannelsesflowet på enkelte uddannelsesinstitutioner: RØD: IT-Universitetet. GRØN: IT-Vest. SORT: gældende på flere uddannelsesinstitutioner.

3 Gymnasial uddannelse: Stx, hhx, htx, hf Bachelorniveau Kandidatniveau Efteruddannelse Bachelor Kanditat Diplomingeniør Civilingeniør professionsbachelor overbygning Master Erhvervsadademi Kompetencevurderings/ opgardering Videregående Voksen Udd. Forberedelseskursus til IT-Master for Datamatiker (IT-Vest) Diplom ArbejdsMarkeds Uddannelse Realkompetencevurdering Folkeskole eksamen, 10. klasse, Erhvervsuddannelse

4 Bacheloruddannelse 180 ECTS (fuldtid) Der findes 26 bacheloruddannelser indenfor IT området. De generelle adgangskrav til optagelse på kvote 1: > Bestået studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf). > Stort set alle uddannelser stiller krav til enkelte fag og niveau f.eks.: dansk A, matematik A, engelsk B, fysik, kemi osv. Der er naturligvis også mulighed for at søge kvote 2: Har du særlige kvalifikationer, og har du ikke mulighed for at blive optaget via kvote 1 på dit gennemsnit, kan du søge optagelse via kvote 2. Pladserne i kvote 2 fordeles mellem ansøgere, hvis gennemsnit fra den adgangsgivende, gymnasiale eksamen er for lavt til at blive optaget i kvote 1, ansøgere med en udenlandsk eksamen og ansøgere med andre kvalifikationer end en adgangsgivende eksamen. Det er kun 10% af studiepladserne der udbydes som kvote 2. (bilag A) Oversigt over IT universitetsuddannelser bachelor/diplom Bachelor Uddannelser Uddannelse Kort beskrivelse Optagelseskrav Udbyder Datalogi Med en uddannelse i datalogi fra Aarhus Universitet bliver du rustet til at tage disse udfordringer op og får en it-uddannelse på højeste internationale niveau. Du vil lære at skabe it-systemer at designe og programmere og du vil lære at forstå, hvordan det hænger sammen med omgivelserne og kommende brugere. Datalogi handler om andet og mere end programmering. Du studerer områder så forskellige som anvendt matematik og udvikling af brugervenlige systemer, der er håndgribelige og relevante at anvende. Bacheloruddannelsens første studieår er fælles med bacheloruddannelsen i software, hvor du bl.a. får indblik i grundlæggende programmering, diskret matematik og projektarbejde. På semester kommer du bag kulisserne og får styr på det teoretiske grundlag for udvikling af software. Optagelseskrav på KU, AU, AAU, SDU: > Matematik A. > Dansk A. > Engelsk B. RUC humanistiskteknologisk basisstudie: Dansk A, Engelsk B, samt Matematik B. KU AU AAU SDU RUC RUC: Bachelormodulet handler om softwareudvikling og består i, at den studerende skal opnå de basale håndværksmæssige kompetencer indenfor datalogi. Modulet består af to kurser og et projekt. I projektet skal der planlægges, implementeres, afprøves og dokumenteres en middelstor programmeringsopgave.

5 Naturvidenskab og IT Naturvidenskab og it er en tværfaglig bacheloruddannelse med fokus på modellering, simulering, dataanalyse og visualisering. Uddannelsen kombinerer it og matematik med et tredje naturvidenskabeligt fag, f.eks. biologi, kemi, geografi etc. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Samt enten kemi B eller bioteknologi A. KU IT og sundhed Vil du være med til at: > Deltage i udvikling af nye undersøgelsesog behandlingsmetoder? > Hjælpe behandlere og patienter med at anvende nye teknologier? > Være med til at udvikle nye måder hvorpå patient og behandler kan kommunikere? > Være en del af fremtidens sundhedsvæsens udvikling? > Gøre en forskel i et globalt perspektiv? Specifikke adgangskrav er: Dansk A, engelsk B, matematik A, fysik B samt enten kemi B eller bioteknologi A. Alle fag skal være bestået. KU Kommunikation og IT Uddannelsen sætter fokus på nye mediers betydning for kommunikation, samarbejde og innovation. Kommunikation og it retter sig specielt mod to områder i den private sektor: 1. It- og medievirksomheder samt relaterede konsulent- og rådgivningsvirksomheder inden for blandt andet reklame og markedsføring. 2. Produktion, handel og service, herunder specielt human ressources og intern kommunikation. De specifikke adgangskrav er: > Dansk A > Matematik B > Engelsk B > Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A /fortsættersprog B) > Og enten historie B, > Idehistorie B eller samtidshistorie B. KU Global Business Informatics Uddannelsen har fokus på samspillet mellem mennesker, kultur, forretning og it, og du vil lære at designe løsninger, der støtter samarbejde, koordination og kommunikation mellem mennesker på tværs af virksomheder og kontinenter. > Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har engelsk på A-niveau). > Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har matematik på A-niveau). ITU

6 Digitale medier og design Når du læser digitale medier og design, skal du arbejde med kommunikation via digitale medier både teoretisk og praktisk. Du får indblik i, hvordan de digitale medier påvirker vores liv og samfund, og du skal lære at bruge teknologien som redskab til at kommunikere professionelt via digitale medier. > Dansk på A-niveau, ingen karakterkrav (dog skal faget være bestået). > Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har engelsk på A-niveau). > Matematik på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har matematik på A-niveau). ITU Softwareudvikling At læse til bachelor i softwareudvikling betyder, at du bliver skrap til at designe og programmere software, men også at du kommer til at arbejde med kommunikation, formidling og forretning. > Dansk på A-niveau, ingen karakterkrav (dog skal faget være bestået). > Engelsk på B-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset (karaktersnittet 6 er også et krav, hvis du har engelsk på A-niveau). > Matematik på A-niveau med mindst 6 i gennemsnit efter 7-trinsskalaen af de karakterer, der indgår i faget på eksamensbeviset. ITU Softwareteknologi På Softwareteknologi lærer du at bruge avanceret datalogi og moderne matematik til at udvikle nye it-løsninger, der spænder fra avancerede spilcomputere til intelligent patientovervågning. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C. > Dansk A. > Engelsk B. DTU IT Kommunikations teknologi Under uddannelsen lærer du, hvordan internettet og andre kommunikationsnetværk fungerer, hvordan billeder og lyd komprimeres, så informationen overføres hurtigere, og hvordan man udvikler avanceret software, der er afgørende for moderne it og kommunikationssystemer. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C. > Dansk A. > Engelsk B. DTU

7 Matematik og teknologi På bacheloruddannelsen bliver du indført i matematikkens grundlæggende områder og anvendelser. Du får indblik i algoritmer og computerbaserede løsninger af store beregningsopgaver. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C. > Dansk A. > Engelsk B. DTU IT Uddannelsen kombinerer et solidt datalogisk fundament med centrale kompetencer inden for interaktionsteknologi, produktdesign og forretningsforståelse. Hvad kommer til at kendetegne de næste generationer af mobiltelefoner? Hvordan integreres GPS og webtjenester og nye interaktionsformer i fremtidens produkter, og hvad betyder det for den måde vi anvender og målretter nye produkter? Mange nye produkter med it er karakteriseret ved at de har et fysisk design og en interaktion der er væsentligt forskellig fra en traditionel computer. > Matematik A. > Dansk A. > Engelsk B. AU Informatik Få en uddannelse, der både lærer dig at arbejde med computeren som teknologi og kommunikationsmiddel. Informatikuddannelsen giver dig en viden, der sikrer dig en vigtig plads som brobygger mellem it-teknologien og de mennesker, der bruger den. Du lærer at udvikle og programmere it-systemer professionelt samtidig med, at du analyserer designet og brugen af multimedier, internet og kommunikationsteknologi. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik B. > RUC: Matematik B. AAU RUC Humanistisk Informatik Som studerende optages du på det fællesfaglige forløb Humanistisk Informatik, der strækker sig over fire semestre (svarende til to år). Herefter skal du vælge en af de tre specialiseringsretninger i enten Kommunikation, Informationsvidenskab eller Interaktive Digitale Medier, der læses i yderligere to semestre (svarende til et år). Derved opnår du bachelorgraden i en af disse specialiseringsretninger. Efter bestået bacheloruddannelse kan du enten vælge at søge ud i erhvervslivet, eller du kan vælge at læse videre på den 2-årige kandidatuddannelse. > Dansk A. > Engelsk B. > Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B. > Yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau hvis det er fortsættersprog. AAU

8 IT, Communication and New Media Vælger du at uddanne dig i IT, Communication and New Media i, kan du være med til at opdyrke de mange nye muligheder, og du vil få en meget attraktiv kompetenceprofil. Du får mulighed for at arbejde med de avancerede kommunikationsteknologier og applikationer, som er grundlaget for fremtidens Internet, mobiltelefoner og broadcast platforme (radio & TV). Du opnår en dybtgående forståelse af teknologierne og deres potentiale og du lærer at omsætte denne viden til innovative tjenester, applikationer og løsninger, der retter sig mod konkrete behov i hverdagen. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi A. AAU NB: Undervisning og eksamen er på engelsk IT og Datamanagement På bacheloruddannelsen i IT & Datamanagement kobler man traditionelle datalogiske discipliner som programmering, databaser og algoritmer med virksomhedsøkonomi, IT-strategi, e-business, kommunikation og organisation fra handelsområdet. Dermed får du en profil, der helt unikt kombinerer en specialiseret IT-viden om databaser med en solid forståelse for økonomi, virksomheder og det marked, de bevæger sig i. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. SDU HA.(it) It-projektleder, forandringsleder, it-arkitekt, it-iværksætter, webudvikler, netværksarkitekt. Det er blot nogle af de mange jobmuligheder som HA(it.)- studiets unikke kombination af systemudvikling, økonomi, organisation og ledelse lægger op til. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik B. samt enten Historie B, International Økonomi B, Samfundsfag B, Idéhistorie B eller Samtidshistorie B. CBS AU SDU Civilingeniør i Elektronik og IT (bachelor) Som Elektronikingeniør på Aalborg Universitet får en internationalt anerkendt, forskningsbaseret elektronikingeniør-uddannelse, hvor dine muligheder er mange og alsidige. Ikke mindst på grund af Aalborg Universitets position som Danmarks største inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi A. AAU Elektronik og Datateknik, Civilingeniør i Pålidelige Automatiseringssystemer (bachelor) På uddannelsen til civilingeniør i Pålidelige Automatiseringssystmer arbejder du med udvikling og implementering af pålidelige automatiseringssystemer til industrien. Selve uddannelsen inddrager pålidelighedskrav til både software og hardware og forener dermed den tekniske/teoretiske side med den praktiske. > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi. AAU

9 Software civilingeniør (bachelor) Er du fascineret af computerens muligheder og udfordringer, og vil du være med til at udvikle fremtidens software? Som studerende i software er du med til at skabe fremtiden og designe de ting som andre i første omgang ikke forstår, men hvor det efter nogle år bliver noget alle bruger. Tænk bare på fx homebanking, 4G telefoni, GPS og meget mere. Uddannelsen i software lærer dig at udvikle software med fokus på forretningsmæssige og tekniske forhold. Det betyder at du kommer til at arbejde med alle typer af softwareløsninger, fx til mobiltelefoner, spil, forretnings- eller netværksapplikationer. Som softwareingeniør kommer du til at beherske alle programmeringssprog, databaseteknologi, netværksteknologi, adaptiv teknologi og teknologi til understøttelse af menneske-maskine interaktion. > Bestået adgangsgivende eksamen (stx, hf, htx, hhx, Adgangskursus eller tilsvarende). > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. AAU Sundhedsteknologi (bachelor) Kroppen er kemisk, men ikke kun kemi. Kroppen er elektrisk, men ikke kun elektrisk. Kroppen er mekanisk, men ikke kun mekanik. Den traditionelle opdeling af teknologien, vi kender, passer ikke på kroppen. Det aspekt hører med til uddannelsen i Sundhedsteknologi. Teknologi, der hjælper! Vil du designe hjælpemidler og udvikle avanceret udstyr til brug på sygehusene og i resten af sundhedssektoren, der i sidste ende kan redde liv? Vil du kombinere din sans for teknologi, computere og matematik med din interesse for medicin og mennesker? Kan du svare ja, så er Sundhedsteknologi en uddannelse for dig. Sundhedsteknologi er en ingeniøruddannelse, der kombinerer ingeniørfag med viden om biologi og medicin. Det giver sundhedsteknologiingeniører en spændende tværfaglig baggrund for at kunne samarbejde med læger, indføre og udvikle ny teknologi på sygehusene og forske i nye metoder til forbedring af diagnose og behandling. Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer: > Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende). > Dansk A. > Engelsk B. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi A. AAU

10 Diplomingeniør 3 1/2 år På diplomingeniørstudiet har du forskellige muligheder for at specialisere dig inden for et bestemt område. Som diplomingeniør kan du gå direkte ud og arbejde, eller du kan læse videre til civilingeniør, hvilket tager yderligere to år. Diplomingeniør IT Diplomingeniør Studiet omfatter således både datalogi og softwareudvikling samt elektronik og indlejrede systemer, hvor en eller flere computere er indbygget i et enkelt apparat i mobiltelefoner, mikrobølgeovne, biler og en hel masse andre ting, som du kender fra hverdagen. > Matematik A. > Fysik B. DTU Diplomingeniør i informationsog kommunikationsteknologi Som diplomingeniør i informations- og kommunikationsteknologi (IKT) bliver du i stand til at udvikle og designe software til de elektroniske apparater og systemer, vi omgiver os med i dagligdagen. Du lærer også at udvikle softwaresystemer, som får alt lige fra avanceret hospitalsudstyr til industrielle produktionsanlæg til at virke efter hensigten. > Matematik A. > Fysik B. AU Electronic Design Engineer Uddannelsen er på engelsk, og du kommer til at arbejde med områder som: Elektronikdesign, softwaredesign, mikroprocessorteknik, digital signalbehandling, EMC, web-teknologi, netværk, operativsystemer, datakommunikation, interaktion mellem mennesker og maskiner og ASIC-design. Da uddannelsen i høj grad beskæftiger sig med design og udvikling, bliver du i stand til at designe en lang række ting som: Fremtidens software og elektronik, systemer til energioptimering og vedvarende energi, systemer til fremtidens hus og brugervenlige systemer. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller Bioteknologi A. AU Diplomingeniør i Datateknik og IT Hvis du har lyst til at arbejde med robotter, satellitter, Internet, netværk og andre komplekse systemer i et miljø, hvor der fokuseres på udvikling af nye teknologier og services, så er uddannelsen i Internetteknologier og computersystemer noget for dig. > Matematik A. > Fysik B. AAU Diplomingeniør i Elektronik og Datateknik Vil du arbejde med at udvikle elektronik og software og skabe systemer og produkter, så er Aalborg Universitet Esbjerg det helt rigtige sted for dig. > Matematik A. > Fysik B. > Kemi C eller bioteknologi A. AAU Diplomingeniør i Informationsog Kommunikationsteknologi Som diplomingeniør i Informations- og Kommunikationsteknologi kan du sikre bankers it-systemer eller udvikle elektroniske patientjournaler til hospitaler. Eller være projektleder på udviklingen af motorstyring til biler. Alm. Betingelser desuden mulighed ved bestået: > Maskinmestereksamen. > Skibsførereksamen. Herudover skal du have: > Matematik A. > Fysik B. SDU

11 Kandidatuddannelse 120 ECTS (fuldtid) Efter bestået bachelorgrad kan der ansøges om optag på kandidatuddannelse, de enkelte kandidatuddannelser stiller en række specifikke krav til beståede bachelorgrad eller beståede enkelt fag. Disse krav kan findes på det enkelte institut/fags hjemmeside. Der er yderligere mulighed for at søge dispensation fra de specifikke krav, her tages der hensyn til den enkelte ansøgers begrundelse og motivation. (bilag B) Oversigt over IT universitetsuddannelser Kandidatuddannelser / Civilingeniør Uddannelse Kort beskrivelse Optagelseskrav Datalogi Den 2-årige kandidatoverbygning på Datalogi giver flere valgmuligheder, idet du kan vælge mellem at lave speciale på sidste eller næstsidste studieår. Det valg giver dig store muligheder for at dreje din kompetence i den retning, som du ønsker. Du træffer valget sent i uddannelsen, hvor du har det bedste overblik over konsekvenserne af dit valg. For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have bestået en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Ansøgere med en tilsvarende uddannelse kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. KU AAD SDU Digital Interactive Entertainment (DIE) Computer Science Innovation Tilgængelig fra september 2011 Computational and Mathematical Modeling Digital interactive entertainment is about creating interactive applications for end-users or creating the tools (middle-ware/engines) for creating the interactive applications. Good programming skills, good ability to work together, and the ability to find creative solutions that work are at the core of the specialization. Computer Science Innovation (CSI) profilen handler om at bygge bro mellem datalogisk viden og de kompetencer, der kan udnytte de voksende markeder, hvor nye computer-baserede innovationer er under udvikling. Der er en stigende efterspørgsel efter kandidater, der besidder både de tekniske og de innovative kompetencer, der kræves til at udvikle og flytte nye computer-baserede teknologier, produkter og serviceydelser på markedet. Uddannelsen sætter fokus på at lave modeller af problemer og/eller applikationer med basis i målte fysiske observationer eller naturlove. Eksempelvis måledata fra billeder, film, medicinske data, satellitter, diverse animationer og modeller med basis i Newtons lov, m.v. Kandidater med denne kompetenceprofil vil opnå et fundamentalt kendskab til beregningsmodeller og programmeringssprog. De vil kunne forstå selve programmet samt hele det anvendte programmeringssprog som objekter, der kan designes, analyseres og struktureres til korrekt og sikker anvendelse. > Courses within the field of programming equal to a minimum of 15 ECTS. > Courses within the field of computer architecture equal to a minimum of 7,5 ECTS, and > courses within the field of data processing or discrete mathematics or linear algebra equal to a minimum of 7,5 ECTS. > Courses within the field of programming must have covered at least two different programming paradigms, of which one must be imperative or object oriented and the other must be outside this category. KU KU KU

12 Programming Languages and Systems Algorithms and data structures Tilgængelig fra september 2011 Graduates with a PLS competence profile have knowledge of fundamental models of computing, their expressiveness and limitations, and how to capture them as (fundamental) programming languages. They understand both programs and whole programming languages as objects of study that can be designed, analyzed and manipulated so as to guarantee correctness, efficiency and language-based security. They know how to implement programming languages efficiently on modern computer architectures, how to express their semantics with mathematical precision, and how to operationalize logical and mathematical methods to process programs for various purposes with safe and predictable results. Kandidaterne med denne kompetenceprofil vil have indgående kendskab til fundamentale algoritmer og datastrukturer som kan benyttes i forbindelse med mange forskellige problemstillinger. De vil være i stand til at argumentere for korrekthed og kompleksitet af algoritmer. De vil have kendskab til generelle algoritmiske paradigmer og vil dermed være i stand til at designe algoritmer og anvende datastrukturer på nye problemer. > Courses within the field of programming equal to a minimum of 15 ECTS. > Courses within the field of computer architecture equal to a minimum of 7,5 ECTS, and > courses within the field of data processing or discrete mathematics or linear algebra equal to a minimum of 7,5 ECTS. > Courses within the field of programming must have covered at least two different programming paradigms, of which one must be imperative or object oriented and the other must be outside this category. KU KU It and cognition How do we learn from our experiences? What is the relationship between language, images and thoughts? How are concepts represented in the brain? These are examples of problems in the field of cognitive research. In addition, there is the question of whether it is possible to develop models of cognitive processes and use them in computer programmes that simulate human behaviour. In other words: can one reproduce consciousness in a robot? IT and Cognition is an interdisciplinary Master s programme that spans three disciplines: psychology, computer science and language technology. The programme will help you build up an understanding of human beings cognitive abilities and give you the IT skills to explore cognitive processes and develop innovative technology. To be admitted to the IT and Cognition Master s programme you must have a Bachelor s degree. 25 students are admitted to IT and Cognition each year. If the number of qualified applicants exceeds the number of vacant slots, the study board will make a list of applicants in order of priority, and the students at the top of the list will be admitted. The most important factors in the department s decisions are the reasons the applicants give for applying, then the academic relevance of their Bachelor programmes and other educational and professional experience. KU

13 IT og Sundhed Interesseret i Sundhed, sygdom og teknologi, være med til at udvikle fremtidens patientbehandling og vil du hjælpe dem der hjælper andre? Hvis du kan svare ja så er It & sundhed en uddannelse for dig. Hvorfor skal du studere It og sundhed? Fremtiden rummer: > Undersøgelse og behandling i hospitalsafdelinger bliver i højere grad baseret på teknologi. > Patienter vil få større indsigt i og deltage i egen behandling bl.a fra hjemmet via internet. > Nye skræddersyede behandlinger ud fra kendskab til gener og proteiner. > Øget sikring af behandling ved ny anvendelse af sundhedsvæsenets databaser og elektroniske patientjournaler. Bachelorgrad i it og sundhed eller anden sundhedsvidenskabelig eller datalogisk bachelor eksamen fra universitet med fagene datalogi og humanbiologi (evt. som valgfag). Eksempler: Bachelor i datalogi kan optages med valgfag i Humanbiologi 15 ECTS. Med valgfag i Datalogi udbudt af DIKU, KU optages: > Bachelor i medicin > Bachelor i odontologi > Bachelor i folkesundhedsvidenskab > Bachelor i Medicinsk Teknologi fra DTU KU Software Development Denne kompetenceprofil sigter på at give den studerende solide kompetencer inden for systemudvikling forstået som den vifte af aktiviteter, der leder frem til softwareprodukter og informationssystemer, som er effektive, nyttige og tilfredsstillende for sine brugere, både i organisatorisk sammenhæng og i menneskers dagligliv. KU: Sammen optagelses krav som de øvrige kandidat specialiseringer. ITU: Ansøgninger, der indeholder dokumentation for opfyldelse af adgangskravene, gennemgår en helhedsvurdering bestående af en objektiv og en individuel vurdering. Den objektive vurdering baserer sig på karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse. Den individuelle vurdering baserer sig på ansøgerens relevante baggrund og motiverede ansøgning. Søger du ind på kandidatuddannelsen vægter den objektive vurdering 60% og den individuelle vurdering 40% i den samlede vurdering. KU ITU

14 IT & Business (e-business) Spil Kandidatlinjen IT & Business er et toårigt fuldtidsstudie, og som færdiguddannet kandidat i IT & Business får du titlen cand.it. i E-Business. På uddannelsen lærer du om, hvordan man forener forretning og it, f.eks. på nettet. Det kan både dreje sig om e-handel med en vare, markedsføring via elektroniske medier og om it-løsninger der har en mere generel forretningsmæssig værdi, som f.eks. vidensdeling eller udvikling af en it-baseret forretningsplan. Udbydes i samarbejde mellem ITU og CBS. Kandidatuddannelsen i Spil er til dig, der vil vide, hvordan computerspil fungerer, hvordan man designer dem, hvorfor folk spiller dem og hvordan de påvirker os socialt. Ansøgninger, der indeholder dokumentation for opfyldelse af adgangskravene, gennemgår en helhedsvurdering bestående af en objektiv og en individuel vurdering. Den objektive vurdering baserer sig på karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse. Den individuelle vurdering baserer sig på ansøgerens relevante baggrund og motiverede ansøgning. Søger du ind på kandidatuddannelsen vægter den objektive vurdering 60% og den individuelle vurdering 40% i den samlede vurdering ITU CBS ITU Digital design og kommunikation Kandidatlinjen Digital design og kommunikation giver dig en digital, tværfaglig og pragmatisk tilgang til design og kommunikation. Du lærer, hvordan digital kommunikation påvirker vores tilværelse, set ud fra en kulturel, teknisk og social vinkel. Samtidig kommer du til at arbejde med nye mediers betydning for kommunikation og samarbejde, og du lærer hvordan man kan tænke tekniske muligheder sammen med brugernes behov. Arbejdsmarkedet eftersøger medarbejdere med kompetencer til at designe digitale kommunikationsløsninger til forskellige målgrupper og platforme. På Digital design og kommunikation vil du lære metoder til at få budskabet til at brænde igennem, og du vil blandt andet designe innovative løsninger inden for områder som webformidling, mobile platforme, e-læring og sociale medier. ITU

15 Informationsvidenskab På kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab er samspillet mellem mennesker og informationsteknologien i højsædet. Du lærer, hvordan organisationer fungerer og hvordan du integrerer IT i virksomheder. Desuden lærer du, hvordan du gør kommunikationen bedre både internt og eksternt i virksomheder og organisationer, og hvordan du designer brugervenlige programmer. Der er forskellige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab afhængigt af hvilken linje du ønsker optagelse på. AU Der findes 3 linjer: En A-linje, en B-linje og en C-linje. A-linjen er for dig, der har en bachelor med Informationsvidenskab som grundfag (dvs. de første to år af din bachelor) På A-linjen har du mulighed for at sammensætte din uddannelse på en måde, som giver dig en individuel kompetenceprofil, som er brugbar ude i erhvervslivet og den offentlige sektor, hvor kandidater i Informationsvidenskab er efterspurgte. Det kunne for eksempel være inden for kommunikation, design og programmering af it-systemer, eller organisationsudvikling. Du kan også vælge at afprøve dine faglige kompetencer gennem et projektorienteret forløb dvs. praktikophold - i erhvervslivet. Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Informationsvidenskabs A-linje er en bestået bacheloruddannelse med Informationsvidenskab som grundfag. Fortsættes på næste side. B-linjen er for dig, der har en vilkårlig humanistisk bacheloruddannelse. Dog undtaget bachelorer med grundfag eller supplering i Informationsvidenskab eller Datalogi. Du har med kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab mulighed for at tilføre din bacheloruddannelse nye synsvinkler, teorier og metoder og dermed erhvervsrette din uddannelse. For eksempel inden for kommunikation, organisations- eller systemudvikling. Du kan også vælge at afprøve dine faglige kompetencer gennem et projektorienteret forløb dvs. praktikophold - i erhvervslivet. Adgangskravet til kandidatuddannelsens i Informationsvidenskabs B-linje er en bestået bacheloruddannelse i et humanistisk fag, der dog ikke må være grundfag eller suppleringsfag i Informationsvidenskab eller Datalogi.

16 Informationsvidenskab (fortsat) Herudover er der også en C-linje for studerende, der har tilvalg i Informationsvidenskab, og som ønsker at tage en kandidatuddannelse i Informationsvidenskab. Denne linje vil dog først blive oprettet fra efteråret På C-linjen har du ligesom på A-linjen mulighed for at sammensætte din uddannelse på en måde, som giver dig en individuel kompetenceprofil. På C-linjen er der et obligatorisk kursus på 1. semester og ellers er uddannelsen opbygget som A-linjen. C-linjen er et tilbud til studerende, som har læst bachelortilvalg i Informationsvidenskab, og som ønsker at gøre Informationsvidenskab til deres hovedfag dvs. at fortsætte på Informationsvidenskab. > Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse med bachelortilvalg (45 ECTS) i Informationsvidenskab. AU Information Management You will be capable of participating creatively in the management of information resources and information technology (IT). You will be taught how to utilize IT to make businesses as well as their services and products more attractive and competitive. You will learn how to create and manage new IT systems that support business goals and strategies. You will be able to participate in strategic planning, to formulate requirements for new IT systems and to implement such systems in businesses and organisations. Se hjemmeside for specifikke faglige og sproglige kompetencekrav. programmes/master/admissionportalforinternationalstudents/admissionrequirements/ AU IT Didaktisk Design Hvilken betydning har it for didaktik, læring og almen dannelse? Hvordan kan det pædagogiske potentiale i e-learning udnyttes? Hvordan kan it understøtte konceptet om livslang læring? Har du lyst til at gå i dybden med disse spørgsmål, er DPU s kandidatuddannelse i it-didaktisk design måske noget for dig. For at kunne blive optaget på Kandidatuddannelsen i itdidaktisk design skal du have en af følgende uddannelser: > Bachelor i humanistisk informatik, informationsvidenskab, pædagogik eller uddannelsesvidenskab. > Humanistisk eller samfundsvidenskabelig bachelor med et tilvalg af it-faglige og/eller pædagogiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point. > Professionsbachelor som folkeskolelærer eller pædagog. AU

17 Cand. IT: Kommunikation og organisation Kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation kvalificerer dig til at løse krævende tekniske, udviklings- og ledelsesmæssige opgaver, der involverer kommunikations- og informationsteknologi i virksomheder og organisationer. Der lægges vægt på, at du som kandidat formår at inddrage både strategiske, kommunikationsmæssige og organisatoriske aspekter, når nye it-systemer skal udvikles og implementeres. Samtidig sigter uddannelsen på at udvikle din evne til at indgå i projektsamarbejder, så at du er rustet til at påtage dig udviklings- og ledelsesmæssige opgaver og ansvar. Adgangskrav for it-bachelorer: For bachelorer med it-baggrund er der tilrettelagt et lettere tilpasset studieforløb. En it-baggrund kan f.eks. være beståelse af: > En bacheloruddannelse i datalogi. > En bacheloruddannelse i it. > En bachelor i informationsvidenskab. > En diplomingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi eller en anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger inden for programmering, systemudvikling og databaser er erhvervet. AU Informationsvidenskab (Humanistisk Informatik) Uddannelsen i Informationsvidenskab tager udgangspunkt i menneskers brug og omgang med informations- og kommunikationsteknologi (ikt). Den vægter relationen mellem menneske og it. Det kaldes også Human Centered Informatics. Derfor er de sider af it i fokus, som især drejer sig om, hvordan menneskers og organisationers kommunikation kan udvikles via it. Men også de vanskeligheder og begrænsninger, som kan ligge i teknologien på grund af dens formaliseringer. Adgangskrav til kandidatuddannelsen er en relevant bacheloruddannelse. En relevant bacheloruddannelse defineres som en bacheloruddannelse, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 45 ECTS-point inden for det informationsvidenskabelige fagområde (kommunikationsteori, videnskabs- og erkendelsesteori, ikt, lærings- og organisationsteori, programmeringsmetoder, design og menneske-maskine interaktion) eller hvor mindst 60 ECTS er sammenfaldende med bacheloruddannelsen i kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier. Ansøgere med en tilsvarende uddannelse kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. AAU

18 Interaktive Digitale Medier (Humanistisk Informatik) At de muliggør interaktivitet og åbner for nye måder at skabe oplevelser på og dermed nye måder, hvorpå der kan skabes samspil med såvel andre som med medieindhold eller medieprodukt. Analyse, udvikling og konstruktion af interaktive digitale medier er derfor i fokus. Uddannelsen har på nogle punkter lighedstræk med uddannelserne i Informationsvidenskab og Kommunikation Adgangskrav til kandidatuddannelsen er en relevant bacheloruddannelse. En relevant bacheloruddannelse defineres som en bacheloruddannelse, hvis centrale fagområder giver kompetence i et omfang svarende til mindst 45 ECTS-point inden for det informationsvidenskabelige fagområde (kommunikationsteori, videnskabs- og erkendelsesteori, ikt, lærings- og organisationsteori, programmeringsmetoder, design og menneske-maskine interaktion) eller hvor mindst 60 ECTS er sammenfaldende med bacheloruddannelsen i kommunikation, informationsvidenskab eller interaktive digitale medier. Ansøgere med en tilsvarende uddannelse kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. AAU

19 Kommunikation (Humanistisk Informatik) (Også tilvalgsfag) På kandidatuddannelsen i Kommunikation er målet, at du som studerende skal kunne undersøge og udvikle kommunikations- og informationsindsatser, og at du samtidig skal kunne planlægge, iværksætte, varetage og evaluere sådanne i og fra private og offentlige virksomheder og organisationer. På kandidatuddannelsen i Kommunikation får du mulighed for at specialisere dig inden for dit særlige interessefelt. Uanset hvilken bacheloruddannelse du tidligere har gennemført, så har du helt sikkert en bestemt viden og nogle særlige interesser, som du kan konkretisere, videreudvikle og specialisere. Tilvalgsfag: Interpersonel kommunikation. For studerende fra andre uddannelser er det muligt at tage et 1-årigt tilvalgs- eller suppleringsfag i interpersonel kommunikation. Forløbet består af bacheloruddannelsens 5. og 6. semester. Tilvalgsfag: Medieformidlet organisationskommunikation. For studerende fra andre uddannelser er det muligt at tage et 1-årigt tilvalgs- eller suppleringsfag i Medieformidlet Organisationskommunikation. Forløbet består af bacheloruddannelsens 6. og kandidatuddannelsens 7. semester. Følgende bacheloruddannelser giver adgang: > Humanistisk Informatik (Interaktive Digitale Medier, Informationsvidenskab og Kommunikation) > Informatik > Flere sproguddannelser som f.eks. Tysk, Engelsk og International Virksomhedskommunikation Når du søger optagelse på tilvalgsfaget i Kommunikation, skal du være opmærksom på, at du opfylder adgangskravene. Generelt adgangskrav: > Du skal have bestået de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække > Specifikke adgangskrav: Ingen AAU Informationsarkitektur (engelsk), Cand. IT Information architects make technical possibilities fit the challenges of the use context. They know how to combine user driven innovation with solid knowledge of the affordances of content management systems and databases, and how to develop clear and penetrating concepts expressed in likeable and easy-to-understand interfaces. Admission requirement: A Bachelor degree which has led to substantial knowledge of language and/or communication, as well as fluency in English (All communication is in English). AAU

20 Informatik Efter du har bestået Bacheloruddannelsen i Informatik, kan du fortsætte på kandidatoverbygningen semester i Informatikuddannelsen er en højtspecialiseret uddannelse, der består af hhv. 2 semestre ved uddannelsen i Humanistisk Informatik og 2 semestre ved Institut for Datalogi. Ny studerende med adgangsgivende bacheloreksamen kan optages ved kandidatuddannelsen i Informatik. På 7-8. semester fortsætter du med at tilegne dig avanceret viden om brugssituationer, som moderne it indgår i. Der fokuseres særligt her på anvendelsen af it i arbejdssammenhænge og anvendelsen af it i massekommunikations og underholdningssammenhænge semester er et specialiseringsår, hvor du selv vælger dit specialiseringsemne og de kurser, du vil følge. Du får også tilknytning til en fast forskningsgruppe, som kan vejlede dig og sparre med dig om dit emne For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have bestået en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Ansøgere med en tilsvarende uddannelse kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. AAU Cand. IT Ledelse Cand.it. i it-ledelse er en 2-årig kandidatuddannelse målrettet samfundsvidenskabelige bachelorer. Uddannelsen udbydes gennem it-vest, der er et forsknings- og uddannelsessamarbejde om it. Cand.it. i it-ledelse har fokus på ledelse, forandring og udvikling af organisationer gennem dygtig anvendelse af it. Cand.it. i It-ledelse er primært designet til bachelorer med et begrænset kendskab til It, men som er optaget af, hvordan teknologien kan bruges til at gøre en positiv forskel. Det betyder, at Du har direkte adgang til uddannelsen, hvis du har en bacheloruddannelse i: > Erhvervsøkonomi (HA) > Informationsteknologi > Politik og Administration > Samfundsøkonomi/ Økonomi > Sociologi Studerende med en anden bacheloruddannelse vil, efter ansøgning til studienævnet, kunne optages efter en konkret faglig vurdering. AAU

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Elektronik og IT Studieordning for Bacheloruddannelsen i Produkt- og Designpsykologi Aalborg Universitet 2011 Uddannelsen udbydes i Aalborg Forord:

Læs mere

Juni 2013. Baselinestudie, Projekt Viden i Udvikling. Udarbejdet af DAMVAD

Juni 2013. Baselinestudie, Projekt Viden i Udvikling. Udarbejdet af DAMVAD Juni 2013 Baselinestudie, Projekt Viden i Udvikling Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed Et Fælles Løft Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed 15. februar 2008 Indhold Resumé...3 Indledning...5 Hvad er udfordringerne?...6 Strategiens

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling

Tag en bid af praksis. Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Tag en bid af praksis Pædagogisk værktøj til entreprenørskabsundervisning i praksis indenfor informationsvidenskab og kulturformidling Af Hans Elbeshausen, Agnete Lunddahl Jensen og Ragnhild Riis Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER En inspirationsguide til videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med digitale læringsteknologier INDHOLD Denne publikation er tænkt

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere