Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune"

Transkript

1 Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL RETNINGSLINIER VEDR. OPFØRELSE -TILBYGNING - ELLER OMBYGNING AF KOLONIHAVEHUSE - UDHUSE SAMT OVERDÆKKEDE TERRASSER. FØR påbegyndelse AF BYGGERI: BYGGEANSØGNINGEN skal være påtegnet og underskrevet af haveforeningens formand, som også udlevere byggeansøgningsskemaet hvorefter tilladelse gives af:

2 KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS. BYGGETEGNINGER / SITUATIONSPLAN SAMT MATERIALEBESKRIVELSE skal afleveres i et eksemplar i A4 format. BYGNINGSTEGNINGEN: Skal vise en grundplan, et snit 4 facader samt være påført mål af bygningen, samt mål fra bebyggelsen til skel. SITUATIONSPLAN: Skal være påtegnet de bygninger der ønskes opført, samt markering af havelågens pladsering, plus evt. eksisterende bygninger, det samme er gældende ved om - og tilbygninger. Det er bestyrelsens pligt at følge byggeriet under opførelsen. Byggefristen er indeværende kalenderår + 2 år. Byggeri der ikke er udført i henhold til tilladelse kan ikke godkendes og deraf heller ikke prisansættes, men kan medføre opsigelse af lejemålet. I HENHOLD TIL LEJEKONTRAKT MED ÅRHUS KOMMUNE: Hver lod må bebygges med 10% af havens areal dog max 40 m 2, inkl. udhus, bebyggelserne opmåles på ydervæggene. Bebyggelsen skal være placeret i den bagerste halvdel af haven. Bebyggelsen skal være opført i træ, med fast tag, der ikke må være blank el. reflekterende. Udhuset kan være fritliggende, men kan også være sammmenbygget med hovedhuset. Endvidere kan udhuset være en del af hovedhuset men har så selvstændig indgang udefra. Ingen bygning må være højere end 4,00 m over normal terræn. (ved tvivl måles terræn fra midt bygning). Ingen bygning må opføres nærmere skellet mellem 2 lodder end 2,50 m, ligesom afstanden fra det lejede (haveforeningens skel) til offentlige område skal være mindst 3,50 m. afstanden måles fra bebyggelsens væg til midt hækrod. Derudover må der opføres en overdækket terrasse på max 15 m 2. Terrassen opmåles på det overdækkede gulv areal. Dog hvis man har ældre bygninger fra før 2. april 1978 på tilsammen 55 m 2, kan man ikke få tilladelse til terrasse da kvoten på i alt 55 m 2 er opbrugt. Der må ikke forefindes kælder- tagterrasse eller lignende.

3 VEDRØRENDE RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGGERI. Der må renoveres en side af gangen. Hvis hele bygningen rives ned og renoveres på en gang, er det en ny bygning der bliver opført. Da skal der ansøges og indsendes tegninger samt ansøgningsskema for en byggetilladelse. TERRASSEN: Skal være sammenbygget med hovedhuset og omgivet af højest 2 fulde vægge, hvoraf huset udgør 1 eller 2 af de fulde vægge, og 1 eller 2 læmure / læskærme i brystningshøjde - 1,2 m. Terrassen må vejrligsikres med løse aftagelige vinduer, vinduerne skal kunne tages af uden brug af værktøj. Terrassens tag må gerne have klare plader eller thermotag. UDHÆNG: På hovedhus - terrasse og udhus må max.være 60 cm. Ellers regnes det for terrasse. INDVENDIG BEKLÆDNING: Hvor der ikke er bagvedliggende hulrum skal beklædningen udføres af materialer svarende til mindst 15 mm sammenpløjede ru eller høvlede brædder eller minimum 13 mm. gips eller andet tilsvarende beklædning. Hvor der er bagvedliggende hulrum (ikke isoleret) skal beklædningen udføres af materialer svarende til mindst 21 mm sammenpløjede ru eller høvlede brædder, eller minimum 13 mm. gips eller tilsvarende beklædning. Lofthøjden skal minimum være 2.20m. FUNDERING: Bebyggelsen skal være hævet mindst 15 cm over terræn anbragt på en muret eller støbt sokkel eller punktfundament af betonpiller og ikke stablet sten. Fundering skal ske til frostfri dybde (min.0.90m.) og til bæredygtig bund eller på anden måde sikres mod skader, som følge af bevægelser i jordbunden. Konstruktionen skal være forsvarlig, herunder forankring af fodrem, stolper og spær. Hulrum under gulve skal ventileres. Eksempelvis hvor hus er placeret på punktfundament af piller eller muret/støbt rand. VENTILATION: Rum hvor der anvendes iltforbrugende opvarmningsaggregater, skal være sikret frisklufttilførsel og aftræk gennem uafspærrelige ventiler gennem tag eller ydervæg. Ventilation af bad og toilet skal sikres ved udførsel af aftræk gennem tag eller ydervæg. REDNINGSÅBNING: Beboelsesrum / toiletrum samt køkken i selvstændige rum skal have redningsåbning direkte til det fri enten som vindue, dør eller lem. Redningsåbning kan dog udelades, når der gennem 2 døre fra rummet er redningsmulighed gennem andre rum, der ikke er i åben forbindelse med hinanden. Redningsåbningernes fri højde og bredde

4 skal tilsammen være mindst 1,50 m. Hverken højden eller bredden må være mindre end 0,50 m. Er underkanten af redningsåbningen over 2,00 m fra terræn, skal højden dog være mindst 0,60 m. Højden fra gulv til underkant af redningsåbningen må ikke være over 1,20 m. Redningsåbninger skal være lette at betjene og skal kunne holdes fast i en stilling, så der er fri passage både indefra og udefra. HEMSE: Hemse betragtes ikke som selvstændigt rum, når hemsenes samlede gulvareal højst udgør 4,50m 2. Til gulvarealet medregnes kun det areal, hvor den frie højde er 1.00m og derover. Hvis gulvarealet overstiger 4.50m 2, medregnes arealet i bebyggelsesgraden. Hemsen skal stå i forbindelse med det rum, hvor den er indbygget i, redningsåbning i hems skal være forsynet med matteret glas eller film, udvendig kan der anvendes metalstige, knudereb, rullestige eller andet der sikre mulighed for udgang i tilfælde af brand. EL: Elinstallation må anvendes, men de skal være udført i henhold til gældende bestemmelser og af aut. Elinstallatør ILDSTED/GAS.: Bygningerne må ikke indeholde ildsted hvortil der kræves skorsten. Det er tilladt at indrette gasfyrede opvarmningsaggregater og indrette aftræk hertil. Der henvises i øvrigt til gasreglementet. TØRKLOSET Til hver havelod kan der indrettes et tørkloset. Tørklosettet skal placeres og indrettes, så det ikke giver gener for de omboende. VANDKLOSET OG AFLØBSINSTALLATIONER: Hvor der ikke er offentlig kloakering, vil der kunne ansøges om etablering af lovlig typegodkendt samletank. Etablering af afløb skal ske i overensstemmelse med lov om miljøbeskyttelse. Etablering af afløb eller tilslutning til det offentlige Kloaknet skal der ansøges om ved bygningsinspektoratet gennem Århus Kommune (teknik og miljø.) Vand og kloakinstallationer skal være udført af autoriserede mestre. Ansøgningsskema rekvireres ved haveforeningens formand. DRIVHUS: Der må på hver lod opføres et drivhus med et grundareal på max. 10,00 m 2 og en højde på max. 2,40 m. Drivhuset skal placeres mindst 1,00 m fra skellet mellem 2 lodder. Der må ikke være direkte udgang fra hovedhus til drivhus.

5 LEGEHUS: Der må opstilles et legehus på max 4.00m 2 (incl. evt. terrasse) med en max højde på 2.20 m. med minimum 30 graders hældning og minimum 1.00 m. fra skel. Legehuset skal stå løst funderet evt. på fliser. SYN AF BYGGERI OG UDSTEDELSE AF IBRUGTAGNINGSTILLADELSE: Når byggeriet er færdig SKAL dette meldes til Århuskredsen gennem haveforeningens formand. Når byggeriet er synet og godkendt af Århuskredsen udstedes en ibrugtagningstilladelse. DISPENSATION GIVES IKKE. BYGGEMYNDIGHED: KOLONIHAVEFORBUNDETS ÅRHUSKREDS 2.APRIL 1978 REVIDERET FEBRUAR 1993 REVIDERET MAJ 2003 REVIDERET FEBRUAR 2009 UDGAVE NR

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Haveforeningen Rørmosen, Bjergmarken - 4000 Roskilde

Haveforeningen Rørmosen, Bjergmarken - 4000 Roskilde 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen Rørmosen. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er stiftet den 13. juni 1984. 2. Formål og virke 1. Foreningen

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGERI

ANSØGNING OM BYGGERI B Y G G E G R U P P E N ANSØGNING OM BYGGERI - en vejledning omfatter enfamiliehuse, sommerhuse, udestuer og tilbygninger Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa T 89 59 10 00 www.norddjurs.dk ANSØGNING

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998.

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bygningsreglement for småhuse Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bolig- og Byministeriet København, den 25.6.1998 Bygningsreglement

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Bygningsreglement 1982

Bygningsreglement 1982 Bygningsreglement 1982 Byggestyrelsen Bygningsreglement Udfærdiget i medfør af 5 i byggeloven, j fr. lovbekendtgørelse nr. 152 af 15. april 1982. Byggestyrelsen, København den l. december 1982 Bygningsreglement

Læs mere

Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup

Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup Anmelder: Grundejerforeningen Egeparken v/ Nils Olsen Grønhøjgårdsvej 143 2630 Taastrup På matr.nr. 12 l Taastrup-Valby by, Taastrup-Nykirke sogn, og de deraf udstykkede parceller matr.nr. 12 o - 12 dø

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Bygningsreglement. for KØBSTÆDERNE OG LANDET

Bygningsreglement. for KØBSTÆDERNE OG LANDET Bygningsreglement for KØBSTÆDERNE OG LANDET 1966 BYGNINGSREGLEMENT FOR KØBSTÆDERNE OG LANDET Udfærdiget i medfør af 6 i byggeloven af JO. juni 1960 BOLIGMINISTERIET, DEN l. AUGUST 1966 GENOPTRYK JANUAR

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Endelig opgørelse: Samlet maksimale værdiansættelse kr. 3.703,62

Endelig opgørelse: Samlet maksimale værdiansættelse kr. 3.703,62 Haveforeningens navn: FORSIDE 27-03-2014 H/F Ryhaven. ÅR Medlem af Kolonihaveforbundet 100% 2014 Værdiansættelse af have og bebyggelse omfattende ikke særskilt matrikuleret havelod nr. Vej navn og nr.

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014

VURDERING VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED. AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV. Bygningsrådgivning 18-03-2014 1 VURDERING Bygningsrådgivning VURDERING AF ANDELSLEJLIGHED AB Enggården 0853-0086-01 Hammelstrupvej 23, st.tv. 2450 København SV Besigtiget: 5/3-2014, kl.09:00 IP Administration A/S Frederiksberg Alle

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere