EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE. Afstemning om. Helhedsplanen for afd. 1 og 2 Gillesager/Bredager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE. Afstemning om. Helhedsplanen for afd. 1 og 2 Gillesager/Bredager"

Transkript

1 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE Brøndbyparken den 19. juni kl. 18:30-23:00 i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31 Afstemning om Helhedsplanen for afd. 1 og 2 Gillesager/Bredager REFERAT FRA AFDELINGSMØDET Dagsorden (den udsendte): 1. Velkomst og introduktion til mødet v/ formand Brian Nissen 2. Valg af dirigent 3. Præsentation af de byggetekniske forhold v/ ingeniør Frede Askjær 4. Præsentation af helhedsplanen v/ arkitekt Bue Kjems 5. Pause og forfriskninger 15 min. 6. Det økonomiske budget for helhedsplanen v/ regionsdirektør i Kuben Management A/S, Jette Søndergaard Landsbyggefondens støtte til helhedsplanen Huslejekonsekvenser 7. Afstemning om helhedsplanen 8. Afrunding af aftenen 1. Velkomst v/ formand Brian Nissen Brian Nissen (BN) bød velkommen og præsenterede aftenens panel: Arkitekt Bue Kjems Birger Lund og Frede Askjær fra Birger Lund rådgivende Ingeniører Esbern Ott, forretningsfører i Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Regionsdirektør Jette Søndergaard og konsulent Gitte Buhl Clausen fra Kuben Management A/S Freddy Rasmussen, formand for organisationsbestyrelsen, Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken var der også. Desuden var der en tegnsprogstolk tilstede. Brian takkede beboergrupperne for det store arbejde, de har udført i forbindelse med helhedsplanen. 1

2 2. Valg af dirigent BN foreslog Esbern Ott (EO) som ordstyrer der blev enstemmigt valgt. BN foreslog Gitte Buhl Clausen fra Kuben Management som referent, det blev også enstemmigt vedtaget. EO startede ud med de praktiske oplysninger: Hvis man forlader mødet inden det er slut, skal man aflevere sin stemmeseddel til damerne der sidder ude foran døren til salen. Alle beboerne har fået indkaldelsen dateret 1. juni 2012, omdelt den 4. juni. Mødet er indkaldt med lovligt varsel på 14 dage - ingen modsigelser EO efterlyste stemmetællere. - Gitte W., Tove, Erik og Ib meldte sig. Begrebet helhedsplan vil blive brugt flittigt i aften. Skal man søge om støtte hos Landsbyggefonden er kravene, at man udarbejder en helhedsplan for alle forbedrings- og renoveringsarbejder der er i afdelingen. Landsbyggefonden er en institution hvortil boligafdelingerne indbetaler en del af deres huslejer. Dagsordenen har punkter EO foreslog at bytte om på rækkefølgen for pkt. 3. de byggetekniske forhold og pkt. 6. det økonomiske budget. Det vil sige at vi tager økonomien først, det er alligevel det, som alle sidder og tænker hvad koster det når de hører om forslagene. Kan forslaget godkendes? En beboer mente, at den udsendte dagsorden burde følges. Ved afstemning med håndsoprækning af stemmesedler blev det vedtaget at ændre rækkefølgen som EO foreslog. 3. Det økonomiske budget for helhedsplanen v/ regionsdirektør i Kuben Management A/S, Jette Søndergaard (pkt. 6 i udsendt dagsorden) Helhedsplanens udgangspunkt er, at I bor i huse som ikke kan tåle at stå ude om natten. Der er alvorlige kuldebroer og I har gode muligheder for at få støtte til at udbedre det. Esbern og Brian gik til Landsbyggefonden (LBF) og spurgte, Kan I hjælpe os?. LBF sagde, Jo, det kan vi, men først må I få lavet en helhedsplan. Jette Søndergaard (JS) viste budgetopstillingerne på en PowerPoint Helhedsplanens samlede budget De støttede arbejder De ustøttede arbejder I alt 445 mio. kr. 58 mio. kr. 503 mio. kr. De støttede arbejder Budget 445 mio. kr. som indeholder: Efterisolering af murede facader med ny skalmur Isolering af gavle Udskiftning af vinduer, altandøre og yderdøre Fremrykning af altaner i tværblokkene 48 ældre- og handicapegnede boliger i 8 opgange med elevator, nyt køkken og bad Forbedret tilgængelighed i terræn for gangbesværede Friarealer, legepladser og opholdsmuligheder 2

3 Forbedret udendørs belysning Sikring af stabilitet i rækkehuse Nyt fælleshus Støtte fra Landsbyggefonden Budget 445 mio. kr. Låneydelse uden støtte 30 mio. kr. om året Renoveringsstøtte -12 mio. kr. om året Huslejestøtte mv. - 9 mio. kr. om året Yderligere støtte* - 5 mio. kr. om året Huslejeforhøjelse 4 mio. kr. om året = 82 kr. pr. m 2 pr. år for alle og kr. pr. måned for ældre- og handicapegnede boliger *Kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og driftslån I betaler LBF betaler 12% af udgifterne 88% af udgifterne LBF støtter med 88% og yderligere får I lov til at beholde de fremtidige besparelser på vedligeholdelse. Opsparingen røres ikke I opsparer 7,2 mio. kr. om året til planlagt vedligeholdelse Helhedsplanens gennemførelse betyder, at I fremover sparer på udgifter til vedligeholdelse af klimaskærm m.m. Landsbyggefonden har ikke inddraget disse besparelser i finansieringen af den støttede helhedsplan Landsbyggefonden forudsætter, at I bruger disse penge til at gennemføre ustøttede arbejder, dvs. arbejder ud over de 445 mio. kr. De ustøttede arbejder Budget 58 mio. kr. som indeholder: Nye badeværelser i tværblokkene Efterisolering af lofter (inkl. kælderloft) Parkeringsplads ved fælleshus Parkeringspladser ved Bredager Dræn ved alle blokke Arbejderne udføres sammen med de støttede arbejder Finansiering af ustøttede arbejder Budget 58 mio. kr. Låneydelse 3,7 mio. kr. om året Besparelse på henlæggelser 3,0 mio. kr. om året Huslejeforhøjelse i tværblokke 0,7 mio. kr. om året = 200 kr. pr. måned, som er indregnet i de oplyste huslejestigninger. Budgettet til beboermødet den 29. nov var på over 600 mio. kr. 3

4 Arbejder der er taget ud af budgettet er: Kloakrenovering og ledninger i terræn Renovering af elinstallationer Renovation Solceller på fælleshuset Cykelparkering Nye ovenlys i tværblokke Hvad så med disse arbejder? Kloakrenovering og ledninger i terræn kloakrenoveringen gennemføres som planlagt over flere år Renovering af elinstallationer gennemføres som planlagt over flere år Renovation ny renovationsløsning med nedgravede affaldsbeholdere forhandles pt. med kommunen, og der er sat midler af i vedligeholdelsesplanen Solceller på fælleshuset forventes at kunne finansieres af el-besparelser Cykelparkering er ikke med hyggekroge gennemføres som del af friarealprojektet Nye ovenlys i tværblokke måske senere? Opsummering: Støttede arbejder facader, gavle, vinduer, døre, altaner, ældreegnede boliger, friarealer og fælleshus i alt 445 mio. kr.: Alle får en stigning på 82 kr. pr. m 2 pr. år Tilgængelighedsboliger får en stigning på kr. pr. måned Ustøttede arbejder badeværelser i tværblokke, isolering af lofter, parkeringspladser og dræn - 58 mio. kr.: Boliger i tværblokke får en stigning på 200 kr. pr. måned Resten finansieres af besparelser på henlæggelserne til vedligeholdelse Huslejekonsekvenser Har i spørgsmål til lejeberegningsskemaet svarer jeg gerne på dem i pausen. Huslejeforhøjelser - rækkehusblokkene Altanboliger 2.1 og kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned 2.2, 2.3, 2.6, kr. pr. måned Rækkehusene 651 kr. pr. måned NB! Forhøjelserne træder først i kraft, når arbejderne er udført. Huslejeforhøjelser - tværblokkene Type 1 Bredager 653 kr. pr. måned Type 1 Gillesager 653 kr. pr. måned Type 2 Bredager 682 kr. pr. måned Type 2 Gillesager 682 kr. pr. måned Type 3 Bredager 703 kr. pr. måned Type 4 Gillesager 740 kr. pr. måned Type 5 Bredager 752 kr. pr. måned 4

5 Type 5 Gillesager 752 kr. pr. måned Type 6 Bredager 770 kr. pr. måned Type 7 Bredager 840 kr. pr. måned NB! Forhøjelserne træder først i kraft, når arbejderne er udført. Varmebesparelser - rækkehusblokkene Altangangsboligerne 2.1 og kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned 2.2, 2.3, 2.6, kr. pr. måned Rækkehusene 175 kr. pr. måned Varmebesparelser - tværblokkene Type 1 Bredager 122 kr. pr. måned Type 1 Gillesager 122 kr. pr. måned Type 2 Bredager 129 kr. pr. måned Type 2 Gillesager 129 kr. pr. måned Type 3 Bredager 135 kr. pr. måned Type 4 Gillesager 145 kr. pr. måned Type 5 Bredager 148 kr. pr. måned Type 5 Gillesager 148 kr. pr. måned Type 6 Bredager 153 kr. pr. måned Type 7 Bredager 172 kr. pr. måned Boligstøtte Pensionister kan få boligydelse Den dækker som hovedregel 75 % af huslejestigningen Andre kan få boligsikring Den dækker som hovedregel 60 % af stigningen Dog mere begrænset for husstande uden børn Men - mange individuelle forhold spiller ind. Der er minimumsbeløb for boligstøtten. Spørg kommunen! Ældre- og handicapegnede boliger Der skal etableres 48 boliger i tværblokkene i Bredager. Der er forskellige lejlighedstyper og størrelser Frigivelsen af disse boliger skal primært ske ved naturlig og frivillig fraflytning Det kan ske gennem midlertidig eller permanent genhusning Alle udgifter ved flytning bliver betalt af byggesagen. Hvad får I ud af helhedsplanen? I får meget stor støtte fra Landsbyggefonden I får en renovering, som sikrer jer mod stærkt stigende vedligeholdelsesudgifter på blandt andet klimaskærm og installationer I slipper for træk og kuldebroer I får lavere varmeudgifter I får udført sikring mod oversvømmelser ved skybrud I får nye muligheder for fællesskab i friarealerne og i fælleshuset Mulighed for at få en ældreegnet bolig i afdelingen 5

6 JS afsluttede sit indlæg med ordene Det er alletiders bedste tilbud. Spørgsmål til økonomien fra beboerne. Beboer: Er der taget højde for konjunkturændringer? JS: LBF s støtte bliver reguleret, hvis renten stiger, så forbliver huslejestigning den samme. De ustøttede 58 mio. kr. vil blive dyrere og det vil være nødvendigt at fortage besparelser. Beboer: Badeværelser er med i helhedsplan og er ikke med i støttet del, men i ustøttet del? JS: Der er sket ændringer. LBF støtter ikke badeværelser, derfor er de kommet med ind under den ustøttede del. Beboer: Hvis renten stiger vil der så blive anvendt billigere materialer? EO: Det vil ikke forekomme. LBF betaler difference, kun de 58 mio. kr. vil i givet fald blive dyrere at låne. Men vi finder altid en fornuftig løsning. Beboer: Ældre- og handicapegnede boliger skal findes ad frivillig vej og naturlig fraflytning. Kan man flytte tilbage igen eller er lejlighederne fortrinsvis for handicappede? JS: Det er et spørgsmål om politik i boligorganisationen. Lejlighederne vil få status som ældre- og handicapegnede familieboliger. EO: Jeg tror ikke det bliver aktuelt, cirkulationen vil tilgodese alle. Beboer: Jeg kan ikke se præmissen for de ældre- og handicapegnede boliger! EO: I dag er beboere med gangbesvær i afdelingen tvunget til at flytte væk. Beboer: Jeg forsøger at få et overblik, det er svært at se hvad der er med og ikke med. Hvad skal der stemmes om i dag? JS: Der skal stemmes om budget 503 mio. kr. = støttet 445 mio. kr. + ustøttet 58 mio. kr. Vi opererer med den støttede helhedsplan og den samlede helhedsplan Efter pausen kan jeg gentage budgettet. Beboer: Kan man blive tvunget til at flytte hvis ens lejlighed skal ombygges til handicapbolig? EO: Ja, hvis man er den sidste i en opgang, så kan man blive bedt om at flytte. Beboer: Hvad nu hvis man skal flytte fra en helt ny istandsat lejlighed? EO: Man flytter over i en helt ny istandsat lejlighed. Beboer: Hvad med den huslejestigning vi har fået for de vinduer, der endnu ikke er sat i? EO: Dem er vi begyndt at trække fra. Beboer: kan man risikere at blive genhuset til en mindre lejlighed? EO: Nej, ikke til en mindre men eventuelt til en større, hvis man ønsker det. Beboer: Skal fraflytning ikke ske frivilligt? EO: LBF stiller krav om tilgængelighedsboliger. Vi vil selvfølgelig tale med beboerne og give dem et godt tilbud om en genhusningslejlighed. Beboer: Hvad skal vi stemme om. Jeg efterlyser hvilke arbejder der er indeholdt i planen. Hvad med parkeringsarealer, haver, badeværelser? Beboer fra arbejdsgruppen: Der er ingen, der bliver taget ved næsen her. 6

7 Beboer: Kan man bo i lejligheden mens den bliver renoveret? EO: Det kommer Frede ind på Beboer: Når stuen bliver større, bliver man så ikke nødt til at ordne elinstallationer? EO: Det fortæller Frede om. Beboer: Er der indregnet en buffer ved en eventuel rentestigning, således at huslejestigningen ikke bliver højere end I oplyser her? FA: Ja, der er indarbejdet en buffer. EO: Der er ikke flere spørgemål vi går videre til næste punkt. 4. Præsentation af de byggetekniske forhold v/ ingeniør Frede Askjær Frede Askjær (FA) startede ud med at fortælle om de forudgående aktiviteter: Undersøgelser af byggeteknisk karakter 2011 Orienterings- og informationsmøde for beboere den 29. nov Arbejdsgrupper Åbent hus 22. maj og 6. juni Tværblokke FA fortale videre om kuldebroer i tværblokkene, der var markeret med gult på en tegning. Han pointerede, at det er vigtigt at gøre noget radikalt ved kuldebroerne: Alle mure forsynes med en ny skalmur og isolering og derfor rykkes altaner ud fra facaden. Der isættes nye døre og vinduer som har bedre isoleringsevne. De eksisterende overholder ikke kravene og de har tilmed spalteventiler som skal lukkes. Det forudsættes at alle vinduer og døre skiftes. Hvis det viser sig at nogle døre kan bevares, så gør vi selvfølgelig det. Med en sag af denne størrelse er det vigtigt at gå alt igennem, bl.a. efterisolering af loft i kælder på grund af kuldeproblemer i stuelejligheder. Et problem der kom frem under arbejdet i arbejdsgrupperne. Rækkehusene Der er ikke udarbejdet den samme løsning for rækkehusene. Altanerne skal bevares som de er og må ikke rykkes ud, det er krav fra kommunen og LBF. For rækkehusene gælder det: Ny skalmur med isolering på alle facader. Nye døre og vinduer har bedre isoleringsevne. Isolering af dæk i svalegang og ny let væg, vinduer og døre mellem svalegang og bolig. Isolering af altandæk BN indskyder: Alle de gamle vinduer og døre der udskiftes vil blive solgt til genbrug. Ventilation Friskluftsforsyningen er i dag et simpelt ventilationsanlæg med udsugning på loftet. Efter renoveringen bliver huset tæt, derfor skal der etableres udsug med genvindingsaggregat. Det vil sige, at varmen fra luften der suges ud bliver renset gennem et filter og 7

8 genbruges til, at opvarme den luft der blæses ind igen. Ventilationskanalerne placeres i skabet mellem entre og køkken. Det vil give betydelige besparelser på jeres varmeudgifter. Varmen der går tabt ud igennem de gamle vinduer vil blive halveret med de nye vinduer. Med den nye teglstensmur vil kun ca. 1/10 del af varmen forsvinde ud. Et forsigtigt skøn vil være at I vil få en varmebesparelse på 25%. Det er kun på varmen og ikke på det varme vand, der udgør 30% af jeres varmeregning. I kan derfor ikke aflæse det direkte på jeres varmeregning. Vi har udregnet varmebesparelsen pr. lejlighed og JS har allerede gjort rede for den. Badeværelser i tværblokke En stor del af jeres faldstammer og rør er tærede og tilkalkede. Ydermere giver rørføringer gennem badeværelsegulvet anledning til vandskader hos underboen. Det er baggrunden for at badeværelserne i tværblokkene er taget med. Samtidig er det vores anbefaling, at det er mest rentabelt at gøre det i sammenhæng med helhedsplanen. LBF yder ikke støtte til renovering af badeværelser. Men renoveringen er medtaget og finansieres af henlæggelserne. Der er 2 forslag til renoveringen af badeværelserne i tværblokke Type 1: Udvide badeværelset ved at tage ca. 60 cm fra værelset. Type 2: Bevare størrelsen og placere en lille faldstamme i værelset Økonomisk de to forslag lige billige. I kan tage det op senere og debattere det i følgegrupper eller byggeudvalg hvilken løsning I vil vælge. Badeværelser i rækkehusene er ikke medtaget, da en stor del af rørene allerede er udskiftet. Ligeledes har mange beboere selv forestået en renovering af badeværelserne. Ovenlys i trappeopgange er taget ud, LBF yder ikke støtte til dette arbejde. Elinstallationer opretningen sker over driften og udføres over en årrække. Solceller er ikke med, men er afhængig af hvordan økonomien ser ud for solceller til den tid. Kan eventuelt indgå hvis det er fordelagtigt Kloak og dræn tages med over driften. Ledninger i terræn er taget ud, tages med over driften. Stabilitet i Rækkehusene Udregningsmæssigt er stabiliteten ikke i orden. Det er jordskælvslasten der ikke kan optages fuldt ud. Der er afsat 5.5 mio. kr. til dette arbejde. Spørgsmål fra beboerne Beboer: Kan affaldsskakten ikke bruges i stedet for skabet? FA: Den er alt for lille. Beboer: Har badeværelser i rækkehusene ikke været med i helhedsplanen? FA: Jo, de var oprindeligt med i oplægget den 29. nov De er taget ud fordi mange 8

9 af beboerne selv har bekostet en renovering af badeværelserne og fordi LBF har krævet besparelser. Beboer: Badeværelset bliver større, tager det ikke meget areal fra værelset? FA: Med type 1 bliver der taget 60 cm af rummet, så er der 3,60 meter tilbage. EO: Der er mulighed for at vælge mellem 2 typer. Der vil f.eks. være mulighed for at vælge mellem de 2 typer pr. blok eller pr. opgang. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper der skal arbejde med retningslinjer for det. Beboer: Jeg bor i stueetagen og har ingen skab i gang til ventilationskanaler? FA: I stueetagen bliver kanalerne ført over loftet. Beboer: Hvordan udføres renoveringen af badeværelser, stilles der støvvægge op eller skal beboerne genhuses? EO: Ja, der opstilles støvvægge og der bliver ikke behov for genhusning. Beboer: Vil der være støj fra ventilationen? FA: Der er helt klare krav til hvor meget ventilationen må støje. Esbern: De nye og større kanaler vil give mindre støj end de nuværende. Beboer: Hvor lang tid tager badeværelserenoveringen? FA: Det vil tager ca. 6-8 uger pr. lejemål. Beboer: Er der mulighed for renovering af badeværelser i rækkehuse? EO: Der vil i fremtiden blive afsat det dobbelte beløb end hidtil til dette arbejde, på den måde, at tværblokkene ikke længere skal bruge det samme afsatte beløb. Beboer: Er det muligt kun at foretage badeværelserenoveringen om sommeren? FA: Det er nok ikke muligt. 5. Pause (10 min) 6. Præsentation af helhedsplan v/ arkitekt Bue Kjems Bue Kjems (BK) forklarede; De tegninger jeg viser nu er blevet til i samarbejde med arbejdsgruppen. Vi, rådgivere har spillet ud med forslag og idéer. Parkering I dag er der 350 p-pladser. Forslaget der er med i helhedsplanen giver 450 p-pladser. Gillesager: Tegning af gaden med 2 rækker p-pladser og forhaver foran rækkehusene. Der er forslag til forhaver for at skabe privathed for den forbipasserende trafik og der er afsat penge til det i friarealerne. - Der er i øjeblikket forhandlinger i gang med kommunen, som skal bekoste vejomlægningen. Bredager: Tegning af gaden med 1 række p-plads og forhaver foran rækkehusene. 9

10 Bredager v. tværblokke: To rækker p-pladser med afskærmning i form af buskbeplantning. Parkeringen er hermed trukket væk fra fortov og hovedindgange. Adgange fra fortov til p-pladser er markeret med en pergola og bænk. Indgangsparti Tværblokke i Bredager Der placeret en glasoverdækning over dør og glas i dør det er kriminalpræventivt at kunne se ud gennem dør. Der er placereret en bænk ved pergola for gennemgang til p- plads. Tværblokke i Gillesager Der er tilgængelighedsramper fra legearealet til alle tværblokke ved Gillesager og ligeledes som i Bredager er der glasoverdækning over indgangsdøre samt glas i hoveddøren. Rækkehusene Også her er der glasoverdækning over indgangsdørene. Ny ydermur Snittegning viser: ny skalmur og isolering samt at altanen er rykket ud. Skalmuren er en teglstensmur. Stue og altan i tværblokke plantegning viser: Stue m. lille altan bliver 2,5 m 2 større. Stue m. stor altan bliver 4, 5 m 2 større. Der vil være spiseplads til 4 personer på den nye altan. Stuelejligheder får en trappe fra deres altan til deres haver. Rækkehus snittegning viser: Med etablering af den nye skalmur og isolering bliver svalegangen bliver 19 cm bredere og altaner bliver 19 cm bredere. Isolering mellem gulv og dæk gør at gulvet i svalegangen og på altanen skal hæve. Det vil sige, at der kommer et trin inde i lejligheden. Trinnet er placeret 1 meter inde i lejligheden fra yderdøren. Ligeledes bliver der et ekstra trin ude i trapperummet. Bue viste tre perspektiver af henholdsvis de nye facader, altanerne og det sidste perspektiv viste det nye vinduesparti og altan set indefra stuen. Ældre- og handicap-egnede boliger Plantegning viser: fire forskellige typer i størrelser fra 66 til 82 m 2 med elevator fra kælder til 2. sal. Badeværelser i tværblokke Tegning viser ny indretning af type 1, hvor badeværelset udvides med 60 cm. Situationsplan Tegning over friarealerne viser: placering ramper fra legeareal til alle tværblokke i Gillesager. Bue fortæller ydermere om blomsterhaver, skøjtebane, springvand, et fælleshus placeret der hvor bakken ligger og en hundegård. Fælleshuset Plantegning viser: 10

11 Entre med garderoben med spejl, taskebokse, og depot. I den ene side ligger en stor festsal der kan rumme 150 personer med døre ud til en terrasse. Festsalen kan deles op i fire mindre rum. Der er et stort køkken der kan deles op i to mindre køkkener. Herefter er placeret et rum der eventuelt kan bruges som billardrum med café. Der er yderligere indrettet et større depot, møderum samt gæsterum som også kan bruges til møderum. Huset har en stor dybde, bl.a. derfor er der placeret et stort gennemgående ovenlys på taget. Udover at give dagslys vil ovenlyset også fungere som naturlig ventilation. Fælleshuset er opbygget i træfacader med tegltag. Der er placeret en buskbevoksning der har form som en grøn slange for at bevare tværblokkens privathed. Hundegården er placeret til venstre for fælleshuset. Spørgsmål fra beboerne: Beboer: Hvor er nedgangen til kælderen til nr. 19 og 49 og hvor er containergårdene? BK: Nogle kældernedgange bliver nedlagt der hvor de tager haver fra stuelejlighederne. Containergårde bevares. Beboer: Hvad med Brøndbyøster Skoles cykelsti/vej når det ene fortov bliver til forhaver? Der er meget trafik her, kan cykelstien omlægges? BN: Vi var til møde i kommunen i går. Det er en stor skole der ligger i vores boligkvarter. man kunne føre trafikken til skolen fra Brøndbyøster Boulevard, men det er ikke os der bestemmer. Beboer: Pengene fra salget af vinduer og døre, de kunne måske bruges til at købe en el-cykel som erstatning for alle de cykler der bliver stjålet. Beboer: Når altaner bliver flyttet ud, bliver radiatoren på væggen også flyttet? BK: Ja, den fjernes og en ny monteres under vinduet. Beboer: Når altaner rykkes ud bliver kældernedgangen så fyldt med jord? EO: Der er kældernedgang i den anden ende og andre steder kræver det en særlig løsning. Beboer: Det ser meget sammenpresset ud i Bredager, hvad siger brandvæsnet? BK: Vi har ikke haft kontakt til brandvæsnet endnu. Men mener ikke der er problemer med det foreslåede. Beboer: Det burde i gøre. Beboer: Når cykelskurene ikke laves, hvor skal cyklerne stå? Jeg kører 3-hjulet handicapcykel, den kan jeg ikke komme i kælderen med. Kan beplantning foran indgangene rykkes? BK: Der er mulighed for at parkere nogle cykler foran indgangspartierne. Beboer: Jeg bor på 2. sal og har sat duenet op foran altanen. Hvordan kan det sættes op ved de nye altaner? BK: Det har vi ikke løst i denne fase. Tegningerne er idéskitser og det kommer med i detaljerne. EO: Der vil blive nedsat arbejdsgrupper og her vil beboerne få mulighed for at påvirke 11

12 projektet. Beboer: Bliver de anlagte rollatorpladser pladser bevaret? BK: Ja, de bevares. Beboer: Den præcise placering af det trin der fremkommer p.g.a. isoleringen af svalegangen, er det en del af detaljeringen? EO: Der vil blive afprøvet forskellige løsninger, f.eks. en løsning hvor det placeres lige indenfor døren og en anden hvor det placeres ca. 1 meter inden for døren. Beboer: Altaner på 2. sal bliver udeliggende. Kan der forberedes til en markise? BK: Det er op til boligorganisationen og kommunen om man vil have det, men teknisk er det ikke noget problem. EO: Det skal der forhandles med kommunen om. Beboer: Jeg sidder ofte på en bænk i Bredager, når det regner, bliver jeg våd. Kan der opsættes en markise der? Beboeren griner, hele salen bryder ud i latter. Beboer: Hvor langt ud i haven kommer altanen? BK: Den rykkes 1,5 meter ud. Beboer: Kan man blive boende medens der rives ned og altanerne udbygges? BK: Man opsætter en støvvæg og arbejdet foregår udefra. Men da stuen bliver gjort større kommer der til at mangle lidt gulv, derfor skal stuen tømmes for møbler en dags tid. Selve arbejdet med lukningen af facaden tager ca. en dag. Beboer: Bliver haverne i tværblokkene bevaret? BK: Ja, de bliver bevaret. Beboer: Bliver der legepladser for de store børn? BK: Der er sat penge af til arealet. I arbejdsgrupperne er der arbejdet med lege- og aktivitetsarealer for børn i alle aldre. Beboerne: Der bør i renoveringen af lejlighederne tages hensyn til beboernes husdyr Husk det. Beboer: Renoveres rækkehusene på begge sider samtidig? BK: Det er noget man forhandler med entreprenøren om, men det er sikkert kun en side (facade) ad gangen. Beboer: Jeg har været med i arbejdsgruppen sammen med andre beboere og vi har alle haft stor indflydelse på projektet. Beboer 1: Med helhedsplanen får vi en stor huslejestigning, så stor at nogle beboere bliver nødt til at flytte! BN: Vi har diskuteret det meget. Hvor meget er nok. Hvis ikke helhedsplanen bliver vedtaget, vil der komme klatvise renoveringer og huslejestigninger hele tiden mange år frem. 12

13 Beboer 1: Jeg ved godt, om alt det der skal laves. Kan der spares noget væk? FA: I betaler 12% af alt det der skal laves. Beboer 2: Det skal laves. Vi betaler 58 mio. kr. og får 445 mio. kr. Beboer: Der vil komme ekstra regninger. Tingbjerg har lejligheder stående tomme. Beboer: Det er forkert at sige vi får 445 mio. kr. EO: Det forklarer Jette senere. Beboer: Er det muligt at afstemme om forskellige løsninger, evt. en løsning hvor fælleshuset er sparet væk? JS: Det er en helhed vi har forhandlet med LBF om, hvis vi undlader fælleshuset siger LBF I får de samme huslejestigninger. Beboer: Det er attraktivt, at vi må have hund. Jeg tror ikke på tomme lejligheder her. EO: Vi nærmer os en afslutning. Beboer: Er det med i helhedsplanen at sikre hovedindgangsdørene, de gamle er nemme at brække op og der lugter af urin i opgangen. EO: De nye døre er mere sikre, men man vil aldrig kunne sikre helt mod opbrud. Beboer: Jeg vil opfordre til at stemme ja til helhedsplanen. Forestil jer, at der er nogen der kommer forbi, med så mange millioner. Vi får bedre boliger og et bedre miljø ude. Beboer: Man skal stemme for helhedsplanen. Man kan gå ind på og regne sin boligydelse/boligtilskud ud. JS opsummerer budgettet for helhedsplanen: De støttede arbejder er på 445 mio. kr. De ustøttede arbejder er på 58 mio. kr. Landsbyggefonden betaler 88% af låneydelserne på de 445 mio. kr. EO siger tak til JS. Beboer: Jeg stiller forslag om at helhedsplanen skal til urafstemning. EO: 25% af de fremmødte skal stemme for en urafstemning for at det kan vedtages. Det er svært med en urafstemning om en så kompleks sag. Der afstemmes om urafstemning ved håndsoprækning. 32 stemmer for urafstemning. Et massivt antal beboere, tæt på de resterende, stemmer imod urafstemningen. Urafstemningen er nedstemt. Der var 340 mulige stemmer. 7. Afstemning om helhedsplanen Der var på dette tidspunkt 170 husstande repræsenteret. EO forklarer: Hvis man stemmer ja til helhedsplanen, skriver man ja på stemme sedlen. Hvis man stemmer nej til helhedsplanen, skriver man nej på stemme sedlen. 13

14 Der er pause mens stemmerne bliver talt op. 8. Afrunding af aftenen EO: Så er alle stemmerne talt op. 291 stemmer for helhedsplanen 43 stemmer imod 3 ugyldige stemmesedler EO takker for i aften og giver ordet videre til BN. BN: Tak for i aften. Jeg glæder mig til næste beboermøde, nu hvor jeg ved, hvor mange beboere der kan møde op. Sted /dato dirigent Esbern Ott Sted /dato formand Brian Nissen 14

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30

Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Vildtbanegård afd. III Referat fra beboermødet afholdt den 27. februar 2014, på Gildbroskolen i Multisalen, kl. 19-21:30 Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. Velkomst ved formand Hedvig Repstock Valg af dirigent

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 10. november 2011 i Kongsholmcentrets festsal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag omgodkendelse af foreløbigt

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg.

REFERAT. Alle beboere fra afdeling 217 var inviteret til mødet, der deltog flere end 100 beboere fra afdeling 217. Byggeudvalg. REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Sønderparken, afdeling 217 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 217 Dato 2014-01-16 Sted Messe C, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra: Beboere Alle

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere