EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE. Afstemning om. Helhedsplanen for afd. 1 og 2 Gillesager/Bredager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE. Afstemning om. Helhedsplanen for afd. 1 og 2 Gillesager/Bredager"

Transkript

1 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE Brøndbyparken den 19. juni kl. 18:30-23:00 i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31 Afstemning om Helhedsplanen for afd. 1 og 2 Gillesager/Bredager REFERAT FRA AFDELINGSMØDET Dagsorden (den udsendte): 1. Velkomst og introduktion til mødet v/ formand Brian Nissen 2. Valg af dirigent 3. Præsentation af de byggetekniske forhold v/ ingeniør Frede Askjær 4. Præsentation af helhedsplanen v/ arkitekt Bue Kjems 5. Pause og forfriskninger 15 min. 6. Det økonomiske budget for helhedsplanen v/ regionsdirektør i Kuben Management A/S, Jette Søndergaard Landsbyggefondens støtte til helhedsplanen Huslejekonsekvenser 7. Afstemning om helhedsplanen 8. Afrunding af aftenen 1. Velkomst v/ formand Brian Nissen Brian Nissen (BN) bød velkommen og præsenterede aftenens panel: Arkitekt Bue Kjems Birger Lund og Frede Askjær fra Birger Lund rådgivende Ingeniører Esbern Ott, forretningsfører i Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Regionsdirektør Jette Søndergaard og konsulent Gitte Buhl Clausen fra Kuben Management A/S Freddy Rasmussen, formand for organisationsbestyrelsen, Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken var der også. Desuden var der en tegnsprogstolk tilstede. Brian takkede beboergrupperne for det store arbejde, de har udført i forbindelse med helhedsplanen. 1

2 2. Valg af dirigent BN foreslog Esbern Ott (EO) som ordstyrer der blev enstemmigt valgt. BN foreslog Gitte Buhl Clausen fra Kuben Management som referent, det blev også enstemmigt vedtaget. EO startede ud med de praktiske oplysninger: Hvis man forlader mødet inden det er slut, skal man aflevere sin stemmeseddel til damerne der sidder ude foran døren til salen. Alle beboerne har fået indkaldelsen dateret 1. juni 2012, omdelt den 4. juni. Mødet er indkaldt med lovligt varsel på 14 dage - ingen modsigelser EO efterlyste stemmetællere. - Gitte W., Tove, Erik og Ib meldte sig. Begrebet helhedsplan vil blive brugt flittigt i aften. Skal man søge om støtte hos Landsbyggefonden er kravene, at man udarbejder en helhedsplan for alle forbedrings- og renoveringsarbejder der er i afdelingen. Landsbyggefonden er en institution hvortil boligafdelingerne indbetaler en del af deres huslejer. Dagsordenen har punkter EO foreslog at bytte om på rækkefølgen for pkt. 3. de byggetekniske forhold og pkt. 6. det økonomiske budget. Det vil sige at vi tager økonomien først, det er alligevel det, som alle sidder og tænker hvad koster det når de hører om forslagene. Kan forslaget godkendes? En beboer mente, at den udsendte dagsorden burde følges. Ved afstemning med håndsoprækning af stemmesedler blev det vedtaget at ændre rækkefølgen som EO foreslog. 3. Det økonomiske budget for helhedsplanen v/ regionsdirektør i Kuben Management A/S, Jette Søndergaard (pkt. 6 i udsendt dagsorden) Helhedsplanens udgangspunkt er, at I bor i huse som ikke kan tåle at stå ude om natten. Der er alvorlige kuldebroer og I har gode muligheder for at få støtte til at udbedre det. Esbern og Brian gik til Landsbyggefonden (LBF) og spurgte, Kan I hjælpe os?. LBF sagde, Jo, det kan vi, men først må I få lavet en helhedsplan. Jette Søndergaard (JS) viste budgetopstillingerne på en PowerPoint Helhedsplanens samlede budget De støttede arbejder De ustøttede arbejder I alt 445 mio. kr. 58 mio. kr. 503 mio. kr. De støttede arbejder Budget 445 mio. kr. som indeholder: Efterisolering af murede facader med ny skalmur Isolering af gavle Udskiftning af vinduer, altandøre og yderdøre Fremrykning af altaner i tværblokkene 48 ældre- og handicapegnede boliger i 8 opgange med elevator, nyt køkken og bad Forbedret tilgængelighed i terræn for gangbesværede Friarealer, legepladser og opholdsmuligheder 2

3 Forbedret udendørs belysning Sikring af stabilitet i rækkehuse Nyt fælleshus Støtte fra Landsbyggefonden Budget 445 mio. kr. Låneydelse uden støtte 30 mio. kr. om året Renoveringsstøtte -12 mio. kr. om året Huslejestøtte mv. - 9 mio. kr. om året Yderligere støtte* - 5 mio. kr. om året Huslejeforhøjelse 4 mio. kr. om året = 82 kr. pr. m 2 pr. år for alle og kr. pr. måned for ældre- og handicapegnede boliger *Kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og driftslån I betaler LBF betaler 12% af udgifterne 88% af udgifterne LBF støtter med 88% og yderligere får I lov til at beholde de fremtidige besparelser på vedligeholdelse. Opsparingen røres ikke I opsparer 7,2 mio. kr. om året til planlagt vedligeholdelse Helhedsplanens gennemførelse betyder, at I fremover sparer på udgifter til vedligeholdelse af klimaskærm m.m. Landsbyggefonden har ikke inddraget disse besparelser i finansieringen af den støttede helhedsplan Landsbyggefonden forudsætter, at I bruger disse penge til at gennemføre ustøttede arbejder, dvs. arbejder ud over de 445 mio. kr. De ustøttede arbejder Budget 58 mio. kr. som indeholder: Nye badeværelser i tværblokkene Efterisolering af lofter (inkl. kælderloft) Parkeringsplads ved fælleshus Parkeringspladser ved Bredager Dræn ved alle blokke Arbejderne udføres sammen med de støttede arbejder Finansiering af ustøttede arbejder Budget 58 mio. kr. Låneydelse 3,7 mio. kr. om året Besparelse på henlæggelser 3,0 mio. kr. om året Huslejeforhøjelse i tværblokke 0,7 mio. kr. om året = 200 kr. pr. måned, som er indregnet i de oplyste huslejestigninger. Budgettet til beboermødet den 29. nov var på over 600 mio. kr. 3

4 Arbejder der er taget ud af budgettet er: Kloakrenovering og ledninger i terræn Renovering af elinstallationer Renovation Solceller på fælleshuset Cykelparkering Nye ovenlys i tværblokke Hvad så med disse arbejder? Kloakrenovering og ledninger i terræn kloakrenoveringen gennemføres som planlagt over flere år Renovering af elinstallationer gennemføres som planlagt over flere år Renovation ny renovationsløsning med nedgravede affaldsbeholdere forhandles pt. med kommunen, og der er sat midler af i vedligeholdelsesplanen Solceller på fælleshuset forventes at kunne finansieres af el-besparelser Cykelparkering er ikke med hyggekroge gennemføres som del af friarealprojektet Nye ovenlys i tværblokke måske senere? Opsummering: Støttede arbejder facader, gavle, vinduer, døre, altaner, ældreegnede boliger, friarealer og fælleshus i alt 445 mio. kr.: Alle får en stigning på 82 kr. pr. m 2 pr. år Tilgængelighedsboliger får en stigning på kr. pr. måned Ustøttede arbejder badeværelser i tværblokke, isolering af lofter, parkeringspladser og dræn - 58 mio. kr.: Boliger i tværblokke får en stigning på 200 kr. pr. måned Resten finansieres af besparelser på henlæggelserne til vedligeholdelse Huslejekonsekvenser Har i spørgsmål til lejeberegningsskemaet svarer jeg gerne på dem i pausen. Huslejeforhøjelser - rækkehusblokkene Altanboliger 2.1 og kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned 2.2, 2.3, 2.6, kr. pr. måned Rækkehusene 651 kr. pr. måned NB! Forhøjelserne træder først i kraft, når arbejderne er udført. Huslejeforhøjelser - tværblokkene Type 1 Bredager 653 kr. pr. måned Type 1 Gillesager 653 kr. pr. måned Type 2 Bredager 682 kr. pr. måned Type 2 Gillesager 682 kr. pr. måned Type 3 Bredager 703 kr. pr. måned Type 4 Gillesager 740 kr. pr. måned Type 5 Bredager 752 kr. pr. måned 4

5 Type 5 Gillesager 752 kr. pr. måned Type 6 Bredager 770 kr. pr. måned Type 7 Bredager 840 kr. pr. måned NB! Forhøjelserne træder først i kraft, når arbejderne er udført. Varmebesparelser - rækkehusblokkene Altangangsboligerne 2.1 og kr. pr. måned kr. pr. måned kr. pr. måned 2.2, 2.3, 2.6, kr. pr. måned Rækkehusene 175 kr. pr. måned Varmebesparelser - tværblokkene Type 1 Bredager 122 kr. pr. måned Type 1 Gillesager 122 kr. pr. måned Type 2 Bredager 129 kr. pr. måned Type 2 Gillesager 129 kr. pr. måned Type 3 Bredager 135 kr. pr. måned Type 4 Gillesager 145 kr. pr. måned Type 5 Bredager 148 kr. pr. måned Type 5 Gillesager 148 kr. pr. måned Type 6 Bredager 153 kr. pr. måned Type 7 Bredager 172 kr. pr. måned Boligstøtte Pensionister kan få boligydelse Den dækker som hovedregel 75 % af huslejestigningen Andre kan få boligsikring Den dækker som hovedregel 60 % af stigningen Dog mere begrænset for husstande uden børn Men - mange individuelle forhold spiller ind. Der er minimumsbeløb for boligstøtten. Spørg kommunen! Ældre- og handicapegnede boliger Der skal etableres 48 boliger i tværblokkene i Bredager. Der er forskellige lejlighedstyper og størrelser Frigivelsen af disse boliger skal primært ske ved naturlig og frivillig fraflytning Det kan ske gennem midlertidig eller permanent genhusning Alle udgifter ved flytning bliver betalt af byggesagen. Hvad får I ud af helhedsplanen? I får meget stor støtte fra Landsbyggefonden I får en renovering, som sikrer jer mod stærkt stigende vedligeholdelsesudgifter på blandt andet klimaskærm og installationer I slipper for træk og kuldebroer I får lavere varmeudgifter I får udført sikring mod oversvømmelser ved skybrud I får nye muligheder for fællesskab i friarealerne og i fælleshuset Mulighed for at få en ældreegnet bolig i afdelingen 5

6 JS afsluttede sit indlæg med ordene Det er alletiders bedste tilbud. Spørgsmål til økonomien fra beboerne. Beboer: Er der taget højde for konjunkturændringer? JS: LBF s støtte bliver reguleret, hvis renten stiger, så forbliver huslejestigning den samme. De ustøttede 58 mio. kr. vil blive dyrere og det vil være nødvendigt at fortage besparelser. Beboer: Badeværelser er med i helhedsplan og er ikke med i støttet del, men i ustøttet del? JS: Der er sket ændringer. LBF støtter ikke badeværelser, derfor er de kommet med ind under den ustøttede del. Beboer: Hvis renten stiger vil der så blive anvendt billigere materialer? EO: Det vil ikke forekomme. LBF betaler difference, kun de 58 mio. kr. vil i givet fald blive dyrere at låne. Men vi finder altid en fornuftig løsning. Beboer: Ældre- og handicapegnede boliger skal findes ad frivillig vej og naturlig fraflytning. Kan man flytte tilbage igen eller er lejlighederne fortrinsvis for handicappede? JS: Det er et spørgsmål om politik i boligorganisationen. Lejlighederne vil få status som ældre- og handicapegnede familieboliger. EO: Jeg tror ikke det bliver aktuelt, cirkulationen vil tilgodese alle. Beboer: Jeg kan ikke se præmissen for de ældre- og handicapegnede boliger! EO: I dag er beboere med gangbesvær i afdelingen tvunget til at flytte væk. Beboer: Jeg forsøger at få et overblik, det er svært at se hvad der er med og ikke med. Hvad skal der stemmes om i dag? JS: Der skal stemmes om budget 503 mio. kr. = støttet 445 mio. kr. + ustøttet 58 mio. kr. Vi opererer med den støttede helhedsplan og den samlede helhedsplan Efter pausen kan jeg gentage budgettet. Beboer: Kan man blive tvunget til at flytte hvis ens lejlighed skal ombygges til handicapbolig? EO: Ja, hvis man er den sidste i en opgang, så kan man blive bedt om at flytte. Beboer: Hvad nu hvis man skal flytte fra en helt ny istandsat lejlighed? EO: Man flytter over i en helt ny istandsat lejlighed. Beboer: Hvad med den huslejestigning vi har fået for de vinduer, der endnu ikke er sat i? EO: Dem er vi begyndt at trække fra. Beboer: kan man risikere at blive genhuset til en mindre lejlighed? EO: Nej, ikke til en mindre men eventuelt til en større, hvis man ønsker det. Beboer: Skal fraflytning ikke ske frivilligt? EO: LBF stiller krav om tilgængelighedsboliger. Vi vil selvfølgelig tale med beboerne og give dem et godt tilbud om en genhusningslejlighed. Beboer: Hvad skal vi stemme om. Jeg efterlyser hvilke arbejder der er indeholdt i planen. Hvad med parkeringsarealer, haver, badeværelser? Beboer fra arbejdsgruppen: Der er ingen, der bliver taget ved næsen her. 6

7 Beboer: Kan man bo i lejligheden mens den bliver renoveret? EO: Det kommer Frede ind på Beboer: Når stuen bliver større, bliver man så ikke nødt til at ordne elinstallationer? EO: Det fortæller Frede om. Beboer: Er der indregnet en buffer ved en eventuel rentestigning, således at huslejestigningen ikke bliver højere end I oplyser her? FA: Ja, der er indarbejdet en buffer. EO: Der er ikke flere spørgemål vi går videre til næste punkt. 4. Præsentation af de byggetekniske forhold v/ ingeniør Frede Askjær Frede Askjær (FA) startede ud med at fortælle om de forudgående aktiviteter: Undersøgelser af byggeteknisk karakter 2011 Orienterings- og informationsmøde for beboere den 29. nov Arbejdsgrupper Åbent hus 22. maj og 6. juni Tværblokke FA fortale videre om kuldebroer i tværblokkene, der var markeret med gult på en tegning. Han pointerede, at det er vigtigt at gøre noget radikalt ved kuldebroerne: Alle mure forsynes med en ny skalmur og isolering og derfor rykkes altaner ud fra facaden. Der isættes nye døre og vinduer som har bedre isoleringsevne. De eksisterende overholder ikke kravene og de har tilmed spalteventiler som skal lukkes. Det forudsættes at alle vinduer og døre skiftes. Hvis det viser sig at nogle døre kan bevares, så gør vi selvfølgelig det. Med en sag af denne størrelse er det vigtigt at gå alt igennem, bl.a. efterisolering af loft i kælder på grund af kuldeproblemer i stuelejligheder. Et problem der kom frem under arbejdet i arbejdsgrupperne. Rækkehusene Der er ikke udarbejdet den samme løsning for rækkehusene. Altanerne skal bevares som de er og må ikke rykkes ud, det er krav fra kommunen og LBF. For rækkehusene gælder det: Ny skalmur med isolering på alle facader. Nye døre og vinduer har bedre isoleringsevne. Isolering af dæk i svalegang og ny let væg, vinduer og døre mellem svalegang og bolig. Isolering af altandæk BN indskyder: Alle de gamle vinduer og døre der udskiftes vil blive solgt til genbrug. Ventilation Friskluftsforsyningen er i dag et simpelt ventilationsanlæg med udsugning på loftet. Efter renoveringen bliver huset tæt, derfor skal der etableres udsug med genvindingsaggregat. Det vil sige, at varmen fra luften der suges ud bliver renset gennem et filter og 7

8 genbruges til, at opvarme den luft der blæses ind igen. Ventilationskanalerne placeres i skabet mellem entre og køkken. Det vil give betydelige besparelser på jeres varmeudgifter. Varmen der går tabt ud igennem de gamle vinduer vil blive halveret med de nye vinduer. Med den nye teglstensmur vil kun ca. 1/10 del af varmen forsvinde ud. Et forsigtigt skøn vil være at I vil få en varmebesparelse på 25%. Det er kun på varmen og ikke på det varme vand, der udgør 30% af jeres varmeregning. I kan derfor ikke aflæse det direkte på jeres varmeregning. Vi har udregnet varmebesparelsen pr. lejlighed og JS har allerede gjort rede for den. Badeværelser i tværblokke En stor del af jeres faldstammer og rør er tærede og tilkalkede. Ydermere giver rørføringer gennem badeværelsegulvet anledning til vandskader hos underboen. Det er baggrunden for at badeværelserne i tværblokkene er taget med. Samtidig er det vores anbefaling, at det er mest rentabelt at gøre det i sammenhæng med helhedsplanen. LBF yder ikke støtte til renovering af badeværelser. Men renoveringen er medtaget og finansieres af henlæggelserne. Der er 2 forslag til renoveringen af badeværelserne i tværblokke Type 1: Udvide badeværelset ved at tage ca. 60 cm fra værelset. Type 2: Bevare størrelsen og placere en lille faldstamme i værelset Økonomisk de to forslag lige billige. I kan tage det op senere og debattere det i følgegrupper eller byggeudvalg hvilken løsning I vil vælge. Badeværelser i rækkehusene er ikke medtaget, da en stor del af rørene allerede er udskiftet. Ligeledes har mange beboere selv forestået en renovering af badeværelserne. Ovenlys i trappeopgange er taget ud, LBF yder ikke støtte til dette arbejde. Elinstallationer opretningen sker over driften og udføres over en årrække. Solceller er ikke med, men er afhængig af hvordan økonomien ser ud for solceller til den tid. Kan eventuelt indgå hvis det er fordelagtigt Kloak og dræn tages med over driften. Ledninger i terræn er taget ud, tages med over driften. Stabilitet i Rækkehusene Udregningsmæssigt er stabiliteten ikke i orden. Det er jordskælvslasten der ikke kan optages fuldt ud. Der er afsat 5.5 mio. kr. til dette arbejde. Spørgsmål fra beboerne Beboer: Kan affaldsskakten ikke bruges i stedet for skabet? FA: Den er alt for lille. Beboer: Har badeværelser i rækkehusene ikke været med i helhedsplanen? FA: Jo, de var oprindeligt med i oplægget den 29. nov De er taget ud fordi mange 8

9 af beboerne selv har bekostet en renovering af badeværelserne og fordi LBF har krævet besparelser. Beboer: Badeværelset bliver større, tager det ikke meget areal fra værelset? FA: Med type 1 bliver der taget 60 cm af rummet, så er der 3,60 meter tilbage. EO: Der er mulighed for at vælge mellem 2 typer. Der vil f.eks. være mulighed for at vælge mellem de 2 typer pr. blok eller pr. opgang. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper der skal arbejde med retningslinjer for det. Beboer: Jeg bor i stueetagen og har ingen skab i gang til ventilationskanaler? FA: I stueetagen bliver kanalerne ført over loftet. Beboer: Hvordan udføres renoveringen af badeværelser, stilles der støvvægge op eller skal beboerne genhuses? EO: Ja, der opstilles støvvægge og der bliver ikke behov for genhusning. Beboer: Vil der være støj fra ventilationen? FA: Der er helt klare krav til hvor meget ventilationen må støje. Esbern: De nye og større kanaler vil give mindre støj end de nuværende. Beboer: Hvor lang tid tager badeværelserenoveringen? FA: Det vil tager ca. 6-8 uger pr. lejemål. Beboer: Er der mulighed for renovering af badeværelser i rækkehuse? EO: Der vil i fremtiden blive afsat det dobbelte beløb end hidtil til dette arbejde, på den måde, at tværblokkene ikke længere skal bruge det samme afsatte beløb. Beboer: Er det muligt kun at foretage badeværelserenoveringen om sommeren? FA: Det er nok ikke muligt. 5. Pause (10 min) 6. Præsentation af helhedsplan v/ arkitekt Bue Kjems Bue Kjems (BK) forklarede; De tegninger jeg viser nu er blevet til i samarbejde med arbejdsgruppen. Vi, rådgivere har spillet ud med forslag og idéer. Parkering I dag er der 350 p-pladser. Forslaget der er med i helhedsplanen giver 450 p-pladser. Gillesager: Tegning af gaden med 2 rækker p-pladser og forhaver foran rækkehusene. Der er forslag til forhaver for at skabe privathed for den forbipasserende trafik og der er afsat penge til det i friarealerne. - Der er i øjeblikket forhandlinger i gang med kommunen, som skal bekoste vejomlægningen. Bredager: Tegning af gaden med 1 række p-plads og forhaver foran rækkehusene. 9

10 Bredager v. tværblokke: To rækker p-pladser med afskærmning i form af buskbeplantning. Parkeringen er hermed trukket væk fra fortov og hovedindgange. Adgange fra fortov til p-pladser er markeret med en pergola og bænk. Indgangsparti Tværblokke i Bredager Der placeret en glasoverdækning over dør og glas i dør det er kriminalpræventivt at kunne se ud gennem dør. Der er placereret en bænk ved pergola for gennemgang til p- plads. Tværblokke i Gillesager Der er tilgængelighedsramper fra legearealet til alle tværblokke ved Gillesager og ligeledes som i Bredager er der glasoverdækning over indgangsdøre samt glas i hoveddøren. Rækkehusene Også her er der glasoverdækning over indgangsdørene. Ny ydermur Snittegning viser: ny skalmur og isolering samt at altanen er rykket ud. Skalmuren er en teglstensmur. Stue og altan i tværblokke plantegning viser: Stue m. lille altan bliver 2,5 m 2 større. Stue m. stor altan bliver 4, 5 m 2 større. Der vil være spiseplads til 4 personer på den nye altan. Stuelejligheder får en trappe fra deres altan til deres haver. Rækkehus snittegning viser: Med etablering af den nye skalmur og isolering bliver svalegangen bliver 19 cm bredere og altaner bliver 19 cm bredere. Isolering mellem gulv og dæk gør at gulvet i svalegangen og på altanen skal hæve. Det vil sige, at der kommer et trin inde i lejligheden. Trinnet er placeret 1 meter inde i lejligheden fra yderdøren. Ligeledes bliver der et ekstra trin ude i trapperummet. Bue viste tre perspektiver af henholdsvis de nye facader, altanerne og det sidste perspektiv viste det nye vinduesparti og altan set indefra stuen. Ældre- og handicap-egnede boliger Plantegning viser: fire forskellige typer i størrelser fra 66 til 82 m 2 med elevator fra kælder til 2. sal. Badeværelser i tværblokke Tegning viser ny indretning af type 1, hvor badeværelset udvides med 60 cm. Situationsplan Tegning over friarealerne viser: placering ramper fra legeareal til alle tværblokke i Gillesager. Bue fortæller ydermere om blomsterhaver, skøjtebane, springvand, et fælleshus placeret der hvor bakken ligger og en hundegård. Fælleshuset Plantegning viser: 10

11 Entre med garderoben med spejl, taskebokse, og depot. I den ene side ligger en stor festsal der kan rumme 150 personer med døre ud til en terrasse. Festsalen kan deles op i fire mindre rum. Der er et stort køkken der kan deles op i to mindre køkkener. Herefter er placeret et rum der eventuelt kan bruges som billardrum med café. Der er yderligere indrettet et større depot, møderum samt gæsterum som også kan bruges til møderum. Huset har en stor dybde, bl.a. derfor er der placeret et stort gennemgående ovenlys på taget. Udover at give dagslys vil ovenlyset også fungere som naturlig ventilation. Fælleshuset er opbygget i træfacader med tegltag. Der er placeret en buskbevoksning der har form som en grøn slange for at bevare tværblokkens privathed. Hundegården er placeret til venstre for fælleshuset. Spørgsmål fra beboerne: Beboer: Hvor er nedgangen til kælderen til nr. 19 og 49 og hvor er containergårdene? BK: Nogle kældernedgange bliver nedlagt der hvor de tager haver fra stuelejlighederne. Containergårde bevares. Beboer: Hvad med Brøndbyøster Skoles cykelsti/vej når det ene fortov bliver til forhaver? Der er meget trafik her, kan cykelstien omlægges? BN: Vi var til møde i kommunen i går. Det er en stor skole der ligger i vores boligkvarter. man kunne føre trafikken til skolen fra Brøndbyøster Boulevard, men det er ikke os der bestemmer. Beboer: Pengene fra salget af vinduer og døre, de kunne måske bruges til at købe en el-cykel som erstatning for alle de cykler der bliver stjålet. Beboer: Når altaner bliver flyttet ud, bliver radiatoren på væggen også flyttet? BK: Ja, den fjernes og en ny monteres under vinduet. Beboer: Når altaner rykkes ud bliver kældernedgangen så fyldt med jord? EO: Der er kældernedgang i den anden ende og andre steder kræver det en særlig løsning. Beboer: Det ser meget sammenpresset ud i Bredager, hvad siger brandvæsnet? BK: Vi har ikke haft kontakt til brandvæsnet endnu. Men mener ikke der er problemer med det foreslåede. Beboer: Det burde i gøre. Beboer: Når cykelskurene ikke laves, hvor skal cyklerne stå? Jeg kører 3-hjulet handicapcykel, den kan jeg ikke komme i kælderen med. Kan beplantning foran indgangene rykkes? BK: Der er mulighed for at parkere nogle cykler foran indgangspartierne. Beboer: Jeg bor på 2. sal og har sat duenet op foran altanen. Hvordan kan det sættes op ved de nye altaner? BK: Det har vi ikke løst i denne fase. Tegningerne er idéskitser og det kommer med i detaljerne. EO: Der vil blive nedsat arbejdsgrupper og her vil beboerne få mulighed for at påvirke 11

12 projektet. Beboer: Bliver de anlagte rollatorpladser pladser bevaret? BK: Ja, de bevares. Beboer: Den præcise placering af det trin der fremkommer p.g.a. isoleringen af svalegangen, er det en del af detaljeringen? EO: Der vil blive afprøvet forskellige løsninger, f.eks. en løsning hvor det placeres lige indenfor døren og en anden hvor det placeres ca. 1 meter inden for døren. Beboer: Altaner på 2. sal bliver udeliggende. Kan der forberedes til en markise? BK: Det er op til boligorganisationen og kommunen om man vil have det, men teknisk er det ikke noget problem. EO: Det skal der forhandles med kommunen om. Beboer: Jeg sidder ofte på en bænk i Bredager, når det regner, bliver jeg våd. Kan der opsættes en markise der? Beboeren griner, hele salen bryder ud i latter. Beboer: Hvor langt ud i haven kommer altanen? BK: Den rykkes 1,5 meter ud. Beboer: Kan man blive boende medens der rives ned og altanerne udbygges? BK: Man opsætter en støvvæg og arbejdet foregår udefra. Men da stuen bliver gjort større kommer der til at mangle lidt gulv, derfor skal stuen tømmes for møbler en dags tid. Selve arbejdet med lukningen af facaden tager ca. en dag. Beboer: Bliver haverne i tværblokkene bevaret? BK: Ja, de bliver bevaret. Beboer: Bliver der legepladser for de store børn? BK: Der er sat penge af til arealet. I arbejdsgrupperne er der arbejdet med lege- og aktivitetsarealer for børn i alle aldre. Beboerne: Der bør i renoveringen af lejlighederne tages hensyn til beboernes husdyr Husk det. Beboer: Renoveres rækkehusene på begge sider samtidig? BK: Det er noget man forhandler med entreprenøren om, men det er sikkert kun en side (facade) ad gangen. Beboer: Jeg har været med i arbejdsgruppen sammen med andre beboere og vi har alle haft stor indflydelse på projektet. Beboer 1: Med helhedsplanen får vi en stor huslejestigning, så stor at nogle beboere bliver nødt til at flytte! BN: Vi har diskuteret det meget. Hvor meget er nok. Hvis ikke helhedsplanen bliver vedtaget, vil der komme klatvise renoveringer og huslejestigninger hele tiden mange år frem. 12

13 Beboer 1: Jeg ved godt, om alt det der skal laves. Kan der spares noget væk? FA: I betaler 12% af alt det der skal laves. Beboer 2: Det skal laves. Vi betaler 58 mio. kr. og får 445 mio. kr. Beboer: Der vil komme ekstra regninger. Tingbjerg har lejligheder stående tomme. Beboer: Det er forkert at sige vi får 445 mio. kr. EO: Det forklarer Jette senere. Beboer: Er det muligt at afstemme om forskellige løsninger, evt. en løsning hvor fælleshuset er sparet væk? JS: Det er en helhed vi har forhandlet med LBF om, hvis vi undlader fælleshuset siger LBF I får de samme huslejestigninger. Beboer: Det er attraktivt, at vi må have hund. Jeg tror ikke på tomme lejligheder her. EO: Vi nærmer os en afslutning. Beboer: Er det med i helhedsplanen at sikre hovedindgangsdørene, de gamle er nemme at brække op og der lugter af urin i opgangen. EO: De nye døre er mere sikre, men man vil aldrig kunne sikre helt mod opbrud. Beboer: Jeg vil opfordre til at stemme ja til helhedsplanen. Forestil jer, at der er nogen der kommer forbi, med så mange millioner. Vi får bedre boliger og et bedre miljø ude. Beboer: Man skal stemme for helhedsplanen. Man kan gå ind på og regne sin boligydelse/boligtilskud ud. JS opsummerer budgettet for helhedsplanen: De støttede arbejder er på 445 mio. kr. De ustøttede arbejder er på 58 mio. kr. Landsbyggefonden betaler 88% af låneydelserne på de 445 mio. kr. EO siger tak til JS. Beboer: Jeg stiller forslag om at helhedsplanen skal til urafstemning. EO: 25% af de fremmødte skal stemme for en urafstemning for at det kan vedtages. Det er svært med en urafstemning om en så kompleks sag. Der afstemmes om urafstemning ved håndsoprækning. 32 stemmer for urafstemning. Et massivt antal beboere, tæt på de resterende, stemmer imod urafstemningen. Urafstemningen er nedstemt. Der var 340 mulige stemmer. 7. Afstemning om helhedsplanen Der var på dette tidspunkt 170 husstande repræsenteret. EO forklarer: Hvis man stemmer ja til helhedsplanen, skriver man ja på stemme sedlen. Hvis man stemmer nej til helhedsplanen, skriver man nej på stemme sedlen. 13

14 Der er pause mens stemmerne bliver talt op. 8. Afrunding af aftenen EO: Så er alle stemmerne talt op. 291 stemmer for helhedsplanen 43 stemmer imod 3 ugyldige stemmesedler EO takker for i aften og giver ordet videre til BN. BN: Tak for i aften. Jeg glæder mig til næste beboermøde, nu hvor jeg ved, hvor mange beboere der kan møde op. Sted /dato dirigent Esbern Ott Sted /dato formand Brian Nissen 14

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Sammenlægning & Helhedsplan

Sammenlægning & Helhedsplan Sammenlægning & Helhedsplan Æblehaven & Rønnebærparken Sammenlægning og helhedsplan Hvis beboermødet beslutter, at lægge Rønnebærparken og Æblehaven sammen, kan der opnås en besparelse på cirka 8 millioner

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N Ekstraordinært afdelingsmøde d.10 oktober 2016 Punkt 1 - Velkommen 02 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent. herunder valg af referent og stemmetællere 2. Præsentation af beslutningsforslag

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel 1 Indledning Forslag om helhedsplan i Saltværkshuse, som blev vedtaget igangsat i 2007, var første gang til afstemning 13. december 2013, hvor forslaget

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Til samtlige beboere i afdeling 17 Møllevangen Vejle, den 14. december 2012 Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Hermed følger et kort referat af det ekstraordinære

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde i Kastruphuse 23. april 2015 1 Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde vedrørende renovering af Kastruphuse torsdag den 23. april 2015, kl. 19.00 i Tårnbyparkens

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning REFERAT 27. oktober 2008 MM6 - OMJ Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning Mødested: Messecenter Herning Mødedato: Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 17,00. Emnet: Indretning af

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel Hvor og hvornår får jeg yderligere information som beboer. Tidsplan I prøvelejligheden Soldugvej 31 st.th., vil der blive afholdt åbent hus arrangement

Læs mere

RAMBØLL 15. maj 2014. Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan

RAMBØLL 15. maj 2014. Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan RAMBØLL 15. maj 2014 REFERAT Sag: Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan Tid: Tirsdag den 29. april klokken 19.00-21.00 Sted: Rygårds allé 137, 2900 Hellerup Deltagere: Der blev registeret

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 VELKOMMEN - Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget i aften vil vi gennemgå overskrifterne i den mere grundigt. - I er meget velkomne

Læs mere

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej

Himmerland Boligforening. Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 50, Ravnkildevej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der kan stemmes

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden REFERAT Ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00 Beboerlokalerne i nr. 108 1. Velkomst Dagsorden 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens forslag

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Kommunalbestyrelsen 12-12-2013 1 Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Sagsnr.: 13/5828 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen.

Gæst: Kurt Sander fra ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen. Side 1/8 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 14. september 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 28 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 28 beboere fra 25 husstande

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Referat af Ekstraordinært afdelingsmøde Afdeling VI Mandag den 13. juni 2016, kl I Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Referat af Ekstraordinært afdelingsmøde Afdeling VI Mandag den 13. juni 2016, kl I Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Referat af Ekstraordinært afdelingsmøde Afdeling VI Mandag den 13. juni 2016, kl. 19.00 I Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden: 1. Velkommen ved afdelingsbestyrelsesformand Jørnanker Døpke 2. Valg af

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. Meddelelser fra varmemester v / Jan Grzona, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. Meddelelser fra varmemester v / Jan Grzona, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN Ad. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Peter Nielsen (PN) Tina Laursen (TL) David

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere