Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune"

Transkript

1 Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune 1

2 Dagsorden Erhvervslivet og Dansk Industris undersøgelse Indkøb generelt Byggeopgaver håndtering - Energiprojekt Boligforeningerne Middelfart Spildevand Anlæg håndtering Infrastruktur Afrunding 2

3 Formålet Information og dialog om kommunens håndtering af indkøb og udbud Sikre at lokale virksomheder er velorienteret om aktuelle projekter og udbudsplaner Skabe godt grundlag for, at lokale leverandører også er på banen, når der skal bydes på opgaver 3

4 4

5 Den politiske ramme Den offentlige sektor skal blive bedre til at købe ind + udbyde opgaver Store besparelsesmuligheder, jf. staten, Dansk Industri og Dansk Byggeri Byrådet ønsker leverancer til rette kvalitet og pris i respekt for skatteyderne Byrådet ser gerne, at lokale virksomheder vinder opgaverne og tilskynder til, at udbud bliver tilpasset lokale forhold Byrådet ønsker et konkurrencedygtigt erhvervsliv Byrådet vil animere til, at virksomhederne tager sociale hensyn 5

6 Varer Tjenesteydelser Bilag ll A Tjenesteydelser Bilag ll B Bygge og Anlæg Lovgrundlag Kr ,- Kr ,- Over kr ,- Annonceringspligt Under kr ,- Tilbudsloven Over kr ,- Over kr ,- Udbudsdirektivet 6

7 Kørsel Kaffe og te Varer og Tjenesteydelser 2012 Ortopædisk fodtøj Fritvalgsydelser Lyskilder Brystproteser Kontoartikler Legetøj 7

8 Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan- og Bygningsafdelingen Jørgen Knudsen 8

9 Temaer Byggeopgaver i Middelfart Kommune 2011 Fordeling af opgavetildeling lokalt/udenbys Byggeopgaver i Middelfart Kommune 2012 Middelfart Kommunes praksis for udbud af byggeopgaver 9

10 Anlægsopgaver 2011 Ombygning af badeværelser og soveværelser på det gl. Ældrecenter Fænøsund ca. 35 mill. kr. over 4 år Er udbudt og byggeriet igangsat. Skolerenoveringspulje 2011 ca. 8,5 mio. kr. Pengene er fordelt på et antal mindre projekter, de fleste igangsættes først til udførelse i 2012 Gelsted Skole og - boldbane 3 mill kr. Skrillingeskolen, udskiftning af overdækninger 1 mill kr. Ejby Skole, overbygning 2 mill. kr. Diverse mindre sager 2,5 mill kr. 10

11 Anlæg dagtilbudsområdet 2011 Båring Børnehave tilbygning (igangsat 2010) 3,0 mill kr. Brenderup Skovbørnehave (igangsat 2010) 6,0 mill kr. Mikkelsbro Børnehave, tilbygning 7,2 mill kr. Børnehaven Myretuen, tilbygning 5,0 mill kr. Børnehaven Chilli, tilbygning 1,8 mill kr. Børnehaven Bakkehuset, ombygning 0,4 mill kr. Diverse mindre ombygninger 0,75 mill kr. I alt ca. 24 mill. kr 11

12 Drifts- anlægsopgaver i Plan- og Bygningsafdelingen ,3 mill. kr. til almindelig drift, service og vedligehold 2 mill. kr. som anlægspulje til enkelte større renoveringer 2 mill. kr som anlægspulje under kvalitetsfonden En stor del af afdelingens forbrug er udført af lokale firmaer fra Middelfart Kommune 78 % udført lokalt 18 % udført af ikke lokale men fag, som ikke er repræsenteret i Middelfart Kun 4 % er udført af udenbys firmaer efter konkurrencen med lokale 12

13 Drifts- anlægsopgaver i Plan- og Bygningsafdelingen ,3 mill. kr. til almindelig drift, service og vedligehold 2 mill. kr. som anlægspulje til enkelte større renoveringer 2 mill. kr som anlægspulje under kvalitetsfonden En stor del af afdelingens forbrug er udført af lokale firmaer fra Middelfart Kommune 78 % udført lokalt 18 % udført af ikke lokale men fag, som ikke er repræsenteret i Middelfart Kun 4 % er udført af udenbys firmaer efter konkurrencen med lokale 13

14 Kommende anlægsopgaver 2012 Skolerenoveringspulje 2012 ca. 18,4 mill. kr. Gelsted Skole 10 mill. kr Østre Skole, etape 4 7,4 mill. kr Diverse 1 mill kr. Opgaverne vil blive udbudt i indbudt fagentreprise Anlæg dagtilbudsområdet 2012 ca. 16,8 mill. Kr. Børnehave i Gelsted 13 mill. kr Energirenovering af Myretuen 3,5 mill. kr 14

15 Drifts- anlægsopgaver i Plan- og Bygnings-afdelingen ,7 mill. kr. til almindelig drift, service og vedligehold 2 mill. kr. som anlægspulje til enkelte større renoveringer 2 mill. kr som anlægspulje under kvalitetsfonden 15

16 Plan og Bygningsafdelingens nuværende praksis for udbud af Byggearbejder Opgaverne opdeles i det væsentlige i 3 kategorier Mindre service- og vedligeholdelsesarbejder op til kr. Mindre byggeprojekter med samlet anlægssum på mill. kr. Større byggeprojekter, mellem 3 mill. kr. og EU s tærskelværdi 16

17 1. Mindre service- og vedligeholdelsesarbejder op til kr. Her indhentes 1 3 underhåndsbud fortrinsvis fra lokale håndværkere. Suppleres af tilbud udefra for at sikre tilstrækkelig konkurrence og i tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig faglig ekspertise i lokalområdet. Komplekse og akutte arbejder, hvor arbejdets præcise omfang ikke eller kun vanskeligt kan fastlægges på forhånd kan udføres i regning. 17

18 2. Mindre byggeprojekter mellem kr. og 3 mill. kr Der indhentes altid minimum 2 underhåndsbud Oftest udbydes opgaver i den størrelsesorden i Indbudt licitation i fagentreprise med 4 7 bydende, hvoraf mindst én bydende er uden for lokalområdet. 18

19 3. Større byggeprojekter kr. EU s tærskelværdi Udbydes i indbudt licitation, som beskrevet under 2. Ved større sager inden for denne ramme kan der gennemføres en prækvalifikationsrunde for at udpege de firmaer, som opfordres til at afgive tilbud. I øjeblikket udbydes byggearbejder i Middelfart Kommune ikke i totalentreprise uden forudgående politisk godkendelse 19

20 Hvordan kommer man i betragtning til at afgive tilbud? Vi kan ikke følge med i alt inden for branchen i kommunen. Firmaer, som ønsker at arbejde for kommunen, opfordres derfor til at henvende sig til Plan- og Bygningsafdelingen og præsentere deres firma: kompetencer erfaringer/referencer kapacitet Når afdelingen har kendskab til et firma kommer det i betragtning, når der skal findes bydende på en opgave inden for deres kompetenceområde. 20

21 Hvem bliver indbudt til afgive tilbud? Ikke formaliseret Rotationsprincip så bred en skare bliver indbudt over tid Ved licitationer indbydes de firmaer, som var konkurrencedygtige ved sidste licitationer, suppleret med nye firmaer i forhold til sidste licitation 21

22 Projekt Har lavet et forstudie efterår 2007 EU udbud 5 firmaer prækvalificeret 2 gav bud Bud på energianalyse, asbestregistrering, energimærkning og energibesparelse Energimærkning indgår med tilbudspris p.g.a. samarbejde med forsyningsvirksomhed Bud på 21 % besparelse antaget Projekt opstartet med projektmedarbejder fast i Middelfart Analysearbejde forår 2008 Kontrakt med Schneider om gennemførelse af hele projektet. Anlægsinvesteringer fra efterår 2008 april Projektforløb med Schneider frem til 2014 med opfølgning m.m. 22

23 Omfang Investeringer i ejendomsmassen [Tkr.] Samlet Investering Heraf Energiinvesteringer Heraf Energiinvesteringer Heraf Øvrige investeringer Energiregistrering Opstart af ca. 35 ventilationsanlæg Asbest Pulje Udbedring af fladtrådt og utilstrækkelig isolering Øvrig genopretning/alm. Vedligehold

24 Besparelse

25 Nordvestfyns Boligforening Oversigt over bygge- og vedligeholdelsesopgaver i : Byggearbejder: Planlægning af energirenoveringer i afdeling 01 Solgården/Solvænget, og afdeling 07 - Bøgeparken. Vedligeholdelsesarbejder: Samlet budget for vedligeholdelsesarbejder: (kto. 115) kr Samlet budget for planlagte vedligeholdelsesarbejder: (kto. 116) kr Udbudsform: Underhåndsbud indbudte licitationer fortrinsvis lokale håndværkere og leverandører. 25

26 Boligselskabet af 1945 i Strib Oversigt over bygge- og vedligeholdelsesopgaver i 2012: Byggearbejder: Nybyggeri af 17 boliger ved Strib gården Ny afdeling 07. Anskaffelsessum: kr Hovedentreprenøren er konkursramt. Nyt udbud i indbudt hovedentreprise forberedes inden jul Byggeperiode: Forventes afsluttes medio Vedligeholdelsesarbejder: Samlet budget for vedligeholdelsesarbejder: (kto. 115) kr Samlet budget for planlagte vedligeholdelsesarbejder: (kto. 116) kr Udbudsform: Underhåndsbud indbudte licitationer fortrinsvis lokale håndværkere og leverandører. 26

27 Middelfart Andelsboligforening Oversigt over bygge- og vedligeholdelsesopgaver i 2012: Byggearbejder: Påbegyndelse af totalrenovering af afdeling 03 Melfarparken. Anskaffelsessum: kr. 112 mio. Byggestart: 1. oktober 2012 Byggeperiode: 2 år. Udbudsform: EU licitation prækvalifikation indbudt hoved eller storentreprise. Genhusning af alle beboere. Vedligeholdelsesarbejder: Samlet budget for vedligeholdelsesarbejder: (kto. 115) kr Samlet budget for planlagte vedligeholdelsesarbejder: (kto. 116) kr Udbudsform: Underhåndsbud indbudte licitationer fortrinsvis lokale håndværkere og leverandører. 27

28 Middelfart Boligselskab 28

29 Samarbejde med det lokale erhvervsliv v/ direktør Allan Bruus Middelfart Spildevand A/S

30 Middelfart Spildevands kerneydelser Drifts- og anlægsopgaver på spildevandsområdet: - Håndtering af regnvand - Transport af spildevand - Rensning af spildevand - Slamhåndtering

31 Middelfart Spildevand i tal - Behandler ca m3 spildevand - 7 renseanlæg km kloakledninger pumper og pumpestationer - 78 bassiner, overfaldsbygværker m.m slambede - 24 medarbejdere - Egenkapital 1,6 mia. kr - Omsætning mio. kr.

32 Igangværende projekter - Afskærende ledning øst om Middelfart og renovering af pumpestation ved Houg - Kloaksanering Strandvejen, Tangmosen, Kåsvænget og Rudbæksbanke i Strib - Gågadens forlængelse i Middelfart - Regnvandsstyring i industriområdet i Middelfart - Langgyden, Nr. Aaby - Bassin ved Fabriksvej, Nr. Aaby - Spildevandsrensning i det åbne land - Kloakering af Varbjerg-Bro Strand - Byggemodninger erhverv og bolig - Teknisk vand Middelfart renseanlæg

33 Planlagte projekter renseanlæg - Nyt sandfang og ristehus Nr. Aaby renseanlæg - Nedlæggelse af Harndrup renseanlæg kloakledning til Brenderup renseanlæg Ny administrationsbygning på Middelfart renseanlæg Optimering af returslamføring - Middelfart renseanlæg

34 Planlagte projekter - kloak - Klimatilpasning af Kongebrovej / Skovgade analyser og skitseprojekt - Kloakfornyelse Brovejen, Ellemosevej, Bubbelvej og Altonavej - Udvidelse af regnvandsbassiner i Ejby og Harndrup

35 Hvordan tildeles opgaverne? EU-udbud : Køb af vare og tjenesteydelser over kr. Køb af bygge og anlæg over kr. Over kr. indhentes 3 tilbud Under kr. skal der sikres markedspris

36 Brug af det lokale erhvervsliv lokale håndværkere, leverandører, rådgivere, entreprenører m.m. registreret i 2011, hvoraf der er handlet med 42 i 2010 til et beløb af ca. 5,2 mio. kr. Hertil kommer dagligvarebutikker (slagter, købmand etc.)

37 Anlægsprojekter 2012 og 2013 Projekt Asfaltslidlag 10 mio. kr. Sti på nedlagte banearealer i Middelfart: Odensevej til Gl. Banegårdsvej og Strandvejen Sti fra Odensevej til Banevænget under banen. Pulje til trafiksikkerhed Udbyggelse af cykel- og vandrestier Sideudvidelse af Brændeskovvej Udviklingsplan Gl. Havn Natur- og energiprojekter Færdiggørelse af besøgscenter Hindsgavl 2,16 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,85 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,3 mio. kr. 2,0 mio. kr. Energirenovering af gadelysanlæg

38 Anlægsprojekter 2012 og 2013 Projekt Ombygning af Aulbyvej 1,0 mio. kr. 31,0 mio. kr. Lysregulering af krydset Hovedvejen og Vandværksvej Ombygning af krydset Hovedvej/Hyllehøjvej/Staurbyvej Etablering af svingbane på Hovedvejen ved Langkærvej 6,5 mio. kr. 3,2 mio. kr. 0,3 mio. kr. Vejdirektoratet motorvejsudvidelse mio. kr. 38

39 Motorvejsudvidelsen 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 Erhvervsarealer til salg Areal Ved motorvej Bag motorvej Ejby Nørre Aaby Middelfart Kontakt: Jørgen Knudsen Mail: 46

47 Værd at huske Allan Bruus tlf Jørgen Knudsen tlf Uffe Høybye tlf Ulla Skovgaard tlf Torsdag den 8. november

Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune

Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune 1 Dagsorden Erhvervslivet og Dansk Industris undersøgelse Budget 2013 Indkøb generelt Byggeopgaver håndtering - Energiprojekt Boligforeningerne Middelfart Spildevand

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Vej og trafik Rekreative områder Bygningsvedligehold Jordforsyning Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindelig budget Korrigeret budget Regnskab

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers

Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers 1. Indledning og erfaringsgrundlov 2. ESCO projekt for renovering af kommunale bygninger 3. Lidt om ESCO gadelys 4.

Læs mere

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Notat Til: Vedrørende: Bilag: Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Ingen Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune Nærværende notat er udarbejdet med

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Notat model for udbud af håndværkerydelser

Notat model for udbud af håndværkerydelser Til: Økonomiudvalget BALLERUP KOMMUNE Kopi til: C-EJD, IKJ, JRAU, MET og SOR Dato: 3. september 2014 Kontakt: Karsten Schrøder ver. 02.10.14 Sagsid: 82.07.00-G00-2-13 Notat model for udbud af håndværkerydelser

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2015 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 24. oktober 2014 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2015 Middelfart Spildevand Budget 2015 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere