Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens mødelokaler, Dalstrøget 135, kælderen tirsdag den 18. oktober 2011 kl Deltagere Afbud Fra boligorganisationen Per Kloster Andersen, Peter Valenius, Jens Rytter Hansen, Bjarne Busgaard og Charlotte Gram Fra repræsentantskabet Kirsten Straagaard, Inge Rasmussen Suppleanter Suzanne Jensen, Gert Vinther samt Annet Malmquist Fra administrationen Lisbet Schaltz (referent), Claus Hansen og Lene Terpe Lis Nyborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra det kombinerede bestyrelses- og repræsentantskabsmøde 18. april Revisionsprotokollat 4. Optagne lån i perioden 18. april oktober Indkomne forslag 6. Budget 2012 for: a. Boligorganisationen Munkegård b. Afdeling Nordre Munkegård 7. Aktuelle renoveringsprojekter a. Byggeregnskab altaner b. Munketorvet/containergård c. Køkken/bad projektet d. Belægning indgangspartier 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er formand Per Kloster Andersen og Jens Rytter Hansen samt suppleanterne Kirsten Straagaard og Inge Rasmussen 9. Igangværende og uafsluttede sager 10. Meddelelser 11. Fastsættelse af dato for næste møde. Forslag 17. april Eventuelt 534

2 ad 1 - Valg af dirigent Peter Valenius blev valgt som dirigent. ad 2 - Godkendelse af referat fra det kombinerede bestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 18. april 2011 Administrationen fremlagte et forslag om, hvorvidt administrationen skal foretage en vurdering af, om boligindskuddene skal forhøjes. Det blev besluttet, at administrationen skal udarbejde et notat om en eventuel forhøjelse af boligindskuddene. ad 3 - Revisionsprotokollat Ingen indførsel. ad 4 - Optagne lån i perioden 18. april oktober 2011 Der er ikke optaget lån i perioden. ad 5 - Indkomne forslag Ingen forslag er modtaget. ad 6 - Budget 2012 a. Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationens budget for 2012 er revideret tillige med budgettet for Almenbos bestyrelse besluttede den 25. maj 2011, at bidraget for 2012 skulle sættes markant op for at undgå yderligere underskud i Almenbo. Bidraget for 2012 er kr. pr. lejemålsenhed pr. år. Bidraget for 2011 blev på samme møde besluttet forhøjet til kr. Disse bidrag omfatter forretningsførelsen. Afdelingens bidrag omfatter tillige boligorganisationens udgifter og bidraget udgør herefter kr. i 2012 og kr. pr. lejemålsenhed om året i Budgettet samt det reviderede administrationsbidrag blev godkendt. b. Afdeling Nordre Munkegård Med budgettet for 2012 var fejlagtigt medsendt referat af bygningsgennemgang i stedet for referat af budgetforhandlingsmødet. Dette referat blev omdelt og herudfra foretog administrationen en kort gennemgang af afdelingens budget for Budgettet anviser en lejeforhøjelse pr. 1. januar 2012 på 1,5 %, idet afdelingsbestyrelsen havde foranlediget udlejning af tomme kælderrum, der fra 2012 giver afdelingen en yderligere lejeindtægt på kr. Dermed kunne lejeforhøjelsen reduceres fra 2,3 % til 1,5 %. Gennemsnitslejen udgør herefter 646 kr. pr. m² om året. Når salget af Munketorvet er effektueret, vil et nyt budget for 2012 blive udarbejdet. Afdelingsbestyrelsen var orienteret om Yousee s prisstigninger foranlediget af, at TV2 bliver en betalingskanal. 535

3 Stigningen vil blive 25 kr. om måneden pr. lejemål og vil først blive varslet 6 uger før stigningen træder i kraft 1. januar Det blev drøftet, om der er muligheder for at integrere internet m.m. i den nuværende fuldpakke. Lisbet Schaltz oplyste, at der formentligt ikke kunne bygges mere på afdelingens antenneanlæg, som var gammelt og allerede ombygget således, at den enkelte beboer via antennestikket kan modtage internet. Per Kloster Andersen foreslog, at der i afdelingen nedsættes et it-udvalg til at undersøge mulighederne med det nuværende antenneanlæg. ad 7 Aktuelle renoveringsprojekter a. Byggeregnskab altaner Byggeregnskabet blev godkendt efter en redegørelse om de merydelser, der var indgået forlig om. Anlægssummen udgør i alt kr., der finansieres med tilskud fra Landbyggefondens egen trækningsret på kr., egne midler på kr. samt et 30-årigt realkreditlån på kr. I anlægssummen og dermed låneoptagelsen er medtaget udgifterne til affaldsøer og postkasser. Beslag til persienner/rullegardiner blev drøftet og det blev klart, at det var uvist, hvorvidt beboerne var klar over, at de ikke nødvendigvis skal købe Windoors persienner og rullegardiner. Det blev aftalt at informere beboerne om, at Windoors beslag skal anvendes, hvis man ønsker at sætte enten persienner eller rullegardiner op. Beslagene kan købes på ejendomskontoret. Derimod kan den enkelte beboer selv vælge, hvor persienner og rullegardiner købes, idet beslagene kan bruges til alle fabrikater. b. Munketorvet Processen om salg af Munketorvet og en ombygning heraf af fødevarekæden Lidl pågår. Byplanudvalget har sendt lokalplanforslaget, som er nødvendig for en fornyelse af Munketorvet, videre og forslaget forventes behandlet af kommunalbestyrelsen på mødet den 31. oktober I forbindelse med ombygning af Munketorvet er det nødvendigt at flytte afdelingens containergård. Stedet er udpeget, kommunen og renovationsfirmaet er hørt. Det skal dog undersøges, hvorvidt stedet kan bære den belastning, der vil komme, når renovationsvognen kører ind for at tømme. Den valgte placering af containergården er tæt op ad den såkaldte rende, hvor jorden er meget blød og måske ikke stabil nok til at bære en så stor belastning. c. Køkken/bad projektet Afdelingsmødet den 21. september 2011 godkendte, at en ny etape, for beboere, der ønsker nyt køkken og/eller nyt badeværelse, kan igangsættes. Det vil i denne etape også være muligt for de beboere, der tidligere har fået udskiftet badekarret til en flisebeklædt bruseniche, at få badeværelse fornyet med fuld flisebeklædning på væg og gulv. Der vil snarest blive afholdt møde med afdelingsbestyrelsen for fastlæggelse af de endelige rammer for denne nye etape. 536

4 Administrationen oplyste om, at til dato var 81 køkkener udskiftet og 85 badeværelser renoveret ud afdelingens 183 boliger. d. Belægning indgangspartier Det blev aftalt med afdelingsbestyrelsen på budgetforhandlingsmødet, at der skal entreres med en landskabsarkitekt eller en anlægsgartner om forslag til ny belægning. Derudover skal kommunen høres, når forslaget foreligger, idet afdelingen er kategoriseret som bevaringsværdig. ad 8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Per Kloster Andersen og Jens Rytter Hansen blev genvalgt. Per Kloster Andersen blev ligeledes genvalgt som formand. Kirsten Straagaard og Inge Rasmussen blev genvalgt som suppleanter. ad 9 - Igangværende og uafsluttede sager Bestyrelsen havde ikke modtaget en liste over igangværende og uafsluttede sager. Lisbet Schaltz meddelte, at punktet ikke var relevant på dagsordenen, idet igangværende eller uafsluttede sager fremadrettet vil fremgå som selvstændige punkter på dagsordenen. Formanden gjorde opmærksom på, at det er bestyrelsen, der sætter dagsordenen, men godt kunne gå ind for dette forslag til en fremtidig ændring af dagsordenen. ad 10 Meddelelser Fra administrationen: Administrationen har endnu engang rykket Gentofte Kommune for en dato for styringsdialogmødet, som er et krav lovgivet med styringsreformen. Gentofte Kommune afholdte ikke mødet i 2010, men administrationen forventer en tilbagemelding om, hvornår mødet holdes. ad 11 - Fastsættelse af dato for næste møde Næste møde blev aftalt til den 17. april 2012 kl i afdelingsbestyrelsens lokaler. ad 12 - Eventuelt Der var intet til punktet. Mødet sluttede kl Referent Formand Dirigent Lisbet Schaltz Per Kloster Andersen Peter Valenius 537

5 538

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 7. december 2010 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 16. maj 2013 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Årsberetning 2014 Administrationsorganisation

Årsberetning 2014 Administrationsorganisation Årsberetning 2014 Administrationsorganisation Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16, 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 - almenbo@almenbo.dk - www.almenbo.dk Indholdsfortegnelse Bestyrelse og administration 3 Tilbageblik

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 24.04. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16 Årsberetning 2012 Administrationsorganisation 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og medarbejdere side 3 Administration side 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen

Læs mere