Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word"

Transkript

1 Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift. En del af tegnene nedenfor er vist lidt forstørret. I Microsoft Word 2003 findes indstillingerne for de enkelte tegn via Funktioner > Indstillinger > fanen Vis (Tools > Options > View). I Microsoft Word 2007 findes de tilsvarende indstillinger via Office-knappen > Word-indstillinger > kategorien Vis (Office button > Word Options > Display). De fleste af indstillingerne er samlet under gruppen Formateringsmærker. Illustrationerne nedenfor viser udsnit af indstillingerne fra Microsoft Word 2003 og 2007, hvor indstillingerne vedr. formateringsmærker er indrammet med rødt. Microsoft Word 2003 engelsk version: Microsoft Word 2007 dansk version: Copyright 2009 Lene Fredborg, DocTools 1 af 8

2 Tabulator Tab Tryk på Tabulatortasten. Bruges til opstilling af tekst. I stedet for opstilling med tabulatorer kan det tit være lettere at benytte en tabel uden tabelkanter. Som for mellem gælder det, at der normalt kun bør findes en tabulator ad gangen. I steder for at indsætte flere tabulatorer, bør du justere tabulatorernes placering. Mellemrum Space Tryk på mellemrumstasten. Alm. ordmellemrum. Bør altid kun forekomme enkeltvis. Hvis du har brug for at skabe ekstra luft (f.eks. foran tekst) har du måske brug for en tabulator eller for at ændre på indrykningen af teksten via dialogboksen Afsnit. Bemærk at der findes skrifttyper, som ikke har et tegn for mellemrum. Hårdt mellemrum Nonbreaking space Tryk på Ctrl+Skift+Mellemrum. Ser ud som et gradtegn. Dette tegn bruges i stedet for et almindeligt mellemrum på steder, hvor du ønsker, at teksten bliver holdt på samme linje, f.eks. i datoer. For flere detaljer og eksempler, se følgende artikel på Lene Fredborg s Word Blog: Sådan holder du en dato sammen på en linje Skjult tekst Hidden text Du kan markere tekst som skjult tekst via dialogboksen Skrifttype (Font). Selv om du har vist skjult tekst på skærmen, bliver teksten ikke udskrevet, med mindre du slår Funktioner > Indstillinger > fanen Udskriv > Skjult tekst til (Tools > Options > fanen Print > Hidden text). I Microsoft Word 2007: Office-knappen > Word-indstillinger > kategorien Vis > Udskriv skjult tekst (Office button > Word Options > Display > Print hidden text). Hvis du har skjult tekst i et dokument, bør du slå visning af skjult tekst fra, inden du f.eks. opdaterer indholdsfortegnelse eller indeks, da dette måske kan påvirke sideskift og dermed sidetal. I dokumenter med indeks er XE-felterne, som benyttes til at markere opslagsord, formateret som skjult tekst. Da de kan fylde en del, er det vigtigt at slå visning af skjult tekst fra, inden du opdaterer indeks. Det samme gælder, hvis du har benyttet TC-felter til at markere indhold til en indholdsfortegnelse. Copyright 2009 Lene Fredborg, DocTools 2 af 8

3 Afsnitstegn Paragraph mark Selve tegnet hedder pilcrow på engelsk en dansk betegnelse findes tilsyneladende ikke Tryk på Retur (Enter). Et afsnitstegn markerer afslutningen på et afsnit. Samtidig indeholder selve tegnet formateringen af afsnittet, dvs. at alle de indstillinger, der kan ses i dialogboksen Afsnit, er gemt i selve afsnitstegnet. Der bør normalt kun finde afsnitstegn ved afslutningen af afsnit, som har reelt indhold. Du bør aldrig bruge tomme afsnit (som kun består af et afsnitstegn) til at skabe luft mellem afsnit. Der bør du i stedet ændre afstand før og/eller efter afsnittet via dialogboksen Afsnit. Du kan f.eks. kopiere formateringen af et afsnit til et andet afsnit ved at kopiere selve afsnitstegnet, markere det andet afsnitstegn og indsætte det kopierede oveni. Ethvert dokument består af mindst en sektion. Det allersidste afsnitstegn i et dokument indeholder information, som knytter sig til (sidste) sektion. Hvis dokumentet kun består af en sektion, indeholder det allersidste afsnitstegn sideopsætning (margener mm.) og sidehoved og -fod for hele dokumentet. Hvis der er flere sektioner, indeholder det sidste afsnitstegn den pågældende information for sidste sektion. Blød bindestreg Optional hyphen Tryk på Ctrl+bindestreg. Benyttes for at angive, hvor et ord må deles. Delingen træder kun i kraft, hvis tegnet er sidst i en linje. I det tilfælde vises tegnet som en bindestreg i udskrift ellers er det usynligt. Hård bindestreg Nonbreaking hyphen Tryk på Ctrl+Skift+bindestreg. Du kan bruge en hård bindestreg i ord/navne, hvori en bindestreg indgår. Dermed forhindrer du Microsoft Word i at dele ordet ved bindestregen. For flere detaljer og eksempler, se følgende artikel på Lene Fredborg s Word Blog: Tips om automatisk orddeling og hvordan du forhindrer et ord i at blive delt Manuelt linjeskift Manual line break Tryk på Skift+Retur. Fremtvinger et linjeskift, uden at der begyndes på et nyt afsnit. Copyright 2009 Lene Fredborg, DocTools 3 af 8

4 Tekstombrydningsskift Text wrapping break Microsoft Word (findes ikke i tidligere versioner): Indsættes via Indsæt > Sideskift m.m. (Insert > Break). Microsoft Word 2007: indsættes via fanen Sidelayout > gruppen Sideopsætning > Skift > Tekstombrydning. Er specielt beregnet til brug på websider. Hvis f.eks. to elementer er placeret ved siden af hinanden, kan et tekstombrydniingsskift efter afslutningen af højre element tvinge tekst til at fortsætte under venstre element. I Microsoft Word 2007 er dette illustreret med følgende ikon: Se illustration under forklaringen til højre Manuelt sideskift Manual page break Tast Ctrl+Retur. Fremtvinger et sideskift. Det anbefales kraftigt i stedet at bruge Indsæt sideskift før i det afsnit, der skal starte på en ny side (via dialogboksen Afsnit (Paragraph)). Manuelle sideskift kan give diverse problemer såsom blanke sider i et dokument. Ser sådan ud: Se illustration under forklaringen til højre Spalteskift Column break Tast Ctrl+Skift+Retur. Fremtvinger et spalteskift. Kan benyttes, hvis du arbejder med flere spalter. Ser sådan ud: Copyright 2009 Lene Fredborg, DocTools 4 af 8

5 Se illustration under forklaringen til højre Sektionsskift: Næste side Fortløbende Lige side Ulige side Section break: Next page Continuous Even page Odd page Microsoft Word : Indsættes via Indsæt > Sideskift m.m. (Insert > Break). Microsoft Word 2007: indsættes via fanen Sidelayout > gruppen Sideopsætning > Skift > [vælg den relevante type] (Page Layout > Page Setup > Break). Benyttes til at skabe en ny sektion. Der er brug for en ny sektion, hvis du f.eks. vil ændre på margener, sideorientering, spalter, sidehoved og/eller sidefod. Næste side: Indsætter et sektionsskift og skubber den efterfølgende tekst til en ny side. Ser sådan ud: Fortløbende: Indsætter et sektionsskift uden at skifte side. Benyttes f.eks. hvis du har brug for at ændre antal spalter på en side. Ser sådan ud: Lige side: Indsætter et sektionsskift og skubber den efterfølgende tekst til en ny side med lige sidetal. Derved kan der forekomme en tom side i det færdige dokument, når det udskrives. Ser sådan ud: Ulige side: Indsætter et sektionsskift og skubber den efterfølgende tekst til en ny side med ulige sidetal. Derved kan der forekomme en tom side i det færdige dokument, når det udskrives. Ser sådan ud: Copyright 2009 Lene Fredborg, DocTools 5 af 8

6 Lille sort firkant i venstre margen: (Ingen betegnelse) (Ingen betegnelse) Den lille sorte firkant vises i afsnit, hvor en eller flere af følgende indstillinger er slået til: Hold sammen med næste (Keep with next) Hold linjer sammen (Keep lines together) Sideskift før (Page break before) Hold linjer sammen (Keep lines together) Skjul linjenumre (Suppress line numbers) Indstillingerne findes i dialogboksen Afsnit, fanen Linje- og sideskift (Paragraph > Line and Page Breaks). Normalt bør Hold sammen med næste være slået til for at overskrifts-typografier. TIP: Du kan åbne dialogboksen Afsnit ved at dobbeltklikke på den lille sorte firkant. Illustrationen til venstre er fra Microsoft Word Dialogboksen i tidligere versioner ser lidt anderledes ud. Tekstbokse og andre elementer, som ikke vises i Normal visning / Kladdevisning: Nogle grafiske elementer vises ikke i Normal visning / Kladdevisning. Det gælder f.eks. tekstbokse. Hvis der til et afsnit er forankret et sådant element, vil der ved det pågældende afsnit i Normal visning / Kladdevisning være vist en sort firkant som den, der ses i illustrationen øverst til venstre. Copyright 2009 Lene Fredborg, DocTools 6 af 8

7 Markør for celleslut og Markør for rækkeslut End-of-cell marker og End-of-row marker Tegnet vises i slutningen af hver celle i en tabel og ved højre ende af hver række i en tabel. Tegnet i slutningen af hver celle indeholder et afsnitstegn, dvs. at tegnet indeholder information om formateringen af (sidste) afsnit i cellen. Tegnet indeholder desuden information om cellens formatering. Tegnet ved enden af en række indeholder information om rækken. Tegnet består af en cirkel med fire små streger, der peger skråt ud til siderne. Det kan se lidt forskelligt ud afhængigt af zoom og punktstørrelse. Objektanker Object anchor Hvis du har indsat tekstbokse, grafik eller andre objekter i Microsoft Word s tegnelag, dvs. med en anden tekstombrydning end på linje med tekst, kan du få vist objektankre. Objekter i tegnelaget er forankret til et afsnit, og ankeret vises til venstre for de pågældende afsnit. Hvis du sletter et afsnit, hvortil der er forankret et eller flere objekter, sletter du også disse objekter. Det kan derfor være at stor betydning af have vist objektankrene. Du slår visning af ankre til via Funktioner > Indstillinger > fanen Vis > Objektankre (Tools > Options > View > Object Anchors). I Microsoft Word 2007 findes indstillingen her: Office-knappen > Wordindstillinger > kategorien Vis > Objektankre (Office button > Word Options > Display > Object anchors). Bølgestreger benyttes til at markere stave- eller grammatikfejl, hvis du har slået stave- og grammatikkontrol til: Rød: Stavefejl Grøn: Grammatisk fejl Visningen af stave- og grammatikfejl er uafhængig af indstillingen for. { PAGE } Feltkoder Field codes Felter benyttes i mange sammenhænge i Microsoft Word. Du kan taste Alt+F9 for at skifte mellem visning af feltkoder og feltresultater. Når feltkoder er vist, vises alle felter omkranset af specielle feltklammer, som ikke skal skrives med almindelige tegn. Hvis du vil oprette felter manuelt, kan du indsætte feltklammer ved at taste Ctrl+F9. Visningen af feltkoder er uafhængig af indstillingen for. Copyright 2009 Lene Fredborg, DocTools 7 af 8

8 Bogmærke Bookmark Bogmærker bruges til at gemme navngivne steder eller indhold i et dokument. Bogmærker vises som grå, firkantede klammer omkring det indhold, der er markeret, når bogmærket oprettes. Hvis der ikke er markeret indhold, når et bogmærke oprettes, står klammerne tæt sammen og ligner et stort I. Du kan slå visning af bogmærker til/fra via Funktioner > Indstillinger > fanen Vis > Bogmærker (Tools > Options > View > Bookmarks). I Microsoft Word 2007 findes indstillingen her: Officeknappen > Word-indstillinger > kategorien Avanceret > gruppen Vis dokumentindhold > Vis bogmærker (Office button > Word Options > Advanced > gruppen Show document content > Show bookmarks). Visningen af bogmærker er uafhængig af indstillingen for. Tekstgrænser Text boundaries Du kan slå visning af tekstgrænser til/fra via Funktioner > Indstillinger > fanen Vis > Tekstgrænser (Tools > Options > View > Text Boundaries). I Microsoft Word 2007 findes indstillingen her: Officeknappen > Word-indstillinger > kategorien Avanceret > gruppen Vis dokumentindhold > Vis tekstgrænser (Office button > Word Options > Advanced > gruppen Show document content > Show text boundaries). Tekstgrænser vises som stiplede streger omkring tekstmargener, spalter og tabelceller. Visning af tekstgrænser gør det lettere at sikre en præcis opsætning. Visningen af tekstgrænser er uafhængig af indstillingen for. Copyright 2009 Lene Fredborg, DocTools 8 af 8

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med at skrive

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med at skrive Denne aktivitet giver en introduktion til de vigtigste funktioner, når du skriver et dokument i Symbolskrivning 2 Det bør ikke tage mere end 20 minutter. 1. Start programmet med de værktøjslinjer, du har

Læs mere