Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer"

Transkript

1 Faaborg - Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Den Journal nr K Socialfaglig konsulent: Ulla Mørk og Kirsten Nørgaard Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer Ansøgning Botilbuddet Herurecka, Svendborgvej 336, Åstrup, 5600 Faaborg, har søgt om godkendelse af låneoptagelsen til ombygning, herunder godkendelse til ombygningen af eksisterende bygninger til tidssvarende lejligheder til voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Herurecka Herurecka blev etableret i 2000 og er godkendt til privat botilbud for 7 voksne fra 20 år og opefter, som er sindslidende, såvel normalt begavede og sent udviklede. Beboerne skal kunne profitere af at bo i et botilbud, hvor det er en forudsætning, at den enkelte beboer deltager i botilbuddets fælles aktiviteter og gøremål. Beboerne skal være indstillet på aktivt at medvirke til at arbejde på egen personlig udvikling. Beboerne skal tage del i bofællesskabets hverdag og være indstillet på at tage ansvar for eget liv i det omfang det er muligt. Personer med voldsom udadreagerende adfærd kan ikke optages i botilbuddet. Aktuelt Herurecka er fuld belagt og det er kendetegnet, at der er tale om stabile og midlertidige ophold. Herureckas værdigrundlag: Der er på Herurecka rummelighed med plads til forskellighed og respekt for den enkelte. Ærlighed og oprigtighed i relationen. Individuel støtte, behandling, tid til den enkelte med mulighed for socialt samvær. Kontinuitet i hverdagen via struktur med faste trygge rammer. Udvikling med henblik på at tage ansvar for eget liv. Faglig udvikling via supervision, temadage m.m. Menneskeog livssyn: Mennesket er unikt, skal behandles individuelt med respekt og forståelse. Overordnede vision / målsætning: Hjælpe den enkelte med at skabe et værdigt og godt liv efter eget ønske. Socialfaglige metoder: På Herurecka styrkes beboerens livskvalitet, selvværd og selvtillid. Beboerne støttes i at leve et liv efter egne ønsker og behov. Beboerne træner, genvinder og udvikler færdigheder - styring af impulser - støtter selvstændighed taler om konsekvenser af handling - sætter ord på og beskriver, hvad beboeren selv oplever / ser - opmuntres til at gøre noget selv om beboeren er bange. Metodens redskaber er at skabe rum til dialog - samtaler, aftaler, opfølgning, inddragelse af netværk - handleplaner, mål / delmål - ADL træning, beskæftigelse og fritidsaktiviteter. 1

2 Metodens systematik er individuel skemalægning i samarbejde med den enkelte beboer, omkring arbejdsopgaver, fritidsaktiviteter, beskæftigelse m.m. Erfaringer viser, at metodens effekt er, at beboeren får større selvværd og tryghed i hverdagen. Større selvstændighed, bedre overblik og større accept af egen situation. Det fremgår af tilsynsbesøgene på Herurecka, at der er tale om et botilbud, hvor det virker rart at bo. Der er plads og rum til alle. Alt er velstruktureret. Det er beboernes behov, aktiviteter og pædagogik, der er udgangspunkt for indretning. Der er en løbende udvikling af personalekompetencer, driften, aktiviteter og de fysiske rammer. Pædagogik Herurecka vil med de nye fysiske rammer bedre kunne sikre beboeren: Selvforståelse Ansvar Overskud Værdighed Muligheder At den enkelte oplever sig selv som et voksent menneske med egen lejlighed og dermed mulighed for privatliv. At den enkelte vil opleve større ansvar og indflydelse på eget liv og bolig At have egen lejlighed vil give mere ro for den enkelte og dermed mere overskud til at lære At være et voksent menneske, der har en lejlighed til rådighed, med mulighed for den støtte, der er nødvendig og med mulighed for at vælge fællesskabet til i stedet for altid at skulle agere i det. Have sit eget krus, bestik, glas mm. Indrette badeværelse, køkken og stue som den enkelte ønsker det. At have muligheder for at have overnattende gæster og have gæster i det hele taget. Beboerne i boligerne vil få den samme støtte som hidtil. Ledelse og personale vil fortsat lægge vægt på, at botilbuddet fortsat bevarer det godkendte koncept, indeholdende fællesskab, tryghed, omsorg og interesse for den enkelte og hinanden. Byggeplanerne har været længe undervejs. De er således velovervejet og nøje gennemtænk i forhold til beboernes behov. Lederne har gjort sig mange gode og relevante tanker i forhold til at beskytte beboerne mest muligt i hele byggeperioden Det er Centrets vurdering, at de nye boliger vil styrke de godkendte pædagogiske mål og metoder på Herurecka. Det er ligeledes Centerets vurdering, at beboerne fortsat vil få den støtte og omsorg, som botilbuddet er kendetegnet for. Boligerne vil give beboerne bedre muligheder for at få en tryg og tidssvarende bolig, og dermed være medvirkende til at øge deres livskvalitet. 2

3 Byggeri Herurecka er beliggende på Svendborgvej 336, Åstrup, 5600 Fåborg. Ejendommen er fra 1930, og den er senest ombygget i Der er tale om et tidligere bageri på 321 m2/beboelse. I stueetagen er der 3 værelser til beboerne, 1 fælles bad/toilet og fællesrum såsom køkken, spisestue og tilstødende tv- og opholdsstue, samt grovkøkken, depotrum og garage. Beboerne har hver deres værelse på mellem 8 og 20 m2. På 1. sal er der 4 værelser og 1 fælles bad/toilet og stue med udgang til terrasse. Til ejendommen er en hyggelig terrasse med grill og en stor velanlagt have. Herurecka ønsker i forbindelse med ombygningen, at beboerne får selvstændige lejligheder på 30 m2 med Trinette køkken ( tekøkken ), stue, soveværelse, og eget bad/toilet. Eksisterende fællesrum berøres ikke af ombygningen. Herurecka finder ikke, at beboernes nuværende boligforhold er tidssvarende for deres beboere. De ønsker derfor med ombygningerne at gøre Herureckas fysiske rammer tidssvarende. De ønsker at give beboerne mulighed for at bo i egen lejlighed, som andre voksne mennesker. Centeret vurderer, at det er relevant at ændre de fysiske rammer. De eksisterende værelser er utidssvarende for de voksne beboere. Beboerne har under nuværende forhold eget værelse af varierende størrelse med fælles badefaciliteter og der er fælles opholdsrum. Mulighederne for privatliv for den enkelte beboer er meget begrænset. En evt. godkendelse bør være betinget af, at projektet ikke ændres væsentligt, herunder ikke påvirker økonomien væsentligt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Økonomi Herurecka har pr. d en egenkapital på kr. 1.6 mio. Den offentlige ejendomsvurdering af Herucka er kr ,-. Likviditetsbeholdningen er kr.0,6 mio. Finansiering Der er følgende udgifter forbundet med ombygningen sal på baghus excl. Kvist og ståltrappe ,00 kr. 02 Kvist og ståltrappe ,00 kr. 03 Garage ombygges til beboelse ,00 kr. 04 Udvendig efterisolering af garagetag ,00 kr. 05 Redskabsrum ombygges til beboelse ,00 kr. 06 Fjernelse af skorsten 9.000,00 kr. 07 Fjernelse af bageriovn ,00 kr. 08 Indretning af bolig ,00 kr. 09 Indretning af bolig ,00 kr. 10 Indretning af bolig ,00 kr. 11 Indretning af bolig ,00 kr. 12 Indretning af bolig ,00 kr. 13 Indretning af bolig ,00 kr. 14 Indretning af bolig ,00 kr. 15 levering af 7 minikøkkener ,00 kr. 16- Levering og montering af mekanisk ,00 kr. udsugning i 7 badeværelser 3

4 17 Levering og montering af emhætter i 7 boliger 18 Udvendig maling af hele den eksisterende bygning Tilbudssum i alt ekskl. moms Moms 25 % Tilbudssum i alt inkl. moms ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,20 kr ,20 kr. Det samlede byggeprojekt jf. ovenstående: Licitationsresultat Byggetilladelse, gebyr, kopi m.m. Finansieringsomkostninger Uforudsete udgifter/ekstraarbejder Reetablering af fællesarealer/udenomsarealer Opbevaring af møbler/evt. genhusning I alt Moms 25 % I alt omkostninger kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr kr ,00 kr ,00 kr. Finansieringen af byggeudgifterne sker således: Egenfinansiering Lånebehov I alt omkostninger ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Boliglån ,00 kr. Rente 5,75 % Afvikling 10 år Omkostninger + stempel og afgifter til staten 5.000,00 kr. ifm. oprettelse af ejerpantebrev Det er Centerets vurdering, at Herurecka er en økonomisk veldrevet institution, som gennem alle årene har haft styr på økonomien / har en god økonomi. Centeret er bekendt med, at Herurecka har forsøgt at få låneaftaler med banker og Realkreditforeninger, men forgæves. Herurecka er således ramt af den aktuelle økonomiske krise. De har dog kunnet få en aftale i stand med Merkur banken, som kunne tilbyde en rente på 7,85 %, men er endt med at indgå en aftale med Andelskassen Fyn, Odense City, som kan tilbyde en rente på 5,75 %. Ejendommen afskrives lineært over 30 år og der er ingen forventninger om, at der vil komme nogen stigninger på den front i 2012, 2013 o.s.v. De samlede afskrivninger såvel gamle, som nye lån udgør således kr ,00, hvilket er det beløb der er indregnet i budget Centeret har gennemgået lånevilkårene og finder, at der er tale om en forsvarlig finansieringsform, som samtidig sikre opholdsprisen stiger minimalt. Centeret kan på den baggrund anbefale, at der bliver givet godkendelse til, at ombygningen finansieres som ansøgt. 4

5 Budget i hovedrammer Budgetforudsætninger er 7 beboere med en personalenormering på 5,86 Godkendte budget 2011 Budget efter ombygning Lønninger Ejendom Øvrig drift Særlige omkostninger Tilsyn % belægningstillæg I alt Pr. beboere pr. måned Egenbetaling max Ombygningen medfører en stigning af døgnprisen pr. måned svarende til en prisstigning på kr.1.114,- pr. måned pr. beboer. Huslejen kr.3.752,00, el, vand og varme kr.1.200,00, og kost kr.2.075,00. Beboerne kan søge boligsikring. Vurdering af budgettet: Det er Centerets vurdering, at prisstigningen på døgnpladsen er acceptabel set i forhold til forbedringen af boligforholdende og den øgede livskvalitet det bliver for beboerne ved indflytning i egne lejligheder. Det er derfor Centerets vurdering, at der fortsat er god overensstemmelse mellem tilbuddet og prisen. Sammenfattende vurdering For at få Herureckas fysiske rammer i overensstemmelse med nutidig standard vil Herurecka ombygge værelser til lejligheder. Fællesarealerne i de eksisterende fysiske rammer vil ikke blive berørt. Beboerne kan, som udgangspunkt, blive boende i ejendommen under ombygningen, men der er i byggebudgettet taget højde for, at der vil kunne lejes en beboelsesvogn, hvis der skulle blive brug for det pga. byggelarm/-rod. Det er Centerets vurdering, at Herurecka herved imødekommer fremtidens krav til bolig standarden for voksne, der har behov for en boligform i henhold til servicelovens 107. Centeret finder, at den foreslåede finansiering er rimelig. Centeret finder ligeledes, at den nye opholdspris afspejler kvaliteten af tilbuddet. Centeret anbefaler på ovennævnte grundlag, at Faaborg-Midtfyn Kommune imødekommer Herureckas ansøgning om godkendelse af låneoptagelse på 1.5 mio til ombygning af de eksisterende fysiske rammer, til tidssvarende lejligheder til voksne handicappede. Dette under forudsætning af, at der er indhentet de for byggeriet nødvendige tilladelser, såsom bygge- og landzonetilladelse, m.v.. 5

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering

Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07. Undersøgelse og vurdering Faaborg Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Journal nr. 16.15.00-K09-35-07 Karen Beer Ekstern konsulent Undersøgelse og vurdering Fonden Skovly, Herredbjerg 24, 5683 Haarby

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Fåborg Midtfyn kommune Dato : 21. Januar 2008 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Journalnr. : 16.03.26-K09-77-07

Fåborg Midtfyn kommune Dato : 21. Januar 2008 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Journalnr. : 16.03.26-K09-77-07 Fåborg Midtfyn kommune Dato : 21. Januar 2008 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Journalnr. : 16.03.26-K09-77-07 Mellemgade 12 Konsulent : Peter Wejergang 5600 Faaborg Mail : pewej@faaborgmidtfyn.d

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse

Servicedeklaration. Botilbudet TOFTEN. Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Servicedeklaration Botilbudet TOFTEN Et botilbud i Faaborg-Midtfyn kommune for voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 01 Beboergruppe 02 Fysiske rammer 03 Personale 04 Værdier og målsætninger

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere