August 2005 Nr 31, Årgang 6 ISSN Pris: kr. 300,00 ex moms #31. Af Holger Dindler Rasmussen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2005 Nr 31, Årgang 6 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #31. Af Holger Dindler Rasmussen. www.books24x7."

Transkript

1 August 2005 Nr 31, Årgang 6 ISSN Pris: kr. 300,00 ex moms LIVE 23 DesWeb SIG - Modelbaseret udvikling: WebServices Dato: 17. august 2005 OracleEkspert-konferencen 2005 Dato: 31. august 2005 Kursus: Mastering Oracle SQL and SQL*Plus Dato: 5. september 2005 Oracle Open World 2005 Dato: 17. september 2005 Kursus: Avanceret Systemanalyse Dato: 28. september 2005 NYHEDER 12 - Red Database Security offentliggør seks sikkerhedsfejl i Oracle - Watermark Denmark dropper Oracle - Larry på vej til at donere USD 115 mill til Harvard - Oracle Q4 resultat - Tidligere Microsoft-direktør bliver co-president for Oracle - Oracle flytter salgscenter tilbage til Danmark - Steen Knudsen bliver salgschef hos Ementor ORACLE ekspert 2005 Den 31. august Pris: kr i abonnentrabat - Vind en HP Server med Windows XP! - Læs mere på side 3 #31 Questioning Solutions Since 2OOO OBJEKTORIENTEREDE P ROBLEMER 2 Af Marc de Oliveira ORACLE APPLICATION S ERVER 10G: SIZING, TUNING OG PERFORMANCE 4 Af Holger Dindler Rasmussen B ENTES B AMSERS BØGER 8 N ØRGAARD S N EWS 10 EN MÅDE AT INDLÆSE REGNEARK I ORACLE 13 Af Christian Bastlund, CSC MENINGSMÅLINGEN 15 Objektorienteret udvikling er bedre end struktureret udvikling/information engineering F ITTING DESIGNER INTO THE ZACHMAN F RAMEWORK - PART 2 16 Af Marc de Oliveira MENINGSMÅLINGEN - ER DU ENIG? Outsourcing er en fordel Sponsor søges Stem på - Du kan vinde en ipod Shuffle

2 LEDER Af Marc de Oliveira OBJEKTORIENTEREDE PROBLEMER Det Objektorienterede paradigme har været i stærk medvind i de seneste år. Først som et programmeringskoncept og senere også til både analyse og design. I de 20 år som er gået siden jeg studerede på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, det var årene hvor Objektorienteret Programmering kom frem, har det undret mig, at der kun har været meget lidt kritik af denne, væsentligt anderledes tilgang til systemudvikling. Jeg ser en del problemområder ved denne naturlige og intuitive udviklingsmetode (specielt den Objektorienterede Analyse), som jo er funderet i hjernens egen måde at huske og klassificere fænomener (objekter) i den virkelige verden, og kun få gør opmærksom på disse problemer. Når jeg taler med folk fra den Objektorienterede verden, har de ofte ingen eller meget mangelfuld viden om traditionel Relationel metode og Struktureret Analyse. Det er som om undervisere har været så sikre på styrken i den Objektorienteret Metode, at man næsten er holdt helt op med at undervise i andet. Ide mest grelle tilfælde virker visse Objektorienterede metoder (feks Agile, Xtreme, Scrum etc) mest af alt som om de er skabt af folk, der ikke har sat sig ind i den vigtige viden, der allerede findes på området, og blot har opfundet en ny metode, for at slippe for det. Lad mig blot fremhæve nogle enkelte elementer, som jeg finder betydeligt svagere i den Objektorienterede metode. Fokus på brugeren: Et mantra i den Objektorienterede verden er det absolutte fokus på brugeren. I stedet for at lave omstændige og for brugerne uforståelige programmer, sørger man som Objektorienteret udvikler for at lave de programmer, som brugeren vil have. Det betyder at objekterne skal sammensættes på den måde som brugerne finder dem naturlige og at brugergrænsefladen skal bygges, så systemer opfører sig som brugeren forventer/ønsker. Tanken lyder umiddelbart forjættende - selvfølgelig bør man lave de systemer, som brugerne vil have... Men dette bottom-up syn på udviklingsprocessen er dog meget problematisk så snart udviklingsopgaverne bliver lidt komplekse, som I følgende eksempel: Den svage Objektorienterede analytiker fokuserer så meget på de enkelte brugers ønsker, at det udviklede system ikke tager hensyn til virksomhedens interesser. Forskellige dele af systemet kan risikere at modarbejde hinanden og effektiviserende løsninger kan blive overset, da brugere ofte bare vil have det samme som før - men uden fejlene. Den dygtige Objektorienterede analytiker implementerer derfor et effektivt system med en effektiv datastruktur, men tilpasser objekter og brugergrænseflader til brugernes ønsker. Dette betyder at systemer på overfladen ser ud på een måde (den måde som brugerne ser verden), mens det indvendigt er helt anderledes (for at kunne tage hensyn til virksomhedens interesser). Konsekvensen er at denne inkonsistens bliver et større og større problem at bære rundt på, efterhånden som brugernes behov ændrer sig. Deres ændringsønsker vil være relateret til det fiktive billede af systemet, som de har fået via overfladen, og disse giver ikke nødvendigvis mening i den faktiske implementering af systemet. Jeg mener at den Strukturerede Analyse her har fat i den lange ende. Det er Systemanalytikerens opgave at finde frem til den mest effektive måde at løse virksomhedens opgaver, samt at kommunikere denne løsning ud til alle, så medarbejdere på alle niveauer arbejder ud fra det samme billede af systemet. Jeg mener desuden at der også er problemer med den Objektorienterede metodes brug af kontrolobjekter, sekventiel gennemløb af objekter, diagrammer og tekstfiler til dokumentation (i stedet for strukturerede databaser), måden at sikre komplette Use Cases, al for tidlig brug af skærm-layout ifm Use Cases, redundante definitioner af objekternes statustrin mv, som jeg desværre ikke kan nå at uddybe her. Der ér gode ideer i den objektorienterede tankegang, men uden en meget detaljeret viden om ikke-objektorienteret systemudvikling er der mange faldgruber ifm udviklingen af komplekse systemer. Generelt kommer mange af problemerne af: 1) at fokusere på at objekterne skal ligne virkeligheden, hvilket ofte ikke er produktivt eller fornuftigt ud fra et IT-synspunkt, 2) at det er brugernes holdning, der skal være styrende, hvilket fjerner fokus fra at løse virksomhedens kerneproblemer, og 3) manglende fokus på at undgå inkonsistens og redundans - feks er primærnøgler og normalisering ikke centrale begreber i den Objektorienterede metode. Oplag: kopier Udgives af: pythia Information Kongensvej Frederiksberg Danmark Telefon: Fax: Web: www.OracleEkspert.dk Ansvarshavende redaktør: marc de SpørgeJørgen et mogens Bentes Bamsers Bøger: Bente Rettigheder: PYTHIA Information ejer alle rettigheder til indholdet af OracleEkspert. Kopiering af bladet i dele eller helhed må kun ske efter skriftligt samtykke fra PYTHIA Information. PYTHIA Information forbeholder sig rettigheder til at offentliggøre og genudgive de trykte artikler, tips mv, samt at tillade bladets læsere at anvende indholdet til såvel personlige som kommercielle formål. PYTHIA Information kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler i Indholdet af OracleEkspert. Artikler mv stilles tilrådighed uden garanti af nogen art. Pris: Enkeltnummer DKK 300,00 1 års abonnement (6 numre): 1. abonnement dkk 1600,00 Pr ekstra blad dkk 600,00 Annoncer: Annoncer til OracleEkspert skal være PYTHIA Information i hænde senest den 15. i måneden inden bladets udgivelse. Annoncepriser kan findes på: Password: Dolores

3 ORACLE ekspert Vind en HP Integrity RX1620 Server med Windows XP Er du den dygtigste Oracle-ekspert? 20 konferencedeltagere kan konkurrere om at lave den mest effektive Oracle-løsning Konkurrencepladserne fordeles efter først til mølle -princippet. Indlægsholdere kan ikke deltage. Læs mere om konkurrencen på Tilmelding: eller telefon Pris (inkl administrationstillæg): Inkl abbonnentrabat (400 kr): hovedsponsor 31. august 3150 kr kr. Ved tilmelding af fem deltagere fra samme selskab er den ene registrering gratis. Kom ind til Søpavillonen i København og hør om: Videnskabelig SQL-tuning - er det muligt? Gennemgang af seks 'metoder' - Mogens Nørgaard, Miracle A/S Udvikling på Heterogene Databasemiljøer - Anders Groth og Dagur Dagsson, DBVision A/S Udvekslilng af Data mellem Database og Operativsystem - Christian Bastlund, CSC Consulting Transactional Flashback i 9i og 10g - Martin Jensen, Oracle Danmark A/S PL/SQL 10g New Features - PL/SQL Warnings og Need for Speed - Torben Holm, Miracle A/S Hvordan man overlever som PL/SQL-programmør - Sten Vesterli, scott/tiger Generisk kodning med Oracle Forms - Rune Mørk, NNE ASHes to ASHes, Dust to Dust - Johannes Djernæs, Miracle A/S Oracle Application Server 10g : Sizing, tuning og performance - Holger Dindler Rasmussen, Oracle Danmark A/S JDeveloper for PL/SQL-udviklere - Sten Vesterli, scott/tiger Oracle RAC på Linux - Flemming G. Jensen, scott/tiger Implementering af VPD med Oracle10g i et Data Warehouse - Henrik Verup, Sigma Business Intelligence A/S Introduktion til The Zachman Framework - Marc de Oliveira, PYTHIA Information Spørg Eksperterne - Om DBA Spørg Eksperterne - Om Udvikling Læs mere om de enkelte indlæg på 2 TIMERS EKSTRAKURSUS I NLP FOR MAKS 10 DELTAGERE Forhåndstilmelding foregår efter Først til mølle -princippet

4 TEKNISK ARTIKEL Af Holger Dindler Rasmussen ORACLE APPLICATION SERVER 10G: SIZING, TUNING OG PERFORMANCE Holger Dindler Rasmussen har arbejdet som konsulent i 3 år med Forms 3.0, CASE Designer og TopCase/TopWindows. Siden 1996 underviser hos Oracle Danmark i produkter som Oracle Designer JDeveloper og Oracle Application Server. PERFORMANCE Performance er en besynderlig relativ term. I daglig tale er performance et udtryk for hvor hurtigt requests bliver udført - underforstået at det foregår hurtigt. Men hvad er hurtigt? Det de fleste forstår ved hurtigt er, når requests foregår hurtigt nok i forhold til deres forventninger. For at tale om performance må man fastsætte hvad tilfredstillende hurtigt er. I et traditionelt udbud vover mange tilbudsgivere skindet ved at sige, at de kan opfylde de i bilag N angivne svartider, hvorefter de giver et tilbud på en hardware/software konfiguration baseret på et kvalificeret gæt. Disse gæt er ofte baseret på en given teknologi eks. Oracle Forms er inputparametre: antallet af brugere, kompleksitet af de enkelte forms, antal samtidigt kørende forms instancer pr. bruger. Output er et antal CPU er med en given MHz samt størrelsen af Memory. Dette gæt/bud har sjældent datatilgang, brugerforbrugsmønstre, brugers geografiske placering eller udviklingsframework med inde i betragtning. Forudsætningen er som regel, at CPU en % af tiden er fuldt beskæftiget med applikationen samt at OS ikke skal swappe. I eksemplet med Oracle Forms kunne applikationen være udviklet med Oracle Designer, Headstart eller helt manuelt i Oracle Forms Developer. Mængden af kode er meget forskellig, hvilket har stor betydning for memory-footprint og databaseaktivitet. Tager vi udgangspunkt i en J2EE web applikation bliver sizing og performance en anelse mere kompliceret. I sammenligning med Oracle Forms har vi ikke en persistent forbindelse med databasen. I web applikationer deles databaseforbindelser med alle andre brugere. Forbindelsen med databasen udgør som regel den største andel af den totale http requesttid. Dertil kommer, at branchen tilbeder produktivitets- og vedligeholdelsesforbedrende udviklingsframework, som skal gøre livet nemmere for udviklere. Eksempler er Struts, Tiles, Java Server Faces og Oracle Application Development Framework (ADF). Det gælder for alle frameworks, at den overvejende drivkraft er groft sagt dovenskab, også kaldet Design Patterns - udviklere hader at skrive den samme kode to eller flere gange. Nogle Design patterns er standard løsninger på ensartede problemstillinger andre er blot performancerelaterede workarounds. Det korte og det lange er, at valg af framework kan lette byrden for udviklerne med håb om højere produktivitet og bedre databaseperformance. En sidste, men ikke uvæsentlig faktor, når talen falder på performance er brugervenlighed. Ikke helt uberettiget forlanger brugere at få en fejlmeddelelse, når en fejl begåes. Det har vi lært dem gennem mange års brug af client/server applikationer. De vil ikke finde sig i, at efter at have indtastet 10 datafelter trykker submit skal have en-eller-anden beklagelse fra serveren om at en-eller-anden forretningsregel ikke var overholdt. De finder det helt utåleligt, at få en fejlmeddelelse uden for kontekst, dvs cursoren skal placeres i feltet, hvor fejlen relaterer. Endvidere vil de have samtlige fejl i ét roundtrip, så de kan rette samtlige fejl og submit e påny. For en webserver er dette en uheldig udvikling, idet udviklerne kan vælge at inkludere store mængder af Javascript kode for at imødegå kravet. Det uheldige ligger i, at responset forøges voldsomt, hvilket ikke gavner overall performance. Total Cost of Ownership (TCO) er mange gange et resultat af en kompliceret differentialligning med parametre som HW-pris, SW-pris, skalerbarhed (Grid/- cluster awareness), High availability, udviklings-/vedligeholdelseomkostninger, brugers spildtid grundet u- stabile systemer, helt eller delvist relateret til utilstrækkelig performance i netværk, web tier, business logic tier eller database tier. Konklusionen kan være: Hvad vi ikke får ind på gyngerne må vi få hjem på karrusellerne. Erfaringer med OLTP systemer er imidlertid, at databaseadgang udgør den største komponent i det totale request. Hvorfor mange performanceproblemer kan relateres til brug af databasen jeg tænker på sql performance. Af samme grund findes der bunker af tilbud af frameworks og utilities, som har det hovedformål at hjælpe en javaprogrammør helskindet igennem ex. EJB Entity Beans, TopLink, JPublisher, Oracle ADF BC herunder et væld af Design Patterns, som mere eller mindre er implementeret i de førnævnte frameworks. Fornyeligt opdagede jeg en helt fantastisk one-liner i et Oracle J2EE kursusmateriale omtalende TopLink: The mature, robust persistence framework provided by TopLink significantly reduces the risk of using a relational database in a Java application Det kan tolkes på mange måder, men tanken er ikke helt forkert - det der med persistens og databaser er og bliver et nødvendigt onde :-). I branchen snakker man om, at sammenligninger mellem J2EE serveres hurtighed burde inkludere parametre som frameworks, udviklingstid og konfiguration, til trods for J2EE er et development framework J2EE er bare for abstrakt. Suns argumenter for at bruge J2EE er principielt de samme, som bruges idag for Oracle ADF abstraktionsniveauet er blot anderledes, og man er blevet lidt klogere. APPLICATION SERVER KOMPONENTER Ret beset består Application serveren kun af serverkomponenterne: Oracle WebCache (WC), Oracle HTTP Server (OHS), Oracle Containers for Java2 Enterprise Edition (OC4J). Oracle Reports, Forms og Discoverer har sine egne serverkomponenter som skal konfigureres næsten uafhængigt af de øvrige mht loadbalancing og clustering. Når man skal size sit system har man 2 muligheder, som afhænger af om, man har noget eksisterende hardware eller om man står overfor en ny anskaffelse. I begge tilfælde, vigtigst i sidstnævnte tilfælde, kan/bør man bede om Oracle s eller HW-leverandørens hjælp. Internt har vi (Oracle) adgang til et 4 August 2005 OracleEkspert

5 sizing tool som på baggrund af input som forventet antal brugere, teknologi (forms, portal, reports, J2EE etc.) og operativsystem kan komme med et kvalificeret bud på den konfiguration man bør starte ud med. Output er antal CPU er ved en give Mhz angivelse og memorykrav. Hvis det er Oracle Forms baserede systemer, kan Oracle Consulting bruge et ikke-offentligt tilgængeligt værktøj kaldet Intercept server til at loadteste eksisterende hardware. PROAKTIV/REAKTIV Groft sagt er der 2 skoler når det gælder performance: den proaktive og den reaktive. Man kan have gennemtestet (load/stress-testet) hele sitet/applikationen i god tid, så man kan nå at tage de nødvendige justeringer og forholdsregler herunder kodeændringer. Alternativt kan man sætte systemet i drift efter endt funktions/integrationstest og sætte sin lid til administratorens færdigheder og/eller Grid Control om at rapportere om og afhjælpe problemer i tide. Denne tilgang kan man godt bruge såfremt man har sikret, at applikationen er kodet efter alle kunstens regler og man har lidt ekstra hardware på lager. De problemer man vil møde vil formentligt være af ressourcemæssig karakter på applikation/database serveren. Man kan også være så heldig, at systemet bliver sat i produktion i faser mht. funktionalitet og antallet af brugere. Dette gør, at man kan imødegå problemer ved at se de performance-trends, der viser sig hen ad vejen. For ethvert performanceproblem er det vigtigt at kunne diagnosticere hurtigt, og så gøre noget ved det. Eller endnu bedre; et overvågningssystemet har advaret mod forøget seismisk aktivitet i systemet, så en administrator kan udvise rettidig omhu og imødegå et kinasyndrom - OEM Grid Control kan give den sikkerhed. Senest har jeg oplevet, at et kursusmiljø langsomt, men naturligt, sandede til grundet for lidt memory. Det havde den sideeffekt, at OPMN-processen (HA komponent i AS 10g), som har en håndgranats tålmodighed, ikke fik svar hurtigt nok på sine httppings (HEAD requests), at den erklærede reportsservicen for værende utilgængelig, hvilket betød restart/start af OC4J_BI_Forms instansen, som igen krævede flere resourcer etc. Et Denial of Service Attack var født og maskinen var samspilramt indtil genstart. Denne destruktive opførsel kan man også opleve, hvis man har en meget stor J2EE applikation, som kræver meget lang garbage-collection runtime grundet for lille Heap (memoryallokering for JVM). HTTP-VERSIONER HTTP 1.1 protokollen er designet til optimal af brug af netværket og er default i de fleste browsere. Forskellen mellem version 1.0 og 1.1 ligger mest i bedre udnyttelse af netværket. HTTP 1.1 understøtter KeepAlive request som genbruger tcp-connections, dvs. request bliver serviceret meget hurtigere. Desuden understøttes komprimering af content således, at childprocessen kan sende response gzipencoded. Skal browseren tilgå en named based virtual host kræves også HTTP 1.1. Hvad er så problemet? HTTP 1.1 support kan slåes fra i browseren og proxies af ældre dato understøtter kun HTTP 1.0, hvilket resultere i dårlig udnyttelse af web serverens ressourcer. PARAMETRE HTTP serveren består processmæssigt af en parent process og et antal childprocesser (threads på Windows). Antallet af childprocesser styres af MaxClient directivet på Unix og ThreadsPerChild på Windows. MaxClient direktivet er egentligt for at beskytte systemet mod Saturation. Test viser, at på et 2-processer system kunne 60 childprocesser supportere 300 brugere (calibreringstest). Et 4-6 processer system havde kun lidt gavn af at sætte Maxclients fra ved et system bestående af statiske sider og servlet requests. En tommelfingerregel for ThreadsPerChild på Windows er 20 pr. CPU. Ovenstående settings er meget systemafhængige og skal derfor tages som vejledende. Loadtests er det eneste pålidelige værktøj til tuning af disse direktiver, som så mange andre settings i dette skriv. KeepAlive direktivet kan have stor indflydelse på antallet af brugere man kan slippe løs på systemet. Som regel er KeepAlive=on så http-clienten (browseren) vil holde tcp-forbindelsen åben til serveren 5-10 sekunder. eller indtil MaxKeepAliveRequests er nået. Såfremt systemet har ekstremt mange brugere, request er små og ulige fordelt kan det være en fordel at slå KeepAlive fra, til dels pga at memory-forbruget er 4-5 gange så højt pr. child (over 300 brugere, 2,5 Mb). Man bør holde øje med DMS metrics på http_core.c modulet i ohs. Modulet har ansvaret for statiske filer, så hvis request-raten er høj kunne WebCache afhjælpe med en velvalgt cachingrule. SSL kan have en enorm betydning for performance, idet sessionsinitiering og kryptering/dekryptering bruger meget CPU-tid. Eksempelvis bør SSLSession- Cache konfigureres, idet der kan opnåes 80% bedre performance i SSL session-initieringsfasen. Såfremt man bruger SSL udbredt og samtidigt vælger en tung krypteringsalgoritme, grundet ønsket om høj datasikkerhed, bør man overveje clustering og/eller brug af SSL accelerator hardware. OC4J OC4J er en J2EE server, der kører i en Java Virtual Machine(JVM). Den er logisk opdelt i Web Container, EJB Container og J2EE Services. Jeg vil koncentrere mig om JVM, Web Containeren herunder Servlets, Java Server Pages(JSP) samt J2EE servicen; JDBC. Den virtuelle maskine (JVM) er selve OS-processen, som kører OC4J som en alm. Java-applikation (Java jar oc4j.jar). Man kan bestemme heapsize/memoryallokering tilgængelig for JVM en ved at sætte minimum og maximum heapsize. Er heapsize for lille skal garbage collectoren køre ofte, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på opmn-processens tålmodighed. Resultatet kan blive, at OC4J ikke får svaret på PM s http-pings, hvilket giver ikke-produktionstålelige restarts af OC4J instanser. Er heap en for stor skal OC4J s memorymanager bruge tid til at økonomisere med det allokeret memoryareal, hvilket kan have negativ betydning for AverageResponseTime (ART). Som så meget andet skal den fastsættes på baggrund af en loadtest. Dertil kommer at man bør sætte min. og max. heapsize til det samme, så OC4J ikke skal bruge tid på at administrere det faktiske memoryforbrug. Det dyre i en JVM og dermed Java er garbage colle- OracleEkspert August

6 ction og objektinstantiering. Siden JVM 1.4 har man kunnet kontrollere, hvilken type garbage collector (gc) man vil bruge. Disse gc er er baseret på forskellige politikker for hvornår gc skal indtræffe. I JVM 1.5 introduceres garbage collection choice by class of machine (single/multi processor). Sun beskriver, at default gc passer til de fleste applikationers behov, men kun loadtests kan afsløre om man kan få glæde af et andet valg (værktøjer som jvmstat og Mercury J2EE Deep Diagnostics kan kigge ind i maven på JVM en). Antallet af JVM processer pr. OC4J instance har også betydning. Mindst 2 processer giver OC4J high availability, men tests viser, at blot 2 instances kan give dårlige ART på selv multi-processormaskiner. Performanceproblemer ved objekt-instantiering kan imødegås ved genbrug af objekterne: threadpooling, connectionpooling, EJB pooling, tag handler instancepooling, Oracle ADF BC ApplicationModule pooling etc. Typisk er det selve J2EE serveren der kontrollerer pools, mens administratoren blot kan styre størrelsen. Pooling og caching sorterer under snyd og bedrag, men har rystende stor betydning for ART. Web Containeren er som navnet antyder web tier. OHS kommunikerer med OC4J over Apache Jserv protocollen (ajp). Ajp-porten er sammen med JMS- og RMI-porten kommunikationsporte i OC4J - alle kontrolleret af opmn. Servlets og JSP-sider kører i Web containeren. Servlets er Javaklasser, som normalt vil blive native compileret på requesttidspunktet. Af denne grund kan man specificere, <load-on-startup> i Deployment Descriptoren (DD), hvilket vil sige, at de blive kompileret ved OC4J opstart i stedet. Det forbedrer dog kun performance for den første stakkel, som requester. Den teknik kender man også fra databasen, når man pin er stored procedures. Man kan blot ikke sikre, at servlet en ikke bliver unloaded fra memory. En anden, men mere memorygrådig egenskab er instantiering af HttpSessions. Default for servlets er, at der ikke bliver lavet en session i modsætning til JSP-sider. Man skal holde øje med active og completed sessions. Er active sessions betragteligt højere end completed sessions er det sandsynligt, at sessions blive genereret til ingen verdens nytte, og man bør se nærmere på applikationskoden. Har man tilmed konfigureret HTTP clusters (replikering), så er performance-tabet/memory-forbruget endnu større. Men som sagt; problemet er tydeligst for JSP-baserede web-applikationer. Ubrugte sessioner vil time ud efter typisk 20 min. eller hvad man har sat timeout til i DD (web.xml). JSP-sider er teknisk set Servlets, men de er langt nemmere at bruge til udvikling af html-baseret applikationer. JSP-sider bliver prekompileret til Javakode, derefter kompileret til class files og kørt som en Servlet efterfølgende. Såfremt siden ændrer sig (datostempel) starter processen forfra. I et produktionsmiljø bør det ikke forekomme, så man bør prekompilere sine JSP-sider til class-filer (ojspc utility) inden deployment, og sætte main_mode til justrun i DD. Derved spares OC4J for det overhead at holde øje med ændrede JSP-filer. DATASOURCES Datasources er J2EE serverens adgang til databasen via JDBC og er AS adminstratorens eneste mulighed for at performance-tune mod databasen. Emulated datasources er wrappers omkring Oracle eller non- Oracle data source (databaser) uden fuld XA og JTA global transaktionssupport. Emulated datasource er at anbefale pga deres hurtighed, men er begrænset til lokale transaktioner og kun én database. Non-emulated datasource er rene Oracle-baserede datasources med fuld transaktionssupport. Kun emulated datasource vil blive omtalt i det følgende. Datasources skal ALTID tilgåes via JNDI-navnet i konfigurationsfilens (data-sources.xml) ; data-source ejblocation -attributten. Datasource connections der hentes herfra tages fra en connection pool. Såfremt man er kommet til at map e til location -attributten vil alle connections blive skabt som dedikerede connections til databasen. Udover at referencer til location-attributten er strongly deprecated for emulated datasources, vil connect/login-tiden blive drastisk forøget med et stort performancetab til følge. Man kan kontrollere connection pool ens størrelse med attributerne minconnections og max-connections. Sættes maxconnections for højt kan det reducere ART. Generelt tilskyndes udviklere til at bruge Prepared- Statement eller CallableStatement Javaobjekter for at reducere softparsing/roundtrips af sql-statements. Dertil kommer at administratoren kan sætte stmtcache-size og dermed cache statements pr. connection og dermed yderligere reducere roundtrips. Man kan sætte Java-optionen oracle.jdbc.dmsstatement- Metrics =true for bedre at kunne bestemme størrelsen af statement cachen. Pooling og statement caching er memory-grådige, men de er uundværlige i alle applikationer. Hvis database-performance stadig er flaskehalsen i en given applikationen, kan administratoren ikke gøre yderligere end blot beklage sin nød til udviklerne. Udover sql-tuning, kan udviklerne introducere i prioriteret rækkefølge - pagecaching i WebCache, Java Object Caching (JOC/WOC) eller fragment caching (JESI) i WebCache. Hvis man forøger antallet af instanser (JVM s) for en given OC4J-instance, skal man halvere/reducere max-connections / min-connections, med mindre man er helt pjattet med at få DBA er til at skifte farve over i de gasblå nuancer - poolen dannes pr. JVM instans. WEBCACHE WebCache bygger på en antagelse om, at hente data direkte fra memory er bedre end at generere data onthe-fly. Dette har ikke ændret sig siden man i sin tid fedtede med Sinclair ZX-81, Spektrum og senere DOS RAM-diske. Der er 3 ting som får webservere til at performe: caching, caching og pooling. Eksempler er private cache i browseren, public cache i Proxy en, WebCache, threadpools, JDBC connection pools (mod_plsql/oc4j), SQL buffer cache etc. Basalt set bygger caching på en subtil forskel/abstraktion mellem et statisk og et dynamisk http request. Ved et statisk request måles datavaliditet TimeToLive (TTL) i dage eller uger, mens dynamiske request måles i millisekunder, timer optil dage. Caching regler på statiske sider er forholdsvis overkommelige for en administrator, mens alle andre typer caching-regler kræver mere grundige overvejelser sammen med udviklerne. Især hvis caching skal kunne invalideres dynamisk v.h.a invalidation request fra applikationen eller sågar fra databasetriggere ved brug af utl_tcp-pakken. Oracle 6 August 2005 OracleEkspert

7 AS 10g J2EE tuning kit viser, at brug af WebCache kunne forøge antallet af brugere fra 700 til 1000 for Sun s PetStore J2EE applikation. Et noget dyrere alternativ var, at skalere Application Serveren såfremt man skulle supportere 900 brugere på den givne maskinkonfiguration. Performancemæssigt kan det anbefales at lægge WebCache på sin egen maskine, idet webcache-processen af mange kategoriseres som en runaway-process, som vokser betragteligt. STRESSTEST Med ovenstående konfigurationer i mente kan et stresstestscenarie beskrives i hovedtræk. Værktøjer til diagnostisering kunne være Mercury Loadrunner (LR) herunder Mercury Virtual User Generator (VuGen). Man kunne have valgt Apache JMeter o.a som stresstool grundet en for mange, mere attraktiv licenspolitik. Dynamic Monitoring Service (DMS) i Oracle Enterprise Manager bruges til AS 10g performancemålinger selvom LR selv har mange add-on monitors som kunne bruges. LR leverer selvfølgelig fantastiske diagrammer baseret på bla ART. Kommer det til stresstest af bla Forms er LR at anbefale, idet de har implementeret den af Mercury kaldet Oracle NCA protocol. Navnet har Mercury sikkert afledt af en tidligere Oracle Applications version jeg har aldrig mødt navnet internt i Oracle. For at opstille en realistisk test må man se på sine forretningsprocesser. Man må opstille nogle konceptuelle mål for hvad applikationen skal kunne honorere. Feks antal brugere, årlig tilgang af nye brugere, søgninger må ikke være ulideligt langsomme, og man skal til enhver tid kunne gennemføre en bestilling af varer. Man skal identificere de centrale processer feks. Sign-in, Søgning på sitet, bestilling af varer. Man må derefter komme med et kvalificeret gæt på hvormange transaktioner, der forekommer på en typisk dag, og på en dag med peak load. Disse kategoriseres herefter i indhold af dynamisk generede data samt vigtighed for forretningen. Derefter sættes nogle mål for responsetider for de enkelte processer. Disse tal vil være styrende for hvornår der skal tunes eller ej. Det kan også være nødvendigt at kategorisere brugere i feks. nybegyndere og erfarne brugere. Denne kategorisering har betydning for hvor meget tænketid, der skal indbygges mellem de enkelte delprocesser, som en proces består af. Som noget af det vigtigeste startes en analyse af concurrency - hvordan er transaktionerne fordelt ud over dagen. Finder man peak time, må det antages, at hvis man stresstester systemet under disse omstændigheder, vil systemet, alt andet lige, kunne klare belastningen resten af døgnet. Endelig kan der være overvejelser omkring brugers geografiske placering dvs. netværkstilgang via WAN og/eller internet. Har vi (Oracle) estimeret en maskinkonfiguration, har man allerede været igennem alle disse overvejelser, idet vi kræver nogle af de samme input. ANDRE TEST Forarbejdet er nu gjort og alle involverede processer, der skal indgå i et testscenarie, optages gennem VuGen. Scriptene opdeles i logon, selve transaktionerne som processen består af og logout, såfremt authentikering er en del af applikationen. I LR laves flere scenarier, hvor VuGen-scriptene er input. LR best practices er at lave mindst 4 deltests (scenarier): Concurrency-test (debug run): Er en test uden tænketid bestående af 3 5 brugere. Målet er at afdække eks. låsningsproblemer. Top Time Transactions test : Målet er at finde de tungeste transaktioner og dermed dem der har længst responsetid og/eller de transaktioner som tager længere tid end det tilladte testmål ved 20% load. De flaskehalse bør tunes inden 100% loadtest og skal efterfølgende under skærpet tilsyn. Testen gennemføres uden tænketid. Full load test: Målet med denne test er, at se om systemet opfylder svartidskravene. Denne test er iterativ og med tænketid. Først lader man antallet af brugere stige langsomt mod 100%. Ofte langt inden full load vil flaskehalse vise sig. Problemet lokaliseres i OEM AS Control, OEM DB Control og/eller OEM Grid Control, og testen afbrydes. Systemet/komponenten/- applikationen tunes og testen startes igen. Når en fuld load test er gennemført, registreres denne test som baseline for alle fremtidige load tests. Scalability test: Denne test er af typen Overload/- Overdrive test. Målet er, at køre systemet i mætning mht CPU og/eller Memory (Saturation test). Derved får man et billede af, hvad en given maskinkonfiguration maksimalt kan klare. Man går efter hockey-staven det punkt hvor ART stiger urimeligt. For Oracle Forms applikationer er denne test almindelig, idet man så fastlægger det maksimale antal af brugere til 10% under det punkt hvor staven knækker. Et alternativ er en Threshold test, hvor stop-kriteriet for en CPU-bundet test kunne være 75% utilization. For en Memory bound test kunne stopkriteriet være responsetid eller en forøgelse i virtual memory management. Java applikationer (OC4J) testes ofte på denne måde. Hvis man vil muntre sig lidt med ovenstående kan en 10 dages LoadRunner trial-licens downloades fra mercury.com og Oracle AS10g J2EE Tuning kit kan downloades fra products/ias/files/10gtuningkitj2ee.zip Vær forberedt på, at de scripts som indgår i tuningkittet skal opgraderes/tilpasses LR versionen. Afslutningsvis vil jeg minde om, at kun en tåbe frygter ikke brugerne. Tilmeld dig OracleEkspert-Konferencen 2005 via OracleEkspert August

8 BENTES BAMSERS BØGER Af Bente Rosenkrantz-Theil Denne gang bliver det en noget anden form for boganmeldelse, da det ikke er én bog, og heller ikke i papirform. Jeg tror vi alle kender til behovet for at få nogle ideer omkring et bestemt emne, uden at man ønsker at læse én hel bog eller måske endda flere. Jeg og mine konsulentkolleger har i hvert fald ofte et behov for at finde litteratur om et emne, og som altid er det interessant at høre hvad flere mener om det samme. Vi har derfor købt i første omgang ét abonnement til books24x7 for at se om det duede med bøger i elektronisk form, og det kan kort beskrives som genialt. Der ligger vel omkring bøger alle it-bøger, og man søger blot på det ønskede emne, og så får man vist en liste over de bøger der har noget om emnet, og naturligvis også hvilke kapitler der indeholder noget om emnet. Kære læser, I denne rubrik kan du læse min (og mine bamsers) mening om forskellige Oraclerelaterede bøger. Du er velkommen til at kommentere mine vurderinger i en mail til Du er også velkommen til at melde dig som bamse ved at indsende din egen boganmeldelse, som du mener andre bør læse. Venlig hilsen Bente Man læser bogen på skærmen, og man kan naturligvis sætte bogmærker i, sætte en bog på ens boghylde og så købe en bog man ønsker i papirform. Der kommer meget ofte nye bøger, så man kan sagtens finde et ønsket emne, også om noget der næste lige er kommet frem. Jeg syntes det er en herlig måde at læse faglitteratur på, naturligvis suppleret med traditionelle bøger, men jeg falder ikke for ideen til skønlitteratur, hvad er bedre end et koldt glas vin og en god krimi under parasollen en sommerdag. Pris 399$ hvilket må siges at være rimeligt, da de fleste IT-bøger koster omkring 500 kr. herhjemme. Restriktioner findes der også, man må ikke bare udskrive hele bøger, nogle gange vises der en download markering, og her kan man så downloade enkelte kapitler etc., men formålet er at litteraturen skal være tilgængelig online via en browser. Til gengæld er du ikke låst til een maskine med krav om installation af specialsoftware. Du kan uden problemer sidde ude hos kunden og slå op i bøgerne alene vha et brugernavn og en adgangskode. 8 August 2005 OracleEkspert

9 Kurser i Systemanalyse One main problem with short-circuiting the analysis process is that it leads to unnecessary complex systems. It is important to understand that, while simple systems are much easier to build, they are much harder to design. - David C. Hay Introduktion til Objektorienteret Analyse Ring for tidspunkter Dette kursus giver deltagerne en indføring i den Objektorienterede udviklingsmetode og de tilhørende analyseteknikker gennem teori og øvelser. Kurset inkluderer blandt andet en gennemgang af Objekter og Klasser, nedarvning, indkapsling, den Objektorienterede udviklingsmetode, samt teknikker som UML Objektmodellering med Klassediagrammer, Statusdiagrammer, Sekvensdiagrammer og Use Case modellering. Desuden gennemgås teknikker til identificering af objekter og deres sammenhænge, strategier for dokumentation, interviews, test mv. Kurset henvender sig primært til udviklere, systemanalytikere og projektledere, der gerne vil introduceres til teorierne og teknikkerne bag Objektorienteret analyse. Forudsætninger: Ingen. Prisen inkluderer et eksemplar af bogen "An Introduction to Object-Oriented Analysis" af David William Brown (668 sider). Underviser: Marc de Oliveira Sted: Fensmarkgade 3, 2200 København N Pris: kr for tre dage OracleEkspert-abonnentrabat: 500 kr. Mere information + tilmelding: eller Systemanalyse med The Zachman Framework den september kl 9-16 Kurset giver et overblik over de metoder og teknikker der er mest egnede til systemanalyse af hhv data, aktiviteter, lokationer, personer, organisationer, tid og motivationer, når målet er at identificere og implementere den simpleste løsning på et givent problem. Med The Zachman Framework* som udgangspunkt fokuseres der gennem teori og øvelser på de kommunikationsformer, der bedst henvænder sig til de forskellige medspillere i et udviklingsprojekt. Zachman Framework er på trods af sin relativt høje alder et særdeles velegnet værktøj til håndtering af projektinformationer, hvad enten det er til strukturerede miljøer, objektorienterede miljøer eller steder, hvor man har defineret sine helt egne metoder. Kurset henvender sig til projektledere, systemanalytikere og andre centrale personer indenfor systemudvikling. Det forudsættes, at deltagerne har et basalt kendskab til datamodellering. Prisen inkluderer bogen Requirements Analysis - From Business Views to Architecture af David C. Hay (458 sider). Underviser: Marc de Oliveira Sted: Fensmarkgade 3, 2200 København N Pris: kr for tre dage OracleEkspert-abonnentrabat: kr *Kort om The Zachman Framework: Værdien i Zachmans metode er 1) at man i stedet for at tænke i udviklingsfaser, ser på forholdene i virksomheden ud fra forskellige perspektiver (planlæggerens, forretningsejerens, arkitektens, designerens og udviklerens), og 2) at man udover data og funktioner på lige fod også inkluderer steder, personer, tid og motivation i analysen. Når man kombinerer alle perspektiverne med fokusområderne får man en samlet matrix med et komplet billede af alle relevante oplysninger om virksomhedens behov.

10 NØRGAARD S NEWS Af Mogens Nørgaard STABILITY AT THE ATOMIC LEVEL If you wish to have a stable environment you must identify the things that can de-stabilize it, then eliminate them if you can easy, huh? So if you never patch or upgrade Oracle, if you never change any parameters, if you never change anything in Oracle s data dictionary (new objects, changing NULL to NOT NULL) and if you don t constantly gather new and exciting statistics and if you can control the concurrency of CPU-intensive jobs on your system then you are almost there. Easy, huh? At Miracle A/S we solve IT-related problems. They can be related to security, functionality and (more common) availability and performance. It s usually very exciting, since we re mostly called in when the problem is very acute. I m only covering the first part in this column, not the part about CPU-intensive jobs. VIP VISIT Mogens Nørgaard fortæller i denne rubrik om sine oplevelser og erfaringer, som alle databaseinteresserede kan have glæde af. Imagine you have to arrange a visit in London for some VIP say Hillary Clinton or Robert Mugabe. My guess is you would hire some security-savvy outfit like Control Risks Group (www.crg.com) to a) prepare and plan for the visit, b) gather intelligence about possible threats and risks, and c) provide the physical security during the actual visit. You see, Miracle A/S is usually called in when the VIP is either dead or bleeding from several gun wounds. Sometimes we re lucky and are called in before the VIP is attacked because somebody spotted a lot of snipers on the rooftops or a load of explosives were discovered near the route of the VIP. Usually, though, we re asked to perform first aid, field surgery and apply various walking aids in order for the VIP to complete the visit. My dream has always been to be invited to be part of phases a, b and possible c instead of just the medical emergency team. It has been my dream for about 18 years, and perhaps it might happen one day. A couple of days ago we were contacted in order to solve a big performance problem 20 minutes before a huge system was going live after a 48 hour upgrade. A couple of weeks ago we had a situation with one of our customers where management was having that sort of wonderful meeting where they have to decide to send home the 800 workers producing goods in the factory or not because the system was suddenly running very, very slow. We had a few hours to fix the problem. Nearly every time it s because a SQL statement changed execution plan. To the worse, of course. But it changed. Funny enough, execution plans is about the only thing people never monitor. The focus is usually on system level or application level performance. That s fine with me, since it won t help anybody identifying the source of a sudden slowdown. Which means they would do the Guess & Grimacing meetings around the whiteboard. Which means they would be even more desperate when they finally contact us. Which means it would be much more adrenalinbound for my guys. Ah, to be the Delta Force of the database community. Feels great. Could wear you out after a few decades. MONITORING V$SQL I call it the M2M method Money To Miracle. Seriously, though, if you want to avoid sudden surprises in your systems or your applications you need to be able to see if a SQL statement changed execution plan and whether it was for the better or the worse. We have done it for a system, but it required some tricks, including manual parsing of the most important SQL statements, our own hashing algorithm and some other trickery. The same will need to be done in 8.0 and 8i systems. In 9i and 10g you can get something primitive going in a hurry: Save data from V$SQL with regular intervals. For instance you could concentrate on the following columns: HASH_VALUE PLAN_HASH_VALUE ELAPSED_TIME EXECUTIONS BUFFER_GETS CPU_TIME You can make your own routine, you can download Miracle s Monitor (MIRMON) which has a nice webinterface, or you can use Statspack level 6 or higher (we have also ported our MIRMON web interface to Statspack, and it s free send me an if you re interested). It s up to you how often you want to do this once a day, once an hour or once very 15 minutes. I don t care. Then check for the following: Case 1: Did the PLAN_HASH_VALUE change for the same HASH_VALUE? Case 2: Did the ELAPSED_TIME change for the same PLAN_HAS_VALUE? Let us look at Case 1 first. If the plan changed, and if the elapsed time increased, you might want to identify the application(s) using this SQL statement and warn the users that their response time just got worse. Then try to get the plan back to what it used to be. With Case 2, it s a little more subtle: This could happen if an index becomes less efficient, if the amount of data used by this SQL statement increased and for a number of other reasons. Same plan, more work. In this case you can see if buffer_gets and cpu_time increased, and start looking at possible causes. This is what I call looking after changes at the lowest level, instead of looking at high-level (system, application) symptoms. 10 August 2005 OracleEkspert

11 GROUNDHOG DAY TUNING If you have tools that will help you identifying/managing application performance you will at least know when your users response time goes up or down (some tools don t even do this, but most do). Here s the problem with that approach (application-centric): Your application A (a report, say) consists of two SQL statements S1 and S2. S1 takes 5 seconds, S2 takes 20 seconds. Users are happy with the 25 seconds response time. Note that you don t know how long each SQL statement takes you only know the total response time. Then one day S2 takes 30 seconds instead of 20, and the total response time is therefore 35 seconds. Users complain, and you do the usual thing: Trace the application, find the heaviest SQL statement, and try to tune it. It s the same thing you do every time. In this case, it s also the right thing to do, although it could take you a while, etc. You re trying to tune the SQL statement that got worse. But what if S1 one day takes 15 seconds instead of 5? Then the total response time is also 35 seconds. You then perform the traditional Groundhog Day Tuning: Trace it, find the heaviest SQL statement (which is S2, which didn t change) and try to tune it. See the problem? This is exactly why sometimes you will approach an application programmer and ask him to help you tune S2, and the poor guy will explain that he just did that, and that he can t reduce it further. In other words: You re looking at the wrong statement, since that statement didn t change. S1 changed and should be brought back to its 5 seconds response time if possible. In yet other words: We usually tune the wrong things even if we focus on response time. We spent a couple of decades looking at the statements with the most buffer_gets (logical IO s) before we started looking at the statements with the highest response time. Both approaches represent Groundhog Day Tuning. NOW IMPLEMENT IT :-) Whether you use your own snapshot mechanism for this, use Miracle s tools or whatever, you should at least think in these terms in order to stabilise your systems. There are a few other benefits if you monitor the elapsed time vs execution plans: You can far more safely upgrade, patch and make changes to your environment you ll be able to tell quickly what changed, and whether it was for the better or worse. You might even be able to perform what I call Shock Upgrades without any prior testing of performance. As if you didn t do that already :-). Note, that the hashing algorithm used by Oracle changed in 10g. There was a danger of collisions in the old algorithm, even though it is known as The Perfect Hashing Algorithm. However, you will find both HASH_VALUE and OLD_HASH_VALUE in V$SQL in 10g, so you can map from older versions of Oracle. In Enterprise Manager (aka Grid Control) there s a little-known feature allowing you to see if a certain SQL statement changed execution plan. But that requires that you have identified it as a problematic statement first. This approach should be turned up-side down: You should monitor for changes of exeuction plans, THEN go investigate the possible causes of that, and possible ways to get it back to the old execution plan. Also, be aware that a SQL statement could have execution plan X1, then change to X2, and then perhaps change back to X1, You should therefore monitor them historically, and not just keep the latest value. There is a lot of work left to be done in this field, what, with dynamic SQL and other niceties sorrounding us. But it s the way to go, I think. For instance, it could provide you with a certain indication that you should re-org an index or turn a table into an IOT or whatever. End of Guessing. ANJO S PYRAMIDS It s tough being a director. For instance, Anjo Kolk and I have had to spend a week here in South Africa doing tech days for the SAOUG in Johannesburg (Joburg if you re local) and Cape Town (CT). It s Winter down here, and the locals are complaining profoundly about the cold weather, etc. Ha! Any of these days would qualify as a near perfect Danish Summer day, I can tell you. It s all about what you re used to. The folks from South Africa ought to visit Denmark a few days every Summer (or Winter!) and then I think they d be very, very happy with what they ve got. Anyway, Anjo had some interesting observations that I thought I d try to pass on: If you have an OLTP system, you should probably have a V-shape of your system with respect to CPUpower available: Not very much at the database level, more at the middle-tier level and a lot at the client level. V for Victory, as Anjo says. With DW/BI it s the opposite (an inverted pyramid): You should have most CPU power at the database server level and not so much on the client. Have you noticed how often you see hour-glass shapes in systems instead of the V s? In mixed environments you should probably have something more like a W or M :-). LINUX IS NOT LINUX Sometimes I read things that REALLY gets me thinking. This is an example (pardon my French): Sun was so stupid to not put their true engineering quality into Solx86 in the late 90s...so it wasn t good enough to run Oracle. Sun was just sandbaggging Solx86 as a loss leader and getting people to switch to SPARC. That Larry off, he decided to not port 9i to Solx86. That promoted this worthless anarchist piece of nightmare we deal with now called Linux into parity with Windows for Oracle... Here s one of the qualities I look for in people before and after I hire them: If they love to be proved wrong, they will go far. If they don t like to be proven wrong, or even partly wrong, then they will have a hard time sooner, not later, in our line of work. So when someone I respect says something like the above, and it gets me thinking, I feel wonderful. Isn t it funny to have things turned on their heads (by some- OracleEkspert August

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION...

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION... Februar 2005 Nr 28, Årgang 6 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #28 Questioning Solutions Since 2OOO LIVE 23 OUGDK DesWeb SIG Dato: 23. februar 2005 MasterClass med Chris Date

Læs mere

LEDER. Password: Henriette. Af Marc de Oliveira

LEDER. Password: Henriette. Af Marc de Oliveira April 2006 Nr 35, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk LIVE 23 DesWeb SIG-møde om SQL Developer evaluering Dato: 26. april 2006 Kursus: Objektorienteret Analyse Dato: 1.

Læs mere

Juni 2004 Nr 24, Årgang 5 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk. I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 7 Med: Kim Damgaard, Miracon

Juni 2004 Nr 24, Årgang 5 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk. I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 7 Med: Kim Damgaard, Miracon Juni 2004 Nr 24, Årgang 5 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #24 NYHEDER 10 Oracle flytter over på Linux PeopleSoft afslår nyt bud Nyt samarbejde mellem Oracle og Microsoft Oracle

Læs mere

April 2004 Nr 23, Årgang 5 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk

April 2004 Nr 23, Årgang 5 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk April 2004 Nr 23, Årgang 5 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #23 NYHEDER 12 Finalist i Stockholm Challenge Safra Catz sælger Oracle-aktier OAS består J2EE 1.4 kompatibilitetstest

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

#14 DATABASEN SOM MEDSPILLER I TEST 4 OUGDK 23 FGAC, FGA OG MV? 9 GROANS FRA MOGENS 14 NYHEDER 13

#14 DATABASEN SOM MEDSPILLER I TEST 4 OUGDK 23 FGAC, FGA OG MV? 9 GROANS FRA MOGENS 14 NYHEDER 13 Oktober 2002 Nr 14, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #14 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

#18 STADIG UAFHÆNGIG? 2 OUGDK 23 THE PATCH IS THE PITCH 1 4 HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? 9

#18 STADIG UAFHÆNGIG? 2 OUGDK 23 THE PATCH IS THE PITCH 1 4 HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? 9 Juni 2003 Nr 18, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #18 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 18. juni kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt.

Læs mere

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23 Juni 2002 Nr 12, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #12 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #19 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 3. september kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4

April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk FEKS. TIL NEM REGRESSIONSTEST AF SYSTEMOPDATERINGER 4 April 2002 Nr 11, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www..dk #11 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde:14.

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20 ktober 2001 Nr 8, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.racleekspert.dk #8 UGDK 23 DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Møde: 14. november 2001 kl. 13:30 Developer SIG

Læs mere

Startup Development. Jesper Weltz Wollenberg. Helle Alsted Søndergaard Department of Business Administration. Author. Supervisor

Startup Development. Jesper Weltz Wollenberg. Helle Alsted Søndergaard Department of Business Administration. Author. Supervisor Speciale! Author MSc in Innovation Management Dyslexic Supervisor Helle Alsted Søndergaard Department of Business Administration Side 1 af 61! 1. Indledning! 6 1.1 Problemformulering! 7 2. Metode! 7 2.1

Læs mere

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Part1... 2 1. Oplevelser i skyen... 2 2. QA sammenligning... 4 3. Telemedicin i skyen... 6 4. TM12 i PaaS... 9 Part 2... 10 ATAM... 11 1. Tilpasning til TM12... 11

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/kFreeBSD

Installationsguide for Debian GNU/kFreeBSD Installationsguide for Debian GNU/kFreeBSD Installationsguide for Debian GNU/kFreeBSD Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device 25. november 08.00-09.00 Morgenmad og registrering 09.00-10.30 Campus Days 2014 Keynote Mary Jo Foley, Rasmus Hald & Simon May Engelsk Igen i år starter vi Microsoft Campus Days med et overblik over hvor

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

Scrum i spilvirksomheder

Scrum i spilvirksomheder Scrum i spilvirksomheder Søren Buus Andersen, 10. semester Multimedier, Aalborg Universitet 2008, vejledt af Thessa Jensen Titelblad Dette speciale er udarbejdet af Søren Buus Andersen Studie: 10. semester

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING

SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING KOLOFON FORMIDLING AF DIDAKTISKE PROBLEMSTILLINGER SPØRGSMÅL PÅ VEJEN MOD AT SKABE INDSIGT AN ONLINE APPROACH TO TESTING... ER DET IKKE LIGE MEGET OM VI

Læs mere

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12 Oktober 2003 Nr 20, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #20 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 8. oktober kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers

SøSikker. Brev fra en sømandsenke. Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere. undersøges, opfordrer. The risk of cancer and tankers SøSikker ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Nr. 3 - Oktober 2001 Brev fra en sømandsenke Kræftrisikoen ved arbejde på kemikalietankere bør undersøges, opfordrer formanden I 1992 sagde

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere